FSM1600 | Black&Decker FSM1600 STEAM MOP - 2 instruction manual

402111-60 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
FSM1500
FSM1600
FSM1600D
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
chiar pe unele suprafeţe fără ceară, luciul poate
fi îndepărtat de căldură şi acţiunea aburului. Este
bine ca întotdeauna să testaţi o porţiune izolată
din suprafaţa ce urmează a fi curăţată înainte
de a începe să lucraţi. De asemenea, vă recomandăm să verificaţi instrucţiunile de utilizare şi
întreţinere furnizate de producătorul pardoselii.
Mop-ul dumneavoastră cu abur Black & Decker a fost
conceput pentru igienizarea şi curăţarea podelelor din
lemn impermeabilizat, parchet laminat impermeabilizat,
linoleu, vinilin, plăci ceramice, piatră şi marmură şi pentru
reîmprospătarea covoarelor. Acest aparat este destinat
exclusiv uzului casnic.
♦
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
♦
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate
alimentate de la reţeaua electrică, trebuie să
respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă
de bază, inclusiv cele din continuare, pentru
a reduce riscul de incendiu, de electrocutare, de
vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.
♦
♦
♦
♦
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
♦
♦
♦
♦
♦
Utilizarea aparatului dumneavoastră
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nu direcţionaţi aburul spre persoane, animale ,
aparate electrice sau prize.
Nu expuneţi la ploaie.
Nu scufundaţi aparatul în apă.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat.
Nu lăsaţi aparatul conectat la priză atunci când nu
îl utilizaţi.
Nu trageţi niciodată de cablul pentru a scoate aparatul din priză. Ţineţi cablul aparatului departe de
surse de căldură, ulei şi muchii ascuţite.
Nu manevraţi curăţătorul cu abur cu mâinile ude.
Nu trageţi şi nu transportaţi aparatul de cablul de
alimentare, nici nu îl utilizaţi pe post de mâner, nu
închideţi uţile peste acesta, nu-l trageţi peste colţuri
ascuţite şi nu îl expuneţi la suprafeţe firbinţi.
Nu utilizaţi aparatul într-un spaţiu închis în prezenţa
vaporilor eliberaţi de diluanţii pentru vopsea pe bază
de ulei, a substanţelor de tratare împotriva moliilor,
a particulelor inflamabile sau a altor vapori explozivi
sau toxici.
Consultaţi producătorul pentru a afla tipul pardoselei
dumneavoastră.
Nu îl utilizaţi pe produse din piele, mobilă sau pardoseli polişate cu ceară, materiale sintetice, catifea
sau alte materiale delicate şi sensibile la abur.
Nu introduceţi niciodata în aparatul de curăţat cu
abur produse de detartrare, aromatice, pe bază de
alcool sau detergent deoarece acestea l-ar putea
deteriora sau l-ar putea face nesigur pentru utilizare.
Dacă disjunctorul locuinţei se activează în timpul
utilizării aparatului pe abur, opriţi imediat utilizarea
produsului şi contactaţi centru de asistenţă clienţi.
(Fiţi atent că există riscul de şoc electric.)
Aburul emis de aparat pentru igienizarea zonei de
lucru este foarte fierbinte. Prin urmare, capul pentru
abur, lavetele de curăţat şi accesoriul pentru covor
devin foarte fierbinţi pe parcursul utilizării.
Atenţie! Purtaţi întotdeauna încălţăminte adecvată
atunci când utilizaţi mopul cu abur şi când îî schimbaţi accesoriile. Nu purtaţi papuci de casă sau
încălţăminte cu vârful decupat.
În timpul utilizării capacul poate deveni fierbinte.
Pe parcursul utilizării aburul poate scăpa din aparat.
Trebuie să fiţi foarte atenţi atunci când utilizaţi acest
aparat. NU atingeţi nicio componentă care poate
deveni fierbinte pe parcursul utilizării.
Opriţi unealta şi aduceţi mânerul în poziţia verticală
înainte de a scoate calota din recipientul cu apă.
A se utiliza doar pe pardoseală; nu folosiţi aparatul
în poziţie răsturnată. Acest aparat este destinat
exclusiv uzului casnic.
După utilizare
♦
♦
♦
Scoateţi apratul din priză şi lăsaţi-l să se răcească
înainte de a-l curăţa.
Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să
fie depozitat într-un spaţiu uscat.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
Inspecţia şi reparaţiile
♦
♦
♦
♦
♦
Avertisment! Nu utilizaţi aparatul pe podele
din lemn sau laminate neimpermeabilizate. Pe
suprafeţele care au fost tratate cu ceară sau
♦
4
Scoateţi apratul din priză şi lăsaţi-l să se răcească
înainte de a efectua orice operaţiune de întreţinere
sau reparaţie.
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru a depista componentele deteriorate sau defecte. Verificaţi
dacă există componente rupte, întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie ce ar putea afecta
utilizarea aparatului.
Verificaţi în mod regulat cablul de alimentare pentru
a depista eventualele deteriorări.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în acest
manual.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Avertisment! Pericol de opărire.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Descriere
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton Autoselect™
3. Rezervor de apă
4. Mâner
5. Cap abur
6. Lavetă curăţare
7. Covoraş repaos
8. Glisor covor (numai FSM1600&FSM1600D)
9. Cană dozatoare (numai FSM1600&FSM1600D)
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
mişcare.
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
fierbinţi.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a aparatului. La utilizarea unui aparat pe perioade prelungite,
asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
Asamblare
Avertisment! Înainte de a încerca efectuarea oricăreia
dintre operaţiile de mai jos, asiguraţi-vă că aparatul este
oprit, scos din priză, rece şi nu mai conţine apă.
Montarea mânerului (Fig. A şi B)
♦
♦
♦
Siguranţa electrică
Avertisment! Acest produs trebuie să aibă
împământare. Verificaţi întotdeauna ca
alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Montarea capului pentru abur (Fig. C)
♦
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească
cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul în vreun fel.
Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce
riscul de electrocutare.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service
Black & Decker autorizat pentru a evita pericolul.
♦
♦
Introduceţi capătul inferior al corpului mopului (11)
în capul pentru abur (5) până când se fixează pe
poziţie.
Capul pentru abur poate fi scos din corpul mopului
prin apăsarea butonului de eliberare a tubului mânerului (13) şi trăgând corpul mopului (11) din capul
pentru abur (5).
Montarea unei lavete de curăţat (Fig. D)
Lavetele de curăţare de schimb sunt disponibile la reprezentantul dvs. Black & Decker (nr. piesă FSMP20-XJ).
♦
Aşezaţi o lavetă de curăţat (6) pe podeal cu partea
cu scai orientată în sus.
♦
Apăsaţi uşor mopul în jos peste lavetă (6).
Atenţie! Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna
mopul cu abur pe covoraşul de repaus (7) cu mânerul (4)
în poziţie verticală şi asiguraţi-vă că este oprit.
Cabluri prelungitoare şi Produs Clasa 1
♦
Introduceţi mânerul (10) în capătul superior al tubului
telescopic (4) până când se fixează pe poziţie.
Introduceţi capătul inferior al tubului telescopic (4) în
capătul superior al corpului mopului (11) până când
se fixează pe poziţie.
Mânerul poate fi scos din corpul mopului prin apăsarea butonului de eliberare a tubului mânerului (12)
şi trăgând tubul (4) din corpul mopului (11) pentru
a facilita depozitarea.
Trebuie utilizat un cablul cu 3 fire deoarece aparatul dumneavoastră are împământare şi este de
clasă constructivă 1.
Se poate folosi un cablu prelungitor cu lungime
de până la 30m (100 ft) fără a surveni pierderi de
tensiune.
Scoaterea lavetei de curăţat (Fig. E)
Atenţie! Purtaţi întotdeauna încălţăminte adecvată atunci
când schimbaţi laveta de curăţat a mopului cu abur. Nu
purtaţi papuci de casă sau încălţăminte cu vârful decupat.
♦
Readuceţi mânerul (4) în poziţie verticală şi opriţi
mopul.
♦
Aşezaţi mopul pe covoraşul de repaus şi aşteptaţi
să se răcească. (aproximativ cinci minute)
♦
Puneţi vârful pantofului pe clapeta de eliberare
a lavetei de curăţat (14) şi apăsaţi ferm în jos.
Etichetele prezente pe aparat
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
5
♦
Ridicaţi mopul de pe laveta de curăţat.
Atenţie! Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna
mopul cu abur pe covoraşul de repaus (7) cu mânerul (4)
în poziţie verticală şi asiguraţi-vă că este oprit.
Notă: Atunci când mopul este pornit pentru prima dată,
rezervorul de apă va avea o culoare roşie. Odată ce
mopul este gata de utilizare, rezervorul de apă va căpăta
o culoare albastră.
♦
Pentru a opri unealta, apăsaţi întrerupătorul PORNIT/OPRIT (1).
Atenţie! Nu lăsaţi niciodată mopul într-un singur loc pe
niciun fel de suprafaţă, pentru nici o perioadă de timp.
Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna mopul cu
abur pe covoraşul de repaus (7) cu mânerul (4) în poziţie
verticală şi asiguraţi-vă că este oprit.
Atenţie! Goliţi întotdeauna mopul după utilizare.
Montarea glisorului pentru covor (Fig. F)
(numai FSM1600&FSM1600D)
♦
♦
Aşezaţi glisorul pentru covor pe podea.
Apăsaţi uşor mopul în jos în glisorul pentru covor (8)
până se fixează pe poziţie.
Atenţie! Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna
mopul cu abur pe covoraşul de repaus (7) cu mânerul (4)
în poziţie verticală şi asiguraţi-vă că este oprit.
Tehnologia Autoselect™
Demontarea glisorului pentru covor (Fig. G)
(numai FSM1600&FSM1600D)
Acest mop cu abur este dotat cu un buton Autoselect™
(2) cu care puteţi selecta diferite aplicaţii de curăţare.
Acesta este utilizat pentru selectarea modului corect de
operare specific activităţii dumneavoastră de curăţare.
Folosind butonul Autoselect™ (2), alegeţi una dintre
următoarele aplicaţii:
Atenţie! Purtaţi întotdeauna încălţăminte adecvată
atunci când schimbaţi glisorul pentru covor al mopului
cu abur. Nu purtaţi papuci de casă sau încălţăminte cu
vârful decupat.
♦
Readuceţi mânerul (4) în poziţie verticală şi opriţi
mopul.
♦
Aşezaţi mopul pe covoraşul de repaus şi aşteptaţi
să se răcească. (aproximativ cinci minute)
♦
Puneţi vârful pantofului pe clapeta de eliberare
a glisorului pentru covor (15) şi apăsaţi ferm în jos.
♦
Ridicaţi mopul de pe glisorul pentru covor (8).
Atenţie! Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna
mopul cu abur pe covoraşul de repaus (7) cu mânerul (4)
în poziţie verticală şi asiguraţi-vă că este oprit.
Lemn/Laminate
Piatră/Marmură
Plăci/Vinilin
Mopul va selecta volumul corespunzător de abur necesar
pentru fiecare operaţiune de curăţare.
Umplerea rezervorului de apă (Fig. H, I şi J)
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Acest mop cu abur are incorporat un sistem anti-calcar
pentru a ajuta la prelungirea duratei de viaţă a acestuia.
Notă: Umpleţi rezervorul de apă cu apă plată curată.
Notă: În zonele cu apă foarte dură se recomandă utilizarea de apă deionizată.
♦
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit iar cablul de
alimentare este scos din priză.
♦
Aşezaţi mopul pe covoraşul de repaus (7) cu mânerul
(4) în poziţie verticală.
♦
Scoateţi capacul rezervorului (16) rotindu-l în sens
invers acelor de ceasornic.
♦
Umpleţi rezervorul (3) cu apă.
Avertisment! Rezervorul are o capacitate de 0,5 litri. Nu
umpleţi rezervorul deasupra marcajului Max.
♦
Puneţi capacul rezervorului (16) la loc rotindu-l în
sensul acelor de ceasornic.
Notă: Atunci când nu este utilizat, cana dozatoare poate
fi ataşată de mâner pentru a facilita depozitarea (Fig. J)
(numai FSM1600&FSM1600D)
Notă: Asiguraţi-vă că aţi strâns bine capacul rezervorului.
Montarea greşită a capacului rezervorului va face ca
mopul să nu pornească.
Generalităţi
Atenţie! Nu utilizaţi niciodată mopul cu abur fără a monta
mai întâi o lavetă de curăţare.
♦
Curăţaţi cu aspiratorul sau ştergeţi podeaua înainte
de utilizarea mopului cu abur.
♦
Cea mai uşoară metodă de a utiliza dispozitivul este
să înclinaţi mânerul într-un unghi de 45° şi curăţaţi
uşor, acoperind câte o suprafaţă mică odată.
♦
Nu utilizaţi mopul împreună cu substanţe chimice de
curăţat. Pentru îndepărtarea petelor rezistente de pe
vinilin sau linoleu, puteţi să le trataţi anterior cu apă
şi un detergent mediu înainte de a utiliza mopul.
Curăţarea cu abur
♦
Aşezaţi o lavetă de curăţat (6) pe podeal cu partea
cu scai orientată în sus.
♦
Luaţi mopul de pe covoraşul de repaus (7) şi apăsaţil uşor în jos peste laveta de curăţat (6).
♦
Aşezaţi mopul pe covoraşul de repaus.
♦
Conectaţi mopul la priză.
♦
Rotiţi butonul Autoselect™ (2) la setarea dorită.
♦
Apăsaţi întrerupătorul PORNIT/OPRIT (1). Durează
aproximativ 15 secunde ca mopul să se încălzească.
♦
Dacă trageţi mânerul (4) înapoi, pompa de abur va
fi activată. După câteva secunde, aburul va începe
să iasă prin capul pentru abur.
♦
Durează doar câteva secunde ca aburul să pătrundă în laveta de curăţat. Mopul va aluneca uşor pe
suprafaţa ce urmează a fi igienizată/curăţată.
Utilizare
Pornirea şi oprirea
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul PORNIT/OPRIT (1). Durează aproximativ 15 secunde ca
mopul să se încălzească.
6
abur pe covoraşul de repaus (7) cu mânerul (4) în poziţie
verticală şi asiguraţi-vă că este oprit.
♦
Acţionaţi mopul uşor pe podea, cu o mişcare de
dute-vino, pentru a curăţa bine fiecare porţiune.
Notă: Pe parcursul utilizării aveţi posibilitatea să opriţi
pompa de abur aducând mânerul în poziţie verticală, iar
acest lucru vă permite să-l aşezaţi pe covoraşul de repaus
pentru o perioadă scurtă de timp pentru a putea să mişcaţi
diferitele obiecte de mobilier, iar apoi puteţi continua să
curăţaţi fără a mai fi necesar să opriţi aparatul.
♦
Atunci când aţi terminat de utilizat mopul, aduceţi
mânerul (4) în poziţie verticală şi opriţi-l, aşezaţi-l
pe covoraşul de repaus (7) şi aşteptaţi ca acesta
să se răcească. (aproximativ cinci minute)
Atenţie! Este foarte important să monitorizaţi nivelul apei
din rezervor. Pentru a reumple rezervorul şi a continua
igienizarea/curăţarea, aduceţi mânerul (4) în poziţie
verticală şi opriţi aparatul. Scoateţi dispozitivul din priză
şi reumpleţi rezervorul de apă (3) cu ajutorul cănii dozatoare (9) furnizate.
Atenţie! Nu lăsaţi niciodată mopul într-un singur loc pe
niciun fel de suprafaţă, pentru nici o perioadă de timp.
Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna mopul cu
abur pe covoraşul de repaus (7) cu mânerul (4) în poziţie
verticală şi asiguraţi-vă că este oprit.
După utilizare (Fig. K şi L)
♦
Readuceţi mânerul (4) în poziţie verticală şi opriţi
mopul,
♦
Aşezaţi mopul pe covoraşul de repaus (7) şi aşteptaţi
să se răcească. (aproximativ cinci minute)
♦
Scoateţi mopul din priză.
♦
Goliţi rezervorul de apă (3).
♦
Scoateţi laveta de curăţat (6)şi spălaţi-o pentru a fi
gata pentru utilizarea următoare. (Aveţi grijă să respectaţi instrucţiunile referitoare la spălare imprimate
pe lavetă).
♦
Înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul cârligelor de
prindere (18 şi 19).
Notă: Cârligul superior de prindere a cablului (19) se roteşte pentru a facilita eliberarea acestuia pentru utilizare.
♦
Prindeţi cablul de alimentare în clema de prindere
(20) aflată lângă ştecher.
♦
Aşezaţi mopul pe covoraşul de repaus (7) atunci
când îl depozitaţi.
Notă: Cu mânerul (4) în poziţie verticală, cablul strâns
bine în jurul cârligelor de prindere (18 şi 19) şi asigurat
în clema de fixare (20), mopul dumneavoastră este gata
pentru a fi depozitat. Alternativ, există o brăţară de prindere (21) incorporată în mâner (10) care vă va permite
să atârnaţi mopul de un cârlig corespunzător pe perete.
Asiguraţi-vă întotdeauna că acel cârlig de perete poate
susţine în siguranţă greutatea mopului.
Împrospătarea covoarelor
♦
Aşezaţi o lavetă de curăţat (6) pe podeal cu partea
cu scai orientată în sus.
♦
Luaţi mopul de pe covoraşul de repaus (7) şi apăsaţil uşor în jos peste laveta de curăţat (6).
♦
Aşezaţi glisorul pentru covor (8) pe podea.
♦
Apăsaţi uşor mopul în jos în glisorul pentru covor (8)
până se fixează pe poziţie.
♦
Aşezaţi mopul pe covoraşul de repaus. (7)
♦
Conectaţi mopul la priză.
♦
Rotiţi butonul Autoselect™ (2) la setarea pentru
Lemn/Laminat.
♦
Apăsaţi întrerupătorul PORNIT/OPRIT (1). Durează
aproximativ 15 secunde ca mopul să se încălzească.
♦
Dacă trageţi mânerul (4) înapoi, pompa de abur va
fi activată. După câteva secunde, aburul va începe
să iasă prin capul pentru abur.
♦
Acţionaţi mopul uşor pe covor, cu o mişcare de dutevino, pentru a împrospăta bine fiecare porţiune.
Notă: Pe parcursul utilizării aveţi posibilitatea să opriţi
pompa de abur
aducând mânerul (4) în poziţie verticală, iar acest lucru
vă permite să-l aşezaţi pe covoraşul de repaus (7) pentru
a putea să mişcaţi diferitele obiecte de mobilier fără a mai
fi necesar să opriţi aparatul.
♦
Atunci când aţi terminat de utilizat mopul, aduceţi
mânerul (4) în poziţie verticală şi opriţi-l, aşezaţi-l
pe covoraşul de repaus (7) şi aşteptaţi ca acesta
să se răcească. (aproximativ cinci minute)
Atenţie! Este foarte important să monitorizaţi nivelul apei
din rezervor. Pentru a reumple rezervorul şi a continua
igienizarea/curăţarea, aduceţi mânerul (4) în poziţie
verticală şi opriţi aparatul. Scoateţi dispozitivul din priză
şi reumpleţi rezervorul de apă cu ajutorul cănii dozatoare
furnizate.
Atenţie! Nu lăsaţi niciodată mopul într-un singur loc pe
niciun fel de suprafaţă, pentru nici o perioadă de timp.
Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna mopul cu
Întreţinere şi curăţare
Aparatul dvs. Black & Decker cu fir a fost conceput pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a aparatului şi de
curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere sau curăţare asupra uneltelor electrice, opriţi
şi deconectaţi aparatul.
♦
Ştergeţi aparatul cu o cârpă moale şi umedă.
♦
Pentru îndepărtarea petelor persistente puteţi folosi
o soluţie uşoară de apă cu săpun în care să înmuiaţi
cârpa.
Întreţinerea lavetelor de curăţat
Instrucţiuni pentru spălare - A nu se utiliza balsam de rufe
- Lăsaţi să se usuce bine înainte de reutilizare.
Atenţie! Urmaţi instrucţiunile de curăţare imprimate pe
eticheta lavetei.
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
♦
Conectaţi cablul verde/galben la împământare.
Avertisment! Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
7
Protejarea mediului înconjurător
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Specificaţii tehnice
FSM1600
FSM1500
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
FSM1600D
(Tip 1)
Tensiune
Putere
Capacitate rezervor
Greutate
Vc.a. 230
W 1600
(Tip 1)
230
1500
l 0,5
0,5
kg 2,52
2,52
zst001666822 - 23-11-2011
8
IMPORTATOR ŞI DISTRIBUITOR AUTORIZAT
Bucureşti, Sector1, Str. Neagoe Voda 58,
Tel: 021/2323147-2323149; Fax: 021/2323176; www.yalco.ro; www.yalco.ro/blackanddecker
CERTIFICAT DE GARANŢIE
Perioada de garanţie: 24 de luni în cazul achiziţionării de către persoane juridice / persoane fizice
Domeniul de utilizare a produsului: Uz gospodăresc (Bricolaj)
Produsul: ....................................................... Tip:............................................ Seria: ..........................................
Vânzător autorizat (magazin) / adresă, tel., fax: .....................................................................................................
Cumpărător:.................................................... Reprezentat prin: ...........................................................................
Aparatul a fost cumpărat cu factura (nr.):
Data:
Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor tehnice şi a domeniului de utilizare ale aparatului. S-a efectuat proba de funcţionare a aparatului, a fost instruit
utilizatorul cu privire la modul de funcţionare şi la normele de siguranţă a muncii în conformitate cu Manualul Utilizatorului, s-a predat aparatul împreună cu accesoriile
în perfectă stare de funcţionare, s-au predat instrucţiunile, în limba română, privind transportul, depozitarea, utilizarea şi întreţinerea. S-a verificat corectitudinea
datelor înscrise în Certificatul de Garanţie.
Importator şi distribuitor autorizat:
Vânzător autorizat:
Cumpărător:
Am luat la cunoştinţă de conţinutul prezentului certificat.
SC YALCO ROMANIA SRL
Condiţiile de garanţie descrise mai jos fac parte din prezentul certificat, au fost luate la cunoştinţă de către cumpărător şi au fost însuşite de acesta. STIMAŢI CLIENŢI!
Vă rugăm:
să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în acest certificat de garanţie.
să prezentaţi acest certificat însoţit de factură, în cazul solicitarilor de reparaţii în perioada de garanţie.
Drepturile consumatorului sunt prevăzute de O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare şi de L. nr. 449/2003 privind
vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, modificată şi completată şi nu sunt afectate prin garanţia oferită.
Persoana care aduce aparatul şi prezintă actele de proprietate (certificat de garanţie în original şi copia facturii sau a bonului fiscal) este considerată împuternicită să
reprezinte proprietarul în relaţia cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.
Produsele care fac obiectul garanţiei sunt conforme cu standardele de calitate în vigoare, au fost testate şi îndeplinesc cerinţele standardelor europene aplicabile.
Perioada de garanţie, acordată de producător, decurge de la data achiziţionării aparatului. Înainte de utilizarea aparatului, recomandăm citirea Manualul Utilizatorului.
ATENŢIE! Piesele de schimb înlocuite beneficiază de garanţie numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreţinere şi reparaţii.
În perioada de garanţie, distribuitorul autorizat suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb defecte. Pentru lucrările de reparaţie executate
se acordă garanţie. Garanţia nu se extinde asupra accesoriilor şi consumabilelor (furtunuri, curele, perii, lanţuri, cuţite, lance, pistol, cap prindere lamă, mandrină, role
ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanţ) care intră în componenţa aparatului, cu excepţia cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.
Defectele acoperite de garanţie vor fi remediate prin reparare gratuită sau prin înlocuire (după caz) conform legislaţiei în vigoare.
În perioada de garanţie, repararea sau înlocuirea produsului se va face într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la data prezentării aparatului la unitatea de
service autorizată.
Durata medie de utilizare a produselor este de 5 (cinci) ani, în condiţiile unei exploatări normale, conform specificaţiilor din manualul de utilizare. După expirarea
perioadei de garanţie, proprietarul beneficiază contra cost de service post-garanţie (cu piese de schimb, accesorii şi consumabile originale).
Pentru intervenţiile în perioada de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi celui mai apropiat centru de service autorizat, menţionat în prezentul certificat de garanţie sau
importatorului şi distribuitorului autorizat.
La fiecare intervenţie, unitatea de service este obligată să completeze detaliile reparaţiei efectuate. La solicitarea unei reparaţii în perioada de garanţie, cumpărătorul
are obligaţia de a prezenta aparatul complet (inclusiv accesoriile: discuri, apărători, cuţite).
Uz gospodăresc (Bricolaj) - această categorie nu este destinată uzului profesional, prestărilor de servicii sau lucrărilor către terţi.
PIERDEREA GARANŢIEI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Neprezentarea certificatului de garanţie, ştampilat şi cu rubricile completate (tip, serie, factură, dată vânzare, nume client) atunci când se solicită o reparaţie în
garanţie.
Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere precizate în instrucţiunile ce însoţesc produsul la livrare
(unde este cazul).
Constatarea, de către specialişti autorizaţi, a faptului că defectul reclamat se datorează utilizatorului. Produsul prezintă defecţiuni cauzate de necunoaştere,
omitere, neglijenţă sau accident.
Încredinţarea produsului spre utilizare persoanelor minore sau persoanelor care nu au fost instruite cu privire la modul de funcţionare, utilizare şi manipulare a
aparatului.
Încredinţarea sau desfacerea aparatului spre a fi reparat sau orice intervenţie pentru aducerea la conformitate, făcută de alte persoane sau de firme neautorizate.
Utilizarea aparatului în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat şi fabricat sau folosirea acestuia în alt domeniu decat cel înscris în prezentul certificat de
garanţie. Deteriorări sau modificări care afectează modul de funcţionare a aparatului, performanţa şi durabilitatea sa.
Utilizarea unor accesorii incompatibile sau necorespunzătoare (ex. disc cu pastilă spartă sau lipsă, perii de sârmă neechilibrate, discuri folosite la alte polizoare) cu
produsul şi care influenţează modul de funcţionare, performanţele şi durabilitatea sa.
Uzura normală, accesoriile şi consumabilele nu fac obiectul garanţiei.
Seria aparatului nu este lizibilă sau nu corespunde cu datele din certificatul de garanţie.
9
REPARAŢII ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
Data intrării:
Data reparaţiei:
Defecţiune: ...................................
Comandă reparaţie:
Data predării: ...................................................................
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnatură client:
Semnătură şi ştampilă service:
Data intrării:
Data reparaţiei:
Defecţiune: ...................................
Comandă reparaţie:
Data predării: ...................................................................
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnatură client:
Semnătură şi ştampilă service:
Data reparaţiei:
Defecţiune: ...................................
Data intrării:
Comandă reparaţie:
Data predării: ...................................................................
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnatură client:
Semnătură şi ştampilă service:
REŢEAUA AUTORIZATĂ DE SERVICE ŞI PUNCTE DE COLECTARE
SEDIU CENTRAL: YALCO ROMANIA SRL – Bucureşti, Str. Neagoe Voda 58, Sector 1, 021-2323137/47/49
Nr.
Oraş
1
Arad
2
Arad
3
Baia Mare
4
Brăila
5
Denumire
RGC ELECTRONICS
Adresă
Telefon
Detalii
Str. Cuza Vodă 39 AP. 3
0257 214 460
Colectare
TEHNOLOGIC PARK
Str. Andrei Şaguna 146
0257 210 330
Colectare
NORDEX
Str. Cloşca Nr. 16
0262 211 377
Depanare
HIT TRADING
Bd. A.I. Cuza 188
0239 611 633
Colectare
Braşov
BEVE SERVICII
Str. 13 decembrie Nr. 188
0368 445 509
Colectare
6
Braşov
MARSIPO
Str. Augustin Bunea nr. 8
0268 328 679
Depanare
7
Bucureşti
YALCO ROMANIA
Str. Neagoe Vodă 58 Sector 1
021 232 31 47
Depanare
8
Buzău
TEHNO SRL
BD. UNIRII BL. 16A
0238 710 5054
Colectare
9
Călăraşi
STEFAN ALEX SRL
Prelungirea Buc. nr. 17, bl. D26, sc. D, ap. 3
0735 199029
Depanare
10
Cluj Napoca
NOVOTECH
Str. Izei nr. 2
0264 435592
Colectare
11
Constanţa
PROSUD
Bd. Aurel Vlaicu 123 (incinta CET Palas)
0241 586 158
Colectare
Depanare
12
Constanţa
MPM TEHNIC SERV
Bd. I.C. Brătianu nr. 131
0241 235 810; 0728 002 178
13
Craiova
ROPHILL
Str. Ing. E. Marghitu, nr. 6
0351 451864
Depanare
14
Deva
ALPRO
Str. M. Eminescu 48
0254 219 630
Colectare
15
Galaţi
IFTODE UNIVERSAL
Bd. George Coşbuc Nr. 156
0236 310555
Colectare
16
Iaşi
EXPERT MOLDOVA
Str. Bucium 37
0332 405 720
Depanare
17
Oradea
ALCANO
BD. Ştefan cel Mare 70
0259 414 566
Colectare
18
Piatra Neamţ
KIRKOFF TOOLS
Bd. Decebal nr. 71, bl. E2 Parter Cartier Precista
0233 222244
Colectare
19
Piteşti
CIPROM MASTER TOOLS S.R.L. Str. Sf. Vineri nr. 39
0749 100950
Depanare
20
Piteşti
TEHNIK SERVICE Tool
0348 401412
Colectare
21
Ploieşti
EXPOTEHNICA
Sat Blejoi, Tarlaua 16, Parcela 104/24
0244 436617
Colectare
22
Rm. Vâlcea
COMERCIAL GRUP
Calea lui Traian nr. 164 Bl. 27 parter
0350 407740
Depanare
23
Satu-Mare
PROFITOOLS
Bd. Cloşca Nr. 41
0261 706 702
Colectare
24
Suceava
TEHNOACTIV
Str. Cernăuţi 123
0330 401083
Colectare
25
Târgovişte
ROMBAL
N. Radian bl. O1 Parter
0245 213 726
Colectare
26
Tg. Mureş
KIAGOLD
Gh. Doja 32
0265 266613
Colectare
Str. Egalităţii nr. 28 Piteşti
Pentru orice informaţie suplimentară referitoare la service şi la reţeaua de service
(actualizată), contactaţi SC Yalco Romania S.R.L. Bucureşti – tel: 021 232 31 47
10
Download PDF

advertising