DCT414 | DeWalt DCT414 THERMOMETER instruction manual

533222-03 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DCT414
1A ábra
2
1B ábra
2. ábra
3. ábra
3
4. ábra
4
10,8 V-OS, VEZETÉK NÉLKÜLI
INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ DCT414
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
VDC
Típus
Akkumulátor típusa
Leadott teljesítmény
W
Távolság / mérési
felület viszonyszám
D:S
Hőmérséklet tartomány
°C
Fajlagos sugárzóképesség
Fajlagos sugárzóképesség
állíthatósága
Pontosság
DCT414
10,8
1
Li-ion
0,5
kb. 12:1
-30 °C – 550 °C
0,1 – 1
Töltő
Hálózati
feszültség
VAC
Akkumulátor típusa
Akkumulátorok
hozzávetőleges
töltési ideje
Súly
Töltő
Hálózati
feszültség
VAC
Akkumulátor típusa
Akkumulátorok
hozzávetőleges
töltési ideje
0,01-os fokozatokban
+/-1,5% vagy
+/-1,5 °C,
amelyik a nagyobb
feketesugárzó forráson (EMS 0,95)
Lézerteljesítmény
mW
< 1; 2. OSZTÁLYÚ
LÉZERTERMÉK
Lézersugár hullámhossza nm
620 – 690
Súly (akkumulátor nélkül)
kg
0,3
Súly
Akkumulátor
DCB123
Akkumulátor típusa
Li-ion
Feszültség
VAC
10,8
1,5
Kapacitás
Ah
Súly
kg
0,2
DCB125
Li-ion
10,8
1,3
0,2
Súly
Töltő
Hálózati
feszültség
VAC
Akkumulátor típusa
Akkumulátorok
hozzávetőleges
töltési ideje
Súly
kg
DCB100
35 perc
(1,3 Ah)
230 V
Li-ion
40 perc
(1,5 Ah)
DCB127
Li-ion
10,8
2,0
0,2
kg
kg
Töltő
Hálózati
feszültség
VAC
Akkumulátor típusa
Akkumulátorok
hozzávetőleges
töltési ideje
kg
DCB105
230 V
Li-ion
25 perc
30 perc
40 perc
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
55 perc
70 perc
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-ion
60 perc
70 perc
90 perc
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
140 perc 185 perc
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,29
DCB112
230 V
Li-ion
40 perc
45 perc
60 perc
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
90 perc
120 perc
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,36
Biztosítékok (töltő)
Európa
230 V-os szerszámok 10 amper, hálózati
E.K. és Írország
230 V-os szerszámok 3 amper, a csatlakozódugaszban
TÁJÉKOZTATÁS A LÉZERRŐL
65 perc
(2,0 Ah)
Az infravörös hőmérő 2. osztályú lézertermék,
megfelel a 21 CFR 1040.10 és 1040.11 szabvány
előírásainak, kivéve a 2007. június 24-i dátumú
50. sz. laser notice szerinti eltéréseket.
0,30
5
Definíciók: Biztonsági útmutatások
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
lehetséges veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonsági figyelmeztetések kéziszerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások
figyelmen kívül hagyása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
AZOKAT KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán és jól
megvilágítva. A rendetlen és sötét
munkaterület vonzza a baleseteket.
b) Ne használja a szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében.
c) A szerszám használata közben
a gyermekeket és az arrajárókat tartsa
távol a munkaterülettől.
6
2) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon a szerszámmal,
ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. Szerszám
használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést
okozhat.
b) Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát,
és tartsa magát egyensúlyban. Így
a szerszámot váratlan helyzetekben is
jobban tudja irányítani.
c) Ne engedje, hogy a szerszámot vagy
ezen útmutatásokat nem ismerő
személyek működtessék a szerszámot.
Gyakorlatlan felhasználó kezében
a szerszám veszélyt jelent.
d) Tartsa karban a szerszámokat.
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek
nem állítódtak-e el vagy nem
szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon
törött alkatrészek, nem állnak-e fenn
olyan körülmények, amelyek
befolyásolhatják a szerszám
működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott szerszámok
számos balesetet okoznak.
3) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse
az akkumulátort. Az a töltő, amely
alkalmas egy bizonyos fajta akkumulátor
töltésére, egy másik típusú akkumulátornál
tűzveszélyt okozhat.
b) A szerszámot csak a kifejezetten hozzá
készült akkumulátorral használja.
Másfajta akkumulátor használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
c) Ha nem használja, tartsa távol az
akkumulátort minden fémes tárgytól,
például tűzőkapocstól, érméktől,
kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amely
az érintkezőket rövidre zárhatná. Az
akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között
az akkumulátorból szivároghat az
elektrolit; kerülje a vele való érintkezést.
Ha véletlenül a bőrével került
érintkezésbe, mossa le bő vízzel. Ha
a szemébe kerül, ezen kívül forduljon
orvoshoz is. Az akkumulátorból szivárgó
folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
4) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel.
Ezzel biztosítja a szerszám folyamatos
biztonságát.
További speciális biztonsági
szabályok infravörös hőmérőkhöz
FIGYELMEZTETÉS:
Lézersugárzásnak való kitettség.
Ne szedje szét és ne alakítsa
át az infravörös hőmérőt.
Nincsenek benne felhasználó
által szervizelhető alkatrészek. Ez
súlyos szemsérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Veszélyes
sugárzás. A kezelőszervek itt
megadottaktól eltérő használata vagy
más beállítások alkalmazása és más
műveletek végzése sugárzásveszélyt
teremthet.
• Ne használja az infravörös hőmérőt
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. A szerszámban
képződő szikrától a por vagy a gázok
meggyulladhatnak.
• Az infravörös hőmérőt csak a hozzá
kijelölt DEWALT akkumulátorral használja.
Másfajta típusú akkumulátor használata tüzet
okozhat.
• Az infravörös hőmérőt gyermekektől
és más, használatukban járatlan
személyektől elzárt helyen tárolja.
Gyakorlatlan felhasználó kezében a lézer
veszélyt jelent.
• A szerszám szervizelését csak képzett
szakszemélyzet végezheti. Képzetlen
személy által végzett szervizelés vagy
karbantartás sérüléshez vezethet. A helyi
szervizek címét a hátsó borítón találja.
• Ne használjon optikai eszközöket,
például távcsövet vagy tranzitműszert
a lézersugár megfigyelésére. Ez súlyos
szemsérülést okozhat.
• Olyan helyzetbe állítsa az infravörös
hőmérőt, hogy senki ne nézhessen
szándékosan vagy véletlenül
a lézersugárba. Ez súlyos szemsérülést
okozhat.
• Ne szedje szét és ne alakítsa át az
infravörös hőmérőt. Nincsenek benne
felhasználó által szervizelhető alkatrészek.
• Semmilyen átalakítást ne végezzen az
infravörös hőmérőn. Az átalakított lézeres
eszköz sugárzásveszélyt teremthet.
• Ne működtesse az infravörös hőmérőt
gyermekek közelében, és ne engedje,
hogy gyermekek működtessék a lézert.
Ez súlyos szemsérülést okozhat.
• Ne távolítsa el és ne rongálja meg
a figyelmeztető címkéket. A címkék
eltávolításával a sugárzásveszélynek való
kitettséget növelné.
• Ne használja az infravörös hőmérőt főtt
vagy nem főtt ételek hőmérsékletének
mérésére.
• Ne használja emberi test hőmérsékletének
mérésére.
VIGYÁZAT: A kezelőszervek itt
megadottaktól eltérő használata
vagy más beállítások alkalmazása
és más műveletek végzése
sugárzásveszélyt teremthet.
• Az infravörös hőmérő és a vizsgálandó
felszerelés sérülésének elkerülése végett óvja
azokat a következőktől:
– EMF (elektromágneses tér), amelyet
hegesztőgép vagy indukciós fűtőtest stb.
gerjeszt.
FIGYELMEZTETÉS: Ennek
a készüléknek érzékeny az áramköre,
amelyre a rádiófrekvenciás
elektromágneses terek hatást
gyakorolhatnak. Ilyen hatás
következménye lehet, hogy a mérési
értékek nem stabilak, a kijelzett
értékek nagymértékben változnak,
és lehetetlen a mérést elvégezni.
Rádióadók közvetlen közelében
lehetőleg kerülje a készülék
használatát. Ha egy adott helyen nem
bonyolítható le a mérés, a hőmérő
helyzetének megváltoztatása után
ismételje meg, vagy más helyen
végezze el a mérést.
– ESD (elektrosztatikus kisülés).
– Hősokk (hirtelen hőmérséklet-változás
hatására következhet be – a legnagyobb
pontosság elérése végett hagyja a hőmérőt
használat előtt 30 percen keresztül
stabilizálódni).
7
• A szerszámon lévő címkén a következő
szimbólumok lehetnek.
V .........................................volt
mW .....................................milliwatt
........................... lézerre
figyelmeztető
szimbólum
nm ..................................... hullámhossz
nanométerben
2 ......................................... 2. osztályú
lézerkészülék
3a ....................................... 3a osztályú
lézerkészülék
FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK
Kényelme és biztonsága érdekében az Ön
infravörös hőmérőjén a következő címkét találja
(1A ábra).
FIGYELMEZTETÉS:
LÉZERSUGÁRZÁS. NE NÉZZEN
BELE A FÉNYSUGÁRBA. 2.
OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK.
MAXIMÁLIS LEADOTT
TELJESÍTMÉNY < 1 mW @ 620 –
690 nm.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Riasztási mód gombja: Ennek
segítségével választható ki a riasztás
típusa, valamint a riasztási hőmérséklet
felső (HAL) és alsó (LAL) határa.
Min/Max/Avg mód gomb: Kijelzi akár
a legalacsonyabb, akár a legmagasabb
vagy pedig az átlagos hőmérsékletet.
Állító gomb: Bármelyik mód gombjával
együtt használva beállítható vele
a kívánt számérték.
DÁTUMKÓD HELYE
A dátumkód, amely a gyártás évét is tartalmazza,
a szerszám burkolatán található ott, ahol
a szerszám és az akkumulátor csatlakozik
egymáshoz.
Példa:
2014 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT: Ez a kézikönyv
aDCB100, DCB105, DCB107 és DCB112 típusú
akkumulátortöltő fontos biztonsági és használati
útmutatásait tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvasson el a töltőre,
az akkumulátorra, és az akkumulátoros
készülékre vonatkozó minden útmutatást és
biztonsági figyelmeztetést.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT
akkumulátort töltsön a készülékkel.
Más típusú akkumulátor felrobbanhat,
ami személyi sérülést és/vagy anyagi
károkat okozhat.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos
körülmények között az áram alatt
lévő akkumulátortöltő érintkezőit
idegen tárgyak rövidre zárhatják.
A töltő üregeitől az áramot jól vezető
idegen anyagokat távol kell tartani;
ide tartoznak a teljesség igénye
nélkül a következők: csiszolás után
visszamaradó por, fémforgács,
acélgyapot, alumínium fólia és
bármely fémes anyag. Mindig
áramtalanítsa a töltőt, amikor
nincs benne akkumulátor. Tisztítás
előtt húzza ki a töltő tápkábelét
a konnektorból.
EMS mód gombja: A fajlagos
sugárzóképesség értékét lehet vele
beállítani.
• NE próbálja az akkumulátort olyan töltővel
tölteni, amelyet ebben a kézikönyvben
nem mutatunk be. A töltőt és az
akkumulátort pontosan egymáshoz terveztük.
C/F mód gomb: A hőmérséklet
mértékegységének (Celsius vagy
Fahrenheit) beállítása a feladata.
• Ezek a töltők rendeltetésszerűen kizárólag
DEWALT akkumulátorok töltésére
használhatók. Minden más célú felhasználás
tüzet vagy akár halálos áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
8
• A töltőt ne a kábelénél hanem
a dugaszánál fogva kapcsolja le
konnektorról. Így kisebb lesz a kábel és
a dugasz sérülésének veszélye.
• Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Ne használjon hosszabbító kábelt
kivéve, ha arra mindenképpen szükség
van. A nem megfelelő hosszabbító kábel
használata tüzet vagy akár halálos áramütést
is okozhat.
• Ne helyezzen a töltő tetejére semmilyen
tárgyat, mert az eltorlaszolhatja
a szellőzőnyílásokat, és a készülék belseje
túlmelegedhet. Hőkibocsátó forrástól távolra
helyezze a töltőt. A töltő a készülékház tetején
és alján lévő szellőzőnyílásokon át szellőzik.
• Soha ne használja a töltőt sérült kábellel
vagy dugasszal — ezeket azonnal
cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés érte,
leesett vagy más módon megsérült. Ilyen
esetben juttassa el a készüléket egy hivatalos
szervizbe.
• Ne szedje szét a töltőt; hanem jutassa
el egyik hivatalos márkaszervizbe, ha
bármilyen oknál fogva karbantartásra
vagy javításra szorul. A helytelen
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
• Ha a tápkábel sérült, azonnal ki kell
cseréltetni a gyártóval, márkaszervizzel
vagy hasonlóan képzett személlyel
a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében.
• Tisztítás előtt válassza le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ezzel kisebb lesz
az áramütés veszélye. Nem elég csak
kivenni az akkumulátort a töltőből, mert attól
még nem szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a szokványos 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez az utasítás nem
vonatkozik a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Ezeket a töltőket nem kell beállítani; úgy
alakítottuk ki őket, hogy a lehető legegyszerűbben
lehessen használni.
Töltési folyamat (2. ábra)
1. Csatlakoztassa a töltőt (n) megfelelő fali
konnektorra az akkumulátor behelyezése
előtt.
2. Helyezze az akkumulátort (c) a töltőbe.
A piros (töltésjelző) fény villogni kezd, jelezve,
hogy a töltés megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos
piros fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen
feltöltődött és használatra kész, de benn is
hagyhatja a töltőben.
MEGJEGYZÉS: A maximális teljesítmény és
élettartam érdekében a Li-ion akkumulátorokat
töltse fel teljesen az első használat előtt.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltöttségi állapot a DCB100 és DCB105 típusú
akkumulátoroknál
töltés
– – – –
teljesen feltöltve
meleg/hideg késleltetés
–– – –– –
cserélje ki az akkumulátort
•••••••••••
Töltöttségi állapot a DCB107 és DCB112 típusú
akkumulátoroknál
töltés
–
–
– –
–
–
–|
teljesen feltöltve
meleg/hideg késleltetés
Késleltetés meleg/hideg akkumulátor miatt
DCB100 ÉS DCB105
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést (Hot/Cold Pack Delay),
felfüggesztve a töltést mindaddig, amíg az
akkumulátor megfelelő hőmérsékletet nem ér el.
A töltő ezután automatikusan töltési üzemmódra
kapcsol. Ez a funkció maximális élettartamot
biztosít az akkumulátornak.
Akkumulátortöltők
DCB107 ÉS DCB112
A DCB100, DCB105, DCB107 és DCB112
töltőkkel 10,8 voltos Li-ion akkumulátorokat
tölthet.
Amikor a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor
meleg, automatikusan késlelteti a töltést, amíg az
akkumulátor le nem hűl.
9
Amikor a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor
hideg, automatikusan késlelteti a töltést, amíg az
akkumulátor fel nem melegszik.
A piros fény tovább fog villogni, de egy sárga
jelzőfény fog világítani a művelet közben. Amint
az akkumulátor lehűlt, a sárga fény kialszik, és
a töltő folytatja a töltést.
Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROK ESETÉN
A Li-ion akkumulátorok elektronikus védelmi
rendszerrel rendelkeznek, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Amikor ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre és teljesen töltse fel.
Fontos biztonsági útmutatások minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor termékkódját és
feszültségét is.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót.
Ezután az ismertetett eljárás szerint végezze
a töltést.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne is használja az
akkumulátort robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
Az akkumulátor töltőbe helyezésekor vagy
onnan való kivételekor a por vagy a gőzök
meggyulladhatnak.
• SOHA ne próbálja erőltetéssel beilleszteni
az akkumulátort a töltőbe. Semmilyen
módon NE alakítsa át az akkumulátort
azért, hogy beilleszthesse egy vele
nem kompatibilis töltőbe, mert az
akku megrepedhet és súlyos személyi
sérülést okozhat. A töltők és akkumulátorok
kompatibilitását a kézikönyv végén lévő
táblázatban találja.
10
• Az akkumulátort csak DEWALT töltővel töltse.
• NE fröccsentsen rá vizet és ne merítse sem
vízbe sem más folyadékba.
• Ne tárolja a szerszámot és az
akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy
meghaladhatja a 40 °C-t (105 °F) (pl. fém
épületben vagy külső tető alatt nyáron).
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
próbálja felnyitni az akkumulátort.
Ha az akkumulátor háza megrepedt
vagy más módon megsérült, ne tegye
a töltőbe. Ne nyomja össze, ne ejtse
le, ne sértse fel az akkumulátort.
Ne használjon olyan akkumulátort,
amelyet erős ütés ért, leesett vagy
más módon sérült (azaz szeggel
kilyukasztották, kalapáccsal
ráütöttek, ráléptek stb.). A sérült
akkumulátorokat újrahasznosítás
céljából vissza kell juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Ha a töltőt nem
használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze el,
ahonnan nem fog leesni, illetve
senki nem fog benne megbotlani
vagy elesni. Némelyik nagy méretű
akkumulátorral felszerelt szerszám
ráállítható az akkumulátorára, de
könnyen felborulhat.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM ION (Li-ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Az akkumulátort akkor se dobja
tűzbe, ha nagyon sérült vagy teljesen
elhasználódott. Tűzben az akkumulátor
felrobbanhat. Lítium ion akkumulátor
égésekor mérgező gőzök és anyagok
keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrével
érintkezésbe került, azonnal mossa
le kímélő szappannal és vízzel. Ha az
akkumulátor-folyadék a szemébe jutna,
öblítse legalább 15 percig tiszta vízzel vagy
addig, amíg az irritáció meg nem szűnik. Ha
orvosi segítségre van szüksége, tájékoztassa
az orvost, hogy az elektrolit szerves
karbonátokat és lítiumsókat tartalmaz.
• A felnyitott akkumulátor-cellák tartalma
a légutakat is irritálhatja. Szellőztessen
alaposan. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Az akkumulátorfolyadék
szikrától vagy lángtól meggyulladhat.
Szállítás
Akkumulátor
A DEWALT akkumulátorok szállítása az ipari és
jogi normákban lefektetett érvényes fuvarozási
előírásoknak megfelelően, többek között az
Egyesült Nemzetek veszélyes áruk szállítására
vonatkozó ajánlásai, a IATA (Nemzetközi
Légi Szállítási Szövetség) veszélyes árukra
vonatkozó szabályai, az IMDG (veszélyes áruk
tengeri szállításának nemzetközi szabályzata)
és az ADR (veszélyes áruk nemzetközi közúti
szállításáról szóló európai megállapodás)
szerint történik. A lítium-ion akkumulátorokat az
Egyesült Nemzetek Veszélyes áruk szállítása
kézikönyvének tesztelésre és kritériumokra
vonatkozó 38.3 fejezete ajánlásainak alapján
tesztelték.
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
Legtöbb esetben a DEWALT akkumulátorok
fuvarozása kivételt képez, nem sorolják a teljes
körűen szabályozott 9. osztályú veszélyes
anyagok kategóriájába. Általánosságban két
példa arra, amikor a 9. osztályba kell sorolni:
1. Kettőnél több DEWALT lítium-ion
akkumulátor légi szállításánál, ha a csomag
csak akkumulátorcsomagokat tartalmaz
(szerszámokat nem), valamint
2. 100 wattóránál (Wh) nagyobb névleges
teljesítményű lítium-ion akkumulátort
tartalmazó szállítmányok esetén.
Minden lítium akkumulátor névleges
teljesítménye (wattórában) fel van tüntetve
a csomagoláson.
A DCT414 típusú készülék 10,8 voltos
akkumulátorral működik.
Javaslatok a tároláshoz
1. A tárolásra a hűvös és száraz, közvetlen
napfénytől, túl nagy melegtől és hidegtől
védett helyek a legalkalmasabbak. Az
akkumulátor maximális teljesítménye és
élettartama érdekében a használaton kívüli
akkumulátort szobahőmérsékleten tárolja.
MEGJEGYZÉS: A Li-ion akkumulátorokat
teljesen feltöltött állapotban kell tárolni.
2. A hosszabb tároláshoz javasoljuk, hogy
a teljesen töltse fel az akkumulátort, és azt
tárolja hűvös, száraz helyen, ne a töltőn - az
optimális teljesítmény érdekében.
MEGJEGYZÉS: Az akkumulátorokat ne tárolja
teljesen lemerült állapotban. Az akkumulátort az
ismételt használat előtt fel kell tölteni.
Címkék a töltőn és az akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéin a következő
ábrák láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Tekintet nélkül arra, hogy egy szállítmány
a kivételes vagy a teljes körűen szabályozott
kategóriába tartozik, a fuvarozó felelőssége,
hogy utánanézzen a csomagolásra, címkézésre,
jelölésre és dokumentálásra vonatkozó
legfrissebb követelményeknek.
Akkumulátorok szállítása tűzveszélyes lehet, ha
a pólusaik véletlenül vezetőképes anyagokkal
kerülnek érintkezésbe. Akkumulátorok
szállításánál gondoskodjon arról, hogy
a pólusaik védve és jól elszigetelve legyenek
olyan anyagoktól, amelyek érintkezés esetén
rövidzárlatot okozhatnak.
A kézikönyv ezen fejezetében megadott
tájékoztatást jóhiszeműen adjuk, és hiszünk
abban, hogy a dokumentum elkészítésének idején
az pontos volt.
Viszont, sem kifejezett sem beleértett garanciát
nem adunk. A vásárló felelőssége, hogy
tevékenységét az érvényes előírásoknak
megfelelően végezze.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
100%
Akkumulátor töltése.
100%
Akkumulátor feltöltve.
Hibás akkumulátor.
Meleg/hideg késleltetés.
Ne próbálgassa áramot jól vezető
tárgyakkal.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Víztől óvja.
11
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse
ki.
elérje az alatta lévő felület hőmérsékletét, majd
mérje meg a papír vagy a festék hőmérsékletét.
Akkumulátor kiselejtezésénél vigyázzon
a környezetre.
Ha nem tud fedőpapírt vagy festéket használni,
méréseit a fajlagos sugárzóképesség választóval
kompenzálhatja. Még állítható sugárzóképesség
mellett is nehéz lehet teljesen pontos infravörös
mérést végezni, ha a céltárgy felülete fényes vagy
fémből van. Előfordulhat, hogy a hőmérsékletek
értékeléséhez kísérletezgetés szükséges, és
a tapasztalat fogja hozzásegíteni ahhoz, hogy az
egyes mérésekhez a legjobb beállítást válassza.
DEWALT akkumulátorokat csak
a kijelölt DEWALT töltőkkel töltsön.
Nem DEWALT akkumulátorok DEWALT
töltővel való töltése az akkumulátor
szétrobbanásához vagy más veszélyes
helyzetekhez vezethet.
A hőmérő fajlagos sugárzóképessége 0,1 és 1,0
között 0,01-os fokozatokban állítható. Nézze át
kézikönyvünkben a Névleges sugárzóképességek
táblázatát. A sugárzóképesség táblázatban
megadott beállításai csak tipikus helyzetekre
vonatkozó javaslatok, az Ön valóságos helyzete
azoktól eltérő lehet.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
MEGJEGYZÉS: A termék kalibrálását 0,95
sugárzóképességnél végeztük el.
Csak 4 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
Csak beltéri használatra.
A csomag tartalma
Leírás (1A, 1B, 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne alakítsa
át a lézert vagy annak részeit. Azzal
ugyanis anyagi kárt vagy személyi
sérülést okozhat.
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Infravörös hőmérő
1 Töltő
1 Akkumulátor
a. Mérés indítókapcsolója
1 Tartozéktáska
b. Akkumulátor kioldógombja
1 Használati útmutató
c. DEWALT 10,8 V-os lítium-ion akkumulátor
1 Robbantott ábra
d. Főfogantyú
MEGJEGYZÉS: Az N-típusokhoz nem tartozik
akkumulátor és töltő.
• Ellenőrizze a készüléket és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• Szánjon időt a használati útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására, mielőtt
használná a szerszámot.
Fajlagos sugárzóképesség
A fajlagos sugárzóképesség az anyagok
energiakibocsátási jellemzőit mutatja. A legtöbb
szerves anyag és festett vagy oxidált felület
fajlagos sugárzóképessége kb. 0,95, és ez
az alapértelmezett beállítás. A leolvasási
pontatlanságokhoz kompenzálás ajánlatos;
a pontatlanságot okozhatja a mért anyagok
alacsony sugárzóképessége, ilyen anyag lehet
például egy fényes fémfelület. Fedje be az
ilyen felületeket fedőpapírral vagy vigyen fel rá
vékony fekete festékréteget (<148 °C/300 °F),
és használja az alapértelmezett beállítást (0,95).
Hagyjon időt arra, hogy a papír vagy a festék
12
e. Infravörös érzékelő
f. Lézer/mutató sugár
g. LCD kijelző
h. Riasztási mód gombja
i. Min/Max/Avg mód gomb
j. Állító gomb
k. EMS mód gombja
l. C/F mód gomb
m. LED jelző
n. Akkumulátor töltő
o. Övakasztó
p. Csavar
RIASZTÁSI MÓD GOMBJA (h)
Ennek segítségével választható ki a riasztás
típusa, valamint a riasztási hőmérséklet felső
(HAL) és alsó (LAL) határa.
Riasztás 1 – a hőmérséklet elérte a beállított
határértéket, a piros/kék LED (m)
jelez
Riasztás 2 – a hőmérséklet elérte a beállított
határértéket, hangjelzés hallható
bekapcsolja, az infravörös hőmérő visszanyeri
teljes fényerejét.
Riasztás 3 – a hőmérséklet elérte a beállított
határértéket, mindkét LED jelez és
hangjelzés is hallható
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
MIN/MAX/AVG MÓD GOMB (i)
A Min/Max/Avg mód gomb jelzi akár
a legalacsonyabb akár a legmagasabb vagy az
átlagos hőmérsékletet.
ÁLLÍTÓ GOMB (j)
Az állító gomb: Bármelyik mód gombbal együtt
használva beállítható vele a kívánt számérték.
EMS MÓD GOMBJA (k)
Az EMS mód gombbal beállítható
a sugárzóképesség számértéke.
C/F MÓD GOMB (l)
A hőmérséklet mértékegységének (Celsius vagy
Fahrenheit) beállítása a feladata.
LED JELZŐ (m)
A LED jelző Riasztás 1 és Riasztás 3 módban
aktív.
Kék: akkor riaszt, amikor a hőmérséklet elérte
a beállított minimumot.
Piros: akkor riaszt, amikor a hőmérséklet elérte
a beállított maximumot.
KÉPERNYŐIKONOK
Hold (Tartás) – akkor jelez ki, miután Ön kioldja
az indítógombot; jelzi, hogy az volt a legutóbb
leolvasott hőmérséklet.
Az infravörös hőmérő a tárgy által kibocsátott
infravörös sugárzás mennyiségének
érzékelésével méri a felületi hőmérsékletet.
Ennél a típusú mérésnél érintés nélkül mérjük
a felületi hőmérsékletet. Ezt a készüléket teljesen
összeszerelve szállítjuk. A készüléket úgy
terveztük, hogy az gyorsan és könnyen beállítható
legyen.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ez az infravörös hőmérő professzionális
lézerkészülék.
NE engedje, hogy gyermekek a szerszámhoz
hozzáérjenek. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos
feszültségre tervezték. Mindig ellenőrizze,
hogy az akkumulátoron megadott feszültség
egyezik-e a töltő adattábláján megadott adatokkal.
Azt is ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége
megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
Scan (Keresés) – akkor jelez ki, amikor
Ön lenyomva tartja az indítógombot eltérő
hőmérsékleteket keresve.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális
kábelre.
Alarm setting (Riasztási beállítás) – ez az ikon
azt mutatja, hogy Ön melyik riasztási kijelzést
választotta: a színjelzést, a hangjelzést vagy
mindkettőt.
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
F vagy C – a hőmérséklet kiválasztott
mértékegységét jelzi.
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
Battery (Akkumulátor) – az akkumulátor
pillanatnyi töltöttségi szintjét mutatja.
MEGJEGYZÉS: Az alacsony telepfeszültség
jelzője a képernyőn közvetlenül a hőmérsékletleolvasás felett van elhelyezve. Az alacsony
telepfeszültség jelzőjén sávok mutatják az
akkumulátor erősségét. Az infravörös hőmérő
az akkumulátor lemerülése közben még egy
rövid ideig használható, de a sugarak hamar
elhalványulnak. Miután feltöltött akkumulátort
helyez az infravörös hőmérőbe, majd újból
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
• A dugasz fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
13
Hosszabbító kábel használata
Ne használjon hosszabbító kábelt, kivéve,
ha arra mindenképpen szükség van. A töltő
paramétereinek megfelelő, jóváhagyott
hosszabbítót használjon (lásd a Műszaki
adatokat). A vezető minimális keresztmetszete
1 mm²; maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje
le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig távolítsa el az
akkumulátort. Az akkumulátor le- vagy
felszerelése előtt mindig kapcsolja ki
a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor eltávolítása és
visszahelyezése (3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le az
akkumulátort, mielőtt beállítást
végez vagy tartozékot, szerelvényt
cserél rajta.
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy az akkumulátor
(c) teljesen fel van-e töltve.
AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE
A SZERSZÁM FOGANTYÚJÁBA
1. Igazítsa az akkumulátort a fogantyúban
található vezetősínekhez.
2. Csúsztassa határozottan a helyére; amíg meg
nem hallja a reteszt a helyére bepattanni.
AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE
A SZERSZÁMBÓL
1. Nyomja meg a kioldó gombot (b), majd
határozottan húzza ki az akkumulátort
a fogantyúból.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe
a kézikönyv töltőre vonatkozó fejezetének
útmutatásai szerint.
Övakasztó (külön rendelhető
tartozék) (1A ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
14
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le az
akkumulátort, mielőtt beállítást
végez vagy tartozékot, szerelvényt
cserél rajta.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése
érdekében NE akassza
a szerszámot fejmagasság fölé,
illetve NE akasszon tárgyakat az
övakasztóra. CSAK derékszíjra
függessze a szerszám övakasztóját.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében ügyeljen
arra, hogy az övakasztót tartó
csavar biztonságosan rögzítve
legyen.
FONTOS: Az övakasztó csatolásánál vagy
visszahelyezésénél csak a mellékelt csavart (p)
használja. Biztonságosan húzza meg a csavart.
Az övakasztó (o) a bal- és jobbkezes felhasználók
kényelme érdekében a szerszám bármelyik
oldalára csak a csavarral (p) rögzíthető. Ha
egyáltalán nincs rá szükség, le is lehet szerelni
a szerszámról.
Az akasztó áthelyezéséhez hajtsa ki az akasztót
tartó csavart (p), majd szerelje fel az ellenkező
oldalra. Biztonságosan húzza meg a csavart.
KEZELÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és
a vonatkozó szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le az
akkumulátort, mielőtt beállítást
végez vagy tartozékot, szerelvényt
cserél rajta.
Helyes kéztartás (4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülések veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztonságos kéztartást vegyen fel.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze
a főfogantyún van, amint azt a 4. ábra mutatja.
Üzemmód kiválasztása
(1B ábra)
Riasztás 1 – a hőmérséklet elérte a beállított
határértéket, a piros/kék LED
(m) jelez
Riasztás 2 – a hőmérséklet elérte a beállított
határértéket, hangjelzés hallható
Az infravörös hőmérő használata előtt olvassa át
a következő lépéseket.
MÉRTÉKEGYSÉG KIVÁLASZTÁSA
Az indítókapcsolóval kapcsolja be a készüléket.
Amint a képernyő láthatóvá válik, nyomja a C/F
gombot addig, amíg a feladathoz szükséges
mértékegység be nem áll.
FAJLAGOS SUGÁRZÓKÉPESSÉG
KIVÁLASZTÁSA
Az indítókapcsolóval kapcsolja be a készüléket,
és amint a képernyő láthatóvá válik, nyomja meg
az EMS gombot a fajlagos sugárzóképesség
beállításához. Amint a képernyőn az EMS
villog, a fel- és lefelé mutató nyilakkal válasszon
fajlagos sugárzóképességi értéket. A helyes
sugárzóképesség kiválasztásához nézze át
a táblázatot. Ne feledje, hogy a sugárzóképesség
értéke 0,01-os fokozatokban állítható.
NÉVLEGES SUGÁRZÓKÉPESSÉG
TÁBLÁZATA
ANYAG
ÉRTÉK
ANYAG
ÉRTÉK
Alapértelmezett****
Alumínium*
Azbeszt
Aszfalt
Sárgaréz
Kerámia
Beton
Réz*
Üveg (lemez)
Vas*
* Oxidált
0,95
0,30
0,95
0,95
0,50
0,95
0,95
0,60
0,85
0,70
Ólom*
Olaj
Festék
Műanyag**
Gumi
Homok
Acél*
Víz
Fa***
0,50
0,94
0,93
0,95
0,95
0,90
0,80
0,93
0,94
** Átlátszatlan, több mint 20 mils
*** Természetes
**** Gyári beállítás
RIASZTÁSI BEÁLLÍTÁSOK ÉS MAGAS/
ALACSONY HŐMÉRSÉKLETHATÁROK
KIVÁLASZTÁSA
1. Az indítókapcsolóval kapcsolja be
a készüléket.
2. Nyomja meg az ALM gombot.
3. Amint a képernyőn az ALM villog, a fel- és
lefelé mutató nyilakkal válasszon riasztási
típust.
Riasztás 3 – a hőmérséklet elérte a beállított
határértéket, mindkét LED jelez
és hangjelzés is hallható
4. A kiválasztás megerősítése végett nyomja
meg újból az ALM gombot.
5. A HAL (magas hőmérséklet riasztás) ekkor
villogni fog. A fel- és lefelé mutató nyilakkal
válassza ki a felső hőmérsékleti határt. Amint
a hőmérséklet ezt az értéket meghaladja,
a riasztás működésbe lép.
6. Nyomja meg az ALM gombot. A LAL
(alacsony hőmérséklet riasztás) ekkor
villogni fog. A fel- és lefelé mutató nyilakkal
válassza ki az alsó hőmérsékleti határt.
Amint a hőmérséklet eddig süllyed, a riasztás
működésbe lép.
7. Az ALM gomb újbóli megnyomásával térjen
vissza a főképernyőhöz.
8. Most már végezhető hőmérséklet-leolvasás.
TÁVOLSÁG / MÉRÉSI FELÜLET
VISZONYSZÁM (4. ÁBRA)
Az infravörös hőmérők „kúphatásúak": minél
messzebb van a hőmérő a céltárgytól, annál
nagyobb a mért terület. Az infravörös hőmérő
távolság / mérési felület viszonyszáma 12:1
a céltárgytól minden 300 mm-en 25 mm-t fog
mérni. A pontos leolvasás végett a vizsgálandó
tárgynak a fénypontnál nagyobbnak kell lennie.
TANÁCSOK MÉRÉSSEL KAPCSOLATOS
NEHÉZSÉGEK FELMERÜLÉSE ESETÉRE
1. Használjon fedőpapír vagy vigyen fel
vékony fekete festékréteget a nagy
tükrözésű felületekre (a 0,95 alapértelmezett
sugárzóképességi beállítást használja).
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy a vizsgálandó
anyagnak megfelelő sugárzóképességet
állította be. Nézze át a Sugárzóképesség és
Névleges sugárzóképesség táblázatát.
3. A vizsgálandó anyagot tisztítsa meg, ha
nagyon szennyezett, zsíros stb.
Kezelési tanácsok
• Csak a 10,8 V.os DEWALT lítium-ion
akkumulátort használja.
• Gondoskodjon az akkumulátor megfelelő
állapotáról. Ha az alacsony telepfeszültség
jelzője villog, az akkumulátort fel kell tölteni.
15
• Az akkumulátor élettartamának
meghosszabbítása végett oldja az infravörös
hőmérő indítógombját, amikor nem végez
hőmérséklet leolvasást.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A szerszám folyamatos és kielégítő működése
függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le az
akkumulátort, mielőtt beállítást
végez vagy tartozékot, szerelvényt
cserél rajta.
A töltő és az infravörös hőmérő nem igényel
szervizelést. Az infravörös hőmérőben és
a töltőben nincsenek szervizelést igénylő
alkatrészek.
Hibaelhárítás
AZ INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ NEM KAPCSOL
BE
• Ellenőrizze, hogy a 10,8 V-os akkumulátor fel
van-e töltve.
• Bár az infravörös hőmérő 85 °C (185 °F)os hőmérsékletig tárolható, van benne egy
védőáramkör, amely 40 °C (104 °F) feletti
hőmérsékleten nem engedi működni. Ha az
az infravörös hőmérőt szélsőségesen magas
hőmérsékleten tárolta, hagyja lehűlni. Az az
infravörös hőmérő nem fog károsodni, ha
lenyomja az ON/OFF (BE/KI) gombot, mielőtt
lehűl az üzemi hőmérsékletére.
Kenés
Az Ön lézerkészüléke nem igényel további kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
16
tisztítsa. Ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és ne
is merítse folyadékba a szerszám
alkatrészeit.
TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Válassza le a töltőt
a váltakozó áramú hálózatról
a tisztítás előtt. A töltő külsején
lerakódott szennyeződéseket és zsírt
ronggyal vagy puha, nem fémből
készült kefével távolíthatja el. Vizet
vagy tisztítószert ne használjon
a tisztításhoz.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ez a termék
nem kezelhető általános háztartási
hulladékként.
Ha egy napon úgy találja, hogy DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne a háztartási hulladékkal
együtt.dobja ki. Gondoskodjék az ilyen hulladék
elkülönített kezeléséről.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Az újrahasznosított
anyagok felhasználása segít
a környezetszennyezés
megelőzésében és csökkenti
a nyersanyagok iránti igényt.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy új termék vásárlásakor
a kereskedő vállalja az elhasznált termék
visszavételét.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására,
amint azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük,
juttassa vissza a terméket bármely hivatalos
márkaszervizünkbe, ahol azt Öntől a nevünkben
át fogják venni.
Az Önhöz legközelebbi hivatalos szerviz helyét
megtudhatja a helyi DEWALT képviselettől
vagy ebből a kézikönyvből. Emellett a DEWALT
márkaszervizek listája, illetve eladás utáni
szolgáltatásaink és elérhetőségeink részletes
ismertetése megtalálhatók a következő honlapon:
www.2helpU.com.
Tölthető akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni, hasznos
élettartama végén környezetbarát módon
selejtezze ki:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a szerszámból.
• A lítium ion akkumulátorok
újrahasznosíthatók. Juttassa vissza azokat
forgalmazójához vagy adja le a helyi
hulladékhasznosító telepen. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon megsemmisítik.
zst00244966 - 02-09-2014
17
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
18
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
19
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
20
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising