DC222K | DeWalt DC222K ROTARY HAMMER Type 2 instruction manual

522101-66 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DC222
DC223
DC224
1. ábra
2
2. ábra
3A ábra
4. ábra
3B ábra
3
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
4
AKKUMULÁTOROS FÚRÓKALAPÁCS
DC222, DC223, DC224
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Üresjárati
fordulatszám
Terheléssel
Ütési energia
Maximális
fúrásteljesítmény
(acél/fa/beton)
Szerszámbefogó
Gallér átmérő
Súly
V
DC222
24
2
DC223
24
2
DC224
24
2
min-1 0 – 1100 0 – 1100 0 – 1100
min-1 0 – 800 0 – 800 0 – 800
J
2,1
2,1
2,1
mm 13/30/24 13/30/24 13/30/24
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
mm
43
43
43
kg
3,8
3,9
4,0
LpA (hangnyomás) dB(A)
KPA (hangnyomásszint
toleranciafaktor) dB(A)
LpA (hangerő)
dB(A)
KWA (hangerő
toleranciafaktor) dB(A)
84
84
84
1,5
97
1,5
97
1,5
98
1,9
1,9
2,4
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN
60745 szabvány előírásai alapján:
Kibocsátott vibráció értéke ah
Fém fúrásnál
ah,D =
m/s2 < 2,5
< 2,5
< 2,5
Bizonytalanság
K=
m/s2
1,5
1,5
1,5
Kibocsátott vibráció értéke ah
Beton fúrásánál
ah, HD =
m/s2
9
9
9
Bizonytalanság
K=
m/s2
1,5
1,5
1,5
Kibocsátott vibráció értéke ah
Vésés
m/s2
–
ah,Cheq =
Bizonytalanság
K=
m/s2
–
Kibocsátott vibráció értéke ah
Csavarozás kalapálás nélkül
ah =
m/s2 < 2,5
Bizonytalanság
K=
m/s2
1,5
6,5
6,5
1,5
1,5
< 2,5
< 2,5
1,5
1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott
vibráció értékét az EN 60745 szabvány
által meghatározott szabványos méréssel
határoztuk meg, így az itt megadott értéket
össze lehet hasonlítani egy másik szerszám
értékével. Az érték felhasználható az előzetes
kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz
jellemző használatára vonatkozik.
Ha az eszközt más célra használják,
más tartozékokkal vagy nincs
megfelelően karbantartva, akkor a
vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen növekedhet.
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva,
de nem használják a munkához. Így
a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat a
munkavédelmi óvintézkedéseket,
amelyekkel csökkenteni lehet a
kezelőkre jutó vibrációt; például: az
eszköz és a tartozékok karbantartása,
a kezek melegen tartása, a
munkamódszer módosítása.
Akkumulátor
Akkumulátor típusa
Feszültség
Kapacitás
Súly
DE0241 DE0243
NiMH
NiCd
V e. á.
24
24
Ah
3,0
2,0
kg
1,4
1,4
5
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Töltési idő (kb.)
Súly
DE0246
230
NiCd/NiMH
min 60/70
(2,0 Ah-ás
akkumulátor)
kg
0,6
Vv.á.
Biztosítékok:
230 V-os szerszám
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a
DEWALT vállalat nevében adja.
10 Amper az eszközben
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti definíciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek
el azonnali halálos vagy súlyos
sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem
hárítanak el, könnyű vagy közepesen
súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
DC222/DC223/DC224
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok“
részben ismertetett termékek megfelelnek a
következő irányelveknek és szabványoknak
98/37/EK (2009. dec. 28-ig), 2006/42/EK
(2009. dec. 29-től), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a
2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
6
Ha további információra lenne szüksége,
lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal a
következőkben megadott elérhetőségeken, ill.
lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009.07.30.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági
figyelmeztetések és utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütést, tűzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS A
HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY KÉSŐBB IS
FELLAPOZHASSA
Az „elektromos szerszám“ kifejezés a
figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos
legyen. A rendetlen és sötét
munkaterület a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a
gyerekeket és a bámészkodókat.
Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az
ellenőrzést a szerszám fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon ne változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A
földelt kéziszerszámokkal soha ne
használjon adapter dugaszt. Az
eredeti (módosítatlan) csatlakozó és
a megfelelő fali dugaljak használata
csökkentik az áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például
csővezetékekkel, radiátorokkal,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt
felülettel érintkezik, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az
elektromos szerszámba, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva,
illetve a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt
a hőtől, olajtól, éles szegletektől
és mozgó alkatrészektől. A sérült
vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja
az elektromos szerszámot,
kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe.
A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az
elektromos áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám
nedves helyen való használata
elkerülhetetlen, használjon Firelével védett áramforrást. A Fi-relé
használata csökkenti az elektromos
áramütés veszélyét.
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét,
figyeljen oda arra, amit csinál,
és használja a józan eszét, ha
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne
dolgozzon elektromos szerszámmal,
ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt
fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi
b)
c)
d)
e)
f)
g)
figyelmetlenség is súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés, például porálarc,
biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy fülvédő használata
csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
Előzze meg a szerszám nem
szándékos beindítását. Ellenőrizze,
hogy a szerszám kapcsolója a ki
állásban van-e mielőtt a hálózatra
vagy akkumulátorra kapcsolja, illetve
kézbe veszi a szerszámot. Ha a
szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja a
kapcsolón van, illetve olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van
kapcsolva, balesetet okoz(hat).
Távolítsa el a beállításhoz
használt kulcsot vagy fogót
mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot. A forgó alkatrészre
illesztve maradt fogó vagy kulcs
személyi sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és
ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát.
Így jobban tudja uralni a szerszámot
váratlan helyzetekben.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen
laza ruházatot vagy ékszert. Haját,
ruháját és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza
ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó
vagy porgyűjtő is tartozik, akkor
győződjön meg arról, hogy ezeket
megfelelően csatlakoztatta, ill.
ezek megfelelően működnek. A por
összegyűjtésével vagy elszívásával
elkerülhetők a porral összefüggő
veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat,
mert azt kifejezetten az adott feladatra
tervezték.
b) Ne használja az elektromos
szerszámot, ha a kapcsolóval nem
lehet ki- és bekapcsolni. A hibás
7
c)
d)
e)
f)
g)
kapcsolóval rendelkező elektromos
szerszámok használata veszélyes, az
ilyen készüléket meg kell javíttatni.
Csatlakoztassa le a hálózatról vagy
az akkumulátorról a szerszámot
mielőtt beállítást végezne rajta,
tartozékot cserélne benne, vagy
eltárolná. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a szerszám véletlen beindításának
veszélyét.
A nem használt elektromos
szerszámot tárolja olyan helyen,
ahol a gyerekek nem érhetik el; ne
engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat
nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó
kezében az elektromos szerszám
veszélyt jelent.
Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására.
Ellenőrizze, hogy a mozgó részek
igazítása megfelelő-e, illetve
nem szorulnak-e; ellenőrizze az
alkatrészeket törésre és más
olyan sérülésekre, amelyek
befolyásolhatják az elektromos
eszköz működését. Ha sérült a
szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok sok balesetet
okoznak.
A fúrószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles fúrószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
Az elektromos szerszámot,
tartozékokat és szerszámszárakat a
használati utasításnak megfelelően
használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám
rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Csak a gyártó által megadott töltővel
töltse az akkumulátort. Az a töltő,
amelyik minden probléma nélkül
feltölt egy akkumulátort, egy másik
akkumulátor típusnál tüzet okozhat.
b) A szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkumulátorral
használja. Másfajta akkumulátor
használata sérülést vagy tüzet okozhat.
8
c)
d)
Ha az akkumulátort nem használja, akkor
azt tartsa távol minden fémes tárgytól,
például a tűzőkapcsoktól, az érméktől, a
kulcsoktól, a szögektől, a csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amelyek
az érintkezőket rövidre zárhatnák. Az
akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
Nem megfelelő körülmények között
az akkumulátor ereszthet; kerülje a
folyadékkal való érintkezést. Ha az
akkumulátorfolyadék bőrre kerül,
bő vízzel mossa le. Szembe kerülés
esetén, emellett forduljon orvoshoz. Az
akkumulátorfolyadék irritációt vagy égési
sérülést okozhat.
6) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
További speciális biztonsági
szabályok fúró-vésőkalapácshoz
•
•
•
•
•
Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
Használja a szerszámhoz mellékelt
oldalfogantyút. A szerszám feletti uralom
elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot csak a
szigetelt fogantyújánál tartsa, ha
azzal olyan műveletet végez, amelynél
a tartozék rejtett kábeleket vagy a
készülék saját kábelét vághatná el. Az
„élő“ (áram alatt lévő) vezetékkel való
érintkezés elektromossá teheti a szerszám
csupasz fémrészeit, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
Használjon beszorítót vagy más célszerű
módszert a munkadarab szilárd felületre
való rögzítéséhez. A munkadarab kézben
tartása vagy a saját testéhez való szorítása
nem megbízható módszer, így könnyen
elveszítheti a gép feletti uralmat.
Hordjon biztonsági védőszemüveget
vagy más alkalmas szemvédő eszközt.
Kalapálás közben szilánkok szabadulhatnak
el. A repülő törmelékek maradandó
szemkárosodást okozhatnak. Viseljen
porvédő álarcot vagy légzőkészüléket
a porral járó alkalmazásnál. Fülvédő
használata a legtöbb munkafolyamathoz
szükséges.
•
•
•
•
•
•
•
•
Mindig határozottan tartsa a szerszámot.
Ne próbálja úgy üzemeltetni, hogy nem
tartja mindkét kezével. Javasoljuk, hogy
mindig használja az oldalfogantyút. Ha
egy kézzel tartja, elveszítheti uralmát a
szerszám felett. Kemény anyagok áttörése,
illetve a beléjük ütközés szintén veszélyes
lehet. Használat előtt biztonságosan
rögzítse a oldalfogantyút.
Ne dolgozzon hosszú ideig a
szerszámmal. A kalapálás által okozott
rezgés károsíthatja kezét, karját. Viseljen
kesztyűt, amely enyhíti a rezgés hatását és
gyakori pihenővel csökkentse a veszélyes
behatást.
Ne próbálja önállóan újraedzeni
a vágóéleket. A vésők újraedzését
engedéllyel rendelkező szakembernek kell
végeznie. A nem megfelelően edzett véső
sérülést okozhat.
A szerszám használatához vagy a
tartozékok cseréjéhez viseljen kesztyűt.
A szerszám és a tartozék szabadon
lévő fémalkatrészei a használat közben
rendkívül felforrósodhatnak. A törött anyag
apró darabjai felsérthetik a kezét.
Soha ne tegye le addig az elektromos
szerszámot, amíg vésője teljesen nem
állt le. A mozgó véső sérülést okozhat.
A beszorult vésőt ne próbálja
kalapáccsal kiszabadítani. Fém- vagy
anyagszilánkok szabadulhatnak el, és
okozhatnak sérülést.
A kissé megkopott vésőfejet
köszörüléssel meg lehet élesíteni.
Ügyeljen, hogy a tápkábel ne kerüljön
a forgó szerszám közelébe. Soha ne
tekerje maga köré a vezetéket. A forgó
szerszámrészre tekeredő elektromos
kábel személyi sérülést okozhat, illetve
elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
Maradványkockázat
A következő veszélyek együtt járnak a fúróvésőkalapács használatával.
– A szerszám forgórészének vagy
felforrósodott részeinek megérintése miatti
sérülés.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
maradványkockázatokat nem lehet elkerülni.
Ezek a következők:
– Halláskárosodás
– Ujjak becsípődése a tartozékcserénél
– A beton- vagy falazatbontás közben
keletkező por belélegzése miatti
egészségkárosodás
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok
találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Hordjon fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE
A dátumkód a szerszám burkolatán található ott,
ahol az akkumulátor és a szerszám találkozik! A
kód egyben megadja a gyártás évét is.
Példa:
2009 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátor töltőhöz
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT Ez a
kézikönyv a DE0246 típusú akkumulátor töltő
biztonsági és használati utasításait tartalmazza.
•
A töltő használata előtt olvassa el a
töltő, az akkumulátor, az akkumulátoros
eszköz összes utasítását és biztonsági
figyelmeztetését.
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő-érintkezők közötti feszültség
230 Volt. Soha ne helyezzen közéjük
elektromosan vezető tárgyat. Ez
áramütéssel vagy halálos áramütéssel
járhat.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
jusson a töltő belsejébe. Ez elektromos
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye. A
sérülések kockázatának csökkentése
érdekében csak DEWALT akkumulátort
töltsön a készülékkel. A többi
akkumulátor felrobbanhat, ami
személyes sérülést és/vagy anyagi
károkat okozhat.
VIGYÁZAT: Az áram alatt lévő
akkumulátor töltő érintkezőit az idegen
anyagok/tárgyak rövidre zárhatják. A
töltő nyílásaitól a vezető anyagokat
távol kell tartani, ide tartoznak a
teljesség igénye nélkül a következők:
a fémforgácsok, az alumínium fólia
és bármely fémes anyag lerakódása.
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Mindig áramtalanítsa a töltőt, ha annak
töltő-nyílásában nincs akkumulátor.
Húzza ki az eszköz tápkábelét a
tisztítás előtt.
SOHA ne próbáljon meg olyan
akkumulátort tölteni a töltővel, amelyet
ez a kézikönyv nem javasol. A töltőt
és az akkumulátort úgy terveztük, hogy
azok megfelelően működjenek a másik
eszközzel.
A töltő rendeltetésszerűen kizárólag
DEWALT akkumulátorok töltésére
használható. Minden más felhasználás
tüzet, áramütést vagy halálos áramütést
okozhat.
Az akkumulátort soha ne érje csapadék,
eső vagy hó.
Az eszközt a fali dugaljból a csatlakozó
húzásával húzza ki. Így elkerülheti a
vezeték és a csatlakozó sérüléseit.
Győződjön meg arról, hogy a vezetéket
úgy helyezte el, hogy arra nem léphetnek
rá, abban nem botolhatnak meg, ill. más
módon nem sérthetik vagy húzhatják
meg.
Ne használjon hosszabbító kábelt
kivéve, ha arra mindenképpen szükség
van. A nem megfelelő hosszabbító
használata elektromos áramütést vagy
halálos elektromos áramütést okozhat.
Soha ne helyezze a töltőt puha felületre
és ne helyezzen a töltőre tárgyakat, mert
ezek eltömíthetik az eszköz szellőztető
nyílásait, ami miatt az eszköz belseje
túlmelegedhet. Helyezze a töltőt a
hőforrásoktól távol. A töltő szellőztetését a
töltő burkolatának alján és tetején található
szellőztető nyílások biztosítják.
Soha ne használja a töltőt sérült
vezetékkel vagy csatlakozókkal — ezeket
azonnal cseréltesse le.
Soha ne használja a töltőt, ha azt erős
ütés érte, leesett vagy más módon
megsérült. Ilyen esetben juttassa el a
készüléket a hivatalos márkaszervizbe.
Soha ne szerelje szét a töltőt; jutassa
azt el a hivatalos márkaszervizbe, ha azt
valamilyen oknál fogva karban kellene
tartani vagy javítani kellene. A rendeltetési
céllal ellentétes felhasználás tüzet,
áramütést vagy halálos áramütést okozhat.
Válassza le a töltőt az elektromos
hálózatról, annak tisztítása előtt. Ezzel
csökkentheti az elektromos áramütés
kockázatát. Ha csak az akkumulátort
távolítja el, azzal a kockázatot nem
csökkenti.
•
•
SOHA ne próbáljon meg két töltőt
egymáshoz csatlakoztatni.
A töltőt a háztartásokban szokásos
230 V-os elektromos feszültséghez
terveztük. Soha ne próbálja azt ettől
eltérő feszültségnél használni. Ez
az utasítás a gépjármű töltőkre nem
vonatkozik.
ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT
Akkumulátor töltő
A DE0246 töltő 24 – V-os NiCd és NiMH
akkumulátorokat tud feltölteni.
Ezeket a töltőket nem kell beállítani;
úgy alakítottuk ki őket, hogy a lehető
legegyszerűbben lehessen használni őket.
Töltés folyamata
VESZÉLY: Halálos áramütés veszélye.
A töltő-érintkezők közötti feszültség
230 Volt. Soha ne helyezzen közéjük
elektromosan vezető tárgyat. Ez
áramütéssel vagy halálos áramütéssel
járhat.
1.
2.
3.
FIGYELMEZTETÉS: Ne töltse az
akkumulátort 4 °C alatti, illetve 40 °C
fölötti hőmérséklet mellett. Ajánlott
töltési hőmérséklet: 24 °C körül.
Csatlakoztassa a töltőt (m) a megfelelő fali
konnektorhoz az akkumulátor behelyezése
előtt.
Helyezze az akkumulátort a töltőbe. A piros
(töltés-jelző) fény elkezd villogni, jelezve,
hogy a töltés elkezdődött.
A töltés befejezését a piros lámpa
folyamatos világítása jelzi. Az akkumulátor
teljesen feltöltődött és az készen áll a
használatra, de azt a töltőben is hagyhatja.
MEGJEGYZÉS: A maximális teljesítmény és
a Li-Ion akkumulátorok optimális élettartama
érdekében az első használat előtt legalább
10 órán át töltse az akkumulátort.
Töltési folyamat
Lásd a lenti táblázatot az akkumulátor töltési
folyamatának állapotával kapcsolatban.
Töltés állapota
Töltés
Teljesen töltött
Késleltetés a hideg/meleg
akkumulátor miatt
Cserélje le az akkumulátort
Hiba;
Automatikus frissítés
Az automatikus frissítés üzemmód az
akkumulátor egyedi celláinak állapotát kiegyenlíti,
hogy az akkumulátor a maximális teljesítményt
nyújthassa. Az akkumulátort hetente vagy
mindannyiszor frissíteni kell, amikor már nem
nyújtja a megfelelő teljesítményt.
A frissítéshez a szokásos módon helyezze a
töltőbe az akkumulátort. Hagyja az akkumulátort
legalább 10 órán keresztül a töltőn.
Léghűtéses
A töltő belső ventilátorral van ellátva, az
akkumulátor gyors hűtése érdekében. Ha
szükség van rá, a ventilátor automatikusan
bekapcsol. Időnként akkor is bekapcsol, ha nincs
akkumulátor a töltőben, ilyenkor kifújja a port a
ventilátor szellőzőnyílásaiból.
Késleltetés a hideg/meleg akkumulátor miatt
Ha a töltő azt észleli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan a meleg/
hideg késleltetést (Hot/Cold Pack Delay) indítja
és felfüggeszti a töltést míg az akkumulátor
hőmérséklete megfelelő nem lesz. Ilyenkor a
töltő automatikusan a töltési üzemmódra vált át.
Ez a funkció biztosítja az akkumulátor maximális
élettartamát.
Fontos biztonsági utasítások
minden akkumulátorhoz
Az akkumulátorok utánrendelése esetén
győződjön meg arról, hogy a rendelésen
megadta az akkumulátor katalógusszámát és
feszültségét is.
Az akkumulátor a szállítás idejére nincs teljesen
feltöltve. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót és
kövesse az ismertetett töltési eljárást.
OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST
Soha ne használja a töltőt vagy az
akkumulátort robbanékony légkörben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében. Az akkumulátor
töltőbe helyezése vagy onnan való kivétele
meggyújthatja a porokat vagy a gőzöket.
•
Az akkumulátort csak DEWALT töltővel
töltse.
•
SOHA ne fröccsentsen rá vizet, ne merítse
vízbe vagy más folyadékba.
•
Soha ne tárolja vagy tartsa az eszköz
vagy az akkumulátort olyan helyen,
ahol a hőmérséklet elérheti vagy
meghaladhatja a 40˚ C-t (105° F)
•
(például szabadtéri pajtákban vagy
fémépületekben nyáron).
VESZÉLY: Soha ne próbálja kinyitni,
felnyitni az akkumulátort. Ha az
akkumulátor háza megrepedt vagy
más módon megsérült, akkor azt
ne tegye a töltőbe. Ne préselje
össze, ne ejtse le, ne sértse meg
az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős
ütés ért, leejtettek vagy más módon
megsértettek (értsd kilyukasztottak
egy szöggel, kalapáccsal ráütöttek,
ráléptek, stb.). Ez áramütéssel
vagy halálos áramütéssel járhat. A
megsérült akkumulátorokat vissza
kell juttatni a szervizközpontba az
újrahasznosításuk érdekében.
VIGYÁZAT: Ha az eszközt nem
használja, akkor azt tárolja olyan
stabil felületen, ahol az nincs az
útban, azaz nem okoz botlás vagy
leesés veszélyt. Néhány, nagy
akkumulátorral rendelkező szerszám
leállítható az akkumulátorra, de
könnyen felborul.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A
NIKKEL KADMIUM (NICD) VAGY NIKKEL FÉMHIDRID (NIMH) AKKUMULÁTOROKHOZ
•
Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Az
akkumulátorok a tűzben felrobbanhatnak.
•
Az akkumulátorok az extrém környezeti
hatások és/vagy hőmérséklet mellett
nagyon gyengén ereszthetnek. Ez nem
jelent meghibásodást.
Ennek ellenére, ha a külső réteg megsérült:
a. és az akkumulátorból szivárgó folyadék
a bőrére került, akkor azt mossa le
szappanos vízzel - több percen keresztül.
b. és az akkumulátorból szivárgó folyadék
a szemébe került, akkor azt öblítse
legalább 10 percig tiszta vízzel és
kérjen azonnal orvosi segítséget.
(Egészségügyi megjegyzés: A folyadék
25-35%-os káliumhidroxid oldatból áll.)
Akkumulátor kupak (2. ábra)
Az akkumulátorhoz tartozik egy kupak, amely
az akkumulátor érintkezőit védi, ha az nincs
csatlakoztatva. A védőkupak nélkül például a
fémtárgyak rövidre zárhatnák az érintkezőket és
ezzel tüzet okozhatnának vagy tönkre tehetnék
az akkumulátort.
1. Vegye le az akkumulátor védőkupakját,
mielőtt a töltőre vagy a szerszámba helyezi.
11
2.
Ha viszont leveszi a töltőről, vagy kiveszi
a szerszámból az akkumulátort, azonnal
helyezze vissza a védőkupakot az
akkumulátor érintkezőire.
FIGYELMEZTETÉS: Győződjön
meg arról, hogy a védőkupak az
akkumulátoron van, ha az akkumulátort
el szeretné tenni vagy azt (önállóan) el
szeretné szállítani valahova.
Akkumulátor (1. ábra)
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DE0241 és DE0243 töltőkkel 24 voltos
akkumulátort tölthet.
Javaslatok a tároláshoz
1.
2.
A legalkalmasabb a hűvös és száraz,
közvetlen napfénytől, túlzott melegtől, illetve
hidegtől védett tárolóhely. Az akkumulátor
maximális teljesítménye és élettartama
érdekében amikor nem használja, tárolja
azt szobahőmérsékleten.
Az akkumulátort és a töltőt minden
károsodás nélkül lehet hosszabb ideig
tárolni. Megfelelő körülmények között
5 vagy több évig is tárolhatók.
Címkék a töltőn és az akkumulátoron
A kézikönyvben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéin a következő
ábrák találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Akkumulátor töltés.
Akkumulátor töltve.
Probléma a töltéssel.
Soha ne helyezzen közéjük
elektromosan vezető tárgyat.
Soha ne próbáljon meg feltölteni egy
sérült akkumulátort.
Csak DEWALT akkumulátort
használjon, másfajta akkumulátorok
felrobbanhatnak, sérülést vagy anyagi
kárt okozva.
Óvja a víztől.
A hibás tápvezetéket azonnal
cseréltesse ki.
Csak 4 - 40 °C közötti hőmérsékleten
tölthető.
12
Az akkumulátort a környezetvédelmi
előírások betartásával selejtezze le.
Soha ne dobja tűzbe a NiMH, a NiCd+
és a lítium ionos akkumulátorokat.
NiMH és NiCd akkumulátorokat tölt.
A töltési időkkel kapcsolatban lásd a
műszaki adatokat.
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Akkumulátoros fúrókalapács
1 Oldalfogantyú
1 Mélységütköző rúd
1 Töltő (csak K-modell)
2 Akkumulátor (csak K-modell)
1 Koffer (csak K-modell)
1 Kulcsmentes tokmány (DC224)
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
MEGJEGYZÉS: Az N-típusokhoz nem tartozik
akkumulátor és töltő sem.
•
Ellenőrizze a szerszámot, annak
alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre,
amelyek a szállítás során keletkezhettek.
•
Szánjon időt a használati utasítás figyelmes
átolvasására és megértésére a készülék
használata előtt.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se
módosítsa az elektromos szerszámot
és annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
a. Sebességfokozat-váltó kapcsoló
b. Irányváltó csúszókapcsoló
c. Módválasztó
d. Biztonsági retesz
e. Szerszámbefogó
f. Blokkoló karima
g. Porvédő sapka
h. Mélységütköző rúd
i. Oldalfogantyú
j. Kioldógombok
k. Akkumulátor
l. Töltő
m. Töltésjelző (piros)
RENDELTETÉS
A DC222 akkumulátoros fúrókalapács
professzionális fúrási, ütvefúrási és csavarozási
munkákra alkalmas.
A DC223/DC224 akkumulátoros fúrókalapács
professzionális fúrási, ütvefúrási és csavarozási
munkákra, valamint könnyű vésésre alkalmas.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A fúrókalapács professzionális elektromos
szerszám.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy géphasználatát
felügyelni kell.
TÚLTERHELÉSVÉDŐ TOKMÁNY
A koronaszár beszorulása esetén a hajtótengely
meghajtása megszakad. A szerszámra ható erők
miatt mindig két kézzel tartsa a szerszámot és
álljon biztosan a lábán.
FÉKEZŐ MECHANIZMUS
Ha a sebességfokozat-váltó kapcsolót felengedi,
a hajtótengely azonnal leáll.
AKTÍV REZGÉSSZABÁLYZÁS
Az aktív rezgésszabályzás semlegesíti a
kalapács mechanikából érkező visszavert
rezgést. A kéz és a kar rezgés-terhelésének
csökkentésével kényelmesebb használatot
tesz lehetővé hosszabb időtartamra is, és
meghosszabbítja a szerszám élettartamát.
Működés közben egy rugós szerkezet
ellensúlyozza a rezgési erőket. Ez abból a
rezgéscsillapító hatásból érezhető, amelyet akkor
tapasztal, ha erősebben nyomja a szerszámot.
Ügyeljen, hogy a rugó rögzítve legyen, de ne túl
szorosan. A mechanikát hagyni kell „lebegni“.
Elektromos biztonság
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkumulátoron megadott feszültség egyezik-e
a töltő adattábláján megadott adatokkal. Azt is
ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége megfelel-e a
hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelő kettős
szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
adatokat). A vezető minimális keresztmetszete:
1 mm2; maximális hossza: 30 m.
Ha kábeldobot használ, akkor mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: Az összeszerelés
és a beállítás során mindig távolítsa
el az akkumulátort. A szerszámot
az akkumulátor csatlakoztatása és
leválasztása esetén mindig kapcsolja
ki.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor eltávolítása a
szerszámból, ill. csatlakozatása (1., 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le az akkumulátort,
mielőtt valamilyen állítást/módosítást
eszközölne a szerszámon vagy
a tartozékokat lecserélné vagy
eltávolítaná. Az eszköz véletlenszerű
beindulása balesetet okozhat.
AZ AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA A
SZERSZÁMHOZ
Helyezze az akkumulátort a markolatba és
nyomja kattanásig. Lehet, hogy erőteljesebb
nyomást kell alkalmaznia a rugós mechanika
tökéletes zárásához.
AZ AKKUMULÁTOR SZERSZÁMRÓL VALÓ
LEVÁLASZTÁSÁHOZ
1. Nyomja meg a kioldó gombokat (j) az
akkumulátor elengedéséhez, majd óvatosan
húzza ki az akkumulátort a fogantyúból.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe a
kézikönyv töltő fejezet utasításainak
megfelelően.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális
kábelre.
Üzemmód kiválasztása (3A,
3B ábra)
Hosszabbító kábel használata
DC222 (3A ÁBRA)
Ne használjon hosszabbító kábelt, kivéve,
ha arra mindenképpen szükség van. A töltő
paramétereinek megfelelő, jóváhagyott
hosszabbítót használjon (lásd a műszaki
A szerszám a következő üzemmódokban
használható:
Fúrás: csavarozásra és fúrásra fához,
fémhez és műanyagokhoz
13
Ütvefúrás: beton és falazat fúrásához.
2.
DC223, DC224 (3B ÁBRA)
A szerszám a következő üzemmódokban
használható:
3.
Fúrás: csavarozásra és fúrásra fához,
fémhez és műanyagokhoz
Ütvefúrás: beton és falazat fúrásához.
Csak kalapálás: könnyű véséshez.
1.
2.
Az üzemmód kiválasztásához nyomja
meg a blokkoló gombot (d) és forgassa
a módválasztót (c) úgy, hogy a kívánt
üzemmód jelére mutasson.
Engedje föl a biztonsági reteszt és
ellenőrizze, hogy a módválasztó kapcsoló
rögzítve van-e a kívánt helyzetben.
FIGYELMEZTETÉS: Ne váltson
üzemmódot, amíg a szerszám forog.
SDS Plus® tartozékok föl-, illetve leszerelése (4. ábra)
A készülékhez SDS Plus® tartozékok
csatlakoztathatók (lásd a 4. ábra kis képén az
SDS Plus® szár keresztmetszetét).
1. Tisztítsa és kenje a koronaszárat.
2. Illessze a szárat a szerszámbefogóba (e).
3. Nyomja lefelé a koronaszárat és kissé
fordítsa el, hogy illeszkedjék a vájatokba.
4. Mozgassa a fúrószárat, hogy lássa,
jól illeszkedik-e. A kalapács funkció
működéséhez szükséges, hogy a
szár tengelyirányban több centimétert
tudjon mozogni amikor rögzítve van a
szerszámbefogóba.
5. A szár eltávolításához húzza vissza a
szerszámtartó zárókarimát (o) és vegye ki a
szárat.
FIGYELMEZTETÉS: A tartozékok
cseréjéhez húzzon védőkesztyűt. A
szerszám és a tartozék szabadon lévő
fémalkatrészei a használat közben
rendkívül felforrósodhatnak.
Az oldalfogantyú felszerelése
(1. ábra)
A oldalfogantyút (i) mind jobbkezes, mind
balkezes felhasználóknak megfelelő helyzetbe föl
lehet szerelni.
1.
14
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
megfelelően felszerelt oldalfogantyúval
használja a szerszámot.
Lazítsa meg a fogantyút.
4.
Jobbkezesek úgy csúsztassák az
oldalfogantyú záróbilincsét a szerszámtartó
mögötti karimán, hogy a fogantyú a bal
oldalon legyen.
Balkezesek úgy csúsztassák az
oldalfogantyú záróbilincsét a szerszámtartó
mögötti karimán, hogy a fogantyú a jobb
oldalon legyen.
Fordítsa az oldalfogantyút a kívánt
helyzetbe és rögzítse.
Fúrási mélység beállítása
(5. ábra)
1.
2.
3.
4.
5.
Helyezze be a megfelelő fúrószárat.
Lazítsa meg a fogantyút (i).
A mélységi rögzítőbilincs furatán keresztül
bevezetve szerelje föl a mélységbeállító
rudat (h).
A bemutatott módon állítsa be a fúrási
mélységet.
Szorítsa meg a fogantyút.
Irányváltó csúszókapcsoló
(6. ábra)
1.
2.
Tolja az irányváltó csúszókapcsolót (b)
balra az előremenő fúrásirány (jobb)
beállításához. Lásd a szerszámon látható
nyilakat.
Tolja az irányváltó csúszókapcsolót (c)
jobbra a hátramenő fúrásirány (bal)
beállításához.
FIGYELMEZTETÉS: A forgásirány
megváltoztatása előtt mindig várja meg
amíg a motor teljesen leáll.
A szerszámbefogó cseréje tokmányra (7. ábra)
DC224
1. Fordítsa a zárókarimát (f) kioldási helyzetbe,
és húzza le a szerszámbefogót (e).
2. Tolja rá a tokmányt (p) a forgótengelyre, és
fordítsa a zárókarimát zárási helyzetbe.
3. A tokmány szerszámbefogóra cseréléséhez
először szerelje le a tokmányt a
szerszámbefogóhoz hasonló módon.
Ezután szerelje fel a szerszámbefogót
ugyanúgy, ahogy azt a tokmánnyal tette.
FIGYELMEZTETÉS: Ütvefúrás
módban soha ne használjon standard
tokmányt.
A porvédő sapka cseréje
(4. ábra)
A porvédő sapka (g) megakadályozza, hogy a
por bejusson a szerszám alkatrészei közé. A
kopott porvédő sapkát azonnal ki kell cserélni.
1. Húzza hátra a szerszámtartó zárókarimát
(o) és vegye le a porvédő sapkát (g).
2. Tegye föl az új porvédő sapkát.
3. Engedje vissza a szerszámtartó
zárókarimát.
MŰKÖDÉS
AJÁNLÁSOK A HASZNÁLATHOZ
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági
utasításokat és a vonatkozó
előírásokat.
• Legyen tisztában a csövek
és elektromos vezetékek
elhelyezkedésével.
• Csak kis nyomást gyakoroljon a
szerszámra (kb. 5 kg). A túlzott
erő alkalmazása nem gyorsítja a
fúrást, de csökkenti a szerszám
teljesítményét és megrövidítheti
élettartamát.
2.
3.
Ütvefúrás (1. ábra)
FÚRÁS MAGFÚRÓVAL
1. Forgassa a módválasztó kapcsolót (c) az
ütvefúrás pozícióba.
2. Helyezze be a megfelelő fúrófejet. A legjobb
eredmény eléréséhez jó minőségű karbid
hegyű fúrószárakat használjon.
3. A szükséges módon szerelje föl és állítsa
be az oldalfogantyút (i).
4. Ha szükséges, állítsa be a fúrási mélységet.
5. Jelölje ki azt a helyet, ahová a lyukat fúrni
akarja.
6. Helyezze a kijelölt pontra a fúrószár hegyét,
és kapcsolja be a szerszámot.
7. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha
befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná a
konnektorból.
Fúrás (1. ábra)
1.
2.
• Ne fúrjon vagy véssen túl mélyre, így
megelőzheti a porvédő sérülését.
• Mindig két kézzel fogja a
szerszámot, és szilárd felületen
álljon. Mindig megfelelően felszerelt
oldalfogantyúval használja a
szerszámot.
Helyes kéztartás (7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa szorosan a szerszámot,
nehogy megugorjon.
A helyes kéztartásban egyik keze az
oldalfogantyún (i), a másik pedig a főfogantyún
(q) van.
3.
A szerszám bekapcsolásához húzza meg
a sebességfokozat-váltós bekapcsoló
billentyűt (a). A kapcsolóra gyakorolt
nyomás határozza meg a szerszám
sebességét.
Forgassa a módválasztó kapcsolót (c) a
fúrás pozícióba.
A szerszám típusától függően kövesse a
következő utasítások valamelyikét:
– Szereljen föl tokmány adaptert / tokmány
szerelvényt (DC222/DC223). A speciális,
menetes résszel ellátott SDS Plus®
adapterek standard 10 vagy 13 mm-es
tokmányhoz kaphatók, ezekkel lehet
egyenes fúrószárakat használni.
– A szerszámbefogót cserélje tokmányra
(DC224).
Folytassa az ütvefúráshoz hasonlóan.
FIGYELMEZTETÉS: Ütvefúrás
módban soha ne használjon standard
tokmányt.
Csavarozás (1. ábra)
1.
2.
3.
Be/Ki kapcsolás (1. ábra)
1.
A szerszám leállításához engedje föl a
billentyűt.
A szerszám kikapcsolt állapotának
blokkolásához az irányváltó
csúszókapcsolót (b) tolja a középső
helyzetbe.
4.
Forgassa a módválasztó kapcsolót (c) a
fúrás pozícióba.
Válassza ki a forgásirányt.
A szerszám típusától függően kövesse a
következő utasítások valamelyikét:
– Szerelje föl a hatlapú csavarozó fejhez
való speciális SDS Plus® csavarozó
adaptert (DC222/DC223).
– A szerszámbefogót cserélje tokmányra
(DC224).
Helyezze be a megfelelő csavarozó
fejet. Ha hornyos csavart hajt be, mindig
használjon biztosítókarimával ellátott
csavarozó fejet.
15
5.
6.
Óvatosan nyomja a sebességváltó
kapcsolót (a), hogy megelőzze a csavarfej
sérülését. Hátrafelé (Balra) forgáskor
a szerszám sebessége automatikusan
csökken, hogy könnyebb legyen kihajtani a
csavarokat.
Ha a csavar egyvonalba esik a munkadarab
felületével, engedje föl a kapcsolóbillentyűt,
hogy a csavar feje ne nyomódjon bele a
munkadarabba.
Kenés
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
A tartozékokat és illesztékeket rendszeresen
kenni kell az SDS Plus® illesztésnél.
Vésés (1. ábra)
DC223/DC224
•
Forgassa a módválasztó kapcsolót (c) a
„csak kalapálás“ pozícióba.
•
Helyezze be a vésőt, és ellenőrizze, jól
illeszkedik-e.
•
A szükséges módon szerelje föl és állítsa
be az oldalfogantyút (i).
•
Kapcsolja be a szerszámot és kezdjen
dolgozni. A fogaskerekek igazításához
szükség lehet a motor rövid üresjárati
üzemetetésére amikor vésésről fúrási
üzemmódra vált.
FIGYELMEZTETÉS:
• Ne használja a szerszámot könnyen
gyulladó vagy robbanó folyadékok
(benzin, alkohol, stb.) keverésére
vagy pumpálására.
• Ne keverjen vele gyúlékonyként
címkézett folyadékokat.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos készülékét minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a
megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
•
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le az akkumulátort,
mielőtt valamilyen állítást/módosítást
eszközölne a szerszámon vagy
a tartozékokat lecserélné vagy
eltávolítaná. Az eszköz véletlenszerű
beindulása balesetet okozhat.
A szerszámot a felhasználó nem tudja
szervizelni. Juttassa el a szerszámot egy
hivatalos DEWALT szervizbe kb. 40 óra
használat után. Ha ez előtt hiba lépne föl,
lépjen kapcsolatba egy hivatalos DEWALT
szervizzel.
A töltő nem szervizelhető. A töltőn belül nem
találhatóak olyan alkatrészek, amelyeket a
szerviz meg tudna javítani.
16
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Fúvassa
le a szerszámról és fúvassa ki
a szerszám belsejéből sűrített
levegővel a szennyeződéseket, amint
a szellőzőnyílások környékén port
lát. Elfogadott védőszemüveget és
porvédő álarcot viseljen a művelet
végzésekor.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon oldószert vagy más erős
vegyszert a szerszám nem fémes
alkatrészeinek tisztítására. Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. Csak vizes
vagy enyhe mosószeres textíliát
használjon. Soha ne engedje, hogy a
szerszám belsejébe folyadék jusson; a
szerszám semmilyen részét ne merítse
folyadékba.
TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Válassza le a töltőt a
váltakozó áramú csatlakozóról a
tisztítás előtt. A töltő külsején lerakódott
szennyeződéseket és zsírokat
ruhával vagy puha, nem fémből
készült kefével tisztíthatja le. Ne
használjon a takarításhoz vizet és/vagy
takarítószereket.
Opciós tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Minthogy
a DEWALT által kínálttól eltérő
tartozékokat nem tesztelték a
készülékkel, ezek használata
veszélyes lehet. A sérülés veszélyének
csökkentése érdekében csak a
DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
Opcióként különböző típusú SDS Plus®
fúrószárak és vésők kaphatók.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
•
Környezetvédelem
•
Elkülönítve gyűjtendő. A termék
nem kezelhető normál háztartási
hulladékként.
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
távolítsa azt el a szerszámból.
A NiCd és NiMH akkumulátorok
újrahasznosíthatók. Vigye vissza
azokat kereskedőjéhez vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon megsemmisítik.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni a környezetszennyezést
és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk
képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet a
használati utasításban megadott elérhetőségen.
Emellett a DEWALT márkaszervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és
azok elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen is megtalálható:
www.2helpU.com.
Akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolymatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni, hasznos
élettartama végén környezetbarát módon
selejtezze ki:
17
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DEWALT termék jelentős részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetű (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás
terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetű hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell megfizetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget
vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat
a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását, illetve a vásárlás időpontját.
A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró
személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel
a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT
kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethető vissza.
zst00193421 - 21-11-2012
18
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentősebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból
kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a
meghibásodás
a
rendeltetésszerű
használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DEWALT
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
19
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
20
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
Gearbox ROTARY HAMMER 1
©
DC222K - - - - A
Housing ROTARY HAMMER 1
©
DC222K - - - - A
Gearbox ROTARY HAMMER 1
©
DC224KA - - - A
Housing ROTARY HAMMER 1
©
DC224KA - - - A
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
09/12
Podpis
Download PDF

advertising