GL4525 | Black&Decker GL4525 STRING TRIMMER instruction manual

402113-88 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GL4525
GL5028
GL5530
2
3
4
S
T
U
5
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Trimmerul Black & Decker a fost conceput pentru tunderea şi finisarea marginilor de gazon şi pentru cosirea
ierbii în spaţii restrânse. Acest aparat este destinat
exclusiv uzului casnic.
♦
Riscuri reziduale.
Instrucţiuni de siguranţă
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de
la reţeaua electrică, trebuie să respectaţi întotdeauna
măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare,
de vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.
Avertisment! Trebuie să respectaţi măsurile de siguranţă atunci când utilizaţi maşina. Pentru siguranţa
dumneavoastră şi a persoanelor din jur, vă rugăm să
citiţi aceste instrucţiuni înainte de utilizarea maşinii.
Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile pentru consultare
ulterioară.
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
♦
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade
prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la
intervale regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei
(exemplu:- prelucrarea lemnului, în special
a stejarului, fagului şi MDF.)
Utilizarea aparatului dumneavoastră
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest aparat.
♦
Utilizaţi întotdeauna ochelari sau vizoare de protecţie.
♦
Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu instrucţiunile să utilizeze aparatul.
♦
Nu permiteţi copiilor sau animalelor să se apropie
de zona de lucru sau să atingă aparatul sau cablul
de alimentare.
♦
Este necesară o supraveghere atentă atunci când
aparatul este folosit în apropierea copiilor.
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
♦
Acest aparat nu trebuie să fie folosit drept jucărie.
♦
Utilizaţi acest aparat numai în condiţii de lumină
diurnă sau de lumină artificială bună.
♦
Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi
udarea aparatului.
♦
Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦
Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există componente ce pot fi reparate în interiorul acestuia.
♦
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum
ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive.
♦
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor
sau a cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru
a scoate ştecherul din priză.
După utilizare
♦
♦
♦
Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să fie
depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la
îndemâna copiilor.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat
într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziţionat în
portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni
deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de
viteză şi direcţie.
Inspecţia şi reparaţiile
♦
♦
♦
♦
Siguranţa terţilor
♦
cazurilor în care acestea sunt supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate sau
defecte. Verificaţi dacă există componente rupte
sau orice altă condiţie ce ar putea afecta utilizarea
aparatului.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în
acest manual.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat,
adecvat pentru puterea absorbită a acestui aparat
(consultaţi specificaţia tehnică). Cablul prelungitor
6
♦
trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în aer liber şi
trebuie să fie marcat corespunzător. Se poate folosi
un cablu prelungitor HO5VV-F de 1,5 mm² de până la
30 m fără a afecta performanţa produsului. Înainte de
utilizare, inspectaţi cablul prelungitor pentru a depista
semne de deteriorare, uzură şi îmbătrânire. Înlocuiţi
cablul prelungitor dacă este deteriorat sau defect.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi
întotdeauna complet cablul.
♦
♦
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru trimmerele electrice de tuns
iarba
♦
♦
Avertisment! Elementele de tăiat vor continua să se
rotească după ce motorul este oprit.
♦
Familiarizaţi-vă cu comenzile şi cu utilizarea adecvată a aparatului.
♦
Înainte de utilizare, verificaţi pentru a depista semne de deteriorare, îmbătrânire şi uzură pe cablul
de alimentare şi pe cablul prelungitor. În cazul în
care un cablu se deteriorează în timpul utilizării,
deconectaţi-l imediat de la reţeaua electrică
principală. NU ATINGEŢI CABLUL ÎNAINTE DE
A DECONECTA ALIMENTAREA.
♦
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablurile sunt
deteriorate sau uzate.
♦
Purtaţi pantofi duri sau cizme pentru a vă proteja
picioarele.
♦
Purtaţi pantaloni lungi pentru a vă proteja picioarele.
♦
Înainte de a utiliza aparatul, verificaţi dacă traseul
de tuns iarba este lipsit de beţe, pietre, sârme şi
orice alte obstacole.
♦
Utilizaţi aparatul numai în poziţie verticală, cu
firul de tăiat aproape de sol. Nu porniţi niciodată
aparatul în altă poziţie.
♦
Deplasaţi-vă încet atunci când utilizaţi aparatul.
Aveţi grijă la iarba proaspăt tăiată deoarece aceasta este umedă şi alunecoasă.
♦
Nu lucraţi pe pante abrupte. Lucraţi transversal pe
pante, nu în sus şi în jos.
♦
Nu traversaţi niciodată alei sau străzi din pietriş cu
aparatul în funcţiune.
♦
Nu atingeţi niciodată firul de tăiat în timp ce aparatul
este în funcţiune.
♦
Nu aşezaţi aparatul pe jos până când firul de tăiat
nu s-a oprit complet.
♦
Utilizaţi exclusiv tipul adecvat de fir de tăiat. Nu
utilizaţi niciodată fir metalic sau fir de pescuit.
♦
Fiţi atenţi să nu atingeţi lama de tăiat a firului.
♦
Aveţi grijă să ţineţi cablul de alimentare departe
de firul de tăiat. Fiţi întotdeauna atenţi la poziţia
cablului.
♦
Ţineţi întotdeauna mâinile şi picioarele la distanţă
de firul de tăiat, mai ales atunci când porniţi motorul.
♦
Înainte de a utiliza aparatul şi după orice fel de
impact, verificaţi aparatul pentru a depista semnele
de uzură sau deteriorare şi reparaţi-l dacă este
necesar.
Nu operaţi niciodată aparatul dacă acesta prezintă
apărători deteriorate sau dacă nu are apărătorile
montate.
Aveţi grijă să evitaţi vătămările cauzate de orice
dispozitiv utilizat pentru a tăia lungimea fi rului
aparatului. După prelungirea unui fir nou de tăiat,
readuceţi întotdeauna aparatul în poziţia normală
de funcţionare înainte de a-l reporni.
Asiguraţi-vă întotdeauna că fantele de ventilare nu
prezintă reziduuri.
Nu utilizaţi trimmerul de tuns iarba (marginile gazonului) în cazul în care cablurile sunt deteriorate
sau uzate.
Ţineţi cablurile prelungitoare la distanţă de elementele de tăiat.
Etichetele prezente pe aparat
Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate
pe aparat:
Citiţi manualul înainte de utilizare.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în
timpul utilizării acestui aparat.
Purtaţi echipament de protecţie corespunzător
pentru urechi în timpul utilizării acestei unelte.
Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză înainte de a inspecta un cablu deteriorat. Aveţi
grijă să nu utilizaţi cositoarea în cazul în care
cablul este deteriorat.
Aveţi grijă la obiectele care cad. Ţineţi trecătorii la distanţă de zona de tăiere.
Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umiditate
ridicată.
Puterea sonoră garantată prin Directiva
2000/14/CE.
Siguranţa electrică
Acest aparat prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
♦
7
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Siguranţa electrică poate fi îmbunătăţită suplimentar folosind o protecţie pentru dispozitivele
de curent rezidual (RCD) de mare sensibilitate de
30 mA.
Descriere
Există mai multe setări pentru înălţime.
Pentru a regla setarea înălţimii, procedaţi după cum
urmează:
♦
Deconectaţi unealta de la sursa de alimentare.
♦
Slăbiţi inelul de blocare (16) rotindu-l în sens orar.
♦
Trageţi uşor tubul (17) în interiorul sau în exteriorul
mânerului (2) la înălţimea dorită.
♦
Strângeți inelul de blocare (16) rotindu-l în sens
antiorar.
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Mâner
3. Opritor cablu
4. Intrare alimentare
5. Mâner secundar
6. Apărătoare
7. Carcasă bobină
8. Capăt
9. Ghidaj paralel
Deblocarea firului de tăiat
În timpul transportării, firul de tăiat este fixat pe carcasa
bobinei.
♦
Îndepărtaţi banda care fi xează fi rul de tăiat pe
carcasa bobinei (7).
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Conectarea uneltei la reţeaua de alimentare
(fig. G)
Montarea apărătorii (fig. A-B)
♦
Conectaţi fişa mamă a unui cablu prelungitor
adecvat la intrarea de alimentare (4).
♦
Treceţi cablul prin opritorul de cablu (3).
♦
Introduceţi ştecherul într-o priză electrică.
Pentru unităţile cablate direct: Înainte de a conecta
ştecherul la priza electrică, asiguraţi-vă că acest cablu
trece prin opritorul de cablu.
♦
♦
Scoateţi şurubul de pe apărătoare.
Ţinând părătoarea (6) dreaptă pe capătul cositorii
(8), glisaţi-o pe poziţie până când clapeta de fixare
face clic (asiguraţi-vă că şinele de ghidare (10) de
pe apărătoare (6) sunt aliniate corect cu şinele de
ghidare (11) de pe capătul cositorii (8). fig. A).
♦
Fixaţi apărătoarea (6) cu ajutorul şurubului (12).
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unealta dacă apărătoarea nu este montată corespunzător.
Avertisment! Cablul prelungitor trebuie să fie adecvat
pentru utilizarea în aer liber.
Montarea unui mâner suplimentar (fig. C)
(numai pentru GL4525 și GL5028)
♦
♦
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în ritm
propriu. Nu suprasolicitaţi.
Culisaţi mânerul secundar (5) de pe mânerul principal (2) în sus.
Securizaţi mânerul secundar pe poziţie cu şurubul
(13) furnizat.
Setarea uneltei în modul tuns sau finisare
margini (fig. H, I şi J)
Unealta poate fi utilizată în modul tuns, conform ilustraţiei din fig. E sau în modul de finisare a marginilor pentru
a tunde iarba care depăşeşte conturul marginilor de
gazon şi rondurile de flori, conform ilustraţiei din fig. F.
Montarea mânerului secundar (fig. D)
(numai pentru GL5530)
♦
Apăsaţi şi ţineţi apăsate ambele butoane (14) de
pe partea laterală a mânerului.
♦
Glisaţi mânerul secundar (5) pe poziţie, peste
butoane (14).
Avertisment! Asiguraţi-vă că zimţii de pe buton se
aliniază corect în fantele din mâner şi asiguraţi-vă că
mânerul este bine fixat.
Modul tuns (fig. H)
Pentru modul tuns, capătul de tuns trebuie să fie în
poziţia ilustrată în fig. H. În caz contrar:
♦
Deconectaţi unealta de la sursa de alimentare.
♦
Slăbiţi inelul de blocare (6) rotindu-l în sens orar.
♦
În timp ce ţineţi bine mânerul (2), rotiţi capătul (8)
în sens orar.
♦
Strângeți inelul (6) rotindu-l în sens antiorar.
♦
Glisați ghidajul paralel (9) în carcasa motorului.
Notă: Capătul se va roti într-o singură direcţie.
Reglarea poziţiei mânerului secundar
(fig. E) (doar pentru GL5530)
Mânerul secundar (5) poate fi reglat pentru a oferi un
nivel optim de echilibru şi confort.
♦
Apăsaţi butonul (15) de pe partea stângă a mânerului.
♦
Rotiţi mânerul secundar (5) în poziţia dorită.
♦
Eliberaţi butonul (15).
Avertisment! Asiguraţi-vă că zimţii de pe buton se
aliniază corect în fantele din mâner şi asiguraţi-vă că
mânerul este bine fixat.
Modul finisare margini (fig. I și J)
Pentru modul de finisare a marginilor, capătul de tuns
trebuie să fie în poziţia ilustrată în fig. I. În caz contrar:
♦
Deconectaţi unealta de la sursa de alimentare.
♦
Slăbiţi inelul de blocare (6) rotindu-l în sens orar.
♦
În timp ce ţineţi bine mânerul (2), rotiţi capătul (8)
în sens antiorar.
♦
Strângeți inelul (6) rotindu-l în sens antiorar.
♦
Glisați ghidajul paralel afară din carcasa motorului.
Asiguraţi-vă că ghidajul paralel (9) este extins
complet şi că se aude un clic.
Reglarea înălţimii uneltei (fig. F)
Această unealtă dispune de un mecanism telescopic
care vă permite să îl setaţi la o înălţime confortabilă.
8
Montarea unei bobine noi de fir de tăiat
(fig. N și O) (doar pentru GL5530)
Notă: Capătul se va roti într-o singură direcţie.
Pornirea şi oprirea
Bobinele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la
reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6441). Sunt
disponibile, de asemenea, casete complete conţinând
o bobină cu fir de tăiat (piesa nr. A6442).
♦
Deconectați unealta.
♦
Ţineţi clapetele (24) apăsate şi scoateţi capacul
bobinei (25) din carcasă (11) (fig. N).
♦
Scoateţi bobina goală (26) de pe capacul bobinei.
♦
Îndepărtaţi murdăria şi iarba rămasă pe capacul şi
carcasa bonei.
♦
Luaţi bobina nouă şi împingeţi-o în protuberanţa de
pe capacul bobinei. Rotiţi uşor bobina până când
se aşează.
♦
Desfaceţi capătul unui fir de tăiat şi dirijaţi firul
printr-unul din ochiuri (27) (fig. O). Firul ar trebui
să iasă aproximativ 11 cm din capacul bobinei.
♦
Desfaceţi capătul celuilalt fir de tăiat şi introduceţi
firul prin celălalt ochi. Firul ar trebui să iasă aproximativ 11 cm din capacul bobinei.
♦
Aliniaţi clapetele (24) de pe capacul bobinei cu
orificiile de ieşire (28) din carcasă (fig. N).
♦
Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic
pe poziţie.
Avertisment! Dacă firele de tăiat depăşesc lama de
tăiat (10), tăiaţi-le astfel încât să ajungă până la lamă.
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi maneta de declanşare (1).
♦
Pentru a opri unealta, eliberaţi maneta de declanşare.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să blocaţi maneta
de declanşare în poziţia pornit.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Generalităţi
♦
Pentru a obţine rezultate optime, tundeţi numai
iarbă uscată.
Tunderea ierbii
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ţineţi unealta conform ilustraţiei din fig. K.
Balansaţi uşor trimmerul dintr-o parte în alta.
Atunci când cosiţi iarbă mare, lucraţi în etape,
începând de la vârf. Cosiţi câte puţin pe rând.
Ţineţi unealta la distanţă de obiectele dure şi de
plantele delicate.
Firul de tăiat se va uza mai rapid şi va necesita
mai multă alimentare dacă se efectuează operaţii
de tuns de-a lungul pavajelor sau a altor suprafeţe
abrazive sau dacă se taie buruieni mai groase.
Dacă unealta începe să funcţioneze încet, reduceţi
sarcina.
Înfăşurarea unui fir nou pe o bobină goală
(fig. P - R) (doar pentru GL5530)
Finisarea marginilor
Puteţi înfăşura un fir nou de tăiat pe o bobină goală.
Pachetele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la
reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6170 (31 m),
A6171 (50 m)).
♦
Scoateţi bobina goală din unealtă, conform indicaţiilor menţionate anterior.
♦
Îndepărtaţi orice fir de tăiat rămas pe bobină.
♦
Introduceţi 2 cm de fir de tăiat într-unul din orificiile
(29) din bobină, conform ilustraţiei (fig. P).
♦
Îndoiţi firul de tăiat şi ancoraţi-l în fanta în formă
de L (30).
♦
Înfăşuraţi firul de tăiat pe bobină în direcţia indicată
de săgeată. Asiguraţi-vă că înfăşuraţi firul în mod
ordonat şi în straturi. Nu încrucişaţi firul (fig. R).
♦
Atunci când firul de tăiat înfăşurat ajunge la adâncituri (31), tăiaţi-l. Lăsaţi firul să iasă aproximativ 12
cm din bobină şi ţineţi un deget pe acesta pentru
a-l fixa (fig. Q).
♦
Procedaţi conform indicaţiilor menţionate anterior
pentru a fixa bobina pe unealtă.
Avertisment! Utilizaţi exclusiv fir de tăiat corespunzător, marca Black & Decker.
Rezultatele optime de cosire sunt realizate pe margini
mai late de 50 mm.
♦
Nu folosiţi unealta pentru a crea margini. Pentru
a crea marginile folosiţi o cazma specială.
♦
Dirijaţi unealta conform ilustraţiei din fig. L.
♦
Pentru a face o tăietură mai apropiată, înclinaţi
uşor unealta.
Montarea unei bobine noi de fir de tăiat
(fig. M) (doar pentru GL4525 și GL5028)
Bobinele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la
reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6481).
♦
Deconectați unealta.
♦
Ţineţi clapetele (18) apăsate şi scoateţi capacul
bobinei (19) din carcasă (7).
♦
Scoateţi bobina goală (20) din carcasă.
♦
Îndepărtaţi murdăria şi iarba rămasă pe capacul şi
carcasa bonei.
♦
Luaţi bobina nouă şi împingeţi-o în protuberanţa
de pe carcasă. Rotiţi uşor bobina până când se
aşează.
♦
Desfaceţi capătul unui fir de tăiat şi introduceţi firul
prin ochiuri (21). Firul ar trebui să iasă aproximativ
11 cm din capacul bobinei.
♦
Aliniaţi clapetele (18) de pe capacul bobinei cu
orificiile de ieşire (22) din carcasă.
♦
Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic
pe poziţie.
Avertisment! Dacă firele de tăiat depăşesc lama de
tăiat (23), tăiaţi-le astfel încât să ajungă până la lamă.
Înfăşurarea unui fir nou pe o bobină goală
(fig. S - U) (doar pentru GL4525 și GL5028)
Puteţi înfăşura un fir nou de tăiat pe o bobină goală.
Pachetele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la
reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6440).
♦
Scoateţi bobina goală din unealtă, conform indicaţiilor menţionate anterior.
9
♦
♦
♦
Îndepărtaţi orice fir de tăiat rămas pe bobină.
Înfăşuraţi mai întâi un fir nou pe partea superioară
a bobinei:
♦
Introduceţi 2 cm de fir de tăiat într-unul din fantele
din secţiunea superioară a bobinei, conform ilustraţiei.
♦
Înfăşuraţi firul de tăiat pe bobină în direcţia indicată
de săgeată. Asiguraţi-vă că înfăşuraţi firul în mod
ordonat şi în straturi. Nu îl intercalaţi.
♦
Atunci când firul de tăiat înfăşurat ajunge la adâncituri (32), tăiaţi-l.
♦
Introduceţi temporar fi rul în fantele (33) de pe
o parte a bobinei, conform ilustraţiei.
♦
Repetaţi procedura de mai sus pentru al doilea fir
de tăiat din secţiunea inferioară a bobinei. Poziţionaţi firul în fantele neutilizate (33).
♦
Procedaţi conform indicaţiilor menţionate anterior
pentru a fixa bobina pe unealtă. Nu uitaţi să eliberaţi
firul de tăiat din fantele de fixare (33).
Avertisment! Utilizaţi exclusiv fir de tăiat corespunzător, marca Black & Decker.
Dacă alimentarea automată cu fir nu
funcţionează sau dacă bobina este blocată,
încercaţi următoarele sugestii:
♦
♦
♦
Aparatul/unealta dumneavoastră Black & Decker, cu/
fără cablu de alimentare, a fost conceput(ă) pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei/
aparatului şi de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de
întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă
acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie
de întreţinere în afara curăţării periodice.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă/aparat şi de pe încărcător, folosind o perie
moale sau o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦
Curăţaţi în mod regulat fi rul de tăiat şi bobina
folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
♦
Folosiţi în mod regulat un răzuitor pentru a îndepărta iarba şi mizeria de sub apărătoare.
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 5 A.
Depanare
Dacă unealta dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător, urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă problema nu se
remediază, vă rugăm să contactaţi agentul de reparaţii
Black & Decker local.
Avertisment! Înainte de a continua, deconectaţi unealta.
Aparatul funcţionează încet
♦
Protejarea mediului înconjurător
Verifi caţi dacă carcasa bobinei se poate mişca
nestingherit. Curăţaţi-o dacă este necesar.
Verificaţi ca firul de tăiat să nu iasă mai mult de
11 cm din carcasa bobinei. În acest caz, tăiaţi-l
astfel încât să ajungă doar până la lama de tăiat.
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Alimentarea automată cu fir nu
funcţionează
♦
♦
♦
♦
Curăţaţi cu atenţie capacul şi carcasa bobinei.
Scoateţi bobina şi verificaţi dacă maneta se poate
mişca liber.
Scoateţi bobina şi desfăşuraţi firul de tăiat, apoi
înfăşuraţi-l din nou în mod ordonat, conform indicaţiilor menţionate anterior. Înlocuiţi bobina conform
instrucţiunilor.
Întreţinere
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
♦
Dacă firul de tăiat depăşeşte lama de tăiat, tăiaţi-l
astfel încât să ajungă până la lamă.
În cazul în care constataţi că produsul dumneavoastră
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Ţineţi clapetele apăsate şi scoateţi capacul bobinei
din carcasă.
Trageţi firul de tăiat până când iese 11 cm din carcasă. Dacă rămâne fir insuficient pe bobină, instalaţi
o nouă bobină de fir de tăiat conform indicaţiilor
menţionate anterior.
Aliniaţi clapetele de pe capacul bobinei cu orificiile
de ieşire din carcasă.
Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic
pe poziţie.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
10
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate
a manualului. Subsemnatul este responsabil pentru
întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie
în numele Black & Decker.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
20/04/2012
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Specificaţie tehnică
Tensiune de intrare
Putere absorbită
Turaţie în gol
Greutate
Vc.a.
W
min-1
kg
GL4525
Tip 1
GL5028
Tip 1
GL5530
Tip 1
230
450
7300
1,3
230
500
7200
1,5
230
550
7300
1,5
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Valoare vibraţie ponderată mână/braţ conform cu EN 786:
= 2,5 m/s², marjă (K) = 1,5 m/s².
LPA (presiune sonoră) 81 dB(A)
marjă (K) = 1 dB(A)
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
GL4525/GL5028/GL5530
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specifi caţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60335-1, EN 60335-2-91.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
2000/14/CE, Trimmer de tuns iarba L ≤ 50 cm, Anexa VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Olanda
Nr. identificare autoritate notificată: 0344
Nivelul puterii sonore conform cu 2000/14/CE
(Articolul 12, Anexa III, L ≤ 50 cm):
LWA (putere sonoră măsurată) 95 dB(A)
marjă (K) = 1 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată) 96 dB(A)
marjă (K) = 1 dB(A)
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
11
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00237569 - 25-06-2014
12
13
14
Download PDF

advertising