KC36LN | Black&Decker KC36LN CORDLESS SCREWDRIVER Type H1 - H2 instruction manual

402112 - 92 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KC36LN
A
B
C
D
E
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză
a uneltei electrice. Ţineţi cablul departe de
căldură, ulei, muchii ascuţite sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în
aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru
exterior reduce riscul de electrocutare.
f. În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spaţiu cu umiditate nu poate
fi evitată, utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual
(RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce
riscul electrocutării.
Şurubelniţa dumneavoastră Black & Decker a fost
concepută pentru aplicaţii de înşurubare. Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce
la electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă
electrică“ din toate avertizările enumerate mai jos
se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
3. Siguranţa personală
a. Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi
obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări corporale
grave.
b. Utilizaţi echipamentul de protecţie personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum
măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru
vor reduce vătămările personale.
c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de conectarea la sursa
de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în
poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte de a porni unealta electrică.
O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.
e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea
şi echilibrul. Acest lucru permite un control
mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
1. Siguranţa în zona de lucru
a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate
înlesnesc accidentele.
b. Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă
inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
2 Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi
adaptoare pentru ştechere împreună cu
uneltele electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră întro unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.
d. Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
3
uni, ţinând cont de condiţiile de lucru şi de
lucrarea ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru operaţii diferite de
cele conforme destinaţiei de utilizare ar putea
conduce la situaţii periculoase.
f.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe
de componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
g. În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţivă că aceste accesorii sunt conectate şi
utilizate în mod corespunzător. Utilizarea
dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
5. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
a. Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
specificat de către producător. Un încărcător adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu atunci când
este utilizat cu un alt tip de acumulator.
b. Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună cu acumulatorii specificaţi. Utilizarea
oricăror alţi acumulatori poate genera riscuri
de vătămare şi incendiu.
c. Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe de birou, monede, chei, cuie,
şuruburi sau alte obiecte metalice mici ce
ar putea crea prin contact conexiunea între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate determina arsuri sau
incendii.
d. În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să fie evacuat lichid din acumulator;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul în care
survine contactul accidental, clătiţi cu apă.
În cazul în care lichidul intră în contact cu
ochii, consultaţi, de urgenţă, medicul. Lichidul evacuat din acumulator poate cauza
iritaţii sau arsuri.
6. Repararea
a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv
piese de schimb identice. Astfel, vă asiguraţi
că este păstrată siguranţa uneltei electrice.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
4. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
a. Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dvs.
Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea
mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru
care a fost concepută.
b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit
şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate
fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este
periculoasă şi trebuie să fie reparată.
c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta
electrică înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării
uneltelor electrice. Aceste măsuri preventive
de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta de
lucru sau cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase în
mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
e. Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar
putea afecta operarea uneltelor electrice.
În cazul deteriorării, prevedeţi repararea
uneltei electrice înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu
tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai uşor
de controlat.
g. Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţi-
Avertisment! Avertizări suplimentare
de siguranţă pentru şurubelniţe şi chei
cu impact
♦
♦
♦
4
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi
în cazul utilizării maşinilor de găurit cu impact. Expunerea la zgomot poate determina
pierderea auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări personale.
Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele izolate pentru prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care accesoriul de înşurubat
♦
♦
♦
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste
riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă,
utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de
siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale
nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită
a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze
la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei
(exemplu:- prelucrarea lemnului, în special
a stejarului, fagului şi PFL.)
poate atinge cabluri ascunse sau propriul
cablu de alimentare. Contactul dispozitivelor
de strâns cu un cablu sub tensiune ar putea
determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi ar
putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat
pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta
va fi instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
Această unealtă nu este destinată utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de
către persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii trebuie
să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu sau ataşament sau efectuarea oricărei operaţiuni cu această unealtă diferite de
cele recomandate în prezentul manual de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
personală şi/sau daune asupra obiectelor.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în specificaţia tehnică şi în declaraţia de
conformitate au fost măsurate în conformitate cu
metoda standard de testare prevăzută de norma
EN 60745 şi pot fi utilizate pentru compararea
diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Cheile cu impact nu sunt
chei dinamometrice. Nu utilizaţi această
unealtă pentru a strânge dispozitivele de
fixare la cuplurile specificate. Utilizaţi un
dispozitiv separat şi calibrat de măsurare
a cuplului, cum ar fi o cheie dinamometrică, atunci când strângerea precară sau,
din potrivă, prea puternică a unui dispozitiv de fixare poate conduce la cedarea
unei îmbinări.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi
de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de
utilizare ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte
peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de
a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE pentru protejarea persoanelor
ce folosesc în mod regulat unelte electrice la locul
de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare şi
modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată
în calcul toate componentele ciclului de operare
precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele
în care survine blocarea acesteia.
Siguranţa terţilor
♦ Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea sunt supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
♦ Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Etichetele prezente pe unealtă
Următoarele simboluri sunt prezente pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucţiuni.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
5
Descriere
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
Această unealtă dispune de unele sau de toate
caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire cu funcţie înainte/înapoi
2. Manşon blocare ax
3. Portunealtă
4. Buton de reglare mâner
5. Mâner
6. Mufă conectare acumulator
Acumulatorii
♦ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul pentru niciun fel de motiv.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura
poate depăşi 40 °C.
♦ Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦ Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu unealta.
♦ Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea
mediului înconjurător”.
Asamblare
Montarea si demontarea unui cap de
şurubelniţă sau racord tubular (fig. A)
Avertisment! Asiguraţi-vă că unealta este blocată pentru a preveni activarea întrerupătorului
de pornire înainte de montarea sau demontarea
accesoriilor.
♦ Pentru montarea unui cap de şurubelniţă (7),
împingeţi-l în portunealtă (3) până se fixează.
♦ Pentru demontarea unui cap de şurubelniţă,
trageţi direct accesoriul afară din portunealtă.
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori
deterioraţi.
Încărcătoarele
♦ Utilizaţi încărcătorul Black&Decker exclusiv
pentru a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda, determinând vătămări
şi daune.
♦ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦ Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.
♦ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦ Nu desfaceţi încărcătorul.
♦ Nu perforaţi încărcătorul.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în
propriul său ritm. Nu suprasolicitaţi.
Încărcarea acumulatorului (fig. B)
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă putere pentru lucrările efectuate
cu uşurinţă anterior. Acumulatorul se poate încălzi
în timpul încărcării; acest lucru este normal şi nu
indică o problemă.
♦ Pentru a încărca acumulatorul, introduceţi fişa
încărcătorului (8) în mufa de conectare (6).
♦ Conectaţi încărcătorul.
♦ Lăsaţi unealta conectată la încărcător timp de
12 ore.
Încărcătorul poate produce un zgomot de alimentare şi se poate încălzi în timpul încărcării; acest
lucru este normal şi nu indică o problemă.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii
de temperatură ambientală sub 10 °C sau peste
40 °C. Temperatura recomandată de încărcare:
aprox. 24 °C.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte
de utilizare.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă;
prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna ca tensiunea
de alimentare să corespundă tensiunii de
pe plăcuţa cu specificaţii. Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea de încărcare
cu o priză normală de alimentare.
♦
Reglarea mânerului (fig. C)
Pentru flexibilitate optimă, mânerul poate fi reglat
în trei poziţii diferite.
♦ Apăsaţi butonul de reglare a mânerului (4).
♦ Rotiţi mânerul în poziţia dorită.
♦ Eliberaţi butonul.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service Black&Decker autorizat pentru a evita
pericolul.
6
Protejarea mediului înconjurător
Blocarea manuală a axului (fig. D)
Funcţia de blocare manuală a axului vă permite
să utilizaţi unealta ca şurubelniţă obişnuită. Puteţi
aplica o rotire suplimentară pentru a strânge ferm
un şurub sau pentru a slăbi unul foarte bine strâns.
♦ Pentru a activa funcţia de blocare a axului,
glisaţi întrerupătorul de pornire/oprire (1) în
poziţia centrală.
♦ Rotiţi manşonul (2) la simbolul . Unealta nu
poate fi pornită atunci când funcţia de blocare
a axului este activată.
♦ Pentru deblocarea axului, rotiţi manşonul (2)
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black&Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună
cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea
poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
la simbolul .
Operarea uneltei (fig. E)
Pentru înşurubare, folosiţi direcţia de rotire înainte
(în sensul acelor de ceasornic). Pentru deşurubare, folosiţi direcţia de rotire înapoi (în sens invers
acelor de ceasornic).
♦ Asiguraţi-vă că butonul de blocare a axului
este eliberat.
♦ Pentru a strânge un şurub sau o piuliţă, glisaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (1) la dreapta
şi apăsaţi-l.
♦ Pentru a slăbi un şurub sau o piuliţă, glisaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (1) la stânga
şi apăsaţi-l.
♦ Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul
de pornire/oprire.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de uz
casnic la centrele municipale de deşeuri sau de
către comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black&Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black&Decker
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black&Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
Întreţinere
Unealta dvs. Black&Decker a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un
nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în afara curăţării periodice.
Acumulatori
Avertisment! Scoateţi acumulatorul înainte de
efectuarea oricăror operaţii de întreţinere asupra
uneltei. Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
♦ Curăţaţi periodic fantele de ventilare de pe
unealtă şi încărcător, folosind o perie moale
sau o cârpă uscată.
♦ Curăţaţi periodic carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de
curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦ Deschideţi periodic mandrina şi îndepărtaţi
praful din interior.
Dacă doriţi să eliminaţi singuri produsul,
acumulatorul trebuie să fie scos conform
descrierii de mai jos şi trebuie să fie eliminat conform regulamentelor locale.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
7
Descărcaţi acumulatorul utilizând aparatul
până când motorul se opreşte.
Îndepărtaţi cele nouă şuruburi ce menţin pe
poziţie corpul aparatului.
Ridicaţi capacele carcasei de pe ansamblu.
Detaşaţi toate conexiunile de cabluri de pe
acumulator.
Scoateţi acumulatorul.
Puneţi acumulatorul într-un ambalaj adecvat
Declaraţia de conformitate CE
pentru a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate.
♦ Duceţi acumulatorul la agentul dvs. de service
sau la un centru local de reciclare.
După ce a fost scos, acumulatorul nu poate fi
montat la loc.
DIRECTIVA UTILAJE
KC36LN
Specificaţie tehnică
KC36LN
(H1)
Tensiune
Vc.c.
3,6
3,6
Turaţie în gol
Min-1
0–180
0–180
Cuplu maxim de
strângere
(conform clasificării
PTI)
Nm
3
3
Tip acumulator
Li-ion
Li-ion
Capacitate
acumulator
Ah
1,1
1,3
Greutate
kg
0,32
0,32
Încărcător
Black&Decker declară că aceste produse descrise
în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2
KC36LN
(H2)
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black&Decker la următoarea adresă sau să
consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele Black&Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului Internaţional
de Inginerie
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
16.05.2011
905450** H1
230
Tensiune de intrare
Vc.a.
Tensiune de ieşire
Vc.c.
9
Curent
mA
100
Timp aprox. de încărcare
Ore
12–15
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 57,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 68,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială
a trei axe) conform cu EN 60745:
Înşurubare fără impact (ah, IS) < 2,5 m/s2, marjă (K)
1,5 m/s2
8
Garanţie
Nu uitaţi să vă înregistraţi produsul!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Înregistraţi-vă produsul online la
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
sau transmiteţi prenumele, numele şi codul produsului dvs. filialei Black&Decker din ţara dvs.
Black&Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această
declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale
Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
În cazul în care un produs Black&Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen
de 24 de luni de la data achiziţiei, Black&Decker
garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau
înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu excepţia
cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanţe sau accidente;
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service
Black&Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker la adresa indicată în
prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul dvs. produs
Black&Decker şi pentru a fi informat cu privire la
produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre marca Black&Decker şi despre gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
zst00203846 - 04-04-2013
9
10
E16347
1
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
www.2helpU.com
KC36LN
2
13 - 05 - 11
TYP.
H1 - H2
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising