ORB48 | Black&Decker ORB48 MINI VAC Type H1 instruction manual

402011-22 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
ORB48
2
3
ROMĂNĂ
Destinaţia de utilizare
♦
Aspiratorul dvs. Black & Decker Orb-it TM a fost conceput
pentru aplicaţii uşoare de aspirare uscată. Acest aparat
este destinat exclusiv uzului casnic.
♦
Instrucţiuni de siguranţă
♦
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă acumulatori şi încărcătoare
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate
alimentate de baterii, trebuie să respectaţi
întotdeauna măsurile de siguranţă de bază,
inclusiv cele din continuare, pentru a reduce
riscul de incendiu, de baterii care prezintă
scurgeri de lichide, de vătămări corporale şi
deteriorare a materialelor.
♦
♦
♦
Acumulatorii
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la căldură.
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală
cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu aparatul/unealta. Utilizarea unui
încărcător incorect poate determina şocul electric
sau supraîncălzirea acumulatorului.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
♦
Nu deterioraţi/deformaţi acumulatorul prin înţepare
sau lovire, deoarece acest fapt ar putea genera riscul
de vătămare şi incendiu.
♦
Nu încărcaţi acumulatorii deterioraţi.
♦
În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din acumulatori. Atunci când observaţi lichid pe acumulatori,
ştergeţi-l cu atenţie folosind o cârpă. Evitaţi contactul
pielii cu lichidul.
♦
În cazul contactului cu pielea sau ochii, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Avertisment! Lichidul acumulatorului poate cauza vătămarea personală sau deteriorarea obiectelor. În cazul
contactului cu pielea, clătiţi imediat cu apă. În cazul
apariţiei roşeţii, durerii sau iritaţiei, consultaţi medicul. În
cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu apă curată şi
consultaţi medicul.
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Utilizarea aparatului dvs.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira lichide.
Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira orice materiale
care se pot aprinde.
Nu utilizaţi aparatul în apropierea surselor de apă.
Nu scufundaţi aparatul în apă.
Nu trageţi niciodată de cablul încărcătorului pentru
a deconecta din priză. Ţineţi cablul încărcătorului
departe de surse de căldură, ulei şi muchii ascuţite.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane tinere sau infirme fără supraveghere. Copiii
trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
După utilizare
♦
♦
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de a-l curăţa sau
înainte de a curăţa suportul încărcătorului.
Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să
fie depozitat într-un spaţiu uscat.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
Încărcătoarele
Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o anumită tensiune. Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare
să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea
de încărcare cu o priză normală de alimentare.
♦
Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru
a încărca acumulatorul din aparatul/unealta împreună cu care a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea
exploda, determinând vătămări şi daune.
♦
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
Inspecţia şi reparaţiile
♦
♦
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Verificaţi în mod regulat cablul încărcătorului pentru
a depista eventualele deteriorări. Înlocuiţi încărcătorul în cazul în care cablul este deteriorat sau defect.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în acest
manual.
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate sau
defecte. Verificaţi dacă există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie ce
ar putea afecta utilizarea aparatului.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
4
♦
♦
♦
♦
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
Nu desfaceţi încărcătorul.
Nu perforaţi încărcătorul.
Aparatul/unealta trebuie să fie poziţionat(ă) întro zonă bine ventilată în timpul încărcării.
Încărcătorul se dezactivează în mod automat
dacă temperatura ambientală devine prea
ridicată. Prin urmare, încărcătorul va fi nefuncţional. Suportul de încărcare trebuie să
fie deconectat de la reţeaua principală de alimentare şi dus la un centru de service autorizat
pentru a fi reparat.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Suportul încărcătorului este destinat exclusiv
pentru utilizare în spaţii închise.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Buton de pornire/oprire
2. Mâner
3. Buton de resetare mâner
4. Duză
5. Indicator de încărcare
6. Capac anti-praf
7. Buton de detaşare a capacului
8. Suport încărcător
9. Suport accesorii
10. Accesoriu pentru spaţii înguste
11. Accesoriu cu perie
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF).
Asamblare
Accesorii (fig. A şi B)
Aceste modele pot fi prevăzute cu unele dintre accesoriile
următoare:
♦
Un suport de accesorii pentru depozitarea acestora.
♦
Un accesoriu pentru spaţii înguste (10).
♦
Un accesoriu cu perie (11) pentru mobilă şi trepte.
Montarea suportului de accesorii (Fig. A)
♦
♦
Siguranţa electrică
Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o anumită tensiune. Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare
să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii. Nu
încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea de încărcare cu
o priză normală de alimentare.
Poziţionaţi marginea suportului de încărcător (8) pe
marginea suportului de accesorii (9).
Introduceţi accesoriul cu perie (11) în partea din
faţă a accesoriului pentru spaţii înguste (10), apoi
împingeţi accesoriul pentru spaţii înguste în suportul
de accesorii.
Montarea accesoriilor (Fig. B)
♦
♦
Simboluri pe încărcător
Avertisment! Citiţi cu atenţie tot acest manual
înainte de a utiliza aparatul.
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
Ridicaţi mânerul (2) până când face clic pe poziţie.
Duza (4) se va ridica simultan în mod automat.
Introduceţi accesoriul pentru spaţii înguste (10) în
partea din faţă a duzei (4). Asiguraţi-vă că este complet împins înăuntru. Dacă este necesar accesoriul
cu perie (11), atunci introduceţi accesoriul cu perie
(11) pe partea din faţă a accesoriului pentru spaţii
înguste (10).
Utilizare
♦
♦
Transformator de izolare de siguranţă la scurtcircuitare. Reţeaua principală de alimentare
este separată electric de ieşirea transformatorului.
Înainte de prima utilizare, bateria trebuie încărcată
cel puţin 24 de ore.
Poziţionaţi aparatul pe suportul încărcătorului atunci
când nu îl folosiţi.
Încărcarea bateriei (Fig. C)
♦
5
Poziţionaţi aparatul pe suportul încărcătorului (8)
♦
Conectaţi încărcătorul. Conectaţi la priza de alimentare. Indicatorul de încărcare (5) se va aprinde.
♦
Lăsaţi aparatul să se încarce timp de cel puţin 16 ore.
În timpul încărcării, încărcătorul se poate încălzi. Acest
lucru este normal şi nu indică existenţa vreunei probleme.
Aparatul poate fi lăsat conectat la încărcător pe o perioadă nedeterminată. Indicatorul de încărcare (5) se va
aprinde atunci când aparatul este conectat la încărcător.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de
întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
Curăţarea aparatului
♦
♦
♦
Pentru a deschide aparatul (fig. D)
♦
Ridicaţi mânerul (2) până când face clic pe poziţie.
Duza (4) se va ridica simultan în mod automat.
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
Curăţaţi în mod regulat exteriorul aparatului dvs.
folosind o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de
curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Interiorul vasului de praf poate fi curăţat folosind
o perie moale sau o cârpă uscată.
Curăţarea filtrelor
♦
Pentru a închide aparatul (Eliberaţi mânerul
şi duza) (fig. D)
♦
♦
♦
Apăsaţi butonul de detaşare a mânerului (3).
Duza (4) şi mânerul (2) se vor desprinde.
Filtrele pot fi curăţate folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
Filtrele pot fi spălate cu apă caldă cu săpun.
Asiguraţi-vă că filtrele sunt uscate înainte de a le
monta la loc.
Pornirea şi oprirea (fig. E)
Înlocuirea filtrelor
♦
Filtrele trebuie să fie înlocuite la interval de 6 până la 9
luni şi ori de câte ori sunt uzate sau deteriorate.
Filtrele de schimb sunt disponibile la reprezentantul dvs.
Black & Decker: Filtru componentă numărul VFORB10-XJ
Pentru a porni aparatul, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul de alimentare (1).
♦
Pentru a opri aparatul, eliberaţi butonul de alimentare
(1).
Notă: Mânerul trebuie să fie în poziţia deschis, altfel
aparatul nu va porni.
Protejarea mediului înconjurător
Optimizarea forţei de aspiraţie
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Pentru a păstra forţa de aspiraţie la un nivel optim, filtrele
trebuie să fie curăţate în mod regulat în timpul utilizării.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Golirea aparatului (fig. F)
♦
Ţineţi aparatul astfel încât capacul anti-praf (6) să
fie orientat în sus.
♦
Apăsaţi butonul de detaşare a capacului (7), se va
deschide capacul anti-praf (6).
♦
În timp ce ţineţi aparatul deasupra unui coş de gunoi
sau deasupra unei chiuvete, extrageţi filtrul (12) şi
goliţi conţinutul aparatului.
♦
Poziţionaţi filtrul la loc.
♦
Închideţi capacul anti-praf (6).
Notă: Filtrele sunt reutilizabile şi trebuie să fie curăţate
în mod regulat.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată aparatul fără filtre.
Colectarea optimă a prafului se va obţine atunci când
se dispune de filtre curate.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Întreţinere şi curăţare
Aparatul dvs. fără fir Black & Decker a fost conceput
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un
nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a aparatului şi de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere pe aparatele fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi aparatul de la priză.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat dacă acesta
dispune de un acumulator separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com
6
Acumulatorul (Fig. G)
♦
Dacă doriţi să eliminaţi singuri produsul, bateria
trebuie să fie scoasă conform descrierii de mai
jos şi trebuie să fie eliminată conform regulamentelor locale.
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
♦
Descărcaţi acumulatorul utilizând aparatul până
când motorul se opreşte.
♦
Folosind o şurubelniţă, scoateţi cu atenţie banda
decorativă (13) introducând-o în adâncitură (14) şi
ridicând.
♦
Îndepărtaţi cele patru şuruburi (15) ce menţin pe
poziţie corpul aparatului.
♦
Ridicaţi capacul carcasei de pe ansamblu.
♦
Ridicaţi acumulatorul/ansamblul motor.
♦
Detaşaţi toate conexiunile de cabluri de pe acumulator / ansamblul motor.
♦
Scoateţi acumulatorul/ansamblul motor.
♦
Puneţi acumulatorul într-un ambalaj adecvat pentru
a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate.
♦
Duceţi bateria către agentul dvs. de service sau către
un centru local de reciclare.
După ce a fost scoasă, bateria nu poate fi montată la loc.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Specificaţie tehnică
ORB48 (H1)
Tensiune
Acumulator
Tip NiMH
Greutate
kg 0,75
Încărcător
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Vc.c. 4,8
BA090020D
VA090020D
Tensiune de intrare
Vc.a. 230
Tensiune de ieşire
Vc.a. 9
Curent
Timp aproximativ de încărcare
Greutate
mA 200
h 16
kg 0,22
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează datorită materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
zst00187574 - 14-09-2012
7
Download PDF

advertising