DW040P | DeWalt DW040P SONIC DISTANCE MEASURE instruction manual

533222-31 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW040
1. ábra
a
2. ábra
b
d
g
h
k
f
i
e
j
2
c
3. ábra
l
n
o
p
q
m
q
r
s
4. ábra
3
5. ábra
6. ábra
4
7. ábra
8. ábra
5
LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ (LDM) DW040
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT
cég gyártmánya mellett döntött. Sokéves
tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
DW040
3,0
2 x 1,5 VDC LR03
(AAA-méretű) elem
1
mW
<1
2. OSZTÁLY
nm
635
mrad
0,16 x 0,6
s
1 x 10-9
300 mm–40 m
mm
±3
–7 °C – 50 °C
IP54
kg
0,15
V
Típus
Leadott lézerteljesítmény
Lézer osztály
Hullámhossz
Sugárnyaláb széttartása
Impulzus-időtartam
Hatótávolság (22 °C-nál)
Pontosság (22 °C-nál)
Üzemi hőmérséklet
Védelmi osztály
Súly
* elemekkel
Definíciók: Biztonsági irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Szimbólum nélkül
olyan potenciálisan veszélyes helyzetet
jelöl, amely anyagi károkkal járhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
6
Tűzveszélyt jelez.
Biztonsági előírások lézeres
készülékekhez
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el és
sajátítson el minden útmutatást. Az
útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
személyi sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
• A lézert csak a hozzá kijelölt telepekkel
használja. Más típusú telep használata tüzet
okozhat.
• A használaton kívüli lézeres eszközt
gyermekektől és más, használatukban
járatlan személyektől elzárt helyen tárolja.
Gyakorlatlan felhasználó kezében a lézer
veszélyes.
• Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat
használja a készülékhez. Ugyanaz
a tartozék, amely megfelel az egyik lézerhez,
sérülést okozhat, ha másik készülékkel
használják.
• Ha az Ön LDM eszköze javításra szorul,
forduljon a DEWALT márkaszervizhez.
• Ne nézzen optikai készülékkel (pl. távcső
vagy tranzitműszer) a lézersugárba. Ha
belenéz a sugárba, súlyos szemsérülést
szenvedhet.
• Úgy helyezze el a lézert, hogy senki ne
nézhessen szándékosan vagy véletlenül
a lézersugárba. Ha belenéz a sugárba,
súlyos szemsérülést szenvedhet. Amikor
csak lehetséges, a lézersugárral jóval
szemmagasság felett vagy alatt kell dolgozni.
• Ne helyezze a lézert fényvisszaverő felület
közelébe, amely a sugarat valakinek
a szemébe tükrözhetné. Ez súlyos
szemsérülést okozhat.
• Kapcsolja ki a lézert, amikor nem
használja. Ha bekapcsolva hagyja, nagyobb
annak a veszélye, hogy valaki belenéz
a lézersugárba.
• Ne működtesse a lézert gyermekek
közelében, és ne engedje, hogy gyermekek
működtessék. Ez súlyos szemsérülést
okozhat.
• Ne távolítsa el és ne tegye olvashatatlanná
a figyelmeztető címkéket. Ha a címkéket
eltávolítja, a lézer használói vagy mások
akaratlanul is sugárzásveszélynek lehetnek
kitéve.
A készüléken lévő jelölések
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
• Ne nyissa fel a készüléket semmilyen
szerszámmal, például csavarhúzóval.
FIGYELMEZTETÉS: A kezelőszervek
itt megadottaktól eltérő használata
vagy itt fel nem sorolt műveletek
végzése sugárzásveszélyt
teremthet.
FIGYELMEZTETÉS! NE SZERELJE
SZÉT AZ ESZKÖZT. Nincsenek
benne felhasználó által szervizelhető
alkatrészek. Az eszköz szétszerelése
érvényteleníti a termék mindennemű
garanciáját. Semmilyen átalakítást
ne végezzen a terméken. A lézeres
készülék átalakítása sugárzásveszélyt
teremthet.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Figyelmeztetés lézersugárzásra.
További biztonsági előírások
lézeres készülékekhez
Ne nézzen a lézersugárba.
• Ez a lézer az EN 60825-1:2007szabvány
szerint 2. osztályúnak minősül. A lézerdiódát
ne cserélje más típusúra. A sérült lézert
márkaszervizzel javíttassa meg.
Védelmi osztály: IP54.
• A kézikönyvünkben ismertetett rendeltetésén
kívül semmilyen más célra ne használja
a lézert. A 2. osztályba sorolt lézernél
legfeljebb 0,25 másodpercig lehet
veszélytelenül a sugárba nézni. A szemhéj
reflexek általában megfelelő védelmet
biztosítanak.
DÁTUMKÓD HELYE
• Az első használat előtt olvassa el a címkén
látható valamennyi biztonsági figyelmeztetést!
Fontos biztonsági útmutatások az elemekhez
• Mindig olyan helyzetbe állítsa a lézert,
hogy a sugár senkit ne érhessen
szemmagasságban. Lépcsők és
fényvisszaverő felületek közelében különös
óvatosságot tanúsítson.
Maradványkockázatok
A következő veszélyek együtt járnak az eszköz
használatával:
– a lézersugárba történő belenézés miatt
keletkező sérülések.
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód az
elemtartó rekesz belsejébe van nyomtatva.
Példa:
2011 XX XX
Gyártás éve
FIGYELMEZTETÉS: Az
elemek felrobbanhatnak vagy
szivároghatnak, és sérülést, illetve
tüzet okozhatnak. Ennek veszélye így
csökkenthető:
• Gondosan tartsa be az elem címkéjén és
csomagolásán található útmutatásokat és
figyelmeztetéseket.
• Az elemeket mindig helyesen, az elemeken
és a készüléken is feltüntetett polaritás
jelzéseknek (+ és –) megfelelően helyezze
a készülékbe.
• Ne zárja rövidre az elem érintkezőit.
• Ne töltse az elemeket.
7
• Ne használjon régi és új elemeket együtt.
Mindegyiket egyidejűleg cserélje ugyanolyan
gyártmányú és típusú új elemre.
• A lemerült elemet azonnal vegye ki, és a helyi
hulladékkezelési rendelkezések szerint
semmisítse meg.
LÉZERKIJELZŐ
l. Lézerjelző
m. Mérési sík jelzője
n. Terület/térfogat jelzője
o. Elem állapotjelzője
• Ne dobja tűzbe az elemeket.
p. Kiegészítő leolvasási sor (felső)
• Gyermekektől tartsa távol.
q. Mértékegységek törtrészekkel/hatványokkal
• Ha a készüléket hónapokig nem szándékozik
használni, vegye ki belőle az elemeket.
s. Fő leolvasási sor (alsó)
Elemek (1. ábra)
ELEM TÍPUSA
Ez a lézer két darab LR03 (AAA-méretű) elemmel
működik.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 lézeres távolságmérő (LDM)
2 LR03 (AAA--méretű) elem
r. Mértékegység jelzője
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön LDM készüléke távolság, terület és térfogat
mérésére alkalmas.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Az LDM professzionális szerszám. NE engedje,
hogy gyermekek hozzáérjenek a szerszámhoz.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
1 csuklópánt
Kicsomagolás
1 övtáska
A FIGYELMEZTETŐ CÍMKE FELHELYEZÉSE
1 kezelési útmutató
A lézeren lévő címkén a felhasználó nyelvén kell
feltüntetni a biztonsági figyelmeztetéseket. E célból
egy öntapadó címkéket tartalmazó külön lapot
mellékelünk a műszerhez.
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1–3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne alakítsa
át a lézert vagy annak részeit. Azzal
anyagi kárt vagy személyi sérülést
okozhat.
a. Elemtartó rekesz fedele
b. Lézersugár-forrás
c. Érzékelő lencse
d. LCD kijelző
e. DIST (ON) bekapcsoló gomb
f. C/OFF kikapcsoló gomb
g. UNITS (mértékegység) gomb
h. Területmérés gomb
i. Térfogatmérés gomb
j. Kivonás gomb
k. Összeadás gomb
8
FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze,
hogy a címkén szereplő biztonsági
figyelmeztetések az Ön nyelvén
vannak-e írva.
A figyelmeztetéseknek ilyeneknek kell lenniük:
LÉZERSUGÁRZÁS NE NÉZZEN A SUGÁRBA
2. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
• Ha a figyelmeztetések idegen nyelven vannak
írva, a következőket tegye:
– Vegye le a megfelelő nyelvű címkét
a mellékelt lapról.
– Óvatosan helyezze rá a már meglévő
címkére.
– Nyomja rá az új címkét.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS! Úgy helyezze
el a lézert, senki ne nézhessen
szándékosan vagy véletlenül
a lézersugárba. Ha belenéz
a sugárba, súlyos szemsérülést
szenvedhet.
Az elem behelyezése és eltávolítása (1., 3. ábra)
A lézer vezérlőpanele
MEGJEGYZÉS: Ez az LDM két LR03 (AAAméretű) 1,5 VDC elemmel működik.
BEKAPCSOLÁSA DIST
(1., 2. ÁBRA)
AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE
1. Emelje fel az elemtartó rekesz fedelét (a) az
1. ábra szerint.
2. Helyezzen be két LR03 (AAA-méretű) elemet
a rekeszbe az ott feltüntetett + és – polaritás
jelzések szerint.
MEGJEGYZÉS: Amikor az LCD kijelzőn az
elem állapotjelzője (o)villogni kezd, az elemek
élettartamuk végéhez közelednek.
A csuklópánt felszerelése
(2. ábra)
Kövesse a 2. ábra utasításait.
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
FIGYELMEZTETÉS! Úgy helyezze
el a lézert, senki ne nézhessen
szándékosan vagy véletlenül
a lézersugárba. Ha belenéz
a sugárba, súlyos szemsérülést
szenvedhet.
Használati útmutatások
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és az
érvényes szabályokat.
VIGYÁZAT: A kezelőszervek itt
megadottaktól eltérő használata vagy
itt fel nem sorolt műveletek végzése
sugárzásveszélyt teremthet.
VIGYÁZAT: A személyi sérülés és
az anyagi károk elkerülése, illetve
a megbízható és jó minőségű mérési
eredmények érdekében időnként,
illetve fontos mérések előtt és után
ellenőrző méréseket kell végezni. Lásd
a Kalibrálás helyszíni ellenőrzése
című részt a Karbantartás fejezetben.
FONTOS MEGJEGYZÉS: Minden mérés
a készülék alapvonalához viszonyítva történik
(4. ábra).
A LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ (LDM)
1. A korábban ismertetett módon helyezzen be
két darab LR03 (AAA-méretű) elemet. Mindig
ellenőrizze, hogy biztonságosan lezárta-e az
elemtartó fedelét (a).
2. A készüléket a DIST (ON) gombbal kapcsolja
be. Egy piros lézerpont látszik azon a helyen,
ahová az LDM-et irányítja.
MEGJEGYZÉS: A készülék bekapcsolásakor
megjelenik az elem ikon, és mindaddig látható
marad, amíg a mérést végzi.
A LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ (LDM)
KIKAPCSOLÁSA C /OFF
Tartsa lenyomva a C/OFF gombot, (f) amíg az
LDM ki nem kapcsol.
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
Az LDM kikapcsol, ha 3 percig semmilyen gombot
nem nyom meg.
MÉRÉSI EREDMÉNY TÖRLÉSE
A legutóbbi mérési eredmény törléséhez nyomja
meg egyszer a C/OFF gombot (f).
Mérések
EGYETLEN TÁVOLSÁG MÉRÉSE DIST
(2., 6. ÁBRA)
1. A DIST (ON) gombot (e) egyszer megnyomva
kapcsolja be az LDM-et.
2. Irányítsa a kívánt célpont felé.
3. Nyomja meg egyszer a DIST (ON) gombot (e),
hogy rögzítse a mérési eredményt a kijelzőn
(d).
FOLYAMATOS TÁVOLSÁGMÉRÉS DIST
(2., 3., 6. ÁBRA)
1. A DIST (ON) gombot (e) egyszer megnyomva
kapcsolja be az LDM-et.
2. Irányítsa a kívánt célpont felé.
3. Tartsa lenyomva három másodpercig a DIST
(ON) gombot (e) a folyamatos távolságmérési
üzemmód bekapcsolásához. Mozgassa
az LDM-et a kívánt távolság méréséhez.
A kijelzőn a ‘trc’ (tracking, követés) betűk
villognak.
MEGJEGYZÉS: Amikor az LDM folyamatos
távolságmérés üzemmódban van, a lézerjelző
(l) folyamatosan világít.
9
4. Nyomja meg egyszer a DIST (ON) gombot (e)
a folyamatos mérés leállításához.
Funkciók
MÉRÉSEK ÖSSZEADÁSA VAGY KIVONÁSA
1. Kapcsolja be az LDM-et.
2. Irányítsa a kívánt célpont felé.
3. Nyomja meg egyszer a DIST (ON) gombot (e)
az első távolság megméréséhez.
4. A + vagy – gombbal (k, j) aktiválja az
összeadás vagy a kivonás funkciót. A + vagy
a – jel a kijelzőn megjelenik.
5. Nyomja meg újra a DIST (ON) gombot
a második távolság hozzáadásához vagy
kivonásához. A számított eredmények a fő
leolvasási sorban (s) jelennek meg. A második
mérés eredménye a kiegészítő leolvasási
sorban (p) jelenik meg.
MÉRTÉKEGYSÉG KIVÁLASZTÁSA UNITS
(2. ÁBRA)
Valahányszor megnyomja a gombot (g), az LDM
mindig a következő mértékegységre ugrik.
TERÜLET MÉRÉSE
(2., 3., 7. ÁBRA)
1. Kapcsolja be az LDM-et.
2. Nyomja meg a területmérés gombját (h).
Megjelenik a terület ikon.
3. Irányítsa az LDM-et az első kívánt célpont felé
a bemutatott módon. Nyomja meg egyszer
a DIST (ON) gombot (e) az első távolság
rögzítéséhez.
4. Irányítsa az LDM-et a második kijelölt
célpontra, és nyomja meg egyszer a DIST
(ON) gombot (e) a második távolság
rögzítéséhez.
5. A számított eredmény a fő leolvasási sorban
(s) jelenik meg. A második mérés eredménye
a kiegészítő leolvasási sorban (p) jelenik meg.
MEGJEGYZÉS: A végeredmény
négyzetlábban vagy négyzetméterben látható
a kijelzőn.
HELYISÉG TÉRFOGATÁNAK MÉRÉSE
(2., 3., 8. ÁBRA)
1. Kapcsolja be az LDM-et.
2. Nyomja meg a térfogatmérés gombját (i).
A térfogat ikon jelenik meg.
3. Irányítsa az LDM-et az első kívánt célpont felé
a bemutatott módon. Nyomja meg egyszer
10
a DIST (ON) gombot (e) az első távolság
rögzítéséhez.
4. Irányítsa az LDM-et a második kijelölt
célpontra, és nyomja meg egyszer a DIST
(ON) gombot (e) a második távolság
rögzítéséhez.
5. Irányítsa az LDM-et a harmadik kijelölt
célpontra, és nyomja meg a DIST (ON)
gombot (e) egyszer a harmadik távolság
rögzítéséhez.
6. A számított térfogat a fő leolvasási sorban (s)
jelenik meg. A harmadik mérés eredménye
a kiegészítő leolvasási sorban jelenik (p) meg.
MEGJEGYZÉS: A végeredmény köblábban
vagy köbméterben látható a kijelzőn.
A LÉZERES KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA
FONTOS: Az LDM szétszerelése érvényteleníti
a termék mindennemű garanciáját.
• Bizonyos körülmények között a lézersugárforrás és -érzékelő lencséjén por vagy
törmelék gyűlhet össze. Ez befolyásolja
a sugár minőségét és hatótávolságát.
A lencsét vízzel megnedvesített
pamutronggyal kell tisztítani, lásd az 5. ábrát.
FIGYELMEZTETÉS: NE kapcsolja
be az LDM-et a lencse tisztítása
közben. Ha belenéz a sugárba, súlyos
szemsérülést szenvedhet.
• A készülékházat nedves, foszlásmentes (pl.
pamut-) ronggyal törölheti át. CSAK VIZET
HASZNÁLJON — NE használjon tisztító-,
vagy oldószereket. Mielőtt a helyére tenné az
LDM-et, hagyja a levegőn megszáradni.
• A mérések pontosságának megőrzése
érdekében időnként végezzen ellenőrző
méréseket. Lásd a Kalibrálás helyszíni
ellenőrzése című részt.
• Ha az Ön LDM eszköze javításra szorul,
forduljon a DEWALT márkaszervizhez.
• Amikor nem használja, a mellékelt övtáskában
tárolja.
• Ne tegye a táskába, amíg nedves. A külső
részeket puha, száraz ronggyal törölje le, és
hagyja az LDM-et a levegőn megszáradni.
• Ne tárolja az LDM-et –7 °C (20 °F) alatti vagy
70 °C (160 °F) feletti hőmérsékleten.
VIGYÁZAT: A lézeres készülék
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízben megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Soha ne hagyja,
hogy a készülék belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a készülék
egyik részét sem folyadékba.
Ne használjon sűrített levegőt
a tisztításhoz.
Kalibrálás helyszíni ellenőrzése
Kód
Jelentése
Kijavítása
257
Túl sok háttérfény
258
Hatótávolságon kívül
260
Megszakadt
a lézersugár
Túlcsorduló eredmény
Árnyékolja be
a célfelületet
Maradjon
a hatótávolságon belül
Ismételje meg a mérést
294
Váltson metrikus
mértékegységre, és
ismételje meg a mérést
Mérjen meg egy ismert, 3–10 m (10–30') közötti
távolságot az LDM-mel, hogy meggyőződhessen
a készülék helyes működéséről.
A lézeres készülék tartozékai
Az LDM-hez ajánlott tartozékok külön
költség ellenében a helyi márkaszervizekben
beszerezhetők.
FIGYELMEZTETÉS: Mivel a nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Ha valamelyik tartozékot nem tudja beszerezni,
forduljon segítségért a helyi DEWALT
márkaszervizhez.
VESZÉLY: A súlyos személyi
sérülés veszélyét elkerülendő,
még védőszemüvegben se nézzen
közvetlenül a lézersugárba.
Hibaelhárítás
Ha a mérési körülmények nem teszik lehetővé
a pontos mérést, a kijelzőn hibakód jelenik meg.
A hibakódok jelentését az alábbi táblázatból
tudhatja meg.
Kód
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS:
• A lézeres készülék tisztítása előtt
vegye ki belőle az elemeket.
• A lézeres készülék nemfémes
részeit soha ne tisztítsa oldószerrel
vagy más erős vegyszerrel.
Csak enyhe szappanos vízben
megnedvesített ronggyal tisztítsa.
• Soha ne hagyja, hogy a készülék
belsejébe folyadék kerüljön, és ne
is merítse a szerszám egyik részét
sem folyadékba.
• Soha ne tisztítsa sűrített levegővel.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos bővebb
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Jelentése
Kijavítása
204
Számítási hiba
Ismételje meg a mérést
252
Az LDM túl meleg
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
253
Az LDM túl hideg
Hagyja lehűlni az
LDM-et
Melegítse fel az LDM-et
255
Gyenge jel
256
Téves érték
Módosítsa a célfelületet
(pl. tegyen fehér papírt
az üvegajtóra)
Módosítsa a célfelületet
(pl. tegyen fehér papírt
az üvegajtóra)
Egy napon, amikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
Tegye lehetővé a termék elkülönített begyűjtését.
Környezetvédelem
11
Az elhasználódott termékek és
csomagolóanyagaik elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi azok
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újrafeldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékekre. Ha
igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a magyarországi DEWALT képviseletnél
érdeklődhet a használati útmutatóban
megadott elérhetőségen. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Elemek
• Az elemek megsemmisítésekor gondoljon
a környezetvédelemre. Érdeklődjön a helyi
hatóságoktól az elemek környezetbarát
megsemmisítésének lehetőségeiről.
12
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DEWALT termék jelentős részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetű (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás
terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetű hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell megfizetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget
vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat
a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását, illetve a vásárlás időpontját.
A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró
személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel
a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT
kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethető vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentősebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból
kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a
meghibásodás
a
rendeltetésszerű
használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DEWALT
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
zst00194046 - 05-02-2013
13
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
14
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
09/12
Podpis
Download PDF

advertising