KC36LN | Black&Decker KC36LN CORDLESS SCREWDRIVER Type H1 - H2 instruction manual

533222 - 38 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KC36LN
A
B
C
D
E
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
romos szerszám belsejébe, megnövekszik az
áramütés veszélye.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
szerszámot soha ne hordozza és ne vonszolja a tápkábelénél fogva, és a dugaszt
ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból.
Óvja a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összekuszálódott kábel növeli az áramütés veszélyét.
e. Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel
csökkenti az áramütés veszélyét.
f. Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon hibaáram-védelemmel ellátott (RCD)
áramforrást. Hibaáram-védelemmel ellátott
áramforrás használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Az Ön Black & Decker gyártmányú csavarozóját
csavarozási munkákhoz terveztük. Ez a szerszám
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Biztonsági előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó
általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi figyelmeztetések és útmutatások
figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet
és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót későbbi felhasználásra. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
3. Személyes biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára, használja a józan eszét, amikor elektromos szerszámmal dolgozik. Ne
dolgozzon elektromos szerszámmal, ha
fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása vagy
gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
b. Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések, például porvédő maszk, biztonsági
csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
c. Akadályozza meg a szerszám véletlen beindulását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a szerszámot a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy
hordozza. Ha a szerszámot úgy hordozza,
hogy az ujját közben a kapcsolón tartja, vagy
bekapcsolt szerszámot helyez áram alá, azzal
balesetet okozhat.
d. Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot, vegye le róla a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot. Forgó alkatrészen hagyott kulcs vagy csavarkulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést okozhat.
e. Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát, és tartsa magát egyensúlyban. Így a szerszámot
1. A munkaterület biztonsága
a. Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen vagy sötét munkaterület
vonzza a baleseteket.
b. Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámokban képződő
szikrától a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
c. Elektromos szerszám használata közben
tartsa távol a gyermekeket és az arra járókat. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
2 Elektromos biztonság
a. Az elektromos szerszám dugaszának kialakítása feleljen meg a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha ne alakítsa át
a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos
szerszámhoz ne használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó
és ahhoz illő fali aljzatok használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
b. Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, tűzhellyel és hűtőszekrénnyel.
Ha teste földelést kap, nagyobb az áramütés
veszélye.
c Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az elekt-
3
váratlan helyzetekben is jobban tudja irányítani.
f. Viseljen megfelelő öltözéket. Ne hordjon
laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó és porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes csatlakoztatására és használatára.
Porgyűjtő használatával csökkenthetők a porral összefüggő veszélyek.
g.
5.
a.
4. Elektromos szerszámok használata és
gondozása
a. Ne erőltesse túl az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos
szerszámot használja. Jobban és biztonságosabban végezheti el a munkát, ha a szerszámot olyan fordulatszámon működteti, amilyenre
tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a saját kapcsolójával nem lehet be- és kikapcsolni. A kapcsolóhibás elektromos szerszámok használata veszélyes, azokat meg
kell javítani.
c. Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt a helyére elteszi, húzza ki a dugaszát
a konnektorból és/vagy az akkumulátorról.
Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
d. A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan helyen tárolja, ahol gyermekek
nem férhetnek hozzá; ne engedje, hogy
olyan személyek használják, akik nem
ismerik a szerszám kezelési útmutatóját.
Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos szerszám veszélyes.
e. Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek
nem állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e,
nincsenek-e a szerszámon törött alkatrészek, nem állnak-e fenn olyan körülmények, amelyek befolyásolhatják a szerszám működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
f. Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott éles vágó-
b.
c.
d.
szerszám kisebb valószínűséggel szorul be,
és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámbefogókat stb. ezeknek az útmutatásoknak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat
figyelembe vételével. Nem az adott célra
készült elektromos szerszám használata veszélyhelyzetet teremthet.
Akkumulátoros szerszámok használata és
gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy
bizonyos fajta akkumulátor töltésére, másik
típusú akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
A szerszámot csak a kifejezetten hozzá készült akkumulátorral használja. Másfajta akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa
távol minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és minden más apró fémtárgytól, amelyek az érintkezőket rövidre
zárhatnák. Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
Nem megfelelő körülmények között az
akkumulátorból szivároghat a folyadék;
kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe került a bőrével, öblítse
le vízzel. Ha a szemébe került, ezen kívül
forduljon orvoshoz is. Az akkumulátorból
kiömlő folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
6. Szerviz
a. A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosítja az
elektromos szerszám folyamatos biztonságát.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
kéziszerszámokhoz
Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások csavarozókhoz.
♦
4
A készüléket csak a szigetelt markolati
felületen tartsa, ha olyan munkát végez,
ahol a befogott tartozék rejtett vezetékkel
vagy saját hálózati kábelével érintkezhet.
Élő vezetékkel való találkozás a készülék fém
részeit is élővé, vezetővé teszi, és így elektromos áramütés veszélyét jelenti a felhasználó
számára.
♦
♦
♦
♦
♦
szélyeken kívül a szerszám használata más veszélyekkel is jár. Ezek a készülék rendeltetésétől
eltérő, illetve huzamosabb idejű használatából stb.
adódhatnak.
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata
ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők
lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti
sérülések.
♦ Alkatrészek, vágókések, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦ A szerszám huzamosabb idejű használata
miatti sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig használja, rendszeresen iktasson
be szüneteket.
♦ Halláskárosodás.
♦ A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (pl. tölgy, bükk és rétegelt lemez (MDF)
vágásánál).
Viseljen hallásvédőt. A magas zajszint halláskárosodáshoz vezethet.
Mindig használja a készülékkel szállított
pótfogantyúkat. A készülék feletti irányítás
elvesztése, súlyos baleset előidézője lehet.
Használjon leszorító eszközt vagy satut
a munkadarab biztosításához, illetve megtámasztásához. Az irányítás elvesztéséhez
vezethet, és személyi sérülést okozhat, ha
a munkadarabot a kezében tartja, vagy testéhez támasztja.
A készülék használatát ne engedélyezze
olyan felhasználóknak (beleértve gyerekeknek), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy
mentális képességekkel rendelkeznek, illetve képzetlen felhasználóknak; csak és kizárólag abban az esetben, ha felügyeletet biztosít mellettük. Gyermekek esetén különösen
kiemelt felügyelet szükséges, hogy ne játszanak a készülékkel.
A készülék rendeltetésszerű használatát már
korábban körül írtuk. Ne erőltesse túl a kisebb
teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylő munkánál.
A termékkel jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja. Ne
erőltesse a szerszámot. Az Ön biztonsága
érdekében csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet
a kezelési utasítás ajánl.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok felhasználhatók az egyes
szerszámoknál mért értékek összehasonlítására
is. A megadott érték felhasználható a vibrációnak
való kitettség mértékének előzetes becsléséhez
is.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási
érték az elektromos szerszám használata során
eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától
függően. A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
Figyelmeztetés! Az marokcsavarozók
nem nyomatékkulcsok. Ne használja ezt
a szerszámot olyan rögzítőelemek meghúzásához, amelyeket megadott nyomatékkal kell meghúzni. Olyan munkákhoz,
amelyeknél a túl lazára vagy túl szorosra
húzott rögzítőelemek tönkretehetik a kötést, nyomatékkulcsot használjon.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl
figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan
használják, ideértve a munkafolyamat minden
egyes részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Mások biztonsága
♦ Ezt a szerszámot nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve,
ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához kioktatást
biztosít számukra.
♦ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
Maradványkockázatok.
A biztonsági figyelmeztetéseknél ismertetett ve-
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő szimbólumok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak át
kell olvasnia a kezelési kézikönyvet.
5
További biztonsági utasítások
akkumulátorhoz és töltőhöz
Elemek/akkumulátorok
♦ Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az akkumulátort.
♦ Víztől óvja az akkumulátort.
♦ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet
meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦ Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦ Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
♦ Elhasznált akkumulátorok megsemmisítésénél tartsa be a „Környezetvédelem” című rész
utasításait.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
4. Markolat beállító gomb
5. Markolat
6. Töltőkészülék csatlakozó
Összeszerelés
Csavarozó hegy befogása és eltávolítása
(A ábra)
Figyelem! Tartozékok fel- vagy leszerelése előtt
bizonyosodjon meg arról, hogy a szerszám kapcsolója reteszelve van.
♦ A csavarozó hegy (7) behelyezéséhez, nyomja azt a befogóhüvelybe (3) amíg nem reteszelődik.
♦ A csavarozó hegy eltávolításához, húzza ki
egyenesen a befogóhüvelyből.
A készülék használata
Töltők
♦ A Black & Decker töltővel csak a töltőhöz tartozó a szerszámnak az akkumulátorát töltse.
Más akkumulátor felrobbanhat, személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.
♦ Nem tölthető elemet soha ne próbáljon tölteni.
♦ A hibás kábeleket azonnal cseréltesse ki.
♦ Víztől óvja a töltőt.
♦ Ne bontsa szét a töltőt.
♦ Ne manipulálja a töltőt.
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját ütemében
dolgozni. Ne terhelje túl.
Az akkumulátor töltése (B ábra)
Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni,
vagy ha a teljesítménye már nem elegendő a készülék megfelelő működtetéséhez. Töltés alatt az
akku felmelegedhet; ez normális jelenség, nem
hibára utaló jel.
♦ Az akkumulátor töltéséhez dugja a töltőkészülék csatlakozódugóját (8) a készülék csatlakozójába (6). Ellenőrizze, hogy a markolat
egyenes pozícióban legyen.
♦ Dugja a töltőkészüléket a hálózati dugaljba.
♦ Hagyja a csavarozó gépet 12 óráig a töltőkészülékre csatlakoztatva.
A töltő zümmöghet és melegedhet töltés közben,
ez normális jelenség, nem hibára utaló jel.
Figyelem! Ne használja a gépet, miközben az
a töltőkészülékhez van csatlakoztatva.
Figyelem! Ne töltsön fel akkumulátort 10°C alatti,
és 40°C fölötti környezeti hőmérsékleten. Az ajánlott töltési hőmérséklet: körülbelül 24°C.
Markolat beállítása (C ábra)
A sokoldalúság növelése érdekében a készülék
markolata három különböző pozícióba állítható.
♦ Nyomja meg a markolat beállító gombot (4).
♦ Fordítsa el a markolatot a kívánt pozícióba.
A gomb automatikusan rögzíti önmagát, ha
a kívánt helyzetbe kerül a markolat.
Tengelyrögzítés (D ábra)
A készüléken egy gyűrű (2) található, mellyel
a tengely rögzíthető. A tengelyrögzítés segítségével normál csavarhúzóként is használhatja a készüléket, a nagyon szorosra meghúzott csavarokat
kézi erővel meg lazíthatja, vagy szorosra húzhatja
a laza csavarokat.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigetelésű; ezért nincs szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze,
hogy a készülék adattábláján megadott
feszültség megfelel-e a hálózati feszültségnek. Soha ne próbálja a töltő-egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki az egyik
Black & Decker szakszervizzel.
Részegységek
A készülék az alábbi tartozékok némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Üzemi és Forgásirány váltó kapcsoló
2. Tengelyrögzítő gyűrű
3. Csavarozó hegy befogóhüvely
6
♦
♦
♦
A tengelyrögzítés aktivizáláshoz állítsa az
üzemi kapcsolót középső állásba.
A forgassa a gyűrűt a szimbólumhoz. A tengelyrögzítés aktívált állapotában a készülék
nem kapcsolható be.
A tengelyrögzítés oldásához forgassa a gyűrűt
a szimbólumhoz.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
gondoljon a környezetvédelemre. Tegye lehetővé
a termék elkülönített begyűjtését.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafeldolgozálását. Újrahasznosított vagy újrafeldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve
a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Csavarozás (E ábra)
Csavarok behajtásához használja az előre (óramutató járásával megegyező irányú; jobb) forgásirányt. Csavarok kihajtásához használja a hátra
(óramutató járásával ellentétes irányú; bal) forgásirányt.
♦ Ellenőrizze, hogy a tengely ne legyen rögzítve.
♦ Csavarok vagy anyák megszorításához,
csúsztassa a be/ki kapcsolót (1) jobb oldali
pozícióba és nyomja meg azt.
♦ Csavarok vagy anyák kilazításához, csúsztassa a be/ki kapcsolót (1) bal oldali pozícióba
és nyomja meg azt.
♦ A készülék kikapcsolásához engedje el a be/
ki kapcsolót.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek begyűjtésére és újrahasznosítására, amint azok elérték élettartamuk
végét. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük,
juttassa vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást
kaphat: www.2helpU.com.
Elemek/akkumulátorok
Karbantartás
Az Ön Black & Decker szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Ha Ön kívánja ártalmatlanítani a terméket, az akkumulátort az alábbiak szerint
vegye ki, és a helyi rendelkezéseknek
megfelelően ártalmatlanítsa.
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más karbantartást nem igényel.
Figyelmeztetés! Mielőtt bármilyen karbantartást
végez a szerszámon, vegye ki belőle az akkumulátort. Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát a konnektorból.
♦ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a szerszám és a töltő szellőzőnyílásait.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le
a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú tisztítószert.
♦ Rendszeresen nyissa ki a tokmányt és ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Javasoljuk, hogy teljesen merítse le az akkumulátort úgy, hogy addig használja a szerszámot, amíg a motor le nem áll.
♦ Csavarja ki a készüléket összetartó kilenc
csavart.
♦ Emelje le a szerszámról a burkolatot.
♦ Csatlakoztasson le minden vezetéket az akkumulátorról.
♦ Vegye ki az akkumulátort.
♦ Az akkumulátort megfelelő csomagolásba helyezze, hogy a pólusai között ne keletkezhessen rövidzárlat.
♦ Juttassa el az akkumulátort a márkaszervizbe
vagy a helyi hulladékhasznosító telepre.
A kiszerelt akkumulátort már nem lehet visszaszerelni a szerszámba.
♦
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el
kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
7
CE megfelelőségi nyilatkozat
Műszaki adatok
KC36LN
(H1)
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KC36LN
(H2)
Feszültség
VDC
3,6
3,6
Üresjárati
fordulatszám
Min-1
0–180
0–180
Maximális
nyomaték
(PTI (Power Tool
Institute) besorolás)
Nm
3
3
Li-ion
Li-ion
KC36LN
Akkumulátor
típusa
Akkumulátor
kapacitása
Ah
1,1
1,3
Súly
kg
0,32
0,32
Töltő
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki
adatok” című fejezetben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2
További tájékoztatásért forduljon
a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen,
vagy a kézikönyv hátoldalán található elérhetőségeken.
905450** H1
Felvett feszültség
VAC
Leadott feszültség
VDC
9
Áramerősség
mA
100
Hozzávetőleges töltési idő
Óra
12–15
230
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough, Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2011. 16. 05.
Hangnyomás (LpA) 57,5 dB(A), mérési bizonytalanság (K)
3 dB(A)
Hangteljesítmény szint (LWA) 68,5 dB(A), mérési
bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax
vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Garancia határozat
Csavarozás ütés nélkül (ah, s) < 2,5 m/s2, mérési
bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást
kaphat:www.2helpU.com.
Kérjük, látogasson el honlapunkra
(www.blackanddecker.hu), és regisztrálja új
Black & Decker termékét, hogy új termékeinkről
és különleges ajánlatainkról naprakész információkkal láthassuk el. A Black & Decker márkával és termékkínálatunkkal kapcsolatos további
információkat ezen a honlapon tekintheti meg:
www.blackanddecker.hu.
zst00243937 - 13-08-2014
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
10
E16347
1
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
www.2helpU.com
KC36LN
2
13 - 05 - 11
TYP.
H1 - H2
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
11
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising