GL4525 | Black&Decker GL4525 STRING TRIMMER instruction manual

566808-70 TR
Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
GL4525
GL5028
GL5530
2
3
4
TÜRKIYE
Kullanım amacı
♦
Black & Decker misinalı çim kesme makineniz bahçenizdeki çim kenarlarının kesilmesi ve düzeltilmesi, ayrıca dar
alanlardaki çimlerin kesilmesi için tasarlanmıştır. Bu alet
sadece hafif hizmet ve hobi kullanımı içindir.
Diğer tehlikeler
Aletin kullanımıyla ilgili ekte sunulan güvenlik uyarılarına
dahil olmayan ilave kalıcı riskler ortaya çıkabilir. Bu riskler,
hatalı, uzun süreli kullanım vb. dolayısıyla ortaya çıkabilir.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına
rağmen, başka belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
♦
Aletin dönen ve hareket eden parçalarına dokunma sonucu ortaya çıkan yaralanmalar.
♦
Herhangi bir parçayı, bıçak veya aksesuarı değiştirirken ortaya çıkan yaralanmalar.
♦
Aletin uzun süreli kullanılması sonucu ortaya
çıkan yaralanmalar. Herhangi bir aleti uzun sürelerle kullanacaksanız düzenli olarak çalışmanıza
ara verin.
♦
Duyma bozukluğu.
♦
Aleti kullanırken ortaya çıkan tozun solunması
sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları (örnek:
ahşapta çalışırken, özellikle meşe, akgürgen ve
MDF.)
Güvenlik talimatları
Uyarı! Elektrikli aletlerle çalışırken yangın oluşma riski,
elektrik çarpması, kişilerin yaralanması ve maddi zararları önlemek için burada belirtilen güvenlik talimatlarına
uyulmalıdır.
Uyarı! Aleti kullanırken güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.
Aleti çalıştırmadan önce, kendi güvenliğiniz ve çalışma
alanından geçen kişilerin güvenliği için lütfen bu talimatları
okuyun. Lütfen kullanma kılavuzunu sonraki kullanımlar
için güvenli bir şekilde saklayın.
♦
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
dikkatlice okuyun.
♦
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Bu aletle, kullanım kılavuzunda belirtilenler
dışında herhangi bir aksesuar ya da elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi
kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
♦
Kılavuzu, ileride kullanabilmeniz için saklayın.
Kullanımdan sonra
♦
Aletin kullanımı
Aleti kullanırken her zaman dikkatli olun.
♦
Her zaman koruyucu gözlük takın.
♦
Çocukların veya bu talimatları bilmeyen kişilerin aleti
kullanmasına izin vermeyin.
♦
Çocukların veya hayvanların çalışma alanına
yaklaşmasına veya alete ya da elektrik kablosuna
dokunmasına izin vermeyin.
♦
Alet çocukların yanında kullanıldığında yakın gözetim gerekmektedir.
♦
Bu alet genç veya kuvvetsiz kişilerin gözetimsiz
kullanmaları için tasarlanmamıştır.
♦
Bu alet oyuncak olarak kullanılamaz.
♦
Aleti yalnızca gün ışığında veya iyi bir aydınlatma
altında kullanın.
♦
Aleti, sadece kuru alanlarda kullanın. Aletin ıslanmasına izin vermeyin.
♦
Aleti suya batırmayın.
♦
Gövde muhafazasını açmayın. Aletin içinde bakımı
kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir parça
yoktur.
♦
Aleti, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu
yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
♦
Fişler veya kabloların hasar görme riskini azaltmak
için fişi prizden çıkartmak istediğinizde asla kablodan
tutarak çekmeyin.
♦
♦
Aletler, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, iyi havalandırmalı ve çocukların ulaşamayacağı yüksek bir
yerde saklanmalıdır.
Çocuklar, aletin saklandığı yere erişememelidir.
Alet bir araç içinde saklanırken veya taşınırken,
ani hız veya yön değişikliklerinde hareket etmesini
önlemek için bagaja koyulmalı veya sabitlenmelidir.
İncelemeler ve tamiratlar
♦
♦
♦
♦
Kullanmadan önce alette hasarlı veya kusurlu parça
olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki kırılmaları ve aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer
koşulları kontrol edin.
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise aleti
kullanmayın.
Hasarlı veya kusurlu parçaların Black & Decker
yetkili servisinde onarılmasını veya değiştirilmesini
sağlayın.
Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı
sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
Uzatma kablolarının kullanımı
Daima bu aletin elektrik girişine uygun (teknik özelliklerine bakın), onaylı bir uzatma kablosu kullanın.
Uzatma kablosu açık havada kullanıma uygun ve buna
göre işaretlenmiş olmalıdır. 30 m’ye kadar 1,5 mm2
iletken ebatlı HO5VV-F uzatma kablosu, güç kaybı
yaşanmadan kullanılabilir. Kullanmadan önce, uzatma
kablosunda hasar, aşınma veya eskime olup olmadığını
kontrol edin. Hasarlı veya kusurlu ise, uzatma kablosunu değiştirin. Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu
daima sonuna kadar açın.
Diğer kişilerin güvenliği
♦
Çocuklar, aletle oynamalarının önlemek amacıyla
kontrol altında tutulmalıdır.
Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil)
tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür
kişiler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların
verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir.
Çim kesme makineleri için ek güvenlik
talimatları
Uyarı! Motor kapatıldıktan sonra kesim elemanları dönmeye devam eder.
5
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Aletin kumandalarını ve uygun şekilde kullanımını
öğrenin.
Kullanmadan önce, şebeke kablosunda ve uzatma
kablosunda hasar, aşınma veya eskime olup olmadığını kontrol edin. Kablo kullanım sırasında hasar
görmüşse, kabloyu derhal fişten çekin. KABLOYU
FİŞTEN ÇEKMEDEN ÖNCE KABLOYA DOKUNMAYIN.
Kablo hasarlı veya yıpranmış ise aleti kullanmayın.
Ayaklarınızı korumak için sağlam ayakkabılar veya
botlar giyin.
Bacaklarınızı korumak için uzun pantolon giyin.
Aleti kullanmadan önce, kesim yolunuzda çalı parçaları, taşlar, tel ve başka herhangi bir engel olup
olmadığını kontrol edin.
Aleti, sadece dik konumda ve misina yere yakın
olarak kullanın. Aleti kesinlikle başka hiçbir konumda
açmayın.
Aleti kullanırken yavaş hareket edin. Yeni kesilmiş
çimin nemli ve kaygan olduğunu unutmayın.
Dik eğimlerde çalışmayın. Yukarı ve aşağı doğru
değil, eğim yüzeyi boyunca çalışın.
Alet çalışır durumayken kesinlikle çakıllı patikalardan
veya yollardan geçmeyin.
Alet çalışırken hiçbir zaman misinaya dokunmayın.
Misina tamamen durmadan aleti yere koymayın.
Daima uygun tipte misina kullanın. Kesinlikle metal
kesim ipi veya balık misinası kullanmayın.
Misina kesim bıçağına kesinlikle dokunmayın.
Şebeke kablosunu misinadan uzak tutmaya dikkat
edin. Kablonun konumuna daima dikkat edin.
Ellerinizi ve ayaklarınız, özellikle motoru çalıştırırken
misinadan daima uzakta tutun.
Aleti kullanmadan önce ve herhangi bir darbeden
sonra, aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol
edin ve gerekirse tamir ettirin.
Siperlik zarar gördüğünde veya yerine takılı olmadığında hiçbir zaman aleti çalıştırmayın.
Çim kesme için misinayla çalışan aletlerde misina
uzunluğundan dolayı meydana gelebilecek yaralanmalara karşı önlem alın. Misinayı uzattıktan sonra,
çalıştırmadan önce aleti her zaman normal çalışma
konumuna getirin.
Havalandırma deliklerinde herhangi bir birikinti
olmadığından daima emin olun.
Kablo hasarlı veya yıpranmış ise çim kesme makinesini kullanmayın.
Uzatma kablosunu kesim elemanlarından uzak
tutmaya dikkat edin.
Aletle çalışırken kulaklık takın.
Hasarlı bir kabloyu incelemeden önce her zaman fişi prizden çekin. Eğer kablo hasarlıysa
misinalı çim kesme makinesini kullanmamaya
dikkat edin.
Uçan nesnelerden kaçının. Etraftaki kişileri
kesme alanından uzakta tutun.
Aleti yağmura ve yüksek neme maruz bırakmayın.
2000/14/EC Direktifine göre garantili ses
basıncı düzeyi.
Elektrik güvenliği
Bu alet çift yalıtımlıdır; Bu yüzden hiçbir topraklama kablosuna gerek yoktur. Her zaman
şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
♦
♦
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını
önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker
Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Elektrik güvenliği, yüksek duyarlıklı 30mA bir artık
akım cihazı (RCD) kullanılarak daha da artırılabilir.
Özellı̇ kler
Bu alet, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya tümünü
içermektedir.
1. Açma/kapama düğmesi
2. Tutma kolu
3. Kablo tutucu
4. Güç girişi
5. İkinci tutma kolu
6. Siperlik
7. Makara muhafazası
8. Motor gövdesi
9. Kenar kılavuzu
Montaj
Uyarı! Montajdan önce aletin kapalı ve fişinin çekilmiş
olduğundan emin olun.
Siperliğin takılması (Şekil A-B)
♦
♦
Vidayı siperlikten sökün.
Siperliği (6) motor gövdesine dik tutarak, tırnaklar
yerine geçene kadar yerine kaydırarak geçirin (Siperlik (6) üzerindeki kılavuz raylarının (10), motor
gövdesi üzerindeki (8) kılavuz raylarıyla (11) doğru
şekilde hizalandığından emin olun. Şekil A).
♦
Siperliği (6) vidayla (12) sabitleyin.
Uyarı! Aleti, siperlik uygun şekilde takılı değilken kesinlikle kullanmayın.
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aleti kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
İkinci tutma kolunun takılması (Şekil C)
(sadece GL4525 ve GL5028)
Bu aleti kullanırken koruyucu gözlük kullanın.
♦
6
İkinci tutma kolunu (5) tutma kolu (2) üzerine dik
olarak geçirin.
♦
Aletin normal kesme veya kenar kesme
moduna getirilmesi (Şekiller H, I & J)
Ambalajdan çıkan vida (13) ile ikinci tutma kolunu
yerine sabitleyin.
Alet, şekil E’de gösterildiği gibi normal kesme modunda
veya şekil F’de gösterildiği gibi bahçenin kenarlarından
ve çiçek yataklarından sarkan çimleri kesmek için kenar
kesme modunda kullanılabilir.
İkinci tutma kolunun takılması (Şekil D)
(sadece GL5530)
♦
Tutma kolunun kenarındaki düğmeleri (14) içeri
doğru basılı tutun.
♦
İkinci tutma kolunu (5) düğmelerin (14) üzerine doğru
kaydırarak geçirin.
Uyarı! Düğmeler üzerindeki dişlerin tutma kolundaki
yuvalarla doğru şekilde hizalandığından ve tutma kolunun
güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
Kesme modu (Şekil H)
Normal kesme modu için, kesim kafası şekil H‘de gösterilen konumda olmalıdır. Değilse:
♦
Aletin fişini şebekeden çıkarın.
♦
Ayarlama bileziğini (6) saat yönünde döndürerek
gevşetin.
♦
Tutma kolunu tutarken (2), motor gövdesini (8) saatin
yönünde döndürün.
♦
Ayarlama bileziğini (6) saatin tersi yönünde döndürerek sıkın.
♦
Kenar kılavuzunu (9) motor gövdesi üzerine geçirin.
Not: Kafa yalnızca tek bir yönde dönecektir.
İkinci tutma kolunun pozisyonunun
ayarlanması (Şekil E) (sadece GL5530)
İkinci tutma kolu (5) en uygun denge ve konforu sağlamak
üzere ayarlanabilir.
♦
Kolun sol tarafındaki düğmeye (15) basın.
♦
İkinci kolu (5) istediğiniz konuma çevirin.
♦
Düğmeği (15) bırakın.
Uyarı! Düğmeler üzerindeki dişlerin tutma kolundaki
yuvalarla doğru şekilde hizalandığından ve tutma kolunun
güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
Kenar kesme modu (Şekiller I ve J)
Kenar kesme modu için, kesim kafası şekil I‘de gösterilen
konumda olmalıdır. Değilse:
♦
Aletin fişini şebekeden çıkarın.
♦
Ayarlama bileziğini (6) saat yönünde döndürerek
gevşetin.
♦
Tutma kolunu tutarken (2), motor gövdesini (8) saatin
ters yönünde döndürün.
♦
Ayarlama bileziğini (6) saatin tersi yönünde döndürerek sıkın.
♦
Kenar kılavuzunu (9) motor gövdesi üzerinden kaydırarak çıkartın. Kenar kılavuzunun (9) duyulabilir
bir klik sesiyle tam olarak uzatıldığından emin olun.
Not: Kafa yalnızca tek bir yönde dönecektir.
Aletin yüksekliğinin ayarlanması (Şekil F)
Bu alet, en rahat çalışabildiğiniz yüksekliğe göre ayarlamanıza olanak veren teleskopik bir mekanizmaya sahiptir.
Birden fazla yükseklik ayarı bulunur.
Yükseklik ayarını yapmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:
♦
Aletin fişini şebekeden çıkarın.
♦
Ayarlama bileziğini (16) saat yönünde döndürerek
gevşetin.
♦
Gövde borusunu (17) tutma kolundan (2) dışarı/içeri
doğru yavaşça istediğiniz yüksekliğe çekin.
♦
Ayarlama bileziğini (16) saatin tersi yönünde döndürerek sıkın.
Açılması ve kapatılması
♦
Aleti açmak için, açma/kapama düğmesine (1) basın.
♦
Aleti kapatmak için açma/kapama düğmesini bırakın.
Uyarı! Açma/kapama düğmesini kesinlikle açık konumda
kilitlemeye çalışmayın.
Misinanın çıkartılması
Misina, makara muhafazasına bantlanmıştır.
♦
Misinayı makara muhafazasına (7) yapıştıran bandı
çıkartın.
Yararlı tavsiyeler
Aletin şebeke elektriğine bağlanması
(Şekil G)
Genel
♦
♦
Uygun bir uzatma kablosunun dişi fişini güç girişine
(4) takın.
♦
Kabloyu kablo tutucusundan (3) geçirin.
♦
Şebeke fişini bir şebeke prizine takın.
Hazır bağlantılı kabloya sahip aletler için: Fişi şebeke
prizine takmadan önce kablonun kablo tutucudan geçirildiğinden emin olun.
En uygun kesim sonuçları elde etmek için, sadece
kuru çim kesin.
Kesme
♦
♦
♦
Uyarı! Uzatma kablosu açık havada kullanıma uygun
olmalıdır.
♦
♦
Kullanımı
Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin. Aşırı
yüklenmeyin.
♦
7
Aleti şekil K‘de gösterildiği gibi tutun.
Çim kesme makinesini yavaşça bir taraftan diğer
tarafa doğru sallayın.
Uzun çimleri keserken, yukarıdan aşağı kademelerle
çalışın. Küçük kesimler yapın.
Aleti sert nesnelerden ve hassas bitkilerden uzak
tutun.
Eğer kesme döşeme veya diğer aşındırıcı malzemeler boyunca yapılırsa veya kalın yabani otlar kesilirse
misina daha çabuk aşınacak ve daha fazla besleme
gerekecektir.
Alet yavaşlarsa, yükü azaltın.
Kenar kesme
Yeni misinanın boş bir makaraya sarılması
(Şekiller P - R) (sadece GL4525 ve GL5028)
En uygun kesim sonuçları 50 mm’den derin kenarlarda
elde edilmektedir.
♦
Aleti, kenar oluşturmak için kullanmayın. Kenar
oluşturmak için bir bahçıvan küreği kullanın.
♦
Aleti Şekil L‘de gösterildiği gibi yönlendirin.
♦
Daha yakın bir kesim yapabilmek için aleti hafifçe
eğin.
Boş bir makaraya yeni misinayı sarabilirsiniz.
Yedek misina paketlerini Black & Decker bayiinizden temin edebilirsiniz (kat. no. A6170 (31 m) & A6171 (50 m)).
♦
Boş makarayı, yukarıda belirtildiği gibi aletten çıkartın.
♦
Makarada kalan misinayı makaradan çıkartın.
♦
2 cm kadar misinayı, gösterildiği gibi makaranın
deliklerden (29) birine geçirin (Şekil P).
♦
Misinayı bükün ve L-biçimli deliğe (30) takın.
♦
Misinayı, ok yönünde makaraya sarın. Misinayı,
düzenli ve katmanlar halinde sardığınızdan emin
olun. Çapraz sarmayın (Şekil R).
♦
Sarılmış misina oyuklara (31) ulaştığında misinayı
kesin. Misinayı makaradan yaklaşık 12 cm çıkartın
ve misinayı sabit tutmak için parmağınızla bastırın
(Şekil Q).
♦
Makarayı alete takmak için yukarıda belirtilen işlemleri uygulayın.
Uyarı! Yalnızca uygun tipte Black & Decker misina
kullanın.
Yeni bir misina makarasının takılması
(Şekil M) (sadece GL4525 ve GL5028)
Yedek misina makaralarını Black & Decker bayiinizden
temin edebilirsiniz (kat. No. A6481).
♦
Aletin fişini çekin.
♦
Tırnakları (18) basılı tutup makara kapağını (19)
muhafazadan (7) çıkartın.
♦
Boş makarayı (20) makara muhafazasından çıkartın.
♦
Makara kapağı ve muhafazadaki tüm kir ve çimi
temizleyin.
♦
Yeni makarayı alın ve makara muhafazasının içindeki göbeğin üzerine bastırın. Makarayı yerine oturana
kadar hafifçe döndürün.
♦
Misinalardan birinin ucunu açın ve misinayı bir
halkadan (21) geçirin. Misina makara kapağından
yaklaşık 11 cm dışarı çıkmalıdır.
♦
Makara kapağındaki tırnakları (18) muhafazadaki
deliklerle (22) hizalayın.
♦
Kapağı, güvenli bir şekilde yerine geçene kadar
muhafazanın üzerine bastırın.
Uyarı! Misinalar düzeltme bıçağının (23) ötesine uzuyorsa, misinaları sadece bıçağa ulaşacak şekilde kesin.
Yeni misinanın boş bir makaraya sarılması
(Şekiller S - U) (sadece GL5530)
Boş bir makaraya yeni misinayı sarabilirsiniz.
Yedek misina paketlerini Black & Decker bayiinizden
temin edebilirsiniz (kat. no. A6440).
♦
Boş makarayı, yukarıda belirtildiği gibi aletten çıkartın.
♦
Makarada kalan misinayı makaradan çıkartın.
♦
İlk önce yeni misinayı makaranın en üst kısmına
sarın:
♦
2 cm kadar misinayı, gösterildiği gibi makaranın üst
kısmındaki yuvalardan birine geçirin.
♦
Misinayı, ok yönünde makaraya sarın. Misinayı,
düzenli ve katmanlar halinde sardığınızdan emin
olun. Çapraz sarmayın.
♦
Sarılmış misina oyuklara (32) ulaştığında misinayı
kesin.
♦
Misinayı, gösterildiği gibi makaranın yan tarafındaki
yuvalara (33) geçici olarak takın.
♦
Yukarıdaki işlemleri, makaranın alt kısmında ikinci
misina için de tekrarlayın. Misinayı kullanılmamış
(33) yuvalara takın.
♦
Makarayı alete takmak için yukarıda belirtilen işlemleri uygulayın. Misinayı geçici olarak taktığınız
yuvalardan (33) çıkartmayı unutmayın.
Uyarı! Yalnızca uygun tipte Black & Decker misina
kullanın.
Yeni bir misina makarasının takılması
(Şekiller N ve O) (sadece GL5530)
Yedek misina makaralarını Black & Decker bayiinizden
temin edebilirsiniz (kat. No. A6441). Bir misina içeren
komple kasetler de bulunmaktadır (kat. No. A6442).
♦
Aletin fişini çekin.
♦
Tırnakları (24) basılı tutup makara kapağını (25)
muhafazadan (11) çıkartın (Şekil N).
♦
Boş makarayı (26) makara kapağından çıkartın.
♦
Makara kapağı ve muhafazadaki tüm kir ve çimi
temizleyin.
♦
Yeni makarayı alın ve makara kapağının içindeki
göbeğin üzerine bastırın. Makarayı yerine oturana
kadar hafifçe döndürün.
♦
Misinalardan birinin ucunu açın ve misinayı bir
halkadan (27) geçirin (Şekil O). Misina makara
kapağından yaklaşık 11 cm dışarı çıkmalıdır.
♦
Diğer misinanın ucunu açın ve misinayı diğer halkadan geçirin. Misina makara kapağından yaklaşık
11 cm dışarı çıkmalıdır.
♦
Makara kapağındaki tırnakları (24) muhafazadaki
deliklerle (28) hizalayın (Şekil N).
♦
Kapağı, güvenli bir şekilde yerine geçene kadar
muhafazanın üzerine bastırın.
Uyarı! Misinalar düzeltme bıçağının (10) ötesine uzuyorsa, misinaları sadece bıçağa ulaşacak şekilde kesin.
Arıza giderme
Aletinizin düzgün çalışmadığını düşünüyorsanız aşağıdaki talimatları izleyin. Bu, sorunu çözmezse lütfen en yakın
Black & Decker yetkili servisiyle temas kurun.
Uyarı! Devam etmeden önce aleti kapatıp fişini çekin.
Alet çok yavaş çalışıyor
♦
8
Makara muhafazasının rahatça dönüp dönmediğini
kontrol edin. Gerekirse dikkatli bir şekilde temizleyin.
♦
Çevrenin korunması
Misinanın, makara muhafazasından 11 cm’den fazla
çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Çıkıyorsa, sadece
misina düzeltme bıçağına ulaşacak şekilde kesin.
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Otomatik misina sistemi çalışmıyor
♦
♦
♦
♦
♦
Tırnakları basılı tutup makara kapağını muhafazadan
çıkartın.
Misinayı muhafazadan 11 cm çıkana kadar çekin.
Makarada yeterince misina kalmamışsa, yukarıda
belirtildiği gibi yeni bir misina makarası takın.
Makara kapağındaki tırnakları muhafazadaki deliklerle hizalayın.
Kapağı, güvenli bir şekilde yerine geçene kadar
muhafazanın üzerine bastırın.
Misina düzeltme bıçağının ötesine uzuyorsa misinayı
sadece bıçağa ulaşacak şekilde kesin.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
Otomatik misina sistemi hala çalışmıyorsa
veya makara sıkışmışsa aşağıdaki önerileri
deneyin:
♦
♦
♦
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Makara kapağını ve muhafazayı dikkatli bir şekilde
temizleyin.
Makarayı çıkartın ve kolun serbestçe hareket etmediğini kontrol edin.
Makarayı çıkartın ve misinayı çözün, ardından yukarıda açıklandığı gibi düzenli bir şekilde geri sarın.
Makarayı belirtildiği gibi yerine yerleştirin.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkân sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak
internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
Bakım
Black & Decker elektrikli/şarjlı aletiniz minimum bakımla
uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz
olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli
özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Uyarı! Elektrikli/şarjlı alet üzerinde herhangi bir bakım
işlemi gerçekleştirmeden önce:
♦
Aleti kapatın ve fişten çekin.
♦
Veya aletin çıkartılabilir aküsü varsa; aleti kapatın
ve aküyü aletten çıkartın.
♦
Veya aletin dahili aküsü varsa, bitene kadar çalıştırın
ve sonra kapatın.
♦
Şarj cihazını temizlemeden önce fişten çekin. Şarj
cihazınız, düzenli temizlik dışında herhangi bir bakım
gerektirmemektedir.
♦
Aletinizdeki ve şarj cihazındaki havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle düzenli
olarak temizleyin.
♦
Motor muhafazasını düzenli olarak nemli bir bezle
silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler
kullanmayın.
♦
Misinayı ve makarayı yumuşak bir fırça veya kuru
bir bezle düzenli olarak temizleyin.
♦
Siperliğin altındaki çim ve kiri temizlemek için düzenli
olarak bir kör kazıyıcı kullanın.
Teknik özellikleri
GL4525 GL5028 GL5530
Tip 1
Tip 1
Tip 1
Giriş voltajı
Giriş gücü
Yüksüz hızı
Ağırlık
VAC
W
dev/dak
kg
230
450
7300
2,0
230
500
7200
2,1
230
550
7300
2,3
EN 786’ya göre el/kol ağırlıklı titreşim: 2,5 m/s2, belirsizlik
(K) = 1,5 m/s2
LpA (ses basıncı) 81 dB(A), Belirsizlik (K) = 1 dB(A)
9
AT Uygunluk Beyanatı
♦
MAKİNE DİREKTİFİ
DIŞ MEKAN GÜRÜLTÜ DİREKTİFİ
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kılavuzda
belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir servisinin
yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak
internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
GL4525/GL5028/GL5530
Black & Decker, «teknik özellikleri» bölümünde açıklanan bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun
olduğunu beyan eder: 2006/42/EC, EN 60335-1, EN
60335-2-91
2000/14/EC, Misinalı çim biçme makinesi, L ≤ 50, Ek
VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Hollanda
Onaylanmış kuruluş Kimlik No.: 0344
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
2000/14/EC (Madde 12, Ek III, L ≤ 50 cm)’e göre ölçülen ses basıncı düzeyi:
LWA akustik güç) 95 dB(A)
Belirsizlik (K) = 1 dB(A)
LWA (garantili) 96 dB(A)
Belirsizlik (K) = 1 dB(A)
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifine de uygundur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
Black & Decker ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın. Bu belge altında imzası bulunan yetkili,
teknik dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı Black & Decker adına vermiştir.
Kevin Hewitt
Başkan Yardımcısı,
Global Mühendislik
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
İngiltere
01-10-2009
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir.
Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni
haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa
Serbest Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme, işçilik ya da uygunsuzluk
nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en
az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış ve yıpranmış ürünleri
tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti eder. Ancak bu
belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:
♦
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse;
♦
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
♦
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
10
No.
İl
Yetkili Servis
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D
0322 351 80 46
2
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B
0358 218 26 82
3
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No.17 Siteler
0312 350 95 29
4
Ankara
Yiğit Bobinaj
Merkez 668.Sok. Eminel Yapı Koop. No.8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
5
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682.Sok. No.38
0242 345 36 22
6
Antalya - Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No.8
0242 512 02 16
7
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No.55
0256 219 43 30
8
Aydın - Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası Sanayi Sitesi J.Blok No.13
0256 622 13 73
9
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No.15
0266 241 63 85
10
Balıkesir - Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No.104 Bandırma
0266 718 46 79
11
Bursa
Vokart
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B
0224 254 48 75
12
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No.41
0286 217 96 71
13
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yanı
0364 234 68 84
14
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171.Sok. Sedef Çarşısı No.9-10
0258 261 42 74
0412 237 29 04
15
Diyarbakır
Çetsan Elektrik
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No.45
16
Düzce
Yıldız Makine
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No.10
0380 514 70 56
17
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
0284 225 35 73
0446 224 08 01
18
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767.Sok. No.71
19
Eskişehir
Yabaoğlu El.Bob.
Tornacıllar Sitesi A Blok No.4
0222 228 11 39
20
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No.35 Şahinbey
0342 231 17 33
21
Isparta
Işık Bobinaj
Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No.5
0246 223 20 28
22
İçel - Mersin
Şekerler Elektrik Bobinaj
Nusratiye Mah. 5005.Sok. No.20/A
0324 336 70 98
23
İçel - Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No.19
0324 233 44 29
24
İstanbul
AKEL Elektrik Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
0212 252 93 43
26
İstanbul
Birlik Elektromekanik
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318
Ok-meydanı
0212 222 94 18
27
İstanbul
Kardeşler Bobinaj
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No.5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 İkitelli
0212 549 65 78
29
İstanbul
Orijinal El.Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneşli
0212 515 67 71
30
İstanbul
SVS Teknik
İstasyon Cad. GİBTAŞ Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 İçmeler
Tuzla
0216 446 69 39
31
İstanbul
Tarık Makina Ltd.
Bağdat Cad. Adalı Sok. No.101/10 Maltepe
0216 370 21 11
32
İstanbul
Tekniker Bobinaj
Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
0232 458 39 42
33
İzmir
Birlik Bobinaj
2824 Sok. No.18 Halkapınar 1.Sanayi Sitesi
34
İzmir
Boro Cıvata
1203/2.Sok. No.B2 Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 469 80 70
35
İzmir
Doruk Hırdavat
1426.Sok. No.14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
36
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No.8
0352 336 41 23
37
Kocaeli - Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111.Sok. No.7
0262 646 92 49
38
Kocaeli - İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No.13
0262 335 18 94
39
Konya
Murat Bobinaj
Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No.83
0332 235 64 63
40
Konya
Sözenler Bobinaj
Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Mer. 10562 Sok. No.62
0332 342 63 18
41
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/1
0274 231 22 00
42
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No.95
0422 336 39 53
43
Muğla - Bodrum
Bodrum Makine
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. Sanayi Sitesi 12
0252 316 28 51
44
Muğla - Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No.5/C
0252 412 85 11
45
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No.53
0384 213 19 96
46
Sakarya - Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No.40
0264 273 87 69
47
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B
0362 238 07 23
48
Sivas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No.72C
0346 221 47 55
49
Tekirdağ - Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No.1
0282 653 27 77
50
Tokat
Çetin Elektrik
Sanayi Sitesi No.22 Cami Altı
0356 214 63 07
51
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No.71 Değirmendere
0462 328 14 80
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No.10/C
0276 227 27 46
53
Yalova
Kale İnşaat
Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova
0226 461 22 43
54
Zonguldak - KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla Sanayi Sitesi D.Blok No.17
0372 323 74 97
zst00143689 - 17-12-2010
11
12
13
14
Download PDF

advertising