EPL14 | Black&Decker EPL14 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

566808 - 54 TR
Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
EPL14
EPL18
A
B
C
D
E
2
TÜRKIYE
Kullanım amacı
3.
a.
Black & Decker matkap/tornavidanız vida takma/sökme
uygulamaları ve ahşap, metal ve plastik delme işlemleri
için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafif hizmet ve hobi
kullanımı içindir.
Güvenlik talimatları
b.
Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları
U ya r ı ! B ü t ü n g ü ve n l i k u ya r ı l a r ını ve
talimatlarını mutlaka okuyun. Aşağıda yer
alan uyarılar ve talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya
ciddi yaralanma riskine neden olabilir.
c.
Bütün uyarı ve güvenlik talimatlarını ileride bakmak
üzere saklayın. Aşağıda yer alan uyarılardaki «elektrikli
alet» terimi şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille
(şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
d.
1. Çalışma alanının güvenliği
a. Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık
veya karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b. Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı or tamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c. Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan
ve etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize neden
olabilir.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
e.
f.
Elektrik güvenliği
Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
d eğişiklik yapmayın. Topraklı elek t r ikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik
çarpması riskini azaltacaktır.
Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları
g i b i t o p r a k l a n m a m ı ş y ü z ey l e r l e v ü c u t
temasından kaçının. Vücudunuzun topraklanması
halinde yüksek bir elektrik çarpması riski vardır.
Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın
veya ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik
çarpması riskini arttıracaktır.
Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
k u l l a n m ay ı n . E l e k t r i k l i a l e t i ke s i n l i k l e
kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin
veya prizden çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan,
yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış
kablolar elektrik çarpması riskini arttırır.
Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Açık havada kullanıma uygun
bir kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltır.
Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı
(RCD) korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD
kullanılması elektrik şoku riskini azaltır.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
3
Kişisel güvenlik
Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç
ya da alkolün etkisi altındayken kullanmayın.
Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik
ciddi kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun
toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları,
baret veya kulaklık gibi koruyucu donanımların
kullanılması kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Cihazı güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin
kapalı konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak şekilde
taşımak veya açık konumdaki elektrikli aletleri
elektrik şebekesine bağlamak kazaya davetiye
çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli
bir parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel
yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol
edilmesine olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin
ve takı takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol elbiseler ve takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru şekilde
kullanıldığından emin olun. Bu toz toplama
ataşmanların kullanılması tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli
alet, belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında
daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli
aleti kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen
tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi
gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi
veya elektrikli aletlerin saklanması öncesinde
fişi güç kaynağından çekin ve/veya aküyü
elektrikli aletten ayırın. Bu tür önleyici güvenlik
tedbirleri aletin istem dışı olarak çalıştırılması riskini
azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti tanımayan
veya bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli
aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli
aleti kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli şekilde
yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı
uygun şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim
aletlerinin sıkışma ihtimali daha düşüktür ve kontrol
edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka
uyun ve çalışma ortamının koşullarını ve
yapılacak işin ne olduğunu göz önünde
bulundurun. Elektrikli aletin öngörülen işlemler
dışındaki işlemler için kullanılması tehlikeli
durumlara neden olabilir.
Akü/pille çalışan aletin kullanımı ve bakımı
Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı
ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı
başka tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında
yangın riski yaratabilir.
E l e k t r i k l i a l e t l e r i ya l n ı z c a ö z e l o l a r a k
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka bir akünün
kullanılması yaralanma veya yangın riskine yol
açabilir.
Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para,
anahtar, çivi, vida veya terminaller arasında
ko n t a ğ a n e d e n o l a b il e c e k d i ğ e r kü ç ü k
metal nesnelerden uzak tutulmalıdır. Akü
terminallerinin birbirine kısa devre yapılması
yanıklara veya yangına neden olabilir.
Sıra dışı koşullarda sıvı aküden dışarı akabilir,
temastan kaçının. Yanlışlıkla cilde temas
edilirse su ile yıkayın. Gözle temas durumunda
ayrıca doktora başvurun. Aküden sıvı akması
ciltte tahriş veya yanmaya neden olabilir.
Servis
Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili servise tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Diğer kişilerin güvenliği
♦
Elektrikli el aletleri için ek güvenlik
talimatları
♦
♦
♦
Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim
ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil)
tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu
tür kişiler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir
kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların
verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir.
Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek amacıyla
kontrol altında tutulmalıdır.
Diğer tehlikeler
Uyarı! Matkaplar ve darbeli matkaplar için ek
güvenlik talimatları
♦
kullanıcının elektrik çarpılmasına neden olabilir.
Bağlantı parçasının gizli kablolara temas
ed ebilec e ği yer l erd e ç alı şma ya par ken
elektrikli aleti yalıtımlı kavrama yüzeylerinden
tutun. Bağlantı parçalarının «akım taşıyan» bir
kabloya temas etmesi durumunda elektrikli aletin
metal kısımları da «akım taşır» hale gelecek ve
kullanıcının elektrik çarpılmasına neden olabilir.
Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitlemek ve
desteklemek için kelepçeler veya başka pratik
yöntemler kullanın. Parçayı elle veya vücudunuza
dayamanız dengesiz durmasına neden olacaktır ve
aletin kontrolünü kaybetmenize yol açabilir.
Duvar, zemin veya tavanda delik açmadan önce
kablo ve boruların konumunu kontrol edin.
Delme işleminin hemen ardından matkap ucuna
dokunmaktan kaçının; sıcak olabilir.
Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı
sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince
deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar
dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir.
Bu tür kişiler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu
bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili
talimatların verilmesi veya sürekli kontrol altında
tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, aletle
oynamalarını önlemek amacıyla kontrol altında
tutulmalıdır.
Kul l a nım a m ac ı b u k u l l a nım k ıl av u zun d a
açıklanmıştır. Herhangi bir aksesuarın veya
bağlantının ya da işlemin, bu kılavuzda tavsiye
edilen şekilden başka bir şekilde kullanılması
şahısların yaralanmalarına ve/veya mal kaybına
yol açabilir.
Aletin kullanımıyla ilgili ekte sunulan güvenlik uyarılarına
dahil olmayan ilave kalıcı riskler ortaya çıkabilir. Bu
riskler, hatalı, uzun süreli kullanım vb. dolayısıyla
ortaya çıkabilir.
♦
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin
uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların
kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden
kaçınılamaz. Bunlar:
♦
Aletin dönen ve hareket eden parçalarına dokunma
sonucu ortaya çıkan yaralanmalar.
♦
Herhangi bir parçayı, bıçak veya aksesuarı
değiştirirken ortaya çıkan yaralanmalar.
♦
Aletin uzun süreli kullanılması sonucu ortaya çıkan
yaralanmalar. Herhangi bir aleti uzun sürelerle
Darbeli matkap ile çalışırken kulaklık takın.
Yüksek sese maruz kalmak işitme kaybına yol
açabilir.
Aletle birlikte verilmiş olan yardımcı tutma
ko l l a r ı n ı k u l l a n ı n . Ko nt r o l k ay bı k i ş i s e l
yaralanmalara neden olabilir.
Kesme aksesuarının gizli kablolara temas
ed ebilec e ği yer l erd e ç alı şma ya par ken
elektrikli aleti yalıtımlı kavrama yüzeylerinden
tutun. Kesme aksesuarının «akım taşıyan» bir
kabloya temas etmesi durumunda elektrikli aletin
metal kısımları da «akım taşır» hale gelecek ve
4
♦
♦
♦
kullanacaksanız düzenli olarak çalışmanıza ara
verin.
Duyma bozukluğu.
Aleti kullanırken ortaya çıkan tozun solunması
sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları (örnek:
ahşapta çalışırken, özellikle meşe, akgürgen ve
MDF.)
♦
♦
♦
♦
Şarj edilme özelliği olmayan aküleri kesinlikle şarj
etmeye çalışmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Şarj cihazını suya batırmayın.
Şarj cihazını açmayın.
Şarj cihazını delmeyin.
Şarj cihazı, yalnızca kapalı alanda kullanım
içindir.
Titreşim
Teknik veriler ve uygunluk beyanatı içerisinde belirtilen
titreşim emisyon değerleri EN60745 tarafından
belirlenen standart bir test yöntemine uygun olarak
ölçülmek tedir ve diğer bir aletle karşılaştırma
yaparken kullanılabilir. Beyan edilen titreşim emisyon
değeri aynı zamanda maruz kalmanın önceden
değerlendirilmesinde de kullanılabilir.
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Elektrik güvenliği
Şarj cihazınız çift yalıtımlıdır; Bu yüzden hiçbir
topraklama kablosuna gerek yoktur. Her zaman
şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol
edin. Şarj cihazını kesinlikle normal bir elektrik
fişi ile değiştirmeye kalkışmayın.
Uyarı! Elektrikli aletin mevcut kullanımı sırasındaki
titreşim emisyon değeri, aletin kullanım yöntemine bağlı
olarak, beyan edilen değere göre farklılık sergileyebilir.
Titreşim düzeyi belirlenen seviyenin üzerinde artış
gösterebilir.
♦
İşyerinde düzenli olarak elektrikli alet kullanan
çalışanları korumak amacıyla 2002/44/EC tarafından
getirilen elektrik güvenliği önlemlerini belirlemek üzere
titreşime maruz kalmayı değerlendirirken, çalışma
döngüsü içerisinde örneğin aletin kapalı olduğu ve aktif
durumda olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar
gibi, bütün zaman dilimleri dahil olmak üzere mevcut
kullanım durumu ve aletin kullanım şekli göz önünde
bulundurularak değerlendirilmelidir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını
önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker
Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
ÖZELLİKLER
Bu alet, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya tümünü
içermektedir.
1. Değişken hız ayarlı tetik
2. İleri/geri sürgüsü
3. Mandren
4. Tork ayarlama bileziği
5. Akü
6. Matkap/tornavida ucu yuvası
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Uyarı! Yaralanma riskini en aza indirmek
için kullanıcı kullanım talimatlarını mutlaka
okumalıdır.
Şekil A
7.
8.
Şarj cihazları ve aküler için ek güvenlik
talimatları
Şarj cihazı
Şarj ışığı
Montaj
Uyarı! Montajdan önce aküyü aletten çıkartın.
Aküler
♦
Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
♦
Aküyü suya batırmayın.
♦
Sıcaklığın 30 °C’yi aşabileceği yerlerde saklamayın.
♦
Sadec e 4 °C ila 4 0 °C arasındak i o r t am
sıcaklıklarında şarj edin.
♦
Sadece aletle birlikte verilen şarj cihazını kullanarak
şarj edin.
♦
Aküleri atarken, «Çevrenin korunması» başlıklı
bölümdeki talimatlara uyun.
Akünün takılması ve çıkartılması
(Şekil B)
♦
♦
Matkap veya tornavida ucunu takmak
ve çıkartmak (Şekil D)
Hasarlı aküleri şarj etmeyi çalışmayın.
Bu alet, uçların kolayca değiştirilmesini sağlamak için
anahtarsız bir mandren ile donatılmıştır.
♦
Ucun mil kısmını (14) mandrene sokun.
♦
Mandrenin arka kısmından göründüğü şekliyle, bir
elinizle mandrenin (3) arka kısmını tutarken diğer
elinizle, ön kısmını saatin ters yönünde çevirerek
mandreni açın.
Şarj cihazları
♦
Aküyü (5) takmak için alet üzerindeki yuvası ile
aynı hizaya getirin. Aküyü yuvaya geçirin ve yerine
oturana kadar itin.
Aküyü çıkartmak için çıkartma düğmesine (9) basın
ve aynı anda akü yuvasından geri çekin.
Black & Decker şarj cihazınızı, yalnızca aletle
birlikte verilen aküyü şarj etmek için kullanın.
Diğer aküler patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
5
♦
♦
♦
Eğer her iki akü de şarj edilemiyorsa, şarj cihazı
test edilmek için yetkili bir servise götürülmelidir
Not: Akünün bozulmuş olduğunu belirlemek 60
dakika sürebilir. Eğer akü çok sıcak ya da soğuksa,
LED ışığı birbirini tekrar eder şekilde önce hızlı
sonra yavaş şekilde yanıp sönecektir.
Ucun mil kısmını (10) mandrene sokun.
Mandrenin arka kısmından göründüğü şekliyle,
bir elinizle mandrenin arka kısmını tutarken diğer
elinizle ön kısmı çevirerek mandreni sağlam bir
şekilde sıkın.
Kullanımı
Dönme yönünün seçilmesi (Şekil E)
Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin. Aşırı
yüklenmeyin.
Delik açma ve vida sıkma uygulamaları için ileri (saat
yönünde) dönmeyi kullanın. Vidaları gevşetmek veya
sıkışmış bir matkap ucunu çıkartmak için geri (saatin
ters yönünde) dönmeyi kullanın.
♦
İleri dönmeyi seçmek için ileri/geri sürgüsünü (2)
sola itin.
♦
Geri dönmeyi seçmek için ileri/geri sürgüsünü sağa
itin.
♦
Aleti kilitlemek için ileri/geri sürgüsünü orta konuma
getirin.
Akünün şarj edilmesi (Şekil A)
Akünün, ilk kullanımdan önce ve daha önce kolayca
yapılan işler için yeterli güç üretemediği hallerde şarj
edilmesi gereklidir. Akü, şarj sırasında ısınabilir; bu
normal bir durumdur ve bir sorun olduğuna işaret etmez.
Uyarı! Ortam sıcaklığı 4 °C’den düşük veya 40 °C’den
yüksekse aküyü şarj etmeyin. Tavsiye edilen şarj
sıcaklığı: yaklaşık 24 °C.
Not: Pil hücre ısısı yaklaşık olarak 0 °C altında
veya 40 °C üzerindeyse şarj cihazı aküyü şarj
etmeyecektir. Akü şarj cihazında bırakılmalıdır.
Şarj cihazı pil hücresi ısısı yukarı çıktığında veya
aşağı indiğinde otomatik olarak şarj işlemine
başlayacaktır.
♦
Aküyü (7) şarj etmek için şarj cihazına (7)
takın. Akü, şarj cihazına sadece tek yönde
takılabilir. Zorlamayın. Akünün şarj cihazına tam
yerleştirildiğinden emin olun.
♦
Şarj adaptörünü fişe takın ve varsa şebeke prizinin
düğmesini açık konumuna getirin.
Şarj ışığı (8) sürekli olarak yeşil yanıp sönecektir
(yavaşça).
Şarj işlemi, şarj ışığı (8) sürekli yeşil yandığında
tamamlanmıştır. Şarj cihazı ve akü sürekli bağlı olarak,
LED ışığı yanarak prizde bırakılabilir. Ara sıra, şarj
cihazı akünün şarjını tam dolulukta tutmak için şarj
edebilir bu durumda LED ışığı yeşil yanıp sönecektir.
Akü, prize takılı olan şarj cihazına bağlı olduğu sürece
şarj ışığı (8) yanacaktır.
♦
Şarjı boşalmış aküleri 1 hafta içinde yeniden şarj
edin. Akü boş olarak saklandığında ömrü önemli
ölçüde azalacaktır.
Torkun seçilmesi
Bu alet çeşitli vidalama ve delme uygulamaları için tork
kuvvetini ayarlayan bir bilezikle donatılmıştır. Büyük
vidalar ve üzerinde çalışılan sert malzemeler küçük
vidalara ve yumuşak malzemelere göre daha yüksek
bir tork ayarı gerektirir. Sembollerin açıklaması için
aşağıdaki listeye bakın.
♦
♦
Ahşap, metal ve plastik delme işlemleri için tork
ayarlama bileziğini (4) sembolüne getirin.
Vida takma ve sökme işlemleri için bileziği
istediğiniz konuma getirin. Henüz uygun ayarı
bilmiyorsanız, aşağıda belirtildiği şekilde ilerleyin:
Tork ayarlama bileziğini (4) en düşük tork
ayarına getirin.
Ardından ilk vidayı sıkın.
Kavrama istenen sonuç elde edilmeden
düşerse, bilezik ayarını yükselin ve vidayı
sıkmaya devam edin. Doğru ayara ulaşana
kadar tekrarlayın. Kalan vidalar için de bu ayarı
kullanın.
Aküyü şarj cihazında bırakma
Delme/vida takma ve sökme
Şarj cihazı ve akü sürekli bağlı olarak, LED ışığı yanarak
prizde bırakılabilir. Şarj cihazı aküyü sürekli tam şarjda
tutacaktır.
♦
♦
Şarj cihazı hata tanıma sistemi
♦
Eğer şarj cihazı zayıf veya hasarlı bir akü belirlerse, şarj
ışığı (8) hızlı bir şekilde kırmızı renkte yanıp sönecektir.
Aşağıdaki talimatlara göre hareket edin:
♦
Aküyü (5) çıkartıp yeniden takın.
♦
Eğer şarj ışığı hızlıca kırmızı yanıp sönmeye devam
ederse, ikinci aküyü takıp, şarj işleminin doğru
çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
♦
Eğer takılan diğer akü şarj ediliyorsa, ilk denenen
akü bozulmuştur ve geri dönüşüm için yetkili bir
servise iletilmesi gerekir.
Yararlı tavsiyeler
İleri geri sürgüsünü (2) kullanarak ileri veya geri
yönde dönme fonksiyonunu seçin.
Aleti açmak için, değişken hız düğmesine (1) basın.
Aletin hızı, düğmeye ne kadar bastığınıza bağlıdır.
Aleti kapatmak için, değişken hız düğmesini bırakın.
Delme
♦
Daima matkap ucuna düz bir çizgide hafi f bir baskı
uygulayın.
♦
Matkap ucu, üzerinde çalıştığınız parçanın öbür
yüzünden çıkmadan hemen önce alet üzerindeki
baskıyı azaltın.
♦
Parçalanabilecek parçaları desteklemek için ağaç
bir takoz kullanın.
6
♦
♦
♦
♦
♦
dönüşüme sokulması için bir imkân sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir
yetkili servise iade edin.
Ahşapta büyük çaplı delikler delerken geniş ağızlı
uç kullanın.
Metali delerken HSS matkap uçları kullanın.
Tuğla ve yumuşak betonda delik delerken beton
matkap ucu kullanın.
Döküm demir ve pirinç dışındaki metalleri delerken
bir yağlayıcı kullanın.
Doğruluğu geliştirmek için, delinecek deliğin
ortasına bir merkez zımbası ile çentik atın.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak
internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
Vida takma ve sökme
♦
Daima doğru tipte ve boyutta tornavida ucu takın.
♦
Vidaları sıkmakta zorlanıyorsanız, yağlayıcı olarak
az miktarda deterjan veya sabun kullanmayı
deneyin.
♦
Aleti ve tornavida ucunu daima vidaya dik bir çizgide
tutun.
Aküler
Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra
aletten çıkartın.
♦
Bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir
süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak
memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli özenin
gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Şarj cihazınız, düzenli temizlik dışında herhangi bir
bakım gerektirmemektedir.
Uyarı! Herhangi bir bakım çalışmasına başlamadan
önce aküyü aletten çıkartınız. Şarj cihazını temizlemeden
önce fişten çekin.
♦
Aletinizdeki ve şarj cihazındaki havalandırma
deliklerini yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle
düzenli olarak temizleyin.
♦
Motor muhafazasını düzenli olarak nemli bir bezle
silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler
kullanmayın.
♦
Mandreni düzenli olarak tamamen açın ve içindeki
tozu dökmek için hafifçe vurun.
Çevrenin korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı
olarak toplanması bu maddeler in ger i
dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına
olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine
yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri
7
NiCd, NiMH ve Li-Ion aküler geri dönüşümlüdür.
Aküleri yerel toplama merkezine teslim edin.
Teknik özellikleri
Voltaj
Yüksüz hızı
Maks. tork
Mandren kapasitesi
Maks. delme kapasitesi
Çelik/ahşap
Şarj cihazı
Giriş voltajı
Çıkış voltajı
Çıkış akımı
Yaklaşık şarj süresi
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
EPL14 (H1) EPL18(H1)
VDC 14,4
18
dev/dak 0-750
0-750
Nm 10/21
11/21
mm 10
10
mm
VAC
VDC
mA
saat
10/25
EPL14, EPL18
Black & Decker, «teknik özellikleri» bölümünde
açıklanan bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere
uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
10/25
905531** tip 1
230
16,4 / 20,5
200
5-7
Akü
Voltaj
Kapasite
Tip
VDC
Ah
BL1114
14,4
1,1
Li-Ion
BL1314 BL1514
14,4
14,4
1,3
1,5
Li-Ion
Li-Ion
Akü
Voltaj
Kapasite
Tip
BL1118
VDC 18
Ah 1,1
Li-Ion
BL1318 BL1518
18
18
1,3
1,5
Li-Ion
Li-Ion
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
Black & Decker ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı
Black & Decker adına vermiştir.
Kevin Hewitt
Başkan Yardımcısı, Global Mühendislik
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
İngiltere
18/05/2010
EN 60745’e göre ses basıncı düzeyi:
Ses basıncı (LpA) 87,5 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A)
Akustik güç (LWA) 98,5 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A)
EN 60745’e göre tespit edilen toplam titreşim
değerleri (üç yönün vektör toplamı):
Metalde delme (ah, D) < 2,5 m/s2, belirsizlik (K) 1,5
m/s2
Darbesiz vidalama (ah, S) < 2,5 m/s2, belirsizlik (K)
1,5 m/s2
8
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti
ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç
bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği’ne
üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme, işçilik ya da
uygunsuzluk nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün
olabilecek en az sorunu yaşatarak Black & Decker
hatalı kısımları değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış
ve yıpranmış ürünleri tamir etmeyi veya değiştirmeyi
garanti eder. Ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında
geçerlidir:
♦
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse;
♦
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
♦
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
♦
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye
çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya
yetkili tamir servisine satın aldığınıza dair ispat
sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu
kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak
internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
9
No.
İl
Yetkili Servis
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D
0322 351 80 46
2
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B
0358 218 26 82
3
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No.17 Siteler
0312 350 95 29
4
Ankara
Yiğit Bobinaj
Merkez 668.Sok. Eminel Yapı Koop. No.8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
5
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682.Sok. No.38
0242 345 36 22
6
Antalya - Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No.8
0242 512 02 16
7
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No.55
0256 219 43 30
8
Aydın - Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası Sanayi Sitesi J.Blok No.13
0256 622 13 73
9
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No.15
0266 241 63 85
10
Balıkesir - Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No.104 Bandırma
0266 718 46 79
11
Bursa
Vokart
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B
0224 254 48 75
12
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No.41
0286 217 96 71
13
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yanı
0364 234 68 84
14
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171.Sok. Sedef Çarşısı No.9-10
0258 261 42 74
15
Diyarbakır
Çetsan Elektrik
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No.45
0412 237 29 04
16
Düzce
Yıldız Makine
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No.10
0380 514 70 56
17
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
0284 225 35 73
0446 224 08 01
18
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767.Sok. No.71
19
Eskişehir
Yabaoğlu El.Bob.
Tornacıllar Sitesi A Blok No.4
0222 228 11 39
20
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No.35 Şahinbey
0342 231 17 33
21
Isparta
Işık Bobinaj
Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No.5
0246 223 20 28
22
İçel - Mersin
Şekerler Elektrik Bobinaj
Nusratiye Mah. 5005.Sok. No.20/A
0324 336 70 98
23
İçel - Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No.19
0324 233 44 29
24
İstanbul
AKEL Elektrik Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
0212 252 93 43
26
İstanbul
Birlik Elektromekanik
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318
Ok-meydanı
0212 222 94 18
27
İstanbul
Kardeşler Bobinaj
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No.5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 İkitelli
0212 549 65 78
29
İstanbul
Orijinal El.Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneşli
0212 515 67 71
30
İstanbul
SVS Teknik
İstasyon Cad. GİBTAŞ Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 İçmeler
Tuzla
0216 446 69 39
31
İstanbul
Tarık Makina Ltd.
Bağdat Cad. Adalı Sok. No.101/10 Maltepe
0216 370 21 11
32
İstanbul
Tekniker Bobinaj
Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
33
İzmir
Birlik Bobinaj
2824 Sok. No.18 Halkapınar 1.Sanayi Sitesi
0232 458 39 42
34
İzmir
Boro Cıvata
1203/2.Sok. No.B2 Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 469 80 70
35
İzmir
Doruk Hırdavat
1426.Sok. No.14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
36
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No.8
0352 336 41 23
37
Kocaeli - Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111.Sok. No.7
0262 646 92 49
38
Kocaeli - İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No.13
0262 335 18 94
39
Konya
Murat Bobinaj
Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No.83
0332 235 64 63
40
Konya
Sözenler Bobinaj
Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Mer. 10562 Sok. No.62
0332 342 63 18
41
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/1
0274 231 22 00
42
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No.95
0422 336 39 53
43
Muğla - Bodrum
Bodrum Makine
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. Sanayi Sitesi 12
0252 316 28 51
44
Muğla - Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No.5/C
0252 412 85 11
45
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No.53
0384 213 19 96
46
Sakarya - Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No.40
0264 273 87 69
47
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B
0362 238 07 23
48
Sivas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No.72C
0346 221 47 55
49
Tekirdağ - Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No.1
0282 653 27 77
50
Tokat
Çetin Elektrik
Sanayi Sitesi No.22 Cami Altı
0356 214 63 07
51
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No.71 Değirmendere
0462 328 14 80
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No.10/C
0276 227 27 46
53
Yalova
Kale İnşaat
Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova
0226 461 22 43
54
Zonguldak - KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla Sanayi Sitesi D.Blok No.17
0372 323 74 97
zst00136060 - 08-09-2010
10
11
Download PDF

advertising