KG2000 | Black&Decker KG2000 ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

402111-10 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Polizorul unghiular BLACK+DECKER a fost conceput
pentru polizarea şi tăierea metalului şi a zidăriei folosind
tipul adecvat de discuri de tăiere sau polizare. Atunci
când este echipat cu o carcasă adecvată de protecţie,
această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
3.
a.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate
în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la baterie.
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură,
ulei, muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
4
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de
existenţa prafului.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
♦
♦
♦
♦
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al uneltei de lucru.
♦
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru operaţiuni de polizare, şlefuire, frecare cu perii de sârmă, lustruire sau
tăiere abrazivă
♦
♦
♦
Această unealtă electrică este destinată să
funcţioneze ca unealtă de polizat, şlefuit, frecat
cu peria de sârmă, lustruit sau debitat. Citiţi
toate avertizările de siguranţă, instrucţiunile,
ilustraţiile şi specificaţiile furnizate împreună
cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucţiunilor enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
Operaţiunile pentru care nu a fost concepută
unealta electrică pot da naştere la pericole şi
pot cauza vătămări personale.
Nu utilizaţi accesorii care nu sunt special concepute şi recomandate de către producătorul
♦
♦
5
uneltei. Simplul fapt că un accesoriu poate fi ataşat
la unealta dvs. electrică nu asigură operarea în
siguranţă.
Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie
cel puţin egală cu viteza maximă marcată pe
unealta electrică. Accesoriile ce funcţionează
mai repede decât viteza lor nominală se pot rupe
şi pot ricoşa.
Diametrul exterior şi grosimea accesoriului
trebuie să se încadreze în specificaţie capacităţii specifice uneltei dvs. electrice. Accesoriile
dimensionate incorect nu pot supravegheate sau
controlate în mod adecvat.
Dimensiunea mandrinei discurilor, flanşelor,
tălpilor de susţinere sau a oricăror alte accesorii trebuie să se potrivească perfect cu
axul uneltei electrice. Accesoriile cu orificii de
mandrină ce nu se potrivesc cu elementele metalice de montare ale uneltei electrice vor funcţiona
neechilibrat, vor vibra în mod excesiv şi pot cauza
pierderea controlului.
Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte de
fiecare utilizare, inspectaţi accesoriul, cum ar
fi discurile abrazive pentru depistarea aşchiilor
formate şi a fisurilor, tălpile pentru depistarea
fisurilor, rupturilor sau uzurii excesive, periile
de sârmă pentru depistarea sârmelor desprinse
sau crăpate. În cazul în care unealta electrică
sau accesoriul este scăpat pe jos, inspectaţi-l
pentru a depista eventualele deteriorări sau
montaţi un accesoriu nedeteriorat. După inspectarea şi montarea unui accesoriu, puneţi
în funcţiune unealta electrică în gol, la viteză
maximă, timp de un minut. În mod normal, accesoriile deteriorate se vor rupe în timpul acestei
perioade de testare.
Purtaţi echipament de protecţie personală. În
funcţie de aplicaţie, utilizaţi o mască pentru
faţă, ochelari sau vizoare de protecţie. Dacă
este cazul, purtaţi măşti anti-praf, dopuri
pentru urechi, mănuşi şi salopetă care să vă
protejeze de micile fragmente abrazive sau de
fragmente provenind de la piesa de prelucrat.
Echipamentul de protecţie pentru ochi trebuie să
aibă capacitatea de a opri reziduurile proiectate,
rezultate în urma diverselor operaţiuni. Masca antipraf sau masca de protecţie respiratorie trebuie să
aibă capacitatea de a filtra particulele generate în
urma operaţiei dvs. Expunerea prelungită la zgomot de înaltă intensitate poate determina pierderea
auzului.
Ţineţi persoanele din jur la o distanţă sigură
faţă de zona de lucru. Orice persoană care
pătrunde în zona de lucru trebuie să poarte
echipament de protecţie personală. Fragmentele provenite de la piesa de prelucrat sau dintr-un
accesoriu rupt pot fi proiectate şi pot cauza vătămări asupra persoanelor aflate dincolo de zona din
apropierea locaţiei efective de operare.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o opera-
ţie în care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
♦
Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de accesoriul
care se roteşte. În cazul în care pierdeţi controlul,
cablul poate fi tăiat sau agăţat şi mâna sau braţul
dvs. poate fi trasă înspre accesoriul care se roteşte.
♦
Nu aşezaţi niciodată unealta electrică pe jos
până când accesoriul nu s-a oprit complet.
Accesoriul care se roteşte poate prinde suprafaţa
de sprijin şi poate determina mişcarea necontrolată
a uneltei electrice.
♦
Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în timp
ce o căraţi pe lângă corp. Contactul accidental
cu accesoriul care se roteşte poate determina
agăţarea hainelor, trăgând accesoriul înspre corp.
♦
Curăţaţi în mod regulat orificiile de aerisire ale
uneltei electrice. Ventilatorul motorului va trage
praful în interiorul carcasei, iar acumularea excesivă de particule metalice poate cauza pericole
electrice.
♦
Nu operaţi unealta electrică lângă materiale
inflamabile. Scânteile pot aprinde astfel de materiale.
♦
Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi de
răcire lichizi. Utilizarea apei sau a altor agenţi de
răcire lichizi pot cauza electrocutarea.
Notă: Avertizarea de mai sus nu se aplică uneltelor
electrice destinate în mod special utilizării împreună
cu un sistem pe bază de lichid.
♦
♦
♦
♦
reacţiile de cuplare sau forţele de recul dacă sunt
adoptate măsuri adecvate de protecţie.
Nu poziţionaţi niciodată mâna aproape de accesoriul care se roteşte. Accesoriul poate ricoşa
înspre mâna dvs.
Nu vă poziţionaţi în zona în care unealta electrică va ricoşa dacă survine reculul. Reculul va
propulsa unealta în direcţia opusă celei de mişcare
a discului din momentul agăţării.
Fiţi deosebit de atenţi atunci când lucraţi pe
colţuri, muchii ascuţite etc., Evitaţi salturile şi
agăţarea accesoriului. Colţurile, muchiile ascuţite
sau salturile au tendinţa de a agăţa accesoriile care
se rotesc şi determină pierderea controlului sau
reculul.
Nu ataşaţi o lamă cu lanţ de drujbă pentru lemn
sau o lamă cu pânză de bomfaier. Astfel de lame
generează reculul şi pierderea controlului în mod
frecvent.
Avertizările de siguranţă specifice operaţiilor de
polizare şi tăiere abrazivă
♦
Utilizaţi exclusiv tipuri de discuri recomandate
pentru unealta dvs. electrică şi apărătoarea
special concepută pentru discul ales. Discurile
pentru care unealta electrică nu a fost concepută
nu pot fi protejate în mod adecvat şi sunt nesigure.
Apărătoarea trebuie ataşată fix pe unealta elec♦
trică şi poziţionată pentru siguranţă maximă,
astfel încât o suprafaţă minimă a discului să fie
expusă în partea dinspre operator. Apărătoarea
ajută la protejarea operatorului de fragmentele
discurilor rupte şi de contactul accidental cu discul.
♦
Discurile trebuie să fie utilizate numai pentru
aplicaţiile recomandate. Spre exemplu: nu
polizaţi cu partea laterală a discului de debitat.
Discurile abrazive de debitat sunt destinate pentru
polizarea periferică, forţele laterale aplicate acestor
discuri putând determina sfărâmarea acestora.
♦
Utilizaţi întotdeauna flanşe de disc cu dimensiunile şi formele corecte pentru discul pe care
l-aţi ales. Flanşele de disc adecvate susţin discul,
reducând astfel posibilitatea ruperii acestuia.
Flanşele pentru discurile de debitat pot diferi de
flanşele pentru discurile de polizat.
♦
Nu folosiţi discuri uzate de la unelte electrici de
dimensiuni mai mari. Discurile destinate uneltelor
electrice de dimensiuni mai mari nu sunt adecvate
pentru viteza superioară a unei unelte mai mici şi
se pot rupe.
Reculul şi avertizările aferente acestuia
Reculul este o reacţie bruscă a unui disc, tălpii, periei
sau a oricărui alt accesoriu care a fost ciupit sau agăţat
în timpul rotirii. Ciupirea sau agăţarea determină oprirea
rapidă a accesoriului care se roteşte, fapt care, la rândul
său, determină împingerea uneltei electrice scăpate de
sub control în direcţia opusă celei de rotire a accesoriului din momentul incidentului.
Spre exemplu, dacă un disc abraziv este agăţat sau
ciupit de piesa de prelucrat, marginea discului ce intră
în contact poate săpa în suprafaţa materialului, determinând discul să alunece sau să ricoşeze de pe suprafaţa
de lucru. Discul poate sări fie în direcţia înainte, fie
înspre operator, în funcţie de direcţia mişcării sale din
momentul agăţării. De asemenea, discurile abrazive se
pot rupe în astfel de situaţii.
Avertizări suplimentare de siguranţă specifice
operaţiunilor de tăiere abrazivă
♦
Nu blocaţi discul de debitat sau nu apăsaţi excesiv pe acesta. Nu încercaţi să efectuaţi o tăiere
cu o adâncime excesivă. Suprasolicitarea discului
măreşte sarcina şi probabilitatea de răsucire şi
blocare a discului în tăietură, precum şi posibilitatea
producerii reculului sau a ruperii discului.
♦
Nu poziţionaţi corpul pe aceeaşi direcţie şi în
spatele discului ce se roteşte. În timpul operării,
atunci când discul de deplasează în direcţia opusă
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare a uneltei
electrice şi pot fi evitate adoptând măsurile de precauţie
menţionate în continuare.
♦
Apucaţi ferm unealta electrică şi poziţionaţi-vă
corpul şi braţul astfel încât să puteţi rezista
forţei unui recul. Utilizaţi întotdeauna mânerul
auxiliar, dacă este furnizat, pentru un control
maxim în caz de recul sau de reacţie de cuplare
în momentul pornirii. Operatorul poate controla
6
♦
♦
♦
♦
corpului dvs., eventualul recul ar putea propulsa
discul ce se roteşte şi unealta electrică direct înspre
dvs.
Atunci când discul se blochează sau când
se întrerupe debitarea din orice motiv, opriţi
unealta electrică şi ţineţi-o în poziţie fixă până
când discul se opreşte complet. Nu încercaţi
niciodată să scoateţi discul de debitat din
tăietură în timp ce acesta se află în mişcare;
în caz contrar, va surveni reculul. Examinaţi şi
adoptaţi măsuri de corecţie pentru a elimina cauza
blocării discului.
Nu porniţi din nou operaţiunea de tăiere atunci
când discul se afl ă în tăietura din piesa de
prelucrat. Lăsaţi discul să atingă viteza totală
şi reintroduceţi-l cu atenţie în tăietură. Discul
se poate bloca, poate aluneca în sus sau poate
ricoşa înapoi dacă unealta de lucru este repornită
atunci când discul se află în tăietura din piesa de
prelucrat.
Susţineţi panourile sau orice alte piese de
prelucrat de mari dimensiuni pentru a reduce la
minim ciupirea discului şi reculul. Piesele mari
de prelucrat au tendinţa de a se îndoi sub propria
greutate. Suporturile trebuie să fie poziţionate sub
piesa de prelucrat, aproape de linia de debitare şi
aproape de marginea piesei de prelucrat în raport
cu fiecare parte laterală a discului.
Acordaţi o atenţie suplimentară atunci când
efectuaţi decupaje în pereţi sau în alte zone
fără vizibilitate. Discul ce pătrunde în suprafaţa
de debitat poate tăia ţevi de gaze sau de apă,
cabluri electrice sau alte obiecte, fapt ce poate
cauza reculul.
♦
Siguranţa terţilor
♦
♦
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot
apărea în urma utilizării incorecte sau prelungite etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF).
Nu utilizaţi discuri cu şmirghel supradimensionate. Urmaţi recomandările producătorului
atunci când selectaţi tipul de şmirghel. Şmirghelul mai mare, care depăşeşte marginile tălpii de
şlefuit prezintă risc de sfâşiere şi poate determina
distrugerea, ruperea discului sau reculul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertizări de siguranţă specifice operaţiunilor de lustruire
♦
Nu permiteţi rotirea liberă a vreunei porţiuni
desprinse din calota de lustruit sau a sforilor
de fixare ale acesteia. Pliaţi sau tăiaţi sforile
de fixare desprinse. Sforile de fixare desprinse
şi care se rotesc se pot încurca în jurul degetelor
dvs. sau se pot agăţa de piesa de prelucrat.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
Avertizări de siguranţă specifice operaţiunilor de frecare cu perii de sârmă
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Avertizări de siguranţă specifice operaţiunilor de şlefuit
♦
Dacă se recomandă utilizarea unei apărători
pentru frecarea cu perii de sârmă, nu permiteţi niciun fel de contact al discului de sârmă
cu apărătoarea. Discul de sârmă îşi poate mări
diametrul datorită sarcinii de lucru şi forţelor centrifuge.
Reţineţi că firele de sârmă sunt proiectate din
perie chiar şi în timpul operării obişnuite. Nu
suprasolicitaţi periile de sârma aplicând o sarcină excesivă asupra unealta. Firele de sârmă
pot penetra cu uşurinţă îmbrăcămintea subţire şi/
sau pielea.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
7
Montarea
♦
Poziţionaţi unealta pe o masă, cu axul (6) orientat
în sus.
♦
Ţineţi apărătoarea (5) peste unealtă, conform
ilustraţiei.
♦
Aliniaţi orificiile din placa de reglaj (7) cu orificiile
şuruburilor (8).
♦
Apăsaţi apărătoarea în jos şi introduceţi şuruburile
(9) în orificii.
♦
Strângeţi şuruburile.
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
Căderile de tensiune
Şocurile de curent la anclanşare determină căderi de
tensiune pe perioade scurte. În condiţii nefavorabile de
alimentare electrică, pot fi afectate şi alte echipamente.
Dacă impedanţa sistemului alimentării electrice este mai
mică de 0.247 Ω, este probabilă survenirea defecţiunilor.
Demontarea
♦
Scoateţi şuruburile (9).
♦
Scoateţi apărătoarea de pe unealtă.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată unealta fără apărătoare.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Reglarea apărătorii (fig. B)
Apărătoarea poate fi rotită la 180°.
♦
Slăbiţi şuruburile (9) şi scoateţi piuliţa (10).
♦
Rotiţi apărătoarea după necesităţi.
♦
Strângeţi la loc şuruburile şi piuliţa.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în
timpul utilizării uneltei.
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi
în timpul utilizării acestei unelte.
Montarea mânerului lateral
♦
Înşurubaţi mânerul lateral (3) într-unul din orificiile
de montare de pe unealtă.
Avertisment! Folosiţi întotdeauna mânerul lateral.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
Montarea şi demontarea discurilor de polizare sau debitare (fig. C - F)
Utilizaţi întotdeauna tipul corect de disc pentru aplicaţia
dvs. Utilizaţi întotdeauna discuri cu diametrul corect şi
dimensiunea corectă a alezajului (consultaţi specificaţia
tehnică). Grosimea maximă pentru discurile de polizare
este 6 mm, pentru discurile de debitare este 3,5 mm.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service BLACK+DECKER
autorizat pentru a evita pericolul.
Montarea
♦
Montaţi apărătoarea conform descrierii de mai sus.
♦
Poziţionaţi flanşa internă (11) pe ax (6) conform
ilustraţiei (fig. C). Asiguraţi-vă că flanşa este amplasată corect pe laturile plate ale axului.
♦
Poziţionaţi discul (12) pe ax (6) conform ilustraţiei
(fi g. D). În cazul în care discul prezintă o zonă
centrală în relief (13), asiguraţi-vă că aceasta este
orientată spre flanşa internă.
♦
Asiguraţi-vă că discul este amplasat corect pe
flanşa internă.
♦
Poziţionaţi flanşa externă (14) pe ax. Atunci când
montaţi un disc de polizare, zona centrală în relief
de pe flanşa externă trebuie să fie orientată către
disc (A în fig. E). Atunci când montaţi un disc de
debitare, zona centrală în relief de pe flanşa externă trebuie să fie orientată în direcţia opusă discului
(B în fig. E).
♦
Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (4) şi
strângeţi flanşa externă folosind cheia cu două
ştifturi (15) (fig. F).
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton de deblocare
3. Mâner lateral
4. Buton de blocare a axului
5. Apărătoare
Asamblare
Avertisment! Asiguraţi-vă că unealta este oprită şi
deconectată de la priză.
Montarea si demontarea apărătorii (fig. A)
Unealta este prevăzută cu o apărătoare destinată exclusiv lucrărilor de polizare. Dacă unitatea trebuie să
efectueze operaţii de debitare, trebuie să fie echipată
cu o apărătoarea specială pentru acest scop. Este disponibilă o apărătoare adecvată pentru operaţiunile de
debitare, având codul de articol 1004484-03 şi poate
fi procurată de centrele de service BLACK+DECKER.
Demontarea
♦
Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (4) şi
slăbiţi flanşa externă (14) folosind cheia cu două
ştifturi (15) (fig. F).
8
♦
Înlocuirea ştecherului de alimentare de
la reţeaua principală de energie (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Scoateţi flanşa externă (14) şi discul (12).
Utilizare
♦
♦
♦
♦
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în
propriul său ritm. Nu supraîncărcaţi.
Ghidaţi cu atenţie cablul pentru a evita tăierea
accidentală a acestuia.
Pregătiţi-vă pentru un jet de scântei produse în
momentul în care discul de polizare sau debitare
atinge piesa de prelucrat.
Poziţionaţi întotdeauna unealta astfel încât apărătoarea să ofere protecţie maximă la discul de
polizare sau debitare.
Dacă trebuie instalat un ştecher nou de alimentare de
la reţeaua principală de energie:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 13 A.
Pornirea şi oprirea
Protejarea mediului înconjurător
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi butonul de deblocare (2) şi apoi apăsaţi întrerupătorul de pornire/
oprire (1).
♦
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
Avertisment! Nu opriţi unealta când se află sub sarcină.
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
Ţineţi ferm unealta cu o mână în jurul mânerului lateral şi cu cealaltă mână în jurul mânerului principal.
În timpul polizării, păstraţi întotdeauna un unghi de
aprox. 15° între disc şi suprafaţa piesei de prelucrat.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. BLACK+DECKER, cu/fără
cablu de alimentare, fost conceput(ă) pentru a opera
o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de
curăţarea în mod regulat.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de
întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator
separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie
de întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale
sau o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă.
Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau
pe bază de solvenţi.
♦
Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este
montată) şi îndepărtaţi praful din interior.
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor BLACK+DECKER
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm
să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul BLACK+DECKER
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii BLACK+DECKER autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com
9
Garanţie
Specificaţie tehnică
Tensiune de intrare
Putere absorbită
Viteza nominală
Alezajul discului
Grosimea max. a discului
discuri de polízat
discuri de debitat
Dimensiunea axului
Greutate
Vc.a.
W
min-1
mm
mm
mm
kg
KG2000
TIP 4
230
2 000
6 500
22
KG2001
TIP 4
230
2 000
8 400
22
6
3.5
M14
7
6
3.5
M14
7
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
LpA (putere sonoră) 94,5 dB(A), Nedeterminat (K) 3 dB(A)
LWA (putere acustică) 105,5 dB(A), Nedeterminat (K) 3 dB(A)
Valori totale vibraţii (triax vector sum) conform cu EN 60745:
Polizare (ah,SG) 4,8 m/s2, nedeterminat (K) 1,5 m/s2
Şlefuire (ah,P) 9,0 m/s2, nedeterminat (K) 1,5 m/s2
Şlefuire disc (ah,DS) 3,2 m/s2, nedeterminat (K) 1,5 m/s2
Şlefuire perie sârmă (ah) 4,5 m/s2, nedeterminat (K) 1,5 m/s2
Tăiere (ah) 4,5 m/s2, nedeterminat (K) 1,5 m/s2
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada
achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
KG2000/KG2001
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specifi caţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-3
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
n o ul dvs. p r o dus B L AC K+D EC K ER ş i p e nt r u
a fi informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
BLACK+DECKER şi despre gama noastră de servicii
sunt disponibile la www.blackanddecker.co.uk.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2014/30/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker
la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
04/11/2014
zst00258373 - 09-01-2015
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising