GTC1843L | Black&Decker GTC1843L CORDLESS CLIPPER Type H1 - H2 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533224 - 32 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GTC1843L20
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
e.
Az Ön Вlack & Decker sövényvágóját sövények, cserjék
és bokrok nyírásához terveztük. A készülék iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
Az Ön Вlack & Decker töltőjét a szerszámhoz mellékelt típusú Вlack & Decker akkumulátorok töltéséhez
készítettük.
f.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonságtechnikai figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és útmutatást.
Az útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést
okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
útmutatót későbbi használatra.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy
akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot
jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen és sötét munkaterület vonzza
a baleseteket.
Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes
légtérben, például ahol gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por vannak jelen. Elektromos szerszámok használatakor szikra keletkezhet, amely
begyújthatja a port vagy gázt.
A szerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és az arra járókat. Ha elterelik a figyelmét,
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő
legyen. Soha, semmilyen módon ne alakítsa át
a csatlakozódugót. A földelt elektromos szerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt. Eredeti
(nem átalakított) csatlakozódugasz és megfelelő
fali aljzatok használata mellett kisebb az áramütés
kockázata.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik,
nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat.
Ha víz kerül az elektromos szerszám belsejébe,
megnő az áramütés kockázata.
Bánjon gondosan a kábellel. Az elektromos
szerszámot soha ne hordozza és ne húzza a tápkábelnél fogva, a dugaszát pedig ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt hőtől,
olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekeredett kábel növeli az áramütés
veszélyét.
f.
g.
4.
a.
b.
4
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló
(RCD) előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő
kapcsoló használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda arra,
amit tesz, használja a józan eszét, ha elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne használja a szerszámot, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség
is súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések,
például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a hálózatra és/vagy akkumulátorra kapcsolja,
a kezébe veszi vagy magával viszi.
Ne szállítsa a feszültség alatt lévő gépet ujjával
az üzemi kapcsolón, mert bekapcsolt szerszámok
szállítása balesetveszélyes.
Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett szerelőkulcs
a gép beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert
vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben. Porelszívó berendezés használatával nagymértékben csökkenthetők a por okozta veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A célnak
megfelelő szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely elektromos szerszám használata, amely nem irányítható
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatosan biztonságos üzemelését.
megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót,
ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy válassza le az akkumulátorról. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen; ne
engedje, hogy olyan személyek használják, akik
nem ismerik a készüléket vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos szerszámok használata nem
képzett felhasználók kezében veszélyes lehet.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
amely befolyásolhatja a szerszám használatát.
Ha a szerszám sérült, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könynyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
A szerszám rendeltetésétől eltérő célú használata
veszélyhelyzetet teremthet.
Elektromos szerszámokra vonatkozó kiegészítő
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! További biztonsági figyelmeztetések sövényvágókhoz
♦
♦
♦
♦
♦
Akkumulátoros szerszámok használata és gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos
típusú akkumulátor töltésére, másik típusú akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkumulátorral használja. Másfajta
akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol
minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól,
érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól
és minden más apró fémtárgytól, amelyek az
érintkezőket rövidre zárhatnák.
Az akkumulátor pólusainak rövidzárlata égési sérülést vagy tüzet okozhat.
Kedvezőtlen körülmények között előfordulhat,
hogy az akkumulátorból folyadék ömlik ki; kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha
a szemébe került, azonnal forduljon orvoshoz. Az
akkumulátorból kiömlő folyadék irritációt vagy égési
sérülést okozhat.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Javítás
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
5
Az elektromos szerszámot a szigetelt markolatánál fogja, amikor olyan helyen végez munkát,
ahol a vágószerszám rejtett vezetékkel, vagy
a szerszám saját tápkábelével kerülhet érintkezésbe. Ha a szerszám áram alatt lévő vezetéket ér,
az elektromos szerszám csupasz fém alkatrészei
is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
Testének minden egyes részét tartsa távol a vágókéstől.
Ne távolítsa el a levágott anyagot, és ne tartsa
a vágni kívánt anyagot, amíg a vágókések mozgásban vannak. Ha el akarja távolítani az elakadást okozó anyagot, ellenőrizze, hogy a kapcsoló
kikapcsolt állásban van-e. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség
is súlyos személyi sérülést okozhat.
A sövényvágót csak akkor hordozza a kezében,
amikor a vágókés már leállt. Ha a sövényvágót
a kezében hordozza vagy eltárolja, mindig helyezze rá a védőburkolatot a vágókésre.
A sövényvágó helyes kezelése mellett kisebb annak
veszélye, hogy a vágóél személyi sérülést okozna.
A kábelt tartsa távol a vágási területtől. Ha bokros
területen dolgozik, a sövényvágó kábelét a növényzet eltakarhatja, és így véletlenül elvághatja a kábelt.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük.
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy szerelék
használata, illetve az ebben fel nem sorolt művelet
végzése személyi sérülés és/vagy anyagi kár veszélyével járhat.
Ha a szerszámot a kezében hordozza, ne tartsa az
ujját a fogantyún vagy az indítókapcsolón, amíg az
akkumulátort ki nem vette belőle.
Ha korábban még nem használt sövényvágót, lehetőleg kérjen gyakorlati tanácsokat egy gyakorlott
felhasználótól – a kézikönyv áttanulmányozásán túl
is.
Soha ne érjen a vágókésekhez, amíg a szerszám
működésben van.
Soha ne próbálja erőszakkal leállítani a vágókéseket.
Addig ne tegye le a szerszámot, amíg a vágókések
teljesen le nem álltak.
Rendszeresen ellenőrizze, nem sérültek vagy kopottak-e a vágókések.
Ne használja a szerszámot, ha a vágókések sérültek.
Legyen óvatos, sövényvágás közben kerülje ki
a kemény tárgyakat (pl. fémhuzalok, kerítések). Ha
véletlenül ilyen tárgyba ütközne, azonnal kapcsolja ki
a szerszámot, és ellenőrizze, nem keletkezett-e rajta
sérülés.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ha a szerszám rendellenesen kezd vibrálni, azonnal
kapcsolja ki, és ellenőrizze, nem sérült-e.
Ha a szerszám megszorul, azonnal kapcsolja ki.
Mielőtt a az elakadást okozó anyagot eltávolítaná,
vegye ki az akkumulátort a szerszámból.
Használat után tegye rá a vágókésekre a mellékelt
borítót.
A szerszámot befedett vágókéssel tárolja el.
Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szerszámra minden védőeszköz fel van szerelve. Soha
ne próbáljon nem teljesen ép vagy engedély nélkül
átalakított szerszámot használni.
Soha se engedje, hogy a szerszámot gyermekek
használják.
Amikor a sövény magasabb részét nyírja, számítson
leeső törmelékre.
A szerszámot mindig két kézzel, a fogantyúinál
tartsa.
Esőtől és magas páratartalomtól védje
a szerszámot.
Mindig viseljen biztonsági csúszásmentes
cipőt.
Figyelmeztetés! Ne érjen a lánchoz a forgácskidobási pontnál.
Mindig viseljen védősisakot és védőszemüveget.
A folyamatosan biztonságos működés
végett 10 percenként ellenőrizze a lánc
feszességét a kezelési útmutatóban leírtak
szerint,és állítsa az engedélyezett 3 mm-es
kiemelésű feszességre.
Óvakodjon a leeső tárgyaktól. Tartsa távol
az arra járókat.
Mások biztonsága
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják korlátozott
fizikai, mentális képességekkel rendelkező, vagy
gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is); kivétel, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet és
tájékoztatást biztosít számukra.
♦
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
Halálos áramütés veszélye. A légvezetékektől legalább 10 m távolságot tartson.
Fennmaradó veszélyek
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a készülék nem rendeltetésszerű,
illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket
az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg,
így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért
értékek összehasonlítására is.
A megadott érték felhasználható a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes
becsléséhez is.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó biztonsági
előírások betartása és védőeszközök használata mellett
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülések. Ha a készüléket huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás,
különös tekintettel a tölgy, bükk és rétegelt lemez
anyagokra.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata
során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától
függően. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás
szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Kiegészítő biztonsági útmutatások akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja.
♦
Hőhatástól óvja.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet 40°C
fölé emelkedhet.
♦
Csak 10°C és 40°C közötti környezeti hőmérsékleten
töltse.
♦
Csak a készülékhez/szerszámhoz mellékelt töltővel
töltse. Nem megfelelő töltő használata áramütéshez
vagy az akkumulátor túlmelegedéséhez vezethet.
Figyelmeztető szimbólumok
A szerszámon a következő figyelmeztető szimbólumok
láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése végett olvassa el a kezelési
útmutatót.
6
♦
♦
♦
♦
♦
Jellemzők
Elhasznált akkumulátorok kiselejtezésénél tartsa be
a „Környezetvédelem” című fejezet útmutatásait.
Ne sértse fel és ne deformálja az akkumulátort
szúrással vagy ütéssel, mivel az személyi sérülést
és tűzveszélyt okozhat.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Az akkumulátorok szélsőséges körülmények között
szivároghatnak.
Ha az akkumulátoron folyadékot észlel, ronggyal
alaposan törölje le. Vigyázzon, hogy a folyadék ne
kerüljön érintkezésbe a bőrével.
Ha a folyadék a bőrére vagy a szemébe jutott,
kövesse az alábbi utasításokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Üzemi kapcsoló
Reteszelő gomb
Főfogantyú
Vágófej
Fűrészlap
Vágókés-borító
Akkumulátor
A ábra
8. Töltő
9. Töltéskijelző
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Az akkumulátor-folyadék személyi
sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha a bőrére került,
azonnal öblítse le vízzel. Bőrpirosodás, fájdalom vagy
irritáció esetén forduljon orvoshoz. Ha a szemébe
került, tiszta vízzel azonnal öblítse le, és forduljon
orvoshoz.
Figyelmeztetés! A szerszám véletlen beindításának
megakadályozása végett bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátort eltávolította a szerszámból, és
a vágókés-borító a helyén, a vágókéseken van, mielőtt
a következő műveletekhez fogna. Ennek elmulasztása
súlyos személyi sérüléshez vezethet.
Töltők
Figyelmeztetés! Az Ön töltőjét egy adott feszültségre terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a töltő adattábláján megadott
feszültségnek.
A vágófej fel- és leszerelése (C ábra)
A vágófej felszerelése
♦
A fogantyú (3) kapcsolódó végének külsején lévő
vájatot igazítsa a vágófej (4) kapcsolódó végének
belsejében lévő nyelvhez.
♦
Nyomja rá a vágófejet (4) a fogantyúra (3).
♦
Csúsztassa a gallért (11) lefelé, majd forgassa az
óramutató járásának irányában addig, amíg teljesen
be nem szorul.
Figyelmeztetés! Időnként ellenőrizze, biztonságosan
szorosak-e a csatlakozások. A gallér akkor van biztonságosan meghúzva, ha nem látszanak ki a narancsszínű
menetek.
Figyelmeztetés! Soha ne próbáljon a töltő helyett
hagyományos hálózati dugaszt használni.
♦
Вlack & Decker töltővel csak annak a készüléknek/
szerszámnak az akkumulátorát töltse, amelyikhez
tartozik.
Más akkumulátorok szétrobbanhatnak, személyi
sérülést és anyagi kárt okozva.
♦
Soha ne kísérletezzen nem tölthető telepek töltésével.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki az egyik megbízott
Вlack & Decker szakszervizzel.
♦
Víztől óvja a töltőt.
♦
Ne bontsa szét.
♦
Ne tesztelje mérőműszerrel.
♦
Töltéskor a töltőt jól szellőző helyen kell tárolni.
A vágófej leszerelése
♦
Támassza le a fogantyút (3) a földre, lazítsa ki
a gallért (11), majd emelje ki a vágófejet (4).
A vágófej szögének beállítása (D ábra)
A vágófej 180°-kal elforgatható és azon belül 5 helyzetben rögzíthető.
Figyelmeztetés! Viseljen kesztyűt, és a szerszámot
az ábrán látható módon tartsa, hogy az ujjai be ne
csípődjenek.
♦
Támassza le a fogantyút (3) a földre, csúsztassa
a gallért (12) lefelé, majd mozgassa a vágófejet
(4) a kívánt helyzetbe. Ellenőrizze, hogy a vágófej
bepattant-e a helyére.
Szimbólumok a töltőn
A töltőn a következő szimbólumok láthatók:
A töltő kettős szigetelésű; ezért nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a hálózati feszültség megfelel-e a töltő
adattábláján megadott feszültségnek. Soha
ne próbáljon a töltő helyett hagyományos
hálózati dugaszt használni.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártóval vagy
Вlack & Decker márkaszervizzel ki kell
cseréltetni.
Az akkumulátor be- és kiszerelése (B ábra)
♦
Behelyezésnél igazítsa az akkumulátort (7) a szerszám befogadó nyílásához. Csúsztassa be az
akkumulátort a tartórekeszbe és addig nyomja, amíg
a helyére be nem pattan.
♦
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldó gombot (10), és ezzel egyidejűleg húzza ki az
akkumulátort a befogadó nyílásból.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
7
A szerszám használata
Javaslatok a szerszám optimális használatához
♦
Felülről kezdje a sövény nyírását. Enyhén döntse
meg a szerszámot (a vágás vonalához képest max.
15°-kal), hogy a vágóél hegye kissé a sövény felé
mutasson (F1 ábra). A kések így hatékonyabban
fognak vágni. Tartsa a szerszámot a kívánt szögben,
és mozgassa egyenletesen a vágási vonal mentén.
A kétoldalas késnek köszönhetően bármely irányban
vághat a szerszámmal.
♦
A tökéletesen egyenes vágási vonal eléréséhez
feszítsen ki egy zsinórt a sövény hossza mentén
a kívánt magasságban.
Használja a zsinórt vezetővonalként úgy, hogy
közvetlenül felette vág.
♦
A síkfelület megtartásához, vágjon felfelé a növekedési iránynak megfelelően.
A fiatalabb hajtások kibújhatnak, ha a kés lefelé vág,
így a sövény ezeken a helyeken elvékonyodhat (F2
ábra).
♦
Ügyeljen arra, hogy idegen tárgyakhoz ne érjen
a készülék. Különösképpen a kemény tárgyakat (pl.
fémhuzal, kerítés) kerülje, mert ezek tönkretehetik
a vágókéseket.
♦
Rendszeresen olajozza a késeket.
Figyelmeztetés! Hagyja a készüléket saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
Az akkumulátor töltése (A ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt
olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a készülékkel
korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben
az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség,
nem jelent hibát.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési
hőmérséklet: 24 °C körül.
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort,
ha a cellahőmérséklet kb. 10 °C alatt vagy 40 °C
felett van.
Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és az
automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor
a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik, illetve lehűl.
♦
A töltéshez tegye az akkumulátort (7), a töltőbe (8).
Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető
be a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon
meg arról, hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik a töltőbe.
♦
Útmutató a sövényvágáshoz (Egyesült Királyság
és Írország)
♦
A lombhullató (minden évben új leveleket hajtó)
sövényeket és bokrokat júniusban és októberben
nyírja.
♦
Az örökzöldeket áprilisban és augusztusban nyírja.
♦
A tűlevelű és más gyorsan növő bokrokat május és
október között hathetente nyírja.
Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra,
majd kapcsolja be.
A töltéskijelző (9) villogni kezd.
A töltés akkor kész, amikor a töltéskijelző (9)
folyamatosan világít. Az akkumulátor korlátlan
ideig maradhat a töltőben. A LED világítani kezd,
amikor a töltő időnként rátölt az akkumulátorra.
♦
Útmutató a sövényvágáshoz (Ausztrália és Új-Zéland)
♦
A lombhullató (minden évben új leveleket hajtó) sövényeket és bokrokat decemberben és márciusban
nyírja.
♦
Az örökzöldeket szeptemberben és februárban
nyírja.
♦
A tűlevelű és más gyorsan növő bokrokat október
és március között hathetente nyírja.
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel.
Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama, ha lemerült állapotban tárolják.
Az akkumulátor töltőben hagyása
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben,
miközben a LED határozatlan ideig világít. A töltő frissen
és teljesen feltöltött állapotban tartja az akkumulátort.
Tisztítás, karbantartás és tárolás
Az Ön Вlack & Decker szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú távú használatra terveztük.
A készülék folyamatosan kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
Be- és kikapcsolás (E ábra)
Az Ön biztonsága érdekében ez a szerszám kettős kapcsolórendszerrel van felszerelve. Ez a kapcsolórendszer
megakadályozza a szerszám véletlen beindulását.
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
Bekapcsolás
♦
Nyomja a reteszelő gombot (2) hátrafelé a hüvelykujjával, és ezzel egyidejűleg nyomja le az üzemi
kapcsolót (1).
♦
Engedje el a reteszelő gombot (2).
Figyelmeztetés! Mielőtt bármilyen karbantartási műveletbe kezdene, vegye ki a szerszámból az akkumulátort.
Tisztítás előtt áramtalanítsa a töltőt.
Kikapcsolás
♦
Engedje el az üzemi kapcsolót (1).
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja a kapcsolót bekapcsolt helyzetben reteszelni.
Használat után és eltárolás előtt
♦
Használat után gondosan tisztítsa meg a vágókéseket. Tisztítás után a rozsdásodás megelőzése
céljából kenjen egy réteg könnyű gépolajat a vágókésekre.
♦
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a gép szellőzőnyílásait.
8
♦
♦
A motorburkolatot nedves ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg.
Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú
tisztítószert.
Használat előtt és után ellenőrizze, nincs-e törmelék
a kapcsolóknál.
nyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Tárolás
Ha a szerszámot több hónapon keresztül nem használja, ideális, ha az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva
hagyja.
A Вlack & Decker lehetőséget biztosít a Вlack & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok
elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el készülékét az egyik
megbízott márkaszervizbe, amelyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Minden más esetben a következőket tegye:
♦
♦
♦
♦
Teljesen töltse fel az akkumulátort.
Vegye ki az akkumulátort a szerszámból.
A szerszámot és az akkumulátort biztonságos,
száraz helyen tárolja.
A tárolási hőmérsékletnek mindig +5 és +40°C
között kell lennie. Vízszintes felületre helyezze az
akkumulátort.
Ha a szerszámot huzamosabb idejű tárolás után
használja, ismét töltse fel teljesen az akkumulátort.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Вlack & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett a hivatalos Вlack & Decker
szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és
ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő
honlapon érhetők el: www.2helpU.com.
Akkumulátorok
Az akkumulátorokat hasznos élettartamuk
végén a környezetvédelmi előírások betartásával semmisítse meg:
♦
Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait.
♦
Az akkumulátor(oka)t ne dobja tűzbe, mert azzal
robbanást vagy személyi sérülést okozhat.
♦
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd vegye ki
a szerszámból.
♦
Az akkumulátorok újrahasznosíthatók. Az akkumulátor(oka)t megfelelő csomagolásba helyezze, hogy
a pólusai(k) között ne keletkezhessen rövidzárlat.
Juttassa el őket az egyik márkaszervizbe vagy
a helyi hulladékhasznosító telepre.
Hibaelhárítás
Ha a szerszám nem működik megfelelően, ellenőrizze
a következőket:
Hibajelenség
Lehetséges ok
Teendő
A szerszám
nem indul be.
Az akkumulátor
nem jól van
behelyezve.
Ellenőrizze az
akkumulátor
behelyezését.
Az akkumulátor
lemerült.
Tegyen be
egy (teljesen)
feltöltött akkumulátort.
A reteszelő
gombot nem
működtette.
Tartsa be az
indítási eljárást.
A pólusoknál
nem elég
szoros a csatlakozás.
Ellenőrizze
a csatlakozásokat.
Az akkumulátor
nem jól van
behelyezve.
Ellenőrizze az
akkumulátor
behelyezését.
Az akkumulátor
nem töltődik.
Műszaki adatok
GTC1843L20 H1
Felvett feszültség
Üresjárati fordulatszám
Vdc 18
min-1 1 400
Vágókés hossza
cm 43
Fogköz
mm 12
Késfék
s < 1,0
Súly (akkumulátor
nélkül)
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A terméket a rendes
háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni.
kg 3,2
Akkumulátor
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi anyagaik
újrahasznosítását és újbóli felhasználását.
Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével a környezetszeny-
BL2018
Feszültség
Vdc
18
Tárkapacitás
Ah
2,0
Típus
Li-ion
Töltő
905902**
1-es TÍPUS
Felvett feszültség
Vac
100/-240
Kimenő feszültség
Vdc
8/-20
Leadott áramerősség
mA
400
Hangnyomásszint az EN60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 82 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
9
Hangteljesítmény (LWA) 93 dB(A), toleranciafaktor (K)
3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax
vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték (ah) 1,1 m/s2,
toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
GTC1843L20
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” című
fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN60745-1, EN60745-2-15
2000/14/EK, Sövényvágó, 1400 min-1, V. melléklet
WA (mért hangteljesítmény) 93 dB(A)
L
Bizonytalanság (K) 3 dB(A)
WA (garantált hangteljesítmény) 95 dB(A)
L
Bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Вlack & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
28-02-2014
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
zst00255941 - 19-12-2014
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising