D28710 | DeWalt D28710 CHOP SAW instruction manual

533222-37 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D28710
b
1. ábra
c
a
u
d
q
p
o
e
f
n
m
e
f
l
g
h
i
j
k
q
r
t
s
2
o
2. ábra
v
n
y
x
aa
w
z
k
3A ábra
3B ábra
m
cc
bb
ee
dd
h
l
3
3C ábra
3D ábra
k
h
hh
gg
ff
4. ábra
5. ábra
c
kk
ii
h
hh
jj
4
6. ábra
7. ábra
5
GYORSDARABOLÓ D28710
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég
gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek
tapasztalata, állandó termék fejlesztés és
innováció tette a DEWALT céget a professzionális
szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 61029 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok vibráció
kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az érték
felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más munkafeladatokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
Műszaki adatok
Feszültség
EK és Írország
Típus
Teljesítményfelvétel
Üresjárati fordulatszám
Minimális kerületi sebesség,
vágótárcsa
Tárcsa átmérője
Tárcsa furata
Tárcsa vastagsága
Tárcsa típusa
Keresztvágó kapacitás 90°-nál
kerek
négyzetes
téglalap
sokszög
Keresztvágó kapacitás 45°-nál
kerek
négyzetes
téglalap
sokszög
Súly
LPA (hangnyomás)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
D28710
230
115
1
2200
3800
V
V
W
min-1
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
kg
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
17,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28710
230 V
92,3
3,0
105,3
3,0
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok
EK és Írország
D28710
115 V
92,7
3,0
105,7
3,0
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 61029
szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
Bizonytalanság K =
6
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Így a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettség mértéke jelentősen
csökkenhet.
m/s
80
mm
355
mm
25,4
mm
3,1
egyenes, bemélyedések nélkül
m/s²
m/s²
3,3
1,5
1,8
1,5
230 V-os szerszámok
a csatlakozódugaszban
13 amperes,
Definíciók: Biztonsági irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D28710
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 61029.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben megadott
vagy a kézikönyv hátoldalán megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2011.01.01.
Biztonsági előírások
Elektromos szerszám használata során
mindig tartsa be az Ön országában érvényes
biztonsági előírásokat, hogy csökkentse a tűz,
áramütés és személyi sérülés veszélyét.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános tanácsok
1 Tartsa tisztán a munkaterületet
A rendetlen munkaterület és munkapad
balesetet okozhat.
2 Mérje fel a munkaterületet környezetét
Esőtől védje a szerszámot. Nedves, párás
környezetben ne használja. A munkaterület
világítsa ki jól (250–300 lux). Ne használja
a szerszámot tűz- vagy robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony folyadékok
vagy gázok jelenlétében.
3 Tartsa távol a gyermekeket
Ne engedje, hogy gyermekek vagy állatok
a munkaterület közelébe menjenek,
illetve hozzáférjenek a szerszámhoz vagy
a tápkábelhez.
4 Viseljen megfelelő öltözéket
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert, mert
ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Hordjon hajvédőt, hogy a hosszú haj ne
akadályozza a munkában. Szabadban végzett
munka esetén lehetőleg viseljen arra alkalmas
védőkesztyűt és csúszásgátló lábbelit.
5 Személyes biztonság
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen
arcmaszkot vagy porvédő álarcot, ha olyan
munkát végez, amely por vagy repülő
szilánkok keletkezésével jár. Ha fennáll ezen
részecskék felforrósodásának veszélye,
viseljen hőálló kötényt is. Mindig hordjon
fülvédőt. Mindig viseljen védősisakot.
6 Védekezzen az áramütés ellen
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel (pl. csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel). Szélsőséges
körülmények közötti használat során (pl.
a levegő magas páratartalma esetén,
fém forgácsolásakor, stb.) az elektromos
biztonságot szigetelő transzformátor vagy
Fi-relé használatával fokozhatja.
7 Ne nyúljon ki túlságosan messzire
Mindig megfelelően támassza meg a lábát, és
tartsa magát egyensúlyban.
8 Ne veszítse el éberségét
Figyeljen a munkájára. Használja a józan
eszét. Ne használja a szerszámot, ha fáradt.
9 Rögzítse a munkadarabot
Használjon szorítót vagy satut a munkadarab
befogásához. Így biztonságosabban
7
10
11
12
13
14
8
dolgozhat, és mindkét kezével a szerszámot
kezelheti.
Csatlakoztasson a géphez porelszívó
berendezést
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes
csatlakoztatására és használatára.
Távolítsa el a gépről a kulcsokat és beállító
kulcsokat
A szerszám bekapcsolása előtt mindig
ellenőrizze, hogy eltávolította-e róla
a beállításhoz használt kulcsokat vagy
csavarkulcsokat.
Hosszabbító kábel
Használat előtt vizsgálja át a hosszabbító
kábelt, és ha sérült, cserélje ki. Ha
a szabadban dolgozik, csak kültéri használatra
alkalmas és annak megfelelő jelzésű
hosszabbító kábelt használjon.
Megfelelő szerszámot használjon
A szerszám rendeltetésszerű használatát
ebben a kézikönyvben ismertetjük. Ne
erőltesse túl a kisebb szerszámokat vagy
tartozékokat, ne használja őket nagyobb
igénybevételre tervezett szerszámok helyett.
Jobban és biztonságosabban végzi el
a munkát, ha a szerszámot legfeljebb csak
a számára megengedett fordulatszámon
működteti. Ne erőltesse túl a szerszámot.
Figyelmeztetés! A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy szerelék használata, illetve itt fel
nem sorolt művelet végzése személyi sérülés
veszélyével járhat.
Ellenőrizze, nem sérült-e valamelyik
alkatrész
Használat előtt gondosan ellenőrizze,
nem sérült-e a szerszám vagy a tápkábel.
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek
nem állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e,
nincsenek-e a szerszámon törött alkatrészek,
nem állnak-e fenn olyan körülmények,
amelyek befolyásolhatják a szerszám
működését. Bizonyosodjon meg arról, hogy
a szerszám megfelelően működik-és el tudja
látni rendeltetésszerű feladatát. Ne használja
a szerszámot, ha valamely alkatrésze sérült
vagy hibás. Ne használja a szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és
kikapcsolni. A sérült vagy hibás alkatrészeket
15
16
17
18
19
20
DEWALT márkaszervizzel cseréltesse ki. Soha
ne próbálja saját kezűleg javítani.
Húzza ki a szerszám dugaszát
a konnektorból
Mielőtt felügyelet nélkül hagyja a szerszámot,
kapcsolja ki, és várja meg, amíg teljesen leáll.
Áramtalanítsa (húzza ki a csatlakozóaljzatból)
a szerszámot, amikor nem használja, mielőtt
tartozékot vagy szereléket cserél rajta, illetve
a karbantartásához kezd.
Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását
Ne tartsa ujját a kapcsolón, amikor
a szerszámot a kezében hordozza. Mielőtt
áram alá helyezi a szerszámot, ellenőrizze,
hogy ki van-e kapcsolva.
Óvatosan kezelje a tápkábelt
Soha ne hordozza a gépet a kábelénél fogva.
A szerszám dugaszát soha ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Hőtől, olajtól és
éles szélektől óvja a kábelt.
A használaton kívüli szerszámok tárolása
A használaton kívüli szerszámot száraz helyen
és jól elzárva tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá.
A szerszám gondos karbantartása
Tartsa a szerszámokat tisztán és jó állapotban
az eredményesebb és biztonságosabb munka
érdekében. Tartsa be a karbantartáshoz és
a tartozékcseréhez kapcsolódó útmutatásokat.
A fogantyúkat és kapcsolókat tartsa szárazon
és tisztán, olajtól és zsírtól mentesen.
Javítás
Ez a szerszám megfelel a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. A szerszámot
DEWALT márkaszervizzel javíttassa. A javítást
csak képzett szakember végezheti, eredeti
cserealkatrészek felhasználásával, mert
ellenkező esetben a szerszám kezelője
komoly veszélynek van kitéve.
Kiegészítő biztonsági előírások
darabolófűrészekhez
• A szerszám használata közben mindig viseljen
védőkesztyűt.
• Kezét tartsa távol a korongtól. Soha ne
vágjon olyan munkadarabot, amelyen mozgó
korongtól mért 15 cm-nél közelebb kell
bármilyen kézi műveletet végezni.
• Ne vágjon 1,2 mm-nél vékonyabb
munkadarabot a szerszámhoz mellékelt
koronggal.
• Ne használja a szerszámot, ha
a védőeszközök nincsenek felszerelve.
• Ne végezzen semmilyen műveletet szabad
kézzel. A leszorítóval biztonságosan rögzítse
a munkadarabot.
• Soha ne nyúljon a korong mögé.
• A gépet mindig lapos, stabil, jól rendben
tartott felületre helyezze, amelyen nincsenek
szétszórt anyagok, pl. forgács, hulladék.
• Használat előtt ellenőrizze, nem repedt
vagy törött-e a korong. Selejtezze ki
a vágókorongot, ha repedést, törést vagy más
meghibásodást észlel rajta.
• Ügyeljen arra, hogy a korong a szerszám
bekapcsolása előtt még ne érjen
a munkadarabhoz.
• Használat közben kerülje, hogy a korong
ugráljon, ne kezelje durván. Ha mégis
ugrál, állítsa le a szerszámot és ellenőrizze
a korongot.
• Soha ne használja úgy a szerszámot, hogy
egy vonalban áll a koronggal. Tartson másokat
távol a munkaterülettől.
• Óvatosan bánjon a levágott darabokkal és
a munkadarabbal. Élesek és forrók lehetnek.
Mielőtt a levágott darabkákhoz nyúlna, hagyja
őket kihűlni.
• A szikrafogó a használat közben felforrósodik.
Közvetlenül használat után ne érjen
a szikrafogóhoz, és ne állítson rajta.
• Kapcsolja ki a szerszámot, és várja meg,
amíg a korong leáll, mielőtt a munkadarabot
eltávolítja vagy beállítást változtat.
• Kikapcsolás után soha ne próbálja a korongot
az oldalára gyakorlott nyomással lefékezni.
• Ne használjon hűtő-kenő folyadékokat.
Ezek a folyadékok meggyulladhatnak vagy
áramütést okozhatnak.
• Ellenőrizze, hogy a munkadarab megfelelően
alá van-e támasztva.
• Csak a gyártó által ajánlott korongot
használjon.
• A korong legnagyobb megengedett
fordulatszáma a szerszám adattábláján
feltüntetett üresjárati fordulatszámmal
legalább azonos vagy annál nagyobb legyen.
• Ehhez a szerszámhoz ne használjon
fűrészkorongot vagy más fogazott korongot.
Az súlyos sérülést okozhat.
• Ne használjon olyan vágókorongot, amelynek
méretei nem felelnek meg a műszaki
adatoknál megadott méreteknek.
• A szerszám használata előtt gondoskodjon
a csiszoló vágókorong helyes felhelyezéséről
és rögzítéséről.
• Olvassa el a vágókorong gyártójától származó
használati útmutatót.
• Járassa a szerszámot legalább
30 másodpercig terheletlenül, biztonságos
helyzetben. Ha közben a szerszám jelentősen
vibrálna, vagy egyéb hiba adódna, állítsa le,
és keresse meg a hiba okát.
• Ne használja a vágókorongot oldalsó
csiszolásra.
• Ne vágjon vele betont, téglát, mozaiklapot
vagy kerámiát.
• Ne vágjon faanyagot, műanyagot és
szintetikus anyagokat.
• Ne vágjon öntöttvas tartalmú anyagot.
• Soha ne vágjon magnézium tartalmú
anyagokat.
• Ne vágjon áram alatt lévő anyagot.
• A szerszámot jól szellőző helyen használja.
Ne használja gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében. A vágáskor keletkező
szikrák és forró részecskék, illetve a motor
szénkeféi között keletkező ív meggyújthatják
a gyúlékony anyagokat.
• Poros környezetben végzett munkánál
rendszeresen tisztítsa a szellőzőnyílásokat.
Ha a nyílásokat tisztítani kell, előtte ne feledje
áramtalanítani a szerszámot.
• A vágókorongokat mindig védett, száraz
helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek
hozzá.
• A gép hibáit, a védőeszközök vagy
a vágókorongok hibáit is ideértve, észlelésük
után azonnal jelenteni kell.
• Csak legfeljebb 3,1 mm vastag
és legfeljebb 355 mm átmérőjű
daraboló korongot használjon.
• Figyelmeztetés! A szerszám
használata során olyan
veszélyes por keletkezhet, amely rákot,
születési rendellenességet vagy más öröklődő
9
ártalmat okozó vegyi anyagot tartalmaz.
Viseljen az adott feladathoz alkalmas
légzésvédőt.
• Vágás előtt mindig rögzítse biztonságosan
a munkadarabot. – Az 1,0 m-nél hosszabb
munkadarabokat másik alkalmas asztallal,
pl. állvánnyal vagy görgős asztallal alá kell
támasztani.
• A korong a gép kikapcsolása után egy ideig
még tovább forog.
• A szerszám feletti uralom elvesztésének elkerülése végett a gépet mindig rögzítse munkaasztalhoz elegendő hosszúságú és teherbírású leszorító kapcsokkal vagy csavarokkal.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
Furatátmérő.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (u)
a burkolatba van nyomtatva.
Példa:
A gép zaját a következő tényezők befolyásolják:
– a vágandó anyag.
– a vágókorong típusa.
– az előtoló erő.
FIGYELMEZTETÉS: Hallásának
védelme érdekében tegye meg
a szükséges intézkedéseket.
Maradványkockázatok
• A következő veszélyek együtt járnak
a készülék használatával:
– Forgó alkatrészek megérintése miatti
sérülések.
– A vágókorong törése miatt bekövetkező
sérülések.
• Ezek a veszélyek itt állnak fenn a legnagyobb
valószínűséggel:
2012 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomagolás tartalma:
1 Darabolófűrész
1 Hatszögletű kulcs (imbuszkulcs)
1 Használati utasítás
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
– A munkaterületen belül.
– A forgó gépalkatrészek hatótávolságán
belül.
• Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági
előírások betartása és a védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– A forgó vágókorong fedetlen részei által
okozott baleset veszélye.
– A korong cseréje közben bekövetkező
sérülés veszélye.
– Az ujjak becsípődésének veszélye
a védőelemek kinyitásakor.
A készüléken lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
10
a. Be- és kikapcsoló
b. Lakatfurat
c. Működtető fogantyú
d. Hordfogantyú
e. Mélységütköző
f. Záróanya
g. Talp
h. Vezetősín
i. Munkadarab leszorító
j. Vágóasztal
k. Imbuszkulcs, 8 mm
l. Fogantyú
m. Munkadarab leszorító karja
n. Vágókorong
o. Védőburkolat
p. Tengelyzár
q. Reteszelő horog
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
r. Szikrafogó
Hosszabbító kábel használata
s. Szikrafogó csavarja
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3-eres hosszabbítót válasszon (lásd
a Műszaki adatok) című részben. A vezető
minimális keresztmetszete 1,5 mm²; maximális
hossza 30 m.
t. Rögzítőlánc
u. Dátumkód
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön D28710 típusú darabolófűrésze különféle
alakú acél munkadarabok vágására alkalmas.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A D28710 darabolófűrész professzionális
elektromos szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség
megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT szerszáma az
EN 61029 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelő vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális
kábelre.
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
Ha kábeldobot használ, mindig teljes hosszában
csévélje le a kábelt.
Csatlakozás az elektromos hálózatra
Az elektromos hálózatot, amelyre ezt a gépet
csatlakoztatja,16 A-es, időkésleltetéses
biztosítékkal kell védeni.
Feszültségcsökkenések
A bekapcsoláskor keletkező áramlökés rövid ideig
tartó feszültségcsökkenést okozhat. Kedvezőtlen
áramellátási körülmények esetén ez más
berendezések működését is befolyásolhatja.
Ilyen zavarok bekövetkezése nem valószínű, ha
az áramellátó rendszer impedanciája alacsonyabb,
mint 0,11 Ω.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a kioldókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
A vágókorong le- és felszerelése (1., 2. ábra)
• A kar nyugalmi helyzetében az ajakkal (v)
csúsztassa hátra a védőburkolatot (o). Hagyja
a védőburkolatot hátrahúzott helyzetben
(2. ábra).
• Nyomja le és tartsa lenyomva a tengelyzárat
(p) (1. ábra).
• Addig forgassa a vágókorongot (n), amíg nem
rögzítődik.
11
• Az imbuszkulccsal (k) az óramutató járásával
ellentétes irányban hajtsa ki a csavart
(w), majd vegye le a lapos alátétet (x) és
a tartókarimát (y) (2. ábra).
• Ellenőrizze, hogy a távtartó (z) a helyén
van-e a karima (aa) mellett.
• Cserélje ki a vágókorongot (n). Ügyeljen
arra, hogy az új korongot a forgásiránynak
megfelelően helyezze rá a távtartóra (z).
• Rögzítse a korongot a tartókarimával (y),
a lapos alátéttel (x) és a csavarral (w).
• Tolja vissza eredeti helyzetébe
a védőburkolatot és oldja ki a tengelyzárat (p).
• Állítsa be a szükséges vágási mélységet.
A vágási mélység beállítása (1. ábra)
A vágási mélység a korong kopásának
megfelelően utánállítható.
• A kikapcsolt szerszámot futtassa végig
a vágóúton a hézag ellenőrzéséhez.
• Ha beállítás szükséges, a következő módon
végezze:
• Lazítsa meg a záróanyát (f) néhány fordulattal.
• Forgassa a mélységütköző csavart (e)
be- vagy kifelé a kívánt vágásmélység
beállításához.
• Húzza meg a záróanyát (f).
FIGYELMEZTETÉS: Vágókorong
cseréjénél a mélységütközőt mindig
állítsa vissza az eredeti helyzetébe.
A munkadarab leszorítása (1., 3. ábra)
A szerszám munkadarab leszorítóval (i) van
ellátva (1. ábra).
• Húzza a kart (m) a fogantyú (l) irányába
(3A ábra).
• Tolja előre a leszorító tengelyét (bb)
mindaddig, amíg a befogópofa (cc) majdnem
hozzáér a munkadarabhoz.
• Nyomja a kart (m) a befogópofa (cc) irányába
mindaddig, amíg a leszorító tengelye (bb) nem
rögzítődik.
• Fordítsa el a fogantyút (l) az óramutató
járásával megegyező irányba, és rögzítse
biztonságosan a munkadarabot.
• Ha a munkadarabot ki szeretné venni, fordítsa
el a fogantyút (l) az óramutató járásával
ellentétes irányba.
12
FIGYELMEZTETÉS:
• A vágókapacitás növeléséhez
helyezze a távtartó blokkot (dd)
a munkadarab (ee) alá. A távtartó
blokk valamivel keskenyebb legyen
a munkadarabnál (3B ábra).
• A hosszú munkadarabot támassza
alá egy fadarabbal (ff) (3C ábra).
A munkadarab leeső végét (gg) ne
fogja be.
Gyorsállítás funkció (3A ábra)
A leszorítónak van egy gyorsállítási lehetősége.
• A leszorító kioldásához forgassa el a fogantyút
(l) egy vagy két fordulattal az óramutató
járásával ellentétes irányba, és húzza a kart
(m) a fogantyú (l) felé.
A befogási helyzet beállítása (3D ábra)
A befogási helyzet a korongnak megfelelően
beállítható.
• Hajtsa ki imbuszkulccsal (k) a vezetősín
csavarjait (hh).
• Szükség szerint állítsa be a vezetősínt (h).
• Csavarja vissza a vezetősín csavarjait (hh), és
húzza meg őket a vezetősín (h) rögzítéséhez.
A vágási szög beállítása (4.ábra)
A szerszámmal 45°-ig lehet ferdevágást végezni.
• Lazítsa meg a vezetősín csavarjait (hh)
a vezetősín (h) kioldásához.
• Állítsa a vezetősínt (h) a kívánt szögbe.
A beállított szög a szögvonalzón (ii)
leolvasható.
• Húzza meg a vezetősín csavarjait (hh)
a vezetősín (h) rögzítéséhez.
A ferdevágó skála ellenőrzése és beállítása
(1., 4. ábra)
• Lazítsa meg a vezetősín csavarjait (hh)
a vezetősín (h) kioldásához (4. ábra).
• Húzza le a kart, és rögzítse ebben
a helyzetben a rögzítőlánccal (t) (1. ábra).
• Helyezzen derékszöget (jj) a vezetősín
(h) és a vágókorong mellé a tökéletes 90°
beállításához (4. ábra). Ellenőrizze, hogy
a szögvonalzó 0° jelzése (ii) egybeesik-e az
asztalon lévő jelzéssel (kk).
• Húzza meg a vezetősín csavarjait (hh)
a vezetősín (h) rögzítéséhez.
• Oldja ki a rögzítőláncot (t), és állítsa vissza
a kart felső nyugalmi helyzetébe (1. ábra).
A szikrafogó beállítása (1. ábra)
• Lazítsa meg a csavart (s).
• Állítsa be megfelelően a szikrafogót (r).
• Húzza meg a csavart (s).
Rögzítés (6., 7. ábra)
VIGYÁZAT: A szerszámot stabil,
vízszintes, csúszásmentes felületen
kell elhelyezni a munkavégzés közbeni
véletlen elmozdulások megelőzése
érdekében.
A TARTÓS RÖGZÍTÉSI ELJÁRÁS
• Fúrjon két 8 mm-es (5/16") furatot
a munkafelületbe (6. ábra).
• Illesszen be 1/4-20 csavart a talp furatain és
a rögzítési felület furatain keresztül. A csavarok hosszúsága akkora legyen, mint a rögzítési felület vastagsága plusz 102 mm (4").
• Húzza meg erősen mindkét csavart.
BEÁGYAZOTT RÖGZÍTÉS
• Vágjon két deszkalapot, méretei kb.
a következők legyenek: 508 x 50,8 x 101,6 mm
(20" hosszú x 2" magas x 4") széles.
• Tegye a darabolófűrészt a kívánt helyre.
• Tegye a deszkalapokat szorosan melléje, és
szögelje őket a munkafelületre (7. ábra).
Használat előtt
• Szerelje fel a megfelelő korongot. Túlságosan
kopott korongot ne használjon. A gép
legnagyobb fordulatszáma nem lehet nagyobb
a vágókorongénál.
• Ellenőrizze, hogy a korong a tartozékon és
a szerszámon megjelölt irányban forog-e.
• Rögzítse a munkadarabot.
• Mindig helyesen állítsa be a szikrafogót.
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
Használati útmutató
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági
útmutatásokat és az érvényes
előírásokat.
• Ne gyakoroljon túl nagy nyomást
a szerszámra.
• Kerülje a túlterhelést. Ha
a szerszám munka közben
felforrósodik, járassa néhány percig
üresjáraton.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket, illetve tartozékot le- vagy
felszerel.
Helyes kéztartás (5. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztonságosan tartsa a szerszámot,
és számítson arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
A helyes kéztartásnál egyik keze legyen
a működtető fogantyún (c), a másikkal pedig
vezesse a munkadarabot.
Vágás végrehajtása (1. ábra)
• Helyezze a vágni kívánt anyagot a vezetősínhez (h), és rögzítse a leszorítóval (i).
• Kapcsolja be a szerszámot, és húzza lefelé
a működtető fogantyút (c) a munkadarab
vágásához. Várja meg, amíg a motor felveszi
a teljes fordulatszámot, és csak azután kezdje
a vágást.
• Hagyja a korongot szabadon vágni. Ne
erőltesse.
• A vágás után kapcsolja ki a szerszámot és
állítsa vissza a kart felső nyugalmi helyzetébe.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
A be- és kikapcsoló (a) a működtető fogantyúban
(c) van elhelyezve.
• A szerszámot a be- és kikapcsolóval (a)
indíthatja be.
• A művelet végzése közben tartsa lenyomva
a be- és kikapcsolót.
• A szerszámot a kapcsoló elengedésével
állíthatja le.
13
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
kapcsolja be vagy ki a gépet, amíg az
terhelés alatt van.
FIGYELMEZTETÉS: Magnézium
tartalmú anyagot ne vágjon.
A szerszám hordozása (1. ábra)
A szerszám rögzítőlánccal (t) van felszerelve,
amely hordozás esetére lezárt helyzetben rögzíti.
• Engedje le a védőburkolatot (o) a vágóasztalra
(j), és rögzítse a szerszámot ebben
a helyzetben a láncot (t) a reteszelő horgon
(q) áthurkolva.
• A szerszámot a hordfogantyújánál (d) fogva
hordozza.
• A szerszám kioldásához nyomja meg finoman
a működtető fogantyút (c), és szabadítsa ki
a láncot.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti hosszú idejű használatra
terveztük. Folyamatosan kielégítő működése
függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a kioldókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen jóváhagyott védőszemüveget
és jóváhagyott porvédő maszkot.
14
FIGYELMEZTETÉS: A készülék
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízben megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a készülék belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse folyadékba
a szerszám alkatrészeit.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel azt
nem teszteltük, hogy a DEWALT
által ajánlottaktól eltérő tartozékok
használhatók-e ezzel a szerszámmal,
az olyan tartozékok használata
veszélyes lehet. A sérülésveszély
csökkentése érdekében csak
a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos bővebb
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek
és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újrafeldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékekre. Ha
igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi hivatalos szerviz helyét
megtudhatja a helyi DEWALT képviselettől vagy
ebből a kézikönyvből. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
zst00244624 - 22-08-2014
15
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
16
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
17
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
18
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising