DW733 | DeWalt DW733 PLANER THICKNESSER Type 2 instruction manual

559222-70 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW733
1
2
3
4
5
R
10
9
6
8
7
6
A1
11
12
13
15
14
A2
2
3
17
10
5
16
B
15
C1
6
3
19
C2
18
D1
2
33 34
8
3
22
21
D2
R
D4
D3
3
4
R
G
H1
H2
H3
39
37
13
39
38
40
H4
I
39
5
HORDOZHATÓ VASTAGOLÓ GYALU
DW733 TÍPUS
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Definíciók: Biztonsági útmutatások
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Műszaki adatok
Feszültség
Vegyenáram
Típus
Felvett teljesítmény
W
Üresjárati fordulatszám
min-1
Működtetési / pihentetési idő
min
Előtolási sebesség
m/s
Vágási magasság (max.)
mm
Vágási szélesség (min. – max.)
mm
Maximális vágási mélység (140 mm-es
maximális deszkaszélességnél)
mm
Súly
kg
LPA
KPA
LWA
KWA
(hangnyomásszint)
(hangnyomásszint toleranciafaktor)
(hangteljesítményszint)
(toleranciafaktor)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW733
230
2
1 800
10 000
1/3
0,13
152
64 – 315
95
3,3
108
3,7
Biztosítékok
Európa 230 V-os szerszámok 16 amperes, hálózati
MEGJEGYZÉS: Az eszközt olyan elektromos
csatlakozáshoz terveztük, amelynek maximális
rendszerimpedanciája Zmax = 0,25 Ω a felhasználói tápforrás csatlakozó pontjánál
(elektromos doboz).
A felhasználónak kell biztosítania, hogy
a szerszámot csak a fenti követelményeknek
megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassák.
Szükség esetén a felhasználó az
áramszolgáltatótól kérhet a fogyasztói lekötési pont
rendszerimpedanciájára vonatkozó tájékoztatást.
6
Áramütés veszélyét jelzi.
3,2
33
Éles szélekre figyelmeztet.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DW733
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN61029-1, EN61029-2-3.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
5. Tegye a helyére a szerszámot, amikor nem
használja.
A használaton kívüli szerszámot száraz helyen
és jól elzárva tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá.
6. Ne erőltesse túl a szerszámot.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010.03.01.
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS! Tűz, áramütés
és személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében elektromos
szerszámok használatakor mindig be
kell tartani a következőkben ismertetett
alapvető biztonsági előírásokat.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa
végig ezt a kézikönyvet, és őrizze meg.
ŐRIZZE MEG A KÉZIKÖNYVET, HOGY
KÉSŐBB IS FELHASZNÁLHASSA
Általános biztonsági szabályok
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A rendetlen munkaterület és munkapad
sérülések forrása lehet.
2. Mérje fel a körülményeket
a munkaterületen.
Esőtől védje a szerszámot. Ne használja
nedves, párás környezetben. A munkaterület
jól világítsa meg (250–300 Lux). Ne használja
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok és gázok jelenlétében.
3. Áramütés ellen védekezzen.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék
földelt felülettel, (például csővezetékkel,
radiátorral, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel).
Szélsőséges körülmények közötti használat
során (pl. magas páratartalom esetén,
fém forgácsolásakor stb.) az elektromos
biztonságot szigetelő transzformátor vagy
Fi-relé használatával fokozhatja.
4. Ne engedjen közel másokat.
Ne engedje, hogy illetéktelen személyek,
különösen gyermekek, hozzáérjenek
a szerszámhoz vagy a hosszabbító kábelhez,
tartsa távol őket a munkaterülettől.
Jobban és biztonságosabban végezheti
el a munkát, ha a szerszámot olyan
fordulatszámon működteti, amilyenre tervezték.
7. A megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse a kisebb szerszámokat, ne
használja őket nagyobb igénybevételre
tervezett szerszámok helyett. A szerszámokat
csak rendeltetésszerűen használja, pl. faágak
levágásához vagy gallyazáshoz ne használjon
körfűrészt.
8. Megfelelő öltözéket viseljen.
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert, mert
ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Szabadban való munkavégzéshez
csúszásmentes lábbeli viselése ajánlatos.
Hosszú hajhoz viseljen hajvédőt.
9. Használjon védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen
arcmaszkot vagy porvédő álarcot, ha olyan
műveletet végez, amely por vagy repülő
részecskék keletkezésével jár. Ha fennáll
ezen részecskék felforrósodásának veszélye,
viseljen hőálló kötényt. Mindig viseljen
fülvédőt. Mindig viseljen védősisakot.
10. Használjon porelszívó berendezést.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, ügyeljen ezek helyes
csatlakoztatására és használatára.
11. Gondosan bánjon a tápkábellel.
A készülék dugaszát ne a tápkábel
rángatásával húzza ki a konnektorból.
Hőtől, olajtól, éles szélektől óvja a kábelt.
Soha ne hordozza a gépet a kábelénél fogva.
12. Biztonságos munkavégzés.
A munkadarab rögzítéséhez lehetőleg
használjon szorítót vagy satut.
Biztonságosabb, mint ha a kezében tartaná,
mivel így mindkét kezével a szerszámot
kezelheti.
13. Ne nyúljon ki túl messzire.
Mindig megfelelően támassza meg a lábát, és
tartsa magát egyensúlyban.
14. Gondosan tartsa karban a szerszámot.
A jobb és biztonságosabb munka érdekében
tartsa a vágószerszámokat mindig tisztán és
7
élesen. Kenésnél és tartozékok cseréjénél
kövesse az útmutatásokat. Időszakonként
vizsgálja át a szerszámot, és ha sérült,
márkaszervizzel javíttassa meg. A fogantyúkat
és kapcsolókat tartsa szárazon és tisztán,
olajtól és zsírtól mentesen.
15. Áramtalanítsa a szerszámokat.
Használaton kívül, szervizelés előtt, illetve
ha olyan alkatrészeket cserél, mint pl.
pengék, bitek, vágórészek, áramtalanítsa
a szerszámot.
16. Távolítsa el a beállító kulcsokat és
csavarkulcsokat a gépről.
Váljon szokásává annak ellenőrzése,
hogy eltávolította-e a beállító eszközöket
a szerszámról, mielőtt dolgozni kezdene vele.
17. Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül.
Ne tartsa ujját a kapcsolón, amikor
a szerszámot a kezében hordozza. Mielőtt
bedugja a konnektorba, ellenőrizze, hogy
a kapcsoló „off" (Ki) állásban van-e.
18. Kültéri hosszabbító kábelt használjon.
Használat előtt vizsgálja át a hosszabbító
kábelt, és ha sérült, cserélje ki. Ha
a szabadban dolgozik, csak kültéri használatra
készült és erre utaló jelzéssel ellátott
hosszabbító kábelt használjon.
19. Ne veszítse el éberségét.
Figyeljen a munkájára. Használja a józan
eszét. Ne dolgozzon a szerszámmal, ha
fáradt, ha gyógyszer vagy alkohol hatása alatt
áll.
20. Ellenőrizze, nincsenek-e sérült részek
a szerszámon.
Használat előtt gondosan ellenőrizze
a szerszámot és a tápkábelt, hogy
megfelelően működnek-e és rendeltetésszerű
használatra alkalmasak-e. Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek megfelelő beállítását
és rögzítését, ellenőrizze továbbá, hogy
nincsenek-e a szerszámon törött alkatrészek
és szerelékek, illetve nem áll-e fenn bármilyen
körülmény, amely a szerszám működését
befolyásolná. A sérült védőelemet vagy
más alkatrészt márkaszervizzel meg kell
javíttatni vagy ki kell cseréltetni, kivéve, ha ez
a kezelési útmutató másképpen rendelkezik.
A sérült vagy hibás kapcsolót márkaszervizzel
cseréltesse ki. Ne használja a szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és
kikapcsolni. Soha ne próbálja saját kezűleg
javítani.
8
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy szerelék
használata, illetve itt fel nem sorolt
művelet végzése személyi sérülés
veszélyével járhat.
21. Képzett szakemberrel javíttassa
a szerszámot.
Ez az elektromos szerszám megfelel
a vonatkozó biztonsági előírásoknak. A javítást
csak képzett szakember végezheti eredeti
cserealkatrészek felhasználásával, mert
ellenkező esetben a szerszám használója
komoly veszélynek van kitéve.
További biztonsági szabályok
vastagoló-egyengető gyaluhoz
• Munka közben védőszemüveg viselése
ajánlatos.
• Munkavégzés előtt ellenőrizze, hogy a gép
egyenletes felületre van-e helyezve.
• A munka megkezdése előtt távolítson
el minden szeget és egyéb fémdarabot
a munkadarabból. Ne használjon könnyen
hasadó faanyagot.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a gép
tökéletes állapotban van. Soha ne
üzemeltesse a gépet, amíg nincs minden
védőelem a helyén.
• Mindig a vágni kívánt anyaghoz megfelelő
típusú, éles gyalukéseket használjon.
• Tartsa kezét a gyalukésektől megfelelő
távolságban.
• Ne gyaluljon 500 mm-nél rövidebb
munkadarabot.
• Ne próbálja a munkadarab levágott vagy
egyéb részeit eltávolítani a vágási területről,
amíg a gép működésben van.
• A géppel legfeljebb az alábbi méretű
munkadarabokat lehet külön megtámasztás
nélkül megmunkálni:
– 315 mm széles, 150 mm magas és
1 000 mm hosszú.
– Az ennél nagyobb munkadarabokat
egy további alkalmas asztallal alá kell
támasztani. Mindig biztonságosan szorítsa
le a munkadarabot.
• Baleset vagy meghibásodás esetén azonnal
kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
• Jelentse a hibát és helyezzen megfelelő
jelzést a meghibásodott gépre, hogy mások ne
használják.
• Ha a vágófej túl nagy előtoló erő miatt a vágás
közben beszorul, kapcsolja ki és áramtalanítsa
a gépet. Távolítsa el a munkadarabot,
és ellenőrizze, hogy a vágófej szabadon
mozog-e. Kapcsolja be ismét a gépet, és
csökkentett előtoló erővel kezdjen új vágást.
• A gépet csak fa megmunkálására használja.
Alaposan vizsgálja át a munkadarabot,
ellenőrizze, nincsenek-e rajta hibák, amelyek
a megmunkálását befolyásolhatják.
• Amikor csak lehetséges, rögzítse a gépet
munkapadhoz.
• Győződjön meg arról, hogy a gyalukések
jól meg vannak élezve. A gyalukések 3-szor
élezhetők újra. Azután már ki kell őket
cserélni. Kizárólag DEWALT gyalukéseket és
egyéb cserealkatrészeket használjon fel.
• Használat előtt ellenőrizze, hogy minden
biztonsági alkatrész, pl. a kapcsoló, a vágófej,
a visszarúgás-gátló és behúzógörgő
megfelelően működik-e.
• Helyesen állítsa be az előtoló és a kivezető
asztalt.
• A vágószerkezet és durvább anyagok
kezelése közben viseljen védőkesztyűt.
• Gondoskodjon arról, hogy a kezelő
megfelelően ki legyen oktatva a gép
beállítására és használatára.
• A sérülésveszély csökkentése érdekében
tartozékok fel- vagy leszerelése előtt kapcsolja
ki és áramtalanítsa a gépet. Ellenőrizze, hogy
az indítókapcsoló OFF (KI) állásban van-e.
• Soha ne végezzen a géppel befejezetlen
műveletet (azaz, olyan vágást, amelynél
a munkadarabot nem vágja el teljes
hosszában).
• Ne végezzen munkát rosszul meghajlott
fa munkadarabon, ha az nem fekszik fel
megfelelően az előtoló asztalra.
– Az ujjak becsípődésének veszélye
a védőelemek kinyitásakor.
– A fűrészpor belégzése miatti egészségi
veszély, különös tekintettel a tölgy, bükk és
MDF anyagokra.
A következő tényezők növelik a légzési problémák
kialakulásának veszélyét:
– Faanyag fűrészelése porelszívó nélkül.
– Elégtelen porelszívás meg nem tisztított
szűrők miatt.
– Lekopott gyalukések.
– Helytelenül beállított előtoló asztal.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
Fogási pont.
Tartsa a kezeit távol a gyalukéstől.
Győződjön meg a vágókések megfelelő
beállításáról. Ne engedje, hogy
a gyalukések a vágófejből 1,1 mm-nél
hosszabban kinyúljanak.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Vastagoló gyalu
1 Csavarkulcs
1 Villáskulcs (8/10 mm)
Fennmaradó veszélyek
1 Hatszögű (imbusz) kulcs
A következő veszélyek a gyalu használatával
együtt járnak:
1 Gyalukés-beállító idomszer
– A forgó részek érintésétől származó sérülések.
Bizonyos veszélyek (ú.n. fennmaradó veszélyek)
a vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása
és a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők:
– A forgó gyalukés fedetlen részei miatti
balesetveszély.
– A gyalukés cseréjekor fennálló sérülésveszély.
1 Porelszívó adapter
1 Használati útmutató
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a használati útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
9
• Óvatosan vegye ki a gépet a csomagolásából.
Leírás (A1, A2 ábra)
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön DEWALT DW733 típusú vastagoló
gyalugépét faanyagok professzionális
gyalulásához terveztük. Ezzel a géppel pontosan
és biztonságosan végezhet gyalulást és
vastagolást.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ez az vastagoló gyalu professzionális elektromos
szerszám.
Ne engedje, hogy gyermekek a szerszámhoz
hozzáérjenek. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
FIGYELMEZTETÉS! A megadottaktól
eltérő célra ne használja a gépet.
A1 ábra
1 Be- és kikapcsoló
2 Fej reteszelőkarja
3 Mélységállító fogantyú
4 Hordfogantyú
5 Hátsó asztalhosszabbító
6 Furatok a munkapadra szereléshez
7 Kézifogantyúk
8 Mélységállító skála
9 Anyageltávolító skála
10 Elülső asztalhosszabbító
A2 ábra
11 Kábelösszefogó
12 Szerszámtartó tálca
13 Porelszívó adapter
14 Mélységütköző
15 Talp
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Az Ön I. osztályú gépe az EN 61029 szabványnak
megfelelő kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelő vezetékre.
10
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
• A sárga/zöld vezetéket a földelő csatlakozóhoz
kösse.
FIGYELMEZTETÉS: Kövesse
a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték:
13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelre van szüksége, az adott
szerszám paramétereinek megfelelő, jóváhagyott,
3-eres hosszabbítót válasszon (lásd a műszaki
adatokat). A vezeték minimális keresztmetszete
1,5 mm²; maximális hossza: 20 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat, illetve javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy az
indítókapcsoló OFF (KI) állásban vane. A gép véletlen beindulása sérülést
okozhat.
Felszerelés munkapadra
(B ábra)
• A szerszámnak mind a négy lábára furatokat
(6) készítettünk, hogy könnyen a munkapadra
szerelhető legyen. Tekintettel a különböző
méretű csavarokra, minden lábra két
különböző méretű furatot készítettünk.
Bármely furat használható, de nem szükséges
mindkettőt felhasználni. Mindig stabilan
szerelje a gépet a munkapadra, hogy el ne
mozdulhasson. A könnyebb hordozhatóság
kedvéért a szerszámot egy darab 12,5 mm-es
vagy vastagabb rétegelt lemezre is szerelheti,
amelyet azután a munkadarab támasztékához
rögzíthet, vagy átviheti másik munkaterületre,
ahol újból rögzíti.
• Ha a szerszámot rétegelt lemezre szereli,
ügyeljen, hogy a rögzítő csavarok ne álljanak
ki a falemez aljából. A lemeznek szintben kell
feküdnie a támasztékon.
• A beszorulás és pontatlanság megelőzése
érdekében ellenőrizze, hogy a felszereléshez
választott felület nincs-e megvetemedve vagy
nem egyenetlen-e.
FIGYELMEZTETÉS: A gépnek mindig
szintben és stabilan kell állnia.
Asztalhosszabbítók
(C1, C2 ábra)
1. Hajtsa le az asztalhosszabbítókat (5) és (10)
(C1 ábra).
2. Mindkét asztalhosszabbítónak az asztallal egy
vonalban kell lennie.
3. Az ellenőrzéshez nyomja fel teljesen
a mélységállító fogantyút (3).
4. Helyezzen vízszintmérőt (16) az asztalra (17)
és az asztalhosszabbítókra.
5. Nyomja lefelé az asztalhosszabbítók szélét,
hogy ne mozoghassanak.
Ha állítani kell rajtuk, így tegye: lazítsa meg az
anyákat (18), és addig állítsa a csavarokat (19),
amíg az asztal és a hosszabbítók egy vonalba
nem kerülnek (C2 ábra).
A mélység beállítása
(A2, D1–D4 ábra)
Az Ön DW733 típusú gépét nagy pontosságú
mélységállító rendszerrel láttuk el, amely
mélységállító skálát (8) (D3 ábra), anyageltávolító
skálát (9) (D4 ábra), finombeállítót és
mélységütközőt (14) (A2 ábra) tartalmaz.
1. Oldja ki, azaz húzza felfelé a fej
reteszelőkarját (2) (D3 ábra).
2. Húzza a mélységállító (3) fogantyúját felfelé
(D1 ábra). Egy fordulat kb. 1,5 mm-rel
változtatja a vágási mélységet.
– A vágási mélységet az óramutató járásának
irányában történő forgatással csökkentheti.
– A vágási mélységet az óramutató járásával
ellentétes irányú forgatással növelheti
(D2 ábra).
3. A beállított vastagságot leolvashatja
a mélységbeállító skálán (8) (D3 ábra).
4. Bizonyosodjon meg arról, hogy az anyag
az anyageltávolító idom (20) alatt van.
A eltávolított faanyag mennyiségét leolvashatja
az anyageltávolítási skálán (9) (D4 ábra).
5. Reteszelje a fej reteszelőkarját (2) (D3 ábra).
FINOMBEÁLLÍTÁS (D2 ÁBRA)
A finombeállítás előnye, hogy azáltal kis
mennyiségű anyagot is le lehet gyalulni
a munkadarabról. Ha például az eredeti
munkadarab 77,5 mm vastag, és 76,0 mm-re
szeretné legyalulni, a következőket tegye:
1. Forgassa kerek címke (21) 0 jelölését
a nyílhoz (22). Semmilyen más beállítást ne
végezzen.
2. Forgassa a mélységállító fogantyút (3) az
óramutató járásának irányában addig, amíg
1,5 mm jelölés a nyílhoz nem ér.
3. Gyalulja le a munkadarabot. A gyalulás utáni
vastagság most már 76,0 mm lett.
A mélységütköző
(A2, D3, D5 ábra)
A mélységütköző (14) (A2 ábra) arra használható,
hogy a beállított mélységben végezhessen
további gyalulásokat. A mélységütköző 0, 6, 12 és
19 mm-re van beállítva.
3,2 mm és 6 mm közötti mélységű gyalulásnál
a 0 mm-es beállítást alkalmazza (D5 ábra).
1. Forgassa a mélységütközőt a kívánt mérték
megjelenéséig.
2. Oldja ki a fej reteszelőkarját (2) (D3 ábra),
majd forgassa a mélységállító fogantyút az
óramutató járásának irányában addig, amíg
hozzá nem ér a mélységütközőhöz. Annál
tovább már ne forgassa a fogantyút.
Más vastagságokhoz a 19 mm-es beállítást
alkalmazza. Ez nem befolyásolja a többi
mélységütköző beállítást.
1. Oldja ki a fej reteszelőkarját (2), majd
forgassa a mélységütköző fogantyút (3)
az óramutató járásával ellentétes irányban
a fej teljes felemeléséhez.
2. Lazítsa meg az anyát (23), és állítsa be
szükség szerint a mélységütköző csavarját
(24) (D5 ábra).
3. Forgassa addig a mélységállító fogantyút,
amíg el nem éri a mélységütközőt. Annál
tovább már ne forgassa a fogantyút.
11
4. Gyalulja le a munkadarabot, és mérje le
a vastagságát. Szükség esetén végezzen
további beállításokat.
A mélységállító skála kalibrálása (D3 ábra)
A mélységállító skála (8) gyárilag be van állítva.
Hosszan tartó használat után ajánlatos a skála
pontosságát ellenőrizni.
Gyaluljon le egy fadarabot és jegyezze a mértéket
a mélységállító skálán (8).
Ha igazítás szükséges, a következő módon
végezze:
1. Lazítsa meg a csavarokat (33).
2. Addig állítsa a prizmát, amíg a kijelzőn (34)
mutatott érték egybe nem esik a munkadarab
gyalulás utáni vastagságával.
3. Húzza meg erősen a csavarokat (33).
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához. Ezek
közé tartalék gyalukések is tartoznak (DE7330).
A gyalukések cseréje
(A1, A2, E1–E5 ábra)
Az Ön DW733 típusú gyalugépe két kést befogadó
vágófejjel van felszerelve.
FIGYELMEZTETÉS: Éles peremek.
FIGYELMEZTETÉS: Az újraélezett
kések legfeljebb 3 mm-rel lehetnek
rövidebbek az eredeti méretüknél. Ha
a kések méretcsökkenése meghaladja
a 3 mm-t, ki kell őket cserélni. A kések
42°-nál élezhetők újra.
A GYALUKÉSEK KISZERELÉSE
(A1, A2, E1–E4 ÁBRA)
1. Oldja ki a fej reteszelőkarját (2) (A1 ábra).
2. Állítsa a vágási mélységet kb. 75 mm-re.
3. Csavarja ki a két hatszögcsavart (25)
(E1 ábra), majd óvatosan vegye ki
a porelszívó adaptert (13) és a szerszámtartó
tálcát (12) (A2 ábra), hogy hozzáférjen
a késekhez.
7. Vegye ki a kést a vágófejből, ha újraélezni
vagy cserélni szeretné.
8. Nyomja a vágófej reteszelőkarját (29)
(E3 ábra), és lassan addig forgassa
a vágófejet, amíg a másik kés is kivehetővé
nem válik.
A GYALUKÉSEK CSERÉJE (E2–E5 ÁBRA)
1. Állítsa a vágófejet (30) az E4 ábrán bemutatott
helyzetbe.
2. Helyezze a kést a vágófejbe, és ügyeljen arra,
hogy a magasságállító csavar (27) (E4 ábra)
feje a kés résébe kerüljön.
3. Lazítsa ki a kés hét rögzítőcsavarját (26,
28) (E2 ábra) valamennyire a kés felé, hogy
állítani tudjon a kés magasságán.
4. Tegye a beállító idomszert (32) (E4 ábra)
a vágófejre, a magasság-állító csavarhoz (27)
minél közelebbre, de csak annyira, hogy az
imbuszkulcs még mozgatható legyen.
5. Az imbuszkulccsal addig forgassa
a magasság-állító csavart (27), amíg
a gyalukés hegye hozzá nem ér az
idomszerhez (32) (E5 ábra). Ugyanezt
a műveletet végezze el a másik magasságállító csavarral is. Ügyeljen arra, hogy
a gyalukés magassága egyenletes legyen.
Szükség esetén végezze el ismét ezt
a műveletet.
6. Húzza meg a két szélső rögzítőcsavart (28)
(E2 ábra) 8,0 Nm nyomatékkal.
7. Vegye le az idomszert, majd húzza meg az öt
középső rögzítőcsavart (26) (E2 ábra) 8,0 Nm
nyomatékkal.
8. Nyomja a vágófej reteszelőkarját (29)
(E3 ábra), és lassan addig forgassa
a vágófejet, amíg a másik kés is a fenti
eljárással cserélhetővé nem válik.
KEZELÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és
a vonatkozó szabályokat.
5. Reteszelje a fej reteszelőkarját (2) (A1 ábra).
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket illetve tartozékot fel- vagy
leszerel.
6. A mellékelt csavarkulccsal lazítsa meg a kés
hét rögzítőcsavarját (26, 28) (E2 ábra).
FIGYELMEZTETÉS: Bizonyosodjon
meg arról, hogy a kimenő oldalon
4. Óvatosan addig forgassa a vágófejet (30)
(E4 ábra), amíg az első kés láthatóvá nem
válik.
12
elegendő hely van a munkadarab
számára.
• Az Ön DW733 típusú gyalugépe
akkor működik a legjobban, ha
a munkadarabnak legalább egy
lapos felülete van.
Az Egyesült Királyságban élő felhasználók
figyelmét felhívjuk a famegmunkáló gépekre
vonatkozó 1974-es törvényre és annak
módosításaira.
A vibrációs hatás csökkentése érdekében
a környezeti hőmérséklet ne legyen túl alacsony,
a gép és tartozékai megfelelően legyenek
karbantartva, és a munkadarab mérete is a géphez
illő legyen.
Be- és kikapcsolás
(F1, F2 ábra)
Az Ön DW733 típusú gépe árammegszakító
kapcsolóval is el van látva. A motor túlterhelése
esetén ez a kapcsoló megszakítja a gép
áramellátását. Ilyen esetben kapcsolja ki a gépet,
majd nyomja meg az újraindítás gombot (35)
(F1 ábra).
• Bekapcsoláskor a vágófej nem érhet
a munkadarabhoz.
Bekapcsoláshoz húzza felfelé a be- és kikapcsolót
(1) (F2 ábra). A szerszám ilyenkor folyamatosan
működik.
• Várja meg amíg a motor felveszi a teljes
fordulatszámot, és azután tegye be
a munkadarabot.
• Hagyja a késeket szabadon vágni. Ne
erőltesse.
A szerszámot a be- és kikapcsoló (1) lefelé
nyomásával kapcsolhatja ki.
Ha le szeretné zárni a gépet, tegyen egy lakatot
a nyílásba (36).
FIGYELMEZTETÉS: Mindig kapcsolja
ki a szerszámot, amint befejezte
a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Gyalulás
FIGYELMEZTETÉS:
• Távolítson el minden idegen tárgyat
a gépről. Laza csomókat tartalmazó
fát ne gyaluljon. Ne gyaluljon túl
csomós vagy megvetemedett fát.
Kövesse az táblázatban megadott, a vágási
mélységre és szélességre vonatkozó
irányvonalakat.
Puhafa
Keményfa
Vágási mélység (mm)
A gépet úgy helyezze el, hogy az asztal
magassága és stabilitása ergonomikusan is
megfelelő legyen. A gép telepítési helyét úgy
válassza meg, hogy a kezelőnek jó rálátása és
elegendő szabad tere legyen a munkadarab
akadálytalan kezeléséhez.
• Az optimális eredmény érdekében
a munkadarab mindkét oldalát
gyalulja le a kívánt vastagság
eléréséig.
Tartóálvány szélessége (mm)
FIGYELMEZTETÉS: A munkadarabot
a fa erezetének irányában tolja
(G ábra).
Bemetszés
A bemetszés egy olyan mélyedés, amely
akkor keletkezik, amikor a munkadarab végei
a gyalukésekhez érnek. A bemetszés keletkezése
így kerülhető el:
• Az asztalhosszabbítók az asztallal egy
vonalban legyenek.
• A gyalulási művelet közben tartsa szintben
a munkadarabot.
• Laposan nyomja a munkadarabot az
asztalhoz.
Vetemedés (H1–H4 ábra)
Ha a munkadarab csak enyhén van
megvetemedve, a kívánt vastagság eléréséig
mindkét oldalát gyalulja le.
HAJLOTT MUNKADARABOK (H1, H2 ÁBRA)
A behúzógörgők és a vágófej ideiglenesen
kiegyengetik a munkadarabot (H1 ábra). Gyalulás
után viszont visszaáll a munkadarab meghajlott
alakja (H2 ábra).
A hajlás simító gyaluval megszüntethető.
13
CSÉSZE ALAKBAN BEMÉLYEDT MUNKADARABOK (H3, H4 ÁBRA)
1. Hasítsa szét a csésze alakban bemélyedt
munkadarabot a közepén (H3 ábra).
2. Az anyagpazarlás elkerülése végett különkülön gyalulja mindkét darabot.
3. Alternatív megoldás lehet, ha először a felső
felületet (37) gyalulja, majd megfordítja
a munkadarabot, és legyalulja az alsó részt
(38) is (H4 ábra).
A por elszívása (A2, I ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Lehetőleg
a porkibocsátásra vonatkozó
rendelkezések szerint gyártott
porelszívót alkalmazzon. A külső
csatlakoztatott rendszer légáramlási
sebessége 20 m/s ± 2 m/s legyen; az
áramlási sebességet a csatlakozási
pontnál, a csatlakozó csőben kell
mérni, a gép csatlakoztatott, de
kikapcsolt állapotában.
1. A csavarokkal (39) szerelje fel a porelszívó
adaptert (13).
2. Az ábra szerint illessze be a szűkítőt (40).
A gép hordozása (A1, A2 ábra)
DW733 típusú gyalugépét csak a hordfogantyúinál
(4) vagy a kézifogantyúinál (7) fogva hordozza.
Amikor a gépet hordozza vagy a helyére elteszi,
a kábelt helyezze a kábelösszefogóba (11).
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT kéziszerszámát minimális
karbantartási igény melletti hosszú idejű
használatra terveztük. A készülék folyamatos és
kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól
és a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat, illetve javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy az
indítókapcsoló OFF (KI) állásban vane. A gép véletlen beindulása sérülést
okozhat.
14
A gyalukések újraélezése
A kések 42°-nál élezhetők újra.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak vizes
és enyhén szappanos ronggyal
tisztítsa. Ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és ne is
merítse a szerszám egyik részét sem
folyadékba.
FIGYELMEZTETÉS:
• Az asztalokat tartsa tisztán és zsírtól
mentesen. Rendszeresen kenjen
némi viaszt az asztalokra.
• A gépet tartsa portól és forgácstól
mentesen.
Használat előtt gondosan ellenőrizze a vágófejet
annak megállapítása érdekében, hogy megfelelően
fog-e működni. Ügyeljen, hogy a munkadarabról
leváló szennyeződés, por vagy más részecskék ne
akadályozzák egyik funkció működését sem.
Ha részecskék szorultak a vágófej és
a behúzógörgő közé, áramtalanítsa a gépet, majd
távolítsa el a beakadt részecskéket.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT, által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ez a termék
nem kezelhető általános háztartási
hulladékként.
Ha majd úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul, vagy már nincs rá szüksége,
ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.
Gondoskodjék az ilyen hulladék elkülönített
kezeléséről.
Az elhasznált termékek és
csomagolóanyagok elkülönített
hulladékkezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Az újrahasznosított
anyagok felhasználása segít
a környezetszennyezés megelőzésében
és csökkenti a nyersanyagok iránti
igényt.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy új termék vásárlásakor
a kereskedő vállalja az elhasznált termék
visszavételét.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében azt átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
DEWALT képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. Emellett a DEWALT márkaszervizek
listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink,
valamint elérhetőségeink részletes ismertetése
megtalálhatók a következő honlapon:
www.2helpU.com.
zst00244874 - 29-08-2014
15
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
16
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
17
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
18
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
DW733
Motor
VASTAGOLÓ GYALU 1A
©
19
DW733
Főegység
VASTAGOLÓ GYALU 1A
©
20
DW733
Emelkedés és süllyedés
VASTAGOLÓ GYALU 1A
©
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising