DW040P | DeWalt DW040P SONIC DISTANCE MEASURE instruction manual

402112-70 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW040
Figura 1
a
Figura 2
b
d
g
h
k
f
i
e
j
2
c
Figura 3
l
n
o
p
q
m
q
r
s
Figura 4
3
Figura 5
Figura 6
4
2 896 m
Figura 7
Suprafaţă = 13 608 m2
4 699 m
Figura 8
2 896 m
Volum = 63 945 m3
4
m
699
46
99
m
5
RULETĂ LASER (LDM) DW040
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţie tehnică
Tensiune
DW040
3,0
2 x 1,5 Vc.c. LR03
acumulatori (tip AAA)
1
mW
<1
CLASA 2
nm
635
mrad
0,16 x 0,6
s
1 x 10-9
300 mm–40 m
mm
±3
–7 °C - 50 °C
IP54
kg
0,15*
V
Tip
Putere de ieşire laser
Clasa laserului
Lungime undă
Divergenţă fascicul
Durată puls
Rază de acţiune (la 22 °C)
Precizie (la 22 °C)
Temperatură de funcţionare
Clasa de protecţie
Greutate
* cu acumulatori
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Utilizat fără simbolul
alarmei de siguranţă, indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, poate cauza deteriorarea
bunurilor.
6
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Instrucţiuni de siguranţă privind laserele
AVERTISMENT! Citiţi şi înţelegeţi toate
instrucţiunile. Nerespectarea tuturor
instrucţiunilor enumerate în continuare
poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări personale
grave.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
• Utilizaţi laserul numai cu acumulatorii
special prevăzuţi. Utilizarea oricăror alţi
acumulatori poate genera risc de incendiu.
• Nu păstraţi laserul inactiv la îndemâna
copiilor şi a altor persoane neinstruite.
Laserele sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
• Utilizaţi numai accesoriile recomandate de
producător pentru modelul dvs. Accesoriile
ce pot fi adecvate pentru un laser, pot crea
risc de vătămare atunci când sunt utilizate cu
un alt laser.
• Dacă ruleta dumneavoastră laser necesită
reparaţii, contactaţi centrul de service local
autorizat DEWALT.
• Nu utilizaţi instrumente optice precum
un telescop sau un nivelmetru pentru
a vizualiza fasciculul laser. Pot surveni
vătămări grave ale ochilor ca urmare a privirii
fasciculului.
• Nu poziţionaţi laserul într-o poziţie ce
poate determina pe oricine să privească
intenţionat sau neintenţionat în fasciculul
laser. Pot surveni vătămări grave ale ochilor
ca urmare a privirii fasciculului. Ori de câte
ori este posibil, unda laser trebuie să fie uşor
deasupra sau dedesubtul nivelului ochilor.
• Nu poziţionaţi laserul lângă o suprafaţă
reflectorizantă ce poate reflecta fasciculul
laser spre ochii cuiva. Acest fapt poate
conduce la vătămarea gravă a ochilor.
• Opriţi laserul atunci când nu este utilizat.
Lăsarea laserului pornit măreşte riscul de
a privi în fasciculul laser.
• Nu operaţi laserul în apropierea copiilor
sau nu permiteţi copiilor să utilizeze
laserul. Acest fapt poate conduce la
vătămarea gravă a ochilor.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
• Nu îndepărtaţi sau nu deterioraţi etichetele
de avertizare. În cazul îndepărtării etichetelor,
utilizatorii sau alte persoane se pot expune
involuntar la radiaţii.
• Nu deschideţi dispozitivul utilizând
unelte cu am ar fi, dar nelimitându-se la
şurubelniţe etc.
AVERTISMENT: Utilizarea
altor controale sau reglaje sau
efectuarea altor proceduri decât
cele specificate în acest manual pot
conduce la expunerea periculoasă
la radiaţii.
AVERTISMENT! NU DEZASAMBLAŢI
DISPOZITIVUL. Înăuntru nu există
componente ce pot fi reparate de
către utilizator. Dezasamblarea
acestui dispozitiv va anula toate
garanţiile produsului. Nu modificaţi
în niciun fel produsul. Modificarea
uneltei poate conduce la expunerea
periculoasă la radiaţii laser.
Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă privind laserele
• Acest laser se încadrează în clasa 2 conform
cu EN 60825-1:2007. Nu înlocuiţi o diodă laser
cu una de tip diferit. În cazul în care laserul
este deteriorat, prevedeţi repararea acestuia
de către un agent de reparaţii autorizat.
• Nu utilizaţi laserul în alte scopuri decât cele
descrise în acest document. Expunerea
ochilor la fasciculul unui laser din clasa 2 este
considerată a fi sigură pe o durată de maxim
0,25 secunde. Reflecţiile genelor vor furniza în
mod normal o protecţie corespunzătoare.
• Înainte de prima utilizare, citiţi toate avertizările
de siguranţă de pe etichetă!
• Aşezaţi întotdeauna laserul într-o poziţie
în care fasciculul laser nu poate trece la
nivelul ochilor niciunei persoane. Fiţi foarte
atenţi la prezenţa scărilor sau a suprafeţelor
reflectorizante.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Avertisment privind laserul.
Nu priviţi în fasciculul laser.
Clasa de protecţie: IP54.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul datei, ce include, de asemenea,
anul fabricaţiei, este imprimat în interiorul
compartimentului pentru baterii.
Exemplu:
2011 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante de siguranţă privind acumulatorii
AVERTISMENT: Acumulatorii pot
exploda sau pot prezenta scurgeri
şi pot cauza vătămări sau incendii.
Pentru a reduce acest risc:
• Respectaţi cu atenţie toate instrucţiunile şi
avertizările de pe eticheta acumulatorului şi de
pe ambalaj.
Riscuri reziduale
• Introduceţi întotdeauna corect acumulatorii
respectând polaritatea (+ şi –) marcată pe
acumulator şi pe echipament.
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
acestui dispozitiv:
• Nu încărcaţi acumulatorii.
– vătămări cauzate de privirea în fasciculul
laser.
• Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
• Nu combinaţi acumulatori vechi cu acumulatori
noi. Înlocuiţi-i pe toţi în acelaşi timp cu
acumulatori noi de aceeaşi marcă şi tip.
7
• Scoateţi imediat acumulatorii consumaţi şi
eliminaţi-i conform normelor locale.
o. Indicator acumulator
• Nu aruncaţi acumulatorii în foc.
q. Unităţi cu fracţii/exponenţi
p. Linie de citire suplimentară (superioară)
• Nu păstraţi acumulatorii la îndemâna copiilor.
r. Indicator unităţi
• Scoateţi acumulatorii în cazul în care nu
utilizaţi dispozitivul timp de câteva luni.
s. Linie principală de citire (inferioară)
Acumulatorii (fig. 1)
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
TIP ACUMULATORI
Ruleta dumneavoastră laser a fost concepută
pentru măsurarea distanţei, suprafeţei şi volumului.
Acest laser funcţionează cu doi acumulatori LR03
(dimensiunea AAA).
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Ruletă laser (LDM)
Ruleta laser este o unealtă profesională. NU
permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
2 Acumulatori LR03 (tip AAA)
Despachetarea
1 Curea pentru încheietura mâinii
FIXAREA ETICHETEI DE AVERTIZARE
1 Centură pentru scule
Avertizările de siguranţă de pe eticheta
amplasată pe laser trebuie să fie redactate în
limba utilizatorului. În acest scop, a fost furnizată
împreună cu unealta o pagină separată de etichete
autocolante.
1 Manual de instrucţiuni
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1-3)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată laserul sau vreo componentă
a acestuia. Acest fapt ar putea
conduce la deteriorări sau vătămări
corporale.
a. Capac compartiment pentru acumulator
b. Emiţător laser
c. Lentile receptoare
d. Ecran LCD
e. Buton DIST (PORNIT)
f. Buton C/OPRIT
g. Buton UNITS
h. Buton zonă
i. Buton de volum
j. Buton de scădere
k. Buton de creştere
ECRANUL LASERULUI
l. Indicator laser
m. Indicator plan de măsurare
n. Indicator suprafaţă/Volum
8
AVERTISMENT: Verificaţi ca
avertizările de siguranţă de pe etichetă
să fi fost redactate în limba dvs.
Avertizările ar trebui să fie următoarele:
RADIAŢII LASER NU PRIVIŢI ÎN FASCICUL
PRODUS LASER DE CLASA 2
• În cazul în care avertizările sunt într-o limbă
străină, procedaţi în felul următor:
– Dezlipiţi de pe coală eticheta necesară.
– Poziţionaţi cu atenţie eticheta dezlipită
peste cea existentă.
– Apăsaţi pe etichetă.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT! Nu poziţionaţi
laserul într-o poziţie ce poate
determina pe oricine să privească
intenţionat sau neintenţionat în
fasciculul laser. Pot surveni vătămări
grave ale ochilor ca urmare a privirii
fasciculului.
Instalarea şi demontarea acumulatorului (fig. 1, 3)
NOTĂ: Această ruletă laser funcţionează cu doi
acumulatori LR03 (tip AAA) de 1,5 Vc.c..
MONTAREA ACUMULATORULUI
1. Ridicaţi capacul compartimentului pentru
acumulatori (a) conform figurii 1.
2. Introduceţi doi acumulatori LR03 (tip AAA) în
compartiment şi aşezaţii conform marcajelor +
şi - de pe interiorul compartimentului.
NOTĂ: Atunci când indicatorul acumulatorului
(o) clipeşte pe ecran, acumulatorii se apropie de
finalul duratei de utilizare.
Montarea curelei pentru încheietura mâinii (fig. 2)
Consultaţi figura 2 pentru instrucţiuni.
OPERARE
AVERTISMENT! Nu poziţionaţi
laserul într-o poziţie ce poate
determina pe oricine să privească
intenţionat sau neintenţionat în
fasciculul laser. Pot surveni vătămări
grave ale ochilor ca urmare a privirii
fasciculului.
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
ATENŢIE: Utilizarea altor controale sau
reglaje sau efectuarea altor proceduri
decât cele specificate în acest manual
pot conduce la expunerea periculoasă
la radiaţii.
ATENŢIE: Pentru reducerea riscului
de rănire personală sau deteriorarea
de bunuri şi pentru asigurarea unor
citiri corecte şi de înaltă calitate,
trebuie efectuate măsurători de control
periodic precum şi înainte şi după
măsurătorile importante. Studiaţi
Verificarea pe teren a calibrării din
capitolul Întreţinere.
NOTĂ IMPORTANTĂ: Toate măsurătorile
corespund bazei ruletei laser (fig. 4).
Panoul de control al laserului
PENTRU PORNIREA RULETEI LASER (LDM)
DIST (FIG. 1, 2)
1. Introduceţi doi acumulatori LR03 (tip AAA)
conform instrucţiunilor anterioare. Asiguraţi-vă
că uşa compartimentului pentru acumulator (a)
este bine închisă.
2. Apăsaţi DIST (PORNIT) pentru a porni ruleta
laser. Un punct laser roşu va apare în locul
spre care este îndreptată ruleta laser.
NOTĂ: Simbolul acumulatorului apare atunci
când ruleta laser este pornită şi se menţine
aprins până la efectuarea unei măsurători.
PENTRU OPRIREA RULETEI LASER (LDM)
C /OFF
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul C/OPRIT (f)
până când ruleta laser se opreşte.
ÎNCHIDEREA AUTOMATĂ
Ruleta laser se va închide automat dacă niciun
buton nu este apăsat timp de 3 minute.
PENTRU A ŞTERGE O MĂSURĂTOARE
Apăsaţi butonul C/OPRIT (f) o dată pentru a şterge
ultima măsurătoare.
Măsurătorile
MĂSURAREA UNEI SINGURE DISTANŢE DIST
(FIG. 2, 6)
1. Apăsaţi butonul DIST (PORNIT) (e) o dată
pentru a porni ruleta laser.
2. Îndreptaţi ruleta laser în direcţia dorită.
3. Apăsaţi butonul DIST (PORNIT) (e) o dată
pentru a înregistra măsurătoarea pe ecranul
LCD (d).
MĂSURAREA CONTINUĂ A DISTANŢEI DIST
(FIG. 2, 3, 6)
1. Apăsaţi butonul DIST (PORNIT) (e) o dată
pentru a porni ruleta laser.
2. Îndreptaţi ruleta laser în direcţia dorită.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul DIST
(PORNIT) (e) timp de trei secunde pentru
a activa modul de Măsurare continuă. Mişcaţi
ruleta laser pentru a măsura distanţa dorită.
Literele ‘trc’ (urmărire) vor clipi pe ecranul
LCD.
NOTĂ: Atunci când ruleta laser este în modul
de Măsurare continuă, indicatorul laser (l)
luminează continuu.
4. Apăsaţi butonul DIST (PORNIT) (e) o dată
pentru a dezactiva măsurarea continuă.
Funcţii
PENTRU A ADUNA SAU SCĂDEA
MĂSURĂTORI
1. Porniţi ruleta laser.
2. Îndreptaţi ruleta laser în direcţia dorită.
9
3. Apăsaţi butonul DIST (PORNIT) (e) o dată
pentru a măsura prima distanţă.
4. Apăsaţi butonul + sau - (k, j) pentru a activa
funcţia de adăugare sau de scădere. Pe ecran
va apărea + sau -.
5. Apăsaţi din nou butonul DIST (PORNIT)
pentru a aduna sau a scădea a doua
măsurătoare. Rezultatele obţinute apar pe
afişajul (ele) principal(e). A doua măsurătoare
apare pe linia de citire suplimentară (p).
PENTRU A SELECTA UNITĂŢILE DE MĂSURĂ
UNITS (FIG. 2)
Ruleta laser trece la următoarea unitate de măsură
de fiecare dată când este apăsat butonul (g).
PENTRU A MĂSURA SUPRAFAŢA
(FIG. 2, 3, 7)
1. Porniţi ruleta laser.
2. Apăsaţi butonul pentru măsurarea suprafeţei
(h). Pe ecran va apare simbolul pentru
suprafaţă.
3. Îndreptaţi ruleta laser spre prima ţintă dorită,
conform ilustraţiei. Apăsaţi butonul DIST
(PORNIT) (e) o dată pentru a înregistra prima
distanţă.
4. Îndreptaţi ruleta spre a doua ţintă dorită şi
apăsaţi butonul DIST (PORNIT) (e) o dată
pentru a înregistra a doua distanţă.
5. Suprafaţa calculată apare pe linia principală
de citire (s). A doua măsurătoare apare pe
linia suplimentară de citire (p).
NOTĂ: Măsurătoarea finală apare în picioare
pătrate sau metri pătraţi.
PENTRU A MĂSURA VOLUMUL ÎNCĂPERII
(FIG. 2, 3, 8)
1. Porniţi ruleta laser.
2. Apăsaţi butonul pentru măsurarea volumului
(i). Pe ecran va apare simbolul pentru volum.
3. Îndreptaţi ruleta laser spre prima ţintă dorită,
conform ilustraţiei. Apăsaţi butonul DIST
(PORNIT) (e) o dată pentru a înregistra prima
distanţă.
4. Îndreptaţi ruleta spre a doua ţintă dorită şi
apăsaţi butonul DIST (PORNIT) (e) o dată
pentru a înregistra a doua distanţă.
5. Îndreptaţi ruleta spre a treia ţintă dorită şi
apăsaţi butonul DIST (PORNIT) (e) o dată
pentru a înregistra a treia distanţă.
10
6. Volumul calculat apare pe linia principală de
citire (s). A treia măsurătoare apare pe linia
suplimentară de citire (p).
NOTĂ: Măsurătoarea finală apare în picioare
cubice sau metri cubi.
ÎNTREŢINEREA LASERULUI
IMPORTANT: Dezasamblarea ruletei laser va
anula toate garanţiile produsului.
• În unele condiţii, lentilele emiţătorului şi
receptorului laser pot colecta urme de mizerie
sau reziduuri. Acest lucru va afecta calitatea
fascicolului şi modul de funcţionare. Lentilele
ar trebui curăţate cu un beţişor de ureche
umezit cu apă aşa cum este prezentat în
figura 5.
AVERTISMENT: NU porniţi ruleta laser
în timp ce curăţaţi lentilele. Pot surveni
vătămări grave ale ochilor ca urmare
a privirii fasciculului.
• Carcasa poate fi curăţată cu o cârpă umedă
fără scame cum ar fi o bucată de bumbac.
UTILIZAŢI NUMAI APĂ — NU utilizaţi
substanţe de curăţat sau solvenţi. Lăsaţi
ruleta laser să se usuce la aer înainte de
a o depozita.
• Pentru menţinerea acurateţei citirilor, periodic
efectuaţi măsurători de control. Studiaţi
Verificarea calibrării în teren.
• Dacă ruleta dumneavoastră laser necesită
reparaţii, contactaţi centrul de service local
DEWALT.
• Atunci când nu utilizaţi ruleta laser,
depozitaţi-o în borseta furnizată.
• Nu depozitaţi ruleta laser în borsetă dacă
aceasta este udă. Uscaţi părţile exterioare cu
cârpă moale şi uscată şi lăsaţi ruleta laser să
se usuce la aer.
Nu depozitaţi ruleta laser la temperaturi mai
mici de -7 °C (20 °F) sau mai mari de 70 °C
(160 °F).
ATENŢIE: Nu utilizaţi niciodată solvenţi
sau alte produse chimice puternice
pentru curăţarea componentelor
nemetalice ale laserului. Aceste
produse chimice pot deprecia
materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat. Nu
permiteţi niciodată pătrunderea vreunui
lichid în unitate; nu scufundaţi niciodată
vreo parte a unităţii în lichid. Nu utilizaţi
niciodată dispozitive cu aer comprimat
pentru curăţarea laserului.
Verificarea în teren a calibrării
Măsuraţi cu ruleta laser o distanţă cunoscută [între
3–10 m (10–30')] pentru a vă asigura că aceasta
funcţionează corect.
Curăţarea
AVERTISMENT:
Accesoriile laserului
Accesoriile recomandate pentru utilizarea cu ruleta
dumneavoastră laser sunt disponibile la costuri
suplimentare la centrul de service local.
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate cu acest produs,
utilizarea acestora cu unealta dvs.
poate fi riscantă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, se recomandă numai
utilizarea de accesorii DEWALT cu
acest produs.
Dacă aveţi nevoie de ajutor în localizarea oricărui
accesoriu, vă rugăm să contactaţi centrul de
service autorizat DEWALT.
PERICOL: Pentru a reduce riscul de
vătămare personală gravă, nu priviţi
niciodată direct în fascicolul laser,
chiar dacă purtaţi sau nu ochelari de
protecţie.
Depanare
Dacă condiţiile de măsurare nu permit efectuarea
unei măsurători precise, pe ecranul LCD va apare
un cod de eroare. Pentru descrierea unui cod de
eroare consultaţi tabelul următor.
Cod
Descriere
Remediere
204
Eroare de calcul
Repetaţi măsurătoarea
252
253
Ruletă laser prea
fierbinte
Ruletă laser prea rece
Lăsaţi ruleta laser să se
răcească
Încălziţi ruleta laser
255
Semnal slab
256
Citire incorectă
257
258
Prea multă lumină de
fundal
În afara zonei
Schimbaţi suprafaţa
ţintă (ex. Puneţi hârtie
albă pe uşa din sticlă)
Schimbaţi suprafaţa
ţintă (ex. Puneţi hârtie
albă pe uşa din sticlă)
Umbriţi zona ţintă
260
Fascicul laser întrerupt
Repetaţi măsurătoarea
294
Aglomerare ecran
Schimbaţi în unităţi
metrice şi repetaţi
măsurătoarea
Staţi în zona de lucru
• Scoateţi acumulatorii înainte de
a curăţa unitatea laser.
• Nu utilizaţi niciodată solvenţi sau
alte produse chimice puternice
pentru curăţarea componentelor
nemetalice ale laserului. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat.
• Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unitate; nu
scufundaţi niciodată vreo parte
a unităţii în lichid.
• Nu utilizaţi niciodată dispozitive cu
aer comprimat pentru curăţarea
laserului.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul
menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
11
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Acumulatorii
• La eliminarea acumulatorilor, aveţi în vedere
protejarea mediului înconjurător. Consultaţi
autorităţile locale pentru a afla modalitatea
ecologică de eliminare a acumulatorilor.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00196333 - 15-02-2013
12
Download PDF

advertising