DCS391 | DeWalt DCS391 CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

370000 - 48 LT
DCS391
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
20
1 pav. /
l
Рисунок 1
a
b
k
i
m
c
h
g
e
f
b
a
m
j
n
d
2 pav. / Рисунок 2
m
c
c
v
3
3 pav. / Рисунок 3
d
4 pav. / Рисунок 4
o
j
f
e
5 pav. / Рисунок 5
q
4
6 pav. / Рисунок 6
o
p
7 pav. / Рисунок 7
l
k
f
s
h
r
g
8 pav. / Рисунок 8
l
9 pav. / Рисунок 9
t
d
e
u
5
LIETUVIŲ
6–1/2 COL. (165 mm) 18 V AKUMULIATORINIS
DISKINIS PJŪKLAS
DCS391
Sveikiname!
vibracijos poveikis per visą darbo
laiką.
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Techniniai duomenys
Įtampa
VDC
Tipas
Maks. galingumas
W
Greitis įrankiui veikiant
be apkrovos
min-1
Disko skersmuo
mm
Maksimalus pjovimo gylis
mm
Disko centrinės skylės
skersmuo
mm
Nuožambių kampų reguliavimas
Svoris (be akumuliatoriaus)
kg
LPA
KPA
LWA
KWA
(garso slėgis)
(garso slėgio paklaida)
(garso galia)
(garso galios paklaida)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DCS391
18
1
460
3 700
165
55
20
50˚
2,9
Akumuliatorius
DCB180
Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų
18
Įtampa
VDC
Galia
Ah
3,0
Svoris
kg
0,64
78
3
89
3
Kroviklis
Elektros tinklo įtampa VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apyt. krovimo laikas min
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah
ah,W =
m/s²
< 2,5
Paklaida K =
m/s²
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS! Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei
šiuo įrankiu atliekami kiti darbai,
naudojant kitus priedus arba prastai
prižiūrimus priedus, vibracijos emisija
gali skirtis. Dėl to gali žymiai padidėti
6
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
Svoris
DCB181
Ličio jonų
18
1,5
0,35
DCB182
Ličio jonų
18
4,0
0,61
DCB105
230 V
Ličio jonų
30
55
(1,5 Ah
(3,0 Ah
akumuliatorius) akumuliatorius)
70
(4,0 Ah akumuliatorius)
kg
0,49
Saugikliai:
Europos vartotojams
230 V įrankiai 10 amperų
elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams 230 V įrankiai 3 amperų elektros
kištukuose
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
LIETUVIŲ
PAVOJUS: nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DCS391
„DEWALT“ pareiškia, kad techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2004/108/EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos
informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo
viceprezidentas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2011-03-04
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta Užgriozdintos ir tamsios
vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo
kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje
arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į
elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina
elektros smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių.
Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
7
LIETUVIŲ
e)
f)
Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą
ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina
elektros smūgio pavojų.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka,
kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami
pavargę arba veikiami narkotikų,
alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite,
ar išjungtas jo jungiklis. Nešant
elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų
jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros
tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta
nelaimingų atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersisverkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir
pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti
laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus
plaukus.
g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti
dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo
8
prietaisus, būtinai juos prijunkite ir
tinkamai naudokite. Naudojant dulkių
surinkimo įrenginius, galima sumažinti su
dulkėmis susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.
Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba
ištraukite akumuliatoriaus kasetę.
Tokios apsauginės priemonės sumažina
pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje, ir neleiskite jo naudoti su
šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems
asmenims. Naudojami nekvalifikuotų
vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai
sulygiuota ir ar nesukimba judančios
dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas
būsenas, kurios gali turėti įtakos
elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia pataisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo
akumuliatoriui tinkantis kroviklis,
LIETUVIŲ
b)
c)
d)
naudojamas kitai akumuliatoriaus kasetei
krauti, gali kelti gaisro pavojų.
Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorių
kasetes, galima susižeisti arba sukelti
gaisrą.
Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus
sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų
ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių
gali kilti trumpasis jungimas tarp
kontaktų. Sulietę akumuliatoriaus gnybtus
galite nusideginti arba patirti gaisrą.
Netinkamai naudojant, iš
akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio;
venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite
vandeniu. Jei skysčio pateko į akis,
kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
PAPILDOMOS SPECIALIOS
SAUGOS TAISYKLĖS
Saugos instrukcija visiems
pjūklams
a)
PAVOJUS: Nekiškite rankų į pjovimo
zoną, laikykite jas atokiai nuo pjovimo
disko. Antrąją ranką laikykite ant
pagalbinės rankenos arba variklio
korpuso. Laikydami pjūklą abejomis
rankomis, negalėsite įsipjauti į disko
ašmenis.
b) Nesiekite ko nors paimti po ruošiniu.
Apsauginis gaubtas negali apsaugoti jūsų
nuo pjovimo disko po ruošiniu.
c) Pareguliuokite pjovimo gylį pagal ruošinio
storį. Iš po ruošinio turi matytis mažiau nei
vienas pjovimo disko dantukas.
d) Niekada nelaikykite pjaunamos dalies
rankomis arba tarp kojų. Įtvirtinkite
ruošinį ant nejudamo paviršiaus. Labai
svarbu tinkamai laikyti ruošinį, kad būtų
maksimaliai apsaugotas kūnas, kad diskas
neužstrigtų arba nebūtų prarasta kontrolė.
e) Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo
įrankis galėtų prisiliesti prie paslėptų
laidų, laikykite elektrinį įrankį tik už
izoliuotų paviršių. Prisilietus prie „gyvo“
laido (laido, kuriuo teka elektros srovė),
neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio dalys
taip pat taps „gyvos“ ir nutrenks operatorių.
f) Darydami prapjovimo darbus, visuomet
naudokite prapjovos kreiptuvą arba
tiesią krašto kreipiamąją. Taip pjūvis
bus tikslesnis ir sumažės galimybė diskui
užstrigti.
g) Visuomet naudokite diskus su tinkamo
dydžio ir formos (rombo arba apvalios
formos) skyle užmauti ant veleno.
Diskai, kurių vidinės angos neatitinka pjūklo
montavimo įrangos, veiks ekscentriškai,
sukeldami kontrolės praradimą.
h) Niekuomet nenaudokite sugadintų arba
netinkamų disko poveržlių ar varžtų. Disko
poveržlės ir varžtas yra specialiai skirti šiam
pjūklui, kad būtų užtikrintas optimalus šio
įrankio darbas ir sauga.
Atatrankos priežastys ir prevenciniai operatoriaus veiksmai jai išvengti
– atatranka – tai staigi reakcija į suspaudimą,
užstrigimą ar pjovimo disko išsiderinimą, kuri
sukelia nekontroliuojamą pjūklo pakilimą ir
atšokimą nuo ruošinio link operatoriaus;
– kai diskas suspaudžiamas arba tvirtai
užstringa ruošinyje, diskas užsikerta
ir sustoja, o variklio reakcijos jėga
staiga atmeta įrankį link arba šalin nuo
operatoriaus;
– jeigu diskas pjūvyje sulinksta arba išsiderina,
disko galinio krašto dantukai gali įstrigti
viršutiniame medienos paviršiuje ir todėl
diskas išsprūsta iš įpjovos ir atšoka atgal link
operatoriaus.
Atatranka – netinkamo įrankio naudojimo ir (arba)
netinkamų darbo tvarkos ar sąlygų padarinys,
kurio galima išvengti imantis tinkamų, toliau
nurodytų atsargumo priemonių:
a) Tvirtai abiem rankomis laikykite pjūklą,
rankas laikykite taip, kad galėtumėte
atlaikyti atatrankos jėgą. Jūsų kūnas
turi būti bet kurioje disko pusėje, bet ne
vienoje linijoje su disku. Atatranka gali
priversti pjūklą atšokti atgal, bet, ėmusis
tinkamų atsargumo priemonių, operatorius
gali suvaldyti atatrankos jėgas.
9
LIETUVIŲ
b) Diskui stringant arba kai dėl kokių nors
priežasčių pjovimas yra nutraukiamas,
atleiskite gaiduką ir laikykite įrankį
ruošinyje, nejudindami jo, kol diskas
visiškai sustos. Niekada nebandykite
ištraukti pjūklo iš ruošinio arba patraukti
pjūklo atgal, kai diskas sukasi, kitaip gali
įvykti atatranka. Ištirkite ir imkitės atitaisymo
darbų, kad pašalintumėte disko užstrigimo
priežastį.
c) Iš naujo paleidę pjūklą ruošinyje, dėkite
jį prapjovos viduryje ir įsitikinkite, kad
pjūklo dantukai neliečia ruošinio. Jeigu
diskas yra įstrigęs, vėl paleidus įrankį jis gali
iššokti arba gali vėl įvykti atatranka.
d) Dideles plokštes paremkite, kad sumažėtų
disko įstrigimo ir atatrankos galimybė.
Dideli ruošiniai dažnai linksta nuo savo pačių
svorio. Atramas reikia dėti po plokšte netoli
pjovimo linijos ir greta plokštės briaunos iš
abiejų disko pusių.
e) Nenaudokite bukų ar apgadintų diskų.
Neužaštrinti ar netinkamai nustatyti diskai
pjauna siaurai ir sukelia pernelyg didelę trintį,
disko strigimą ir atatranką.
f) Prieš atliekant pjūvį, disko gylio ir įstrižo
pjovimo reguliavimo fiksavimo svirtys
turi būti užtvirtintos ir užfiksuotos. Jeigu
pjaunant reguliavimo nustatymai pasikeičia,
diskas gali užstrigti ruošinyje arba gali įvykti
atatranka.
g) Ypač būkite atsargūs įpjaudami sienas
ar kitas aklinas vietas. Kyšantis diskas
gali prapjauti objektus, kurie gali sukelti
atatranką.
Saugos instrukcija diskiniams
pjūklams su švytuokliniu apsauginiu gaubtu
a) Prieš naudojimą patikrinkite apsauginį
gaubtą, ar jis tinkamai uždarytas.
Nedirbkite su pjūklu, jeigu apsauginis
gaubtas nejuda laisvai ir neuždengia
pjovimo disko. Niekuomet nespauskite
ir netvirtinkite apsauginio gaubto, jei
atidengtas pjovimo diskas. Jei netyčia
numestumėte pjūklą, gali sulinkti apatinis
apsauginis gaubtas. Pakelkite apatinį
apsauginį gaubtą už atitraukimo rankenėlės
ir įsitikinkite, ar jis juda laisvai ir niekur
(šonuose ir apačioje) neliečia disko ar kokios
nors kitos dalies.
b) Patikrinkite apsauginio gaubto grąžinimo
spyruoklės veikimą ir būklę. Jeigu
10
apsauginis gaubtas ir spyruoklė veikia
netinkamai, prieš naudojimą juos būtina
pataisyti. Apatinis apsauginis gaubtas gali
veikti vangiai dėl sugadintų dalių, klijingų
nuosėdų ar susikaupusių nešvarumų.
c) Apatinį apsauginį gaubtą reikia atitraukti
rankiniu būdu tik darant tokius pjūvius
kaip prakirtimą ir sudėtingus pjūvius.
Kai tik diskas pradeda pjauti medžiagą,
pakelkite apatinį apsauginį gaubtą
už atitraukimo rankenėlės; apatinis
apsauginis gaubtas turi būti atlaisvintas.
Bet kokio kito pjovimo metu apatinis
apsauginis gaubtas turi veikti automatiškai.
d) Prieš padėdami pjūklą ant darbastalio
ar grindų, visuomet įsitikinkite, ar
apsauginis gaubtas dengia diską.
Neapsaugotas, tuščiąja eiga veikiantis diskas
privers pjūklą judėti atgal, pjaudamas visa,
kas pasitaikys jo kelyje. Atkreipkite dėmesį,
per kiek laiko sustoja diskas atleidus jungiklį.
Papildomos diskinių pjūklų
saugos taisyklės
• Dėvėkite ausų apsaugas. Triukšmas gali
sukelti klausos praradimą.
• Dėvėkite apsauginę kvėpavimo kaukę.
Dulkių dalelės gali sukelti kvėpavimo
sunkumų ir net pažeisti kvėpavimo organus.
• Nenaudokite mažesnio ar didesnio
skersmens diskų, nei rekomenduojama.
Tinkamus diskų matmenis rasite techninių
duomenų skyriuje. Naudokite tik šiame
vadove nurodytus diskus, atitinkančius
standartą EN 847-1.
• Niekuomet nenaudokite šlifuojamųjų
pjovimo diskų.
• Nenaudokite vandens tiekimo priedų.
• Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
Kiti pavojai
Naudojant diskinius pjūklus, kyla šie pavojai.
– susižeidimai palietus besisukančias dalis
arba įkaitusias įrankio dalis.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
– klausos pablogėjimas;
LIETUVIŲ
– pavojus prisispausti pirštus, keičiant priedus;
– pavojai sveikatai, kuriuos sukelia dulkės,
kylančios apdirbant betoną ir (arba) mūrą.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti pagaminimo
metai, įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra
įrankio ir akumuliatoriaus montavimo sujungimas.
Pavyzdys:
2012 XX XX
Pagaminimo metai
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių akumuliatorių kroviklius
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ: Šiame
vadove pateikiamos svarbios saugos ir
akumuliatoriaus kroviklio DCB105 naudojimo
taisyklės.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bloko bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatoriaus blokas,
pažymėtus įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jų
vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti
elektros smūgis.
DĖMESIO: pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo
pavojų, kraukite tik „DEWALT“
daugkartinio naudojimo
akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali perkaisti, sprogti ir
jus sužeisti bei padaryti žalos turtui.
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatoriaus blokas, visuomet
išjunkite kroviklį iš elektros tinklo.
Prieš pradėdami valyti kroviklį,
ištraukite jo kištuką iš maitinimo
tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių blokų
kitais krovikliais, nei nurodyti šiame
vadove. Kroviklis ir akumuliatoriaus blokas
specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti „DEWALT“
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams
krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį,
gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo,
traukite už kištuko, o ne už laido. Taip
sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir
laidą.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai
būtų visiškai būtina. Naudojant netinkamą
ilginimo laidų, gali kilti gaisro, elektros
smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo
elektros srovės.
• Naudodami kroviklį laike, jį visada
laikykite tik sausoje vietoje, naudodami
naudojimui lauke pritaikytą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
• Neuždenkite kroviklio ventiliacijos angų.
Ventiliacijos angos įrengtos kroviklio
priekyje ir šonuose. Kroviklį statykite atokiai
nuo bet kokio šilumos šaltinio.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar
elektros kištuku – tuoj pat atiduokite juos
pataisyti.
DĖMESIO: Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip
nors sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį
techninio aptarnavimo centrą, kad pataisytų.
PASTABA: esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas į
maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
11
LIETUVIŲ
aptarnavimo centrą. Netinkamai surinkus
šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
• Jeigu būtų pažeistas elektros laidas,
gamintojas, techninio aptarnavimo atstovas
arba panašus kvalifikuotas asmuo privalo
nedelsiant jį pakeisti, kad neįvyktų nelaimė.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatoriaus
bloką, šis pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti 2
kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant
jokiai kitai įtampai. Tai nėra automobilinis
kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
Krovikliai
Krovikliu DCB105 galima krauti 10,8 V, 14,4 V ir
18 V galios ličio jonų (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 ir
DCB182) akumuliatorius.
Šio kroviklio reguliuoti nereikia, jis sukurti taip,
kad jį naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (2 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių pakuotę į
kroviklį, įkiškite kroviklio elektros laido kištuką
į tinkamą 230 V elektros lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių (c) į kroviklį,
įsitikindami, kad pakuotė yra iki galo įtaisyta
kroviklyje. Be perstojo žybčiojanti raudona
(krovimo) lemputė rodo, kad krovimas
pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona
lemputė ŠVIES nuolat. Blokas visiškai
įkrautas, jį galima tuoj pat naudoti arba palikti
jį kroviklyje.
PASTABA: Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą,
visiškai jį įkraukite.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatorių bloko krovimo būklės.
12
Krovimo būklė
kraunamas
––
––
––
––
visiškai įkrautas
–––––––––––––––––
karšto/šalto bloko
įjungimo uždelsimas
x
–– • –– • –– • –– •
akumuliatoriaus
arba kroviklio gedimas
••••••••••••
elektros tiekimo
linijos gedimas
•• •• •• •• •• ••
Šis kroviklis sugedusios akumuliatorių
pakuotės nekraus. Kroviklis parodys, kad
akumuliatorius yra sugedęs: arba neužsidegs jo
kontrolinė lemputė, arba lemputė žybčios pagal
akumuliatoriaus ar kroviklio gedimo indikacijos
modelį.
PASTABA: Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo režimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo rėžimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol
jis bus visiškai įkrautas.
Šalta akumuliatorių pakuotė bus kraunama
dvigubai lėčiau nei šilta. Akumuliatorius bus
lėčiau kraunamas per visą krovimo ciklą ir
nepasieks maksimalaus krovimo greičio net ir
tada, jei akumuliatorius sušils.
LIETUVIŲ
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių akumuliatorių blokus
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš naudodami akumuliatorių ir
kroviklį, perskaitykite toliau pateiktus nurodymus
dėl saugos, o tada vadovaukitės išdėstyta
krovimo procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Įdedant arba ištraukiant akumuliatorių iš
kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus į
kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis
tilptų į nesuderinamą kroviklį, nes
akumuliatorius gali trūkti ir sunkiai
sužeisti.
• Akumuliatorių blokus kraukite tik specialiais
„DEWALT“ krovikliais.
• NETAŠKYKITE vandeniu ir nepanardinkite į
vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti
ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti
ar viršyti 40 °C (105 °F) (pavyzdžiui,
vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose
pastatuose).
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių prieš
naudodami jį pirmą kartą.
ĮSPĖJIMAS! Niekuomet jokiais
būdais nebandykite atidaryti
akumuliatoriaus. Nedėkite
akumuliatoriaus bloko į kroviklį, jei
jo korpusas įskilęs ar pažeistas.
Neskaldykite, nemėtykite ir
negadinkite akumuliatoriaus bloko.
Nenaudokite akumuliatorių pakuotės
ar kroviklio, kurie buvo stipriai
sutrenkti, numesti, pervažiuoti ar
pažeisti kokiu nors kitu būdu (t. y.
perverti vinimi, sutrenkti plaktuku, ant
jų buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti
elektros smūgis arba kyla pavojus
žūti nuo elektros srovės. Sugadintus
akumuliatorius reikia atiduoti į
techninio aptarnavimo centrus, kur jie
bus perdirbti ir pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO: Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(Li-Ion)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas
gali sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorių
blokus, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir
ličio druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus,
juose esanti medžiaga gali sudirginti
kvėpavimo organus. Įkvėpkite gaivaus
oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės
pagalbos į medikus.
ĮSPĖJIMAS! pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Akumuliatoriaus blokas
AKUMULIATORIAUS TIPAS
DCS391 modelis veikia su 18 voltų akumuliatorių
blokais.
Galima naudoti DCB180, DCB181 arba DCB182
akumuliatorių blokus. Daugiau informacijos rasite
skyriuje Techniniai duomenys.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi
ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių
saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos
arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų
veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus
akumuliatorių blokus laikykite kambario
temperatūroje.
13
LIETUVIŲ
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo
ilgiau, jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje
visiškai įkrautą, išimtą iš kroviklio.
Nedeginkite akumuliatorių pakuotės.
PASTABA: Akumuliatorių negalima laikyti
visiškai iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių
privaloma dar kartą įkrauti.
Kraunamos ličio jonų akumuliatorių
pakuotės.
Kroviklių ir akumuliatorių kasečių etiketės
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
„Techniniai duomenys“.
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketėse esančios piktogramos:
Skirta naudoti tik patalpoje.
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 akumuliatorinis diskinis pjūklas
1 24 dantukų diskas
Kraunamas.
1 šešiakampis veržliaraktis
Visiškai įkrautas.
1 plastikinis maišelis, kuriame yra:
1 prapjovos kreiptuvas
1 dulkių trauktuvo jungtis
Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas.
x
1 M4 X 18 varžtas
2 ličio jonų akumuliatoriai (modeliai L2, M2)
Akumuliatoriaus arba kroviklio
gedimas.
Elektros tiekimo linijos gedimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų.
Nekraukite sugadintų akumuliatorių.
Naudokite tik „DEWALT“ akumuliatorius.
Kitų rūšių akumuliatoriai gali sprogti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
Saugokite nuo vandens.
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais
Kraukite esant tik 4 °C–40 °C
temperatūrai.
1 įrankių dėžė
1 kroviklis
1 naudojimo instrukcija
1 brėžinio išklotinė
PASTABA: Modeliai N pateikiami be
akumuliatorių, kroviklių ir įrankių dėžių.
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko
atidžiai perskaityti ir suprasti šią naudojimo
instrukciją.
Aprašymas (1, 4, 6 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors
jo dalies. Galite padaryti žalos turtui
arba susižeisti.
a. gaiduko atlaisvinimo mygtukas
b. gaidukas
f. akumuliatorius
c. gylio reguliavimo ratukas
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
e. pagrindas
h. apatinio apsauginio gaubto atitraukimo
rankenėlė
g. apatinis apsauginis disko gaubtas
14
LIETUVIŲ
f. disko suspaudimo varžtas
e. prakirtimo indikatorius
j. įstrižumo reguliavimo rankenėlė
k. disko fiksavimo mygtukas
l. pagalbinė rankena
m. akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
n. šešiakampis veržliaraktis
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
Ilginimo laido naudojimas
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio
galia atitiktų jūsų kroviklio galią (žr. skyrių
Techniniai duomenys). Minimalus laido
skersmuo – 1 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Šis diskinis pjūklas DCS391 skirtas
profesionaliems pjovimo darbams.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
o. prapjovos kreiptuvo rankenėlė
p. prapjovos kreiptuvas
Šie didelio galingumo diskiniai pjūklai yra
profesionalūs elektriniai įrankiai. NELEISKITE
vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį naudoja
nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatorių
bloko įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
Remiantis EN 60335 standartu, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prieš surinkdami
ir reguliuodami įrankį, visuomet
ištraukite iš jo akumuliatorių.
Prieš įdėdami arba ištraukdami
akumuliatorių, visada išjunkite įrankį.
ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
Akumuliatoriaus bloko įdėjimas ir išėmimas iš įrankio (2
pav.)
PASTABA: Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
įsitikinkite, ar akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
Akumuliatoriui visiškai išsikrovus, lemputė
išsijungia be įspėjimo.
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ Į
ĮRANKIO RANKENĄ
1. Norėdami įtaisyti akumuliatorių (c), laikykite jį
ties įrankio rankenoje esančiais grioveliais (2
pav.).
2. Kiškite akumuliatorių į rankeną, kol jis bus
tvirtai įtaisytas įrankyje, ir patikrinkite, ar jis
neatsijungs.
KAIP IŠTRAUKTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
IŠ ĮRANKIO
1. Paspauskite akumuliatoriaus atlaisvinimo
mygtuką (m) ir tvirtai ištraukite akumuliatorių
pakuotę iš įrankio rankenos.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta
šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
15
LIETUVIŲ
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO
MATUOKLIS (2 PAV.)
Kai kuriuose „DEWALT“ akumuliatoriuose įrengtas
įkrovimo lygio matuoklis, kurį sudaro trys žalios
diodinės lemputės, rodančios akumuliatoriaus
įkrovimo lygį.
Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį,
paspauskite ir palaikykite nuspaudę įkrovimo
lygio matuoklio mygtuką (v). Užsidegusių trijų
žalių diodinių lempučių kombinacija parodys,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Kai
akumuliatoriaus įkrovimo lygis nesieks minimalios
leistinos naudojimo ribos, įkrovimo lygio
matuoklis nešvies ir akumuliatorių reikės įkrauti.
PASTABA: Įkrovimo lygio matuoklis tik parodo,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Jis neparodo
įrankio funkcinių galimybių ir jo rodmenys
priklauso nuo gaminio sudedamųjų dalių,
temperatūros bei kokiam darbui įrankį naudoja
galutinis vartotojas.
Svirtinis jungiklis (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Šiame įrankyje nėra
gaiduko užfiksavimo ĮJUNGIMO
padėtyje funkcijos, ir jo niekada
jokiais būdais negalima užfiksuoti
ĮJUNGIMO padėtyje.
Atleiskite gaiduko atlaisvinimo mygtuką (a),
paspausdami mygtuką kaip parodyta. Norėdami
įjungti variklį, patraukite gaiduką (b). Atleidus
gaiduką, įrankis išsijungia.
Pjovimo gylio reguliavimas
(1, 3 pav.)
1. Atlaisvinkite gylio reguliavimo svirtį (d).
2. Traukite pagrindą (e), kol nustatysite tinkamą
pjovimo gylį.
3. Priveržkite gylio reguliavimo svirtį (d).
4. Siekiant optimalių rezultatų, pjovimo diskas
turi kyšoti iš ruošinio maždaug 3 mm (žr. 3
pav. įkliją).
Įstrižų kampų reguliavimas
(4 pav.)
Įstrižuosius kampus galima nustatyti 0° - 50°
ribose.
1. Atlaisvinkite įstrižų kampų reguliavimo
rankenėlę (j).
2. Nustatykite įstrižąjį kampą, kreipdami pjūklo
pagrindą (e) tol, kol rodyklė ant gylio liniuotės
rodys norimą kampą.
16
3. Priveržkite įstrižų kampų reguliavimo
rankenėlę (j).
Pado nustatymas 90° kampo
pjūviams (1, 5 pav.)
1. Nustatykite pjūklą 0° įstrižumo kampu.
2. Atitraukite disko apsauginį gaubtą,
naudodami svirtį (f), ir paguldykite pjūklą ant
šono.
3. Atlaisvinkite įstrižų kampų reguliavimo
rankenėlę (j).
4. Prie disko ir pagrindo pridėkite kampainį ir
nustatykite 90° kampą
5. Sukite kalibravimo varžtą (q) tol, kol
pagrindas sustos ties reikiamu kampu.
6. Patikrinkite nuostatos tikslumą, patikrindami
faktinio pjūvio statmenumą, atlikę bandomąjį
pjūvį nereikalingoje medžiagos atraižoje.
Prapjovimo kreiptuvo montavimas ir naudojimas (6 pav.)
Prapjovimas – tai platesnių plokščių supjaustymo
į siauras juostas, procesas, pjaunant pluoštą
išilgai. Prapjauti rankiniu būdu gana sunku, todėl
rekomenduojama naudoti prapjovimo kreiptuvą.
ĮSPĖJIMAS! Savo pačių saugumui,
prieš pradėdami naudoti šį priedą,
perskaitykite naudojimo instrukciją.
Nesilaikant šių įspėjimų, galima
susižeisti arba smarkiai sugadinti
pjūklą ir priedą. Atlikdami šio
įrankio techninės priežiūros darbus,
naudokite tik originalias keičiamąsias
dalis.
MONTAVIMAS
1. Atlaisvinkite prapjovimo kreiptuvo rankenėlę
(o).
2. Uždėkite prapjovimo kreiptuvą (p) kaip
parodyta 6 pav.
3. Tvirtai užveržkite prapjovimo kreiptuvo
rankenėlę (o).
Pateiktą prapjovimo kreiptuvą naudokite tik su
diskiniu pjūklu DCS391. Naudojant šį prapjovimo
kreiptuvą su kitais pjūklais, didėja atatrankos ir
susižalojimo pavojus.
Prieš atlikdami pjūvį, patikrinkite, ar prapjovimo
kreiptuvas yra tvirtai priveržtas prie įrankio.
Sumontavę ant pjūklo prapjovimo kreiptuvą
arba jį nuėmę (norėdami pakeisti pjovimo pločio
nuostatą), prieš įjungdami pjūklą ir atlikdami
pjūvį, patikrinkite, ar tinkamai veikia apatinis
LIETUVIŲ
disko apsauginis gaubtas, kad būtumėte tikri, jog
prapjovos kreiptuvas netrukdo disko apsauginiam
gaubtui tinkamai veikti.
• Įsitikinkite, kad tinkamai sumontuoti
apsauginiai gaubtai. Disko apsauginis
gaubtas turi būti uždarytas.
Pjovimo disko keitimas (7 pav.)
• Įsitikinkite, kad pjovimo diskas sukasi ant
pjūklo pažymėta kryptimi.
1. Įspauskite disko fiksavimo mygtuką (k) ir
atsukite disko suspaudimo varžtą (h) ,
sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę su įrankiu
pateiktu šešiakampiu veržliarakčiu.
2. Atitraukite apatinį apsauginį gaubtą (g),
naudodami svirtį (f), ir pakeiskite diską (j).
Vėl tinkamai uždėkite poveržles (r, s).
3. Patikrinkite disko sukimosi kryptį.
4. Įsukite disko suspaudimo varžtą (h) ranka,
kad būtų prilaikoma poveržlė. Sukite prieš
laikrodžio rodyklės kryptį
5. Spauskite disko fiksavimo mygtuką (k),
tuo pat metu sukdami veleną, kol diskas
nebesisuks.
6. Šešiakampiu veržliarakčiu tvirtai priveržkite
disko suspaudimo varžtą.
Geležtės
ĮSPĖJIMAS! Norint sumažinti akių
sužeidimo pavojų, visada dėvėkite
akių apsaugas. Karbidas yra kieta,
bet trapi medžiaga. Disko galiukai,
atsitrenkę į ruošiniuose esančius
pašalinius objektus, pavyzdžiui, laidus
arba vinis, gali įtrūkti arba nulūžti.
Naudokite pjūklą tik su tinkamai
sumontuoti pjovimo disko apsauginiu
gaubtu. Tvirtai sumontuokite diską
tinkama kryptimi ir visada naudokite
švarų, aštrų diską.
ĮSPĖJIMAS! Nepjaukite šiuo pjūklu
juodųjų metalų (plieno), mūro, stiklo,
mūro tipo klojinių, cemento plokščių ir
plytelių.
Nenaudokite šlifavimo ratų ir diskų. Atbukęs
diskas pjauna lėtai ir neveiksmingai, sukelia
pjūklo variklio perkrovą, medžiaga pernelyg
pleišėja ir didėja atatrankos galimybė.
Jeigu reikia pagalbos pasirenkant diskus,
kreipkitės į savo vietos techninės priežiūros
centrą (centrų adresus rasite šio vadovo gale).
Prieš pradėdami darbą
• Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus blokas yra
(visiškai) įkrautas.
• Nenaudokite per daug susidėvėjusių pjovimo
diskų.
NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS: Prieš atlikdami
bet kokius montavimo, priedų
pakeitimo, reguliavimo arba
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite akumuliatorių bloką.
Kai nenaudojate įrankio arba
paliekate jį saugojimui, užfiksuokite
paleidimo jungiklį.
ĮSPĖJIMAS: Visuomet dėvėkite
tinkamas asmeninės saugos
priemones. Esant tam tikroms
sąlygoms ir naudojimo trukmei, šio
gaminio keliamas triukšmas gali
prisidėti prie klausos praradimo.
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS:
• Visuomet laikykitės saugos
nurodymų ir taisyklių.
• Patikrinkite, ar medžiaga, kurią
pjausite, yra gerai įtvirtinta.
• Įrankį spauskite nestipriai, venkite
spausti pjūklą iš šono. Jeigu
įmanoma, dirbkite atrėmę pjūklo
padą į ruošinį. Tai apsaugo pjūklą
nuo sugadinimo ir sustabdo įrankio
trūkčiojimą bei vibraciją.
• Venkite per didelės apkrovos.
• Prieš pradėdami pjauti, leiskite
įrankiui kelias sekundes laisvai
paveikti.
Tinkama rankų padėtis (8 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Laikykite įrankį už pagrindinės (t) ir pagalbinės
rankenos (l), kad tinkamai valdytumėte šį pjūklą.
17
LIETUVIŲ
Įjungimas ir išjungimas (1 pav.)
Saugumo sumetimais, šio įrankio gaidukas (b)
įrengtas su atlaisvinimo mygtuku (a).
Spauskite išjungimo mygtuką, jei norite išjungti
įrankį.
Norėdami įjungti įrankį, spauskite gaiduką
(b). Atleidus gaiduką, išjungimo mygtukas
suaktyvinamas automatiškai, kad netyčia
neįjungtumėte aparato.
PASTABA: Neįjunkite ir neišjunkite
įrankio, kai peiliai liečia ruošinį arba
kitas medžiagas.
Įrankio valdymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus
bloką. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia. Viduje nėra dalių, kurių
techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.
Tepimas
• Siekdami optimalių rezultatų, suspauskite
ruošinį apačia į viršų.
Jūsų elektros įrankio papildomai sutepti nebūtina.
• Įpjovų rodiklis (i) turi eiti per ruošinio
nubrėžtą liniją. Nustačius 50° įstrižą kampą,
įpjovų rodiklis sutampa su pjovimo disko
kairiąja puse. Nustačius 0° įstrižą kampą,
įpjovų rodiklis sutampa su pjovimo disko
kairiąja puse.
Valymas
Dulkių ištraukimas (9 pav.)
Su šiuo įrankiu pateikiama dulkių trauktuvo
jungtis (u).
• Pjaudami medieną visuomet naudokite
numatytą vakuuminį dulkių ištraukimo
įrenginį, atsižvelgdami į atitinkamą direktyvą
dėl dulkių išmetimo į aplinką. Dulkių
ištraukimo angai tiks dažniausiai naudojamų
siurblių žarnos, kurias reikia kišti tiesiai į
ištraukimo angą.
DULKIŲ TRAUKTUVO JUNGTIES
MONTAVIMAS (9 PAV.)
1. Atlaisvinkite gylio reguliavimo svirtį (d).
2. Nuleiskite pagrindą (e) į žemiausią padėtį.
3. Dėkite dulkių trauktuvo jungtį (u) ties
pagrindo laikikliu kaip parodyta.
4. Sutapdinkite dulkių trauktuvo jungtį su
laikiklio sriegiuota anga.
5. Tvirtai užsukite ir užveržkite jungtį.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
18
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
apsauginio gaubto vietoje susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
APATINIS APSAUGINIS GAUBTAS
Apatinis apsauginis disko gaubtas visada turi
laisvai suktis, iki galo užsidaryti ir atsidaryti.
Prieš pradėdami pjauti, visada patikrinkite,
ar jis tinkamai veikia, iki galo jį atidarydami ir
paleisdami, kad užsidarytų. Jeigu apsauginis
gaubtas užsidaro lėtai arba ne iki galo, jį
reikia išvalyti arba paremontuoti. Nenaudokite
pjūklo, kol jis tinkamai neveiks. Norėdami
išvalyti apsauginį gaubtą, naudokite sausą
suspaustą orą arba minkštą šepetėlį, kad iš
apsauginio gaubto judėjimo vietos ir aplink
apsauginio gaubto spyruoklę pašalintumėte visas
susikaupusias pjuvenas arba purvą. Jeigu tai
nepadėtų, apsauginį gaubtą privaloma pataisyti
įgaliotajame techninės priežiūros centre.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio
dalies į skystį.
LIETUVIŲ
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio
pavojus. Prieš pradėdami valyti
kroviklį, išjunkite jį iš elektros
lizdo. Purvą ir tepalą nuo kroviklio
paviršiaus galima nuvalyti skudurėliu
arba minkštu, nemetaliniu šepetėliu.
Nenaudokite vandens arba kokių nors
kitokių valymo priemonių tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su
šiuo gaminiu gali būti pavojinga. Kad
būtų sumažintas sužeidimo pavojus,
su šiuo gaminiu rekomenduojama
naudoti tik „DEWALT“ priedus.
SU ŠIUO PJŪKLU NENAUDOKITE VANDENS
TIEKIMO PRIEDŲ.
PRIEŠ NAUDODAMI APŽIŪRĖKITE
KARBIDINIUS DISKUS. APGADINTĄ DISKĄ
PAKEISKITE NAUJU. Dėl papildomos
informacijos apie tinkamus priedus susisiekite su
savo tiekėju.
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių, tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus ir
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Daugkartinio naudojimo akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama
galia. Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia
pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių bloką, nuimkite
jį nuo įrankio.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite
pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА
(165 ММ) 18 В DCS391
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству инструментов, различные
усовершенствования сделали инструменты
DEWALT одними из самых надежных
помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В пост. тока
Тип
Макс. выходная мощность
Вт
Число оборотов без нагрузки об/мин.
Диаметр пильного диска
мм
Макс. глубина пропила
мм
Диаметр посадочного отверстия мм
Регулировка угла наклона
Вес (без аккумулятора)
кг
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
DCS391
18
1
460
3700
165
55
20
50°
2,9
дБ(А)
78
дБ(А)
дБ(А)
3
89
дБ(А)
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah,W =
м/с²
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
20
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока 18
Емкость
Ач 3,0
Вес
кг 0,64
DCB181
Li-Ion
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
18
4,0
0,61
Зарядное устройство
DCB105
Напряжение питания В перем. тока
230 В
Тип аккумулятора
Li-Ion
Приблизительное время
зарядки
мин.
30
55
(Аккумуляторы (Аккумуляторы
1,5 Ач)
3,0 Ач)
70
(Аккумуляторы
4,0 Ач)
Вес
кг
0,49
РУССКИЙ ЯЗЫК
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DCS391
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EС. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.03.2011
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
22
f)
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
d)
e)
f)
g)
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
с)
d)
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Инструкции по технике безопасности для всех типов пил
a)
ОПАСНО: Держите руки на
расстоянии от области распила
и диска. Держите вторую руку на
дополнительной рукоятке или на
корпусе двигателя. Если инструмент
удерживается обеими руками,
исключается вероятность их пореза
диском.
b) Не держите руки под обрабатываемой
деталью. Защитный кожух не
защищает руки от касания диска под
обрабатываемой деталью.
c) Отрегулируйте глубину пропила
в соответствии с толщиной
24
обрабатываемой детали. Зуб диска не
должен выступать с нижней стороны
обрабатываемой детали полностью.
d) Никогда не удерживайте разрезаемую
деталь в руках или прижав ее к ноге.
Зафиксируйте обрабатываемую
деталь на неподвижной опоре.
Необходимо надлежащим образом
закрепить обрабатываемую деталь
для снижения риска получения травмы,
заклинивания диска или потери
управления.
e) Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может соприкасаться
со скрытой проводкой. Контакт
с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
f) Во время продольной распиловки
всегда используйте направляющую
планку или прямой направитель
детали. Это повышает точность
распила и снижает вероятность
заклинивания диска.
g) Всегда используйте диски
с посадочными отверстиями
соответствующего размера
и формы (ромбовидные или круглые).
Диски, не совпадающие с крепежными
приспособлениями инструмента,
будут вращаться эксцентрически, что
приведет к потере контроля.
h) Ни в коем случае не
используйте поврежденные или
несоответствующие зажимные
кольца или болты для дисков. Шайбы
и болты для дисков были разработаны
специально для данного инструмента
с целью обеспечения оптимальной
производительности и безопасности во
время работы.
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
– Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление, зажимание или
смещение пильного диска, что приводит
к неконтролируемому подъему пилы из
обрабатываемой детали в направлении
РУССКИЙ ЯЗЫК
оператора.
– При зажатии или защемлении диска
в пропиле, он останавливается,
и реакция электродвигателя приводит
к внезапному смещению инструмента
в направлении или в сторону от
оператора.
– Если диск перекашивается или
смещается в пропиле, зубья на его
задней кромке могут войти в верхнюю
часть деревянной детали, что приведет
к выходу диска из пропила и его скачку
в направлении оператора.
Обратный удар является результатом
использования пилы не по назначению и/
или неправильных действий оператора
и условий работы, и его можно избежать,
соблюдая следующие меры безопасности:
a) Крепко держите пилу обеими руками
и следите за положением рук, чтобы
эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Стойте сбоку от пилы, но не на
одной линии с ней. Обратный удар
может привести к скачку пилы назад, но
оператор может гасить его энергию при
условии соблюдения надлежащих мер.
b) В случае заклинивания диска
или в случае прекращения
процесса резки по любой причине,
отпустите курковый выключатель
и удерживайте пилу неподвижно
в обрабатываемой детали до
полной остановки диска. Никогда
не пытайтесь извлечь пилу из
обрабатываемой детали или
вытянуть ее назад, пока вращается
диск - это может привести
к обратному удару. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
c) При перезапуске пилы в детали
отцентрируйте пильный диск
в пропиле и убедитесь в том, что
зубья пилы не касаются материала.
Если пильный диск заклинен, то при
повторном запуске пилы он может
подскочить вверх из детали или ударить
назад.
d) Для сведения к минимуму риска
заклинивания диска и возникновения
обратного удара, поддерживайте
заготовки большого размера. Большие
заготовки провисают под собственным
весом. Поместите опоры под заготовку
с обеих сторон, в непосредственной
близости от линии распила и краев
заготовки.
e) Не используйте тупые или
поврежденные диски. Тупые или
неправильно разведенные диски
образуют узкий пропил, что приводит
к повышенному трению, заклиниванию
диска и образованию обратного удара.
f) Рычаги настройки глубины пропила
и угла резки на конус перед началом
работы должны быть затянуты
и зафиксированы. В случае сбоя
настроек диска, во время работы может
произойти заклинивание и обратный
удар.
g) Соблюдайте повышенную
осторожность при выполнении
врезного пиления стен или в других
слепых зонах. Выдвигаемый диск
может встречаться с предметами,
которые могут привести к образованию
обратного удара.
Инструкции по безопасности
для пил с подвижным защитным кожухом
a) Перед каждым использованием
проверяйте, правильно ли закрыт
нижний защитный кожух. Не
используйте пилу, если нижний
защитный кожух не перемещается
свободно и не закрывает диск
постоянно. Никогда не зажимайте
и не подвязывайте нижний защитный
кожух в открытом положении.
При случайном падении пилы нижний
защитный кожух может погнуться.
Поднимите нижний защитный
кожух при помощи втягивающей
рукоятки и убедитесь в том, что
кожух перемещается свободно и не
прикасается к диску или другим деталям
при любых углах и глубине пиления.
b) Проверьте функционирование
и состояние возвратной пружины
нижнего защитного кожуха. Если
защитный кожух и пружина не
работают нормально, перед
использованием необходимо
выполнить их текущий ремонт.
Нижний защитный кожух может
перемещаться замедленно из-за
повреждения деталей, отложения
клейких веществ или скопления мусора.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
c) Нижний защитный кожух следует
втягивать вручную только
при выполнении специальных
разрезов, например, врезных
и комбинированных распилов.
Поднимайте нижний защитный
кожух при помощи втягивающей
рукоятки, а когда диск прикоснется
к материалу, нижний кожух следует
опустить. Для всех других типов
пиления нижний защитный кожух должен
работать в автоматическом режиме.
d) Всегда следите за тем, чтобы нижний
защитный кожух закрывал диск,
прежде чем класть пилу на верстак
или на пол. Незащищенный диск во
время выбега приведет к смещению
инструмента назад и разрезанию
всех находящихся на траектории его
движения предметов. Помните о том,
что после отпускания выключателя
требуется некоторое время для полной
остановки диска.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании дисковых пил:
– Травмы в результате касания горячих
или вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
диска.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с древесиной.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при работе дисковыми пилами
Используйте средства защиты
органов слуха.
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• Надевайте респиратор. Вдыхание
производственной пыли может стать
причиной затрудненного дыхания
и возможной травмы.
• Не используйте диски меньшего
или большего диаметра, чем
рекомендовано. См. скорость вращения
дисков в технических характеристиках.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
• Никогда не используйте абразивные
отрезные круги.
• Не используйте насадки для подачи
воды.
• Используйте клещи или плоскогубцы
для того, чтобы зафиксировать
обрабатываемую деталь на
устойчивой рабочей поверхности.
Держать деталь в руках перед собой
неудобно и это может привести
к потере контроля.
26
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по безопасности для всех зарядных
устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
Данное руководство содержит важные
инструкции по эксплуатации и технике
безопасности для зарядного устройства
DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
РУССКИЙ ЯЗЫК
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости внутрь зарядного
устройства. Это может привести
к поражению электрическим
током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасность получения ожога.
Для снижения риска получения
травмы, заряжайте только
перезаряжаемые аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут перегреться
и взорваться, что приведет
к получению травмы или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с электроинструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях,
когда зарядное устройство
подключено к электросети,
открытые контакты подзарядки
внутри его корпуса могут
быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте
попадания токопроводящих
материалов, таких как тонкая
стальная стружка, алюминиевая
фольга и слой металлических
частиц, и другие подобные
материалы, в гнезда зарядного
устройства. Всегда отключайте
зарядное устройство от
электросети, если в его гнезде
нет аккумулятора. Отключайте
зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать
аккумулятор зарядными
устройствами марок, не указанных
в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально
разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась
сухой, и используйте удлинительный
кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези
расположены в верхней части
и на боковых сторонах зарядного
устройства. Располагайте зарядное
устройство вдали от источника тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель
или вилка повреждены – сразу же
заменяйте поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
максимальной производительности
и продления срока службы Li-Ion
аккумуляторов, перед первым использованием
полностью зарядите аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов
напряжением 10,8 В, 14,4 в и 18 В (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 и DCB182).
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (с) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
зарядка
––– –– –– ––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора –– • –– • –– •–– •
x
неисправность аккумулятора
или зарядного
устройства
••••••••••••••
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
28
РУССКИЙ ЯЗЫК
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до
его полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла
зарядки и не достигнет максимального уровня
зарядки даже тогда, когда аккумулятор
согреется.
Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор
заряжен не полностью. Перед началом
эксплуатации аккумулятора и зарядного
устройства, прочтите приведенные ниже
инструкции по безопасности и следуйте
указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Ни коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40°С (например, наружные навесы
или строения из металла в летнее
время).
• Для достижения наилучших
результатов, перед использованием
убедитесь, что аккумулятор полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте,
в котором он не создает
опасность, что об него
могут споткнуться и упасть.
Некоторые инструменты
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко
опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
Зарядка
Аккумулятор полностью заряжен
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Модель DCS391 работает от
18 В аккумуляторов.
Проблема в подаче электропитания.
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB180, DCB181 или DCB182. Скорость
вращения см. в разделе «Технические
характеристики».
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный
аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
Время зарядки см. в Технических
характеристиках зарядного
устройства.
Для использования только внутри
помещений.
g. Нижний защитный кожух диска
h. Зажимной винт пильного диска
i. Индикатор распила
j. Рукоятка настройки наклона
k. Кнопка блокировки пильного диска
l. Вспомогательная рукоятка
Комплект поставки
m. Кнопка освобождения аккумулятора
В упаковку входят:
n. Шестигранный ключ
1 Аккумуляторная дисковая пила
1 24-х зубый пильный диск
o. Рукоятка направляющей
p. Направляющая
1 Шестигранный ключ
НАЗНАЧЕНИЕ
1 Направляющая
Ваша аккумуляторная дисковая пила DCS391
предназначена для профессионального
пиления.
1 Пластиковый пакет:
1 Патрубок пылеотвода
1 Винт крышки М4 х 18
2 Аккумулятора Li-Ion (модели L2, M2)
1 Чемодан
1 Зарядное устройство
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и комплекты дополнительных
принадлежностей не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (рис. 1, 4, 6)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
b. Курковый пусковой выключатель
c. Аккумулятор
d. Рычаг настройки глубины пропила
e. Подошва
f. Втягивающий рычаг нижнего защитного
кожуха пильного диска
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные дисковые пилы высокой
мощности являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей с инструментом без
присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда извлекайте аккумулятор.
Перед установкой или
извлечением аккумулятора всегда
выключайте инструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки
DEWALT.
Установка и снятие аккумулятора (Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов, перед использованием
убедитесь, что аккумулятор полностью
заряжен. При полной разрядке аккумулятора
световой луч погаснет без предупреждения.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (с) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 2).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока
он полностью не войдет в рукоятку;
убедитесь, что аккумулятор защелкнулся
на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку освобождения
аккумулятора (m) и извлеките аккумулятор
из рукоятки инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
32
«Зарядное устройство» данного
руководства.
АККУМУЛЯТОРЫ С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ
ЗАРЯДА (РИС. 2)
Некоторые аккумуляторы DEWALT
оборудованы указателем уровня заряда
в виде трех зеленых светодиодных
индикаторов, которые показывают оставшийся
уровень заряда аккумулятора.
Для включения указателя уровня заряда
нажмите и удерживайте кнопку указателя
(v). Загорятся три светодиодных индикатора,
обозначая оставшийся заряд аккумулятора.
Когда уровень заряда аккумулятора упадет
ниже допустимого уровня, индикаторы
указателя уровня заряда погаснут,
и аккумулятор нужно будет зарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Горящие индикаторы служат
только для определения уровня заряда
аккумулятора. Индикаторы не являются
указателями работоспособности инструмента,
и их функциональные возможности могут
изменяться в зависимости от компонентов,
температуры и областей применения
конечным пользователем.
Курковый пусковой выключатель (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Данный инструмент
не оснащен приспособлением для
удержания куркового выключателя
во включенном положении;
фиксация выключателя
в положении ВКЛ. при помощи
каких-либо других средств
запрещена.
Для разблокировки куркового
выключателя нажмите кнопку защиты от
непреднамеренного пуска (а), как показано на
рисунке. Чтобы запустить двигатель, нажмите
на курковый пусковой выключатель (b).
Отпускание куркового выключателя приводит
к выключению двигателя.
Настройка глубины пропила
(Рис. 1, 3)
1. Ослабьте рычаг настройки глубины
пропила (d).
2. Переместите подошву (е) для установки
правильной глубины пропила.
3. Затяните рычаг настройки глубины
пропила (d).
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Для достижения оптимальных результатов
пильный диск должен выступать примерно
на 3 мм за пределы заготовки (см. вставку
на Рис. 3).
Регулировка угла наклона
(Рис. 4)
Угол наклона диска можно регулировать от 0°
до 50°.
1. Ослабьте рукоятку настройки наклона (j).
2. Установите угол наклона диска путем
наклона подошвы пилы (e) таким образом,
чтобы метка указывала нужный угол на
шкале глубины.
3. Затяните рукоятку настройки наклона (j).
Установка подошвы для распилов под углом 90°
(Рис. 1, 5)
1. Установите пилу в положение 0°.
2. Втяните защитный кожух диска при
помощи рычага (f) и положите пилу на
сторону диска.
3. Ослабьте рукоятку настройки наклона (j).
4. Уприте в диск и подошву угольник для
установки угла 90°.
5. Поворачивайте винт настройки (q), пока
подошва не остановится под нужным
углом.
6. Проверьте точность настройки
и перпендикулярность пропила, выполнив
пробный рез на ненужном куске
материала.
Установка и использование
направляющей (Рис. 6)
Продольная распиловка - это процесс распила
широкой доски на узкие рейки, распил
древесины вдоль. При выполнении такого
рода распилов направлять доску вручную
достаточно трудно, и поэтому рекомендуется
использование направляющих.
ВНИМАНИЕ: В целях
безопасности рекомендуется
прочитать руководство по
эксплуатации инструмента перед
началом использования любых
принадлежностей. Несоблюдение
мер предосторожности может
привести к травме и серьезному
повреждению пилы и аксессуаров.
При обслуживании данного
инструмента используйте только
аналогичные запасные части.
УСТАНОВКА
1. Ослабьте рукоятку направляющей (о).
2. Вставьте направляющую (р), как показано
на рисунке 6.
3. Надежно затяните рукоятку направляющей
(о).
Используйте входящую в комплект
поставки направляющую только с дисковой
пилой DCS391. Использование данной
направляющей с другими пилами увеличивает
риск возникновения обратного удара
и получения травмы.
Перед тем, как выполнить распил, убедитесь
в том, что ограждение направляющей плотно
закреплено на инструменте.
После установки направляющей распила на
пилу и после перемещения направляющей
с целью изменения настроек ширины
рейки, проверьте работу нижней части
направляющих перед тем, как начать распил
и убедитесь в том, что направляющие распила
не мешают ограждению.
Замена пильного диска
(Рис. 7)
1. Нажмите кнопку блокировки диска (k)
и открутите зажимной винт диска (h)
против часовой стрелки при помощи
входящего в комплект поставки
шестигранного гаечного ключа.
2. Втяните защитный кожух диска (g) при
помощи рычага (f) и замените диск.
Установите шайбы (r, s) в нужное
положение.
3. Проверьте направление вращения
пильного диска.
4. Вручную затяните зажимной винт диска
(h) для удержания шайбы в нужном
положении. Вращайте по часовой стрелке.
5. Нажимайте кнопку блокировки диска (k),
поворачивая при этом шпиндель, до тех
пор, пока диск не перестанет вращаться.
6. Надежно затяните зажимной винт диска
при помощи шестигранного гаечного
ключа.
Пильные диски
ВНИМАНИЕ: Для сведения
к минимуму риска повреждения
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
глаз всегда надевайте защитные
очки. Карбид является твердым,
но легко раскалывающимся
материалом. Посторонние
предметы в заготовке, такие
как проволока или гвозди,
могут стать причиной раскола
или поломки диска. Всегда
эксплуатируйте пилу с правильно
подобранными установленными
пильными дисками. Перед началом
работы устанавливайте диски
в правильном направлении
вращения; всегда следите за
чистотой и остротой заточки
диска.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
данную пилу для резки чёрных
металлов (сталь), камня, стекла,
кирпичной кладки, цемента или
плитки.
Не используйте абразивные круги или диски.
Затупленный пильный диск может стать
причиной медленного, неэффективного
резания, перегрузки двигателя пилы,
чрезмерного расщепления заготовки
в процессе пиления, а также повышает
вероятность возникновения обратного удара.
Если Вам нужна консультация по поводу
выбора пильных дисков, позвоните
в ближайший сервисный центр; список
сервисных центров приведен на задней
обложке руководства по эксплуатации.
Подготовка к эксплуатации
• Убедитесь, что аккумулятор заряжен
(полностью).
• Убедитесь в том, что защитные кожухи
установлены правильно. Защитный кожух
пильного диска должен закрывать диск.
• Убедитесь, что пильный диск вращается
в соответствии с указательной стрелкой
на диске.
• Не используйте чрезмерно изношенные
пильные диски.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Выключите
инструмент и извлеките
аккумулятор перед установкой
или снятием насадок,
регулировкой или во время
ремонта. Всегда блокируйте
пусковой выключатель, если
34
инструмент не используется
и убирая его на хранение.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
средства защиты слуха. При
некоторых обстоятельствах и во
время использования инструмента
производимый им шум может
стать причиной потери слуха.
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена
на месте.
• Не оказывайте повышенное
давление на инструмент
и не прилагайте боковое
усилие к пильному диску. По
возможности прижимайте
подошву пилы к поверхности
обрабатываемой детали.
Это снижает вероятность
повреждения полотна
и уменьшает рывки
и вибрацию.
• Избегайте перегрузки.
• Перед выполнением реза дайте
пильному диску поработать
без нагрузки в течение
нескольких секунд.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 8)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы
пилой: каждой рукой удерживайте основную
рукоятку (t) и вспомогательную рукоятку (l).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Включение и выключение
(Рис. 1)
3. Прижмите патрубок пылеотвода (u)
к кронштейну подошвы, как показано на
рисунке.
Для обеспечения безопасности курковый
пусковой выключатель (b) оснащен кнопкой
защиты от непреднамеренного пуска (a).
4. Совместите язычок на патрубке
пылеотвода с резьбовым отверстием на
кронштейне.
Для разблокировки инструмента нажмите на
кнопку защиты от непреднамеренного пуска.
5. Вставьте в отверстие винт и затяните
с усилием.
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (b). После
отпускания куркового пускового выключателя
автоматически активируется кнопка защиты
от непреднамеренного пуска, предотвращая
случайный запуск инструмента.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не
включайте и не выключайте
инструмент, если пильное
полотно касается
обрабатываемой заготовки или
других материалов.
Работа инструментом (Рис. 1)
• Для достижения оптимальных результатов
зажмите обрабатываемую деталь нижней
стороной вверх.
• Используйте индикатор распила (i) для
ведения инструмента по начерченной
линии на обрабатываемой детали.
Индикатор распила располагается на
одной линии с левой стороной пильного
диска при установке угла наклона диска
в 50°. Индикатор распила располагается
на одной линии с правой стороной
пильного диска при установке угла
наклона диска в 0°.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Зарядное устройство и аккумулятор не
требуют технического обслуживания. Внутри
нет обслуживаемых пользователем деталей.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Пылеудаление (Рис. 9)
В комплект поставки Вашего инструмента
входит патрубок пылеотвода (u).
• Всегда используйте пылесос,
конструкция которого соответствует
действующим директивам по выбросу
пыли при распиловке древесины. Шланги
большинства стандартных пылесосов
совместимы с патрубком пылеотвода.
УСТАНОВКА ПАТРУБКА ПЫЛЕОТВОДА
(РИС. 9)
1. Полностью ослабьте рычаг настройки
глубины пропила (d).
2. Переведите подошву (е) в самое нижнее
положение.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
Нижний защитный кожух должен всегда
двигаться без помех, полностью открываясь
и закрываясь.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перед выполнением распила всегда
проверяйте, что защитный кожух
функционирует должным образом. Для
этого откройте кожух и дайте ему полностью
закрыться. Если защитный кожух закрывается
медленно или не полностью, возможно,
он нуждается в чистке или техническом
обслуживании. Не пользуйтесь пилой до тех
пор, пока не будете уверены в том, что она
работает нормально. Для очистки защитного
кожуха используйте сухой воздух или мягкую
щетку для удаления всех скопившихся опилок
или загрязнений, которые скопились по
пути перемещения направляющих и вокруг
пружины ограждения. Если Вы не можете
устранить проблему самостоятельно,
обратитесь в авторизованный сервисный
центр.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от
розетки сети переменного тока.
Грязь и масло можно удалять
с наружной поверхности зарядного
устройства с помощью ткани или
мягкой неметаллической щетки.
Не используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
36
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСАДКИ ДЛЯ ПОДАЧИ
ВОДЫ С ЭТОЙ ПИЛОЙ.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОВЕРЯЙТЕ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ.
ЕСЛИ ОНИ ПОВРЕЖДЕНЫ, ЗАМЕНИТЕ ИХ.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00205024 - 29-04-2013
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising