KX1650 | Black&Decker KX1650 HEATGUN instruction manual

402111-93 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
KX1650
www.blackanddecker.eu
1
A
3
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Pistolul dumneavoastră cu aer cald
Black & Decker a fost conceput pentru diverse
aplicaţii de încălzire, cum ar fi îndepărtarea
vopselei. Acest produs este destinat exclusiv
uzului casnic şi la interior.
c.
d.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările
de siguranţă şi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi a
instrucţiunilor enumerate în continuare
poate conduce la electrocutare, incendii
şi/sau vătămări grave.
e.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile
pentru consultare ulterioară. Termenul
„unealtă electrică“ din toate avertizările de
mai jos se referă la unealta dumneavoastră
alimentată la reţeaua electrică (cu fir) sau cu
acumulator (fără fir).
f.
1. Siguranţa în zona de lucru
a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b. Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă
inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3. Siguranţa personală
a. Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b. Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite condiţii
de lucru vor reduce vătămările personale.
c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în
poziţia oprit înainte de conectarea la sursa
de alimentare şi/sau la acumulator, înainte
de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea
cu tensiune a uneltelor electrice ce au
2. Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi
adaptoare pentru ştechere împreună cu
uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
3
d.
e.
f.
g.
e. Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă stare
ce ar putea afecta operarea uneltelor
electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de
utilizare. Multe accidente sunt cauzate de
unelte electrice întreţinute necorespunzător.
f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
g. Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat
la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei electrice
în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa acestuia.
5. Repararea
a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa uneltei
electrice.
4. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
a. Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu
poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului
este periculoasă şi trebuie să fie reparată.
c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu
unealta de lucru sau cu aceste instrucţiuni
să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru unealta de lucru
Avertisment! Instrucţiuni suplimentare
de siguranţă privind pistoalele cu aer
cald.
Avertisment: Nu utilizaţi pistolul la exterior, ci
doar la interior.
Avertisment: Aparatul trebuie aşezat pe
suportul său atunci când nu este utilizat.
Avertisment: Dacă aparatul nu este utilizat cu
grijă poate să apară un incendiu; prin urmare,
fiţi atenţi atunci când utilizaţi aparatul în spaţii
în care se află materiale inflamabile.
♦ Nu orientaţi pistolul în acelaşi loc pe o
perioadă îndelungată de timp.
♦ Nu utilizaţi în prezenţa unei atmosfere
inflamabile.
♦ Fiţi atenţi deoarece căldura poate fi dirijată
către materiale combustibile ce nu sunt
vizibile.
4
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Aşezaţi aparatul pe suportul lui după
utilizare şi lăsaţi-l să se răcească înainte
de depozitare.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci
când este pornit.
Nu blocaţi fantele de admisia a aerului
sau duza de evacuare deoarece acest
lucru poate cauza acumularea excesivă de
căldură ce poate deteriora aparatul.
Nu orientaţi suflul de aer cald către alte
persoane sau animale.
Nu atingeţi duza deoarece aceasta devine
foarte fierbinte pe parcursul utilizării şi
rămâne fierbinte timp de 30 de minute după
utilizare.
Nu poziţionaţi duza pe vreun obiect în timpul
utilizării sau imediat după utilizare.
Nu împingeţi niciun obiect în duză deoarece
v-aţi putea electrocuta.
Nu priviţi în duză atunci când aparatul este
pornit.
Nu utilizaţi aparatul pe post de uscător de
păr! Temperatura aerului este mult prea mare
pentru un uscător de păr.
Asiguraţi o ventilare corespunzătoare
deoarece, pe parcursul utilizării, se pot
produce vapori toxici.
Nu utilizaţi aparatul într-o atmosferă umedă.
Atunci când îndepărtaţi vopseaua, asiguraţivă că zona de lucru este protejată. Purtaţi o
mască de protecţie special concepută pentru
a vă proteja împotriva prafului de vopsea
şi vaporilor şi asiguraţi-vă că persoanele
care sunt sau intră în zona de lucru sunt,
de asemenea, protejate.
Nu ardeţi vopseaua deoarece ar putea apare
riscul de incendiu.
Nu lăsaţi vopseaua să adere la duză
deoarece s-ar putea aprinde după ceva timp.
Opriţi aparatul şi lăsaţi-l să se răcească
înainte de a monta orice accesoriu.
♦
♦
Siguranţa terţilor
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite
cu privire la utilizarea aparatului de către o
persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a
vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în
timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să
nu fie incluse în avertizările de siguranţă ataşate.
Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea
incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de
siguranţă corespunzătoare şi implementării
dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri
reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea
componentelor în rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită
a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe
perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi
pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma
utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea
Îndepărtarea vopselei pe bază de plumb
♦
suprafeţe, contactul mâinilor contaminate cu
gura poate conduce la ingerarea plumbului.
Expunerea fie şi la niveluri reduse de
plumb poate cauza vătămarea ireversibilă
a encefalului şi a sistemului nervos. Cel mai
mare risc de otrăvire cu plumb este asupra
copiilor şi a femeilor însărcinate.
Înainte de a începe să lucraţi, este important
să determinaţi dacă vopseaua ce urmează
a fi îndepărtată conţine sau nu plumb.
Acest lucru poate fi realizat utilizând un kit
de testare sau un detector profesional. Nu
fumaţi, nu mâncaţi sau beţi într-o zonă de
lucru care poate fi contaminată cu plumb.
Vopselele pe bază de plumb trebuiesc
îndepărtate doar de către un profesionist şi
nu cu ajutorul unui pistol cu aer cald.
Trebuie să fiţi foarte atenţi atunci când
îndepărtaţi vopseaua. Exfolierile, reziduurile
şi vaporii de vopsea pot conţine plumb,
care este toxic. Este posibil ca orice clădire
construită înainte de 1960 să fi fost vopsită
cu vopsea care conţinea plumb. Această
vopsea poate fi acoperită cu straturi
suplimentare de vopsea. Odată depusă pe
5
• Racleta: Pentru îndepărtarea şi
răzuirea vopselei şi lacului.
♦ Potriviţi piesa de conectare a accesoriului
peste duză (2).
lemnului, în special a stejarului, fagului
şi PFL.)
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Utilizare
Avertisment! Pentru a reduce riscul
vătămării, utilizatorul trebuie să citească
manualul de instrucţiuni.
Pornirea şi oprirea
♦
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare
dublă; prin urmare, nu este necesară
împământarea. Verificaţi întotdeauna ca
alimentarea cu energie să corespundă
tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
♦
♦
♦
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit
de producător sau de către un Centru de
Service Black & Decker autorizat pentru a
evita pericolul.
Utilizarea uneltei
Unealta dumneavoastră este prevăzută cu un
termostat pentru siguranţa dumneavoastră.
Utilizarea continuă a uneltei pentru perioade
lungi de timp sau pentru cicluri drastice de lucru
poate determina supraîncălzirea şi încetarea
funcţionării acesteia. De aceea, se recomandă
să lăsaţi unealta să se răcească la intervale
regulate de timp pe parcursul utilizării.
♦ Lăsaţi unealta să se încălzească câteva
secunde înainte de utilizare.
♦ La prima utilizare este posibil să iasă puţin
fum din duză. Acest lucru este normal şi în
scurt timp se va reduce.
♦ Utilizaţi o temperatură mică pentru uscarea
vopselei şi a lacului, pentru îndepărtarea
etichetelor, reducerea tuburilor izolatoare
şi dezgheţarea conductelor îngheţate.
♦ Utilizaţi o temperatură mare pentru
îndepărtarea vopselei şi a lacurilor, precum
şi pentru lipirea îmbinărilor în instalaţii.
♦ Dacă sunteţi nesigur referitor la utilizarea
acestei unelte pe un anumit material, începeţi
cu o temperatură mică şi efectuaţi un test
pe o bucată de material care nu vă trebuie.
Cablurile prelungitoare
♦
♦
Pentru pornirea uneltei la viteză mică a
jetului de aer, la temperatură mică , setaţi
întrerupătorul pornit/oprit la poziţia I.
Pentru pornirea uneltei la viteză mare a
jetului de aer, la temperatură mare , setaţi
întrerupătorul pornit/oprit la poziţia II.
Pentru a opri unealta, setaţi întrerupătorul
de pornire/oprire în poziţia O.
Poate fi utilizat un cablul cu 2 sau 3 fire
deoarece aparatul dumneavoastră are
izolare dublă şi este de clasă constructivă
II.
Se poate folosi un cablu prelungitor cu
lungime de până la 30m (100 ft) fără a
surveni pierderi de tensiune.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate
caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Duză
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă
că unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Montarea unui accesoriu
O gamă selectată de accesorii poate fi procurată
de la distribuitorul dumneavoastră local.
• Duză conică: Concentrează jetul de
aer cald pe o zonă mai mică.
• Duza tip coadă de peşte: Împrăştie
jetul de aer pe o suprafaţă mare
• Duza reflectoare: Pentru lipirea
conductelor.
• Duza de protecţie a sticlei: Pentru
protejarea sticlei pe parcursul aplicaţiilor
de îndepărtare a vopselei.
Utilizarea fără mâini (fig. A)
Unealta este prevăzută cu locaţii pentru stand
(3) pentru a facilita utilizarea fără mâini.
♦ Aşezaţi unealta cu duza în sus pe o suprafaţă
unde nu se poate răsturna.
♦ Asiguraţi cablul pentru a evita ca acesta să
tragă jos unealta.
Avertisment! Îndreptaţi întotdeauna unealta
la distanţă de dumneavoastră sau de alte
6
♦
persoane. Nu atingeţi duza. Aveţi grijă să nu
pătrundă niciun fel de material în duză.
Îndepărtarea vopselei
♦
Direcţionaţi aerul cald spre zona de lucru
pentru a încălzi vopseaua.
♦ Nu ardeţi vopseaua. Ţineţi duza la cel puţin
25 mm faţă de suprafaţa de lucru.
♦ Atunci când vopseaua se înmoaie,
înlăturaţi-o folosind o racletă. Îndepărtaţi
vopseaua înmuiată imediat sau se va întări
la loc.
♦ Răzuiţi în sensul fibrelor lemnului ori de câte
ori este posibil.
♦ Nu lăsaţi vopseaua sau resturile să se adune
pe racletă.
♦ Atunci când răzuiţi în poziţie verticală,
efectuaţi operaţiunea de sus în jos pentru
a preveni pătrunderea vopselei în duză.
♦ Atunci când îndepărtaţi vopseaua de pe
o suprafaţă din apropierea sticlei, luaţi
măsurile necesare pentru a proteja sticla
de căldură.
Avertisment! Utilizaţi o duză de protecţie a
sticlei atunci când îndepărtaţi vopseaua de pe
ramele metalice sau din lemn ale ferestrelor.
♦ Eliminaţi în siguranţă reziduurile de vopsea
şi asiguraţi-vă că zona de lucru este curăţată
riguros după încheierea lucrului.
Pentru a curăţa aparatul, folosiţi doar săpun
delicat şi o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio
soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază de
solvenţi. Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în aparat şi nu scufundaţi
niciodată vreo parte a acestuia în lichid.
Înlocuirea ştecherului de alimentare
(numai pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din ştecherul nou.
♦ Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio
conexiune la borna de împământare. Urmaţi
instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul
în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi
împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Răcirea
Pe parcursul utilizării, duza uneltei poate deveni
foarte fierbinte. După oprire, lăsaţi unealta să se
răcească pentru cel puţin 30 de minute.
♦ Aşezaţi unealta cu duza în sus pe o suprafaţă
unde nu se poate răsturna.
♦ Pentru a grăbi procesul de răcire, utilizaţi
unealta la o temperatură mică pentru câteva
minute înainte de a o opri.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi
un produs nou.
Întreţinerea
Aparatul dvs. Black & Decker a fost conceput
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a aparatului şi de curăţarea
în mod regulat.
Avertisment! Opriţi aparatul, scoateţi-l din priză
şi lăsaţi-l să se răcească înainte de a efectua
orice operaţiune de întreţinere asupra sa.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare
de pe aparat folosind o perie moale sau o
cârpă uscată.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate
pentru colectarea şi reciclarea produselor
Black & Decker când acestea au ajuns la
sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a
beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
7
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete
despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile
de service post-vânzare şi despre datele de
contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea
celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat
contactând biroul Black & Decker la adresa
indicată în prezentul manual. Alternativ, o
listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile
de service post-vânzare şi despre datele de
contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
Specificaţii tehnice
Tensiune de intrare
Clasa constructivă
Putere absorbită
Scala de temperatură
Greutate
KX1650 (Tip 1)
Vc.a. 230
Clasa II
W 1750
°C 460 - 600
kg 0,6
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs Black & Decker şi pentru
a fi informat cu privire la produsele noi şi
ofertele speciale. Informaţii suplimentare
despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea
produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară.
Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs.
legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în
Zona Europeană de Comerţ Liber.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
În cazul în care un produs Black & Decker se
defectează din cauza materialelor, manoperei
defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen
de 24 de luni de la data achiziţiei, Black & Decker
garantează înlocuirea componentelor defecte,
repararea produselor supuse uzurii rezonabile
sau înlocuirea unor astfel de produse pentru a
asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere;
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de
corpuri străine, substanţe sau accidente;
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de către
persoane diferite de agenţii de reparaţii
autorizaţi sau de personalul de service
Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea
celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat
contactând biroul Black & Decker la adresa
indicată în prezentul manual. Alternativ, o
listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker
zst00187564 - 06-09-2012
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising