D28498 | DeWalt D28498 ANGLE GRINDER instruction manual

402113-78 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D28495
D28498
Figura 1
c
e
d
a
b
p
2
Figura 2
o
e
o
Figura 4
Figura 3
d
g
i
f
j
h
k
3
Figura 5
Figura 6
n
A
n
l
l
j
j
k
m
k
B
n
l
j
k
c
Figura 7
q
e
4
POLIZOARE UNGHIULARE
D28495, D28498
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Numai pentru Marea
Britanie şi Irlanda
Tip
Putere absorbită
Turaţie in gol/turaţie nominală
Diametru disc
Diametru ax
Lungime ax
Greutate
Vc.a.
Vc.a.
W
min-1
mm
mm
kg
D28495
230
D28498
230
230/115
1
2400
8 500
180
M14
19
5,6*
230/115
1
2400
6 500
230
M14
19
5,8*
* greutatea include mânerul lateral şi apărătoarea
LPA
KPA
LWA
KWA
(presiune sonoră)
(marjă presiune sonoră)
(putere sonoră)
(marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
92
4
103
4
93
4
104
4
Valoarea nivelului de vibraţii ah şlefuire cu discuri
ah.DS =
m/s²
2,5
Marjă K =
m/s²
1,5
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului de vibraţii ah polizarea suprafeţelor
ah.AG =
m/s²
6,5
Marjă K =
m/s²
1,5
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
5,0
1,5
–
–
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENȚIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Indică un pericol de şoc electric.
Denotă riscul de incendiu.
5
Declaraţia de conformitate
b)
DIRECTIVA UTILAJE
D28495, D28498
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea
Produsului DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.04.2012
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
6
c)
Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere inflamabile, cum ar fi
în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul
dvs. este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii
ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc
riscul electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un cablu prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
b)
c)
d)
e)
f)
g)
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a lucra cu
unealta. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Ferițivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de
lucru adecvată va efectua lucrarea mai
bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru
care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică
ce nu poate fi controlată cu ajutorul
c)
d)
e)
f)
g)
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltei
electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
aveţi în vedere repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea
fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru de
către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice.
Astfel, vă asiguraţi că este păstrată
siguranţa uneltei electrice.
REGULI SUPLIMENTARE DE
SIGURANŢĂ
Instrucţiuni de siguranţă
pentru toate operaţiile
a) Această unealtă electrică poate fi utilizată
ca polizor, maşină de şlefuit, perie de
sârmă sau unealtă de debitare. Citiţi toate
avertizările de siguranţă, instrucţiunile,
7
ilustraţiile şi specificaţiile furnizate
împreună cu această unealtă electrică.
Nerespectarea tuturor instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
b) Nu se recomandă efectuarea operaţiilor
precum polizarea cu această unealtă
electrică. Operaţiunile pentru care nu a fost
concepută unealta electrică pot da naştere la
pericole şi pot cauza vătămări corporale.
c) Nu utilizaţi accesorii care nu sunt special
concepute şi recomandate de către
producătorul uneltei. Simplul fapt că un
accesoriu poate fi ataşat la unealta dvs.
electrică nu asigură operarea în siguranţă.
d) Viteza nominală a accesoriului trebuie
să fie cel puţin egală cu viteza maximă
marcată pe unealta electrică. Accesoriile
ce funcţionează mai repede decât viteza lor
nominală se pot rupe şi pot ricoşa.
e) Diametrul exterior şi grosimea accesoriului
trebuie să se încadreze în capacităţile
specifice uneltei dvs. electrice. Accesoriile
dimensionate incorect nu pot fi supravegheate
sau controlate în mod adecvat.
f) Dimensiunea axului discurilor, flanşelor,
tălpilor sau a oricăror alte accesorii
trebuie să se potrivească perfect cu axul
uneltei electrice. Accesoriile cu orificii pentru
ax ce nu se potrivesc cu elementele metalice
de montare ale uneltei electrice vor funcţiona
neechilibrat, vor vibra în mod excesiv şi pot
cauza pierderea controlului.
g) Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat.
Înainte de fiecare utilizare, inspectaţi
accesoriul, cum ar fi discurile abrazive
pentru depistarea aşchiilor formate
şi a fisurilor, tălpile pentru depistarea
fisurilor, rupturilor sau uzurii excesive,
periile de sârmă pentru depistarea
sârmelor desprinse sau crăpate. În cazul
în care unealta electrică sau accesoriul
este scăpat pe jos, inspectaţi-l pentru
a depista eventualele deteriorări sau
montaţi un accesoriu nedeteriorat. După
inspectarea şi instalarea unui accesoriu,
poziţionaţi-vă şi dvs. şi persoanele din
jur la distanţă faţă de planul accesoriului
rotativ şi utilizaţi unealta electrică la viteză
maximă în gol timp de un minut. În mod
normal, accesoriile deteriorate se vor rupe în
timpul acestei perioade de testare.
h) Purtaţi echipament de protecţie corporală.
În funcţie de aplicaţie, utilizaţi o mască
pentru faţă, ochelari sau vizoare de
8
protecţie. Dacă este cazul, purtaţi măşti
anti-praf, dopuri pentru urechi, mănuşi
şi salopetă care să vă protejeze de micile
fragmente abrazive sau de fragmente
provenind de la piesa de prelucrat.
Echipamentul de protecţie pentru ochi trebuie
să aibă capacitatea de a opri reziduurile
proiectate, rezultate în urma diverselor
operaţiuni. Masca anti-praf sau masca
de protecţie respiratorie trebuie să aibă
capacitatea de a filtra particulele generate în
urma operaţiei dvs. Expunerea prelungită la
zgomot de înaltă intensitate poate determina
pierderea auzului.
i) Ţineţi persoanele din jur la distanţă faţă
de zona de lucru. Orice persoană care
pătrunde în zona de lucru trebuie să
poarte echipament de protecţie corporală.
Fragmentele din piesa de prelucrat sau
rezultate în urma ruperii accesoriului pot fi
proiectate şi pot cauza vătămări în afara
zonei imediate de lucru.
j) Ţineţi unealta electrică exclusiv pe
suprafeţele izolate pentru prindere
atunci când efectuaţi o operaţie în care
accesoriul de debitat poate atinge cabluri
ascunse sau propriul cablu de alimentare.
Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina
scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar
putea electrocuta operatorul.
k) Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de
accesoriul care se roteşte. În cazul în care
pierdeţi controlul, cablul poate fi tăiat sau
agăţat şi mâna sau braţul dvs. poate fi trasă
înspre accesoriul care se roteşte.
l) Nu lăsaţi niciodată unealta de lucru jos
până când accesoriul nu se opreşte
complet. Accesoriul care se roteşte poate
prinde suprafaţa de sprijin şi poate determina
mişcarea necontrolată a uneltei electrice.
m) Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în
timp ce o căraţi pe lângă corp. Contactul
accidental cu accesoriul care se roteşte
poate determina agăţarea hainelor, trăgând
accesoriul înspre corp.
n) Curăţaţi regulat orificiile de ventilare ale
uneltei electrice. Ventilatorul motorului
va aspira praful în interiorul carcasei, iar
acumularea excesivă de pulbere metalică
poate cauza pericole electrice.
o) Nu operaţi unealta electrică lângă
materiale inflamabile. Scânteile pot aprinde
astfel de materiale.
p) Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi
de răcire lichizi. Utilizarea apei sau
a altor agenţi de răcire lichizi pot cauza
electrocutarea.
INSTRUCŢIUNI
SUPLIMENTARE DE
SIGURANŢĂ PENTRU TOATE
OPERAŢIILE
Cauzele şi măsurile de
precauţie adoptate de operator
pentru recul
Reculul este o reacţie bruscă determinată de
blocarea sau agăţarea discului rotativ, a plăcii
de suport, a periei sau a oricărui alt accesoriu.
Blocarea sau agăţarea determină oprirea rapidă
a accesoriului rotativ, fapt ce cauzează, în schimb,
împingerea necontrolată a uneltei electrice în
direcţia opusă sensului de rotaţie a accesoriului în
momentul blocării.
Spre exemplu, dacă un disc abraziv este agăţat
sau ciupit de piesa de prelucrat, marginea discului
ce intră în contact poate săpa în suprafaţa
materialului, determinând discul să alunece sau
să ricoşeze de pe suprafaţa de lucru. Discul
poate sări înspre operator sau departe de acesta,
în funcţie de direcţia de deplasare a discului
în momentul blocării. De asemenea, discurile
abrazive se pot rupe în astfel de situaţii.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau
procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare
a uneltei şi pot fi evitate adoptând măsurile de
precauţie menţionate în continuare:
a) Ţineţi bine unealta electrică şi poziţionaţivă corpul şi braţul astfel încât să faceţi
faţă forţei de recul. Utilizaţi întotdeauna
mânerul auxiliar, dacă este furnizat,
pentru un control maxim în caz de recul
sau de reacţie de cuplare în momentul
pornirii. Operatorul poate controla reacţia
de cuplare sau forţele de recul dacă sunt
adoptate măsuri adecvate de protecţie.
b) Nu puneţi niciodată mâna în apropierea
accesoriului rotativ. Accesoriul poate ricoşa
înspre mâna dvs.
c) Nu poziţionaţi niciodată corpul în zona
în care se va deplasa unealta electrică
în cazul unui recul. Reculul va propulsa
unealta în direcţia opusă sensului de
deplasare a discului în momentul agăţării.
d) Fiţi foarte atenţi atunci când prelucraţi
colţuri, margini ascuţite etc. Evitaţi
balansarea şi agăţarea accesoriului.
Colţurile, marginile ascuţite sau balansarea
au tendinţa de a agăţa accesoriul rotativ şi de
a cauza pierderea controlului sau reculul.
e) Nu ataşaţi un disc de ferăstrău pentru
prelucrarea lemnului sau un disc de
ferăstrău cu dinţi. Astfel de discuri
generează reculul şi pierderea controlului în
mod frecvent.
Avertizările de siguranţă
specifice operaţiilor de
polizare şi tăiere abrazivă
a) Utilizaţi exclusiv tipuri de discuri
recomandate pentru unealta dvs. electrică
şi apărătoarea special concepută pentru
discul ales. Discurile pentru care unealta
electrică nu a fost concepută nu pot fi
protejate în mod adecvat şi sunt nesigure.
b) Apărătoarea trebuie ataşată fix pe
unealta electrică şi poziţionată pentru
siguranţă maximă, astfel încât o suprafaţă
minimă a discului să fie expusă în partea
dinspre operator. Apărătoarea contribuie la
protejarea operatorului împotriva fragmentelor
de discuri rupte şi contactului accidental cu
discul şi împotriva scânteilor ce ar putea
aprinde îmbrăcămintea.
c) Discurile trebuie să fie utilizate numai
pentru aplicaţiile recomandate. Spre
exemplu: nu polizaţi cu partea laterală
a discului de debitat. Discurile abrazive
de debitat sunt destinate pentru polizarea
periferică, forţele laterale aplicate acestor
discuri putând determina sfărâmarea
acestora.
d) Utilizaţi întotdeauna flanşe de disc cu
dimensiunile şi formele corecte pentru
discul pe care l-aţi ales. Flanşele de disc
adecvate susţin discul, reducând astfel
posibilitatea ruperii acestuia. Flanşele pentru
discurile de debitat pot diferi de flanşele
pentru discurile de polizat.
e) Nu utilizaţi discuri uzate de pe unelte
electrice mai mari. Discurile destinate
uneltelor electrice mai mari nu sunt adecvate
pentru viteza superioară a unei unelte mici şi
pot exploda.
9
Avertizări suplimentare
de siguranţă specifice
operaţiunilor de tăiere
abrazivă
a) Nu „blocaţi” discul de debitat sau nu
apăsaţi excesiv pe acesta. Nu încercaţi să
efectuaţi o tăiere cu o adâncime excesivă.
Suprasolicitarea discului măreşte sarcina şi
probabilitatea de răsucire şi blocare a discului
în tăietură, precum şi posibilitatea producerii
reculului sau a ruperii discului.
b) Nu poziţionaţi corpul pe aceeaşi linie şi în
spatele discului rotativ. În timpul operării,
atunci când discul se deplasează în direcţia
opusă corpului dvs., eventualul recul ar
putea propulsa discul ce se roteşte şi unealta
electrică direct înspre dvs.
c) Atunci când discul se îndoaie sau când
se întrerupe debitarea pentru orice
fel de motiv, opriţi unealta electrică şi
ţineţi-o nemişcată până când discul se
opreşte complet. Nu încercaţi niciodată
să scoateţi discul de debitat din tăietură
în timp ce acesta se află în mişcare; în caz
contrar, va surveni reculul. Examinaţi şi
adoptaţi măsuri de corecţie pentru a elimina
cauza blocării discului.
d) Nu porniţi din nou operaţiunea de tăiere
atunci când discul se află în tăietura
din piesa de prelucrat. Lăsaţi discul să
atingă viteza totală şi reintroduceţi-l cu
atenţie în tăietură. Discul se poate bloca,
poate aluneca în sus sau poate ricoşa înapoi
dacă unealta de lucru este repornită atunci
când discul se află în tăietura din piesa de
prelucrat.
e) Susţineţi panourile sau orice piesă
de lucru supradimensionată pentru
a minimiza riscul de agăţare sau recul
al discului. Piesele mari de prelucrat au
tendinţa de a se îndoi sub propria greutate.
Suporturile trebuie să fie poziţionate sub
piesa de prelucrat, aproape de linia de
debitare şi aproape de marginea piesei de
prelucrat în raport cu fiecare parte laterală
a discului.
f) Fiţi foarte atenţi atunci când
efectuaţi decupaje în pereţi sau în alte
zone fără vizibilitate. Discul ce pătrunde în
suprafaţa de debitat poate tăia ţevi de gaze
sau de apă, cabluri electrice sau alte obiecte,
fapt ce poate cauza reculul.
10
Avertizări de siguranţă
specifice operaţiunilor de
şlefuit
a) Nu folosiţi discuri de şmirghel
supradimensionate. Respectaţi
recomandările producătorului atunci când
alegeţi şmirghelul. Şmirghelul mai mare,
care depăşeşte suportul de şlefuit prezintă
un risc de rănire şi poate cauza agăţarea,
ruperea discului sau reculul.
Avertizări de siguranţă
specifice operaţiunilor de
frecare cu perii de sârmă
a) Fiţi atenţi la perii din sârmă proiectaţi
de perie chiar şi în timpul funcţionării
normale. Nu suprasolicitaţi periile de
sârma aplicând o sarcină excesivă asupra
uneltei. Firele de sârmă pot penetra cu
uşurinţă îmbrăcămintea subţire şi/sau pielea.
b) Dacă se recomandă utilizarea unei
apărători pentru frecarea cu perie de
sârmă, nu permiteţi contactul discului sau
al periei de sârmă cu apărătoarea. Discul
de sârmă îşi poate mări diametrul datorită
lucrării şi forţelor centrifuge.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă
• Montarea prin înfiletare a accesoriilor trebuie
să fie compatibilă cu filetul de pe axul
polizorului. Pentru accesoriile cu montare
cu flanşe, orificiul axului accesoriului trebuie
să se potrivească cu diametrul flanşei.
Accesoriile ce nu se potrivesc cu elementele
metalice de montare ale uneltei electrice
vor funcţiona neechilibrat, vor vibra în mod
excesiv şi pot cauza pierderea controlului.
• Suprafaţa de polizare a discurilor cu
centru concav trebuie să fie montată
sub nivelul marginii apărătorii. Un disc
montat necorespunzător care iese în afara
planului buzei apărătorii nu poate fi protejat
corespunzător.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări corporale cauzate de
particule proiectate.
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări corporale din cauza
utilizării prelungite.
– Riscul de pulberi provenite de la substanţe
periculoase.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (p), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2013 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Polizor unghiular
1 Apărătoare
1 Mâner lateral
1 Set de flanşe
1 Cheie cu două ştifturi
1 Manual de instrucțiuni
1 Schemă detaliată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
a. Întrerupător de pornire/oprire
b. Comutator de deblocare
c. Buton de blocare a axului
d. Apărătoare
e. Mâner lateral
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Polizorul unghiular pentru regim greu D28495/
D28498 a fost conceput pentru aplicaţii
profesionale de polizare, debitare, frefcare cu perii
de sârmă și șlefuire.
NU utilizaţi alte discuri de polizor decât cele cu
zona centrală adâncită şi discuri lamelare.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste polizoare unghiulare pentru regim greu
sunt unelte electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
Ambreiajul
Ambreiajul de limitare a cuplului reduce reacţia
de cuplu maxim transmisă operatorului în cazul
blocării discului. Această dotare previne, de
asemenea, blocarea angrenajului şi a motorului
electric. Ambreiajul de limitare a cuplului a fost
setat din fabrică şi nu poate fi ajustat.
Buton de deconectare automată la căderea de tensiune
Butonul de pornire/oprire dispune de o funcţie de
deconectare automată la căderea de tensiune: în
cazul în care tensiunea a căzut din orice motiv,
butonul trebuie reactivat în mod deliberat.
Protecţie la suprasarcină
Alimentarea cu energie a motorului va fi oprită
în cazul în care acesta este suprasolicitat.
Alimentarea va reveni la normal imediat ce
unealta s-a răcit la o temperatură adecvată pentru
utilizare.
11
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de
115 V trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Marea Britanie şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi Specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a cablului este 1,5 mm²;
lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă
întotdeauna că este fixată ferm şi
corect clema cablului pe învelişul
acestuia.
12
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a demonta/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru
a vă asigura că unealta este oprită.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Fixarea mânerului lateral
(fig. 2)
AVERTISMENT: Înainte de a utiliza
unealta, verificaţi dacă mânerul este
strâns bine.
AVERTISMENT: Mânerul lateral
trebuie utilizat întotdeauna pentru
a menţine controlul asupra uneltei în
orice moment.
Înşurubaţi bine mânerul lateral (e) într-unul din
orificiile (o) de pe părţile laterale ale cutiei de
viteze.
Montarea si demontarea
apărătorii (fig. 3)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a demonta/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru
a vă asigura că unealta este oprită.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
ATENȚIE: Trebuie să utilizaţi
apărători împreună cu acest polizor.
Atunci când utilizaţi polizorul D28495 sau
D28498 cu un disc abraziv compozit pentru
debitarea metalului sau a zidăriei, TREBUIE
utilizată o apărătoare TIP 1. Apărătorile Tip 1
sunt disponibile pentru un cost suplimentar la
reprezentanţii DEWALT.
NOTĂ: Vă rugăm să consultaţi Tabelul
accesoriilor de polizat şi debitat de la sfârşitul
acestei secţiuni pentru a vedea alte accesorii ce
pot fi utilizate împreună cu aceste polizoare.
1. Poziţionaţi polizorul unghiular pe o masă, cu
axul orientat în sus.
2. Eliberaţi închizătoarea de prindere (f) şi ţineţi
apărătoarea (d) deasupra uneltei conform
ilustraţiei.
3. Aliniaţi găurile filetate (g) cu canelurile (h).
4. Apăsaţi apărătoarea în jos şi rotiţi-o în poziţia
necesară.
5. Dacă este necesar, măriţi forţa de prindere
strângând şurubul (i).
6. Strângeţi închizătoarea de prindere.
7. Pentru a scoate apărătoarea, desfaceţi
închizătoarea de prindere.
ATENȚIE: Nu utilizaţi unealta dacă
apărătoarea nu poate fi strânsă de la
şurubul de reglare. Pentru a reduce
riscul de vătămare corporală, duceţi
unealta şi apărătoarea la un centru de
service pentru a repara sau a înlocui
apărătoarea.
Montarea şi demontarea unui
disc de polizat sau debitat
(fig. 4-6)
AVERTISMENT: Nu utilizaţi un disc
deteriorat.
7. Eliberaţi butonul de blocare a axului.
8. Pentru a scoate discul, slăbiţi piuliţa filetată
de fixare (n) cu ajutorul cheii cu două ştifturi.
Montarea şi demontarea plăcii
de suport/foii de şlefuit (fig. 1,
6)
1. Aşezaţi unealta pe o masă, cu apărătoarea în
sus.
2. Demontaţi flanşa de susţinere (j).
3. Aşezaţi corect talpa de susţinere din cauciuc
pe arbore (k).
4. Aşezaţi foaia de şlefuit pe placa de suport din
cauciuc.
5. Înşurubaţi piuliţa filetată de fixare (n) pe
arbore. Inelul de pe piuliţa filetată de fixare (n)
trebuie să fie orientat spre talpa de susţinere
din cauciuc.
6. Apăsaţi butonul de blocare a axului (d) şi rotiţi
axul (k) până când se blochează pe poziţie.
7. Strângeţi piuliţa filetată de fixare (n) cu
ajutorul cheii cu două ştifturi.
8. Eliberaţi blocajul arborelui
9. Pentru a demonta placa de suport din
cauciuc, slăbiţi piuliţa filetată de fixare (n) cu
ajutorul cheii cu două ştifturi.
1. Aşezaţi unealta pe o masă, cu apărătoarea în
sus.
Montarea unei perii de sârmă
2. Montaţi corect flanşa de susţinere (j) pe ax
(k) (fig. 4).
Înşurubaţi peria de sârmă tip oală direct pe ax,
fără a utiliza distanţierul şi flanşa de susţinere.
3. Poziţionaţi discul (l) pe flanşa de susţinere
(j) (fig. 5). Atunci când montaţi un disc cu
zonă centrală în relief, asiguraţi-vă că zona
centrală în relief (m) este orientată către
flanşa de susţinere (j).
Înainte de utilizare
4. Înşurubaţi piuliţa filetată de fixare (n) pe ax (k)
(fig. 6):
a. Inelul de pe piuliţa filetată de fixare (n)
trebuie să fie orientat către disc atunci
când se montează un disc de polizat
(fig. 6A);
b. Inelul de pe piuliţa filetată de fixare (n)
trebuie să fie orientat în direcţia opusă
discului atunci când se montează un disc
de debitat (fig. 6B).
5. Apăsaţi butonul de blocare a axului (c) şi rotiţi
axul (k) până când se blochează pe poziţie
(fig. 5).
6. Strângeţi piuliţa filetată de fixare (n) cu
ajutorul cheii cu două ştifturi din dotare.
• Instalaţi apărătoarea şi discul corespunzător.
Nu utilizaţi excesiv discurile sau roţile uzate.
• Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte
de fiecare utilizare, inspectaţi accesoriul,
cum ar fi discurile abrazive pentru depistarea
aşchiilor formate şi a fisurilor, tălpile pentru
depistarea fisurilor, rupturilor sau uzurii
excesive, periile de sârmă pentru depistarea
sârmelor desprinse sau crăpate. În cazul în
care unealta electrică sau accesoriul este
scăpat pe jos, inspectaţi-l pentru a depista
eventualele deteriorări sau montaţi un
accesoriu nedeteriorat. După inspectarea şi
instalarea unui accesoriu, poziţionaţi-vă şi
dvs. şi persoanele din jur la distanţă faţă de
planul accesoriului rotativ şi utilizaţi unealta
electrică la viteză maximă în gol timp de un
minut. În mod normal, accesoriile deteriorate
se vor rupe în timpul acestei perioade de
testare.
13
• Asiguraţi-vă că flanşa internă şi cea externă
sunt montate corect. Urmaţi instrucţiunile
furnizate în Tabelul cu accesorii de polizare
şi debitare.
• Asiguraţi-vă că discul sau roata se roteşte în
direcţia săgeţilor de pe accesoriu şi unealtă.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a demonta/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
AVERTISMENT:
• Asiguraţi-vă că toate materialele
de polizat sau debitat sunt fixate pe
poziţie.
• Utilizaţi cleşti sau o menghină
pentru de a fixa şi sprijini piesa de
prelucrat pe o platformă stabilă. Este
important să fixaţi şi să sprijiniţi bine
piesa de prelucrat pentru a preveni
mişcarea acesteia şi pierderea
controlului. Deplasarea piesei de
prelucrat sau pierderea controlului
pot crea un pericol şi pot cauza
vătămări corporale.
• Fixaţi piesa de prelucrat. O piesă
de prelucrat prinsă în dispozitive de
prindere sau într-o menghină este
fixată mai sigur decât cu mâinile.
• Susţineţi panourile sau orice
alte piese de prelucrat de mari
dimensiuni pentru a reduce la
minimum ciupirea discului şi reculul.
Piesele mari de prelucrat au tendinţa
de a se îndoi sub propria greutate.
Suporturile trebuie să fie poziţionate
sub piesa de prelucrat, aproape
de linia de debitare şi aproape
de marginea piesei de prelucrat
în raport cu fiecare parte laterală
a discului.
14
• Purtaţi întotdeauna mănuşi
corespunzătoare de lucru în timp ce
utilizaţi această unealtă.
• Cutia de angrenaje devine foarte
fierbinte în timpul utilizării.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei. Nu exercitaţi o presiune
laterală asupra discului.
• Evitaţi suprasolicitarea. În cazul
în care unealta devine fierbinte,
lăsaţi-o să funcţioneze câteva
minute în gol pentru ca accesoriul să
se răcească. Nu atingeţi accesoriile
înainte ca acestea să se fi răcit.
Discurile pot deveni foarte fierbinţi în
timpul utilizării.
• Nu folosiţi bucşe reductoare
separate sau adaptoare pentru
a monta discuri abrazive cu orificii
mai mari.
• Nu folosiţi niciodată unealta fără
apărătoare.
• Unealta nu este destinată utilizării
împreună cu o cupă de polizare.
• Nu utilizaţi unealta electrică cu un
banc de debitare.
• Nu utilizaţi niciodată discurile
deformabile cu produse abrazive
compozite.
• Reţineţi, discul continuă să se
învârtă după ce utilajul este oprit.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 7)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
ţineţi ÎNTOTDEAUNA ferm unealta,
fiind pregătiţi pentru o reacţie
neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână
să fie ţinută pe mânerul lateral (e) şi cealaltă
mână să fie ţinută pe mânerul principal (q) al
uneltei, conform ilustraţiei.
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
AVERTISMENT: Înainte de a utiliza
unealta, verificaţi dacă mânerul este
strâns bine.
ATENȚIE: Ţineţi bine mânerul lateral
şi corpul uneltei pentru a menţine
controlul asupra acesteia la pornire,
pe parcursul utilizării şi până când
discul sau accesoriul nu se mai
roteşte. Asiguraţi-vă că discul s-a oprit
complet înainte de a pune unealta jos.
Pentru a porni unealta, împingeți comutatorul de
deblocare (b) înainte şi apoi apăsați întrerupătorul
de pornire/oprire (a).
Pentru funcționare continuă, împingeți
comutatorul de deblocare (b) înainte şi eliberați
întrerupătorul de pornire/oprire (a).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de
pornire/oprire. Dacă unitatea este pornită, apăsați
din nou întrerupătorului de pornire/oprire (a).
AVERTISMENT: Nu porniţi sau
nu opriţi unealta când se află sub
sarcină.
ATENȚIE: Permiteţi uneltei să atingă
viteza maximă înainte de a atinge
suprafaţa de lucru. Ridicaţi unealta
de pe suprafaţa de lucru înainte de
a o opri.
Dispozitivul de blocare
a axului (fig. 1)
Dispozitivul de blocare a axului (c) este prevăzut
pentru a preîntâmpina axul să se rotească în
timpul montării sau demontării discurilor. Acţionaţi
blocarea axului numai atunci când unealta este
oprită, deconectată de la sursa de energie şi
atunci când se opreşte complet.
OBSERVAŢIE: Pentru a reduce riscul
de deteriorare a uneltei, nu acţionaţi
dispozitivul de blocare a axului în
timp ce unealta este în funcţiune. Se
va produce deteriorarea uneltei şi
accesoriul ataşat se poate desprinde
în timpul rotirii, cauzând vătămări.
Pentru a acţiona dispozitivul de blocare, apăsaţi
butonul de blocare a axului şi rotiţi axul până când
nu îl mai puteţi mişca.
Utilizarea discurilor lamelare
AVERTISMENT: Depunerea de
pulberi metalice. Utilizarea frecventă
a discurilor lamelare pentru aplicaţiile
de prelucrare a metalelor poate
conduce la un potenţial sporit de
electrocutare. Pentru a reduce acest
risc, introduceţi o protecţie pentru
curentul rezidual (RCD) înainte de
utilizare şi curăţaţi fantele de ventilare
zilnic suflând aer comprimat în
acestea, conform instrucţiunilor de
întreţinere de mai jos.
Tăierea metalului
Pentru debitarea cu discuri abrazive
compozite, utilizaţi întotdeauna apărătoarea
tip 1.
În timpul debitării, alimentaţi cu moderaţie
materialul în funcţie de natura acestuia. Nu
apăsaţi pe discul de debitare, nu înclinaţi şi nu
legănaţi unealta.
Nu reduceţi viteza discurilor de debitare aplicând
o presiune din lateral. Unealta trebuie să
funcţioneze întotdeauna cu o mişcare de polizare
în sus. În caz contrar, există pericolul ca aceasta
să fie împinsă în mod necontrolat afară din
tăietură.
Atunci când se taie profile şi bare rectangulare,
cel mai bine este să începeţi cu secţiunea
transversală cea mai mică.
Polizarea de degroşare
Nu utilizaţi niciodată un disc de debitare
pentru degroşare.
Cele mai bune rezultate de degroşare se obţin
atunci când se configurează unealta la un unghi
de 30°-40°. Deplasaţi unealta înainte şi înapoi
aplicând o presiune moderată. În acest fel, piesa
de prelucrat nu va deveni prea fierbinte, nu se
decolorează şi nu se formează şanţuri.
Debitarea pietrelor
Unealta va fi utilizată numai pentru debitare
uscată.
Pentru debitarea pietrei, se recomandă utilizarea
unui disc de debitare diamantat.
Utilizaţi utilajul doar dacă purtaţi o mască
suplimentară anti-praf.
Recomandări de lucru
Fiţi foarte atenţi atunci când tăiaţi fante în
pereţi de structură.
Fantele din pereţii de structură sunt supuse
normelor din fiecare ţară. Aceste reguli trebuie să
fie respectate în toate situaţiile.
Înainte de a începe lucru, consultaţi inginerul
structurist responsabil, arhitectul sau supervizorul
în construcţii.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. electrică DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
15
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a demonta/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru
a vă asigura că unealta este oprită.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate fi
periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
TABEL DE ACCESORII
Max.
[mm]
Periile uzate
Motorul va fi oprit în mod automat indicând că
periile din carbon sunt aproape consumate şi
că unealta necesită operaţii de service. Periile
de carbon nu pot fi reparate de utilizator. Duceţi
unealta la un agent de reparaţii DEWALT
autorizat.
d
D
b
D
Viteză
periferică
[m/s]
Lungime
orificiu
filetat
[mm]
D
b
d
Rotaţie
min.
[min.-1]
230
8
22,23
6500
80
-
180
8
22,23
8500
80
-
230
-
-
6500
80
-
180
-
-
8500
80
-
100 30
M14
8500
45
21,0
230 12
M14
6500
80
21,0
180 12
M14
8500
80
21,0
[mm]
d
Lubrifiere
b
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
D
D
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
16
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii autorizați DEWALT
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
17
TABELUL ACCESORIILOR DE POLIZAT ŞI DEBITAT
Tip apărătoare
APĂRĂTOARE
TIP 27
Accesoriu
Descriere
Disc de
polizat cu
zonă centrală
adâncită
Modalitate de montare pe
polizor
Apărătoare Tip 27
Disc lamelar
Flanşă de susţinere
Discuri cu perii
Disc cu zonă centrală adâncită
Tip 27
Piuliţă filetată de fixare
Discuri cu
perii şi piuliţă
filetată
Apărătoare Tip 27
Disc cu perii
Perie tip oală
cu piuliţă
filetată
Apărătoare Tip 27
Perie de sârmă
Talpă de
susţinere/
foaie de şlefuit
Apărătoare Tip 27
Talpă de susţinere din cauciuc
Disc de şlefuit
Piuliţă filetată de fixare
18
TABELUL ACCESORIILOR DE POLIZAT ŞI DEBITAT
(continuare)
Tip apărătoare
Accesoriu
Descriere
Modalitate de montare pe
polizor
Disc debitare
zidărie, cu liant
APĂRĂTOARE
TIP 1
Apărătoare Tip 1
Disc debitare
metal, cu liant
Discuri
diamantate
debitare
APĂRĂTOARE
TIP 1
Flanşă de susţinere
Disc debitare
Piuliţă filetată de fixare
SAU
APĂRĂTOARE
TIP 27
zst00235831 - 10-06-2014
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising