EPL18K | Black&Decker EPL18K CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
567000 - 93 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
EPL14
EPL18
A
B
C
D
E
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker fúró-csavarozóját csavarozáshoz, illetve fa, fém és műanyagok fúrásához terveztük.
Ezek a készülékek iparszerű felhasználásra nem
alkalmasak.
e.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági fi gyelmeztetést és utasítást. Az
alábbi figyelmeztetések, utasítások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
f.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
útmutatót, hogy később is használhassa. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön
által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) Munkaterület
a. Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült
megfelelő megvilágításáról.
b. Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok és gázok közelében. Elektromos kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet, mely
begyújthatja a port vagy gázt.
c. Tartsa távol a gyerekeket
Gondoskodjon arról, hogy gyereket, más
személyek vagy állatok ne közelíthessék meg
a munkaterületet, ne érinthessék meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá elvonhatják
figyelemét a készülék irányításáról.
2)
a.
b.
c.
d.
3)
a.
b.
c.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel.
Az eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló aljzat használatával jelentősen csökkenthető az elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények).
Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom,
fémpor keletkezése esetén) az elektromos
biztonság növelhető egy leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló
előkapcsolásán keresztül
Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnek-
d.
e.
f.
g.
3
torból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
védje olajtól és hőtől. Minden használat előtt
ellenőrizze a kábel állapotát, és ne indítsa be a
gépet, ha a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata jelentősen növelheti
az elektromos áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres
Black & Decker hosszabbító kábelt használhat.
Ha elkerülhetetlen a készülék nedves környezetben való használata, használjon egy leválasztó transzformátort vagy hibaáram-védelmi
kapcsolót. Extrém munkakörülmények között (pl.:
magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén)
az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó
transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló
előkapcsolásán keresztül
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos baleset előidézője lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot, ha
az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó
részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek
a por okozta veszélyek.
4)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5)
a.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ne
erőltesse a kéziszerszámot. A készülék rendeltetésszerű használatáról korábban már említést
tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű
készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket
Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha nem
használja azt; mielőtt változtatna a gép bármely
beállításán; tartozékot vagy feltétet cserél; valamint
a termék átvizsgálása előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
Az elektromos kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően működik, és a kategóriájával egyenértékű
teljesítményt biztosít. Ne használja a gépet, ha
valamelyik alkatrésze sérült. A sérült vagy hibás
alkatrészek javítását vagy cseréjét csak a kijelölt
szakszervizek végezhetik. Soha ne kísérelje meg
a javítást Önállóan, a sérült részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni vagy
cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut
vagy más leszorító eszközt a munkadarab
rögzítésére. Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét keze szabadon marad a gép
irányítására.
b.
c.
d.
6)
a.
töltőkészüléket használja az akkumulátor töltésére. Más töltő használata személyi és dologi
kárt és tűzveszélyt okozhat.
Kizárólag csak a műszaki adatokban megadott
akkumulátort csatlakoztasson a készülékre.
Más akkumulátor használata személyi és dologi
kárt okozhat.
Ügyeljen az akkumulátort a megfelelő tárolásra.
Rövidzárlat okozásának veszélye miatt kerülje,
hogy fémes tárgyak az akku pólusaival érintkezzenek. A tűzveszély mellett az akku is károsodhat.
(pl.: ha az akkumulátort a szerszámos kofferben
tárolja, az abban lévő szerszámokkal érintkezhet).
Szélsőséges körülmények között való használatnál előfordulhat, hogy akkufolyadék szivárog ki az akkuból. Kerülje az érintkezést az
akkufolyadékkal. Ha mégis érintkezésbe kerül
vele, öblítse le bő vízzel. Ha szemébe kerül,
forduljon azonnal orvoshoz. Az akkufolyadék
bőrirritációt és megégést okozhat.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz
végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni.
A szakszerűtlen javítás súlyos baleset előidézője
lehet.
Az elektromos szerszámokra
vonatkozó további biztonsági
figyelmeztetések
Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások fúrókhoz és csavarozókhoz.
♦
♦
♦
♦
♦
Akkumulátoros készülék használata és ápolása
Kizárólag csak műszaki adatokban megadott
♦
4
Ütvefúró használata közben viseljen hallásvédőt. A zaj halláskárosodást okozhat.
Használja a készülékhez mellékelt segédfogantyúkat. A szerszám feletti uralom elvesztése
személyi sérüléssel végződhet.
A készüléket csak a szigetelt markolati felületénél fogja, ha olyan munkát végez, amelynél
a befogott tartozék rejtett vezetéket érhet,
vagy a saját tápkábelébe akadhat. Ha a vágószerszám áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő
áramütést szenvedhet.
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen
tartsa, ha olyan munkát végez, ahol a befogott
tartozék rejtett vezetékkel vagy saját hálózati kábelével érintkezhet. Élő vezetékkel való találkozás
a készülék fém részeit is élővé, vezetővé teszi, és
így elektromos áramütés veszélyét jelenti a felhasználó számára.
Használjon leszorító eszközt vagy satut a munkadarab biztosításához, illetve megtámasztásához.
Az irányítás elvesztéséhez vezethet, és személyi
sérülést okozhat, ha a munkadarabot a kezében
tartja, vagy testéhez támasztja.
Fal, padló vagy mennyezet fúrása előtt tájékozód-
♦
♦
♦
felhasználhatók a különféle szerszámoknál mért
értékek összehasonlítására is. Az érték felhasználható a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes
becsléséhez is.
jon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Közvetlenül fúrás után ne nyúljon a fúrószárhoz,
mert a fúrás során az felforrósodhat.
A készülék használatát ne engedélyezze olyan
felhasználóknak (beleértve gyerekeknek), akik
csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve képzetlen felhasználóknak; csak és kizárólag abban az esetben, ha
felügyeletet biztosít mellettük. Gyermekek esetén
különösen kiemelt felügyelet szükséges, hogy ne
játszanak a készülékkel.
A készülék rendeltetésszerű használatát már
korábban leírtuk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb
teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja. Ne erőltesse a szerszámot. Az Ön
biztonsága érdekében csak olyan tartozékot,
illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet
a kezelési utasítás ajánl.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség
kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél a napi
kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat
minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat is,
amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő szimbólumok találhatók:
Mások biztonsága
♦
♦
Figyelem! Sérülésveszély csökkentéséhez,
figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a készülék üzembe helyezése előtt.
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
További biztonsági utasítások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Akkumulátorok
♦
Ne kísérletezzen az akkumulátor felnyitásával.
♦
Ne hagyja szabadban az akkumulátort, óvja az
esőtől. Ne használja nyirkos, nedves környezetben.
♦
Ne hagyja az akkumulátort hőnek kitéve.
♦
Olyan helyen tárolja az akkut, ahol a hőmérséklet
nem haladja meg a 40°C-ot.
♦
Az akkut csak 10-40°C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Kizárólag a mellékelt töltőkészülékkel töltse az
akkumulátort.
♦
A tönkrement akkuról gondoskodjon a «Környezetvédelem» fejezetben leírtak szerint.
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám
használatát. Ezek a szerszám rendeltetéstől eltérő,illetve huzamos használatából stb. adódhatnak. A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és
a védőeszközök használata ellenére bizonyos maradványkockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek például
a következők:
♦
A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által okozott sérülés.
♦
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje által
okozott sérülés.
♦
Szerszám huzamos használata által okozott egészségkárosodás. Bármely szerszám huzamosabb
ideig való használata esetén tartson rendszeres
munkaszüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A használat közben famunkáknál keletkező por
belégzése miatti egészségkárosodás, (különös
tekintettel a tölgy, bükk és MDF anyagokra).
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével.
Akkumulátor töltők
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
5
Kizárólag csak a készülékkel szállított Black & Decker töltőkészülékét használja a mellékelt akkumulátor töltésére. Más akkumulátorok töltése személyi
és dologi kárt okozhat.
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok
töltésével.
A sérült hálózati kábelt azonnal cserélje ki.
Ne tegye ki a töltőkészüléket nedvességnek.
Ne nyissa ki a töltő burkolatát.
Ne érintse meg ujjaival vagy más tárggyal a töltő
érintkezőit, ne tesztelje mérőműszerrel.
tartja, amíg a tokmánypofák megfelelően bezáródnak.
A készülék használata csak belső térben
megengedett.
A készülék használata
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Figyelmeztetés! Hagyja a készüléket a saját ütemében
dolgozni. Ne terhelje túl.
Az akkumulátor töltése (A ábra)
Elektromos biztonság
Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni, vagy ha
a teljesítménye már nem elegendő a készülék megfelelő
működtetéséhez. Töltés alatt az akku felmelegedhet; ez
normális jelenség, nem hibára utaló jel.
Figyelmeztetés! Ne töltsön fel akkumulátort 4°C alatti,
és 40°C fölötti környezeti hőmérsékleten. Az ajánlott
töltési hőmérséklet: körülbelül 24°C.
Megjegyzés: A töltő nem tölti az akkumulátort, ha
annak hőmérséklete 0°C alatt vagy 40°C felett van.
Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és az
automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor
felmelegszik, illetve lehűl.
♦
Az akkumulátor (5) töltéséhez vegye ki az akkut
a gépből, és helyezze be a töltőállomásba (7). Az
akku csak egy bizonyos helyzetben illeszthető be
a töltőállomásba. Ne erőltesse! Ellenőrizze, hogy
az akku teljesen beilleszkedik a töltőállomásba.
♦
Dugja a töltő (7) villásdugóját a hálózati dugaljba.
A töltésjelzőnek (8) folyamatos zöld fénnyel (lassan)
kell villognia.
A töltés akkor kész, amikor a töltésjelző (8) folyamatos
zöld fénnyel világít. Az akkumulátor korlátlan ideig a töltőben maradhat, ilyenkor a töltésjelző LED folyamatosan
világít. Időnként a LED újra villogni fog zöld fénnyel
(töltést jelezve), ugyanis a töltő ilyenkor „rátölt” az akkumulátorra, amely állás közben veszít a töltöttségéből.
A töltésjelző (8) addig világít, amíg az akkumulátort az
elektromos hálózatra csatlakoztatott töltőben hagyja.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel.
Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama,
ha lemerült állapotban tárolják.
A töltő kettős szigetelésű; ezért nincs szükség
földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel. Ne próbálja a töltő egységet hálózati csatlakozóval
helyettesíteni.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki egyik hivatalos
Black & Decker szakszervizzel.
Leírás
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsoló
2. Forgásirányváltó kapcsoló
3. Tokmány
4. Nyomaték beállító gyűrű
5. Akkumulátor
6. Tartozék tároló
A ábra
7.
8.
Töltő
Töltéskijelző
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy
a készülék kikapcsolt állapotban legyen.
Az akkumulátor fel- és leszerelése
(B ábra)
♦
♦
Az akkumulátor töltőben hagyása
Az akkumulátor (5) felhelyezéséhez igazítsa az
akkut a gép akkunyílásához. Tolja befelé, amíg
reteszelődik.
A leszereléshez nyomja meg az akku kioldógombot
(9) miközben húzza ki az akkumulátort az akkunyílásból.
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben,
ilyenkor a töltésjelző LED folyamatosan világít. A töltő
teljesen feltöltött állapotban tartja az akkumulátort.
Töltő-diagnosztika
Ha a töltő úgy érzékeli, hogy az akkumulátor sérült vagy
gyenge, a töltésjelző (8) piros fénnyel gyors ütemben
villog. A következőket tegye:
♦
Vegye ki és tegye be újra az akkumulátort (5).
♦
Ha a töltésjelző továbbra is piros fénnyel gyors
ütemben villog, egy másik akkumulátorral próbálja
ki, hogy maga a töltési folyamat megfelelően működik-e.
♦
Ha az új akkumulátor töltésekor nem jelentkezik
a probléma, akkor hibás az eredeti akku, és vissza
kell juttatni a márkaszervizbe, ahol gondoskodnak
az újrahasznosításáról.
♦
Ha a töltő az új akkumulátor töltésénél is ugyanúgy
viselkedik, márkaszervizzel be kell vizsgáltatni.
Fúrószár vagy csavarozó hegy
befogása, illetve kivétele (D ábra)
Ez a készülék gyorsszorítós fúrótokmánnyal van ellátva,
amely egyszerű és gyors tartozékcserét tesz lehetővé.
♦
Nyissa ki a tokmányt (3) úgy, hogy az egyik kezével
a tokmány elülső részét forgatja, miközben a másik
kezével a hátsó felét szilárdan tartja, amíg a tokmánypofák megfelelően kinyílnak.
♦
Helyezze be a fúrószárat vagy csavarozó hegyet
(10) a tokmányba.
♦
Gondosan szorítsa meg a tokmányt úgy, hogy az
egyik kezével a tokmány elülső részét forgatja,
miközben a másik kezével a hátsó felét szilárdan
6
Megjegyzés: Akár 60 percre is szükség lehet annak
megállapításához, hogy hibás-e az akkumulátor.
Ha az akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, a LED
pirosan felváltva villan egyet gyorsan, egyet lassan,
majd ez ismétlődik.
♦
♦
♦
♦
A forgásirány megválasztása (E ábra)
♦
Fúráshoz és csavarok behajtásához az előre (óramutató
járásával egyező) forgásirányt válassza. Csavarok meglazításához és a beragadt fúrószár kiszabadításához
a hátra (óramutató járásával ellentétes) forgásirányt
válassza.
♦
Az előre forgásirány választásához tolja az irányváltó kapcsolót (2) balra.
♦
A hátra forgásirány választásához tolja az irányváltó kapcsolót jobbra.
♦
A szerszámot az irányváltó csúszókapcsoló középső állásba helyezésével reteszelheti.
Ha fában nagy furatot kíván létrehozni, használjon
faspirál fúrót.
Fémekhez használjon HSS fém fúrószárat.
Puha kőzetanyagokhoz használjon kőzet fúrószárat.
Használjon kenőanyagot fémek fúrásához - kivéve
sárgaréz és öntöttvas.
Központosító fúróval jelölje meg a fúrni kívánt lyuk
közepét a még pontosabb munkavégzés érdekében.
Csavarozás
♦
Mindig a megfelelő típusú és méretű csavarozó
hegyet használja.
Ha a csavar csak nagyon nehezen hajtható be,
tegyen kenőanyagként egy kis mosószert vagy
szappant a csavarra.
Mindig tartsa a gépet egyvonalban a csavarral.
A nyomaték kiválasztása
Karbantartás
Ez a készülék egy forgatható gyűrűvel van ellátva,
amellyel beállíthatja az üzemmódot, valamint a csavarozáshoz vagy fúráshoz szükséges nyomatékot. Nagyobb
csavarokhoz és keményebb anyagú munkadarabokhoz
nagyobb nyomaték szükséges, mint a kisebb csavarokhoz és puhább munkadarabokhoz. A szimbólumok
jelentését lentebb soroljuk fel.
♦
Faanyagok, fémek és műanyagok fúrásához állítsa
a nyomatékállító gyűrűt (4) a(z) jelre.
♦
Csavarozásnál forgassa a gyűrűt a kívánt beállításhoz. Ha még nem tudja, mekkora nyomatékra
lesz szüksége, a következőket tegye:
Állítsa a gyűrűt (4) a legkisebb nyomatékra.
Hajtsa be az első csavart.
Ha a kuplung a kívánt eredmény elérése előtt
kiold, állítsa a gyűrűt nagyobb nyomatékra, és
folytassa a csavar behajtását. Ismételje ezt
addig, amíg el nem érte a megfelelő beállítást.
Ezt a beállítást alkalmazza a többi csavarnál is.
Az Ön Black & Decker szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük.
A szerszám folyamatos és kielégítő működése függ
a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
Figyelmeztetés! Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatba kezdene, kapcsolja ki a készüléket. Tisztítás
előtt áramtalanítsa a töltőt.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a szerszám és a töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt és ütögesse
meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Környezetvédelem
Fúrás/csavarozás
♦
♦
♦
Elkülönítve gyűjtendő. Ez a termék nem
kezelhető általános háztartási hulladékként.
Az előre vagy hátra forgásirányt az irányváltó
csúszókapcsolóval (2) állíthatja be.
A szerszámot a kapcsolóval (1) kapcsolhatja be.
A kapcsoló lenyomásának mértékével lesz arányos
a fordulatszám.
A szerszámot a kapcsoló elengedésével kapcsolhatja ki.
Ha egy napon úgy találja, hogy Black & Decker készülékét le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban nincs
szüksége, ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.
Gondoskodjék az ilyen hulladék elkülönített kezeléséről.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozását és újbóli felhasználását.
Az újrahasznosított anyagok felhasználása
segít a környezetszennyezés megelőzésében
és csökkenti a nyersanyagok iránti igényt.
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
Fúrás
♦
Segítse könnyed nyomással a készüléket a fúrószárral párhuzamos irányba.
♦
Ha a fúrószár hegye már majdnem átér az anyagon,
csökkentse a gépre gyakorolt nyomást.
♦
Ha a fúrószár szálkásítja, vagy kiszakítja a munkadarabot, helyezzen egy darab fát a munkadarab
hátoldalához.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi
hulladékgyűjtő helyeken, illetve előírhatják, hogy új
termék vásárlásakor a kereskedő vállalja az elhasznált
termék visszavételét.
7
Műszaki adatok
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza a terméket bármely
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében
azt átveszik.
EPL14 (H1) EPL18(H1)
Feszültség
Vegyenáram 14,4
18
Üresjárati fordulatszám
Min-1 0–750
0-750
Maximális nyomaték
Nm 10/21
11/21
Tokmány kapacitás
mm 10
10
Maximális fúrási kapacitás
Fém/fa
mm 10/25
10/25
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. Emellett a hivatalos Black & Decker szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
honlapon érhetők el: www.2helpU.com
Töltő
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
Töltési idő (kb.)
Akkumulátorok
Merítse le az akkut teljesen, és távolítsa el
a gépből.
♦
A NiCd, NiMH és Li-Ion akkumulátorok újrahasznosíthatók. Juttassa el őket egyik hivatalos szervizbe
vagy a helyi hulladékhasznosító telepre.
Vváltakozó
Vegyenáram
mA
h
905902** 1. típus
100 - 240
8 - 20
40
3–5
Akkumulátor
BL1114
Feszültség Vegyenáram 14,4
Kapacitás
Ah 1,1
Típus
Li-ion
BL1314
14,4
1,3
Li-ion
BL1514
14,4
1,5
Li-ion
Akkumulátor
BL1118
Feszültség Vegyenáram 18
Kapacitás
Ah 1,1
Típus
Li-ion
BL1318
18
1,3
Li-ion
BL1518
18
1,5
Li-ion
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 87,5 dB(A), mérési bizonytalanság
(K) 3 dB(A)
Zajszint (LWA) 98,5 dB(A), mérési bizonytalanság (K)
3 dB(A)
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szerint:
Fúrás fémben (ah, D) < 2,5 m/s2, mérési bizonytalanság
(K) 1,5 m/s2
Csavarozás ütés nélkül (ah, s) < 2,5 m/s2, mérési bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
8
CE megfelelőségi nyilatkozat
.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
EPL14, EPL18
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok”
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker
vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
24/09/2013
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com. Kérjük, látogassa meg a
www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill. hogy megismerje
az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos
legújabb híreinket. A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat
zst00243908 - 13-08-2014
9
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
10
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
11
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising