DCT410 | DeWalt DCT410 INSPECTION CAMERA instruction manual

533222-34 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DCT410
DCT411
DCT412
1. ábra
a
2. ábra
h
d
e
f
g
c
b
a
3. ábra
r
j
k
m
l
s
i
h
q
p
n
2
o
5. ábra
4. ábra
e
c
d
g
6A ábra
6B ábra
t
v
u
8. ábra
7. ábra
w
x
w
y
9. ábra
10. ábra
a
aa
z
bb
3
AKKUMULÁTOROS MEGFIGYELŐ KAMERA
DCT410, DCT411, DCT412
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT
cég gyártmánya mellett döntött. Sokéves
tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Akkumulátor típusa
Kamerakábel átmérője
Kábel hossza
Felbontás
Kijelző mérete
Súly (akkumulátor nélkül)
VDC
mm
mm
dpi
mm
kg
DCT410
10,8
1
Li-ion
17
0,9
320x480
69x50
0,77
DCT411
10,8
1
Li-ion
9
0,9
320x480
69x50
0,69
Akkumulátor
DCB123
Akkumulátor típusa
Li-ion
Feszültség
VAC
10,8
Kapacitás
Ah
1,5
Súly
kg
0,2
DCB125
Li-ion
10,8
1,3
0,2
Töltő
Hálózati
feszültség
VAC
Akkumulátor típusa
Akkumulátorok
hozzávetőleges
töltési ideje
Súly
kg
DCB100
Töltő
Hálózati
feszültség
VAC
Akkumulátor típusa
Akkumulátorok
hozzávetőleges
töltési ideje
Súly
4
kg
35 perc
(1,3 Ah)
230 V
Li-ion
40 perc
(1,5 Ah)
DCT412
10,8
1
Li-ion
5,8
0,9
320x480
69x50
0,60
DCB127
Li-ion
10,8
2,0
0,2
65 perc
(2,0 Ah)
0,30
DCB105
230 V
Li-ion
25 perc
30 perc
40 perc
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
55 perc
70 perc
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,49
Töltő
Hálózati
feszültség
VAC
Akkumulátor típusa
Akkumulátorok
hozzávetőleges
töltési ideje
Súly
kg
Töltő
Hálózati
feszültség
VAC
Akkumulátor típusa
Akkumulátorok
hozzávetőleges
töltési ideje
Súly
kg
DCB107
230 V
Li-ion
60 perc
70 perc
90 perc
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
140 perc 185 perc
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,29
DCB112
230 V
Li-ion
40 perc
45 perc
60 perc
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
90 perc
120 perc
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,36
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és Írország
230 V-os szerszámok 3 amperes, a csatlakozódugaszban
FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék
A osztályú. Lakókörnyezetben okozhat
rádió-interferenciát, az esetben
a készülék használójának meg kell
tennie a szükséges intézkedéseket.
FIGYELMEZTETÉS: Túl nagy statikus
feszültség hatására előfordulhat,
hogy nem jelenik meg kép, és minden
nem mentett adat elvész. A készülék
további használata előtt bizonyosodjon
meg arról, hogy megszűnt az
elektrosztakikus feszültség, és
alkalmas hegyes tárggyal nyomja meg
a reset (alapállás) gombot. Ezután
már működni fog a kamera kijelzője.
Definíciók: Biztonsági
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
lehetséges veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Fontos biztonsági útmutatások
•
Olvassa el ezeket az útmutatásokat.
•
Tartsa be ezeket az útmutatásokat.
•
Szívleljen meg minden figyelmeztetést.
•
Kövesse az összes útmutatást.
•
Csak a gyártó által megadott tartozékokat
használja.
•
A szervizelést képzett szakszemélyzetre
bízza. Szervizelés szükséges, ha a készülék
megsérült, eső vagy más nedvesség érte,
nem működik megfelelően, vagy leejtették.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
FELHASZNÁLÁSRA
A munkaterület biztonsága
a)
Tartsa munkaterületét tisztán és jól
megvilágítva. A rendetlen vagy sötét
munkaterület vonzza a baleseteket.
b) A megfigyelő kamera használata közben
a gyermekeket és az arra járókat tartsa
távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a készülék feletti
uralmát.
Személyes biztonság
a)
Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor a kamerával dolgozik. Ne
dolgozzon a megfigyelő kamerával, ha
fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. A megfigyelő
kamera használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyes
sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát,
és tartsa magát egyensúlyban. Így
a kamerát váratlan helyzetekben is jobban
tudja irányítani.
d) Megfelelő öltözéket viseljen. Ne
hordjon laza ruházatot vagy ékszert.
Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
A készülék használata és gondozása
a)
A használaton kívüli megfigyelő
kamerát olyan helyen tárolja, ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá;
ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik nem ismerik a kamerát
vagy kezelését. A megfigyelő kamera
gyakorlatlan felhasználó kezében
veszélyes.
b) A megfigyelő kamerát, tartozékait
stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével.
A megfigyelő kamerának a megadottól
eltérő célú használata veszélyhelyzetet
teremthet.
Akkumulátoros szerszámok
használata és gondozása
a)
Csak a DEWALT által előírt töltővel
töltse az akkumulátort. Az a töltő, amely
alkalmas egy bizonyos fajta akkumulátor
töltésére, másik típusú akkumulátornál
tűzveszélyt okozhat.
5
b) Ha az akkumulátort nem használja,
tartsa távol minden fémes tárgytól,
például tűzőkapcsoktól, érméktől,
kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amelyek
az érintkezőket rövidre zárhatnák. Az
akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
c) Nem megfelelő körülmények között az
akkumulátorból szivároghat folyadék;
kerülje a vele való érintkezést.
Ha véletlenül érintkezésbe került
a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha
a szemébe került, ezen kívül forduljon
orvoshoz is. Az akkumulátorból kiömlő
folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
Biztonsági útmutató megfigyelő kamerákhoz
FIGYELMEZTETÉS: Ne szedje
szét és ne alakítsa át a megfigyelő
kamerát. Nincsenek benne
szervizelhető alkatrészek. Ha
segítségre van szüksége, forduljon
helyi forgalmazójához.
• Ne használja a megfigyelő kamerát
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. A megfigyelő kamerában
képződő szikrától a por vagy a gázok
meggyulladhatnak.
• A megfigyelő kamerát csak erre a célra
készült DEWALT akkumulátorral szabad
használni. Más típusú akkumulátor
használata tüzet okozhat.
• A megfigyelő kamerát gyermekektől
és más, használatukban járatlan
személyektől elzárt helyen tárolja.
Gyakorlatlan felhasználó kezében a készülék
veszélyt jelent.
• Ne szedje szét a megfigyelő kamerát.
Nincsenek benne felhasználó által
szervizelhető alkatrészek.
6
alkatrészekbe, és a használóját is magával
rántja.
• Gondoskodjon arról, hogy a munkaterület
munka közben áram alatt lévő tárgyaktól
mentes legyen.
• Ne használja a megfigyelő kamerát
korrozív vegyi anyagok közelében.
Korrozív vagy olajos környezet tönkreteheti
a kamera műanyag burkolatát, és attól
a képminőség is romlik.
• Ne használja a megfigyelő kamerát,
ha a lencsében nedvesség csapódott
le. Használat előtt hagyja a nedvességet
elpárologni.
• Ne távolítsa el és ne tegye olvashatatlanná
a figyelmeztető címkéket.
• A megfigyelő kamera vagy a vizsgálandó
felszerelés sérülésének elkerülése végett óvja
azokat a következőktől:
– Hegesztőgép vagy indukciós fűtőtest által
gerjesztett elektromágneses tér (EMF).
– ESD (elektrosztatikus kisülés).
– Hősokk (hirtelen hőmérséklet-változás
hatására következhet be – a legnagyobb
pontosság elérése végett használat előtt
hagyja 30 percen keresztül stabilizálódni).
FIGYELMEZTETÉS: Túlzott
hőhatástól (pl. napfény, tűz vagy
hasonló) óvja a monitort és az
akkumulátort.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne hagyja, hogy
a megfigyelő kamera kábele
feszültség alatt lévő vezetékhez
érjen. A sérülés elkerülése érdekében
kapcsolja le az árammegszakítókat az
egész munkaterületen.
FIGYELMEZTETÉS: Embereken és
állatokon ne használja. Nem emberi
és állati használatra készült, mert az
esetben sérülést okozhat.
• Ne használja a készüléket olyan helyen,
ahol mozgó alkatrészekkel, veszélyes
vegyi anyagokkal vagy elektromos
töltéssel kerülhet érintkezésbe. Az ilyen
helyzet (pl.ha fallal, csővel, gépkocsival
vagy géppel kerül érintkezésbe) súlyos vagy
halálos sérüléshez vezethet.
FIGYELMEZTETÉS: MINDIG viseljen
védőszemüveget. A mindennapi
életben viselt szemüveg NEM
védőszemüveg. Hordjon arcmaszkot
vagy porvédő álarcot, amikor
olyan munkát végez, amely por
keletkezésével jár. MINDIG CSAK
TANÚSÍTVÁNNYAL ELLÁTOTT
VÉDŐFELSZERELÉST VISELJEN.
• Ne használja a megfigyelő kamerát
mozgó gépek közelében. Sérülést okozhat,
ha a kamera kábele beleakad a mozgó
VIGYÁZAT: Ha a kamerát nem
használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagy méretű akkumulátorral felszerelt
szerszám függőlegesen is ráállítható
az akkumulátorra, de könnyen
felborulhat.
FIGYELMEZTETÉS: A gyártó által
jóvá nem hagyott átalakítások végzése
esetén a felhasználó elvesztheti
a készülék üzemeltetési jogosultságát.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
– Feszültség alatt lévő részek munka közbeni
véletlen megérintésétől származó személyi
sérülés veszélye.
Jelölések a megfigyelő kamerán
A megfigyelő kamerán a következő piktogramok
láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Dátumkód helye
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a készülék
burkolatába van nyomtatva, az akkumulátor és
a készülék találkozásánál.
Példa:
2014 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT: Ez a kézikönyv
a DCB100, DCB105, DCB107 és DCB112 típusú
akkumulátortöltő fontos biztonsági és használati
útmutatásait tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvasson el a töltőn,
az akkumulátoron és a terméken minden
útmutatást és biztonsági figyelmeztető jelzést.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT
akkumulátort töltsön ezzel a töltővel.
Más típusú akkumulátor felrobbanhat,
személyi sérülést és anyagi kárt
okozva.
VIGYÁZAT: Ügyeljen arra,
hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos
körülmények között az áram alatt
lévő akkumulátortöltő érintkezőit
idegen tárgyak rövidre zárhatják.
A töltő üregeitől az áramot jól vezető
idegen anyagokat távol kell tartani;
ide tartoznak a teljesség igénye
nélkül a következők: csiszolás után
visszamaradó por, fémforgács,
acélgyapot, alumínium fólia és
bármely fémes anyag. Mindig húzza
ki a töltőt a konnektorból, amikor
nincs benne akkumulátor. Tisztítás
előtt húzza ki a töltő tápkábelét
a konnektorból.
• NE próbálja az akkumulátort olyan töltővel
tölteni, amely ebben a kézikönyvben
nem szerepel. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezek a töltők rendeltetésszerűen kizárólag
DEWALT akkumulátorok töltésére
használhatók. Minden más célú felhasználás
tüzet vagy akár halálos áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• A töltőt ne a kábelénél, hanem
a dugaszánál fogva húzza ki
a konnektorból. Így kisebb lesz a kábel és
a dugasz sérülésének veszélye.
• Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. Nem
megfelelő hosszabbító kábel használata tüzet
vagy akár halálos áramütést is okozhat.
• Ne helyezzen a töltő tetejére semmilyen
tárgyat, és ne helyezze a töltőt puha
felületre, mert eltorlaszolódhatnak
a szellőzőnyílások, és a készülék belseje
túlmelegedhet. Hőt kibocsátó tárgyaktól
távolra helyezze a töltőt. A töltő a készülékház
tetején és alján lévő szellőzőnyílásokon át
szellőzik.
7
• Ne használja a töltőt sérült kábellel vagy
dugasszal — ezeket azonnal cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el a készüléket egy
márkaszervizbe.
• Ne szerelje szét a töltőt; hanem jutassa
el egyik hivatalos márkaszervizbe, ha
bármilyen oknál fogva karbantartásra
vagy javításra szorul. A helytelen
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
• Ha a tápkábel sérült, a veszélyhelyzet
megelőzése végett azonnal ki kell cseréltetni
a gyártóval, márkaszervizzel vagy hasonló
szakképzettségű személlyel.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ezzel kisebb lesz
az áramütés veszélye. Nem elég csak
kivenni belőle az akkumulátort, mert attól
még nem szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a szabványos, 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Töltők
A DCB100, DCB105, DCB107 és DCB112
töltőkkel 10,8 voltos Li-ion akkumulátorokat
tölthet.
Ezeket a töltőket nem kell beállítani; úgy terveztük
őket, hogy a lehető legegyszerűbben legyenek
kezelhetők.
Töltési folyamat (1. ábra)
1. Az akkumulátor behelyezése előtt
csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő
konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort (a) a töltőbe.
A piros (töltésjelző) fény folyamatos
villogással jelzi, hogy a töltés megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos
piros fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen
feltöltődött, használhatja vagy a töltőben is
hagyhatja.
MEGJEGYZÉS: A Li-ion akkumulátorokat az
első használat előtt teljesen töltse fel a maximális
teljesítményük és élettartamuk érdekében.
8
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltöttségi állapot a DCB100 és DCB105 típusú
akkumulátoroknál
töltés
– – – –
teljesen feltöltve
meleg/hideg késleltetés
–– – –– –
cserélje ki az akkumulátort
•••••••••••
Töltöttségi állapot a DCB107 és DCB112 típusú
akkumulátoroknál
töltés
–
–
– –
–
–
–|
teljesen feltöltve
meleg/hideg késleltetés
Meleg/hideg késleltetés
DCB100 ÉS DCB105
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve a töltést
mindaddig, amíg az akkumulátor megfelelő
hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol. Ez
a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
DCB107 ÉS DCB112
Amikor a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor
meleg, automatikusan késlelteti a töltést, amíg az
akkumulátor le nem hűl.
Amikor a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor
hideg, automatikusan késlelteti a töltést, amíg az
akkumulátor fel nem melegszik.
A piros fény tovább fog villogni, de egy sárga
jelzőfény fog világítani a művelet közben. Amint
az akkumulátor lehűlt, a sárga fény kialszik, és
a töltő folytatja a töltést.
Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROK ESETÉN
A Li-ion akkumulátorok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A készülék automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
Fontos biztonsági útmutatások minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor termékkódját és
feszültségét.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót.
Ezután az ismertetett eljárás szerint végezze
a töltést.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne is használja az
akkumulátort robbanásveszélyes
légtérben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por jelenlétében. Amikor
az akkumulátort a töltőbe helyezi vagy
onnan kiveszi, a por vagy a gőzök
meggyulladhatnak.
• Soha ne próbálja erőltetve beilleszteni az
akkumulátort a töltőbe. Semmiképpen ne
alakítsa át az akkumulátort azért, hogy
beilleszthesse vele nem kompatibilis
töltőbe, mert az akku megrepedhet és
súlyos személyi sérülést okozhat.
• Az akkumulátort csak DEWALT töltővel töltse.
• NE fröccsentsen rá vizet és ne merítse sem
vízbe sem más folyadékba.
• Ne tárolja és ne használja a töltőt
és az akkumulátort olyan helyen,
ahol a hőmérséklet elérheti vagy
meghaladhatja a 40 °C-ot (105° F)
(például szabadtéri pajtákban vagy
fémépületekben nyáron).
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős
ütés ért, leesett vagy más módon
sérült (azaz szeggel kilyukasztották,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek
stb.). Ez akár halálos áramütéssel
is járhat. A sérült akkumulátorokat
újrahasznosítás céljából vissza kell
juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Ha a készüléket nem
használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagy méretű akkumulátorral felszerelt
szerszám függőlegesen is ráállítható
az akkumulátorra, de könnyen
felborulhat.
Speciális biztonsági útmutatások lítium ion
(Li-ion) akkumulátorokhoz
• Az akkumulátort akkor se dobja
tűzbe, ha nagyon sérült vagy teljesen
elhasználódott. Tűzben az akkumulátor
felrobbanhat. Lítium-ion akkumulátor
égésekor mérgező gőzök és más mérgező
anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrével
érintkezésbe került, azonnal mossa le
lágy szappannal és vízzel. Ha akkumulátorfolyadék jutna a szemébe, tartsa nyitva
a szemét, és öblítse vízzel 15 percig vagy
amíg az irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi
segítségre van szüksége, tájékoztassa az
orvost, hogy az elektrolit folyékony szerves
karbonátok és lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy lángtól az
akkumulátor-folyadék meggyulladhat.
Szállítás
A DEWALT akkumulátorok szállítása az ipari és
jogi normákban lefektetett érvényes fuvarozási
előírásoknak megfelelően, többek között az
Egyesült Nemzetek veszélyes áruk szállítására
vonatkozó ajánlásai, a IATA (Nemzetközi
Légi Szállítási Szövetség) veszélyes árukra
vonatkozó szabályai, az IMDG (veszélyes áruk
tengeri szállításának nemzetközi szabályzata)
és az ADR (veszélyes áruk nemzetközi közúti
szállításáról szóló európai megállapodás)
szerint történik. A lítium-ion akkumulátorokat az
Egyesült Nemzetek Veszélyes áruk szállítása
kézikönyvének tesztelésre és kritériumokra
vonatkozó 38.3 fejezete ajánlásainak alapján
tesztelték.
Legtöbb esetben a DEWALT akkumulátorok
fuvarozása kivételt képez, nem sorolják a teljes
körűen szabályozott 9. osztályú veszélyes
anyagok kategóriájába. Általánosságban két
példa arra, amikor a 9. osztályba kell sorolni:
9
1. Kettőnél több DEWALT lítium-ion
akkumulátor légi szállításánál, ha a csomag
csak akkumulátorcsomagokat tartalmaz
(szerszámokat nem), valamint
2. 100 wattóránál (Wh) nagyobb névleges
teljesítményű lítium-ion akkumulátort
tartalmazó szállítmányok esetén.
Minden lítium akkumulátor névleges
teljesítménye (wattórában) fel van tüntetve
a csomagoláson.
Tekintet nélkül arra, hogy egy szállítmány
a kivételes vagy a teljes körűen szabályozott
kategóriába tartozik, a fuvarozó felelőssége,
hogy utánanézzen a csomagolásra, címkézésre,
jelölésre és dokumentálásra vonatkozó
legfrissebb követelményeknek.
Akkumulátorok szállítása tűzveszélyes lehet, ha
a pólusaik véletlenül vezetőképes anyagokkal
kerülnek érintkezésbe. Akkumulátorok
szállításánál gondoskodjon arról, hogy
a pólusaik védve és jól elszigetelve legyenek
olyan anyagoktól, amelyek érintkezés esetén
rövidzárlatot okozhatnak.
A kézikönyv ezen fejezetében megadott
tájékoztatást jóhiszeműen adjuk, és hiszünk
abban, hogy a dokumentum elkészítésének idején
az pontos volt.
Viszont, sem kifejezett sem beleértett garanciát
nem adunk. A vásárló felelőssége, hogy
tevékenységét az érvényes előírásoknak
megfelelően végezze.
Akkumulátor
Akkumulátor típusa
A DCT410, DCT411 és DCT412 10,8 V-os
akkumulátorokkal működik.
Javaslatok a tároláshoz
1. Tárolásra a hűvös és száraz, közvetlen
napfénytől, túl nagy melegtől és hidegtől
védett helyek a legalkalmasabbak. Az
optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
MEGJEGYZÉS: A Li-ion akkumulátorokat
teljesen feltöltött állapotban kell tárolni.
2. Az akkumulátor védelme érdekében azt
huzamosabb ideig csak száraz, hűvös
helyen, és feltöltve tárolja.
MEGJEGYZÉS: Az akkumulátorokat nem szabad
teljesen lemerült állapotban tárolni. Használat
előtt az akkumulátort fel kell tölteni.
10
Címkék a töltőn és az akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
100%
Akkumulátor töltése.
100%
Akkumulátor feltöltve.
Hibás akkumulátor.
Meleg/hideg késleltetés.
Ne próbálgassa áramot jól vezető
tárgyakkal.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Víztől óvja.
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse
ki.
Csak 4 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
Csak beltéri használatra.
Akkumulátor kiselejtezésénél vigyázzon
a környezetre.
DEWALT akkumulátorokat csak
a kijelölt DEWALT töltőkkel töltsön.
Nem DEWALT akkumulátorok DEWALT
töltővel való töltése az akkumulátor
szétrobbanásához vagy más veszélyes
helyzetekhez vezethet.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
Törlés:
1 Megfigyelő kamera
1 Kamerakábel, 17 mm (DCT410)
1 Kamerakábel, 9 mm (DCT411)
1 Kamerakábel, 5,8 mm (DCT412)
k.
1 Akasztó (DCT410, DCT411)
Ezzel a gombbal
törölhetők a képek
a mappa menüben.
Lejátszás: A gomb lenyomásával
lépjen arra a mappára, amelyben
képek és videók vannak tárolva.
1 Mágnes (DCT410, DCT411)
VAGY
1 Tükör (DCT411)
Nyomja meg a gombot
videofelvételek lejátszásához.
1 Akkumulátor
1 Töltő
l.
1 Készlet-doboz
1 Használati útmutató
1 Robbantott ábra
MEGJEGYZÉS: Az N típusokhoz nem tartozik
akkumulátor és töltő.
m.
Felvétel: Videofelvételt ezzel
a gombbal indíthat el vagy állíthat le.
n.
Főmenü: Ezzel a gombbal
előhívhatja a megfigyelő kamera
kezelési opcióit, vagy kiléphet az
egyes képernyőkből.
o.
Vissza-nyíl: Ezzel a gombbal
navigálhat visszafelé.
p.
OK: Ezzel a gombbal mentheti el
a változtatásokat.
q.
Előre-nyíl: Ezzel a gombbal
navigálhat előrefelé.
r.
Fogórész bekapcsolt állapotának
jelzője: A zöld fény jelzi, hogy
a fogórész be van kapcsolva.
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A készülék használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (2., 3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A megfigyelő
kamerán vagy annak részein soha ne
végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. 10,8 V-os lítium-ion akkumulátor
b. Kamera LED-ekkel
c. 0,9 m kamerakábel
d. Kameracsatlakozó
e. Kijelző
f. Kamerakábel be- és kikapcsoló / LED
fényerőszabályzó kapcsoló
g. Fogórész
h. Micro SD kártyanyílás 16 GB -os vagy annál
kisebb micro SD memóriakárnyákhoz
i.
j.
Képernyő kapcsolója: Mind
a képernyőt mind a kamerakábelt (f)
be kell kapcsolni.
Nagyítás/törlés gomb:
A gombnak 2 funkciója van:
Nagyítás: Akkor szükséges,
amikor az
adott tárgyat
közelebbről kívánja
látni (3-szoros
nagyítás).
Kamera: Fénykép készítéséhez
nyomja meg ezt a gombot.
s. Reset (alaphelyzet) gomb
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A megfigyelő kamera valós idejű videolejátszásra
készült, miközben betekint falakba és/vagy
szűk helyekre. Micro SD kártya (külön kapható)
segítségével dokumentációs célra fényképek vagy
videofelvételek készíthetők.
A fényképeket JPG, a videókat pedig AVI
formátumban menti el a program. Ez a DEWALT
megfigyelő kamera 16 GB-os vagy annál kisebb
SD memóriakártyákkal kompatibilis.
Felhasználási területeihez tartozik gépkocsik,
csőhálózatok, hűtő- fűtő- és klímaberendezések
átvizsgálása vagy kábelvezetés. A megfigyelő
kamera használata előtt olvassa át a teljes
kézikönyvet.
NE használja a készüléket gyúlékony folyadékok
vagy gázok jelenlétében. A kamerakábel
hosszabbító a kameracsatlakozóig vízálló. NE
HASZNÁLJA a fogórészt párás környezetben, és
ne merítse folyadékba.
11
A megfigyelő kamera professzionális szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs
meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy
felügyeletet biztosít számukra. Soha ne
engedjen gyermekeket a termékkel játszani.
Elektromos biztonság
Az töltőt csak egy feszültségre tervezték. Mindig
ellenőrizze, hogy az akkumulátor feszültsége
megfelel-e az adattáblán megadott feszültségnek.
Azt is ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége
megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség
földelő vezetékre.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális
kábelre.
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha
feltétlenül szükséges. A töltő áramfelvételének
megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon
(lásd a Műszaki adatoknál). A vezető minimális
keresztmetszete 1 mm², maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje
le a kábelt.
12
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig vegye ki
az akkumulátort. Az akkumulátor
be- vagy kiszerelése előtt mindig
kapcsolja ki a megfigyelő kamerát.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Kijelző (4. ábra)
Ha a kijelző akkumulátorral csatlakozik
a fogórészhez, az akkumulátortól kap töltést.
Használat előtt töltse fel teljesen a kijelzőt.
Amikor a kijelzőt leválasztja a fogórészről, a bal
felső sarokban megjelenik az akkumulátor ikon.
Ez az ikon a kijelző pillanatnyi töltöttségét is
mutatja.
A kijelzőnek (e) a fogórészbe (g) való
beszereléséhez igazítsa a kijelzőt a sínekkel
a fogórészre, majd csúsztassa be határozottan
mozdulattal a fogórészbe, amíg a helyére be nem
pattan.
A kijelzőnek a fogórészből való kiszereléséhez
csúsztassa azt határozottan felfelé a fogórészből.
A kijelző bekapcsolható be és megtekinthető,
amikor nincs a fogórészhez csatlakoztatva, ami
a kamera könnyebb manőverezhetőségét teszi
lehetővé.
Kamerakábel (5. ábra)
Igazítsa a kamerakábelt (c)
a kameracsatlakozóhoz (d). Nyomja be és
forgassa a csatlakozót az óramutató járásával
ellentétes irányban (a kamera Ön felé nézzen),
hogy szorosan rögzítődjön.
A kamerakábel levételéhez a csatlakozót az
óramutató járásának irányában (a nyíl irányában)
forgassa.
További kamerakábelek és hosszabbítók
külön költség ellenében kaphatók. További
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Kampó és mágnes (6. ábra)
DCT410
A kampó akkor hasznos, amikor kábelt vagy
vezetéket szűk helyekről kell előhúzni. A mágnes
akkor hasznos, amikor fémtárgyakat szűk
helyekről kell előhúzni.
A kampó vagy a mágnes felszereléséhez
forgassa a kamera rovátkolt részét az óramutató
járásával ellentétes irányban ütközésig.
Az akasztó áthelyezéséhez hajtsa ki az akasztót
tartó csavart (z), majd szerelje fel az ellenkező
oldalra.
Igazítsa a kampót vagy a mágnest a szürke
vájathoz (t), majd csúsztassa lefelé, amíg
a kampón vagy a mágnesen lévő fülek (u)
a kamera lencséjében lévő hornyokba (v) stabilan
nem kapcsolódnak.
KEZELÉS
Használati útmutatások
Forgassa a rovátkolt részt az óramutató járásának
irányában, hogy a kampó és a mágnes alja
rögzítődjön.
Akasztó, mágnes és tükör
(7., 8. ábra)
DCT411
Kövesse az alábbi eljárást az akasztó, mágnes
és tükör DCT411 kamera 9 mm-es kábelére való
felszereléséhez.
1. Illessze a tartozék alját (a meghajlított
drótot) a 9 mm-es kamerakábel furatába (x),
miközben a hüvely (w) a tartozékon van.
2. Győződjön meg arról, hogy a tartozék
a hüvely barázdájába (y) kerüljön, és
csúsztassa a hüvelyt a kamerára, míg
a hüvely el nem takarja a furatot (x).
VIGYÁZAT: Megvághatja magát.
Legyen óvatos az akasztóval.
Övakasztó (9. ábra)
(Külön kapható tartozék)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében NE akassza
a kamerát fejmagasság fölé, illetve ne
akasszon tárgyakat az övakasztóra.
CSAK derékszíjra akassza a kamera
kampóját.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülések kockázatának
csökkentése érdekében
figyeljen arra, hogy az övakasztó
tartócsavarja (z) biztonságosan
rögzítve legyen.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és az
érvényes szabályokat.
Az akkumulátor be- és kiszerelése a kamerába/kamerából
(10. ábra)
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy az akkumulátor
(a) teljesen fel van-e töltve.
Az akkumulátor beszerelése a szerszám
fogantyújába
1. Igazítsa az akkumulátort a fogantyúban lévő
vezetősínekhez.
2. Csúsztassa határozottan a helyére; amíg meg
nem hallja a reteszt a helyére bepattanni.
Az akkumulátor kivétele a szerszámból
1. Nyomja meg a kioldógombot (bb), majd
határozottan húzza ki az akkumulátort
a kamera fogantyújából.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe
a kézikönyv töltőre vonatkozó fejezetének
útmutatásai szerint.
Az első lépések
Alapbeállítás
Nyelv beállítása
1. Az előre- vagy vissza-nyíllal válasszon
a következő nyelvek közül: angol, német,
spanyol, francia, olasz, holland, orosz vagy
lengyel.
FONTOS: Az övakasztó fel- vagy lecsatolását
csak a mellékelt csavarral (z) végezze.
Az övakasztó (aa) a bal- és jobbkezes
felhasználók kényelme érdekében a szerszám
bármelyik oldalára csak a mellékelt csavarral (z)
rögzíthető. Ha egyáltalán nincs rá szükség, le is
lehet szerelni a szerszámról.
2. A kiválasztás megerősítéséhez és
a kilépéshez nyomja meg az OK gombot.
Dátum és idő beállítása
1. Az előre- vagy vissza-nyíllal emelje ki
a változtatni kívánt mezőt.
13
Fényképek és videofelvételek megtekintése
1. A főmenü gombbal lépjen a Főmenübe.
2. Az előre- vagy vissza-nyíllal válassza
a Folder (mappa) opciót.
2. Az OK gombbal aktiválja a mezőt (zöldre
vált).
3. Az előre- vagy vissza-nyíllal változtassa az
aktivált mezőt.
4. Az OK gombbal mentse el a változtatásokat
(a mező zöldre vált).
3. Az OK gombbal navigáljon a következő
képernyőre.
5. Ugyanezeket a lépéseket végezze el a többi
mezőnél is.
4. Az előre- vagy vissza-nyíllal válasszon
a dátumozott mappák közül.
6. A főmenü gombbal lépjen ki.
Kezelési alapműveletek
MEGJEGYZÉS: Ha a kamera működése közben
bármikor megnyomja a főmenü gombot, visszatér
az előző menühöz.
Fénykép vagy videofelvétel készítése
(2., 3. ábra)
Ellenőrizze, van-e (külön kapható) SD kártya
a kártyanyílásban (h).
1. Kapcsolja be mind a kamerát (b) mind
a fogórészt (g).
2. Irányítsa a kamerát a célpontra.
A. Fénykép készítéséhez nyomja meg
a kamera gombját (l). A képernyő
jobb felső részén megjelenik egy
visszaigazolást jelző ikon.
5. Az OK gombbal jelölje ki az adott dátumú
mappát.
6. Az előre- vagy vissza-nyíllal válassza ki
a képet vagy videót.
7. Nyomja meg az OK gombot a kép vagy videó
megtekintéséhez.
VAGY
B. Videofelvétel indításához nyomja meg
a felvétel gombját (m).
A képernyő jobb felső részén megjelenik
egy piros pont. A felvételt a felvétel gomb
újbóli megnyomásával állíthatja le.
A kamera egy aznapra dátumozott mappát hoz
létre az SD kártyán. Az adott napon készített
összes képet és videót abban tárolja el.
14
8. Az előre- vagy vissza-nyíllal lépjen
a következő képre vagy videóra.
9. Amikor befejezte a nézegetést, a főmenü
gombbal lépjen ki.
Egyes fényképek és videofelvételek törlése
1. A főmenü gombbal lépjen a Főmenübe.
2. Az előre- vagy vissza-nyíllal válassza
a Folder (mappa) opciót.
3. Az OK gombbal navigáljon a következő
képernyőre.
4. Az előre- vagy vissza-nyíllal válasszon
a dátumozott mappák közül.
Fénykép vagy videó törlése megtekintés
közben
1. A főmenü gombbal lépjen a Főmenübe.
2. Az előre- vagy vissza-nyíllal válassza
a Folder (mappa) opciót.
3. Az OK gombbal navigáljon a következő
képernyőre.
4. Az előre- vagy vissza-nyíllal válasszon
a dátumozott mappák közül.
5. Az OK gombbal navigáljon a következő
képernyőre.
5. Az OK gombbal navigáljon a következő
képernyőre.
6. Az előre- vagy vissza-nyíllal válassza ki
a képet vagy videót.
6. Az előre- vagy vissza-nyíllal válassza ki
a képet vagy videót.
7. A megtekintéshez nyomja meg az OK
gombot.
7. Nyomja meg a törlés gombot. Az egyes
képek vagy videók törléséhez válassza
a YES (IGEN) lehetőséget.
8. Nyomja meg a törlés gombot. Az egyes
képek vagy videók törléséhez válassza
a YES (IGEN) lehetőséget.
8. A főmenü gombbal lépjen ki.
15
Nyelv váltása
1. A főmenü gombbal lépjen a Főmenübe.
2. Az előre- vagy vissza-nyíllal válassza
a Language (Nyelv) opciót.
5. Az OK gombbal aktiválja a mezőt (zöldre
vált).
6. Az előre- vagy vissza-nyíllal változtassa az
aktivált mezőt.
3. A kijelöléshez nyomja meg az OK gombot.
7. Az OK gombbal mentse el a változtatásokat.
4. Az előre- vagy vissza-nyíllal válasszon
a következő nyelvek közül: angol, német,
spanyol, francia, olasz, holland, orosz vagy
lengyel.
8. Ugyanezeket a lépéseket végezze el a többi
mezőnél is.
9. A főmenü gombbal lépjen ki.
Időbélyegzés aktiválása
1. A főmenü gombbal lépjen a Főmenübe.
2. Az előre- vagy vissza-nyíllal válassza a Time
Stamp (Időbélyegzés) opciót.
5. Az OK gombbal mentse el a változtatásokat.
6. A főmenü gombbal lépjen ki.
Dátum és idő változtatása
1. A főmenü gombbal lépjen a Főmenübe.
2. Az előre- vagy vissza-nyíllal válassza a Date/
Time (Dátum és idő) opciót.
3. Az OK gombbal navigáljon a következő
képernyőre.
4. Az előre- vagy vissza-nyíllal emelje ki
a változtatni kívánt mezőt.
16
3. Az OK gombbal navigáljon a következő
képernyőre.
4. Az előre- vagy vissza-nyíllal válassza az OFF
(KI) vagy ON (BE) opciót.
5. Az OK gombbal mentse el a változtatásokat.
6. A főmenü gombbal lépjen ki.
Micro SD kártya formázása
MEGJEGYZÉS: A micro SD kártya
formázása a kártyáról minden
adatot töröl.
1. A főmenü gombbal lépjen a Főmenübe.
2. Az előre- vagy vissza-nyíllal válassza
a Format Disk (Lemez formázása) opciót.
3. Az OK gombbal navigáljon a következő
képernyőre.
4. Az előre- vagy vissza-nyíllal válassza a NO
(NEM) vagy YES (IGEN) opciót.
3. Az OK gombbal navigáljon a következő
képernyőre.
4. Az előre- vagy vissza-nyíllal válassza a NO
(NEM) vagy YES (IGEN) opciót.
5. A változtatások elmentéséhez és
a kilépéshez nyomja meg az OK gombot.
Kezelési tanácsok
• Csak 10,8 V.os DEWALT lítium-ion
akkumulátort használjon.
• Gondoskodjon arról, hogy a DEWALT
akkumulátor jó állapotban legyen. Ha
a képernyőn az alacsony telepfeszültség
jelzője villog, az akkumulátort fel kell tölteni.
5. A változtatások elmentéséhez és
a kilépéshez nyomja meg az OK gombot.
Alapbeállítások visszaállítása
MEGJEGYZÉS: Az alapbeállítások
visszaállítása minden addigi
beállítást töröl, és az eredetei gyári
beállítások állnak vissza.
1. A főmenü gombbal lépjen a Főmenübe.
2. Az előre- vagy vissza-nyíllal válassza
a Default Setup (Alapbeállítások
visszaállítása) opciót.
• Az akkumulátor élettartamának
meghosszabbítása végett bizonyosodjon meg
arról, hogy mind a képernyő mind a fogórész
ki van kapcsolva, amikor nem használják.
• Használat előtt töltse fel teljesen a képernyőt.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT megfigyelő kameráját minimális
karbantartás melletti hosszú idejű használatra
terveztük. Folyamatosan kielégítő működése
függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
A töltő és az akkumulátor nem szervizelhető. Nem
tartalmaznak szervizelhető alkatrészeket.
17
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos bővebb
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Legalább
hetente fúvassa le a port a készülékről
tiszta és száraz levegővel.
A szemsérülés veszélyének
csökkentése érdekében ennél
a műveletnél viseljen megfelelő
védőszemüveget.
FIGYELMEZTETÉS: A készülék
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízben megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Ne hagyja, hogy a készülék
belsejébe folyadék kerüljön, és ne
is merítse folyadékba a készülék
alkatrészeit.
Tisztítási útmutató a töltőhöz
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja
le a töltőt a váltakozó áramú
hálózatról. A töltő külsején lerakódott
szennyeződést és zsírt ronggyal
vagy puha, nem fémszálas kefével
távolíthatja el. Vízzel vagy tisztítószeroldattal ne tisztítsa.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Ajánlott tartozékok
• DCT4101 – 17 mm átmérőjű kamerakábel
• DCT4102 – 9 mm átmérőjű kamerakábel
• DCT4105 – 5,8 mm átmérőjű kamerakábel
• DCT4103 – 17 mm átmérőjű, 0,9 m hosszú
kábelhosszabbító
• Akasztó és mágnes DCT410 (csak
cserealkatrészként kapható)
• Akasztó, mágnes és tükör DCT411 (csak
cserealkatrészként kapható)
18
Hibaelhárítás
• Ellenőrizze, hogy a 10,8 V-os akkumulátor fel
van-e töltve.
• Ellenőrizze, hogy a képernyő teljesen fel
van-e töltve.
• Gondoskodjon arról, hogy a képernyő
mindig a fogórészhez legyen erősítve. A kép
lefagyhat, ha a képernyőt fénykép vagy
videó készítése közben próbálja leválasztani
a fogórészről.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy használat
közben az akkumulátor rá van szerelve
a fogórészre.
• Gondoskodjon arról, hogy a képernyő
megfelelően legyen a fogórészhez erősítve.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy mind
a fogórész mind a képernyő be van
kapcsolva.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a fogórész
hátulsó részét nem borítja törmelék, hogy
a képernyő könnyedén csússzon és ne
sérüljön.
• Ha a képernyő lefagy vagy nem kapcsolható
be, egy apró tárggyal (pl. gemkapocs
hegyével) nyomja meg a képernyő hátulján
lévő reset (alaphelyzet) gombot (s).
• Ha a kép sötét, a fényerő-szabályzó
forgatásával adhat rá több fényt.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT készüléke
eléri technikai élettartamának végét, vagy
nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Tegye lehetővé a termék
elkülönített begyűjtését.
Az elhasználódott termékek és
csomagolóanyagaik elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi azok
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újrafeldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékekre. Ha
igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi hivatalos szerviz helyét
megtudhatja a helyi DEWALT képviselettől vagy
ebből a kézikönyvből. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Tölthető akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni, hasznos
élettartama végén környezetbarát módon
selejtezze ki:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a szerszámból.
• A lítium-ion akkumulátorok
újrahasznosíthatók. Juttassa el
őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon megsemmisítik.
zst00244970 - 02-09-2014
19
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
20
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
21
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
22
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising