GL310 | Black&Decker GL310 STRING TRIMMER instruction manual

402111-96 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GL250
GL310
GL360
A
B
C
D
E
F
2
G
H
I
3
ROMÂNĂ
în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare corporală.
♦ Păstraţi acest manual pentru
consultare ulterioară.
Destinaţia de utilizare
Trimmerul BLACK+DECKER™, GL250, GL310, GL360
a fost conceput pentru tunderea şi finisarea marginilor
de gazon şi pentru a tăierea iarba în spaţii înguste. Acest
aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când utilizaţi
aparate alimentate de la reţeaua
electrică, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă de
bază, inclusiv cele din continuare,
pentru a reduce riscul de incendiu,
de electrocutare, de vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.
Avertisment! Trebuie să respectaţi
măsurile de siguranţă atunci când
utilizaţi maşina. Pentru siguranţa
dumneavoastră şi a persoanelor
din jur, vă rugăm să citiţi aceste
instrucţiuni înainte de utilizarea maşinii. Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile pentru consultare ulterioară.
♦ Citiţi cu atenţie tot acest
manual înainte de a utiliza
aparatul.
♦ Destinaţia de utilizare
este descrisă în acest
manual. Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei
operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate
Utilizarea aparatului dvs.
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când
utilizaţi acest aparat.
♦ Utilizaţi întotdeauna ochelari
sau vizoare de protecţie.
♦ Nu permiteţi niciodată
copiilor sau persoanelor
nefamiliarizate cu
instrucţiunile să utilizeze
aparatul.
♦ Nu permiteţi copiilor sau
animalelor să se apropie
de zona de lucru sau să
atingă aparatul sau cablul de
alimentare.
♦ Este necesară
o supraveghere atentă atunci
când aparatul este folosit în
apropierea copiilor.
♦ Acest aparat nu este destinat
utilizării de către persoane
tinere sau infirme fără
supraveghere.
♦ Acest aparat nu trebuie să fie
folosit drept jucărie.
4
au fost supravegheate
şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
♦ Copiii trebuie să fie
supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu
aparatul.
♦ Utilizaţi acest aparat numai în
condiţii de lumină diurnă sau
de lumină artificială bună.
♦ Acest aparat nu trebuie să
fie folosit drept jucărie. Nu
permiteţi udarea aparatului.
♦ Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦ Nu desfaceţi carcasa
aparatului. Nu există
componente ce pot fi
reparate în interiorul acestuia.
♦ Nu operaţi aparatul în
atmosfere inflamabile, cum
ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor
explozive.
♦ Pentru a reduce riscul de
deteriorare a ştecherelor
sau a cablurilor, nu trageţi
niciodată de cablu pentru
a scoate ştecherul din priză.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei,
riscuri ce este posibil să nu fie
incluse în avertizările de siguranţă
ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă,
utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri
reziduale nu pot fi evitate. Acestea
includ:
♦ Vătămări cauzate de
atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în
momentul schimbării
componentelor, lamelor sau
accesoriilor.
Siguranţa terţilor
♦ Acest aparat nu este destinat
utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă
şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea
5
Inspecţia şi reparaţiile
♦ Vătămări cauzate de
utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei
unelte pe perioade prelungite,
asiguraţi-vă că faceţi pauze
la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii
cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma utilizării
uneltei (exemplu:- prelucrarea
lemnului, în special
a stejarului, fagului şi PFL).
♦ Înainte de utilizare, verificaţi
aparatul pentru a depista
componentele eventual
deteriorate sau defecte.
Verificaţi dacă există
componente rupte sau orice
altă condiţie ce ar putea
afecta utilizarea aparatului.
♦ Nu utilizaţi aparatul în
cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau
defectă.
♦ Prevedeţi repararea sau
înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de
către un agent autorizat de
reparaţii.
♦ Nu încercaţi niciodată să
îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită
de cele specificate în acest
manual.
După utilizare
♦ Atunci când nu este folosit,
aparatul trebuie să fie
depozitat într-un spaţiu
uscat, bine ventilat şi nu la
îndemâna copiilor.
♦ Copiii nu trebuie să aibă
acces la aparatele depozitate.
♦ Atunci când aparatul este
depozitat sau transportat
într-un vehicul, acesta trebuie
să fie poziţionat în portbagaj
sau trebuie să fie legat pentru
a preveni deplasarea sa ca
urmare a schimbărilor rapide
de viteză şi direcţie.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru
puterea absorbită a acestui aparat
(consultaţi specificaţia tehnică).
Cablul prelungitor trebuie să fie
6
adecvat pentru utilizarea în aer liber
şi trebuie să fie marcat corespunzător. Se poate folosi un cablu prelungitor HO5VV-F de 1,5 mm² de până
la 30 m fără a afecta performanţa
produsului. Înainte de utilizare,
inspectaţi cablul prelungitor pentru
a depista semne de deteriorare,
uzură şi îmbătrânire. Înlocuiţi cablul
prelungitor dacă este deteriorat
sau defect. Atunci când utilizaţi
un tambur cu cablu, desfăşuraţi
întotdeauna complet cablul.
♦
♦
♦
Instrucţiuni suplimentare
de siguranţă pentru
trimmerele electrice de
tuns iarba
♦
Avertisment! Elementele de tăiat
vor continua să se rotească după
ce motorul este oprit.
♦ Familiarizaţi-vă cu comenzile
şi cu utilizarea adecvată
a aparatului.
♦ Înainte de utilizare, verificaţi
pentru a depista semne de
deteriorare, îmbătrânire şi
uzură pe cablul de alimentare
şi pe cablul prelungitor.
În cazul în care un cablu
se deteriorează în timpul
♦
♦
♦
7
utilizării, deconectaţi-l
imediat de la reţeaua
electrică principală. NU
ATINGEŢI CABLUL ÎNAINTE
DE A DECONECTA
ALIMENTAREA.
Nu utilizaţi aparatul în
cazul în care cablurile sunt
deteriorate sau uzate.
Purtaţi bocanci sau cizme
pentru a vă proteja picioarele.
Purtaţi pantaloni lungi pentru
a vă proteja picioarele.
Înainte de a utiliza aparatul,
verificaţi dacă traseul de
tuns iarba este lipsit de beţe,
pietre, sârme şi orice alte
obstacole.
Utilizaţi aparatul numai în
poziţie verticală, cu firul de
tăiat aproape de sol. Nu
porniţi niciodată aparatul în
altă poziţie.
Deplasaţi-vă încet atunci
când utilizaţi aparatul. Aveţi
grijă la iarba proaspăt tăiată
deoarece aceasta este
umedă şi alunecoasă.
Nu lucraţi pe pante abrupte.
Lucraţi transversal pe pante,
nu în sus şi în jos.
♦ Nu traversaţi niciodată alei
sau străzi din pietriş cu
aparatul în funcţiune.
♦ Nu atingeţi niciodată firul de
tăiat în timp ce aparatul este
în funcţiune.
♦ Nu aşezaţi aparatul pe jos
până când firul de tăiat nu
s-a oprit complet.
♦ Utilizaţi exclusiv tipul adecvat
de fir de tăiat. Nu utilizaţi
niciodată fir metalic sau fir de
pescuit.
♦ Fiţi atenţi să nu atingeţi lama
de tăiat a firului.
♦ Aveţi grijă să ţineţi cablul de
alimentare departe de firul de
tăiat. Fiţi întotdeauna atenţi la
poziţia cablului.
♦ Ţineţi întotdeauna mâinile şi
picioarele la distanţă de firul
de tăiat, mai ales atunci când
porniţi motorul.
♦ Înainte de a utiliza aparatul
şi după orice fel de impact,
verificaţi aparatul pentru
a depista semnele de uzură
sau deteriorare şi reparaţi-l
dacă este necesar.
♦ Nu operaţi niciodată aparatul
dacă acesta prezintă
♦
♦
♦
♦
apărători deteriorate sau
dacă nu are apărătorile
montate.
Aveţi grijă să evitaţi
vătămările cauzate de
orice dispozitiv utilizat
pentru a tăia lungimea
firului aparatului. După
prelungirea unui fir nou de
tăiat, readuceţi întotdeauna
aparatul în poziţia normală
de funcţionare înainte de a-l
reporni.
Asiguraţi-vă întotdeauna
că fantele de ventilare nu
prezintă reziduuri.
Nu utilizaţi trimmerul de tuns
iarba (marginile gazonului) în
cazul în care cablurile sunt
deteriorate sau uzate.
Ţineţi cablurile prelungitoare
la distanţă de elementele de
tăiat.
Etichetele prezente pe
aparat
Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate pe aparat:
Citiţi manualul înainte de
utilizare.
8
Purtaţi ochelari sau vizoare
de protecţie în timpul utilizării
acestui aparat.
Purtaţi echipament de protecţie corespunzător pentru urechi în timpul utilizării
acestei unelte.
Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză înainte de
a inspecta un cablu deteriorat. Aveţi grijă să nu utilizaţi
cositoarea în cazul în care
cablul este deteriorat.
Aveţi grijă la obiectele care
cad. Ţineţi trecătorii la distanţă de zona de tăiere.
Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umiditate ridicată.
Puterea sonoră garantată
prin Directiva 2000/14/CE.
acesta trebuie să fie înlocuit
de producător sau de către
un Centru de Service
BLACK+DECKER autorizat
pentru a evita pericolul.
♦ Siguranţa electrică poate
fi îmbunătăţită suplimentar
folosind un dispozitiv de
protecţie la curent rezidual
(RCD) de mare sensibilitate
de 30 mA.
Descriere
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Mâner
3. Opritor cablu
4. Intrare alimentare
5. Mâner secundar
6. Apărătoare
7. Lama firului de tăiat
8. Fir de tăiat
9. Carcasă bobină
10. Capăt
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Siguranţa electrică
Montarea unui mâner suplimentar
(fig. A) (numai GL310 şi GL360)
Acest aparat prezintă izolare
dublă; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca
alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe
plăcuţa cu specificaţii.
♦
♦
Culisaţi mânerul secundar (5) de pe mânerul principal (2) în sus.
Securizaţi mânerul secundar pe poziţie cu cele
două şuruburi furnizate.
Montarea apărătorii (fig. B)
♦
♦
♦
Poziţionaţi apărătoarea pe unealtă conform ilustraţiei.
Apăsaţi ferm apărătoarea (6) până când face clic.
Fixaţi apărătoarea cu ajutorul şurubului.
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unealta dacă apărătoarea nu este montată corespunzător.
Deblocarea firului de tăiat
♦ În cazul în care cablul de
alimentare este deteriorat,
În timpul transportării, firul de tăiat este fixat pe carcasa
bobinei.
♦
Îndepărtaţi banda care fixează firul de tăiat (8) pe
carcasa bobinei (9).
9
Conectarea uneltei la reţeaua de
alimentare (fig. C)
♦
♦
Conectaţi fişa mamă a unui cablu prelungitor
adecvat la intrarea de alimentare (4).
♦
Treceţi cablul prin opritorul de cablu (3).
♦
Introduceţi ştecherul într-o priză electrică.
Pentru unităţile cablate direct: Înainte de conecta
ştecherul la priza electrică, asiguraţi-vă că acest cablu
trece prin opritorul de cablu.
♦
♦
Avertisment! Dacă firul de tăiat depăşeşte lama de
tăiat (7), tăiaţi-l astfel încât să ajungă până la lamă.
Avertisment! Cablul prelungitor trebuie să fie adecvat
pentru utilizarea în aer liber.
Înfăşurarea unui fir nou de tăiat pe o bobină
goală (fig. G - I)
Utilizare
Puteţi înfăşura un fir nou de tăiat pe o bobină goală.
Pachetele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile
la reprezentanţii BLACK+DECKER (nr. piesă A6170
(25 m), A6046 (37,5 m) şi A6171 (40 m).
♦
Scoateţi bobina goală din unealtă, conform indicaţiilor menţionate anterior.
♦
Îndepărtaţi orice fir de tăiat rămas pe bobină.
♦
Introduceţi 2 cm de fir de tăiat într-unul din orificiile
(17) din bobină, conform ilustraţiei.
♦
Înfăşuraţi firul de tăiat pe bobină în direcţia indicată
de săgeată (18). Asiguraţi-vă că înfăşuraţi firul în
mod ordonat şi în straturi. Nu îl intercalaţi.
♦
Lăsaţi firul să iasă aproximativ 10 cm din bobină şi
ţineţi un deget pe acesta pentru a-l fixa.
♦
Procedaţi conform indicaţiilor menţionate anterior
pentru a fixa bobina pe unealtă.
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitati.
Pornirea şi oprirea
♦
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de
pornire/oprire.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să blocaţi maneta
de declanşare în poziţia pornit.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Generalităţi
♦
Pentru a obţine rezultate optime, tundeţi numai
iarbă uscată.
Avertisment! Utilizaţi exclusiv fir de tăiat corespunzător, marca BLACK+DECKER.
Tunderea ierbii
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Împingeţi bobina pe axul de antrenare (16) şi rotiţi-o puţin până când se fixează. Asiguraţi-vă că
firul de tăiat nu este prins sub bobină şi că iese cu
aproximativ 10 cm din carcasă.
Aliniaţi clapetele (12) de pe capacul bobinei cu
orificiile din carcasă (15).
Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic
pe poziţie.
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Ţineţi unealta conform ilustraţiei din fig. D.
Balansaţi uşor trimmerul dintr-o parte în alta.
Atunci când cosiţi iarbă mare, lucraţi în etape,
începând de la vârf. Cosiţi câte puţin pe rând.
Ţineţi unealta la distanţă de obiectele dure şi de
plantele delicate.
Firul de tăiere se va uza mai repede şi va necesita o alimentare mai deasă dacă tăierea se face
de-a lungul trotuarelor sau a altor suprafeţe abrazive sau dacă se taie ierburi cu tulpina dură.
Pe măsură ce utilizaţi trimmerul, firul se va scurta
datorită uzurii. Loviţi uşor unealta de sol în timpul
funcţionării şi firul se va alimenta.
Dacă unealta începe să funcţioneze încet, reduceţi
sarcina.
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 5 A.
Depanare
Dacă unealta dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător, urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă problema nu se
remediază, vă rugăm să contactaţi agentul de reparaţii
BLACK+DECKER local.
Montarea unei bobine noi de fir de tăiat
(fig. E - F)
Bobinele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la
reprezentanţii BLACK+DECKER (nr. piesă A6226).
♦
Ţineţi clapetele (12) apăsate şi scoateţi capacul
bobinei (13) din carcasă (9).
♦
Scoateţi bobina goală (14) din carcasă.
♦
Îndepărtaţi murdăria şi iarba rămasă pe capacul şi
carcasa bonei.
♦
Luaţi bobina nouă şi desfăşuraţi aproximativ 10 cm
de fir de tăiat.
♦
Treceţi firul de tăiat prin ochi (15).
Avertisment! Înainte de a continua, deconectaţi
unealta.
Aparatul funcţionează încet
♦
♦
10
Verifi caţi dacă carcasa bobinei se poate mişca
nestingherit. Curăţaţi-o dacă este necesar.
Verificaţi ca firul de tăiat să nu iasă mai mult de 11
cm din carcasa bobinei. În acest caz, tăiaţi-l astfel
încât să ajungă doar până la lama de tăiat.
Dacă alimentarea automată cu fir nu
funcţionează
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
♦
Ţineţi clapetele apăsate şi scoateţi capacul bobinei
din carcasă.
♦
Trageţi firul de tăiat până când iese 11 cm din carcasă. Dacă rămâne fir insuficient pe bobină, instalaţi
o nouă bobină de fir de tăiat conform indicaţiilor
menţionate anterior.
♦
Aliniaţi clapetele de pe capacul bobinei cu orificiile
de ieşire din carcasă.
♦
Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic
pe poziţie.
♦
Dacă firul de tăiat depăşeşte lama de tăiat, tăiaţi-l
astfel încât să ajungă până la lamă.
Dacă alimentarea automată cu fi r nu funcţionează
sau dacă bobina este blocată, încercaţi următoarele
sugestii:
♦
Curăţaţi cu atenţie capacul şi carcasa bobinei.
♦
Scoateţi bobina şi verifi caţi dacă arcul este pe
poziţie.
♦
Scoateţi bobina şi desfăşuraţi firul de tăiat, apoi
înfăşuraţi-l din nou în mod ordonat, conform indicaţiilor menţionate anterior. Înlocuiţi bobina conform
instrucţiunilor.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul BLACK+DECKER
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii BLACK+DECKER autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com.
Întreţinerea
Specificaţii tehnice
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor BLACK+DECKER
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm
să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Aparatul/unealta dvs. BLACK+DECKER, cu/fără cablu
de alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde
de îngrijirea corespunzătoare a uneltei/aparatului şi de
curăţarea în mod regulat.
GL250
Tip 1
Tensiune de
intrare
Turaţie absorbită
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de
întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi aparatul/unealta de la priză.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator
separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie
de întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Turaţie în gol
Greutate
Vc.a. 230
W 250
min-1 11 500
kg 1,3
GL310
Tip 1
GL360
Tip 1
230
230
300
350
11 500
11 500
1,6
1,6
Valoare vibraţie ponderată mână/braţ conform cu
EN 786: = 7,5 m/s², marjă (K) = 1,5 m/s².
LPA (presiune sonoră) 80 dB(A), marjă (K) = 1,5 dB(A)
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
GL250/GL310/GL360 - Trimmer
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/EC, EN 60335-1: 2012 +A11:2014,
EN 60335-2-91:2003.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
2000/14/CE, Trimmer de tuns iarba L ≤ 50 cm,
Anexa VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Olanda
Nr. identificare autoritate notificată: 0344
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
11
nivelul puterii sonore conform cu 2000/14/CE
(Articolul 12, Anexa III, L ≤ 50 cm):
LWA (putere sonoră măsurată) 94 dB(A)
marjă (K) = 1,5 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată) 96 dB(A)
marjă (K) = 1,5 dB(A)
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs BLACK+DECKER şi pentru a fi
informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
BLACK+DECKER şi despre gama noastră de servicii
sunt disponibile la www.blackanddecker.co.uk.
Aceste produse sunt în conformitate cu 2004/108/EC
(până la 19/04/2016), 2014/30/EU (de la 20/04/2016)
şi 2011/65/EU. Pentru informaţii suplimentare, vă
rugăm să contactaţi Black & Decker la următoarea
adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
R. Laverick
Director tehnic
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Marea Britanie
15/08/2015
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
zst00282728 - 06-10-2015
12
Download PDF

advertising