D28498 | DeWalt D28498 ANGLE GRINDER instruction manual

533222-04 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D28495
D28498
1. ábra
c
e
d
a
b
p
2
2. ábra
o
e
o
4. ábra
3. ábra
d
g
i
f
j
h
k
3
5. ábra
6. ábra
n
A
n
l
l
j
j
k
m
k
B
n
l
j
k
c
7. ábra
q
e
4
SAROKCSISZOLÓ
D28495, D28498
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokévi tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
D28495 D28498
Feszültség
V
230
230
Csak E.K. és Írország V 230/115 230/115
Típus
1
1
Felvett teljesítmény
W
2400
2400
Üresjárati fordulatszám min-1 8500
6500
Tárcsa átmérője
mm 180
230
Tengely átmérője
M14
M14
Súly
kg
5,6*
5,8*
* az oldalfogantyú és a védőburkolat súlyát is beleértve
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
dB(A)
92
93
dB(A)
dB(A)
dB(A)
4,0
103
4,0
4,0
104
4,0
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax
vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai
alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah felületi csiszolás
ah.AG =
m/s²
6,5
5,0
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
1,5
Vibráció kibocsátási érték ah korongos csiszolás
m/s²
2,5
–
ah.DS =
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
–
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok
vibráció kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az
érték felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más munkafeladatokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációs ártalomnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Így a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettségi mérték jelentősen
csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket
is meg kell hozni, amelyek védik
a kezelőt a vibrációs hatástól,
például: a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok10 amper, hálózati
E.K. és Írország
230 V-os szerszámok13 amper,
a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonsági útmutatások
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
5
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D28495, D28498
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010.07.09.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonsági figyelmeztetések elektromos kéziszerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások
figyelmen kívül hagyása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
6
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
ÚTMUTATÓKAT, HOGY AZOKAT KÉSŐBB
IS FELLAPOZHASSA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán és jól
megvilágítva. A rendetlen és sötét
munkaterület vonzza a baleseteket.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arrajárókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa
át a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és megfelelő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel és
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap,
megnő az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az
elektromos szerszám belsejébe, megnő az
áramütés veszélye.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
hordozza és ne húzza a tápkábelénél
fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt
hőtől, olajtól, éles szélektől, illetve
mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összekuszálódott kábel növeli az áramütés
veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
f)
kábellel csökkentheti az áramütés
veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel
ellátott (RCD) áramforrást. Hibaáramvédelemmel ellátott áramforrás használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt
áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy fülvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze,
hogy a szerszám kapcsolója kikapcsolt
állásban van-e, mielőtt a hálózatra és/
vagy akkumulátorra kapcsolja vagy
magával viszi. Ha a szerszámot úgy
hordozza, hogy az ujját közben a kapcsolón
tartja, vagy bekapcsolt szerszámot helyez
áram alá, azzal balesetet okozhat.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a beállító
kulcsot vagy csavarkulcsot. Forgó
alkatrészen hagyott kulcs vagy csavarkulcs
a szerszám beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát,
és tartsa magát egyensúlyban. Így
a szerszámot váratlan helyzetekben is
jobban tudja irányítani.
f) Viseljen megfelelő öltözéket. Ne hordjon
laza ruházatot vagy ékszert. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az
ékszerek vagy a hosszú haj beakadhatnak
a mozgó alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó
vagy porgyűjtő is tartozik, ügyeljen
ezek helyes csatlakoztatására és
használatára. Porgyűjtő használatával
csökkenthetők a porral összefüggő
veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A munkafeladatnak
megfelelő elektromos szerszámot
használja. Jobban és biztonságosabban
végezheti el a munkát, ha a szerszámot
olyan fordulatszámon működteti, amilyenre
tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és
kikapcsolni. A kapcsolóhibás elektromos
szerszámok használata veszélyes, azokat
meg kell javítani.
c) A súlyos személyi sérülések veszélyének
elkerülése érdekében kapcsolja le
a szerszámot az elektromos hálózatról
és/vagy az akkumuátor pakkról,
mielőtt beállítást végez rajta, tartozékot
cserél vagy elteszi a helyére. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának veszélyét.
d) A használaton kívüli elektromos
szerszámot olyan helyen tárolja, ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá, és
ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a használatát és
ezen útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszám gyakorlatlan
felhasználó kezében veszélyes.
e) Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó
alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem
szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon
törött alkatrészek, nem állnak-e fenn
olyan körülmények, amelyek
befolyásolhatják a szerszám működését.
Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
f) Tartsa mindig tisztán és élesen
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
irányítható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámbefogókat stb. ezeknek az
útmutatásoknak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám nem rendeltetésszerű
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszám karbantartását képzett
szakemberrel végeztesse, és csak az
7
eredetivel megegyező cserealkatrészeket
használjon fel. Ezzel biztosítja az
elektromos kéziszerszám folyamatos
biztonságát.
TOVÁBBI SPECIÁLIS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
Biztonsági útmutatások minden művelethez
a) Ez az elektromos szerszám csiszoláshoz,
köszörüléshez, drótkefézéshez,
polírozáshoz és vágáshoz alkalmas.
Olvassa át a szerszámhoz mellékelt összes
útmutatást, szemléltető ábrát és műszaki
adatot. A lent felsorolt összes utasítást be kell
tartani. Figyelmen kívül hagyásuk áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
b) Csak a gyártó által javasolt tartozékokat
használjon a szerszámhoz. Az a tény, hogy
a tartozékot lehet csatlakoztatni az elektromos
szerszámhoz, még nem jelenti azt, hogy az
adott tartozék használata biztonságos.
c) A tartozék névleges fordulatszáma
a szerszám legnagyobb fordulatszámával
legalább azonos legyen. Az olyan
tartozékok, amelyeket névleges
fordulatszámuknál gyorsabban használunk,
eltörhetnek és elrepülhetnek.
d) A tartozék külső átmérőjének és
vastagságának az elektromos szerszám
névleges vágókapacitásán belül kell lennie.
A nem megfelelő méretű tartozékokat nem
lehet megfelelően irányítani vagy azok ellen
megfelelően védekezni.
e) A korongok, befogóperemek, alátétlapok
vagy más tartozékok tengelynyílásának
olyan méretűnek kell lennie, hogy
pontosan illeszkedjen az elektromos
szerszám hajtótengelyére. Ha olyan
tartozékot szerel a szerszámra, amelynek
a tengelynyílása nem illeszkedik tökéletesen,
a szerszám elveszti az egyensúlyát, túl nagy
vibrációt gerjeszt, és a kezelő elvesztheti
a gép feletti uralmát.
f) Ne használjon sérült tartozékot. Minden
tartozékot ellenőrizzen a használat
előtt, például ellenőrizze, hogy
a csiszolókorongon nincsenek-e kitörések
és repedések, az alátétlapon
nincsenek-e repedések, hasadások
vagy túlzott kopás, ill. a drótkefén
nincsenek-e kilazult vagy törött drótszálak.
Ha az elektromos szerszámot vagy
annak tartozékát leejti, ellenőrizze, nem
8
sérült-e meg, vagy szereljen fel sértetlen
tartozékot. A tartozék átvizsgálása és
felszerelése után helyezkedjen úgy, hogy
ne legyen egy vonalban a tartozék forgási
síkjával, erre kérje az Ön körül állókat
is, majd egy percig maximális üresjárati
fordulatszámon üzemeltesse a szerszámot.
A sérült tartozékok ez idő alatt általában
leválnak.
g) Viseljen személyi védőfelszerelést.
A munkafeladatnak megfelelően
hordjon egész arcát eltakaró
maszkot, biztonsági szemüveget vagy
védőszemüveget. Szükség esetén
viseljen porvédő maszkot, hallásvédőt,
kesztyűt és munkakötényt, amely
felfogja a munkadarabról elszabaduló
részecskéket. A szeme védelmére olyan
védőszemüveget viseljen, amely képes
felfogni a különféle munkaműveletek során
a levegőbe kerülő törmeléket. A porvédő
maszknak vagy a légzésvédőnek ki kell
szűrnie a munkavégzés során elszabaduló
részecskéket. A huzamosabb időn
keresztül erős zaj mellett végzett munka
halláskárosodást okozhat.
h) Az arrajárókat tartsa a munkaterülettől
biztonságos távolságban. Mindenkinek
személyi védőfelszerelést kell viselnie, aki
belép a munkaterületre. A munkadarabról
leváló szilánkok vagy egy eltörött tartozék
messzire elrepülhetnek és még a közvetlen
munkaterületen kívül is sérülést okozhatnak.
i) Munka közben az elektromos szerszámot
csak a szigetelt fogantyúinál fogja, mert
előfordulhat, hogy a vágótartozék rejtett
kábelhez vagy éppen a szerszám saját
tápkábeléhez ér. Áram alatt lévő vezetékkel
való érintkezésnél a szerszám fémrészei is
áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
j) A kábelt a forgó tartozéktól távol vezesse
el. Ha elveszíti a gép feletti uralmát, a gép
elvághatja vagy felcsavarhatja a vezetéket és
a forgó tartozék magához ránthatja a kezét.
k) Csak akkor tegye le a szerszámot, ha már
a tartozék is teljesen leállt. A forgó tartozék
beleakadhat a munkadarab felületébe, és az
elektromos kéziszerszámot kiránthatja az Ön
irányítása alól.
l) Működésben lévő elektromos szerszámot
ne hordozzon magával. A forgó tartozékkal
való véletlen érintkezés bekaphatja
a ruházatát, és testi sérülést okozhat.
m) Az elektromos szerszám szellőzőnyílásait
rendszeresen tisztítsa. A motor ventilátora
beszívja a port a burkolat alá, és a nagy
mennyiségben lerakódott fémpor elektromos
veszélyt okozhat.
n) Ne használja a szerszámot gyúlékony
anyagok közelében. A szikráktól ezek az
anyagok tüzet foghatnak.
o) Folyadékhűtést igénylő tartozékot ne
használjon. Víz vagy más hűtőfolyadék
használata akár halálos áramütést is okozhat.
TOVÁBBI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK MINDEN MŰVELETHEZ
A visszarúgás okai és megelőzésük
Visszarúgás alatt a beékelődött vagy elakadt
forgókorong, alátétlap, kefe vagy egyéb tartozék
hirtelen reakcióját értjük. A beszoruló vagy
beékelődő forgó tartozék nagyon hamar lelassul,
aminek hatására az irányítatlan elektromos
szerszám a tartozék forgásával ellentétes irányba
mozdul el az elakadási pontról.
Példa: ha a csiszolókorong beékelődik vagy
beszorul a munkadarabba, akkor annak az
elakadási pontnál lévő éle jobban belevág
a munkadarab felületébe, aminek hatására
a korong kiugorhat a vágatból és visszarúghat.
A korong elindulhat a kezelő felé, de azzal
ellentétes irányban is attól függően, milyen
irányban forgott a beszorulás pillanatában.
A csiszolókorong ilyen körülmények között el is
törhet.
A visszarúgás a szerszám helytelen
használatának, illetve a helytelen
munkaműveleteknek vagy munkakörülményeknek
a következménye, és az alábbi megfelelő
óvintézkedések betartásával elkerülhető:
a) Szorosan markolja az elektromos
szerszámot, és olyan testhelyzetet vegyen
fel, amelyben képes a visszarúgás erejének
ellenállni. Ha a gép segédfogantyúval
is fel van szerelve, azt is használja,
hogy visszarúgás vagy az indítás során
keletkező nyomatékváltozás során is
maximálisan uralja a szerszámot. A kezelő
úrrá lehet a nyomatékváltozásokon és
a visszarúgásokon, ha megtette a szükséges
óvintézkedéseket.
b) Ne tegye kezét a forgó tartozék közelébe.
A tartozék a kezére is visszarúghat.
c) Testével a szerszám visszarúgási zónáján
kívül helyezkedjen el. Visszarúgás esetén
a szerszám a beszorulás pontjától a korong az
addigi forgásiránnyal ellentétes irányban fog
elindulni az elakadási pontról.
d) Sarkokon és éles széleken különös
gondossággal dolgozzon. Kerülje el
a tartozék bólogatását és beszorulását.
A sarkok, az éles szélek miatt vagy
a bólogatás során a forgó tartozék könnyen
beszorulhat, aminek hatására a kezelő
elvesztheti az eszköz feletti uralmát, vagy
visszarúghat a szerszám.
e) Ne szereljen a gépre fűrészláncot,
famarásra alkalmas fűrészlapot
vagy fogazott fűrészlapot. Az ilyen
vágószerszámok gyakran okoznak
visszarúgást, és a kezelő elveszítheti a gép
feletti uralmát.
Biztonsági útmutatások köszörüléshez és vágáshoz
a) Csak a szerszámhoz ajánlott típusú
korongokat használjon, a kiválasztott
koronghoz készült védőburkolattal.
A szerszám tervezésénél figyelmen kívül
hagyott korongokhoz nem biztosítható
megfelelő védelem, és ezért nem
biztonságosak.
b) A védőburkolatot szorosan kell rögzíteni
a szerszámra, és a maximális biztonság
érdekében úgy kell beállítani, hogy
a kezelő irányában a korong minél kisebb
része legyen szabadon. A védőburkolat
segít megvédeni a kezelőt a korong
letöredező darabjaitól és a korong véletlen
megérintésétől.
c) A korongokat csak az ajánlott alkalmazási
területeiken szabad használni. Például:
ne köszörüljön a vágókorong oldalával.
A csiszoló vágókorong kerületi csiszolásra
készült. Oldalirányú nyomás hatására
összeroppanhat.
d) Mindig sértetlen, a kiválasztott korong
méretének és alakjának megfelelő leszorító
karimát használjon. A megfelelő leszorító
karima tartja a korongot, azáltal csökkenti
a korong törésének veszélyét. A vágókorong
karimája különbözhet a köszörűkorong
karimájától.
e) Ne használja nagyobb szerszámok lekopott
korongjait. A nagyobb szerszámhoz gyártott
korong nem alkalmas a kisebb szerszám
magasabb fordulatszámán való használatra,
és szétrobbanhat.
9
További biztonsági útmutatások a vágókorongos vágáshoz
a) Ügyeljen arra, hogy a vágókorong ne
„szoruljon be", és ne gyakoroljon rá túl
nagy nyomást. Ne próbáljon túl nagy
mélységű vágást végezni. A korong
erőltetése fokozza annak terhelését,
ezért könnyebben megcsavarodhat
vagy megszorulhat a vágatban, és nő
a visszarúgás, illetve a korong eltörésének
veszélye.
b) Ne álljon a forgó koronggal egyvonalba
vagy közvetlenül mögéje. Amikor a korong
a munkavégzés helyén az Ön testétől távolodó
irányban mozog, egy esetleges visszarúgás
a forgó korongot és azzal együtt a szerszámot
közvetlenül Ön felé kényszerítheti.
c) Amikor a korong megszorul vagy
bármilyen okból megszakítja a vágást,
kapcsolja ki a szerszámot és tartsa
mozdulatlanul, amíg teljesen leáll. Soha ne
próbálja a mozgó vágókorongot a vágatból
eltávolítani, mert visszarúghat a szerszám.
Keresse meg a korong megszorulásának okát,
és tegye meg a szükséges intézkedéseket az
ok elhárítására.
d) Ne indítsa újra a munkadarab vágását.
Várja meg, amíg a korong felveszi a teljes
fordulatszámot, majd óvatosan illessze
vissza a vágatba. A korong megszorulhat,
felfelé kiugorhat vagy visszarúghat, ha
a szerszámot a munkadarabban indítja el.
e) Támassza alá a táblákat, illetve
a túl nagy munkadarabokat, hogy
csökkentse a korong beszorulásának
és visszarúgásának veszélyét. A nagy
munkadarabok már saját súlyuktól is
könnyen deformálódhatnak. A munkadarabot
a vágási vonal közelében, illetve két
végén, a vágótárcsa mindkét oldalán kell
alátámasztani.
csiszolópapír fokozza a szakadás veszélyét és
a csiszolókorong deformálódhat, elszakadhat,
vagy visszarúgást okozhat.
Speciális biztonsági útmutatások drótkefézéshez
a) Legyen tudatában annak, hogy a keféről
a drótszálak normál használat során
is leválhatnak. Nem nyomja túl erősen
a kefét, hogy ne terhelje túl a drótszálakat.
A drótszálak könnyen behatolhatnak a vékony
ruházatba és/vagy a bőrbe.
b) Ha drótkefés munkához védőeszköz
használata ajánlott, ne engedje, hogy
a drótkefés korong vagy a drótkefe
hozzáérjen a védőeszközhöz. A drótkefés
korong átmérője a terhelés és a centrifugális
erők hatására munka közben tágulhat.
Fennmaradó veszélyek
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági
előírások alkalmazása és a védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A munka közben felforrósodott elemek által
okozott égési sérülés veszélye.
– A túl hosszú ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
– Veszélyes anyagok porától származó
veszélyek.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
f) Különösen ügyeljen, ha U alakú vágást
készít meglévő falakba vagy egyéb nem
átlátható területen. A korong belevághat
a gáz- vagy vízcsövekbe, elektromos
vezetékekbe vagy más tárgyakba, ami
visszarúgást okozhat.
Speciális biztonsági útmutatások csiszoláshoz
a) Ne használjon túl nagy méretű
csiszolópapírt. A csiszolópapír
kiválasztásánál kövesse a gyártó
ajánlásait. A csiszolólapon túlnyúló nagy
10
Viseljen fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (p)
a szerszám burkolatába van nyomtatva.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Sarokcsiszoló
1 Védőburkolat
1 Oldalfogantyú
Feszültséghiány kioldó kapcsoló
A gépen áramszüneti kikapcsoló funkció is van:
áramszünet után csak a kapcsoló bekapcsolása
után indul újra.
1 Karima készlet
Túlterhelés-védelem
1 Kéttüskés kulcs
A motor túlterhelése esetén megszakítja
az áramellátást. Amikor a szerszám üzemi
hőmérsékletére lehűl, az áramellátás helyreáll.
1 Használati útmutató
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal ugyanis
anyagi kárt vagy személyi sérülést
okozhat.
a. Be- és kikapcsoló
b. Kioldó kapcsoló
c. Hajtótengely retesze
d. Védőburkolat
e. Oldalfogantyú
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A D28495, D28498 erős igénybevételre tervezett
sarokcsiszolók professzionális csiszolási és vágási
munkálatokra alkalmasak.
NE használjon másféle, hanem csak középen
süllyesztett és lamellás korongokat.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Az Ön DEWALT kéziszerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelő vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amelynél az egymástól
elválasztott primer és a szekunder
tekercs között egy extra földelés is
található.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális
kábelre.
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
Ezek az erős igénybevételre tervezett
sarokcsiszolók professzionális kéziszerszámok.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
Kuplung
A nyomatékhatároló kuplung csökkenti
a korong elakadása esetén a kezelőre
átvitt nyomatékváltozást. Ez a funkció az
erőátviteli szerkezet és a motor elakadását is
megakadályozza. A nyomatékhatároló kuplungot
gyárilag állítják be, nem módosítható.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám paramétereinek megfelelő jóváhagyott,
3-eres hosszabbítót válasszon (lásd a műszaki
11
adatokat). A vezető minimális keresztmetszete
1,5 mm²; maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le
a kábelt.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
ügyeljen arra, hogy a kábelcsiptető
helyesen és biztonságosan legyen
a kábelburkolathoz rögzítve.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket illetve tartozékot fel- vagy
leszerel. Mielőtt újra áram alá helyezi
a szerszámot, nyomja le és engedje fel
az indítókapcsolót, így meggyőződhet
arról, hogy a szerszám ki van
kapcsolva.
Oldalfogantyú felszerelése
(2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata előtt ellenőrizze,
biztonságosan meg van-e húzva
a fogantyú.
Csavarja be szorosan az oldalfogantyút (e)
a fogaskerékház bármelyik oldalán lévő menetes
furatok (o) egyikébe.
A védőburkolat fel- és leszerelése (3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket illetve tartozékot fel- vagy
leszerel. Mielőtt újra áram alá helyezi
a szerszámot, nyomja le és engedje fel
az indítókapcsolót, így meggyőződhet
arról, hogy a szerszám ki van
kapcsolva.
VIGYÁZAT: Ezzel a csiszolóval
védőburkolatot kell használni.
Ha a D28495 vagy D28498 csiszolóval fémet
vagy falazatot vágjo, 1. típusú védőburkolatot
KELL hozzá használni. Az 1-es típusú
védőburkolat a DEWALT márkakereskedésekben
megvásárolható.
12
MEGJEGYZÉS: Kérjük, tekintse át a fejezet
végén található Csiszoló- és vágószerszámok
táblázatát a csiszolókkal használható tartozékok
megismeréséhez.
1. Helyezze a sarokcsiszolót hajtótengelyével
felfelé az asztalra.
2. Nyissa ki a védőburkolat (d) szorítóját (f), és
helyezze a szerszám fölé a védőburkolatot az
ábra szerint.
3. Illessze egymáshoz a bütyköket (g) és
vájatokat (h).
4. Nyomja rá a védőburkolatot a szerszámra, és
forgassa a helyére.
5. Ha szükséges, a csavar (i) meghúzásával
növelje a szorítóerőt.
6. Zárja a szorítót.
7. A védőburkolat levételéhez a szorítót ki kell
nyitni.
VIGYÁZAT: Ha a védőburkolatot
a csavar meghúzásával nem lehet
rögzíteni, ne használja a szerszámot.
A személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében vigye el
a védőburkolatot és a szerszámot
a márkaszervizbe, hogy javítsák meg
vagy cseréljék ki a védőburkolatot.
Csiszoló- vagy vágókorong
fel- és leszerelése (4–6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon
sérült korongot.
1. Helyezze a szerszámot hajtótengelyével felfelé
az asztalra.
2. Illessze a támasztókarimát (j) pontosan
a hajtótengelyre (k) (4. ábra).
3. Helyezze a korongot (l) a támasztókarimára
(j) (5. ábra). Ha kiemelkedő középső résszel
rendelkező korongot szerel fel, ügyeljen
arra, hogy a kiemelkedő középső rész (m)
a támasztókarima (j) felé forduljon.
4. Csavarja a menetes szorítóanyát (n)
a hajtótengelyre (k) (6. ábra):
a. A menetes szorítóanya (n) gyűrűje
a csiszolókorong felszerelésekor a korong
felé nézzen. (6A ábra);
b. A menetes szorítóanya (n) gyűrűje
a vágókorong felszerelésekor a koronggal
ellentétes irányba nézzen. (6B ábra).
5. Nyomja meg a tengelyretesz gombját (c), és
forgassa a hajtótengelyt (k) amíg a helyén
reteszelődik (5. ábra).
6. Húzza meg a menetes szorítóanyát (n)
a mellékelt kéttüskés kulccsal.
7. Oldja ki a hajtótengely reteszét.
8. A korong leszereléséhez lazítsa meg
a menetes szorítóanyát (n) a kéttüskés
kulccsal.
Drótkefés fazékorong felszerelése
Közvetlenül a hajtótengelyre csavarja a csészét
alátét és menetes karima nélkül.
Használat előtt
• Szerelje fel a védőburkolatot és a megfelelő
korongot. Ne használjon túlságosan kopott
korongot.
• Győződjön meg arról, hogy a külső és belső
karima helyesen van-e felszerelve.
• Ellenőrizze, hogy a korong a tartozékon és
a szerszámon nyíllal jelölt irányban forog-e.
KEZELÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és
a vonatkozó szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket illetve tartozékot fel- vagy
leszerel. Mielőtt újra áram alá helyezi
a szerszámot, nyomja le és engedje fel
az indítókapcsolót, így meggyőződhet
arról, hogy a szerszám ki van
kapcsolva.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata közben mindig viseljen
normál védőkesztyűt.
FIGYELMEZTETÉS: A használat
során a fogaskerékház felforrósodik.
FIGYELMEZTETÉS:
• Gondoskodjon a köszörülni vagy
vágni kívánt anyag biztonságos
rögzítéséről.
• Csak enyhe nyomást gyakoroljon
a szerszámra. A korongot ne tegye ki
oldalirányú nyomásnak.
• Kerülje a túlterhelést. Ha a szerszám
munka közben felforrósodik,
működtesse néhány percig terhelés
nélkül.
• Szerelje fel a védőburkolatot és
a megfelelő korongot. Ne használjon
túlságosan kopott korongot.
• Győződjön meg arról, hogy
a belső és külső karima helyesen
van-e felszerelve.
• Ellenőrizze, hogy a korong
a tartozékon és a szerszámon nyíllal
megjelölt irányban forog-e.
Helyes kéztartás (7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztonságosan tartsa a szerszámot,
nehogy hirtelen megugorjon.
A helyes kéztartás az, amikor egyik keze az
oldalfogantyún (e), a másik pedig a főfogantyún (q)
van, ahogyan az ábra mutatja.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata előtt ellenőrizze,
biztonságosan meg van-e húzva
a fogantyú.
VIGYÁZAT: Szilárdan tartsa az
oldalfogantyút és magát a szerszámot
is, hogy beindításkor, használat
közben, illetve amíg a korong vagy
a tartozékok forognak, megőrizze
a szerszám feletti uralmát.
A korongnak teljesen le kell állnia,
mielőtt leteszi a szerszámot.
A szerszám beindításához először nyomja előre
a kioldó kapcsolót (b), majd nyomja meg a be- és
ki kapcsoló gombot (a).
A folyamatos működtetéshez nyomja előre
a kioldó kapcsolót (b), majd engedje fel a be- és
kikapcsolót.
A szerszám kikapcsolásához engedje fel a be- és
kikapcsolót. Ha a szerszám reteszelve van, nyomja
meg ismét a be- és kikapcsolót (a).
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
kapcsolja be vagy ki a gépet, amíg az
terhelés alatt van.
13
VIGYÁZAT: Várja meg, amíg
a szerszám eléri a teljes
fordulatszámot, és csak utána érintse
a munkafelülethez. Kikapcsolás előtt
emelje fel a szerszámot a munkadarab
felületéről.
Önkioldó szénkefék
A motor automatikusan kikapcsol jelezve, hogy
a szénkefék lekoptak és a szerszámot javíttatni
kell. A szénkeféket a felhasználó nem szervizelheti.
Jutassa el a szerszámot egy hivatalos DEWALT
szervizműhelybe.
Tengelyretesz (1. ábra)
Az tengelyretesz (c) akadályozza meg
a hajtótengely elfordulását a korong fel- és
leszerelésekor. A tengelyreteszt csak a szerszám
kikapcsolt, áramtalanított állapotában használja,
amikor a hajtótengely már teljesen leállt.
MEGJEGYZÉS: A szerszám
sérülésének elkerülése érdekében
a szerszám működése közben ne
zárja a tengelyreteszt. A szerszám
károsodhat, a felszerelt tartozék
elrepülhet és sérülést okozhat.
A retesz bekapcsolásához nyomja le az
tengelyretesz gombját, és addig forgassa
a hajtótengelyt, amíg meg nem akad.
Lamellás korongok használata
FIGYELMEZTETÉS: Fémpor
lerakódása. A lamellás
korongok nagymérvű használata
fémmegmunkálásnál növelheti
az áramütés veszélyét. A veszély
csökkentése érdekében iktasson
Fi-relét az áramkörbe, és naponta
sűrített levegővel tisztítsa le
a szellőzőnyílásokat az alábbi
karbantartási útmutatások szerint.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti hosszú idejű
használatra terveztük. A szerszám folyamatos és
kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól
és a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket illetve tartozékot fel- vagy
leszerel. Mielőtt újra áram alá helyezi
a szerszámot, nyomja le és engedje fel
az indítókapcsolót, így meggyőződhet
arról, hogy a szerszám ki van
kapcsolva.
14
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen jóváhagyott védőszemüveget
és porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és ne
is merítse folyadékba a szerszám
alkatrészeit.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ez a termék
nem kezelhető általános háztartási
hulladékként.
Ha egy napon úgy találja, hogy DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne a háztartási hulladékkal
együtt.dobja ki. Gondoskodjék az ilyen hulladék
elkülönített kezeléséről.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Az újrahasznosított
anyagok felhasználása segít
a környezetszennyezés megelőzésében
és csökkenti a nyersanyagok iránti
igényt.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy új termék vásárlásakor
a kereskedő vállalja az elhasznált termék
visszavételét.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására,
amint azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük,
juttassa vissza a terméket bármely hivatalos
márkaszervizünkbe, ahol azt Öntől a nevünkben át
fogják venni.
Az Önhöz legközelebbi hivatalos szerviz helyét
megtudhatja a helyi DEWALT képviselettől
vagy ebből a kézikönyvből. Emellett a DEWALT
márkaszervizek listája, illetve eladás utáni
szolgáltatásaink és elérhetőségeink részletes
ismertetése megtalálhatók a következő honlapon:
www.2helpU.com.
15
CSISZOLÓ ÉS VÁGÓ TARTOZÉKOK TÁBLÁZATA
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Leírás
Csiszoló felszerelése
Középen
süllyesztett
csiszolókorong
27-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
27-es típusú védőburkolat
Lamellás
korong
Drótkefés
korongok
Támasztókarima
27-es típusú,
középen süllyesztett
csiszolókorong
Menetes szorítóanya
Drótkefés
korongok
menetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefés korong
Drótkefés
fazékorong
menetes
anyával
27-es típusú védőburkolat
Drótkefe
Alátétlemez/
csiszolólap
27-es típusú védőburkolat
Gumi alátétlemez
Csiszolókorong
Menetes szorítóanya
16
CSISZOLÓ ÉS VÁGÓ TARTOZÉKOK TÁBLÁZATA (folytatás)
Védőburkolat
típusa
Tartozék
Leírás
Csiszoló felszerelése
Falazatvágó
korong
1-ES TÍPUSÚ
VÉDŐBURKOLAT
1-es típusú védőburkolat
Fémvágó
korong
Gyémánt
vágókorongok
Támasztókarima
Vágókorong
Menetes szorítóanya
NINCS
VÉDŐBURKOLAT
Polírozó feltét
zst00244622 - 22-08-2014
17
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
18
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
19
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
20
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
TYP.
D28495
1
63
43
11
30
31
33
44
45
46
14
47
52
32
53
16
48
17
40
18
19
12
2
3
20
36
23
22
13
15
70
21
10
4
6
5
1
29
27 4
26
25
41
24
42
62
24
61
60
E16159 - N076325
www.2helpU.com
800
12 - 08 - 10
21
TYP.
D28498
1
63
43
11
30
31
33
44
45
46
14
47
52
32
53
16
48
17
40
18
19
12
2
3
20
36
23
22
13
15
70
21
10
4
6
5
1
29
27 4
26
25
41
24
42
62
24
61
60
E16160 - N076328
22
www.2helpU.com
800
12 - 08 - 10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising