DC547 | DeWalt DC547 CAULK GUN Type 11 instruction manual

402112-89 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DC540
DC542
DC547
Figura 1
g
h
f
a
e
b
c
d
i
j
k
l
2
m
n
Figura 2
q
p
o
i
d
q
Figura 3
= montat pe carcasă
= montat pe tija pistonului plonjor
x
s
t
r
g
u
j
Figura 4
l
g
z
t
n
m
aa
x
w
v
y
z
3
Figura 5
f
bb
4
PISTOL DE LIPIT CU ACUMULATOR PENTRU
REGIM GREU DE LUCRU DC540, DC542, DC547
Felicitări!
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Specificaţii tehnice
Tensiune
VDC
Tip
Forţă
N
de împingere
kg
Viteză
de împingere mm/min
Greutate (fără
acumulator)
kg
DC540
12
11
2900
295
DC542
12
11
2900
295
DC547
18
11
2900
295
25-584
25-584
50-635
1,67*
1,77*
1,70*
* greutatea nu include cartuşul sau suportul cilindrului
LPA (presiune
sonoră)
dB(A)
KPA (marjă presiune
sonoră
dB(A)
LWA (putere
sonoră)
dB(A)
KWA (marjă putere
sonoră)
dB(A)
67
67
68
2,8
2,8
2,8
78
78
79
2,8
2,8
2,8
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Acumulator
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
Încărcător
Tensiune reţea
Tip acumulator
Vc.c.
Ah
kg
VC.A.
DE9501
NiMH
12
2,4
0,7
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
230
NiCd/NiMH
DE9135
230
NiCd/NiMH/
Li-Ion
40
(Acumulatori
2,0 Ah)
0,52
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN60745:
Valoarea nivelului
vibraţiilor ah = m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Marjă K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Timp aprox.
de încărcare
min.
Greutate
kg
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere introduse
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
60
(Acumulatori
2,0 Ah)
0,52
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
5
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DC540, DC542, DC547
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN 60745-1.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările şi instrucţiunile de
siguranţă Nerespectarea avertizărilor
6
şi a instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f)
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
g) În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR CU
ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
7
b)
c)
d)
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate
genera riscuri de vătămare şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două
borne. Scurtcircuitarea bornelor bateriei
poate determina arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este
posibil să fie evacuat lichid din baterie;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul în
care survine contactul accidental, clătiţi
cu apă. În cazul în care lichidul intră în
contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă,
medicul. Lichidul evacuat din baterie poate
cauza iritaţii sau arsuri.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă privind pistoalele de
lipit
• Ţineţi unealta pe suprafeţele izolate pentru
prindere atunci când efectuaţi o operaţie în
care unealta de debitat poate atinge cabluri
ascunse sau propriul cablu de alimentare.
Contactul cu un cablu sub tensiune va
determina, de asemenea, scurgerea curentului
în componentele metalice expuse ale uneltei
şi va cauza electrocutarea operatorului.
• Ţineţi mâinile la distanţă de zona pistonului
plonjor şi de tija acestuia al pistolului de
lipit. Degetele pot fi zdrobite între suportul
pentru tub şi pistonul plonjor.
• Atunci când operaţi pistolul de lipit
deasupra capului, aveţi grijă ca tija
pistonului să nu fie în direcţia ochilor
sau a capului. Tija pistonului poate aluneca
înapoi, în direcţia utilizatorului. Purtaţi
întotdeauna echipament de protecţie pentru
ochi atunci când utilizaţi pistolul de lipit.
• Lucraţi întotdeauna în zone ventilate
corespunzător şi purtaţi echipament de
8
protecţie respiratorie dacă este necesar.
Vaporii emanaţi de anumite materiale din
poliuretan sau adezive pot fi dăunători.
• Opriţi aparatul şi deconectaţi acumulatorul
înainte de montarea sau demontarea
accesoriilor, înainte de efectuarea
reglajelor sau când efectuaţi reparaţii.
O pornire accidentală poate cauza vătămarea.
• Utilizaţi numai accesoriile recomandate de
producător pentru modelul dvs. Accesoriile
ce pot fi adecvate pentru o unealtă, pot crea
risc de vătămare atunci când sunt utilizate
cu altă unealtă. Utilizarea unor accesorii
necorespunzătoare poate conduce la apariţia
riscului de vătămare a persoanelor.
• Blocaţi întrerupătorul în poziţia OPRIT
atunci când nu utilizaţi utilajul pentru a evita
eliberarea accidentală a materialului.
• Aveţi grijă să nu ajungă materiale din
poliuretan sau adezive în punctele de
contact ale acumulatorului.
• Citiţi şi respectaţi întotdeauna instrucţiunile
producătorului cu privire la materialele
din poliuretan sau adezive. Nerespectarea
acestui lucru poate cauza vătămări personale.
PERICOL: Ţineţi mâinile la distanţă de
zona pistonului plonjor şi de tija acestuia.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi unealta dacă
staţi pe o scară.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Pericol de prindere sau de zdrobire
a degetelor.
– Pericol de inhalare a vaporilor la lucrul cu
adezivi.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa
carcasei ce formează articulaţia de montaj dintre
unealtă şi acumulator.
Exemplu:
2012 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de siguranţă
şi operare pentru încărcătoarele de acumulatori
DE9116/DE9135.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de pe
acesta, de pe acumulator şi de pe produsul cu
acumulator.
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi
pe bornele de încărcare. Nu puneţi
în contact cu obiecte conductibile.
Se poate genera şoc electric sau
electrocutare.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului. Se
poate genera şoc electric.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
pot exploda, determinând vătămări şi
daune.
ATENŢIE: În anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului
pot fi scurtcircuitate de materiale
străine. Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la, vată
minerală, folie de aluminiu sau orice
depunere de particule metalice trebuie
ţinute la distanţă de compartimentele
încărcătorului. Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul de la sursa de alimentare
atunci când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi încărcătorul
înainte de a încerca să îl curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de incendiu,
şoc electric sau electrocutare.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât dacă
este absolut necesar. Utilizarea unui cablu
prelungitor necorespunzător poate genera risc
de incendiu, şoc electric sau electrocutare.
• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra
încărcătorului sau nu poziţionaţi
încărcătorul pe o suprafaţă moale ce poate
bloca fantele de aerisire şi poate conduce
la o căldură internă excesivă. Amplasaţi
încărcătorul într-o poziţie ferită de orice sursă
de căldură. Încărcătorul este ventilat prin
fantele din partea superioară şi din partea
inferioară a carcasei.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau
deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un centru
de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi staţia de încărcare;
duceţi-l la un centru de service autorizat
atunci când sunt necesare operaţii de
service sau reparaţii. Reasamblarea
incorectă poate genera risc de şoc electric,
electrocutare sau incendiu.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză înainte
de a încerca orice operaţie de curăţare.
Astfel se va reduce riscul de şoc electric.
Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest
risc.
• NU încercaţi să conectaţi 2 încărcătoare
simultan.
• Staţia de încărcare este concepută să
opereze cu o tensiune electrică standard
de 230 V. Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nici
o altă tensiune. Această recomandare nu se
aplică încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
9
Încărcătoarele
Încărcătoarele DE9116/DE9130 sunt compatibile
cu acumulatorii DEWALT NiCd şi NiMH de la 7,2 V
la 18 V.
Încărcătorul DE9135 este compatibil cu
acumulatori NiCd, NiMH sau Li-Ion de la 7,2 la
18 V.
Aceste încărcătoare nu necesită nicio reglare
şi sunt concepute să fie cât mai uşor posibil de
operat.
Procedura de încărcare (fig. 2)
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi pe
bornele de încărcare. Nu puneţi în
contact cu obiecte conductibile. Pericol
de şoc electric sau electrocutare.
1. Conectaţi încărcătorul (o) la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul (d) în încărcător.
Indicatorul luminos roşu (încărcare) (p) va
lumina intermitent continuu, indicând că
procesul de încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate fi
lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru a asigura performanţa şi durata
de viaţă maximă a acumulatorilor NiCd, NiMH şi
Li-Ion, încărcaţi acumulatorul timp de minim 10 ore
înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
se încarcă
încărcat complet
decalaj acumulator fierbinte/rece
înlocuiţi acumulatorul
problemă
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Reîmprospătare automată
Modul de reîmprospătare automată va egaliza
sau echilibra celulele individuale din acumulator
la capacitatea sa maximă. Acumulatorii ar trebui
reîmprospătaţi săptămânal sau ori de câte ori
acumulatorul nu mai oferă acelaşi randament.
10
Pentru a reîmprospăta acumulatorul dvs.,
poziţionaţi-l în încărcător ca de obicei. Lăsaţi
acumulatorul timp de cel puţin 10 ore în încărcător.
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi
automat în modul de încărcare a acumulatorului.
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
NUMAI PENTRU ACUMULATORII LI-ION
Acumulatorii Li-Ion sunt prevăzuţi cu un sistem de
protecţie electronică ce va proteja acumulatorul
împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii sau
descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când îl
scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza acumulatorul
şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de siguranţă
de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de încărcare
menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul în
atmosfere inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Introducerea sau scoaterea acumulatorului din
încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta şi
acumulatorul în locaţii în care temperatura
poate atinge sau depăşi 40 °C (105 °F)
(precum ateliere în aer liber sau construcţii
metalice pe timpul verii).
PERICOL: Nu încercaţi niciodată să
deschideţi acumulatorul sub niciun
motiv. În cazul în care acumulatorul
este crăpat sau deteriorat, nu îl
introduceţi în încărcător. Nu striviţi, nu
scăpaţi sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel
(ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie returnaţi
la centrul de service pentru reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în funcţiune,
poziţionaţi unealta pe partea laterală
pe o suprafaţă stabilă unde nu va
cauza pericol de împiedicare sau
cădere. Unele unelte cu acumulatori
mari vor sta vertical pe acumulator,
însă pot fi uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU NICHEL CADMIU (NiCd) SAU
HIDRURĂ NICHEL METAL (NiMH)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
• Poate surveni o scurgere uşoară de lichid
din celulele acumulatorului în condiţii
extreme de utilizare sau temperatură. Acest
fapt nu indică o deteriorare.
Totuşi, în cazul în care etanşarea exterioară
este ruptă:
a. şi lichidul acumulatorului ajunge pe pielea
dvs., spălaţi imediat cu apă şi săpun timp
de câteva minute.
b. şi lichidul acumulatorului vă pătrunde în
ochi, clătiţi cu apă curată timp de cel puţin
10 minute şi consultaţi imediat medicul.
(Observaţie de natură medicală: lichidul
este o soluţie de hidroxid de potasiu cu
concentraţie de 25–35%.)
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU-ION (Li-Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
Se creează vapori şi materiale toxice când
acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care acumulatorul intră în
contact cu pielea, spălaţi imediat zona
cu apă şi săpun delicat. În cazul în care
lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiţi ochii
deschişi timp de 15 minute sau până când
trece iritaţia. În cazul în care este necesară
asistenţă medicală, informaţi medicul că
electrolitul bateriei este compus dintr-un
amestec de carbonaţi organici lichizi şi săruri
de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul în
care simptomele persistă, consultaţi medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Capacul acumulatorului (fig. 2)
Un capac de protecţie pentru baterie (q) este
prevăzut pentru a acoperi contactele unui
acumulator demontat. Fără capacul de protecţie
fixat, obiectele metalice libere pot scurtcircuita
contactele, cauzând pericol de incendiu şi
deteriorând acumulatorul.
1. Scoateţi capacul de protecţie al acumulatorului
(q) înainte de a poziţiona acumulatorul (d) în
încărcător sau unealtă.
2. Poziţionaţi capacul de protecţie peste contacte
imediat după ce aţi scos acumulatorul din
încărcător sau unealtă.
AVERTISMENT: Înainte de a depozita
sau transporta un acumulator
demontat, asiguraţi-vă că respectivul
capac de protecţie al acumulatorului
este fixat pe poziţie.
Acumulatorul (fig. 1)
DC540, DC542, DC547 - TIPUL
ACUMULATORULUI
DC540 şi DC542 funcţionează cu acumulatori de
12 volţi. DC547 funcţionează cu acumulatori de
18 volţi.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
NOTĂ: Acumulatorii Li-Ion trebuie să fie
complet încărcaţi atunci când sunt depozitaţi.
2. Depozitarea pe termen lung nu va afecta
acumulatorul sau încărcătorul. În condiţii
11
corespunzătoare, acestea pot fi depozitate pe
o perioadă de până la 5 ani.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Consultaţi Specificaţiile tehnice pentru
timpul de încărcare.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Pistol de lipit
1 Încărcător (numai modelele kit)
1 Acumulator (numai modelele kit)
1 Suport cartuş de 310 ml. (DC540, DC542,
DC547)
Este necesară lubrifierea periodică
a o-ring-ului
1 Suport cilindru 600 ml. (DC542, DC547)
Acumulatorul se încarcă
2 Şuruburi pentru pistoanele plonjoare (DC540
conţine numai 1 şurub)
Acumulator încărcat
2 Distanţiere (DC540 conţine numai 1 distanţier)
2 Pistoane plonjoare (DC540 conţine numai
1 piston plonjor)
1 Tub de lubrifiant
Acumulator defect
1 Cheie (DC542, DC547)
Decalaj acumulator fierbinte/rece
2 Tije pistoane plonjoare (DC540 conţine numai
1 tijă)
Duză(e) (DC542, DC547)
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi
Utilizaţi numai acumulatori DEWALT, alt
fel de acumulatori pot exploda, cauzând
vătămări personale şi daune.
Nu expuneţi la apă.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
Încărcaţi numai în condiţii de
temperatură de la 4 °C la 40 °C.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Nu incineraţi acumulatorii NiMH, NiCd+
şi Li-Ion.
Încarcă acumulatori NiMH şi NiCd.
Încarcă acumulatori Li-Ion.
12
O-ring(-uri) (DC542, DC547)
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă descompusă
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Întrerupător de eliberare a tijei pistonului
plonjor
b. Întrerupător de declanşare
c. Buton de deblocare a întrerupătorului de
declanşare
d. Acumulator
e. Selector pentru viteza variabilă
f. Mâner tijă piston plonjor
g. Tijă piston plonjor
h. Piston plonjor
i. Butoane de detaşare
j. Suport cartuş
k. Vătrai
l. Suport cilindru
m. Capac aplicator
n. Aplicator
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Pistoalele de lipit cu acumulator DC540, DC542,
DC547 sunt concepute pentru distribuirea unei
game largi de materiale adezive şi materiale din
poliuretan. NU utilizaţi în condiţii de umiditate sau
în prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Pistoalele de lipit cu acumulator DC540, DC542,
DC547 sunt unelte electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Modelul DC540 de 12 V funcţionează cu cartuşe
de 310 ml. Modelele DC542 de 12 V şi DC547 de
18 V funcţionează cu cartuşe de 310 ml şi cilindri
de 600 ml.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dumneavoastră DEWALT
prezintă izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă
este absolut necesar. Utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, adecvat pentru puterea absorbită
a încărcătorului dvs. (consultaţi Specificaţiile
tehnice). Dimensiunea minimă a conductorului
este de 1 mm2; lungimea maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJ
AVERTISMENT: Înainte de asamblare
şi reglaj, scoateţi întotdeauna
încărcătorul. Opriţi întotdeauna unealta
înainte de a introduce sau de a scoate
acumulatorul.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(fig. 2)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că acumulatorul (p) este
complet încărcat.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
1. Aliniaţi canalul din mânerul uneltei cu
acumulatorul (fig. 1).
2. Glisaţi acumulatorul ferm pe mâner până când
auziţi că se fixează cu un clic.
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
13
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butoanele de detaşare (i) şi trageţi
ferm acumulatorul din mânerul uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător conform
descrierii din secţiunea privind încărcătorul din
acest manual.
Controlul electronic al forţei
Unealta este concepută pentru distribuirea
unei game largi de materiale adezive şi pentru
detectarea cazurilor în care materialul nu se
distribuie sau de distribuie încet. Motivele pentru
care unealta ar putea să nu distribuie materialul
corespunzător pot fi solidificarea adezivului, găuri
de străpungere, materiale îngheţate şi altele.
În aceste cazuri, modulul integrat de control
electronic a forţei va opri unealta.
Urmaţi întotdeauna recomandările producătorului
cu privire la adezivii solidificaţi, găurile de
străpungere, materialele îngheţate, etc. pentru
a reduce riscul deteriorării tubului sau carcasei.
Scoateţi acumulatorul şi înlocuiţi tubul de material/
carcasa urmând instrucţiunile producătorului şi
pe cele din secţiunea Introducerea materialului.
Duceţi unealta la un centru de service DEWALT
dacă aceasta continuă să se închidă.
Viteza constantă
Funcţia de asigurare a unei viteze constante
permite materialului să curgă cu aceeaşi viteză,
indiferent de setarea vitezei variabile sau de
cantitatea de material din tub.
Funcţia electronică de autoreversie
Această unealtă dispune de o funcţie de reversie
a pistonului plonjor în funcţie de materialul utiliza şi
viteza uneltei.
ASAMBLARE
Modelul DC540 este furnizat asamblat complet şi
cu cartuş de 310 ml.
Modelele DC542 şi DC547 sunt furnizate complet
asamblate şi cu cartuş de 600 ml şi încă unul
suplimentar de 310 ml.
Înainte de utilizare
Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că acumulatorul
este încărcat complet înainte de utilizare.
14
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 5)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul principal (bb) şi a celeilalte
mâini pe mânerul tijei pistonului plonjor (f).
Întrerupătorul de declanşare
(fig. 1)
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire (b). Pentru a opri unealta, eliberaţi
întrerupătorul de declanşare. Unealta
dumneavoastră este echipată cu un buton de
siguranţă pentru întrerupătorul de declanşare (c)
pentru protecţie împotriva eliberării accidentale
a materialului.
Butonul de siguranţă
a întrerupătorului de
declanşare (fig. 1)
1. Pentru a bloca întrerupătorul de declanşare,
apăsaţi dispozitivul de deblocare
a întrerupătorului de declanşare (c) în sus.
Unealta nu va fucţiona dacă întrerupătorul de
declanşare în poziţia blocat.
2. Pentru a debloca întrerupătorul de declanşare,
apăsaţi butonul de siguranţă al întrerupătorului
de declanşare în jos.
Selectorul pentru viteză
variabilă (fig. 1)
1. Rotiţi selectorul pentru viteză variabilă (e)
în sens invers acelor de ceasornic pentru
obţinerea unui debit minim de poliuretan sau
adeziv. Rotiţi selectorul pentru viteză variabilă
în sensul acelor de ceasornic pentru obţinerea
unui debit maxim de poliuretan sau adeziv.
2. Apăsaţi întrerupătorul de declanşare (l) pentru
a porni fluxul de material.
Suportul rotativ pentru cartuş
Suportul pentru cartuş se roteşte la 360° pentru
a putea aplica materialul în orice unghi.
Mânerul tijei pistonului plonjor
(fig. 1)
AVERTISMENT: Opriţi unealta şi
deconectaţi acumulatorului înainte de
a atârna sau depozita unealta. Blocaţi
întrerupătorul de declanşare atunci
când unealta nu este în funcţiune şi
când o depozitaţi.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămare personală gravă, NU
utilizaţi mânerul tijei pistonului plonjor
pentru a suspenda niciun obiect.
Acest fapt poate conduce la vătămări
personale grave.
Mânerul tijei pistonului plonjor poate fi utilizat
pentru a suspenda unealta de o suprafaţa stabilă
atunci când nu este utilizată sau pentru depozitare.
Reglarea tijei pistonului
plonjor (fig. 1)
1. Pentru a regla manual tija pistonului plonjor
(g), apăsaţi şi menţineţi apăsat întrerupătorul
de eliberare a tijei pistonului plonjor (a).
2. Împingeţi sau trageţi mânerul tijei pistonului
plonjor (f) în poziţia dorită, apoi eliberaţi
întrerupătorul de eliberare a tijei pistonului
plonjor.
Introducerea materialului
AVERTISMENT: Risc de explozie.
Materialul rămas în suportul cartuşului/
cilindrului se poate usca dacă nu
este utilizat. Urmaţi recomandările
producătorului arunci când utilizaţi
material din poliuretan sau material
adeziv pentru a reduce riscul de
vătămare personală.
SUPORTUL CARTUŞULUI (FIG. 1)
1. Asiguraţi-vă că suportul corespunzător pentru
cartuş este montat corect.
2. Utilizaţi butonul de siguranţă a întrerupătorului
de declanşare (c) pentru a bloca întrerupătorul
(b).
3. Tăiaţi vârful aplicatorului tubului de poliuretan/
adeziv. Deschizăturile mici necesită o forţă mai
mare de împingere a materialului , lucru care
ar putea afecta durata de viaţă a produsului.
Textura materialului şi viteza de aplicare
afectează cursivitatea şi fluxul de material.
4. Spargeţi folia de etanşare a tubului de
poliuretan sau de material adeziv cu ajutorul
vătraiului (k) aflat sub suportul cartuşului.
OBSERVAŢIE: Risc de deteriorare
a uneltei. Dacă folia interioară de
etanşare nu este spartă, materialul ar
putea fi forţat să iasă prin partea din
spate a tubului şi ar putea deteriora
unealta.
OBSERVAŢIE: Risc de deteriorare
a uneltei. Menţineţi tija pistonului
plonjor, suportul cartuşului şi cartuşul
curat, fără urme de material.
Retragerea unei tije a pistonului plonjor
acoperită cu resturi uscate de material
poate deteriora componentele interne
ale uneltei şi poate determina alinierea
defectuoasă a tubului.
5. Ţineţi bine unealta, apăsaţi butonul de
eliberare a tijei pistonului plonjor (a) pentru
a debraia şi elibera tija pistonului (g). Utilizând
mânerul tijei pistonului plonjor (f), trageţi tija
pistonului plonjor (g) înapoi pentru a permite
tubului de poliuretan/adeziv să se fixeze în
suportul pentru cartuş.
6. Introduceţi tubul de poliuretan/adeziv.
7. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de eliberare
a tijei pistonului plonjor (a) şi împingeţi
mânerul tijei pistonului plonjor (f) în faţă până
când pistonul plonjor (h) este în interiorul
tubului.
8. Eliberaţi întrerupătorul de eliberare a tijei
pistonului plonjor.
9. Rotiţi suportul cartuşului în unghiul dorit.
SUPORTUL CILINDRULUI (FIG. 1)
IMPORTANT: Introduceţi cilindrul în suportul
pentru cilindru şi tăiaţi carcasa (cât mai aproape
de aplicator) conform instrucţiunilor producătorului.
Acest suport pentru cilindru este conceput
pentru a fi utilizat numai CU cilindri. NU scoateţi
poliuretanul/materialul adeziv din carcasă .
15
NICIODATĂ nu scufundaţi vârful aplicatorului în
niciun fel de material.
OBSERVAŢIE: Risc de deteriorare
a uneltei. Nu utilizaţi carcasa cilindrului
dacă aceasta este goală, pistonul
plonjor poate veni în contact cu capătul
acesteia şi se poate rupe.
1. Deşurubaţi capacul aplicatorului (m) şi scoateţi
aplicatorul (n).
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat întrerupătorul de
eliberare a tijei pistonului plonjor (a). Utilizând
mânerul tijei pistonului plonjor (f), trageţi tija
pistonului plonjor (g) înapoi pentru a permite
carcasei de poliuretan/adeziv să se fixeze în
suportul pentru cilindru (l).
3. Introduceţi cilindrul în suportul pentru cilindru
şi tăiaţi carcasa conform instrucţiunilor
producătorului.
4. Cu vârful aplicatorului orientat în direcţia
opusă uneltei, înşurubaţi capacul aplicatorului
e suportul pentru cilindru.
5. Tăiaţi vârful aplicatorului pentru a aplica
corespunzător materialul.
Înlocuirea suporţilor (fig. 3, 4)
AVERTISMENT: Opriţi aparatul şi
deconectaţi acumulatorul înainte de
montarea sau demontarea accesoriilor,
înainte de efectuarea reglajelor
sau când efectuaţi reparaţii. Blocaţi
întrerupătorul de declanşare atunci
când unealta nu este în funcţiune şi
când o depozitaţi.
SCOATEREA SUPORTUL CARTUŞULUI (FIG. 3)
1. Scoateţi şurubul pistonului plonjor (r) şi
pistonul plonjor al cartuşului (s) din suportul
pentru cartuş (j).
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat întrerupătorul
de eliberare a tijei pistonului plonjor (a) şi
trageţi mânerul tijei pistonului plonjor (f) înapoi
pentru a ajunge la piuliţa-tambur (t). Eliberaţi
întrerupătorul de eliberare a tijei pistonului
plonjor.
3. Cu o şurubelniţă pătrată de 13 mm (1/2"),Rotiţi
piuliţa-tambur (t) în sens invers acelor de
ceasornic pentru a o scoate.
4. Şaiba posterioară (x), distanţierul (u) şi
suportul pentru cartuş (j) pot fi acum scoase
cu uşurinţă.
16
MONTAREA SUPORTULUI PENTRU CILINDRU
(FIG. 4)
1. Poziţionaţi distanţierul capacului posterior (v)
şi capacul posterior (w) [cu filete subţiri] pe
vârful uneltei.
NOTĂ: Partea distanţierului capacului
posterior cu manşon dublu orientată în partea
opusă uneltei.
2. Puneţi bucşa posterioară (x) peste capacul
posterior (w) şi înfiletaţi piuliţa-tambur (t) pe
vârful uneltei. Strângeţi foarte bine piuliţatambur cu o şurubelniţă pătrată de 13 mm
(1/2"). Acest pistol de lipit este conceput să
permită capacului posterior să se mişte liber.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsat întrerupătorul de
eliberare a tijei pistonului plonjor şi împingeţi
tija pistonului plonjor (g) maxim înainte.
Eliberaţi întrerupătorul.
4. Înfiletaţi suportul pentru cilindru (l) pe capacul
posterior (w).
5. Montaţi pistonul cilindrului (y) pe tija pistonului
plonjor (g) şi înfiletaţi şurubul pistonului
plonjor (aa) pe tija pistonului ponjor în ordinea
descrisă în Figura 4. Acest lucru va fixa
pistonul cilindrului (y) pe poziţie. Strângeţi
bine.
NOTĂ: Înainte de asamblarea suportului pentru cilindru (l), asiguraţi-vă că o-ring-ul (z) a fost
lubrifiat foarte bine. Dacă nu, utilizaţi lubrifiantul
inclus pentru a lubrifia complet o-ring-ul înainte de
asamblare. Pe perioada duratei de viaţă a pistolului de lipit poate fi necesară o lubrifiere periodică
a o-ring-ului pistonului plonjor (z). Pentru asigurarea unei funcţionări facile pe perioada distribuirii
materialului, aplicaţi un strat subţire din lubrifiantul
furnizat pe suprafaţa exterioară a o-ring-ului.
IMPORTANT:
• În condiţii de utilizare normală,
lubrifiantul furnizat cu pistolul de lipit nu
ar trebui să producă iritaţii ale ochilor.
În cazul unui contact direct cu ochii sau
în spaţii ventilate precar, pot apărea
iritaţii ale ochilor.
• Contactul de scurtă durată a pielii cu
lubrifiantul nu ar trebui să producă
iritaţii. Expunerea directă, repetată sau
prelungită poate determina iritarea şi
înroşirea pielii.
6. Apăsaţi şi menţineţi apăsat întrerupătorul de
eliberare a tijei pistonului plonjor şi împingeţi
mânerul tijei pistonului plonjor înapoi înainte
de a încărca materialul. Dacă trageţi pistonul
cilindrului înapoi, acest lucru va lubrifia
interiorul suportului pentru cilindru (l). Se
aşteaptă o rezistenţă iniţială a tijei pistonului
plonjor până când pistonul cilindrului este tras
complet înapoi.
7. Aşezaţi aplicatorul (n) pe suportul pentru
cilindru (l) şi înfiletaţi capacul aplicatorului (m)
peste acesta.
Pentru a scoate suportul pentru cilindru, efectuaţi
în sens invers procedura de mai sus.
NOTĂ: Piuliţa-tambur (t) poate necesita ocazional
să fie restrânsă pentru a vă asigura că unealta
funcţionează corespunzător. Dacă piuliţa-tambur
din suport se slăbeşte, utilizaţi o şurubelniţă pătrată
de 13 mm (1/2”) pentru a o strânge din nou.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dumneavoastră DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
Încărcătorul şi acumulatorul nu sunt reparabile. Nu
există componente ce pot fi reparate în interiorul
acestuia.
Lubrifierea
Această unealtă nu necesită lubrifiere.
NOTĂ: Pe perioada duratei de viaţă
a pistolului de lipit poate fi necesară
o lubrifiere periodică a o-ring-ului
pistonului plonjor (z). Pentru asigurarea
unei funcţionări facile pe perioada
distribuirii materialului, aplicaţi un
strat subţire din lubrifiantul furnizat pe
suprafaţa exterioară a o-ring-ului.
OBSERVAŢIE: Nu lubrifiaţi unealta
deoarece acestea pot deteriora
componentele interne.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
OBSERVAŢIE: Risc de deteriorare
a uneltei. Materialul rămas în suportul
cartuşului/cilindrului se poate usca
dacă nu este utilizat. Nu încercaţi să
distribuiţi materialul în aceste condiţii.
Urmaţi recomandările producătorului
arunci când utilizaţi material din
poliuretan sau material adeziv pentru
a reduce riscul de deteriorare de
bunuri.
Pentru a curăţa suportul cartuşului, urmaţi
recomandările producătorului pentru curăţarea
materialului de pe aplicator, pistonul cilindrului şi
tija pistonului plonjor.
Pentru a curăţa suportul cilindrului, deşurubaţi
capacul aplicatorului (m) şi suportul cilindrului (l)
şi scoateţi-l de pe unealtă. Urmaţi recomandările
producătorului cu privire la curăţarea materialului
de pe aplicator, pistonul cilindrului, tija pistonului
plonjor şi suportul pentru cilindru.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de la
priză înainte de curăţare. Murdăria şi
unsoarea pot fi eliminate de pe partea
exterioară a încărcătorului folosind
o cârpă sau o perie moale nemetalică.
Nu folosiţi apă sau orice altă soluţie de
curăţare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
17
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Celulele Li-Ion, NiCd şi NiMH sunt reciclabile.
Duceţi acumulatorii la reprezentantul dvs. sau
la un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
zst00191886 - 06-11-2012
18
Download PDF

advertising