DW682K | DeWalt DW682K JOINTER GROOVER Type 4 instruction manual

402112-01 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW682
Figura 1
c
q
d
a
e
f
j
b
k
h
g
2
i
Figura 2
Figura 3a
i
b
d
f
a
Figura 3b
k
Figura 4
h
Figura 5
Figura 6
f
g
Figura 7
Figura 8
l
3
Figura 9
j
Figura 10a
m e
Figura 11
Figura 10b
n
e
o
Figura 12
Figura 13a
5-7.5
#0
15-2
#10
#20
Figura 13b
4
Figura 13c
5 cm
cm
Figura 13d
Figura 14
Figura 15a
Figura 15b
5-7.5 cm
15-25 cm
15-25 cm
Figura 16a
Figura 16b
Figura 16c
Figura 17a
5
Figura 17b
Figura 18
Figura 19a
Figura 19b
Figura 19c
Figura 19d
Figura 20a
Figura 20b
6
Figura 20c
Figura 20d
Figura 20e
Figura 21
p
c
7
MAŞINĂ DE ÎMBINAT CU "BISCUIŢI DE
LEMN" DW682
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Diametru disc
Lăţime disc
Greutate
mm
mm
kg
DW682
230
4
600
10.000
20
8/10/12
(pentru biscuiţi
de 0/10/20)
100
4
3
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
3
100
3,1
Tensiune
V
Tip
Putere absorbită
W
Turaţie în gol
min-1
Adâncime de tăiere, max.
mm
Reglarea adâncimii de plonjare mm
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
ah =
m/s²
Marjă K =
m/s²
<2,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
8
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
c)
DW682
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţiile tehnice" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-19.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
04.10.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
9
c)
d)
e)
f)
g)
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
10
d)
e)
f)
g)
unealta electrică înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau
depozitării uneltelor electrice. Astfel de
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Reguli suplimentare de siguranţă specifice pentru maşinile
de îmbinare cu "biscuiţi de
lemn"
• Discurile de tăiere trebuie să fie
corespunzătoare vitezei marcate pe
unealtă. Discurile de tăiere care funcţionează
la o turaţie mai mare decât cea recomandată
se pot rupe şi pot cauza vătămări.
• Utilizaţi întotdeauna apărătoarea.
Apărătoarea protejează operatorul de
fragmentele de disc rupte şi de contactul
accidental cu discul de tăiere.
• Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru apucare deoarece cuţitul
poate atinge cablul. Tăierea unui cablu
sub tensiune ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
• DIAMETRUL MAXIM permis al discului de
tăiere este de 100 mm.
• NU utilizaţi discuri uzate sau deteriorate.
• Verificaţi funcţionarea corespunzătoare
a sistemului de retractare a apărătorii înainte
de utilizare.
• Purtaţi o mască antipraf. Expunerea la
particulele de praf poate cauza dificultăţi de
respiraţie şi posibile vătămări.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că unealta este oprită
înainte de a o conecta la priza electrică.
• Nu opriţi unealta înainte ca lama să
funcţioneze liberă.
• Sprijiniţi panourile de dimensiuni mari aproape
de zona de tăiere.
• Nu scoateţi unealta din piesa de prelucrat
în timpul efectuării unei tăieturi iar lama se
roteşte. Eliberaţi întrerupătorul pornit/oprit şi
aşteptaţi ca lama să se oprească.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări la schimbarea discului.
– Riscul inhalării de praf de la materiale în timpul
debitării care poate fi dăunător.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
• Scoateţi cuiele şi obiectele metalice din piesa
de prelucrat înainte de a începe să lucraţi.
• După oprire, nu încercaţi niciodată să opriţi
lama apăsând pe laterala acesteia.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
• Nu aşezaţi niciodată unealta pe masă sau pe
bancul de lucru dacă nu este oprită.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
• Folosiţi unealta doar pentru a tăia lemn sau
material plastic.
• Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de protecţie
a lamei sunt în stare perfectă de funcţionare.
Diametrul lamei.
• Nu aşezaţi niciodată unealta pe masă sau pe
bancul de lucru dacă nu este oprită.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
• Utilizaţi exclusiv discuri conforme cu
specificaţiile cuprinse în aceste instrucţiuni de
funcţionare.
Codul pentru dată (q), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
• Nu trebuie utilizate lame realizate din oţel aliat
şi oţel rapid cu rezistenţă mare (oţel HSS).
Cele mai bune rezultate sunt obţinute utilizând
lame cu plăcuţe din carburi metalice sau CrV.
• Trebuie utilizate numai lame ascuţite, în
perfectă stare de funcţionare; lamele fisurate
sau îndoite trebuie eliminate şi înlocuite
imediat.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşină de îmbinat cu "biscuiţi de lemn"
• Asiguraţi-vă că lama este fixată bine şi se
roteşte în direcţia corectă.
1 Sac pentru praf
• Reculul apare atunci când unealta începe să
se împotmolească rapid şi este împinsă înapoi
spre operator. Eliberaţi imediat întrerupătorul
dacă lama se blochează sau unealta se
împotmoleşte.
1 Cheie cu dinte
2 Adaptoare pentru praf
1 Şurubelniţă hexagonală
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
• Păstraţi lamele ascuţite.
11
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Întrerupător de pornire/oprire
b. Buton de blocare
c. Mâner superior
d. Dispozitiv de reglare a ghidajului
e. Orificiu de evacuare a prafului extras
f. Ghidaj reglabil
g. Ştifturi antiderapare
h. Buton de reglare a adâncimii de plonjare
i. Rozetă de blocare
j. Buton de blocare a axului
k. Buton în formă de stea
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Maşina dumneavoastră de îmbinat cu "biscuiţi
de lemn" a fost concepută pentru efectuarea de
îmbinări plate cu "biscuiţi din lemn" în lemn şi
produse din lemn.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Maşina de îmbinat cu "biscuiţi de lemn" este
o unealtă electrică profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, adecvat
pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică). Dimensiunea
minimă a conductorului este de 1 mm2; lungimea
maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Siguranţa electrică
Ghidajul reglabil (fig. 3a, 3b)
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Ghidajul reglabil (f) vă permite să setaţi cu precizie
punctul în care fantele pentru biscuiţi să fie tăiate.
Pentru a regla înălţimea ghidajului:
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
12
1. Slăbiţi rozeta de blocare (i).
2. Setaţi dispozitivul de reglare a înălţimii (d)
după necesităţi. Cu ghidajul setat la 90°, scala
de sub rozeta de blocare citeşte distanţa dintre
centrul lamei de tăiere şi suprafaţa ghidajului.
3. Strângeţi rozeta de blocare.
PENTRU A REGLA ÎNCLINAŢIA GHIDAJULUI
1. Slăbiţi butonul în formă de stea (k).
2. Înclinaţi ghidajul în unghiul dorit.
3. Strângeţi butonul în formă de stea.
Marcajele de pe baza maşinii
de îmbinat
Atunci când lucraţi fără ghidaj, de exemplu când
realizaţi îmbinări în T, puteţi utiliza marcajele
de pe baza maşinii de îmbinat pentru alinierea
corespunzătoare a uneltei.
1. Setaţi ghidajul în poziţia 0°, aşa cum este
descris mai jos.
2. Pentru piesele de prelucrat cu grosime de
19 mm, utilizaţi marginea bazei ca referinţă
pentru centrare.
3. Pentru alte piese de prelucrat, utilizaţi linia
centrală roşie pentru alinierea uneltei.
4. Două dintre marcaje indică lungimea de tăiere.
Pentru a preveni depăşirea piesei de prelucrat,
asiguraţi-vă că aceasta se întinde dincolo de
aceste marcaje.
Reglarea adâncimii de plonjare
(fig. 4)
Adâncimea de plonjare trebuie setată pentru a se
potrivi cu dimensiunea biscuitului. Numerele 0,
10 şi 20 de pe butonul de reglare a adâncimii de
plonjare corespund cu dimensiunea biscuitului.
Marcajul M reprezintă adâncimea maximă de
tăiere de aprox. 22 mm.
- Rotiţi butonul de reglare a adâncimii
(h) în poziţia necesară, aliniind numărul
corespunzător cu marcajul roşu de pe unealtă.
Reglarea fină a adâncimii de
plonjare (fig. 5)
îmbinat atunci când tăiaţi. Atunci când lucraţi la
părţile vizibile ale piesei de prelucrat, puteţi să le
retrageţi pentru a evita zgârierea.
1. Pentru a retrage ştifturile, rotiţi-le uşor în
sensul acelor de ceasornic cu ajutorul unei
şurubelniţe cu cap drept.
2. Pentru a utiliza din nou aceste ştifturi, rotiţi-le
uşor în sens anti-orar.
Înlocuirea lamei (fig. 7, 8, 9)
1. Scoateţi cele şase şuruburi hexagonale (l) din
bază şi scoateţi capacul.
2. Apăsaţi butonul de blocare al axului (j) şi
scoateţi flanşa rotind-o în sens invers acelor
de ceasornic.
3. Înlocuiţi lama.
4. Strângeţi bine flanşa rotind-o în sensul acelor
de ceasornic, ţinând butonul de blocare al
axului apăsat.
5. Montaţi capacul plăcii şi strângeţi şuruburile.
AVERTISMENT:
• Asiguraţi-vă că dinţii lamei sunt
poziţionaţi în sens anti-orar, conform
ilustraţiei (fig. 8).
• După înlocuirea lamei, verificaţi
întotdeauna adâncimea de tăiere şi,
dacă este necesar, reglaţi-o.
• Nu utilizaţi discuri de diametru
mai mare sau mai mic decât cel
recomandat. Pentru dimensionarea
adecvată a lamelor, consultaţi
specificaţiile tehnice.
• Utilizaţi exclusiv lamele menţionate
în acest manual, ce respectă
standardul EN 847-1.
Reglarea fină este utilizată pentru eliminarea
toleranţelor posibile în dimensiunea fantelor
biscuitului.
1. Ridicaţi ghidajul (f) în sus, aşa cum este
descris mai jos.
2. Introduceţi şurubelniţa hexagonală conform
ilustraţiei şi reglaţi adâncimea de plonjare
după necesităţi, rotind şurubul (rotiţi în
sensul acelor de ceasornic pentru a reduce
adâncimea de plonjare).
3. Verificaţi setarea efectuând o tăietură de probă
într-o bucată de lemn care nu vă trebuie.
Extragerea prafului (fig. 10a,
10b)
Utilizând adaptorul corespunzător, puteţi conecta
un sac sau un extractor de praf.
EXTRACTORUL DE PRAF
Reglarea fină este utilizată pentru eliminarea
toleranţelor posibile în dimensiunea fantelor
biscuitului.
Ştifturile anti-alunecare (fig. 6)
1. Introduceţi adaptorul corespunzător (m) sau
(n) în orificiul de extragere a prafului (e).
Ştifturile anti-alunecare (g) ajută la reducerea
tendinţei de alunecare spre dreapta a maşinii de
2. Conectaţi furtunul de extragere a prafului la
adaptor.
13
SACUL DE PRAF
1. Introduceţi adaptorul drept (m) în orificiul de
extragere a prafului (e).
2. Ataşaţi sacul de praf (o) la adaptor.
3. Ori de câte ori este posibil, conectaţi un
dispozitiv de extracţie a prafului, conceput
în conformitate cu regulamentele relevante
referitoare la emisiile de praf.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 21)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi,
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul superior (c) şi a celeilalte
mâini pe mânerul principal (p).
Pornirea şi oprirea (fig. 2)
1. Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (a).
2. Dacă este necesar, apăsaţi butonul de blocare
(b) pentru funcţionare continuă şi eliberaţi
întrerupătorul.
3. Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
4. Pentru a opri operarea continuă a uneltei,
apăsaţi scurt întrerupătorul şi eliberaţi-l. Opriţi
întotdeauna unealta atunci când aţi terminat
lucrul şi înainte de a o deconecta.
AVERTISMENT: Nu porniţi sau nu
opriţi unealta atunci când lama atinge
piesa de prelucrat sau alte materiale.
14
Efectuarea îmbinărilor cu biscuiţi de lemn (fig. 11, 12)
Pot fi utilizate diverse tehnici pentru efectuarea
îmbinărilor solide şi precise cu biscuiţi de lemn. În
acest manual vor fi prezentate în detaliu cele mai
importante tehnici (fig. 11).
SELECTAREA DIMENSIUNII BISCUITULUI
(FIG. 12)
Cele trei dimensiuni ale biscuitului sunt #0, #10
and #20. În mod normal, dumneavoastră trebuie
să utilizaţi cel mai mare biscuit care se potriveşte
cu piesa de prelucrat.
După selectarea biscuitului ce urmează a fi utilizat,
reglaţi adâncimea de plonjare corespunzătoare
conform descrierii de mai jos.
AVERTISMENT: Efectuaţi întotdeauna
o tăietură de probă într-o bucată
de lemn care nu vă trebuie pentru
a verifica adâncimea de plonjare. Dacă
este necesar, efectuaţi o reglare fină,
aşa cum este descris în secţiunea
Asamblare şi reglaje.
Poziţionarea biscuitului
(fig. 13a-13d)
Pentru îmbinarea marginilor, biscuiţii trebuie să fie
poziţionaţi în mod normal la intervale de 15-25 cm.
Biscuitul exterior trebuie poziţionat la 5-7,5 cm de
capătul piesei de prelucrat (fig. 13a).
Atunci când îmbinaţi piese de prelucrat ascuţite,
cum ar fi ramele de tablou, chiar şi cel mai mic
biscuit poate fi prea mare pentru îmbinare. În acest
caz, capătul expus al biscuitului trebuie polizat
după ce îmbinarea a fost lipită (fig. 13b).
Atunci când îmbinaţi piese de prelucrat mai subţiri
decât aprox. 2,5 cm, pot fi utilizate perechi de
biscuiţi pentru rezistenţă suplimentară (fig. 13c).
Pentru marcarea bucăţilor potrivite, poziţionaţi-le
mai întâi aşa cum vor fi asamblate. Utilizaţi un
echer pentru a trasa linia de marcaj de-a lungul
pieselor (fig. 13d).
Tăierea fantelor pentru biscuiţi
(fig. 14)
1. Reglaţi unealta conform instrucţiunilor de mai
sus.
2. Aliniaţi marcajul central de pe baza uneltei cu
linia de marcaj, conform ilustraţiei.
3. Porniţi unealta şi aşteptaţi o secundă ca lama
să atingă turaţia maximă.
4. Împingeţi ferm ghidajul peste piesa de
prelucrat şi plonjaţi dispozitivul de tăiere până
ce punctul de oprire este atins.
Îmbinările în unghi drept
(fig. 17a, 17b)
5. Lăsaţi unealta să retragă lama din piesa de
prelucrat.
1. Aşezaţi piesele de prelucrat aşa cum vor fi
montate (fig. 17a).
6. Opriţi unealta.
2. Alegeţi dimensiunea corespunzătoare
a biscuitului.
Asamblarea pieselor de prelucrat
1. Încercaţi să asamblaţi piesele de prelucrat
pentru a verifica dacă îmbinările se potrivesc
corect.
3. Marcaţi centrele biscuitului.
4. Pentru tăierea părţii din faţă, prindeţi piesa de
prelucrat şi aliniaţi unealta conform ilustraţiei
(fig. 17b)
5. Tăiaţi fantele biscuitului conform instrucţiunilor
de mai sus.
2. Întindeţi uniform un adeziv corespunzător în
fantele pentru biscuiţi şi pe suprafeţele de
unire a îmbinării.
Îmbinările offset (fig. 18)
3. Introduceţi biscuiţii în fante asigurându-vă că
aceştia vin în contact cu adezivul.
Atunci când îmbinaţi două piese de prelucrat de
grosimi diferite, procedaţi după cum urmează:
4. Asamblaţi piesele de prelucrat şi fixaţi-le până
când adezivul s-a uscat.
1. Aşezaţi piesele de prelucrat aşa cum vor fi
montate.
Îmbinări cap la cap (fig. 15a,
15b)
2. Alegeţi dimensiunea corespunzătoare
a biscuitului.
3. Marcaţi centrele biscuitului.
1. Aşezaţi piesele de prelucrat pe o suprafaţă
plană, aşa cum vor fi montate.
4. Alegeţi piesa de prelucrat care va fi montată în
spate.
2. Marcaţi centrele biscuitului. Biscuiţii trebuie
să fie poziţionaţi la intervale de 15-25 cm;
biscuitul exterior trebuie poziţionat la 5-7,5 cm
de capetele piesei de prelucrat (fig. 15a).
5. Setaţi dispozitivul de reglare a înălţimii pentru
a poziţiona biscuitul în centrul piesei de
prelucrat.
3. Setaţi ghidajul la 90°.
6. Tăiaţi fantele biscuitului conform instrucţiunilor
de mai sus.
4. Setaţi dispozitivul de reglare a înălţimii pentru
a poziţiona biscuitul în centrul piesei de
prelucrat.
7. Reglaţi ghidajul în sus cu o distanţă egală
cu offset-ul dorit. Utilizaţi scala pentru a citi
setarea.
5. Reglaţi celelalte setări ale uneltei conform
instrucţiunilor de mai sus.
8. Tăiaţi fantele biscuitului conform instrucţiunilor
de mai sus.
6. Tăiaţi fantele biscuitului conform instrucţiunilor
de mai sus (fig 15b).
Îmbinarea ramelor (fig. 16a16c)
1. Aşezaţi piesele de prelucrat pe o suprafaţă
plană, aşa cum vor fi montate(fig. 16a, 16b).
2. Alegeţi dimensiunea corespunzătoare
a biscuitului.
3. Marcaţi centrele biscuitului.
4. Reglaţi unealta conform instrucţiunilor de mai
sus.
5. Tăiaţi fantele biscuitului conform instrucţiunilor
de mai sus (fig. 16c).
Îmbinările marginilor oblice
(fig. 19a–19d)
ALINIEREA SUPRAFEŢELOR EXTERIOARE
1. Aşezaţi piesele de prelucrat aşa cum vor fi
montate.
2. Marcaţi centrele biscuitului de pe partea
exterioară a îmbinării.
3. Setaţi unghiul ghidajului la 90°.
4. Reglaţi ghidajul pentru a poziţiona biscuitul
spre interiorul îmbinării, acolo unde piesa de
prelucrat este mai groasă. Alegeţi dimensiunea
corespunzătoare a biscuitului (fig. 19b).
5. Prindeţi piesa de prelucrat şi aliniaţi unealta
conform ilustraţiei (fig. 19c).
15
6. Tăiaţi fantele biscuitului conform instrucţiunilor
de mai sus.
ALINIEREA SUPRAFEŢELOR INTERIOARE
1. Aşezaţi piesele de prelucrat aşa cum vor fi
montate.
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
2. Marcaţi centrele biscuitului de pe partea
interioară a îmbinării.
3. Setaţi unghiul ghidajului la 45°.
4. Reglaţi ghidajul pentru a poziţiona biscuitul
spre interiorul îmbinării, acolo unde piesa de
prelucrat este mai groasă. Alegeţi dimensiunea
corespunzătoare a biscuitului.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
5. Prindeţi piesa de prelucrat şi aliniaţi unealta
conform ilustraţiei (fig. 19d).
6. Tăiaţi fantele biscuitului conform instrucţiunilor
de mai sus.
Îmbinările în T (fig. 20a-20e)
Acest tip de îmbinări este utilizat mai ales pentru
ataşarea rafturilor pe panourile laterale (fig. 20a).
1. Aşezaţi piesele de prelucrat pe o suprafaţă
plană, aşa cum vor fi montate (ca un T
răsturnat).
2. Marcaţi centrele biscuitului de pe piesa pentru
raft.
3. Marcaţi discret marginea superioară a raftului
pe panoul lateral (fig. 20b).
4. Prindeţi ghidajul pe partea superioară
a panoului lateral, aliniind capătul raftului cu
linia (fig. 20c).
5. Alegeţi dimensiunea corespunzătoare
a biscuitului.
6. Setaţi ghidajul la 0°.
7. Aliniaţi unealta cu marcajele biscuitului
utilizând marcajele de pe baza uneltei.
8. Efectuaţi o tăiere verticală (fig. 20a) şi una
orizontală (fig. 20e) în locul unde va fi fiecare
biscuit.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
16
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00183687 - 18-07-2012
17
DW682K
MAŞINĂ DE ÎMBINAT CU „BISCUIŢI DE LEMN“ 4
©
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising