DCS380 | DeWalt DCS380 CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

533222-40 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DCS320
DCS380
1. ábra
b
DCS320
a
h
c
d
g
e
f
b
DCS380
a
h
c
d
g
e
f
2
2. ábra
f
i
3. ábra
4. ábra
b
g
f
a
5. ábra
6. ábra
3
7. ábra
8. ábra
9. ábra
10. ábra
h
e
11. ábra
12. ábra
2
1
4
AKKUMULÁTOROS KARDFŰRÉSZEK
DCS320, DCS380
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
DCS320
14,4
1
Li-ion
DCS380
18
1
Li-ion
W
min-1
mm
kg
390
2400
28,6
2,7
560
2950
28,6
2,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
3
98
3
87
3
98
3
Feszültség
Típus
Akkumulátor típusa
Legnagyobb leadott
teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Lökethossz
Súly (akkumulátor nélkül)
LPA
KPA
LWA
KWA
VDC
(hangnyomás)
(toleranciafaktor)
(hangteljesítményszint)
(toleranciafaktor)
Vibráció kibocsátási érték ah
Fagerenda vágásánál
ah,WB =
Bizonytalanság K =
VDC
Ah
kg
Töltő
Hálózati feszültség
VAC
Akkumulátor típusa
Hozzávetőleges töltési idő perc
Súly
kg
DCB140
Li-ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-ion
14,4
1,5
0,30
25,5
10,6
25,5
10,6
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok
vibráció kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az
érték felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott vibráció kibocsátási érték a szerszám főbb
alkalmazásaira vonatkozik. Ha más
munkafeladatokra, más tartozékokkal
használják, vagy nincs megfelelően
karbantartva, a vibráció a megadott
értéktől eltérhet. Ilyen esetben a kezelő
a munkavégzés teljes időtartama alatt
jelentős mértékben megnövekedett
vibrációs ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Így a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettség mértéke jelentősen
csökkenhet.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
Deszka vágásánál
ah,B =
m/s²
26
26
Bizonytalanság K =
m/s²
6,3
6,3
Akkumulátor
Akkumulátor típusa
Feszültség
Kapacitás
Súly
m/s²
m/s²
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
DCB142
Li-ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-ion
18
4,0
0,51
30
DCB105
230 V
Li-ion
55
70
(1,5 Ah-s akkumulátorok)
(3,0 Ah-s akkumulátorok)
(4,0 Ah-s akkumulátorok)
0,49
5
Biztosítékok:
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és Írország
230 V-os szerszámok 3 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonsági
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DCS320, DCS380
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
6
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2011.03.04.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonsági
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
ÚTMUTATÓKAT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán és jól
megvilágítva. A rendetlen vagy sötét
munkaterület vonzza a baleseteket.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át
a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos
szerszámhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
b)
c)
d)
e)
f)
csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja
az elektromos szerszámokat. Ha víz
kerül az elektromos szerszám belsejébe,
megnövekszik az áramütés veszélye.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos szerszámot soha ne
hordozza és ne vonszolja a tápkábelénél
fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt
hőtől, olajtól, éles szélektől, illetve
mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összekuszálódott kábel növeli az áramütés
veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel
ellátott (RCD) áramforrást. Hibaáramvédelemmel ellátott áramforrás használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt
áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések (például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt
állásban van-e, mielőtt a hálózatra
és/vagy akkumulátorra kapcsolja,
kezébe veszi vagy magával viszi. Ha
a szerszámot úgy hordozza, hogy az ujját
közben a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt
d)
e)
f)
g)
szerszámot helyez áram alá, azzal
balesetet okozhat.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a beállító
kulcsot vagy csavarkulcsot. Forgó
alkatrészen felejtett kulcs vagy csavarkulcs
a szerszám beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát,
és tartsa magát egyensúlyban. Így
a szerszámot váratlan helyzetekben is
jobban tudja irányítani.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne
hordjon laza ruházatot vagy ékszert.
Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó is
kapcsolható, ügyeljen annak helyes
csatlakoztatására és használatára.
Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
szerszámot. A munkafeladatnak
megfelelő elektromos szerszámot
használja. Jobban és biztonságosabban
végezheti el a munkát, ha a szerszámot
olyan fordulatszámon működteti, amilyenre
tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és
kikapcsolni. A kapcsolóhibás elektromos
szerszámok használata veszélyes, azokat
meg kell javítani.
c) Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez rajta, tartozékot
cserél vagy a helyére teszi. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának esélyét.
d) A használaton kívüli elektromos
szerszámot olyan helyen tárolja, ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá, és
ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a szerszámot és
ezen útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszám gyakorlatlan
felhasználó kezében veszélyes.
e) Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó
alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem
szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon
7
f)
g)
törött alkatrészek, nem állnak-e fenn
olyan körülmények, amelyek
befolyásolhatják a szerszám működését.
Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. ennek a használati útmutatónak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Nem
az adott célra készült elektromos szerszám
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse
az akkumulátort. Az a töltő, amely
alkalmas egy bizonyos típusú akkumulátor
töltésére, másik típusú akkumulátornál
tűzveszélyt okozhat.
b) A szerszámot csak a kifejezetten hozzá
készült akkumulátorral használja.
Másfajta akkumulátor használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
c) Amikor nem használja, tartsa távol az
akkumulátort minden fémes tárgytól,
például tűzőkapcsoktól, érméktől,
kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amely
az érintkezőket rövidre zárhatná. Az
akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között
előfordulhat, hogy az akkumulátorból
elektrolit ömlik ki; kerülje a vele való
érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe
került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha
a szemébe került, ezen kívül forduljon
orvoshoz is. Az akkumulátorból kiömlő
folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
6) SZERVIZ
a) A szerszám karbantartását képzett
szakemberrel végeztesse, csak az
eredetivel megegyező cserealkatrészeket
felhasználva. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságát.
Kiegészítő biztonsági
figyelmeztetések
kardfűrészekhez
• Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogási felületeinél tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a tartozék rejtett
kábeleket érhet. Ha a vágótartozék áram alatt
lévő vezetéket ér, az elektromos szerszám
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
• MINDIG viseljen porvédő maszkot.
A porszemcsék légzési nehézséget és
sérülést okozhatnak.
• SOHA ne kapcsolja be a szerszámot, ha
a fűrészlap a munkadarabban megszorult
vagy érintkezik a munkadarab anyagával.
• Kezét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
Soha ne tegye kezét a vágási területre.
• Különösen óvatos legyen, amikor
fejmagasság felett vág, és különösen
ügyeljen a fejmagasság feletti vezetékekre,
amelyek sokszor nem is láthatók. Számítsa
ki előre a lehulló ágak és törmelék útját.
• Ne dolgozzon a szerszámmal hosszú
ideig egyfolytában. A szerszám által okozott
vibráció maradandó sérülést okozhat az ujjain,
a kezén és a karján. Viseljen kesztyűt, hogy
kezét kipárnázza, munka közben gyakran
tartson pihenőket, és szabjon határt a napi
munkaidőnek.
BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
• Soha ne próbálja az ujjaival megállítani
a fűrészlapot a fűrész kikapcsolása után.
• A fűrészt csak kikapcsolt állapotában tegye le
az asztalra vagy a munkapadra. A fűrészlap
kikapcsolás után még egy ideig jár.
FŰRÉSZELÉSKOR
• Amikor kifejezetten favágásra tervezett
fűrészlapot használ, még a munka
megkezdése előtt távolítson el minden szöget
és egyéb fémtárgyat a munkadarabból.
• Amikor csak lehetséges, rögzítse
biztonságosan a munkadarabot leszorítókkal
és satukkal.
• Ne próbáljon túl apró munkadarabokat
fűrészelni.
• Ne hajoljon túlságosan előre. Mindig ügyeljen,
hogy biztosan álljon a lábán, különösen
állvány vagy létra használata esetén.
• Mindig mindkét kezével tartsa a fűrészt.
8
• Görbületek és zsebek vágásához adaptált
kialakítású fűrészlapot használjon.
A FŰRÉSZLAP ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉJE
• Csak az ebben a kezelési útmutatóban
megadott műszaki jellemzőknek megfelelő
fűrészlapot használjon.
• Csak tökéletes állapotú éles fűrészlapot
használjon; a repedt vagy meggörbült
fűrészlapot azonnal el kell dobni és ki kell
cserélni.
• Ellenőrizze, hogy a fűrészlap biztonságosan
van-e rögzítve.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék miatti személyi sérülés
veszélye.
– A munka közben felforrósodott tartozékok
miatti égési sérülés veszélye.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
• A töltő használata előtt olvassa el az
összes útmutatást, valamint a töltőn, az
akkumulátoron és magán a szerszámon
megtalálható figyelmeztető jelzéseket.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT akkumulátort
töltsön a készülékkel. Más típusú
akkumulátor túlmelegedhet és
felrobbanhat, ami személyi sérüléssel
és anyagi kárral járhat.
VIGYÁZAT: Ügyeljen arra,
hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos
körülmények mellett az áramforrásra
kapcsolt töltő belsejében lévő
töltőérintkezők közé kerülő idegen
anyag zárlatot okozhat. A töltő
nyílásaitól távol kell tartani az áramot
jól vezető idegen anyagokat, például
(a teljesség igénye nélkül) acélforgács,
alufólia és egyéb fémrészecskék.
Mindig húzza ki a töltőt a konnektorból,
amikor nincs benne akkumulátor.
Tisztítás előtt húzza ki a töltő
tápkábelét a konnektorból.
• NE próbálja az akkumulátort olyan töltővel
tölteni, amely ebben a kézikönyvben
nem szerepel. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezek a töltők rendeltetésszerűen
kizárólag DEWALT akkumulátorok
töltésére használhatók. Minden más célú
felhasználásuk tüzet vagy akár halálos
áramütést okozhat.
DÁTUMKÓD HELYE
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a szerszám
burkolatának felületébe van nyomtatva, az
akkumulátor és a szerszám találkozásánál.
• A töltőt ne a kábelénél, hanem
a dugaszánál fogva húzza ki
a konnektorból. Így kisebb lesz a kábel és
a dugasz sérülésének veszélye.
Példa:
2012 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT:
Ez a kézikönyv a DCB105 típusú akkumulátortöltő
fontos biztonsági és kezelési útmutatásait
tartalmazza.
• Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító kábelt,
ha feltétlenül szükséges. A nem megfelelő
hosszabbító kábel használata tüzet vagy akár
halálos áramütést is okozhat.
• Amennyiben a töltőt a szabadban
használja, mindig biztosítson hozzá száraz
9
helyet, és kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel
csökkenti az áramütés veszélyét.
• Ne torlaszolja el az akkutöltő
szellőzőnyílásait. A szellőzőnyílásokat
a töltő tetején és az oldalain találja. Hőt
kibocsátó tárgyaktól távolra helyezze a töltőt.
• Ne használja a töltőt sérült kábellel vagy
dugasszal — ezeket azonnal cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el a készüléket egy
márkaszervizbe.
• Ne bontsa szét a töltőt; hanem jutassa el
egyik márkaszervizbe, ha karbantartásra
vagy javításra szorul. A helytelen
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
• Ha a tápkábel sérült, a veszélyhelyzet
megelőzése végett azonnal ki kell cseréltetni
a gyártóval, márkaszervizzel vagy hasonló
szakképzettségű személlyel.
illeszkedjen. A piros (töltésjelző) fény villogása
jelzi, hogy a töltés megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos piros
fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen feltöltődött,
használhatja vagy a töltőben is hagyhatja.
MEGJEGYZÉS: A Li-ion akkumulátorokat
maximális teljesítményük és élettartamuk
érdekében az első használat előtt teljesen töltse
fel.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltöttségi állapot
töltés
x
––
––
––
––
teljesen feltöltve
–––––––––––––––––
meleg/hideg késleltetés
–– • –– • –– •
–– •
hibás akkumulátor
vagy töltő
••••••••••••
áramellátási hiba
•• •• •• •• •• ••
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ezzel kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
az akkumulátort a töltőből, mert attól még nem
szűnik meg az áramütés veszélye.
Hibás akkumulátort a töltő nem tölt. Az
akkumulátor hibáját a töltő úgy jelzi, hogy nem
gyullad ki a jelzőfény, vagy pedig az akkumulátor
vagy a töltő hibájára utaló villogási sémát jeleníti
meg.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
MEGJEGYZÉS: Ugyenez a töltő hibáját is
jelentheti.
• A töltőt a szabványos, 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
Ha a töltő hibát jelez, márkaszervizzel vizsgáltassa
be a töltőt és az akkumulátort.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve
a töltést mindaddig, amíg az akkumulátor
megfelelő hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol. Ez
a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
Töltők
A DCB105 töltővel a következő akkumulátorok
tölthetők: 10,8 V-os, 14,4 V-os és 18 V-os lítiumion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 és DCB182 típusú)
akkumulátorok.
Ez a töltő nem igényel semmilyen beállítást,
úgy alakítottuk ki, hogy kezelése a lehető
legegyszerűbb legyen.
Töltési folyamat (2. ábra)
1. Az akkumulátor behelyezése előtt
csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő,
230 V-os konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort (f) a töltőbe,
ügyelve arra, hogy ott teljes mértékben
10
Meleg/hideg késleltetés
Az XR Li-ion termékek elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől vagy
túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
A hideg akkumulátor csak kb. fele olyan
gyorsan töltődik fel, mint a meleg akkumulátor.
Az akkumulátor a teljes töltési folyamat során
a kezdeti lassú ütemben töltődik, és a töltés
sebessége akkor sem emelkedik a maximumra, ha
közben az akkumulátor felmelegszik.
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor termékkódját és
feszültségét.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használatát
megelőzően olvassa át az alábbi biztonsági
útmutatót, és az abban megadottak szerint töltse
fel az akkumulátort.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne is használja az
akkumulátort robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
Az akkumulátor töltőbe helyezésekor vagy
onnan való kivételekor a por vagy a gőzök
meggyulladhatnak.
• Soha ne erőltesse be az akkumulátort
a töltőbe. Semmilyen módon NE alakítsa át
az akkumulátort azért, hogy beilleszthesse
egy vele nem kompatibilis töltőbe, mert
az akku megrepedhet és súlyos személyi
sérülést okozhat.
• Az akkumulátorokat csak a DEWALT által
kijelölt töltőkkel töltse.
• NE fröccsentsen rá vizet és ne merítse sem
vízbe sem más folyadékba.
• Ne tárolja és ne használja a töltőt és
az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40 °C-ot (105° F) (például kánikulában
vagy fémépületekben nyáron).
• A legjobb eredmények elérése végett
használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy
az akkumulátor teljesen fel van töltve.
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős ütés
ért, leesett vagy más módon sérült (pl.
szeggel kilyukasztották, kalapáccsal
ráütöttek, ráléptek stb.). Ez akár
halálos áramütéssel is járhat. A sérült
akkumulátorokat újrahasznosítás
céljából vissza kell juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Ha a készüléket nem
használja, az oldalára fektetve olyan
stabil felületre helyezze, ahol nem
fenyegeti a felborulás vagy leesés
veszélye. Némelyik nagy méretű
akkumulátorral felszerelt szerszám
felfelé fordítva is ráállítható az
akkumulátorra, de könnyen felborulhat.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM ION (Li-ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Az akkumulátort akkor se dobja tűzbe, ha
nagyon sérült vagy teljesen elhasználódott.
Tűzben az akkumulátor felrobbanhat. Lítiumion akkumulátor égésekor mérgező gőzök és
más mérgező anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma érintkezésbe
került a bőrével, azonnal mossa le lágy
szappannal és vízzel. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe jutott, öblítse tiszta vízzel
legalább 15 percig vagy addig, amíg az
irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi segítségre
van szüksége, tájékoztassa az orvost, hogy
az elektrolit folyékony szerves karbonátok és
lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy lángtól az
akkumulátor-folyadék meggyulladhat.
Akkumulátor
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DCS320 típus 14,4 voltos akkumulátorokkal
működik.
A DCS380 típus 18 voltos akkumulátorokkal
működik.
A DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
vagy DCB182 típusú akkumulátorok használhatók.
Bővebb tájékoztatást a Műszaki adatok című
fejezetben talál.
Javaslatok a tároláshoz
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
11
2. Az optimális eredmények érdekében
huzamosabb idejű tárolásnál ajánlatos
a teljesen feltöltött akkumulátort hűvös, száraz
helyen, a töltőn kívül tartani.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
Li-ion akkumulátorok töltéséhez.
MEGJEGYZÉS: Az akkumulátorokat nem szabad
teljesen lemerült állapotban tárolni. Használat előtt
az akkumulátort fel kell tölteni.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Csak beltéri használatra.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
1 akkumulátoros kardfűrész
2 Li-ion akkumulátor (M2, L2 típusok, 3,0 Ah)
1 tartozéktáska
1 töltő
Töltés.
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
Teljesen feltöltve.
x
MEGJEGYZÉS: Az N-típusokhoz nem mellékelünk
akkumulátort, töltőt és tartozéktáskát.
Meleg/hideg késleltetés.
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
Hibás akkumulátor vagy töltő.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Áramellátási hiba.
Ne próbálgassa áramot jól vezető
tárgyakkal.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. Indítókapcsoló
Csak DEWALT akkumulátorok
töltéséhez használja. Más akkumulátor
felrobbanhat, személyi sérülést és
anyagi kárt okozhat.
d. Fűrésztalp
Víztől óvja.
e. Markolat
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse
ki.
g. Akkumulátor kioldógombja
b. Reteszelő gomb
c. Fűrészlap befogóját kioldó kar
f. Akkumulátor
Csak 4 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
Akkumulátor kiselejtezésénél vigyázzon
a környezetre.
12
h. Főfogantyú
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön DCS320 és DCS380 akkumulátoros
kardfűrésze faanyag, fémek és csövek
professzionális vágásához készült. Kompakt
kivitele teszi lehetővé, hogy nehezen hozzáférhető
területeken a szélekhez rendkívül közel is
lehessen vele fűrészelni.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a kardfűrészek professzionális elektromos
szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a szerszám közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az akkumulátor
feszültsége megfelel-e az adattáblán megadott
feszültségnek. Azt is ellenőrizze, hogy a töltő
feszültsége megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség földelő
vezetékre.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális
kábelre.
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
hosszabbítót használjon (lásd a Műszaki
adatok című fejezetben). A vezető minimális
keresztmetszete 1 mm2, maximális hossza 30 m
lehet.
Ha kábeldobot használ, mindig teljes hosszában
csévélje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig vegye ki az
akkumulátort. Az akkumulátor be- vagy
kiszerelése előtt mindig kapcsolja ki
a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor be- és
kiszerelése a szerszámba/ból
(3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése végett csak akkor nyomja
meg az akkumulátor kioldógombját,
ha ki is veszi az akkumulátort
a szerszámból. Ha más esetben
is megnyomja a kioldógombot,
az akkumulátor váratlanul kieshet
a készülékből.
MEGJEGYZÉS: A legjobb eredmények érdekében
ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel
van-e töltve.
AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE
A SZERSZÁM FOGANTYÚJÁBA
1. Igazítsa az akkumulátort (f) a szerszám
fogantyújában kialakított sínekhez (3. ábra).
2. Addig csúsztassa az akkumulátort
a fogantyúba, amíg stabilan nem illeszkedik,
és bizonyosodjon meg arról, hogy az nem tud
onnan kiszabadulni.
AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE
A SZERSZÁMBÓL
1. Nyomja meg az akkumulátor kioldógombját
(g) majd határozott mozdulattal húzza ki az
akkumulátort a szerszám fogantyújából.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe
a kézikönyv töltőre vonatkozó fejezetének
útmutatásai szerint.
Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. A töltő
teljesítményfelvételének megfelelő, jóváhagyott
13
TÖLTÖTTSÉG-KIJELZŐS AKKUMULÁTOROK
(2. ÁBRA)
Némelyik DeWALT akkumulátor töltöttség-kijelzővel
van ellátva. Ez három zöld LED-ből áll, amelyek az
akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét jelzik ki.
A töltöttség- kijelzőt gombjának (i) lenyomásával és
lenyomva tartásával hozhatja működésbe. A három
zöld LED kombinációja mutatja a pillanatnyi
töltöttségi szintet. Amikor az akkumulátor töltöttségi
szintje a használhatósági határ alá süllyed,
a töltöttség-kijelző nem világít, és az akkumulátort
fel kell tölteni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A töltöttség-kijelző
kizárólag az akkumulátor pillanatnyi töltöttségét
mutatja. A szerszám működőképességét nem
jelzi ki, továbbá ingadozásnak van kitéve
a termék alkotórészeitől, a hőmérséklettől és
a végfelhasználó által végzett munkafeladattól
függően.
Fordulatszám-szabályozó
kapcsoló (4. ábra)
RETESZELŐ GOMB ÉS INDÍTÓKAPCSOLÓ
Az Ön fűrésze reteszelő gombbal (b) van ellátva.
Az indítókapcsoló reteszeléséhez nyomja meg
a reteszelő gombot, ahogyan a 4. ábra mutatja.
Mindig reteszelje az indítókapcsolót (a), amikor
a szerszámot hordozza vagy a tárolóhelyére
teszi, hogy megakadályozza a szerszám véletlen
beindulását. A reteszelő gomb piros, ez jelzi, hogy
a kapcsoló reteszeletlen állásban van.
Az indítókapcsoló kireteszeléséhez nyomja meg
a reteszelő gombot, ahogyan a 4. ábra mutatja.
Az indítókapcsoló meghúzásával kapcsolhatja
be a motort. Az indítókapcsoló elengedésével
kapcsolhatja ki a motort.
FIGYELMEZTETÉS: Ennek
a szerszámnak az indítókapcsolója
bekapcsolt állásban nem reteszelhető,
és tilos bármilyen más módon
reteszelni.
A fordulatszám-szabályozó kapcsoló
a szerszámnak további sokoldalúságot biztosít.
Minél jobban lenyomja a kapcsolót, annál
gyorsabban jár a fűrész.
VIGYÁZAT: Nagyon kis sebességet
csak a vágás kezdeténél ajánlatos
alkalmazni. A fűrész károsodhat,
ha túl sokáig működteti nagyon kis
sebességen.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket, illetve tartozékot le- vagy
felszerel.
Fűrészlap be- és kiszerelése
(1., 5–7., 10. ábra)
Különböző hosszúságú fűrészlapok vannak.
A munkafeladatra alkalmas fűrészlapot válassza.
A fűrészlap 89 mm-nél (3-1/2") hosszabb legyen,
és vágás közben túl kell nyúlnia a fűrésztalpon és
a munkadarab vastagságán. Ezt a szerszámot ne
működtesse lombfűrészhez készült fűrészlappal.
FIGYELMEZTETÉS: Megvághatja
magát. A fűrészlap eltörhet, ha vágás
közben nem nyúlik túl a fűrésztalpon
és a munkadarabon (5. ábra).
Személyi sérülés fokozott veszélye
áll fenn, valamint a fűrésztalp és
a munkadarab is sérülhet.
A FŰRÉSZLAP BEHELYEZÉSE A FŰRÉSZBE
1. Húzza fel a fűrészlap befogóját kioldó kart (c)
(1. ábra).
2. Illessze be a fűrészlap szárát az elejéről.
3. Nyomja le a fűrészlap befogóját kioldó kart.
MEGJEGYZÉS: A fűrészlap négyféle helyzetbe
állítható, ahogyan a 6. ábra mutatja. Mindkét
szerszámnál a fűrészlap fejjel lefelé fordítva is
beszerelhető, hogy szintre vágáshoz is alkalmas
legyen, lásd a 10. ábrán.
A FŰRÉSZLAP KISZERELÉSE A FŰRÉSZBŐL
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
Közvetlenül használat után ne érjen
a fűrészlaphoz. Ha hozzáér, személyi
sérülést szenvedhet.
1. Nyissa fel a fűrészlap befogóját kioldó kart.
2. Vegye ki a fűrészlapot.
Helyes kéztartás (9. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztonságosan tartsa a szerszámot,
14
és számítson arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze a markolaton
(e), a másik pedig a főfogantyún (h) van.
Vágás a fűrészlappal
vízszintes helyzetben (7. ábra)
Az Ön kardfűrésze vízszintes fűrészlap befogóval
van ellátva. A fűrészlap vízszintes irányú
beszerelése lehetővé teszi, hogy padló, ajtó vagy
fal közelében vághasson, ahol csak korlátozott
hely áll a rendelkezésére. A visszarúgás elkerülése
érdekében nyomja a fűrésztalpat a kerethez.
Állítható fűrésztalp (8. ábra)
VIGYÁZAT: Megvághatja magát.
A fűrészt soha ne használja talp nélkül,
mert elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
Az Ön kardfűrészét állítható fűrésztalppal
szállítjuk. A fűrésztalp állításával a vágásmélység
behatárolható. Tartsa a fűrészt az aljával felfelé
fordítva. Nyomja be a markolaton lévő gombot,
és csúsztassa kifelé a fűrésztalpat a három állás
egyikébe, majd engedje el a gombot.
Vágás (9–12. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
hordjon védőszemüveget.
A szerszám minden használójának és
a közelben tartózkodó személyeknek
védőszemüveget kell viselniük.
FIGYELMEZTETÉS: Legyen rendkívül
óvatos, amikor a kezelő irányába
végez vágást. Fűrészelés közben
mindkét kezével erősen tartsa
a szerszámot.
Bármilyen jellegű anyag vágása előtt győződjön
meg arról, hogy az elég erősen le van rögzítve
vagy le van szorítva ahhoz, hogy ne tudjon
elmozdulni. A fűrészlapot enyhén nyomja
a munkadarabhoz, kapcsolja be a fűrész
motorját, várja meg, amíg az eléri a maximális
fordulatszámot, és csak azután nyomja erősebben.
Amikor csak lehetséges, a fűrésztalpat nyomja
erősen a vágandó anyaghoz (9. ábra). Ezzel
megakadályozza a fűrész ugrálását vagy
vibrációját, és a minimumra korlátozza a fűrészlap
törésének esélyét. Minden olyan vágás, amelynél
a fűrészlap nyomásnak van kitéve (pl. átlós vagy
ívelt vágás) növeli a vibráció és visszarúgás
lehetőségét, illetve a fűrészlap törésének esélyét.
FIGYELMEZTETÉS: Különösen
óvatos legyen, amikor fejmagasság
felett vág, és különösen ügyeljen
a fejmagasság feletti vezetékekre,
amelyek sokszor nem is láthatók.
Számítsa ki előre a lehulló ágak és
törmelék útját.
FIGYELMEZTETÉS: Vakvágás vagy
beszúró vágás előtt tájékozódjon
a gáz- víz- és elektromos vezetékek
elhelyezkedéséről. Ennek elmulasztása
robbanást, anyagi kárt, áramütést és
vagy súlyos személyi sérülést okozhat.
SZINTRE VÁGÁS (10. ÁBRA)
A fűrész motorházának kompakt formája és
a forgatható fűrésztalp lehetővé teszik a szintre
vágást padló közelében, sarkokban és más
nehezen hozzáférhető helyeken.
ZSEBEK VÁGÁSA/BESZÚRÓ VÁGÁS – CSAK
FÁBA (11. ÁBRA)
A bevágást úgy kezdjük, hogy kimérjük a vágás
helyét, és ceruzával, krétával vagy rajztűvel jól
láthatóan bejelöljük. A munkafeladatra alkalmas
fűrészlapot válassza. A fűrészlap 8,89 cm-nél
(3-1/2") hosszabb legyen, és vágás közben túl
kell nyúlnia a fűrésztalpon és a munkadarab
vastagságán. Illessze be a fűrészlapot
a befogójába.
Azután billentse a fűrészt hátrafelé, amíg a talp
hátsó széle ráfekszik a munkadarabra, és
a fűrészlap, illetve a felület között hézag marad
(11. ábra, 1. helyzet). Kapcsolja be a motort, és
hagyja, hogy az felvegye a sebességet. Markolja
mindkét kezével erősen a fűrészt, és billentse
lassan felfelé a fogantyújával, közben pedig tartsa
a talp alját erősen a munkadarabhoz nyomva
(11. ábra, 2. helyzet). A fűrészlap behatol az
anyagba. Mindig győződjön meg arról, hogy
a fűrészlap teljesen átment az anyagon, mielőtt
zseb vágásával folytatja.
MEGJEGYZÉS: Olyan helyeken, ahol a fűrészlap
rosszul látható, a fűrésztalp szélét használja
vezetőként. Bármilyen adott vágás vonalainak túl
kell nyúlniuk a készítendő vágat szélén.
FÉM VÁGÁSA (12. ÁBRA)
Az Ön fűrészének fémvágó képessége
a felhasznált fűrészlaptól és a vágandó anyagtól
függően változó. Nem színesfémekhez finom
fogazású, színesfémekhez pedig durvább
fogazású fűrészlap szükséges. Vékony
fémlemezek vágásánál legjobb a lemez mindkét
oldalát falapok közé szorítva rögzíteni. Ettől tiszta
lesz a vágás anélkül, hogy túlzott vibráció lépne
fel vagy elrepedne a lemez. Mindig tartsa szem
előtt, hogy ne erőltesse a fűrészlapot, mert az
15
megrövidíti az élettartamát, és a fűrészlap törése
költséges.
MEGJEGYZÉS: Fémek vágásánál általában
ajánlatos, hogy vékony rétegben olajat vagy
más kenőanyagot vigyen fel a vágat elé, hogy
megkönnyítse a vágást és meghosszabbítsa
a fűrészlap élettartamát.
A SZERSZÁM
KARBANTARTÁSA
Az Ön DEWALT szerszámát minimális
karbantartási igény melletti hosszú idejű
használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és válassza le az
akkumulátorról, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
A töltő és az akkumulátor nem igényel szervizelést.
Nincsenek benne szervizelhető alkatrészek.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen jóváhagyott védőszemüveget
és jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A készülék
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízben megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a készülék belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse folyadékba
a szerszám alkatrészeit.
16
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja
le a töltőt a váltakozó áramú
hálózatról. A töltő külsején lerakódott
szennyeződést és zsírt ronggyal
vagy puha, nem fémszálas kefével
távolíthatja el. Vízzel vagy tisztítószeroldattal ne tisztítsa.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos bővebb
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek
és csomagolásuk elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újrafeldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT termékekre az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál a DEWALT. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről
a DEWALT képviseletnél érdeklődhet a használati
útmutatóban megadott elérhetőségen. A DEWALT
szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Tölthető akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni, hasznos
élettartama végén környezetbarát módon
selejtezze ki:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a szerszámból.
• A lítium-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók.
Juttassa el őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon megsemmisítik.
zst00244971 - 08-09-2014
17
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
18
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
19
20
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising