DW733 | DeWalt DW733 PLANER THICKNESSER Type 2 instruction manual

402011-84 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW733
1
2
3
4
5
R
10
9
6
8
7
6
A1
11
12
13
15
14
A2
2
3
17
10
5
16
B
15
C1
6
3
19
C2
18
D1
2
33 34
8
3
22
21
D2
R
D4
D3
3
4
R
G
H1
H2
H3
39
37
13
39
38
40
H4
I
39
5
MAŞINĂ DE DEGROŞAT PENTRU REGIM
GREU DW733
Felicitări!
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Putere absorbită
Turaţie în gol
Timp operare / repaos
Viteza de alimentare
Înălţimea de tăiere (max.)
Grosimea de tăiere (min. – max.)
Grosimea max. de tăiere (pentru plăci cu
grosimea max de 140 mm)
Greutate
W
min-1
min
m/s
mm
mm
DW733
230
2
1.800
10.000
1/3
0,13
152
64 – 315
mm
kg
3,2
33
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95
3,3
108
3,7
Vc.c.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă margini ascuţite.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
Siguranţe
Unelte la 230 V
16 Amperi, reţea electrică
NOTĂ: Acest dispozitiv este destinat conectării
la o sursă de alimentare cu impedanţa maximă
admisă Zmax de 0,25 Ω în punctul de conectare
(firida de branşament) a sursei utilizatorului.
Utilizatorul trebuie să se asigure că acest dispozitiv
este conectat doar la o sursă de alimentare care
respectă cerinţele descrise mai sus. Dacă este
necesar, utilizatorul poate cere companiei de
furnizare a energiei asigurarea impedanţei în
punctul de conectare.
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
6
DW733
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„Specificaţiile tehnice" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE; EN61029-1; EN61029-2-3.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.03.2010
Instrucţiuni de siguranţă
AVERTISMENT! Atunci când utilizaţi
unelte elctrice trebuie să respectaţi
întotdeauna măsurile de siguranţă
de bază pentru a reduce riscul de
incendiu, electrocutare şi vătămări
corporale, inclusiv cele ce urmează.
Citiţi în totalitate aceste instrucţiuni înainte de
utilizarea acestui produs şi păstraţi-le pentru
consultare ulterioară.
PĂSTRAŢI ACEST MANUAL PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ
Reguli generale de siguranţă
1. Păstraţi zona de lucru liberă.
Zonele şi standurile de lucru aglomerate
contribuie la prodecerea de accidente.
2. Ţineţi cont de mediul spaţiului de lucru.
Nu expuneţi unealta la ploaie. Nu utilizaţi
unealta în condiţii de umezeală sau umiditate.
Păstraţi zona de lucru bine iluminată (250 –
300 Lux). Nu utilizaţi unealta acolo unde există
riscul de producere a unui incendiu sau a unei
explozii, de ex. în prezenţa lichidelor şi gazelor
inflamabile.
3. Fiţi atenţi să nu vă electrocutaţi.
Preîntâmpinaţi contactul corpului cu
suprafeţele împământate (ex. conducte,
radiatoare, aragazuri şi frigidere). Atunci când
utilizaţi unealta în condiţii extreme (de ex.
umiditatea ridicată, atunci când se produce
şpan metalic etc.), securitatea electrică poate
fi îmbunătăţită introducând un transformator de
izolare sau un disjunctor de protecţie acţionat
de curentul de scurgere la pământ (FI).
4. Ţineţi celelalte persone la distanţă.
Nu lăsaţi alte persoane, în special copii, care
nu sunt implicate în procesul de lucru să
atingă unealta sau cablul şi ţineţi-le la distanţă
de zona de lucru.
5. Depozitaţi uneltele atunci când nu le folosiţi.
Atunci când nu sunt folosite, uneltele trebuie
să fie depozitate într-un spaţiu uscat, încuiat şi
nu la îndemâna copiilor.
6. Nu forţaţi unealta.
Aceasta va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
7. Folosiţi unealta adecvată.
Nu forţaţi uneltele de mici dimensiuni pentru
a efectua operaţii specifice pentru uneltele
pentru regim greu de lucru. Nu utilizaţi unelte
pentru scopuri contrare destinaţiei acestora;
spre exemplu, nu utilizaţi fierăstraie circulare
pentru a tăia crengi de copaci sau buşteni.
8. Îmbrăcaţi-vă corespunzător.
Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau
bijuterii deoarece acestea pot fi prinse în
componentele în mişcare. Se recomandă
utilizarea de încălţăminte antiderapantă atunci
când lucraţi în aer liber. Purtaţi apărătoare
pentru păr pentru a strânge părul lung.
9. Utilizaţi echipament de protecţie.
Utilizaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Utilizaţi o mască pentru faţă sau o mască
anti-praf dacă operaţiile pot produce praf sau
particule proiectate. În cazul în care astfel de
particule sunt deosebit de fierbinţi, purtaţi, de
asemenea, o salopetă rezistentă la căldură.
Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie
pentru urechi. Purtaţi întotdeauna o cască de
protecţie.
10. Conectaţi echipamentul de aspirare
a prafului.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă
că acestea sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător.
11. Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu trageţi niciodată de cablu pentru
a scoate unealta din priză. Ţineţi cablul
departe de surse de căldură, ulei şi muchii
ascuţite. Nu căraţi niciodată unealta
ţinând-o de cablu.
12. Lucraţi cu grijă.
Dacă este posibil, folosiţi bride sau
o menghină pentru a fixa piesa de prelucrat.
Este mai sigur decât să folosiţi mâinile şi
astfel le puteţi avea pe ambele libere pentru
a manipula unealta.
13. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul.
14. Întreţineţi uneltele cu grijă.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate
pentru performanţă şi siguranţă sporite. Urmaţi
instrucţiunile de lubrifiere şi de schimbare
a accesoriilor. Inspectaţi unealta periodic şi
dacă este defectă duceţi-o la un centru de
service autorizat pentru a fi reparată. Ţineţi
mânerele şi întrerupătoarele uscate, curate şi
lipsite de ulei şi unsoare.
7
15. Deconectaţi uneltele.
Atunci când nu sunt folosite, înainte de a fi
reparate şi atunci când schimbaţi accesoriile
cum ar fi lamele, burghiele şi cuţitele,
deconectaţi unealta de la sursa de alimentare.
16. Îndepărtaţi cheile de reglare şi cheile fixe.
Făceţi-vă un obicei din a verifica dacă cheile
de reglare şi cheile fixe au fost îndepărtate de
pe unealtă înainte de a o utiliza.
17. Evitaţi pornirea accidentală.
Nu căraţi unealta cu degetul deasupra
întrerupătorului. Asiguraţi-vă că unealta este în
poziţia "oprit" înainte de a o conecta.
18. Utilizaţi cabluri prelungitoare pentru exterior.
Înainte de utilizare, inspectaţi cablul prelungitor
şi înlocuiţi-l dacă este deteriorat. Atunci când
folosiţi unealta în aer liber, utilizaţi exclusiv
cabluri prelungitoare concepute pentru exterior
şi marcate corespunzător.
19. Fiţi vigilent.
Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Faceţi uz de
regulile de bun simţ. Nu utilizaţi o unealtă
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor sau alcoolului.
20. Inspectaţi pentru a depista componentele
deteriorate.
Înainte de utilizare, verificaţi unealta şi cblul
de alimentare pentru a vă asigura că vor
funcţiona corect şi îşi vor îndeplini funcţiile
pentru care au fost concepute. Verificaţi
alinierea părţilor mobile, blocarea acestora,
ruperea componentelor, montarea lor şi
orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor. O apărătoare sau altă componentă
defectă trebuie reparată sau înlocuită
corespunzător de către un centru de service
autorizat dacă nu este specificat altfel în acest
manul. Înlocuirea întrerupătoarelor defecte
trebuie făcută de către un centru de service
autorizat. Nu utilizaţi unealta în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi
oprit. Nu încercaţi niciodată să efectuaţi singuri
operaţii de reparare.
AVERTISMENT! Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau
efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele
recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de
vătămare corporală.
21. Asiguraţi repararea uneltei dumneavoastră
de către o persoană calificată.
8
Această unealtă electrică respectă regulile de
siguranţă importante. Reparaţiile trebuie să fie
efectuate exclusiv de către persoane calificate
care folosesc piese de schimb originale,
în caz contrar, se poate genera un pericol
considerabil pentru utilizator.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
maşina de degroşat
• Se recomandă utilizarea ochelarilor de
protecţie atunci când utilizaţi maşina.
• Asiguraţi-vă că maşina este aşezată pe
o suprafaţă plană.
• Scoateţi cuiele şi obiectele metalice din piesa
de prelucrat înainte de a începe să lucraţi. Nu
folosiţi lemn care se crapă uşor.
• Asiguraţi-vă că maşina este în stare bună de
funcţionare. Nu utilizaţi niciodată maşina fără
a avea toate apărătorile montate.
• Folosiţi întotdeauna lame ascuţite şi
corespunzătoare pentru materialul ce urmează
a fi tăiat.
• Ţineţi mâinile la distanţă de lame.
• Nu degroşaţi niciodată un material mai scurt
de 500 mm.
• Evitaţi să îndepărtaţi orice rest sau alte bucăţi
din piesa de prelucrat din zona de tăiere cât
timp maşina este în funcţiune.
• Fără suport suplimentar, utilajul est proiectat
să accepte piese de lucru de următoarea
mărime:
– Grosime de 315 mm, înălţime de 150 mm,
lungime de 1000 mm.
– Piesele de lucru mai lungi este necesar
să fie susţinute pe o masă suplimentară
corespunzătoare. Întotdeauna prindeţi piesa
de lucru bine.
• În cazul unui accident sau a unei defecţiuni,
opriţi maşina imediat şi deconectaţi-o de la
sursa de alimentare.
• Raportaţi defecţiunea şi semnalizaţi maşina
corespunzător pentru a preveni ca alte
persoane să utilizeze utilajul defect.
• Atunci când capul de tăiere este blocat
datorită suprasolicitării în timpul tăierii,
opriţi maşina şi deconectaţi-o de la sursa
de alimentare. Îndepărtaţi piesa de lucru şi
asiguraţi-vă că, capul de tăiere merge cu
uşurinţă. Porniţi utilajul din nou şi începeţi să
tăiaţi din nou fără să mai încărcaţi excesiv
utilajul.
• Nu utilizaţi niciodată maşina pentru a degroşa
alte materiale decât lemn. Examinaţi piesa
de prelucrat cu atenţie pentru a observa
eventualele defecte care ar putea afecta
funcţionalitatea maşinii.
• Ori de câte ori situaţia permite, fixaţi maşina
de un banc de lucru.
• Asiguraţi-vă că lamele sunt bine ascuţite.
Lamele pot fi reascuţite de 3 ori. După aceea,
trebuiesc înlocuite. Folosiţi doar lame şi piese
de schimb DEWALT.
• Înainte de utilzare, verificaţi buna funcţionare
a tuturor componentelor de siguranţă, cum ar
fi întrerupătorul, capul de tăiere, dispozitivul
anti-recul şi viteza rolei de alimentare.
• Reglaţi mesele de alimentare şi de evacuare
corespunzător.
• Purtaţi mănuşi de protecţie când manipulaţi
blocul de tăiere şi materiale neprelucrate.
• Asiguraţi-vă că operatorul este pregătit
corespunzător pentru utilizarea, reglarea şi
operarea maşinii.
• Pentru reducerea riscului de vătămare,
opriţi maşina şi deconectaţi-o de la sursa de
alimentare înainte de montarea şi demontarea
accesoriilor. Asiguraţi-vă că întrerupătorul de
declanşare se află în poziţia OPRIT.
• Nu efectuaţi niciodată lucrări parţiale (ex.
tăieturi care nu presupun lucrarea pe întreaga
lungime a piesei de prelucrat).
• Evitaţi să lucraţi lemn foarte curbat care poate
determina un contact inadecvat cu masa de
alimentare.
Următorii factori cresc riscul apariţiei problemelor
respiratorii:
– Neconectarea unui extractor de praf când
tăiaţi lemn.
– Extragerea insuficientă a prafului datorată
curăţării precare a filtrelor de evacuare.
– Lame de cuţit uzate.
– Masa de alimentare reglată necorespunzător.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte
de utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
Loc pentru transport.
Ţineţi mâinile departe de lama
fierăstrăului.
Asiguraţi-vă că lamele de tăiere sunt
reglate corect. Nu lăsaţi lamele să
depăşească nivelul capului de tăiere
cu mai mult de 1,1 mm.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
Riscuri reziduale
1 Maşină de degroşat
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
maşinilor de degroşat:
1 Cheie imbus
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor
ce se rotesc.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Riscul de accidente cauzate de componentele
neacoperite ale lamei rotative.
– Riscul de vătămări la schimbarea lamei.
– Riscul de strivire a degetul la deschiderea
apărătorilor.
– Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma degroşarii lemnului, în
special a stejarului, fagului şi MDF.
1 Cheie fixă (8/10 mm)
1 Cheie hexagonală
1 Dispozitiv pentru reglarea lamei
1 Adaptor pentru extragere praf
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
• Scoateţi maşina de degroşat cu grijă din
ambalaj.
9
Descriere (fig. A1, A2)
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Maşina dumneavoastră de degroşat DEWALT
DW733 a fost concepută pentru operaţiuni
profesionale de degroşat lemn. Aceasta
efectuează operaţiuni de degroşare cu acurateţe şi
în deplină siguranţă.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Această maşina de degroşat este o unealtă
electrică profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
AVERTISMENT! Nu utilizaţi maşina
în alte scopuri decât cele pentru care
a fost construită.
Fig. A1
1 Întrerupător de pornire/oprire
2 Manetă de blocare a capului
3 Mâner de reglare a adâncimii
4 Mâner de transport
5 Extensie masă posterioară
6 Găuri de montare
7 Prize pentru mâini
8 Scală de reglare a adâncimii
9 Scală eliminare material
10 Extensie masă frontală
Fig. A2
11 Mâner înfăşurare cablu
12 Tăviţă
13 Adaptor extragere praf
14 Opritor de adâncime
15 Bază
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dumneavoastră prezintă izolare Clasa I în
conformitate cu standardul EN 61029; prin urmare,
nu este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
10
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea prizei de alimentare
(numai pentru Regatul Unit şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
• Conectaţi cablul galben/verde la împământare.
AVERTISMENT: Urmaţi instrucţiunile
de montaj furnizate împreună cu
ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a conductorilor este 1,5 mm2;
lungimea maximă este 20 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Montarea pe bancul de lucru
(fig. B)
• Toate cele patru picioare sunt prevăzute cu
găuri (6) pentru a uşura montarea pe bancul
de lucru. Găurile sunt de două dimensiuni
pentru a permite utilizarea diferitelor
dimensiuni de şuruburi. Utilizaţi oricare set
de găuri; nu este necesar să le utilizaţi pe
ambele. Montaţi întotdeauna maşina în poziţie
stabilă pentru a preveni mişcarea acestuia.
Pentru a spori portabilitatea, unealta poate fi
montată pe o bucată de placaj de 12,5 mm
care poate fi apoi fixată pe suportul de lucru
sau mutată în alte zone de lucru şi refixată.
• Atunci când montaţi maşina pe o bucată de
placaj, asiguraţi-vă că şuruburile nu ies în
afara părţii de jos a lemnului. Placajul trebuie
să stea drept pe suportul de lucru.
• Pentru prevenirea blocării şi inexactităţilor,
asiguraţi-vă că suprafaţa pe care se montează
nu este deformată sau inegală.
AVERTISMENT: Maşina trebuie să fie
dreaptă şi stabilă tot timpul.
Extensiile mesei (fig. C1, C2)
1. Glisaţi în jos extensiile mesei (5) şi (10)
(fig. C1).
2. Ambele mese trebuiesc aduse la acelaşi nivel
cu masa principală.
3. Pentru a verifica, ridicaţi maxim în sus mânerul
de reglare a adâncimii (3).
4. Puneţi o cumpănă (16) peste extensia mesei
şi masa principală (17).
5. Apăsaţi în jos marginile extensiilor mesei
pentru a elimina orice joc.
Dacă este necesară reglarea, procedaţi după cum
urmează: slăbiţi piuliţele (18) şi reglaţi şuruburile
(19) până când mesele sunt echilibrate (fig. C2).
Reglarea adâncimii (fig. A2,
D1–D4)
Maşina dumneavoastră DW733 este echipată cu
un sistem de reglare a adţncimii de mare precizie
care include o scală de regşare a adâncimii (8)
(fig. D3), o scală de eliminare a materialului (9)
(fig. D4), un dispozitiv de reglare şi un opritor de
adâncime (14) (fig. A2).
1. Deblocaţi maneta de blocare a capului (2)
(fig. D3) trăgându-l în sus.
2. Trageţi în sus mânerul de reglare a adâncimii
(3) (fig. D1). O rotire corespunde unei
modificări a adâncimii de tăiere cu aprox.
1,5 mm.
4. Asiguraţi-vă că materialul este sub indicatorul
de nivel pentru eliminarea materialului (20).
Citiţi cantitatea de material eliminată pe scala
de eliminare a materialului (9) (fig. D4).
5. Blocaţi maneta de blocare a capului (2)
(fig. D3).
REGLAJUL FIN (FIG. D2)
Reglajele fine sunt ideale pentru degroşarea
cantităţilor mici din material. De exemplu, dacă
piesa dumneavoastră de degroşat este de
77,5 mm şi ar trebui să fie de 76,0 mm, procedaţi
după cum urmează:
1. Rotiţi plăcuţa circulară (21) până când semnul
0 se aliniază cu săgeata (22). Nu efectuaţi
niciun alt reglaj.
2. Rotiţi mânerul de reglare a adâncimii (3) în
sensul acelor de ceasornic până când semnul
de 1,5 mm se aliniază cu săgeata.
3. Degroşaţi piesa de prelucrat. Grosimea finală
este acum de 76,0 mm.
Opritorul de adâncime (fig. A2,
D3, D5)
Opritorul de adâncime (14) (fig. A2) poate fi folosit
pentru degroşari repetate la adâncimi prestabilite.
Opritorul este setat la 0, 6, 12 şi 19 mm.
Utilizaţi setarea de 0 mm pentru tăieri la adâncimi
cuprinse între 3,2 şi 6 mm (fig. D5).
1. Rotiţi opritorul de adâncime până când este
indicată măsura dărită.
2. Deblocaţi mânerul de blocare a capului
(2) (fig. D3) şi rotiţi mânerul de reglare
a adâncimii în sensul acelor de ceasornic
până când ating opritorul de adâncime.
Nu rotiţi mânerul mai mult.
Utilizaţi setarea de 19 mm pentru alte grosimi.
Aceasta nu va afecta celelalte setări ale opritorului
de adâncime.
1. Deblocaţi mânerul de blocare a capului (2)
şi rotiţi mânerul de reglare a adâncimii (3)
în sens invers acelor de ceasornic pentru
a ridica complet capul.
– Rotiţi în sensul acelor de ceasornic pentru
a reduce adâncimea de tăiere.
2. Slăbiţi piuliţa (23) şi reglaţi şurubul de
reglare a adâncimii (24) după necesităţi
(fig. D5).
– Rotiţi în sens invers acelor de ceasornic
pentru a creşte adâncimea de tăiere
(fig. D2).
3. Rotiţi mânerul de reglare a adâncimii până
atinge opritorul de adâncime. Nu rotiţi
mânerul mai mult.
3. Citiţi grosimea finală a piesei dumneavoastră
de prelucrat pe scala de reglare a adâncimii
(8) (fig. D3).
4. Degroşaţi piesa dumneavoastră de
prelucrat şi verificaţi-i grosimea. Faceţi
regaje suplimentare dacă este necesar.
11
Calibrarea scalei de reglare
a adâncimii (fig. D3)
Scala de reglare a adâncimii (8) este setată din
fabrică. În cazul utilizării prelungite, se recomandă
verificarea scalei pentru precizie.
Degroşaţi o bucată de lemn, observând
măsurătoarea pe scala de reglare a adâncimii (8).
Dacă este necesară reglarea, procedaţi după cum
urmează:
1. Slăbiţi şuruburile (33).
2. Reglaţi ghidajul prismatic până când
indicatorul (34) se potriveşte cu grosimea
finală a piese de prelucrat.
3. Strângeţi şuruburile (33).
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Acestea includ lamele de schimb (DE7330).
Înlocuirea lamelor (fig. A1, A2,
E1–E5)
Maşina dumneavoastră DW733 este echipată cu
cuţite care ţin două lame.
AVERTISMENT: Margini ascuţite.
AVERTISMENT: Lamele pot
fi reascuţite max. 3 mm de la
dimensiunea lor standard. Dacă lama
si-a redus dimensiunea cu mai mult
de 3 mm, acestea trebuiesc înlocuite.
Lamele pot fi reacsuţite la 42°.
ÎNLOCUIREA LAMELOR (FIG. A1, A2, E1–E4)
1. Deblocaţi maneta de blocare a capului (2)
(fig. A1).
2. Reglaţi adâncimea de tăiere la aprox. 75 mm.
3. Scoateţi cele două şuruburi hexagonale (25)
(fig. E1) şi extrageţi cu atenţie adaptorul
pentru praf (13) şi tăviţa (12) (fig. A2) pentru
a avea acces la lame.
4. Rotiţi cu atenţie capul de tăiere (30) (fig. E4)
până când prima lamă este vizibilă.
5. Blocaţi maneta de blocare a capului (2)
(fig. A1).
6. Slăbiţi cele şapte şuruburi de fixare a lamei
(26, 28) (fig. E2) cu ajutorul cheii furnizate.
7. Scoateţi lama de pe capul de tăiere pentru
reascuţire sau înlocuire.
8. Apăsaţi maneta de blocare a capului (29)
(fig. E3) şi rotiţi uşor capul de tăiere până când
cealaltă lamă poate fi scoasă.
12
ÎNLOCUIREA LAMELOR (FIG. E2 - E5)
1. Poziţionaţi capul de tăiere (30) conform
figurii E4.
2. Aşezaţi lama în capul de tăiere şi asiguraţi-vă
că, capul şurubuluide reglare a înălţimii (27)
(fig. E4) se plasează în canalul lamei.
3. Slăbiţi puţin cele şapte şuruburi (26, 28)
(fig. E2) de pe clema de fixare a lamei înspre
exteriorul lamei pentru a permite reglarea
acesteia pe înălţime.
4. Aşezaţi dispozitivul de fixare (32) (fig. E2)
pe capul de tăiere cât de aproape posibil de
şurubul de reglare a înălţimii (27) permiţând în
acelaşi timp mişcarea cheii hexagonale.
5. Rotiţi unul din şuruburile de reglare a înălţimii
(27) cu cheia hexagonală până când vârful
lamei atinge dispozitivul de fixare (32)
(fig. E5). Repetaţi procedura cu celălalt
şurub de reglare a înălţimii. Verificaţi pentru
a vă asigura că înălţimea lamei este egală.
Repetaţi procedura dacă este necesar.
6. Strângeţi şuruburile de fixare cu cap dublu
(28) (fig. E2) la 8,0 Nm.
7. Scoateţi dispozitivul de fixare şi strângeţi cele
cinci şuruburi de fixare din mijloc (26) (fig. E2)
la 8.0 Nm.
8. Apăsaţi maneta de blocare a capului (29)
(fig. E3) şi rotiţi uşor capul de tăiere până
când cealaltă lamă poate fi înlocuită urmând
procedura de mai sus.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente dau
accesorii.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că
este suficient spaţiu pentru piesa de
prelucrat în partea de eliminare.
Atenţia utilizatorilor din Regatul Unit este atrasă
asupra" reglementărilor cu privire la maşinile de
prelucrare a lemnului 1974" şi a amendamentelor
ulterioare.
Pentru reducerea efectelor vibraţiilor, asiguraţi-vă
că temperatura ambientală nu este prea rece,
utilajul şi accesoriile sunt bine întreţinute şi piesa
de lucru este adecvată pentru maşină.
Pornirea şi oprirea (fig. F1, F2)
Întrerupătorul de pornire/oprire a maţinii
dumneavoastră DW733 este echipat cu un
întrerupător pentru circuit. În caz de suprasarcină
a motorului, alimentarea cu energie a acestuia va fi
oprită. Dacă acest lucru se întâmplă, opriţi maşina
şi apăsaţi butonul de reset (35) (fig. F1).
• Piesa de prelucrat nu trebuie să fie în contact
cu capul de tăiere când porniţi maşina.
Pentru a o porni, trageţi întrerupătorul de pornire/
oprire (1) (fig. F2). Unealta funcţionează acum în
regim continuu.
• Lăsaţi motorul să atingă viteza maximă înainte
de a introduce piesa de prelucrat în maşină.
• Lăsaţi lamele să taie nestingherite. Nu forţaţi.
Pentru a opri maşina, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) în jos.
Pentru a încuia maşina, introduceţi un lacăt în
gaură (36).
AVERTISMENT: Opriţi întotdeauna
unealta atunci când aţi terminat lucrul
şi înainte de a o deconecta.
Degroşarea
AVERTISMENT:
• Îndepărtaţi toate corpurile străine.
Nu degroşaţi lemn cu cioturi. Nu
degroşaţi lemn care este foarte
cioturos sau curbat.
• Maşina dumneavoastră DW733
lucrează cel mai bine cu măcar
o suprafaţă plană.
• Pentru rezultate optime, degroşaţi
ambele feţe ale piesei de prelucrat
pentru a obţine grosimea dorită.
Urmaţi adâncimea de tăiere şi recomandările
pentru grosime prezentate în tabelul de mai jos.
Lemn moale
Adâncime de tăiere (mm)
Asiguraţi-vă că utilajul este amplasat pentru
a satisface condiţiile dumneavoastră ergonomice
cu privire la înălţimea şi stabilitatea mesei .
Amplasarea utilajului trebuie aleasă pentru ca
operatorul să aibă o privire de ansamblu bună
şi suficient spaţiu liber împrejurul utilajului care
să-i permită manipularea piesei de lucru fără
restricţii.
Lemn tare
Lăţime material (mm)
AVERTISMENT: Introduceţi piesa de
prelucrat pe direcţia nervurilor (fig. G).
Împuşcătura
Împuşcătura este o depresiune apărută atunci
când capetele piesei de prelucrat intră în contact
cu cuţitele. Pentru evitarea împuşcăturii:
• Asiguraţi-vă că mesele extensibile sunt la
acelaşi nivel cu masa principală.
• Menţineţi piesa de prelucrat dreaptă pe toată
perioada degroşarii.
• Introduceţi piesa de prelucrat dreaptă pe
mase.
Curbarea (fig. H1 - H4)
Dacă piesa dumneavoastră de prelucrat este
doar uşor curbată, degroşaţi ambele feţe pentru
a obţine grosinea dorită.
PIESELE DE PRELUCRAT ARCUITE (FIG. H1,
H2)
Rolele de alimentare şi capul de tăiere vor îndrepta
temporar piesa de prelucrat (fig. H1). Materialul
va reveni la forma arcuită totuşi după degroşarea
(fig. H2).
Pentru îndepărtarea arcuirii, folosiţi o rindea.
PIESELE DE PRELUCRAT CONCAVE (FIG. H3,
H4)
1. Crestaţi piesa de prelucrat concavă la mijloc
(fig. H3).
2. Degroşaţi bucăţile separat pentru eliminarea
pierderilor.
3. Altfel, degroşaţi faţeta superioară (37) mai
întâi, apoi întoarceţi piesa de prelucrat pe
partea cealaltă şi degroşaţi-o şi pe aceasta
(38) (fig. H4).
13
Extragerea prafului (fig. A2, I)
AVERTISMENT: Ori de câte ori
este posibil, conectaţi un dispozitiv
de extracţie a prafului, conceput
în conformitate cu regulamentele
relevante referitoare la emisiile de
praf. Viteza aerului sistemelor externe
conectate trebuie să fie de 20 m/s
+/- 2 m/s, viteză măsurată în tubul de
conectare la punctul de conexiune, cu
unealta conectată dar nu în funcţiune.
1. Montaţi adaptorul pentru extragerea prafului
(13) folosind şuruburile (39).
2. Introduceţi reductorul (40) aşa cum este
ilustrat.
Transportarea (fig. A1, A2)
Atunci când transportaţi maşina dumneavoastră
DW733, ţineţi-o întotdeauna de mânerele de
transport (4) sau de prizele pentru mâini (7).
Atunci când transportaţi sau depozitaţi maşina,
folosiţi mânerul de înfăşurare a cablului (11) pentru
a-l ţine fixat.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Reascuţirea lamelor
Lamele pot fi reascuţite la 42°.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
14
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
AVERTISMENT:
• Menţineţi mesele curate şi fără
grăsime. Aplicaţi cu regularitate un
pic de ceară pe masă.
• Curăţaţi praful de pe maşină şi
cuţitele de degroşare.
Înainte de utilizare,verificaţi cu atenţie capul de
tăiere pentru a vă asigura că va funcţiona corect.
Asiguraţi-vă că noroiul, praful sau particule din
piesa de lucru nu pot contribui la blocarea uneia
dintre funcţii.
În cazul în care bucăţi din piesa de prelucrat
se blochează între capul de tăiere şi rola de
alimentare, deconectaţi maşina de la sursa de
alimentare şi îndepărtaţi bucăţile blocate.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALTîmpreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea separată. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00189142 - 20-09-2012
15
Download PDF

advertising