D28710 | DeWalt D28710 CHOP SAW instruction manual

402111-13 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D28710
b
Figura 1
c
a
u
d
q
p
o
e
f
n
m
e
f
l
g
h
i
j
k
q
t
2
r
s
o
Figura 2
v
n
y
x
aa
w
z
k
Figura 3A
Figura 3B
m
cc
bb
ee
dd
h
l
3
Figura 3C
Figura 3D
k
h
hh
gg
ff
Figura 4
Figura 5
c
kk
ii
h
hh
jj
4
Figura 6
Figura 7
5
MAŞINA DE DEBITAT METALE D28710
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Marea Britanie şi Irlanda
Tip
Putere absorbită
Turaţie în gol
Viteză min. periferică
disc de debitat
Diametru disc
Alezaj disc
Grosime corp disc
Tip disc de debitat
V
V
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
Capacitate de tăiere transversală la 90°
circular
mm
pătrat
mm
dreptunghiular
mm
unghiular
mm
Capacitate de tăiere transversală la 45°
circular
mm
pătrat
mm
dreptunghiular
mm
unghiular
mm
Greutate
kg
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28710
230
115
1
2200
3800
80
355
25,4
3,1
drept,
neconcav
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
17,0
D28710
230 V
92,3
3
105,3
3
D28710
115 V
92,7
3
105,7
3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată
conform EN 61029:
Valoarea emisiilor de vibraţii ah
ah =
m/s²
3,3
1,8
Marjă K =
m/s²
1,5
1,5
6
Nivelul emisiilor de vibraţii menţionat în această
fişă de informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 61029 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor reprezintă principalele
aplicaţii ale uneltei. Totuşi, în cazul
în care unealta este utilizată pentru
aplicaţii diferite, cu accesorii diferite
sau întreţinute necorespunzător, nivelul
de vibraţii poate diferi. Acest fapt poate
mări semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe
Marea Britanie şi Irlanda Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere
introduse
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea personală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
3
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
4
D28710
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 61029.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
5
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.01.2011
6
Instrucţiuni de siguranţă
Atunci când utilizaţi uneltele electrice,
respectaţi întotdeauna normele de siguranţă
aplicabile în ţara dvs. pentru a reduce riscul
de incendiu, electrocutare şi vătămare
corporală.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
7
Generalităţi
1 Păstraţi zona de lucru curată
Zonele şi bancurile de lucru dezordonate pot
cauza accidente.
2 Ţineţi cont de mediul spaţiului de lucru
8
Nu expuneţi unealta la ploaie. Nu utilizaţi
unealta în condiţii de umezeală sau umiditate.
Păstraţi zona de lucru bine iluminată (250 –
300 Lux). Nu utilizaţi unealta acolo unde există
riscul de producere a unui incendiu sau a unei
explozii, de ex. în prezenţa lichidelor şi gazelor
inflamabile.
Ţineţi copiii la distanţă
Nu permiteţi copiilor, vizitatorilor sau
animalelor să se apropie de zona de lucru sau
să atingă unealta sau cablul de alimentare.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător
Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau
bijuterii deoarece acestea pot fi prinse în
componentele în mişcare. Purtaţi bonete de
protecţie pe cap pentru a ţine strâns părul
lung. Atunci când lucraţi în aer liber, este de
preferat să purtaţi mănuşi şi încălţăminte
antiderapantă corespunzătoare.
Protecţia personală
Utilizaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Utilizaţi o mască pentru faţă sau o mască
anti-praf ori de câte ori operaţiile pot produce
praf sau particule proiectate. În cazul în care
astfel de particule sunt deosebit de fierbinţi,
purtaţi, de asemenea, o salopetă rezistentă
la căldură. Purtaţi întotdeauna echipament de
protecţie pentru urechi. Purtaţi întotdeauna
o cască de protecţie.
Fiţi atenţi să nu vă electrocutaţi
Preîntâmpinaţi contactul corpului cu
suprafeţele împământate (ex. conducte,
radiatoare, aragazuri şi frigidere). Atunci când
utilizaţi unealta în condiţii extreme (de ex.
umiditatea ridicată, atunci când se produce
şpan metalic etc.), securitatea electrică poate
fi îmbunătăţită introducând un transformator
de izolare sau un disjunctor de protecţie
acţionat de curentul de scurgere la pământ
(FI).
Nu vă întindeţi pentru a lucra unealta de
lucru
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul.
Fiţi vigilenţi
Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Faceţi uz de
regulile de bun simţ. Nu utilizaţi unealta atunci
când sunteţi obosiţi.
7
9 Fixaţi piesa de prelucrat
Folosiţi bride sau o menghină pentru a fixa
piesa de prelucrat. Este mai sigur şi astfel
puteţi avea ambele mâini libere pentru
a manipula unealta.
10 Conectaţi echipamentul de aspirare
a prafului
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că
aceste accesorii sunt conectate şi utilizate în
mod corespunzător.
11 Îndepărtaţi cheile de reglare şi cheile fixe
Înainte de utilizare, verificaţi întotdeauna să nu
existe chei fixe şi de reglare pe unealtă.
12 cabluri prelungitoare
Înainte de utilizare, inspectaţi cablul
prelungitor şi înlocuiţi-l dacă este deteriorat.
Atunci când folosiţi unealta în aer liber, utilizaţi
exclusiv cabluri prelungitoare de exterior,
marcate corespunzător.
13 Utilizaţi unealta corespunzătoare
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni. Nu forţaţi uneltele
sau ataşamentele de mici dimensiuni pentru
a efectua operaţii specifice pentru uneltele
pentru regim greu de lucru. Unealta va efectua
lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în
ritmul pentru care a fost concepută. Nu forţaţi
unealta.
Avertisment! Utilizarea vreunui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea vreunei
operaţiuni cu această unealtă diferite de
cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
14 Inspectaţi pentru a depista componentele
deteriorate
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie
unealta şi cablul de alimentare pentru
a depista eventualele deteriorări. Verificaţi
dacă există piese mobile aliniate incorect
şi care au cedat, dacă există componente
rupte, apărătoare şi întrerupătoare deteriorate
sau orice altă condiţie ce ar putea afecta
utilizarea aparatului. Asiguraţi-vă că unealta
va funcţiona corespunzător şi că va efectua
funcţia pentru care a fost proiectat. Nu
utilizaţi unealta în cazul în care există vreo
8
15
16
17
18
19
20
componentă deteriorată sau defectă. Nu
utilizaţi unealta în cazul în care întrerupătorul
nu comută în poziţia pornit şi oprit. Prevedeţi
înlocuirea tuturor componentelor deteriorate
sau defecte de către un agent de reparaţii
autorizat DEWALT. Nu încercaţi niciodată să
efectuaţi singuri operaţii de reparare.
Deconectaţi unealta
Opriţi unealta şi aşteptaţi să se oprească
complet înainte de a o lăsa nesupravegheată.
Deconectaţi unealta atunci când nu o folosiţi,
înainte de înlocuirea componentelor,
a accesoriilor sau a ataşamentelor şi înainte
de efectuarea operaţiilor de service.
Evitaţi pornirea accidentală
Nu căraţi unealta cu degetul deasupra
întrerupătorului. Asiguraţi-vă că unealta este
oprită înainte de a o conecta.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul
Nu căraţi niciodată unealta trăgând de cablu.
Nu trageţi niciodată de cablu pentru a scoate
unealta din priză. Ţineţi cablul departe de
surse de căldură, ulei şi muchii ascuţite.
Depozitaţi uneltele atunci când nu le
folosiţi
Atunci când nu sunt folosite, uneltele trebuie
să fie depozitate într-un spaţiu uscat, încuiat şi
nu la îndemâna copiilor.
Întreţineţi uneltele cu grijă
Păstraţi uneltele curate şi în stare bună pentru
performanţă şi siguranţă sporite. Urmaţi
instrucţiunile de întreţinere şi de schimbare
a accesoriilor. Ţineţi toate mânerele şi
întrerupătoarele uscate, curate şi lipsite de ulei
şi unsoare.
Reparaţii
Această unealtă este fabricată în conformitate
cu normele de siguranţă din domeniu.
Prevedeţi repararea uneltei dvs. de către
un agent de reparaţii autorizat DEWALT.
Reparaţiile trebuie să fie efectuate exclusiv de
către persoane calificate care folosesc piese
de schimb originale, în caz contrar, se poate
genera un pericol considerabil pentru utilizator.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
maşinile de debitat metale
• Purtaţi întotdeauna mănuşi corespunzătoare
de lucru în timp ce utilizaţi această unealtă.
• Ţineţi mâinile la distanţă de discul de debitat.
Nu debitaţi niciodată piese de prelucrat care
necesită o acţiune manuală la mai puţin de
15 cm faţă de discul rotativ de debitat.
• Nu debitaţi piese de prelucrat cu o grosime
mai mică de 1,2 mm atunci când utilizaţi
discul de debitat furnizat împreună cu această
unealtă.
• Nu utilizaţi această unealtă fără ca apărătorile
să fie montate.
• Nu efectuaţi nicio operaţie cu mâinile
neprotejate. Utilizaţi clema pentru materiale
pentru a prinde ferm piesa de prelucrat.
• Nu întindeţi niciodată mâinile în spatele
discului de debitat.
• Poziţionaţi întotdeauna unealta pe o suprafaţă
orizontală, stabilă, care este bine întreţinută şi
lipsită de resturi de materiale, cum ar fi aşchii
şi decupaje din materialele debitate.
• Înainte de utilizare, inspectaţi discul de
debitat pentru a depista fisurile sau defectele.
Aruncaţi discul de debitat dacă observaţi fisuri
sau defecte sau dacă este deteriorat în alt fel.
• Înainte de a porni unealta, asiguraţi-vă că
discul de debitat nu atinge piesa de prelucrat.
• În timpul utilizării, evitaţi săltarea discului de
debitat sau manipularea necorespunzătoare
a acestuia. În cazul în care aceste acţiuni
survin, opriţi unealta şi inspectaţi discul de
debitat.
• Nu utilizaţi unealta stând în dreptul discului de
debitat. Ţineţi persoanele din jur la distanţă de
zona de lucru.
• Fiţi atenţi la aşchii şi la materialul debitat.
Acestea pot fi ascuţite şi fierbinţi. Permiteţi
pieselor debitate să se răcească înainte de
a le manipula.
• Deflectorul de scântei devine fierbinte în
timpul utilizării. Evitaţi atingerea sau reglarea
deflectorului de scântei imediat după utilizare.
• Opriţi unealta şi aşteptaţi ca discul de debitat
să se oprească înainte de a mişca piesa de
prelucrat sau de a schimba setările.
• După oprire, nu încercaţi niciodată să opriţi
discul de debitat apăsând pe laterala acestuia.
• Nu folosiţi lichide pentru debitat. Aceste lichide
se pot aprinde sau pot cauza electrocutarea.
• Verificaţi dacă piesa de prelucrat este fixată
corespunzător.
• Utilizaţi exclusiv discurile de debitat
recomandate de producător.
• Viteza max. permisă a discului de debitat trebuie să fie mai mare sau egală cu viteza în gol
a uneltei, menţionată pe plăcuţa cu specificaţii.
• Nu utilizaţi discuri circulare de ferăstrău sau
alte discuri cu dinţi împreună cu această
unealtă. Acest fapt poate conduce la vătămări
grave.
• Nu utilizaţi discuri de debitate care nu
corespund dimensiunilor menţionate în
specificaţia tehnică.
• Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că discul
abraziv de debitat este corect montat şi strâns.
• Citiţi instrucţiunile de utilizare furnizate de
producătorul discului.
• Lăsaţi unealta să funcţioneze în gol
într-o poziţie sigură timp de cel puţin 30 de
secunde. Dacă rezultă vibraţii puternice
sau orice altă defecţiune, opriţi unealta şi
verificaţi-o pentru a determina cauza.
• Nu utilizaţi discuri de debitat pentru polizarea
marginilor.
• Nu tăiaţi beton, cărămizi, ţiglă sau materiale
ceramice.
• Nu tăiaţi lemn, plastic sau materiale sintetice.
• Nu tăiaţi materiale din fontă.
• Nu tăiaţi materiale din magneziu.
• Nu tăiaţi materiale sub tensiune.
• Utilizaţi această unealtă într-o zonă bine
ventilată. Nu utilizaţi unealta în apropierea
lichidelor, gazelor sau pulberilor inflamabile.
Scânteile sau aşchiile fierbinţi rezultate în
urma debitării sau stingerii periilor motorului
pot aprinde materialele combustibile.
• Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare
atunci când lucraţi în medii cu mult praf. Dacă
este necesară curăţarea fantelor, amintiţi-vă
să deconectaţi mai întâi unealta.
• Depozitaţi întotdeauna discurile de debitat în
spaţii bine protejate, uscate şi nu la îndemâna
copiilor.
• Defecţiunile utilajului, inclusiv ale apărătorilor
sau ale discurilor de debitat trebuie să fie
raportate de îndată ce sunt depistate.
• Utilizaţi exclusiv discuri pentru
debitat metale cu grosime max.
de 3,1 mm şi cu un diametru
max. de 355 mm.
9
• Avertisment! Utilizarea acestei unelte
poate genera pulberi ce conţin substanţe
chimice despre care se ştie că provoacă
apariţia cancerului, malformaţii congenitale
şi alte vătămări de ordin reproductiv. Utilizaţi
echipament corespunzător de protejare
a respiraţiei.
• Înainte de efectuarea operaţiilor de debitare,
fixaţi întotdeauna piesa de lucru în mod
corespunzător. Piesele de lucru cu o lungime
mai mare de 1 m trebuie să fie susţinute
pe o masă, un banc sau o masă cu rotile
adecvată.
• Luaţi în calcul faptul că discul continuă să se
învârtă după ce utilajul este oprit.
• Pentru a preîntâmpina pierderea controlului,
fixaţi utilajul pe un banc de lucru folosind
cleme filetate sau şuruburi cu o lungime şi
o rezistenţă suficiente.
Următorii factori influenţează producerea
zgomotului:
– materialul de debitat.
– tipul discului de debitat.
– forţa de alimentare.
AVERTISMENT: Adoptaţi măsurile
corespunzătoare de protejare
a auzului.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
acestor utilaje:
– Vătămări cauzate de atingerea
componentelor ce se rotesc.
– Vătămări cauzate de distrugerea discului de
debitat.
• Aceste riscuri sunt cele mai evidente:
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
Diametru alezaj.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (u), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2011 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşina de debitat metale
1 Disc de debitare
1 Cheie hexagonală
1 Manual de instrucţiuni
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
– În raza de lucru.
– În raza componentelor rotative ale utilajului.
• În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
b. Orificiu lacăt
– Afectarea auzului.
c. Mâner de acţionare
– Riscul de accidente cauzate de
componentele neacoperite ale discului
rotativ de debitat.
d. Mâner de transportat
– Riscul de vătămări la schimbarea discului.
– Riscul de strivire a degetul la deschiderea
apărătorilor.
10
a. Întrerupător de pornire/oprire
e. Şurub opritor adâncime
f. Piuliţă de fixare
g. Bază
h. Ghidaj
i. Clemă pentru materiale
j. Masă de debitat
k. Cheie hexagonală de 8 mm
l. Mâner
Înlocuirea prizei de alimentare
(numai pentru Regatul Unit şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de
la reţeaua principală de energie:
m. Manetă clemă pentru material
• Eliminaţi în siguranţă priza veche.
n. Disc de debitare
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
o. Apărătoare
p. Dispozitiv de blocare a axului
q. Cârlig de blocare
r. Deflector de scântei
s. Şurub deflector de scântei
t. Lanţ de blocare
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu prizele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Maşina de debitat metale D28710 a fost concepută
pentru debitarea materialelor din oţel de diferite
forme.
Utilizarea unui cablu prelungitor
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi Specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a cablului este 1,5 mm2;
lungimea maximă este 30 m.
u. Cod dată
Maşina de debitat metale D28710 este o unealtă
electrică profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 61029; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
Conectarea la reţeaua electrică
Reţeaua de alimentare electrică ce va fi utilizată
împreună cu acest utilaj trebuie să fie prevăzută
cu o siguranţă fuzibilă cu întârziere de 16 A.
Căderile de tensiune
Şocurile de curent la anclaşare determină căderi
de tensiune pe perioade scurte. În condiţii
nefavorabile de alimentare electrică, pot fi afectate
şi alte echipamente.
Dacă impedanţa sistemului alimentării electrice
este mai mică de 0,11 Ω, este probabilă survenirea
defecţiunilor.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
11
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Demontarea şi montarea discului de debitat (fig. 1, 2)
• Cu braţul în poziţie de repaus, folosiţi buza (v)
pentru a glisa apărătoarea (o) înapoi. Lăsaţi
apărătoarea retrasă (fig. 2).
• Apăsaţi şi ţineţi apăsat dispozitivul de blocare
a axului (p) (fig. 1).
• Rotiţi discul de debitat (n) până când se
blochează.
• Folosind cheia hexagonală (k), scoateţi
şurubul (w) rotind în sens antiorar şi apoi
scoateţi şaiba plată (x) şi flanşa de fixare (y)
(fig. 2).
• Verificaţi ca distanţierul (z) să fie pe poziţie, în
contact cu flanşa (aa).
• Înlocuiţi discul de debitat (n). Asiguraţi-vă
că noul disc de debitat este poziţionat pe
distanţier (z), în direcţia corectă de rotire.
• Fixaţi lama cu flanşa de fixare (y), şaiba plată
(x) şi şurubul (w).
• Deplasaţi apărătoarea înapoi în jos şi eliberaţi
dispozitivul de blocare a axului (p).
• Reglaţi adâncimea de tăiere dacă este
necesar.
Reglarea adâncimii de tăiere (fig. 1)
Adâncimea de tăiere poate fi reglată pentru a se
potrivi cu uzura discului de debitat.
• Efectuaţi o rotire a discului în gol, cu unealta
oprită şi verificaţi existenţa jocului.
• Dacă este necesară reglarea, procedaţi după
cum urmează:
• Slăbiţi piuliţa de blocare (f) cu câteva rotaţii.
• Rotiţi şurubul opritor de adâncime (e) înăuntru
sau în afară pentru a obţine adâncimea de
tăiere necesară.
• Strângeţi piuliţa de blocare (f).
AVERTISMENT: Reglaţi întotdeauna
opritorul de adâncime în poziţia sa
iniţială atunci când înlocuiţi discul de
debitat.
Fixarea piesei de prelucrat (fig. 1, 3)
Această unealtă este prevăzută cu o clemă
pentru materiale (i) (fig. 1).
• Trageţi maneta (m) înspre mâner (l) (fig. 3A).
12
• Împingeţi tija clemei (bb) înainte până când
gheara (cc) aproape că atinge piesa de
prelucrat.
• Apăsaţi maneta (m) înspre gheară (cc) până
când se cuplează cu tija clemei (bb).
• Rotiţi mânerul (l) în sens orar şi prindeţi bine
piesa de prelucrat.
• Pentru a elibera piesa de prelucrat, rotiţi
mânerul (l) în sens invers.
AVERTISMENT:
• Pentru a mări capacitatea de debitare,
poziţionaţi un bloc de distanţare (dd)
sub piesa de prelucrat (ee). Blocul
de distanţare trebuie să fie un pic
mai îngust decât piesa de prelucrat
(fig. 3B).
• Susţineţi piesele de lucru lungi folosind o bucată de lemn (ff) (fig. 3C). Nu
prindeţi capătul care va fi debitat (gg).
Funcţia de reglare rapidă (fig. 3A)
Clema prezintă o funcţie de reglare rapidă.
• Pentru a elibera clema, rotiţi mânerul (l) în
sens antiorar cu una sau două rotaţii şi trageţi
maneta (m) înspre mâner (l).
Setarea poziţiei de fixare (fig. 3D)
Poziţia de fixare poate fi setată pentru a se potrivi
discului de debitat.
• Îndepărtaţi şuruburile ghidajului (hh) folosind
cheia hexagonală (k).
• Deplasaţi ghidajul (h) dacă este necesar.
• Poziţionaţi la loc şuruburile ghidajului (hh) şi
strângeţi-le pentru a bloca ghidajul (h).
Reglarea unghiului de tăiere (fig. 4)
Unealta poate fi utilizată pentru debitări oblice de
până la 45°.
• Slăbiţi şuruburile ghidajului (hh) pentru
a elibera ghidajul (h).
• Setaţi ghidajul (h) la unghiul necesar. Unghiul
poate fi citit pe gradaţie (ii).
• Strângeţi şuruburile ghidajului (hh) pentru
a bloca ghidajul (h).
Verificarea şi reglarea unghiului de tăiere
(fig. 1, 4)
• Slăbiţi şuruburile ghidajului (hh) pentru
a elibera ghidajul (h) (fig. 4).
• Trageţi braţul în jos şi blocaţi-l în această
poziţie folosind lanţul de blocare (t) (fig. 1).
• Poziţionaţi un şablon de unghiuri (jj) pe
ghidaj (h) şi pe partea stângă a discului de
debitat creând un unghi perfect de 90° (fig. 4).
Verificaţi că marcajul de 0° de pe gradaţie (ii)
este aliniat cu marcajul de pe masă (kk).
• Strângeţi şuruburile ghidajului (hh) pentru
a bloca ghidajul (h).
• Eliberaţi lanţul de blocare (t) şi readuceţi braţul
în poziţia superioară de repaus (fig. 1).
Reglarea deflectorului de scântei (fig. 1)
• Slăbiţi şurubul (s).
• Setaţi deflectorul de scântei (r) în mod
corespunzător.
• Strângeţi şurubul (s).
Montarea (fig. 6, 7)
ATENŢIE: Unealta trebuie să fie
susţinută pe o suprafaţă stabilă,
orizontală, nealunecoasă pentru
a preîntâmpina deplasarea în timpul
funcţionării.
PROCEDURA DE MONTARE DEFINITIVĂ
• Faceţi două găuri de 8 mm (5/16") prin
suprafaţa de lucru (fig. 6).
• Introduceţi şuruburi 1/4-20 prin găurile din
bază şi prin găurile din suprafaţa de montaj.
Lungimea aproximativă a şuruburilor trebuie
să fie egală cu grosimea suprafeţei de montaj
plus 102 mm (4").
• Strângeţi bine ambele şuruburi.
MONTAREA PROVIZORIE
• Tăiaţi două tăblii de aproximativ 508 x 50,8
x 101,6 mm (20" lungime x 2" înălţime x 4")
lăţime.
• Poziţionaţi maşina de debitat metale în poziţia
dorită de lucru.
• Poziţionaţi tăbliile strâns pe lateralele uneltei şi
bateţi-le în cuie pe suprafaţa de lucru (fig. 7).
Înainte de utilizare
• Montaţi discul corespunzător de debitat. Nu
utilizaţi în mod excesiv discurile uzate. Viteza
maximă de rotaţie a uneltei nu trebuie să
depăşească viteza discului de debitat.
• Asiguraţi-vă că discul se roteşte în direcţia
săgeţilor de pe accesoriu şi unealtă.
• Fixaţi piesa de prelucrat.
• Setaţi întotdeauna corect deflectorul de
scântei.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT:
• Respectaţi întotdeauna
instrucţiunile de siguranţă şi
reglementările aplicabile.
• Nu aplicaţi o presiune excesivă pe
unealtă.
• Evitaţi exercitarea de suprasarcini.
În cazul în care unealta devine
fierbinte, lăsaţi-o să funcţioneze
câteva minute în gol.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente dau
accesorii.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 5)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul de funcţionare (c) şi
a celeilalte mâini pe piesa de prelucrat pentru
a o ghida.
Efectuarea unei tăieri (fig. 1)
• Poziţionaţi materialul ce trebuie să fie tăiat
pe ghidaj (h) şi fixaţi folosind clema pentru
materiale (i).
• Porniţi unealta şi trageţi în jos mânerul
de funcţionare (c) pentru a tăia piesa de
prelucrat. Lăsaţi motorul să atingă viteza
maximă înainte de a efectua tăietura.
• Lăsaţi discul să taie nestingherit. Nu forţaţi.
• După finalizarea tăieturii, opriţi unealta şi
readuceţi braţul în poziţia superioară de
repaus.
13
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
Întrerupătorul de pornire/oprire (a) este montat pe
mânerul de funcţionare (c).
• Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (a).
• Ţineţi apăsat întrerupătorul de pornire/oprire în
timpul efectuării operaţiei.
• Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
AVERTISMENT: Nu porniţi sau nu
opriţi unealta când se află sub sarcină.
AVERTISMENT: Nu debitaţi magneziu.
Transportarea (fig. 1)
Unealta este prevăzută cu un lanţ de blocare (t)
care fixează unealta în poziţia blocat, destinată
transportării.
• Coborâţi apărătoarea (o) pe masa de debitat
(j) şi fixaţi unealta pe poziţie prinzând lanţul (t)
de cârligul de blocare (q).
• Transportaţi unealta folosind mânerul de
transport (d).
• Pentru a elibera unealta, apăsaţi uşor mânerul
de funcţionare (c) şi eliberaţi lanţul.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
14
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00188370 - 17-09-2012
15
Download PDF

advertising