BDV090 | Black&Decker BDV090 BATTERY BOOSTER instruction manual

566808-72 TR
Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
BDV090
2
TÜRKIYE
Kullanım amacı
İncelemeler ve tamiratlar
Black & Decker akü şarj ve bakım cihazınız kurşun-asit
aküleri şarj etmek için tasarlanmıştır. Hafif hizmet ve hobi
kullanımı içindir.
♦
Güvenlik talimatları
♦
Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları
♦
Uyarı! Elektrikli cihazlarla çalışırken yangın
oluşma riski, elektrik çarpması, kişilerin yaralanması ve maddi zararları önlemek için burada
belirtilen güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.c
♦
♦
♦
♦
Cihazla çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
dikkatlice okuyun.
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Bu cihazla, kullanım kılavuzunda belirtilenler
dışında herhangi bir aksesuar ya da elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi
kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
Kılavuzu, ileride kullanabilmeniz için saklayın.
Elektrik kablosu güvenliği
Uyarı! AC kablosunda veya fişte asla değişiklik
yapmayın. Uymaması halinde, ehliyetli bir elektrikçiye uygun bir priz taktırın. Uygun olmayan
bağlantı elektrik çarpmasına yol açabilir.
Akü şarj cihazları için özel güvenlik
talimatları
Cihazın kullanımı
Cihaz üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Cihazı kullanırken her zaman dikkatli olun.
♦
Cihazı suya batırmayın.
♦
Cihazı, sadece kuru alanlarda kullanın. Cihazın
ıslanmasına izin vermeyin.
♦
Gövde muhafazasını açmayın. Cihazın içinde bakımı
kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir parça
yoktur.
♦
Bu cihaz oyuncak olarak kullanılamaz.
♦
Cihazı, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu
yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
♦
Fişler ve kabloların hasar görme riskini azaltmak için
fişi prizden çıkartmak istediğinizde asla kablodan
tutarak çekmeyin.
Uyarı! Yaralanma riskini en aza indirmek
için kullanıcı kullanım talimatlarını mutlaka
okumalıdır.
Uyarı! Bu cihaz çift yalıtımlıdır; bu yüzden hiçbir
topraklama kablosuna gerek yoktur. Her zaman
şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
Cihazı ıslak yerlerde kullanmayın veya yağmura maruz bırakmayın.
Aküleri ateşe atmayın.
Uyarı! Patlayıcı gazlar. Alev ve kıvılcım çıkmasını önleyin. Şarj ederken yeterli havalandırmayı sağlayın.
Diğer kişilerin güvenliği
♦
♦
Bu cihaz fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil)
tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür
kişiler cihazı ancak güvenliklerinden sorumlu bir
kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların
verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir.
Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek amacıyla
kontrol altında tutulmalıdır.
Cihazla çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
♦
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını
önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker
Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
♦
Şarj edilme özelliği olmayan aküleri kesinlikle şarj
etmeye çalışmayın.
♦
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
♦
Şarj cihazını suya batırmayın.
♦
Şarj cihazını açmayın.
♦
Şarj cihazını delmeyin.
♦
Kırmızı ve siyah kıskaçların birbirine veya başka bir
ortak metal iletkene temas etmesine asla izin vermeyin. Bu, cihaza hasar verebilir ve/veya kıvılcımlanma/
patlama tehlikesine yol açabilir.
Kullanımdan sonra
♦
♦
♦
♦
Kullanmadan önce cihazda hasarlı veya kusurlu
parça olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki
kırılmaları, muhafazalarda ve düğmelerdeki hasarı
ve cihazın çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer
koşulları kontrol edin.
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı
kullanmayın.
Hasarlı veya kusurlu parçaların Black & Decker
yetkili servisinde onarılmasını veya değiştirilmesini
sağlayın.
Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı
sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
Cihazlar, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, iyi
havalandırmalı ve çocukların ulaşamayacağı yüksek
bir yerde saklanmalıdır.
Çocuklar, cihazın saklandığı yere erişememelidir.
Cihaz bir araç içinde saklanırken veya taşınırken,
ani hız veya yön değişikliklerinde hareket etmesini
önlemek için bagaja koyulmalı veya sabitlenmelidir.
Cihaz doğrudan güneş ışığından, ısıdan ve nemden
korunmalıdır.
Aküler için ek güvenlik talimatları
Uyarı! Donmuş bir aküyü kesinlikle şarj etmeye
çalışmayın.
3
♦
♦
Zorlayıcı koşullarda akü akabilir. Akü yüzeyinde ıslak
yerler gördüğünüzde sıvıyı bir bez kullanarak dikkatli
bir şekilde silin. Ciltle temasından kaçının.
Cilt veya gözle teması halinde aşağıdaki talimatları
uygulayın.
♦
♦
Uyarı! Akü sıvısı, seyreltilmiş bir hidrolik asittir
ve kişisel yaralanmalara ya da maddi hasara
yol açabilir. Ciltle teması halinde derhal bol
suyla durulayın. Kızarıklık, ağrı veya tahriş
meydana gelirse tıbbi yardım alın. Gözle teması
halinde derhal temiz suyla durulayın ve tıbbi
yardım alın.
♦
♦
♦
♦
Uyarı! Şarj sırasında kurşun asit akülerden
patlayıcı gazlar çıkabilir. Şarj işlemi sırasında
alanın iyi havalandırıldığından emin olun ve
ateş kaynaklarını uzaklaştırın.
Aküleri atarken, «Çevrenin korunması» başlıklı
bölümdeki talimatlara uyun.
Akü asidi akü üreticisinin belirlediği seviyeye gelene
kadar her hücreye damıtılmış su ekleyin. Bu, fazlalık
gazın hücrelerden boşaltılmasına yardımcı olur Aşırı
doldurmayın. Hücre kapakları bulunmayan aküler
(bakım gerektirmeyen) için üreticinin şarj talimatlarını
dikkatli bir şekilde uygulayın.
Akü üreticisinin şarj sırasında hücre kapaklarının çıkartılması veya çıkartılmaması gibi özel talimatlarına
veya tavsiye edilen şarj oranlarına mutlaka uyun.
İlk şarj oranının akü üreticisinin gerekliliklerini aşmadığından emin olun.
♦
Akü şarj cihazını aküden kabloların izin verdiği kadar
uzağa yerleştirin. Akü şarj cihazı, kıvılcım üretebilecek düğmeler içermektedir.
♦
Akü şarj cihazını akünün üzerine yerleştirmeyin veya
üzerinde tutmayın.
♦
Yere yakın bir seviyede patlayıcı gazlar birikebilir.
Akü şarj cihazını yerden olabildiğince yükseğe
yerleştirin.
♦
Şarj alanında elektrikli aletler kullanmayın.
♦
Şarj alanında sigara içmeyin veya çıplak alev bulundurmayın.
♦
Akü şarj cihazı kablolarını veya akü terminallerini
bağlamaya ve sökmeye dönük talimatları izleyin.
Araçlarda, yüksek çalıştırma voltajlarına ve ani voltaj
yükselmelerine maruz kaldıklarında hasar görebilecek
elektrikli ve elektronik sistemler (örneğin, motor yönetim
sistemi, araç telefonları) bulunmaktadır. Cihazı araca
bağlamadan önce, harici şarja izin verildiğinden emin
olmak için aracın kullanım kılavuzunu okuyun.
♦
Bu talimatları ve akü üreticisi ile araç üreticisi tarafından yayınlanmış talimatları izleyin.
♦
DC çıkışı kıskaçlarını yalnızca besleme kablosunu
elektrik çıkışından çıkardıktan sonra çıkartın. Kıskaçların birbirine temas etmesine asla izin vermeyin.
♦
Cihazı bağlamadan önce aracın akü terminallerinin
kutuplarını kontrol edin. Her zaman önce eksi (siyah) kabloyu sökün; ardından artı (kırmızı) kabloyu
sökün.
Devreye bağlı bir aküyü şarj ederken aküye erişim için
üretici talimatlarını ve aşağıda yer alan talimatları izleyin:
♦
Aküyü motor çalışırken şarj etmeyin.
♦
Motor bileşenlerini, örneğin soğutma fanının otomatik olarak çalışmaya başlayabileceğini unutmayın.
Ellerinizi ve gövdenizi motor bileşenlerinden uzak
tutun ve akü şarj cihazını ve kablolarını teması
önleyecek şekilde yerleştirin.
♦
Akü şarj cihazının ve kablolarının kapıların ve motor
bölmesi kapaklarının kapanması nedeniyle hasar
görmeyecek şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
♦
Bağlantıların, kaportanın aküye yakın metal kısımlarına veya bileşenlerine temas etmeden yapılabildiğinden emin olun.
♦
Bu cihazı aracın aküsünün ve motorunun yakınında
kullanırken cihazı düz ve dengeli bir zemine yerleştirin ve tüm kıskaçları, kabloları, giysileri ve kendinizi
aracın hareketli parçalarından uzakta tutun.
Uyarı! Patlayıcı gaz karışımları oluşma riski
vardır. Kurşun-asit akülerin yakınında çalışmak
tehlikelidir. Aküler, normal çalışma sırasında
patlayıcı gazlar oluşturur. Bu nedenle, akü şarj
cihazınızı her kullanmadan önce bu kılavuzu
okumanız ve talimatları harfi harfine uygulamanız son derece önemlidir.
♦
♦
Black & Decker tarafından önerilmeyen veya satılmayan bir aksesuarın kullanılması yangın, elektrik
çarpması veya kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Uygun olmayan bir uzatma kablosunun kullanılması yangın ve elektrik çarpması
riskine yol açabilir ve garantiyi geçersiz kılacaktır.
Kişisel güvenlik
♦
♦
♦
♦
Akü sıvısıyla temasa karşı korunmak için gözleri
tümüyle kapatan koruyucu gözlük ve uygun elbiseler
kullanın.
Aküyle çalışırken gözlerinize dokunmaktan kaçının.
Gözünüze asit, asit partikülleri ve pas kaçabilir.
Bir kurşun-asit aküsüyle çalışırken yüzükler, bilezikler, kolyeler, saatler gibi kişisel metal eşyaları çıkartın. Kurşun-asit aküsü, ciddi bir yanığa yol açabilecek
bir kısa devre akımı oluşturabilir.
Akünün üzerine metal bir nesne düşürmemeye
özellikle dikkat edin. Bu, kıvılcımlara veya akü ya
da diğer elektrikli parçalarla kısa devreye yol açarak
patlamaya neden olabilir.
Şarj öncesi hazırlık
♦
veya uygulamalarıyla ilgili olarak aracın kullanım
kılavuzu türünden bilgilere başvurarak akü voltajının
12 V veya 6 V olduğunu doğrulayın.
Cihaz 100 Ah kapasiteye kadar olan bir aküye bakım
yapabilir.
Cihazı, evde kullanıma dönük cihazlarda yaygın
olarak kullanılan kuru hücreli pilleri şarj etmek için
kullanmayın. Bu piller patlayabilir ve kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir.
Cihaz, sadece 12 V’lık (6 hücreli) veya 6 V’lık
(3 hücreli) kurşun-asit aküsüne bağlanmalıdır. Şarj
işleminden önce, akü üzerindeki etikete bakarak
4
♦
♦
♦
♦
♦
Şarj etmek veya terminallerini temizlemek için aküyü
araçtan çıkartmak gerektiğinde kıvılcım oluşmasını
önlemek için araçtaki tüm aksesuarların kapalı
olduğundan emin olun.
Elektrik çarpma riskini azaltmak için, bakım veya
temizlik işlemlerinden önce cihazın tüm güç kaynağı bağlantılarını kesin. Cihazın elektrik bağlantısı
kesilmeden sadece kumandaların kapatılması riski
azaltmayacaktır.
Önce eksi (siyah) kıskacı çıkartın.
En son artı (kırmızı) kıskacı çıkartın.
Akü kutup başlarının yalıtım kapaklarını geri takın.
Devreyle bağlantısı kesilmiş bir akünün
şarj edilmesi
Uyarı! Hatalı bağlantı, akü kısa devresi, akünün yeri
ve akü şarj cihazının yeri bir tehlike yaratabilir. İşleme
devam etmeden önce gerekli hazırlıkların yapıldığından
emin olun.
Özellikler
Akü devreden çıkartılmamışsa, şarjdan önce aküyü
devreden çıkartmak için üreticinin talimatlarını izleyin.
Bu alet, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya tümünü
içermektedir.
1. Şarj oranı seçim düğmesi
2. Şarj göstergeleri
3. Akü kıskaçları
4. Halka terminaller
5. DC aksesuar fişi
6. Kablo bağlantısı
Akü şarj cihazının artı (kırmızı) kıskacı akünün artı (POS,
P, +) kutup başına bağlayın.
Akü şarj cihazının bağlanması
Akü şarj cihazının eksi (siyah) kıskacı akünün eksi (NEG,
N, -) kutup başına bağlayın.
Akü kutup başlarının kutupsallığını kontrol edin. Artı
(POS, P, +) akü kutup başının çapı genellikle eksi (NEG,
N, -) akü kutup başından daha geniştir.
Şarj ve kişisel güvenlikle ilgili tüm hazırlıklar tamamlandığında aşağıdaki şekilde devam edin:
♦
Çoğu otomotiv uygulaması ve benzeri uygulamalar
için akü şarj cihazı, DC devresine bağlı haldeyken
aküye bağlanabilir. Bu uygun ise, «Devreye bağlı
bir akünün şarj edilmesi» bölümündeki talimatları
izleyin.
♦
Akünün şarj işleminden devreyle bağlantısının
kesilmesi gerekiyorsa «Devreyle bağlantısı kesilmiş
bir akünün şarj edilmesi» bölümündeki talimatları
izleyin.
Uyarı! Deniz taşıtlarında (tekne) kullanılan aküler çıkartılmalı ve karada şarj edilmelidir. Tekne üzerinde şarj
edilebilmeleri için deniz taşıtlarında kullanım için özel
olarak tasarlanmış donanımlar gereklidir.
Akü şarj cihazının aküyle bağlantısını keserken her
zaman:
♦
Akü şarj cihazını kapatın ve fişini çekin.
♦
Önce eksi (siyah) kıskacı çıkartın.
♦
En son artı (kırmızı) kıskacı çıkartın.
♦
Akü kutup başlarının yalıtım kapaklarını geri takın.
Kullanımı
Cihazın akü kıskaçlarıyla bağlanması
(Şekil A)
Uyarı! Cihazı aküye bağlamadan veya aküyle bağlantısını kesmeden önce her zaman AC fişini AC şebeke
prizinden çıkartın.
Uyarı! Hiç bir zaman aksesuar bağlantılarını birbirine bağlamayın; bu tehlikeye yol açacaktır. Aksesuar bağlantıları
sadece kablo bağlantısına (6) bağlanmalıdır.
♦
Akü kıskaçlarını (3) kablo bağlantısını (6) kullanarak
akü şarj cihazına bağlayın.
♦
Cihazın çıkış kablolarında renk kodlu akü kıskaçlar
(3) (kırmızı-artı ve siyah-eksi) bulunmaktadır. Bunlar, doğrudan akü terminallerindeki ilgili kutuplara
bağlanır.
♦
Bu kılavuzun baş tarafında yer alan «Güvenlik
talimatları» bölümündeki adımları izleyin.
♦
Akü şarj cihazının AC fişini bir AC şebeke prizine
takın.
Devreye bağlı bir akünün şarj edilmesi
Hatalı bağlantı, akü kısa devresi, akünün yeri ve akü şarj
cihazının yeri bir tehlike yaratabilir. İşleme devam etmeden önce gerekli hazırlıkların yapıldığından emin olun.
Uyarı! Akü kutup başlarına erişilemiyorsa veya akü şarj
cihazı kıskaçları aküye yakın kaporta bölümlerine ya da
bileşenlere temas edecekse şarj işleminden önce akü
çıkartılmalıdır. Aküyü çıkartmak için üreticinin talimatlarını izleyin.
Akü kutup başlarının kutupsallığını kontrol edin. Artı
(POS, P, +) akü kutup başının çapı genellikle eksi (NEG,
N, -) akü kutup başından daha geniştir.
Cihazın halka terminallerle bağlanması (Şekil
A ve B)
Akü kutup başlarındaki yalıtım kapaklarını çıkartmak için
üreticinin talimatlarını izleyin.
Akü şarj cihazının artı (kırmızı) kıskacı akünün artı (POS,
P, +) kutup başına bağlayın.
Uyarı! Cihazı aküye bağlamadan veya aküyle bağlantısını kesmeden önce her zaman AC fişini AC şebeke
prizinden çıkartın.
Uyarı! Hiç bir zaman aksesuar bağlantılarını birbirine bağlamayın; bu tehlikeye yol açacaktır. Aksesuar bağlantıları
sadece kablo bağlantısına (6) bağlanmalıdır.
♦
Halka terminalleri (4) kablo bağlantısını (6) kullanarak akü şarj cihazına bağlayın.
Akü şarj cihazının eksi (siyah) kıskacı akünün eksi (NEG,
N, -) kutup başına bağlayın.
Akü şarj cihazının aküyle bağlantısını keserken her
zaman:
♦
Akü şarj cihazını kapatın ve fişini çekin.
5
♦
♦
♦
♦
♦
Çıkış kablolarında kıvrımlı, renk kodlu halka terminaller (4) (kırmızı-artı ve siyah-eksi) bulunmaktadır.
Terminal halkaları (4), doğrudan akü terminallerindeki ilgili kutuplara bağlanır.
Akü terminalinin kutuplarındaki cıvataların somunlarını sökün (Şekil B).
Kırmızı halka terminali (4) artı akü terminali kutup
başı cıvatasına takın ve somunu geri takın.
Siyah halka terminali (4) eksi terminal kutup başı
cıvatasına takın ve somunu geri takın.
Akü şarj cihazının AC fişini bir AC şebeke prizine
takın.
♦
Bakım
Black & Decker cihazınız minimum bakımla uzun bir
süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak
memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli özenin
gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Uyarı! Elektrikli/şarjlı alet üzerinde herhangi bir bakım
işlemi gerçekleştirmeden önce:
♦
AC fişini AC şebeke prizinden çekin.
♦
Cihazı düzenli olarak yumuşak bir bez kullanarak
temizleyin. İnatçı lekeler için bez suda ıslatılabilir.
♦
Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
♦
Cihazı suya batırmayın.
Cihazın dc aksesuar fişiyle bağlanması
(Şekil A)
Uyarı! Cihazı aküye bağlamadan veya aküyle bağlantısını kesmeden önce her zaman AC fişini AC şebeke
prizinden çıkartın.
Uyarı! Hiç bir zaman aksesuar bağlantılarını birbirine bağlamayın; bu tehlikeye yol açacaktır. Aksesuar bağlantıları
sadece kablo bağlantısına (6) bağlanmalıdır.
♦
DC aksesuar fişini (5) hat içi kablo bağlantısını (6)
kullanarak akü şarj cihazına bağlayın.
♦
DC aksesuar fişini (5) aracın DC aksesuar prizine
takın.
♦
Akü şarj cihazının AC fişini bir AC şebeke prizine
takın.
DC aksesuar fişindeki sigortanın
değiştirilmesi (Şekil C)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
AC fişini AC şebeke prizinden çekin.
DC aksesuar fişini akü şarj cihazından ayırın.
Plastik kapağı (7) ve merkezleme pimini (8) saatin
tersi yönünde döndürerek çıkartın.
Aynı tip ve değerde bir sigorta ile değiştirin (5 A).
Merkezleme pimini (8) ve plastik kapağı (7) saat
yönünde döndürerek yerine yerleştirin.
Çevrenin korunması
Şarj göstergeleri
♦
Şarj edilecek akünün voltajı 3,75 Volt’un altına
düşmüşse, akü bu akü şarj cihazıyla şarj edilemez.
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Kırmızı LED (2) - kötü bağlantı, akü şarj kabul etmiyor veya bir ters kutup bağlantısı tespit edilmiş.
Yeşil LED (2) yanıp sönüyor - iyi bağlantı ve akü şarj
oluyor.
Yeşil LED (2) - akü tümüyle şarj oldu.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Cihaz doğru bir şekilde bağlandığında sarı LED yanarak
akıllı devrenin akü durumunu değerlendirecek şekilde
çalıştığını gösterir. Akü voltajı 12,8 Volt’tan düşükse bu
prosedür 2 dakikaya kadar uzayabilir.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
Cihaz tam otomatiktir; gerektiğinde açılacak ve akü
tümüyle şarj olduğunda kapanacaktır.
Cihazda, aşırı şarja veya kısa devrelere karşı koruma
sağlayan dahili bir devre koruma sistemi vardır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Akünün şarj edilmesi (Şekil С)
♦
Şarj oranı seçim düğmesini (1) gerektiği şekilde 6 V
veya 12 V konumuna getirin.
♦
Cihazı açık bırakın.
♦
Aküyü arada bir gözlemleyin.
Not: Şarj işlemi sırasında bir tık sesi duyulabilir ve bu
normaldir.
♦
Yeşil LED yandığında akü tümüyle şarj olmuş demektir.
♦
AC fişini AC şebeke prizinden çekin.
♦
Şarj kablolarını aküden sökün.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkân sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak
internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
Arıza giderme
Cihaz şarj etmiyorsa:
♦
Akü şarj cihazının akım taşıyan 230 Vac’lık bir prize
bağlı olup olmadığını kontrol edin (LED yanacaktır).
♦
Şarj edilmekte olan akü için doğru şarj oranının seçili
olup olmadığını kontrol edin.
6
Teknik özellikleri
Giriş voltajı
Nominal giriş
Çıkış voltajı
Çıkış akımı
Maks. akü kapasitesi
Ağırlık
Vac
W
Vdc
A
Ah
kg
BDV090
(type 1)
230
25
6,0/12,0
1,0
100
0,4
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir.
Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni
haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa
Serbest Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme, işçilik ya da uygunsuzluk
nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en
az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış ve yıpranmış ürünleri
tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti eder. Ancak bu
belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:
♦
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse;
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
♦
♦
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
♦
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kılavuzda
belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir servisinin
yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış
sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
7
No.
İl
Yetkili Servis
Adres
Telefon
1
Adana
Emin Elektrik
Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D
0322 351 80 46
2
Amasya
Teknik Bobinaj
Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B
0358 218 26 82
3
Ankara
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No.17 Siteler
0312 350 95 29
4
Ankara
Yiğit Bobinaj
Merkez 668.Sok. Eminel Yapı Koop. No.8 İvedik Ostim
0312 395 05 37
5
Antalya
E.B.A. Elektrik
Sanayi Sitesi 682.Sok. No.38
0242 345 36 22
6
Antalya - Alanya
Abalıoğlu Bobinaj
Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No.8
0242 512 02 16
7
Aydın
Taciroğlu Bobinaj
2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No.55
0256 219 43 30
8
Aydın - Kuşadası
Özgür Bobinaj
Kuşadası Sanayi Sitesi J.Blok No.13
0256 622 13 73
9
Balıkesir
Tezger Bobinaj
Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No.15
0266 241 63 85
10
Balıkesir - Bandırma
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No.104 Bandırma
0266 718 46 79
11
Bursa
Vokart
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B
0224 254 48 75
12
Çanakkale
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No.41
0286 217 96 71
13
Çorum
Emek Bobinaj
Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yanı
0364 234 68 84
14
Denizli
Örsler Bobinaj
Bakırlı Mah. 171.Sok. Sedef Çarşısı No.9-10
0258 261 42 74
15
Diyarbakır
Çetsan Elektrik
İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No.45
0412 237 29 04
16
Düzce
Yıldız Makine
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No.10
0380 514 70 56
17
Edirne
Efe Bobinaj
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
0284 225 35 73
0446 224 08 01
18
Erzincan
Ümit Elektrik Makine
Sanayi Çarşısı 767.Sok. No.71
19
Eskişehir
Yabaoğlu El.Bob.
Tornacıllar Sitesi A Blok No.4
0222 228 11 39
20
Gaziantep
Karaşahin Bobinaj
Şenyurt Cad. No.35 Şahinbey
0342 231 17 33
21
Isparta
Işık Bobinaj
Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No.5
0246 223 20 28
22
İçel - Mersin
Şekerler Elektrik Bobinaj
Nusratiye Mah. 5005.Sok. No.20/A
0324 336 70 98
23
İçel - Mersin
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No.19
0324 233 44 29
24
İstanbul
AKEL Elektrik Servis Hiz.
Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye
0216 540 53 54
25
İstanbul
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
0212 252 93 43
26
İstanbul
Birlik Elektromekanik
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318
Ok-meydanı
0212 222 94 18
27
İstanbul
Kardeşler Bobinaj
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No.5 Çağlayan
0212 224 97 54
28
İstanbul
Mert Elektrik Ltd.
İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 İkitelli
0212 549 65 78
29
İstanbul
Orijinal El.Güneşli
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneşli
0212 515 67 71
30
İstanbul
SVS Teknik
İstasyon Cad. GİBTAŞ Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 İçmeler
Tuzla
0216 446 69 39
31
İstanbul
Tarık Makina Ltd.
Bağdat Cad. Adalı Sok. No.101/10 Maltepe
0216 370 21 11
32
İstanbul
Tekniker Bobinaj
Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü
0212 875 19 31
33
İzmir
Birlik Bobinaj
2824 Sok. No.18 Halkapınar 1.Sanayi Sitesi
0232 458 39 42
34
İzmir
Boro Cıvata
1203/2.Sok. No.B2 Gıda Çarşısı Yenişehir
0232 469 80 70
35
İzmir
Doruk Hırdavat
1426.Sok. No.14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
0232 478 14 12
36
Kayseri
Akın Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No.8
0352 336 41 23
37
Kocaeli - Gebze
Gülsoy Elektrik
Menzilhane Cad. 1111.Sok. No.7
0262 646 92 49
38
Kocaeli - İzmit
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No.13
0262 335 18 94
39
Konya
Murat Bobinaj
Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No.83
0332 235 64 63
40
Konya
Sözenler Bobinaj
Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Mer. 10562 Sok. No.62
0332 342 63 18
41
Kütahya
Doğan Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/1
0274 231 22 00
42
Malatya
Özer Bobinaj
Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No.95
0422 336 39 53
43
Muğla - Bodrum
Bodrum Makine
Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. Sanayi Sitesi 12
0252 316 28 51
44
Muğla - Marmaris
Başaran Teknik
Beldibi Cad. No.5/C
0252 412 85 11
45
Nevşehir
Çiftgüç Elektrik
Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No.53
0384 213 19 96
46
Sakarya - Adapazarı
Engin El. Bobinaj
Papuççular Mah. Papuççular Cad. No.40
0264 273 87 69
47
Samsun
Akış Bobinaj
Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B
0362 238 07 23
48
Sivas
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No.72C
0346 221 47 55
49
Tekirdağ - Çorlu
Ümit Elektrik
Camiatik Mah. Ereğli Sok. No.1
0282 653 27 77
50
Tokat
Çetin Elektrik
Sanayi Sitesi No.22 Cami Altı
0356 214 63 07
51
Trabzon
Makina Market
Rize Cad. No.71 Değirmendere
0462 328 14 80
52
Uşak
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No.10/C
0276 227 27 46
53
Yalova
Kale İnşaat
Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova
0226 461 22 43
54
Zonguldak - KDZ Ereğli
Tümen Bobinaj
Kışla Sanayi Sitesi D.Blok No.17
0372 323 74 97
zst00144128 - 27-12-2010
8
9
10
Download PDF

advertising