D27300 | DeWalt D27300 PLANER THICKNESSER Type 2 instruction manual

502333-18 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D27300
D27300T
A1 ábra
7
8
6
2
66
5
4
3
36
1
XX–XX
XXXX
A2 ábra
13
9
10
12
11
2
B1 ábra
B2 ábra
14
18
15
16
20
19
17
21
22
23
D1 ábra
C1 ábra
18
20
19
16
C2 ábra
21
D2 ábra
16
27
28
25
26
20
18
24
21
19
24
10
10
3
D3 ábra
E1 ábra
17
15
16
14
27
21
18
23
21
29
19
E3 ábra
E2 ábra
18
23
32
15
30
14
21
31
18
F2 ábra
F1 ábra
8
7
16
33
22
16
4
17
G1 ábra
G2 ábra
13
12
34
34
35
H1 ábra
H2 ábra
4
68
69
9
67
H3 ábra
2
69
4
H4 ábra
2
69
9
9
67
4
67
68
68
I1 ábra
41
40
8
42
9
I2 ábra
8
43
9
40
5
I3 ábra
J ábra
9
7
8
44
K ábra
13
45
12
L1 ábra
46
10
2
47
48
L2 ábra
L3 ábra
M ábra
5
XX–XX
XXXX
54
6
53
N1 ábra
N2 ábra
O1 ábra
O2 ábra
P1 ábra
P2 ábra
7
P4 ábra
P3 ábra
55
56
R1 ábra
Q1 ábra
58
30
Q2 ábra
57
59
R3 ábra
R2 ábra
63
64
65
60
62
61
65
57
60
8
VASTAGOLÓ-EGYENGETŐ GYALU
D27300, D27300T TÍPUS
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokévi tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Felvett teljesítmény
Leadott teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Előtolási sebesség
Vágási magasság (max.)
Maximális vágási
szélesség
Maximális vágási mélység
Gyalulás módban
Vastagolás módban
Gyalukés mérete
Súly
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény-szint)
KWA (hangteljesítmény
toleranciafaktor)
*a kezelő fülénél
Biztosítékok:
230 V-os szerszámok
Szükség esetén a felhasználó az
áramszolgáltatótól kérhet a fogyasztói lekötési
pont rendszerimpedanciájára vonatkozó
tájékoztatást.
Definíciók: Biztonsági
útmutatások
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
W
W
max/min-1
m/min
mm
D27300
230
2
2 100
1 650
6 200
5
160
D27300T
400
2
3 000
2 280
6 200
5
160
mm
260
260
mm
mm
mm
kg
2,5
3
20
54
2,5
3
20
54
dB(A)*
96
96
Tűzveszélyt jelez.
dB(A)
dB(A)
3
109
3
109
Éles szélekre figyelmeztet.
dB(A)
3,1
3,1
V
16 amperes, hálózati
MEGJEGYZÉS (CSAK A D27300
TÍPUSHOZ): Az eszközt olyan elektromos
csatlakozáshoz terveztük, amelynek maximális
rendszerimpedanciája Zmax = 0,27 Ω a felhasználói tápforrás csatlakozó pontjánál
(elektromos doboz).
A felhasználónak kell biztosítania, hogy
a szerszámot csak a fenti követelményeknek
megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassák.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
VIGYÁZAT: Szimbólum nélkül olyan
potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl,
amely anyagi károkkal járhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D27300, D27300T
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
című részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 61029-1, EN 61029-2-3.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
9
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALTvállalat
nevében adja.
5. Tegye el a szerszámot, amikor nem
használja.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
száraz helyen és jól elzárva tárolja, ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá.
6. Ne erőltesse a szerszámot.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010.02.01.
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS! Tűz, áramütés
és személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében elektromos
szerszámok használatakor mindig be
kell tartani a következőket.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa
végig ezt a kézikönyvet és őrizze meg.
ŐRIZZE MEG A KÉZIKÖNYVET, HOGY
KÉSŐBB IS FELHASZNÁLHASSA
Általános biztonsági
szabályok
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A rendetlen munkaterület és munkapad
sérülések forrása lehet.
2. Fordítson gondot a munkaterület
környezetére is.
Esőtől védje a szerszámot. Ne használja
nedves, párás környezetben. A munkaterület
jól világítsa ki (250 – 300 Lux). Ne használja
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok és gázok jelenlétében.
3. Áramütés ellen védekezzen.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felülettel, például csővezetékkel,
radiátorral, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel.
Szélsőséges körülmények közötti használat
során (pl. magas légnedvesség esetén,
fém forgácsolásakor stb.) az elektromos
biztonságot szigetelő transzformátor vagy
Fi-relé használatával fokozhatja.
4. Ne engedjen közel másokat.
Ne engedje, hogy illetéktelen személyek,
különösen gyermekek, hozzáérjenek
a szerszámhoz vagy a hosszabbító kábelhez,
tartsa távol őket a munkaterülettől.
10
Jobban és biztonságosabban végezheti
el a munkát, ha a szerszámot olyan
fordulatszámon működteti, amilyenre
tervezték.
7. A megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kisebb szerszámokat, ne
használja őket nagyobb igénybevételre
tervezett szerszámok helyett. A szerszámokat
csak rendeltetésszerűen használja, pl. faágak
levágásához vagy gallyazáshoz.ne használjon
körfűrészt.
8. Megfelelő öltözéket viseljen.
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert, mert
ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Szabadban való munkavégzéshez
csúszásmentes lábbeli viselése ajánlatos.
Hosszú hajhoz viseljen hajvédőt.
9. Viseljen védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen
arcmaszkot vagy porvédő álarcot, ha olyan
műveletet végez, amely por vagy repülő
részecskék keletkezésével jár. Ha fennáll
ezen részecskék felforrósodásának veszélye,
viseljen hőálló kötényt. Mindig viseljen
fülvédőt. Mindig viseljen védősisakot.
10. Használjon porelszívó berendezést.
Ha az adott eszközhöz porelszívó és porgyűjtő
is tartozik, győződjön meg arról, hogy ezeket
csatlakoztatta, és megfelelően működnek.
11. Gondosan bánjon a tápkábellel.
A készülék dugaszát ne a tápkábel
rángatásával húzza ki a konnektorból.
Hőtől, olajtól, éles szélektől óvja a kábelt.
Soha ne hordozza a gépet a kábelénél fogva.
12. Biztonságos munkavégzés.
A munkadarab rögzítéséhez lehetőleg
használjon szorítót vagy satut.
Biztonságosabb, mint ha a kezében tartaná,
mivel így mindkét kezével a szerszámot
kezelheti.
13. Ne nyúljon ki túl messzire.
Mindig megfelelően támassza meg a lábát, és
tartsa magát egyensúlyban.
14. Gondosan tartsa karban a szerszámot.
A jobb és biztonságosabb munka érdekében
tartsa a vágószerszámokat mindig tisztán és
élesen. Kenésnél és tartozékok cseréjénél
kövesse az útmutatásokat. Időszakonként
vizsgálja át a szerszámot, és ha sérült,
márkaszervizzel javíttassa meg. A fogantyúkat
és kapcsolókat tartsa szárazon és tisztán,
olajtól és zsírtól mentesen.
15. Áramtalanítás.
Használaton kívül, szervizelés előtt, illetve
mielőtt tartozékokat (gyalukés, szerszámhegy,
vágórész) cserél, áramtalanítsa a szerszámot.
16. Távolítsa el a beállító kulcsokat és
csavarkulcsokat a gépről.
Váljon szokásává annak ellenőrzése,
hogy eltávolította-e a beállító eszközöket
a szerszámról, mielőtt dolgozni kezdene vele.
17. Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül.
Ne tartsa ujját a kapcsolón, amikor
a szerszámot a kezében hordozza. Mielőtt
bedugja a konnektorba, ellenőrizze, hogy
a kapcsoló „off" (Ki) állásban van-e.
18. Kültéri hosszabbító kábelt használjon.
Használat előtt vizsgálja át a hosszabbító
kábelt, és ha sérült, cserélje ki. Ha
a szabadban dolgozik, csak kültéri használatra
készült és ilyen értelmű jelzéssel ellátott
hosszabbító kábelt használjon.
19. Ne veszítse el éberségét.
Figyeljen a munkájára. Használja a józan
eszét. Ne dolgozzon a szerszámmal, ha
fáradt, ha gyógyszer vagy alkohol hatása alatt
áll.
20. Ellenőrizze, nincsenek-e sérült részek
a szerszámon.
Használat előtt gondosan ellenőrizze
a szerszámot és a tápkábelt, hogy
megfelelően működnek-e és rendeltetésszerű
használatra alkalmasak-e . Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek megfelelő beállítását
és rögzítését, ellenőrizze továbbá, hogy
nincsenek-e a szerszámon törött alkatrészek
és szerelékek, illetve nem áll-e fenn bármilyen
körülmény, amely a szerszám működését
befolyásolná. A sérült védőelemet vagy
más alkatrészt márkaszervizzel meg kell
javíttatni vagy ki kell cseréltetni, kivéve, ha ez
a kezelési útmutató másképpen rendelkezik.
A sérült vagy hibás kapcsolót márkaszervizben
cseréltesse ki, illetve javíttassa meg.
Ne használja a szerszámot, ha a saját
kapcsolójával nem lehet be- és kikapcsolni.
Soha ne próbálja saját kezűleg javítani.
FIGYELMEZTETÉS: A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy szerelék használata,
illetve itt fel nem sorolt művelet végzése
személyi sérülés veszélyével járhat.
21. Képzett szakemberrel javíttassa
a szerszámot.
Az elektromos szerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. A javítást csak
képzett szakember végezheti eredeti
cserealkatrészek felhasználásával, mert
ellenkező esetben a szerszám használója
komoly veszélynek van kitéve.
További biztonsági előírások
vastagoló-egyengető gyaluhoz
• Munka közben viseljen védőszemüveget,
védőkesztyűt és fülvédőt.
• Ne használja a gépet, ha nincs rászerelve
minden védőelem és a visszarúgás-gátló, és
ha a gép nincs tökéletes állapotban.
• Ne végezzen gyalulást a géppel, ha
a vezetősín nincs a helyén. Bizonyosodjon
meg arról, hogy a vezetősín alsó széle az
asztallap felső részével érintkezik.
FIGYELMEZTETÉS! Az előtoló asztalt
és a kivezető asztalt a gyárban pontosan
beállítottuk. Saját maga soha ne változtasson
az asztal beállításán.
• Ehhez a géphez csak éles vágókéseket
használjon.
• Mindig jól megélezett és karbantartott
gyalukéseket használjon.
• Csak puha- és keményfa megmunkálására
használja a gépet.
• Soha ne vágjon mélyedést, csapot vagy
mintázatot. Hornyolásra tilos használni.
• Soha ne végezzen vele befejezetlen
műveletet (azaz, olyan vágást, amelynél
a munkadarabot nem vágja el teljes
hosszában).
• Ne végezzen munkát rosszul meghajlott
fa munkadarabon, ha az nem érintkezik
megfelelően az előtoló asztallal.
• Használat előtt ellenőrizze, hogy
a visszarúgás-gátló és a behúzótengely
megfelelően működik-e.
• A munka megkezdése előtt távolítson
el minden szöget és egyéb fémet
a munkadarabból. Ne használjon könnyen
hasadó faanyagot.
11
• Ha gyalulás módban használja a gépet,
ügyeljen, hogy a felső védőburkolat a helyén
legyen, hogy optimális takarást nyújtson.
• Gondoskodjon arról, hogy az emelőfogantyú
a munkavégzési zónán kívül legyen.
• Amikor hosszú munkadarabbal dolgozik,
használjon az asztalok magasságához
igazított alkalmas görgőasztalt a gép mindkét
oldalán.
• Tartsa kezét a gyalukésektől megfelelő
távolságban.
• Gyalulás módban mindig használjon tolórudat.
• Amikor nem használja a tolórudat, mindig
a helyén tartsa.
• Ne próbálja a munkadarab levágott vagy
egyéb részeit eltávolítani a vágási területről,
amíg a gép működésben van.
• A munkadarab mérete:
– A géppel legfeljebb az alábbi
méretű munkadarabokat lehet külön
megtámasztás nélkül megmunkálni:
GYALU
– Magasság 140 mm x szélesség
260 mm x hosszúság 500 mm
– 300 mm-nél rövidebb munkadarabot
soha ne használjon
Fennmaradó veszélyek
A következő veszélyek a gyalu használatából
fakadnak.
Bizonyos veszélyek (ú.n. fennmaradó veszélyek)
a vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása
és a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők:
– A forgó gyalukés fedetlen részei miatti
balesetveszély.
– A gyalukés cseréjekor fennálló sérülésveszély.
– Az ujjak becsípődésének veszélye
a védőelemek kinyitásakor.
– A fűrészpor belégzése miatti egészségi
veszély, különös tekintettel a tölgy, bükk és
MDF anyagokra.
A következő tényezők növelik a légzési problémák
kialakulásának veszélyét:
– Faanyag fűrészelése porelszívó nélkül.
– Elégtelen porelszívás – a meg nem tisztított
szűrők miatt.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
VASTAGOLÓ
– Magasság 160 mm x szélesség
260 mm x hosszúság 600 mm
– 500 mm-nél rövidebb munkadarabot
soha ne használjon
– Az ennél nagyobb munkadarabokat
egy másik alkalmas asztallal, pl.
görgőasztallal kell alátámasztani.
• Baleset vagy géphiba esetén azonnal
kapcsolja le és húzza ki a konnektorból
a gépet.
• Jelentse a hibát és jelölje meg
a meghibásodott gépet, hogy mások ne
használják.
• CSAK GYALU: Ha a vágószerkezet
a vágás közbeni rendellenes előtoló erő
miatt beszorul, kapcsolja ki és áramtalanítsa
a gépet. Távolítsa el a munkadarabot,
és bizonyosodjon meg arról, hogy
a vágószerkezet szabadon mozoghat.
Kapcsolja be újból a gépet, és kezdjen új
vágást kisebb előtoló erővel.
• Gondoskodjon arról, hogy a vágószerkezet
gyalulásra nem használt része
biztonságosan védve legyen.
12
Viseljen fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
Itt fogja meg.
Tartsa a kezeit távol a gyalukéstől.
Amikor vastagolás módban használja
a gépet, ne feledkezzen meg
az előtolási irányról. Csak akkor
üzemeltesse a gépet, ha a forgácsgyűjtő
a helyén van.
Amikor gyalulás módban használja
a gépet, ne feledkezzen meg
az előtolási irányról. Csak akkor
üzemeltesse a gépet, ha a forgácsgyűjtő
a helyén van.
Győződjön meg a vágókések
megfelelő beállításáról. Ne
engedje, hogy a gyalukések
a vágófejből 1,1 mm-nél
hosszabban kinyúljanak.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK HELYE (A ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (36)
a készülékházba van nyomtatva.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
6 Belleville alátét, D8
1 Használati útmutató
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A szerszám használata előtt.szánjon
időt a használati útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (A1, A2 ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal ugyanis
anyagi kárt vagy személyi sérülést
okozhat.
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Részben összeszerelt egyengető-vastagoló gyalu
1 Védőburkolat
1 Védőburkolat/forgácsgyűjtő
1 Porelszívó csatlakozó adapter
1 A doboz tartalma:
A1 ÁBRA
1. Be- és kikapcsoló
1 Vezetősín
2. Emelőfogantyú
1 Tolórúd
3. Alsó asztal
1 A táska tartalma:
4. Védőburkolat/forgácsgyűjtő
1 Hatszögű kulcs, 2,5 mm
5. Alsó asztal skálája
1 Hatszögű kulcs, 4 mm
6. Tolórúd
1 Hatszögű kulcs, 5 mm
7. Vezetősín leszorító fogantyú
1 Hatszögű kulcs, 6 mm
1 Csavarkulcs, 13/10 mm
1 Beállító idom
8. Vezetősín
A2 ÁBRA
9. Felső asztal
1 Emelőfogantyú
10. 2 Gyalulási mélység beállító gombja
2 Leszorítófogantyú
11. Felső asztal skálája
4 Gumiláb
12. Vezetősín leszorító fogantyú
1 Félgömbfejű csavar, M8
13. Védőburkolat
4 Anya, M8
4 Fogazott alátét, D8
1 Lapos alátét, D8
1 A doboz tartalma:
4 Láb
2 Kerék
2 Keréktartó
1 A táska tartalma:
2 Keréktengely
4.Félgömbfejű csavar, M8
2 Hatszögfejű csavar, M8
4 Anya, M8
4 Szárnyasanya
4 Lapos alátét, D8
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön DEWALT D27300/D27300T típusú
egyengető-vastagoló gyalugépét kemény- és
puhafa professzionális vágásához terveztük.
Gyalulást és vastagolást ezzel a géppel könnyen,
pontosan és biztonságosan végezhet.
A vágószerkezetet 260 mm névleges méretű
gyalukések befogadására terveztük (DE7333).
FIGYELMEZTETÉS! A megadottaktól
eltérő célra ne használja a gépet.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A gyaluk professzionális elektromos szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
13
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
(400 V – 3 Ph) és csak két feszültségre
(230 V – 1 Ph) terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
A gép kicsomagolása
(B1 ábra)
1. Távolítsa el a dobozból a laza
csomagolóanyagot.
2. Emelje ki a gépet a dobozból.
3. Távolítsa el az alkatrészdobozt a gépről.
4. Vegye le a maradék csomagolóanyagot
a gépről.
A SZERKEZETI RÉSZEK MEGNEVEZÉSE
(B2 ÁBRA)
Azt javasoljuk, hogy csomagolja ki és
rendszerezze a szerkezeti részeket.
14. Keréktartó
15. Keréktengely
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
16. Félgömbfejű csavar, M8
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
18. Anya, M8
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
20. Fogazott alátét, D8
• A sárga-zöld vezetéket a PE csatlakozóhoz
kösse.
21. Lapos alátét, D8
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A
(csak 230 V).
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott háromeres hosszabbítót használjon
(lásd a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm²; maximális hossza 20 m
lehet.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
végett kapcsolja ki a gépet, és
csatlakoztassa le az áramforrásról
tartozékok fel vagy leszerelése,
illetve beállítások vagy beállítások
módosítása előtt. Ellenőrizze, hogy az
indítókapcsoló OFF (KI) állásban vane. A gép véletlen beindulása sérülést
okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
előtt mindig áramtalanítsa
a szerszámot.
14
17. Hatszögű csavar, M8
19. Szárnyasanya
22. Lapos alátét, D8
23. Belleville alátét, D8
A lábak felszerelése
(C1, C2 ábra)
Felszerelt lábakkal a gép munkapadra helyezhető.
A biztonságos kezelhetőség érdekében a gépet
rögzíteni kell a munkapadhoz. Szükséges
szerkezeti részek: 4 anya (18) 4 fogazott alátét
(20) (C1 ábra)
1. Fordítsa a gépet az oldalára úgy, hogy
a vastagoló kivezető kerete (24) a padlózatra
feküdjön (C2 ábra).
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra,
hogy a gyalulási mélység beállító
gombja (10) ne érjen a padlózathoz).
2. Illesszen egy-egy lábat a gép burkolatának
alján lévő minden horonyba (26).
3. Helyezzen egy fogazott alátétet (20) és egy
anyát (18) a lábak menetes végére.
4. Húzza meg az anyákat.
5. Fordítsa a gépet egyenesen felfelé.
6. Rögzítse a gépet a munkapadhoz.
A lábak felszerelése (D1D3 ábra)
Felszerelt lábakkal a gép egymagában álló
gépként elhelyezhető. Szükséges hardver részek:
4 félgömbfejű csavar (16), 4 szárnyasanya (19),
4 lapos alátét (21) (D1 ábra).
1. Fordítsa a gépet az oldalára úgy, hogy
a vastagoló kivezető kerete (24) a padlózaton
feküdjön (C2 ábra).
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra,
hogy a gyalulási mélység állítógombja
(10) ne érjen a padlózathoz).
2. Illesszen egy-egy lábat (27) a gép
burkolatának alján lévő nyílásokba (28).
3. Toljon át egy-egy félgömbfejű csavart (16)
a lábak és a gépburkolat furatain.
4. Helyezzen egy fogazott alátétet (21) és egy
szárnyasanyát (18) a csavarokra.
5. Húzza meg a szárnyasanyákat.
6. Fordítsa a gépet az oldalára úgy, hogy
a vastagoló kivezető asztala (29) a padlózaton
feküdjön (C2 ábra).
7. Ismételje meg ugyanezt a többi lábnál.
8. Szerelje fel az önbeálló kerekeket az
alábbiakban leírtak szerint.
Az önbeálló kerekek
felszerelése (E1-E3 ábra)
Szükséges szerkezeti részek: 2 keréktartó (14),
2 keréktengely (15), 2 csavar (17), 4 anya (18),
2 lapos alátét (21), 2 Belleville alátét (23) (E1 ábra)
1. Az egyes kerekeket (30) igazítsa össze
a keréktartókkal (14), majd toljon át egy
keréktengelyt (15) az így létrejött nyíláson
(E2 ábra).
2. Helyezzen egy-egy lapos alátétet (21) és egy
anyát (18) a tengelyek menetes végére.
3. Húzza meg az anyákat.
4. Szerelje az egyes kerék-szerelvényeket (31)
a felső lábakhoz (32) hatszögfejű csavarral
(17), Belleville alátéttel (23) és anyával (18)
(E3 ábra).
5. Húzza meg az anyákat.
6. Fordítsa a gépet egyenesen felfelé.
A vezetősín felszerelése (F1,
F2 ábra)
1. Helyezze a vezetősínt a vezetősín-tartóra (33)
(F1 ábra).
2. Toljon át egy-egy félgömbfejű csavart (16)
a lábak és a vezetősín furatain.
3. Helyezzen egy lapos alátétet (22) a csavarra
(16) (F2 ábra).
4. Illessze rá a leszorító fogantyút (7) a csavarra
(16).
A védőburkolat felszerelése
(G1, G2 ábra)
1. Illessze a védőt (13) a védő oszlopába (34)
(G1 ábra).
2. Rögzítse a védőt a zárócsavar (35)
beillesztésével.
3. Illessze a leszorító fogantyút (12) az oszlopra
(34) (G2 ábra).
A védőburkolat/forgácsgyűjtő
felszerelése
Gyalulás módhoz a védőburkolatot/forgácsgyűjtőt
a felső asztal alá kell szerelni. Vastagolás módhoz
a védőburkolatot/forgácsgyűjtőt a felső asztal
tetejére kell szerelni.
VASTAGOLÁS MÓD (A1, H1, H2 ÁBRA)
MEGJEGYZÉS: A védőburkolat/forgácsgyűjtő
gyalulás módban van.
1. A gombok (68, 69) meglazítása után vegye
le a védőburkolat/forgácsgyűjtőt (4) a felső
asztalról (9).
2. Fordítsa el 180°-kal a védőburkolat/
forgácsgyűjtőt.
3. Csúsztassa a a védőburkolat/forgácsgyűjtőt
(4) a felső asztal (9) mentén addig, amíg
a gomb (67) egyvonalba nem kerül
a mikrokapcsolóval (66).
4. A gombok (67, 69) meghúzásával rögzítse
a védőburkolat/forgácsgyűjtőt.
GYALULÁS MÓD (G1, G2, H3, H4 ÁBRA)
1. Az emelőfogantyú (2) forgatásával engedje le
teljesen a felső asztalt (9).
2. A gombok (67, 69) meglazítása után vegye
le a védőburkolat/forgácsgyűjtőt (4) a felső
asztalról.
3. Csúsztassa le a védőburkolat/forgácsgyűjtőt
a felső asztalról.
4. Fordítsa el 180°-kal a védőburkolat/
forgácsgyűjtőt.
5. Hozza egyvonalba a védőburkolat/
forgácsgyűjtő 2 külső porgyűjtő bordáit
a 2 oldalpanel réseivel.
15
6. Csúsztassa be a védőburkolat/forgácsgyűjtőt
a mikrokapcsolóba.
7. A gombok (68, 69) meghúzásával rögzítse
a védőburkolat/forgácsgyűjtőt.
8. Engedje lefelé a védőburkolatot (13), amíg
érintkezésbe nem kerül a forgácsgyűjtővel,
majd rögzítse a karral (12).
MEGJEGYZÉS: Ha porelszívót használ, engedje
le teljesen a felső asztalt, és rögzítse az adaptert
a poreltávolítóhoz, majd emelje a felső asztalt,
amíg az érintkezésbe nem kerül az adapterrel.
Beállítás
FIGYELMEZTETÉS: Beállítás
végzése előtt mindig áramtalanítsa
a szerszámot.
A VÉDŐBURKOLAT BEÁLLÍTÁSA (J ÁBRA)
A védőburkolat az asztal felett az optimális takarás
érdekében bármilyen helyzetbe állítható.
FIGYELMEZTETÉS: A védőburkolatot
mindig a kívánt gyalulási szélességnek
és a munkadarab magasságának
megfelelően állítsa be.
A szélesség beállítása:
1. Lazítsa meg a reteszelő gombot (44).
2. Állítsa a védőburkolatot (13) a kívánt
szélességre.
3. Húzza meg az állítógombot.
A magasság beállítása:
1. Lazítsa meg a leszorító fogantyút (12).
A VEZETŐSÍN ÁLLÍTÁSA (19. ÁBRA)
2. Állítsa a védőburkolat konzolját (45) a kívánt
magasságra.
A derékszög beállítása (I1 ábra)
3. Szorítsa meg a leszorító fogantyút.
A vezetősínen egy állítható ütköző van, hogy
a derékszög könnyen beállítható legyen.
1. Lazítsa meg a szög leszorító fogantyút (40).
2. Nyomja a vezetősínt egyenesen felfelé, hogy
teljesen függőleges legyen, és szorítsa meg
a szög leszorító fogantyút.
A VÁGÁSI MÉLYSÉG BEÁLLÍTÁSA
(K, L1–L3 ÁBRA)
Gyalulás mód (K ábra)
1. Lazítsa meg a reteszelő gyűrűt (46).
2. Tartsa a mélységállító gombot (10), és a skála
(47) segítségével állítsa be a mélységet.
3. Helyezzen derékszögű vonalzót (41) az
asztallapra, és állítsa felfelé a vezetősínhez
(8).
– A vágási mélységet a gomb óramutató
járásának irányában történő forgatásával
csökkentheti.
4. Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
– A vágási mélységet a gomb óramutató
járásával ellentétes irányban történő
forgatásával növelheti.
5. Lazítsa ki az anyát (42) néhány fordulattal, és
forgassa a függőleges helyzet beállításának
ütközőcsavarját (43) be- vagy kifelé
mindaddig, amíg a vezetősín merőleges nem
lesz az asztalra (90°) a derékszögű vonalzó
szerint.
A leélezési szög beállítása (I2 ábra)
1. Lazítsa meg a szög leszorító fogantyút (40).
2. Igazítsa a vezetősínt (8) a hossztengelye
mentén a kívánt szögre.
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetősín
alsó széle érintkezik az asztallap felső
részével (9).
4. Lazítsa meg a szög leszorító fogantyút.
A gyalulási szélesség beállítása (I3 ábra)
1. Lazítsa meg a vezetősín leszorító fogantyúját
(7).
2. Mozgassa a vezetősínt (8) a felső asztalon (9)
a kívánt szélesség eléréséig.
3. Lazítsa meg a vezetősín leszorító fogantyúját.
16
3. Szorítsa meg a reteszelő gyűrűt.
Vastagolás mód (L1–L3 ábra)
1. Tegye az emelőkart (2) az emelőtengely (48)
végére (L1 ábra).
2. Forgassa a fogantyút (az óramutató járásának
irányában) addig, amíg érintkezésbe nem
kerül a tengelyanyával.
3. Forgassa az emelőfogantyút az óramutató
járásával ellentétes irányban addig, amíg
a furathoz és a tengely lapos oldalához nem
illeszkedik.
4. 2,5 mm-es hatszögfejű csavarral szorítsa le az
emelőfogantyú csapját (L2 ábra).
– A vágási mélységet a gomb óramutató
járásának irányában történő forgatásával
csökkentheti.
– A vágási mélységet a gomb óramutató
járásával ellentétes irányban történő
forgatásával növelheti.
5. A munkadarabhoz beállított vastagságot
leolvashatja a mélység-beállítás skáláján (5)
(L3 ábra).
Gyalulás (N1, N2 ábra)
1. Szerelje fel a védőburkolat/forgácsgyűjtőt
a fent ismertetett módon.
KEZELÉS
2. Állítsa be igénye szerint a vezetősínt.
Használati tanácsok
3. Állítsa be úgy a védőburkolatot, hogy optimális
takarást biztosítson.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és
a vonatkozó szabályokat.
4. Állítsa be a vágási mélységet.
5. Kapcsolja be a gépet.
• Lassan tolja be a munkadarabot
a védőburkolat alatt, közben határozottan
nyomja a vezetősínhez.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a gépet,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket illetve tartozékot fel- vagy
leszerel.
A gépet úgy helyezze el, hogy az asztal
magassága és stabilitása ergonómiailag is
megfelelő legyen. A gép telepítési helyét úgy
válassza meg, hogy a kezelőnek jó rálátása és
elegendő szabad tere legyen a munkadarab
akadálytalan kezeléséhez.
• A munkadarabot a fa rajzolatának irányában
tolja.
• Ha túl közel van a vágófejhez, ne felejtse el
használni a tolórudat.
Vastagolás (A2, O1, O2 ábra)
1. Szerelje fel a védőburkolat/forgácsgyűjtőt
a fent ismertetett módon.
2. Engedje le a védőburkolatot (13).
3. Állítsa be a vágási mélységet.
Használat előtt
4. Kapcsolja be a gépet.
• A legjobb minőségű munkát akkor lehet
végezni, ha a munkadarabnak legalább egy
lapos felülete van.
• Távolítson el minden idegen tárgyat a gépről.
Laza csomókat tartalmazó fát ne gyaluljon. Ne
gyaluljon túl csomós vagy megvetemedett fát.
• A legjobb eredmény érdekében a munkadarab
mindkét oldalát gyalulja le a kívánt vastagság
eléréséig.
Be- és kikapcsolás (M ábra)
A be- és kikapcsolónak több előnye van:
FESZÜLTSÉGHIÁNY KIOLDÓ FUNKCIÓ:
Az áramellátás valamely okból történő
megszakadása után a gépet a kapcsolóval újra be
kell kapcsolni.
Kövesse a vágási mélységre és szélességre
vonatkozó, az alábbi táblázatban bemutatott
útmutatásokat.
MOTOR TÚLTERHELÉS-VÉDŐ KÉSZÜLÉK
EXTRA BIZTONSÁG
A pántos biztonsági zárólemez lakattal zárható.
A lemez „könnyen elérhető" vészleállító gombként
is használható, ha a lemez elejére nehezedő
nyomás lenyomja a leállító gombot.
1. A gépet a zöld indítógombbal (53)
kapcsolhatja be.
2. A gépet a piros leállító gombbal (54)
kapcsolhatja ki.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig kapcsolja
ki a szerszámot, ha befejezte
a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Puhafa
Vágási mélység (mm)
A motor túlterhelése esetén megszakad az
áramellátás. Ilyen esetben hagyja 2 percig hűlni
a motort, majd nyomja meg az zöld indítógombot.
Keményfa
Tartóálvány szélessége (mm)
1. Lassan tolja a munkadarabot a gépbe.
2. A munkadarabot a fa erezetének irányában
tolja.
17
Bemetszés
KARBANTARTÁS
A bemetszés egy olyan mélyedés, amely
akkor keletkezik, amikor a munkadarab végei
a gyalukésekhez érnek. A bemetszés keletkezése
így kerülhető el:
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartási igény melletti hosszú idejű
használatra terveztük. A készülék folyamatos
és kielégítő működése függ a megfelelő
gondozástól és a rendszeres tisztítástól.
A biztonságos üzemeltetés érdekében hetente
vizsgálja át a visszarúgás-gátló szerkezetet és
a keréktengelyeket.
1. A gyalulási művelet közben tartsa szintben
a munkadarabot.
2. Laposan nyomja a munkadarabot az
asztalhoz.
Vetemedés (P1–P4 ábra)
Ha a munkadarab csak enyhén van
megvetemedve, a kívánt vastagság eléréséig
mindkét oldalát gyalulja le.
HAJLOTT MUNKADARABOK (P1, P2 ÁBRA)
A továbbítógörgők és a vágófej ideiglenesen
kiegyengetik a munkadarabot (P1 ábra). Gyalulás
után viszont visszaáll a munkadarab meghajlott
alakja (P2 ábra)
• A hajlás simító gyaluval megszüntethető.
CSÉSZE ALAKBAN BEMÉLYEDT
MUNKADARABOK (P3, P4 ÁBRA)
1. Hasítsa szét a csésze alakban bemélyedt
munkadarabot a közepén (P3 ábra).
2. Az anyagpazarlás elkerülése végett különkülön gyalulja mindkét darabot.
• Alternatív megoldás lehet, ha először a felső
felületet (55) gyalulja, majd megfordítja
a munkadarabot, és legyalulja az alsó részt
(56) is (P4 ábra).
A por elvezetése (A1 ábra)
A gép a védőburkolat/forgácsgyűjtőn (4)
100 mm-es porelszívó csatlakozóval van ellátva.
Mivel megfelelő porelszívóval van ellátva,
a keletkező forgács 90%-át képes begyűjteni, ha
a levegőáramlás sebessége legalább 20 m/mp.
Minden munkánál csatlakoztasson alkalmas
porelszívó készüléket a géphez.
Lehetőleg a porkibocsátásra vonatkozó
rendelkezések szerint gyártott porelszívót
alkalmazzon.
A gép mozgatása (Q1, Q2 ábra)
Az önbeálló kerekek (30) a gép mozgatását
hivatottak megkönnyíteni. A fogantyút mindkét
kezével biztonságosan tartva, a gépet a Q2 ábrán
bemutatott módon mozgassa.
FIGYELMEZTETÉS: Sérülés
veszélyének csökkentése céljából
kapcsolja ki és áramtalanítsa
a gépet, mielőtt tartozékot fel- vagy
leszerel, beállítást változtat vagy
javítást végez rajta. Ellenőrizze, hogy
az indítókapcsoló OFF (KI) állásban
van-e. Az eszköz véletlen beindulása
sérülést okozhat.
A gyalukések cseréje
(R1, R2 ábra)
A gép két gyalukést befogadó vágófejjel van
ellátva.
FIGYELMEZTETÉS: Csere esetén
mindkét gyalukést cserélje ki.
FIGYELMEZTETÉS: Csak a leírt
módon cserélje a gyalukéseket. Csak
az ajánlott gyalukéseket szerelje
a vágófejre.
FIGYELMEZTETÉS: Éles peremek.
FIGYELMEZTETÉS: A gyalukések
cseréjéhez viseljen védőkesztyűt.
FIGYELMEZTETÉS: A gyalukések
cseréje előtt mindig húzza ki a gép
dugaszát a konnektorból.
A gyalukések leszerelése
1. Vegye le a vezetősínt és a védőburkolatot.
2. Óvatosan addig forgassa a vágófejet (57),
amíg láthatóvá nem válik az első kés.
3. A csavarokat (58) a mellékelt kulccsal lazítsa
meg.
4. Emelje ki a gyalukés-szerelvényt (59)
a vágófejből. Szükség esetén használjon
fogót.
5. Vegye ki a gyalukést (60) a befogójából (61).
6. Ismételje meg a műveleteket a másik késnél.
18
A gyalukések felszerelése
1. Rögzítse a gyalukést (60) a befogójába (61).
Győződjön meg arról, hogy csavar külső feje
(62) a horonyban van.
2. Szerelje vissza a szerelvényt a vágófejbe (57).
3. A kést az alábbiak szerint állítsa be.
4. Húzza meg a csavarokat (58) (nyomaték:
6 – 8 Nm).
5. Ismételje meg a műveleteket a másik késnél.
A kések beállítása (R3 ábra)
1. Ellenőrizze a kés (60) helyzetét mindkét
végénél.
2. Helyezze a beállító idomot (64) a vágófejre
(57) az ábra szerint.
3. Az idom alsó szélének egybe kell esnie a kés
(60) hegyével.
• Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
• Csavarjon befelé vagy kifelé minden
állítócsavart (65) addig, amíg a gyalukés éle
egybe nem esik az idommal.
A gyalukések újraélezése
A kések 42°-nál élezhetők újra.
FIGYELMEZTETÉS: Újraélezés utána
a kések legfeljebb 3 mm-rel lehetnek
kisebbek az eredeti méretüknél. Ha
a kések méretcsökkenése meghaladja
a 3 mm-t, ki kell őket cserélni.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak vizes és
enyhén szappanos ronggyal tisztítsa.
Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe
folyadék kerüljön, és ne is merítse
a szerszám alkatrészeit folyadékba.
Használat előtt gondosan ellenőrizze a vágófejet
annak megállapítása érdekében, hogy
megfelelően fog-e működni. Ügyeljen, hogy gyanta
vagy a munkadarabról leeső részecskék ne
akadályozzák egyik funkció működését sem.
Vastagolás mód: Ha részecskék szorultak
a vágófej és a behúzógörgő közé, áramtalanítsa
a gépet, és távolítsa el a beakadt részecskéket.
Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat, a burkolatot
pedig rendszeresen tisztítsa puha ronggyal.
• Az asztalokat tartsa tisztán és zsírtól
mentesen. Rendszeresen kenje az asztalokat
némi viasszal.
• A gépet tartsa portól és forgácstól mentesen.
• Naponta ellenőrizze és tisztítsa a visszarúgásgátlót és a behúzótengelyeket.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Ezek közé tartalék gyalukések is tartoznak
(DE7333).
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
kiegészítő kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ez a termék nem
kezelhető általános háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT szerszáma
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Gondoskodjék az ilyen hulladék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrafeldolgozását.
Az újrahasznosított anyagok
újbóli felhasználása segít
19
a környezetszennyezés megelőzésében
és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy új termék vásárlásakor
a kereskedő vállalja az elhasznált termék
visszavételét.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza
a terméket bármely hivatalos márkaszervizünkbe,
ahol azt Öntől a nevünkben át fogják venni.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati útmutatóban megadott elérhetőségen.
Emellett a DEWALT márkaszervizek listája, illetve
eladás utáni szolgáltatásaink és elérhetőségeink
részletes ismertetése megtalálható a következő
internetes címen: www.2helpU.com.
zst00244613 - 21-08-2014
20
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
21
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
22
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
23
Motor
EGYENGETŐ-VASTAGOLÓ GYALU 2
©
D27300
24
Emelés és süllyesztés
EGYENGETŐ-VASTAGOLÓ GYALU 2
©
D27300
25
Asztal
EGYENGETŐ-VASTAGOLÓ GYALU 2
©
D27300
26
Asztalmegtámasztás
EGYENGETŐ-VASTAGOLÓ GYALU 2
©
D27300
27
28
29
30
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising