D25830K | DeWalt D25830K CHIPPING HAMMER Type 3 instruction manual

‫‪D25830‬‬
‫‪559866-69 IL‬‬
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
2
3
4
5
‫‪D25830‬‬
‫פטיש חציבה‬
‫‪ 8‬ידית צד‬
‫‪ 9‬כפתור הידוק ידית הצד‬
‫‪ 10‬ידית אחורית‬
‫ברכותינו!‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט )‪.(DEWALT‬‬
‫שנים רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים‬
‫שחברת דה‪-‬וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר‬
‫של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫תכונת התנעה רכה‬
‫תכונת ההתנעה הרכה מאפשרת להגדיל בהדרגה את‬
‫קצב הנקישות וכך למנוע את "קפיצת" קצה האזמל‬
‫ממקומו בתחילת עבודת חציבה בבטון‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫מתח‬
‫הספק כניסה‬
‫אנרגיית ההקשה‬
‫מצבי אזמל‬
‫מחזיק כלי‬
‫משקל‬
‫וולט‬
‫ואט‬
‫‪J‬‬
‫ק«ג‬
‫‪D25830‬‬
‫‪230‬‬
‫‪1,150‬‬
‫‪11 - 1‬‬
‫‪8‬‬
‫®‬
‫‪SDS-max‬‬
‫‪6.0‬‬
‫בקרת עצמת הקשה אלקטרונית )ציור ‪(B‬‬
‫בקרת עצמת ההקשה האלקטרונית )‪ (3‬מציעה את‬
‫היתרונות הבאים‪:‬‬
‫ שימוש באביזרים קטנים יותר ללא סכנת שבירה‬‫ הקטנת סכנת השבירה כשחוצבים בחומרים רכים‬‫או פריכים‬
‫ שליטה מיטבית בכלי לביצוע עבודות אזמל‬‫מדויקות‪.‬‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט‪ 10‬אמפר‪ ,‬בקו ההזנה‬
‫מחוון שירות ‪ -‬נורית ‪) LED‬ציור ‪(B‬‬
‫מחוון השירות האדום )‪) (3‬נורית ‪ (LED‬מאיר כשמברשות‬
‫הפחם של המנוע כמעט התבלו לחלוטין כדי לציין שהכלי‬
‫זקוק לטיפול‪ .‬אחרי ‪ 8‬שעות עבודה נוספות המנוע יפסיק‬
‫לפעול באופן אוטומטי‪.‬‬
‫מברשות הפחם אינן מיועדות להחלפה על‪-‬ידי‬
‫המשתמש‪.‬‬
‫לתיקון הכלי‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים‪:‬‬
‫מציין סכנת פגיעה גופנית‪ ,‬מוות‪ ,‬או נזק‬
‫לכלי בעקבות אי‪-‬ציות להוראות המפורטות‬
‫בחוברת זו‪.‬‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬פטיש חציבה‬
‫‪ 1‬ידית צד‬
‫‪ 1‬שפופרת עם משחת סיכה לאזמל‬
‫‪ 1‬תיבת כלים )דגמי ‪ K‬בלבד(‬
‫‪ 1‬חוברת הוראות‬
‫‪ 1‬תרשים מפורק‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪.‬‬
‫לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד שמתח‬
‫הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על‬
‫לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫כלי זה של דה‪-‬וולט מבודד בבידוד כפול‬
‫על‪-‬פי תקן ‪ ;EN 50144‬לכן אין צורך במוליך‬
‫ארקה‪.‬‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה‬
‫עלול להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו‬
‫לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬השתמש תמיד‬
‫בכבל מאריך מאושר המתאים לצריכת הזרם של הכלי‬
‫)ראה נתונים טכניים(‪ .‬שטח החתך המזערי של המוליך‬
‫הוא ‪ 1.5‬ממ"ר‪.‬‬
‫כאשר משתמשים בכבל מאריך המאוחסן על תוף‪ ,‬חובה‬
‫תמיד לפרוס את הכבל עד הסוף‪.‬‬
‫תיאור )ציור ‪(A‬‬
‫פטיש החציבה ‪ D25830‬שלך תוכנן לביצוע עבודות‬
‫חציבה והריסה מקצועיות‪.‬‬
‫‪ 1‬מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫‪ 2‬כפתור בקרת מהירות אלקטרונית ועצמת ההקשה‬
‫‪ 3‬נורית ‪ - LED‬מחוון שירות‬
‫‪ 4‬מתג בורר מצב עבודה‬
‫‪ 5‬נועל בטיחות‬
‫‪ 6‬מחזיק כלי‬
‫‪ 7‬קולר‬
‫הרכבה וכוונון‬
‫לפני ההרכבה והכוונון של הכלי חובה לנתק‬
‫אותו מרשת החשמל‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫®‬
‫הקפד תמיד להפעיל את הכלי כשידית הצד‬
‫מותקנת כהלכה‪.‬‬
‫הכנסה והוצאה של אביזרים מסוג ‪SDS-max‬‬
‫)ציורים ‪ C1‬ו‪(C2-‬‬
‫כלי זה משתמש באזמלים מסוג ‪) ®SDS-max‬ראה‬
‫ציור ‪ C2‬לפירוט צורת החתך של קנה אזמל מסוג‬
‫‪.(®SDS-max‬‬
‫•‬
‫•‬
‫נקה וסוך את קנה הכלי‪.‬‬
‫•‬
‫מרח כמות קטנה בלבד של חומר סיכה על קנה‬
‫האזמל‪ .‬אל תמרח חומר סיכה על גוף הכלי‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הכנס את קנה האזמל אל מחזיק הכלי )‪ ,(6‬לחץ‬
‫פנימה וסובב מעט את האזמל עד שהשרוול קופץ‬
‫למקומו‪.‬‬
‫משוך את האזמל כדי לוודא שהוא נעול במקומו‬
‫כהלכה‪ .‬פעולת ההקשה מחייבת שהאזמל יוכל‬
‫לזוז באופן צירי מספר סנטימטרים כאשר הוא נעול‬
‫במחזיק הכלי‪.‬‬
‫כדי להסיר את האזמל‪ ,‬משוך לאחור את שרוול‬
‫הנעילה של מחזיק הכלי )‪ (6‬ומשוך והוצא את‬
‫האזמל מתוך המחזיק‪.‬‬
‫•‬
‫הוראות שימוש‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כיוון מצב האזמל )ציורים ‪ D1‬ו‪(D2-‬‬
‫•‬
‫ניתן לכוון ולנעול את האזמל ב‪ 8-‬מצבים שונים‪.‬‬
‫• לחץ על נועל הבטיחות )‪ (5‬וסובב את בורר המצב‬
‫)‪ (4‬עד שהוא מצביע לאחור‪ .‬שחרר את נועל‬
‫הבטיחות‪.‬‬
‫• סובב את האזמל למצב הרצוי‪.‬‬
‫• לחץ על נועל הבטיחות )‪ (5‬וסובב את בורר המצב‬
‫)‪ (4‬בחזרה למצב הקדמי המצוין על‪-‬ידי סימול‬
‫ההקשה בפטיש‪.‬‬
‫• שחרר את נועל הבטיחות ובדוק שמתג בורר מצב‬
‫העבודה נעול במקומו‪.‬‬
‫• סובב את האזמל עד שהוא ננעל במקומו‪.‬‬
‫הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות‬
‫הבטיחות והתקנות התקפות‪.‬‬
‫לשמירה על בטיחותך‪ ,‬החזק תמיד את‬
‫הכלי בשתי הידיים‪.‬‬
‫עליך תמיד להיות מודע למיקום של‬
‫צינורות וכבלי חשמל נסתרים‪.‬‬
‫הפעל על הכלי כוח של ‪ 20‬ק"ג בערך‪.‬‬
‫הפעלת כוח גדול יותר על הכלי אינה‬
‫מקצרת את משך החציבה ועלולה להשפיע‬
‫לרעה על ביצועי הכלי ולקצר את אורך‬
‫חייו‪.‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה )ציור ‪(F‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג הפעלה‪/‬הפסקה )‪.(1‬‬
‫לביצוע עבודה רצופה‪ ,‬לחץ על כפתור הנעילה )‪(14‬‬
‫שעל מתג הפעלה‪/‬הפסקה‪.‬‬
‫להפסקת פעולת הכלי‪ ,‬לחץ שוב על מתג הפעלה‪/‬‬
‫הפסקה‪.‬‬
‫עבודות אזמל וחציבה )ציור ‪(A‬‬
‫קביעת בקרת מהירות אלקטרונית ועצמת ההקשה‬
‫כפתור )ציור ‪(B‬‬
‫•‬
‫התקן את טבעת הפלדה )‪ (13‬מעל הקולר )‪(7‬‬
‫שמאחורי מחזיק הכלי )‪ .(6‬לחץ וקרב את שני‬
‫הקצוות זה לזה‪ ,‬התקן את התותב )‪ (11‬והכנס את‬
‫הפין )‪.(12‬‬
‫הצמד את ידית הצד )‪ (8‬למקומה והברג את כפתור‬
‫ההידוק )‪ .(9‬אל תהדק‪.‬‬
‫סובב את מכלל ההתקנה של ידית הצד למצב‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫נעל את מכלל התקנת ידית הצד למקומו על‪-‬ידי‬
‫הידוק כפתור ההידוק )‪.(9‬‬
‫•‬
‫סובב את הכפתור )‪ (3‬לרמה הרצויה‪ .‬ככל שהמספר‬
‫גבוה יותר כך המהירות ועצמת ההקשה גדלות‪.‬‬
‫כפתור בקרת המהירות הניתן לכוונון ממצב "‪"1‬‬
‫)מהירות ועצמה נמוכות( ועד למצב "‪) "7‬מהירות‬
‫ועצמה מרבית(‪ ,‬מאפשר את התאמת הכלי למגוון‬
‫רחב של יישומים שונים‪ .‬ואולם‪ ,‬הקביעה הנכונה‬
‫מבוססת על הניסיון‪ .‬לדוגמה‪:‬‬
‫ במהלך חציבה בחומר רך או פריך‪ ,‬או כאשר נדרש‬‫כוח שבירה נמוך‪ ,‬כוון את הכפתור למצב "‪"1‬‬
‫או "‪) "2‬נמוך(;‬
‫ במהלך חציבה בחומרים קשים יותר‪ ,‬כוון את‬‫הכפתור למצב "‪) "7‬כוח מרבי(‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הכנס את האזמל המתאים וסובב אותו בכוח היד‬
‫כדי לנעול אותו באחד מ‪ 8-‬מצבים‪.‬‬
‫קבע את כפתור בקרת מהירות אלקטרונית ועצמת‬
‫ההקשה )‪.(2‬‬
‫התקן וכוונן את ידית הצד )‪.(8‬‬
‫הפעל את הכלי והתחל לעבוד‪.‬‬
‫ודא תמיד שהכלי מנותק לאחר סיום העבודה ולפני‬
‫הוצאת התקע משקע החשמל‪.‬‬
‫ניתן לרכוש סוגים שונים של אזמלי ‪®SDS-max‬כציוד‬
‫אופציונלי‪ .‬פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף‬
‫על אודות אביזרים מתאימים לכלי שלך‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫הרכבה והתאמה של ידית הצד )ציור ‪(E‬‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת‬
‫רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫אפשר להתקין את ידית הצד )‪ (8‬בשני צדי הכלי כדי‬
‫להתאימו למשתמשים ימניים או שמאליים‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫חובה לבצע את פעולות התחזוקה הדרושות מיד לאחר‬
‫שנורית ההחיווי )‪ (LED‬נדלקת‪.‬‬
‫• כלי עבודה זה אינו מיועד לטיפול או תיקון על‪-‬ידי‬
‫המשתמש‪ .‬הבא את הכלי לתחנת שירות מורשית‬
‫של דה‪-‬וולט אחרי ‪ 80‬שעות שירות בערך‪ .‬אם‬
‫התעוררו בעיות כלשהן לפני כן‪ ,‬פנה לתחנת שירות‬
‫מורשית של דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪D25830‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה בזאת שכלי העבודה‬
‫החשמליים האלה תוכננו לעמידה בכל דרישות‬
‫התקנים הבאים‪EEC, 89/336/EEC,/98/37 :‬‬
‫‪73/23/EEC, EN 50144, EN 55014‬‬‫& ‪2, EN 55014-1, EN 61000-3-2‬‬
‫‪.EN 61000-3-3‬‬
‫תחזוקת ציוד עזר‬
‫תחזוקת ציוד העזר במועד מבטיחה‬
‫תוצאות מיטביות בבצוע היישום ואורך חיים ממושך ויעיל‬
‫של ציוד העזר‪.‬‬
‫• השחז את האזמלים על דיסקי השחזה‪ .‬עיין בציור ‪G‬‬
‫לקבלת מידע על אודות הזוויות המתאימות לאזמלים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫ אזמל שטוח דמוי את )‪(15‬‬‫ אזמל לחיתוך מתכת )‪(16‬‬‫ אזמל בעל קצה מחודד )‪(17‬‬‫ אזמל דמוי)‪"U" (18‬‬‫ אזמל חלול )‪(19‬‬‫ אזמל להסרת טיח )‪(20‬‬‫‪ -‬אזמל משונן )‪(21‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל הכתובת המפורטת‬
‫להלן של חברת דה‪-‬וולט‪ ,‬או עיין בחלק האחורי של‬
‫חוברת זו‪.‬‬
‫רמת לחץ הרעש לפי התקנים ‪EEC & 98/37//86/188‬‬
‫‪ ,EEC‬כשהיא נמדדת לפי תקן ‪:EN 50144‬‬
‫‪89.5‬‬
‫‪) LpA‬לחץ הקול()‪*(dB(A‬‬
‫‪102.5‬‬
‫‪) LWA‬עצמת הרעש()‪(dB(A‬‬
‫* ליד אוזני המפעיל‬
‫נקוט בכל האמצעים להגנה על השמיעה‪.‬‬
‫עצמת האצה משוקללת על‪-‬פי תקן ‪:EN 50144‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 7.9‬מ'‪/‬שנ"ה‬
‫ניתן להשחיז אזמלים אלה מספר מוגבל של‬
‫פעמים‪ .‬בכל מקרה של ספק‪ ,‬פנה לסוכן מורשה‬
‫לקבלת המלצות‪.‬‬
‫מנהל מחלקת הנדסה ופיתוח מוצרים‬
‫‪Horst Großmann‬‬
‫‪,DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫ודא ששפת החיתוך לא שנתה את צבעה‬
‫כתוצאה מהפעלת כוח גדול מדי‪ .‬מצב זה עלול‬
‫לגרוע מקשיות האזמל‪.‬‬
‫סיכה‬
‫הכלי החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫שמור על ניקיון חריצי האוורור ונקה באופן סדיר את בית‬
‫הכלי באמצעות מטלית רכה‪.‬‬
‫כלים פסולים ושמירה על הסביבה‬
‫הבא את הכלים הפסולים שלך לתחנת שירות מורשית‬
‫של דה‪-‬וולט‪ ,‬שם ידאגו לסילוקם באופן שאינו פוגע‬
‫באיכות הסביבה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫‪10‬‬
‫כשמשתמשים בכלי עבודה חשמליים חובה תמיד‬
‫להקפיד על כל תקנות הבטיחות הישימות כדי להפחית‬
‫ככל האפשר סכנת שריפה‪ ,‬התחשמלות או פגיעה‬
‫גופנית אחרת‪ .‬לפני הפעלת הכלי‪ ,‬קרא בעיון את‬
‫הוראות הבטיחות המפורטות להלן‪.‬‬
‫שמור על הוראות אלה במקום בטוח!‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫כללי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫שמור על ניקיון אזור העבודה‬
‫שולחן עבודה או מקום עבודה שאינו מסודר עלול‬
‫לגרום לתאונות‪.‬‬
‫התחשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה‬
‫אל תחשוף את כלי העבודה ללחות גבוהה‪.‬‬
‫הקפד על תאורה טובה באזור העבודה‪ .‬אל תשתמש‬
‫בכלי עבודה חשמליים בקרבת נוזלים או גזים‬
‫דליקים‪.‬‬
‫הגנה מפני התחשמלות‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫מאורקים )כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של‬
‫מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכוי(‪.‬‬
‫כאשר יש להפעיל את הכלי בתנאים קשים )כמו‬
‫למשל במקרה של לחות גבוהה‪ ,‬במהלך פעולת‬
‫עיבוד המייצרת כמות גדולה של שבבי מתכת וכוי(‬
‫ניתן לשפר את הבטיחות החשמלית שלו על‪-‬ידי‬
‫התקנת שנאי מבודד או מפסק פחת בקו ההזנה‪.‬‬
‫הרחק ילדים ממקום העבודה‬
‫אל תאפשר לילדים לגעת בכלי או בכבל המאריך‬
‫שלו‪ .‬ילדים שגילם מתחת ל‪ ١٦-‬שנים חייבים‬
‫להימצא תחת פיקוח‪.‬‬
‫כבלים מאריכים לשימוש במקומות פתוחים‪ ,‬תחת‬
‫כיפת השמיים‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪,‬‬
‫חובה תמיד להשתמש בכבלים מאריכים המיועדים‬
‫לשימוש תחת כיפת השמיים ומסומנים בהתאם‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה שאינם בשימוש‬
‫כשכלי העבודה אינם בשימוש חובה לאחסן אותם‬
‫במקום יבש ונעול או במקום גבוה‪ ,‬הרחק מטווח ידם‬
‫של ילדים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‬
‫אל תלבש פריטי לבוש רפויים או תכשיטים‪ .‬הם‬
‫עלולים להיתפס בחלקים נעים‪ .‬כשעובדים מחוץ‬
‫למבנה מומלץ להשתמש בכפפות עבודה מגומי‬
‫ולנעול נעליים בעלות סוליות המונעות החלקה‪.‬‬
‫השתמש באמצעי מתאים לאיסוף שיער ארוך כדי‬
‫להרחיק אותו מאזור העבודה‪.‬‬
‫השתמש במשקפי מגן‬
‫כמו כן‪ ,‬השתמש במסכת הגנה לפנים או במסכת‬
‫אבק בכל מקרה בו העבודה עלולה ליצור אבק או‬
‫לגרום להתעופפות חלקיקים‪.‬‬
‫היזהר מעצמת רעש גדולה מדי‬
‫נקוט באמצעים מתאימים להגנה על השמיעה אם‬
‫עצמת הרעש עולה על ‪.dB(A)85‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪9‬‬
‫אבטח את הפריט המעובד‬
‫השתמש במלחציים או במלחצת הידוק כדי לאבטח‬
‫את הפריט המעובד‪ .‬במצב זה הפריט מאובטח טוב‬
‫יותר ושתי הידיים חופשיות להפעלת הכלי‪.‬‬
‫שמור על יציבות‬
‫הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪.‬‬
‫מנע הפעלה שלא בכוונה‬
‫אל תישא כלי המחובר לרשת החשמל כשהאצבע‬
‫מונחת על מתג ההפעלה‪/‬הפסקה‪ .‬ודא שמתג‬
‫ההפעלה של הכלי נמצא במצב מנותק לפני חיבור‬
‫הכלי לרשת החשמל‪.‬‬
‫שמור על ערנות‬
‫שים לב לעבודה אותה יש לבצע‪ .‬פעל בהיגיון‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלי כאשר אתה עייף ואינך ערני‪.‬‬
‫ניתוק הכלי‬
‫הפסק את פעולת הכלי והמתן עד לעצירה מוחלטת‬
‫לפני השארת הכלי ללא השגחה‪.‬‬
‫נתק את הכלי מרשת החשמל כאשר הוא אינו‬
‫בשימוש‪ ,‬לפני טיפול בכלי או החלפת אביזרים‪.‬‬
‫הסר את המפתחות וכלי הכוונון‬
‫בדוק תמיד שהמפתחות והכלים המשמשים לכוונון‬
‫מוסרים מהכלי לפני הפעלתו‪.‬‬
‫השתמש בכלי מתאים‬
‫ייעוד הכלי מתואר בחוברת הוראות זו‪ .‬אל תאמץ כלי‬
‫עבודה או כלי עזר ייעודיים קטנים כדי לבצע עבודות‬
‫המחייבות שימוש בכלי עבודה המתאימים לעומס‬
‫כבד‪ .‬הכלי יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר‬
‫כאשר הוא יופעל בקצב העיבוד אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫אזהרה! שימוש באביזרים‪ ,‬בציוד עזר כלשהו או‬
‫ביצוע פעולה בכלי זה שלא הומלצו בחוברת הוראות‬
‫זו עלולים לגרום לסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫שמור על תקינות הכבל‬
‫אסור בהחלט לשאת את הכלי באמצעות הכבל או‬
‫למשוך אותו כדי לנתק את הכבל מהשקע‪ .‬הרחק‬
‫את הכבל ממקורות חום‪ ,‬שמן ומקומות חדים‪.‬‬
‫טפל בכלים כהלכה‬
‫שמור על הכלים במצב תקין ונקיים כדי להבטיח‬
‫ביצועים טובים ובטוחים יותר‪ .‬בצע את פעולות‬
‫התחזוקה והחלפת ציוד העזר על‪-‬פי ההוראות‪.‬‬
‫בדוק באופן סדיר את תקינות הכבלים החשמליים‬
‫של הכלי ואם התגלה בהםנזק דאג לתיקונם‬
‫בתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪ .‬בצע ביקורות‬
‫תקופתיות סדירות של תקינות הכבלים המאריכים‬
‫והחלף כבלים מאריכים שהתגלה בהם נזק‪ .‬הקפד‬
‫על ניקיון משמן ורטיבות של הידיות והמתגים‪.‬‬
‫בדוק את תקינות הכלי‬
‫לפני השימוש בכלי‪ ,‬בדוק אותו בקפדנות כדי‬
‫להבטיח שהוא יפעל כהלכה ויבצע את הפעולה‬
‫אותה הוא יועד לבצע‪ .‬בדוק את היישור ואת חופש‬
‫התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר חלקים או כל פגם‬
‫או נזק אחר שעלול להשפיע על הפעולה התקינה‬
‫של הכלי‪ .‬תיקון או החלפה של מגנים או של חלקים‬
‫פגומים אחרים חייבים להתבצע על‪-‬פי ההוראות‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו לא תקין‪.‬‬
‫להחלפת המתג‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫‪ 20‬לתיקון הכלי‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫כלי זה עומד בדרישות של תקנות הבטיחות‬
‫הישימות‪ .‬מטעמי בטיחות ובהתאם לתקנות‪ ,‬התיקון‬
‫של ציוד חשמלי חייב להתבצע אך ורק בידי חשמלאי‬
‫מוסמך‪.‬‬
‫‪zst00133997 - 12-08-2010‬‬
GB
GUARANTEE CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp, Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
IL
06/10
Date of repair
repair
Annahmedatum
Nr.
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
Paraksts
‫חתימה‬
Download PDF

advertising