DCL040 | DeWalt DCL040 CORDLESS TORCH instruction manual

402111-25 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DCL030
DCL040
Figura 1
c
b
a
g
f
e
d
Figura 2
d
e
2
d
Figura 3
Figura 4
b
3
LANTERNĂ CU LED FĂRĂ FIR
DCL030, DCL040
Felicitări!
Aţi ales o lanternă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Tip acumulator
Greutate (fără
acumulator)
Acumulatori
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
DCL030
14,4
1
Li-Ion
DCL040
18
1
Li-Ion
kg
0,6
0,6
Vc.c.
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
Vc.c.
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Acumulatori
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
Încărcător
Tensiune reţea
Tip acumulator
Timp aprox.
de încărcare
Greutate
Vc.c.
Ah
kg
Vc.a.
min.
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Li-Ion
30
60
(Acumulatori (Acumulatori
1,5 Ah)
3,0 Ah)
0,49
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 3 Amperi, ştechere introduse
Denotă riscul de incendiu.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Măsuri de siguranţă
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
AVERTISMENT!
• NU priviţi direct în fascicolul
luminos.
• NU utilizaţi instrumente optice
pentru a privi direct în fascicolul
luminos.
• NU îndreptaţi lumina spre ochii
altor persoane.
4
UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA LANTERNEI CU
ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
b) Utilizaţi lanternele exclusiv împreună cu
acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror
alţi acumulatori poate genera riscuri de
vătămare şi incendiu.
c) Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două
borne. Scurtcircuitarea bornelor bateriei
poate determina arsuri sau incendii.
d) În condiţii de utilizare incorectă, este
posibil să fie evacuat lichid din baterie;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul
în care survine contactul accidental,
clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul
intră în contact cu ochii, consultaţi, de
asemenea, medicul. Lichidul evacuat din
baterie poate cauza iritaţii sau arsuri.
fascicolul luminos. Acest fapt poate
conduce la vătămarea gravă a ochilor.
AVERTISMENT: Această lanternă face
parte din Grupa de risc zero (conform
EN 62471) şi riscurile utilizatorului
datorate luminii albastre asupra retinei
depind de modul în care utilizatorul
foloseşte lanterna. Se recomandă
păstrarea unei distanţă de siguranţă de
minim 2 m sau timpul de expunere să
fie mai mic de 0,25 s.
ATENŢIE: Când nu este în funcţiune,
poziţionaţi lanterna pe partea
laterală pe o suprafaţă stabilă unde
nu va cauza pericol de împiedicare
sau cădere. Unele produse cu
acumulatori mari vor sta vertical pe
acumulator, însă pot fi uşor răsturnate.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt prezente pe lanternă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Risc de radiere optică .
REPARAREA
a) Prevedeţi repararea lanternei de către
o persoană calificată, folosind exclusiv
piese de schimb identice. Acest lucru
va asigura păstrarea caracterului sigur al
lanternei.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
lanterne
AVERTISMENT: Pericol de incendiu.
Nu utilizaţi lanterna în apropierea
substanţelor inflamabile sau în
atmosfere gazoase sau explozive.
Scânteile interne pot aprinde vaporii
cauzând vătămări personale.
• Nu utilizaţi lanterna în zone cu umiditate
crescută. Nu expuneţi lanterna la ploaie sau
zăpadă.
• Nu spălaţi lanterna cu apă şi asiguraţi-vă că
apa nu pătrunde în interiorul acesteia. Nu
introduceţi lanterna în apă în nicio situaţie.
AVERTISMENT: Nu poziţionaţi
lanterna într-o poziţie ce poate
determina pe oricine să privească
intenţionat sau neintenţionat în
Nu priviţi în fascicolul luminos
în timpul funcţionării lanternei.
Acest lucru poate fi periculos
pentru ochi.
AMPLASAREA CODULUI DE SERIE
Codul se serie, care include, de asemenea, anul
de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa carcasei
ce formează articulaţia de montaj dintre unealtă şi
acumulator.
Exemplu:
2011 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de siguranţă
şi operare pentru încărcătoarele de acumulatori
DCB105.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de pe
încărcător, de pe acumulator şi de pe produsul
cu acumulator.
5
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului. Se
poate genera şoc electric.
• Atunci când utilizaţi un încărcător în aer
liber, asiguraţi întotdeauna o locaţie uscată
şi folosiţi un cablu prelungitor adecvat
pentru utilizarea în aer liber. Utilizarea unui
cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
se pot supraîncălzi şi exploda,
determinând vătămări personale
şi daune materiale. Nu reîncărcaţi
acumulatori care nu sunt concepuţi
pentru a fi reîncărcaţi.
• Nu blocaţi fantele de ventilare ale
încărcătorului. Fantele de ventilare sunt
poziţionate deasupra şi pe părţile laterale
ale încărcătorului. Amplasaţi încărcătorul
într-o poziţie ferită de orice sursă de căldură.
ATENŢIE: Copiii trebuie să fie
supravegheaţi pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
OBSERVAŢIE: În anumite condiţii,
cu încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului
pot fi scurtcircuitate de materiale
străine. Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la, vată
minerală, folie de aluminiu sau orice
depunere de particule metalice trebuie
ţinute la distanţă de compartimentele
încărcătorului. Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul de la sursa de alimentare
atunci când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi încărcătorul
înainte de a încerca să îl curăţaţi.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau
deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un centru
de service autorizat.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de incendiu,
şoc electric sau electrocutare.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât dacă
este absolut necesar. Utilizarea unui cablu
6
prelungitor necorespunzător poate genera risc
de incendiu, şoc electric sau electrocutare.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l
la un centru de service autorizat atunci
când sunt necesare operaţii de service
sau reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
• În cazul deteriorării cablului de alimentare,
acesta trebuie înlocuit imediat de către
producător, agentul său de service sau orice
altă persoană calificată pentru a evita orice
pericol.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză înainte
de a încerca orice operaţie de curăţare.
Astfel se va reduce riscul de şoc electric.
Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest
risc.
• NU încercaţi să conectaţi 2 încărcătoare
simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze cu
o tensiune electrică standard de 230 V.
Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nici o altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoarele
Încărcătoarele DCB105 utilizează acumulatori de
10,8 V, 14,4 V şi 18 V Li-Ion (DCB121, DCB140,
DCB141, DCB180 şi DCB181).
Acest încărcător nu necesită nicio reglare şi este
conceput să fie cât mai uşor posibil de operat.
Procedura de încărcare (fig. 2)
1. Conectaţi încărcătorul la o priză
corespunzătoare de 230 V înainte de
a introduce acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător,
asigurându-vă că este poziţionat corect.
Indicatorul luminos roşu (încărcare) va lumina
intrmitent, indicând că procesul de încărcare
a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate fi
lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi
durate de viaţă maxime a acumulatorilor Li-Ion,
încărcaţi-i complet înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
se încarcă
––
––
––
––
încărcat complet
–––––––––––––––––
decalaj acumulator
fierbinte/rece
x
–– • –– • –– •
–– •
problemă acumulator
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute
cu un sistem de protecţie electronică ce va proteja
acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii
sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Un acumulator rece se va încărca la jumătate
din capacitate faţă de unul cald. Acumulatorul
se va încărca la acea viteză redusă pe toată
perioada ciclului de încărcare şi nu va reveni la
viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se
încălzeşte.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când
îl scoateţi din cutie. Înainte de utilizarea
acumulatorului sau a încărcătorului, citiţi
instrucţiunile de siguranţă de mai jos şi urmaţi
procedurile de încărcare menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
sau încărcător
••••••••••••
problemă alimentare
•• •• •• •• •• ••
Acest încărcător nu va încărca un acumulator
defect. Încărcătorul va indica un acumulator defect
refuzând să lumineze sau semnalizând codul
pentru problemă acumulator sau încărcător.
NOTĂ: Aceasta ar putea însemna, de asemenea,
o problemă la încărcător.
Dacă încărcătorul indică o problemă, duceţi-l
împreună cu acumulatorul la un centru de service
autorizat pentru a fi testat.
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi în mod
automat la modul de încărcare a acumulatorului.
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi încărcătorul în
atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Introducerea sau scoaterea acumulatorului din
încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
• Nu introduceţi niciodată acumulatorul
forţat în încărcător. Nu modificaţi
acumulatorul în niciun fel pentru a intra
într-un încărcător necompatibil deoarece
acesta se poate rupe cauzând vătămări
corporale grave.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta şi
acumulatorul în locaţii în care temperatura
poate atinge sau depăşi 40° C (105° F)
(precum ateliere în aer liber sau construcţii
metalice pe timpul verii).
• Pentru obţinerea celor mai bune rezultate,
asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat
complet înainte de utilizare.
7
AVERTISMENT: Nu încercaţi niciodată
să deschideţi acumulatorul sub niciun
motiv. În cazul în care acumulatorul
este crăpat sau deteriorat, nu îl
introduceţi în încărcător. Nu striviţi, nu
scăpaţi sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel
(ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie returnaţi
la centrul de service pentru reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în funcţiune,
poziţionaţi unealta pe partea laterală
pe o suprafaţă stabilă unde nu va
cauza pericol de împiedicare sau
cădere. Unele unelte cu acumulatori
mari vor sta vertical pe acumulator,
însă pot fi uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li-Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
Se creează vapori şi materiale toxice când
acumulatorii litiu ion sunt arşi.
Se pot folosi şi acumulatori DCB140, DCB141,
DCB180 sau DCB181. Pentru mai multe informaţii
citiţi Specificaţiile tehnice.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi şi
pentru rezultate optime, este recomandat să
depozitaţi acumulatorul încărcat complet întrun loc răcoros şi uscat , scos din încărcător.
NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitaţi
descărcaţi complet. Acesta va trebui reîncărcat
înainte de utilizare.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
• În cazul în care conţinutul acumulatorului
intră în contact cu pielea, spălaţi imediat
zona cu apă şi săpun delicat. În cazul în
care lichidul acumulatorului intră în ochi,
clătiţi ochii deschişi timp de 15 minute sau
până când trece iritaţia. În cazul în care este
necesară asistenţă medicală, informaţi medicul
că electrolitul bateriei este compus dintr-un
amestec de carbonaţi organici lichizi şi săruri
de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Furnizaţi aer proaspăt. În
cazul în care simptomele persistă, consultaţi
medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Acumulatorul
Se încarcă.
Încărcat complet.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
x
Problemă acumulator sau încărcător.
Problemă alimentare.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
DCL030 funcţionează cu acumulatori de 14,4 volţi.
Utilizaţi doar cu acumulatori DEWALT.
Alţi acumulatori ar putea exploda,
determinând vătămări şi daune.
DCL040 funcţionează cu acumulatori de 18 volţi.
Nu expuneţi la apă.
TIP ACUMULATORI
8
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
Încărcaţi numai în condiţii de
temperatură de la 4 °C la 40 °C.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Nu incineraţi acumulatorii.
Încarcă acumulatori Li-Ion.
Consultaţi Specificaţiile tehnice pentru
timpul de încărcare.
Doar pentru utilizare in interior.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Lanternă cu LED
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
NOTĂ: Acumulatorii, încărcătoarele şi valizele de
depozitare şi transport nu sunt incluse în cazul
modelelor N.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată lanterna sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Întrerupător
b. Colier
c. Cap pivotant
d. Acumulator
e. Buton de detaşare a acumulatorului
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Aceste lanterne sunt unelte electrice profesionale.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la centrul de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din ştecher.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
f. Cârlig pentru curea (accesoriu opţional)
g. Şurub cârlig pentru curea
9
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În acest scop, a fost furnizată împreună cu unealta
o pagină separată de etichete autocolante.
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă
este absolut necesar. Utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, adecvat pentru puterea absorbită
a încărcătorului dvs. (consultaţi Specificaţiile
tehnice). Dimensiunea minimă a conductorului
este de 1 mm2; lungimea maximă este de 30 m.
Avertizările ar trebui să fie următoarele:
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(fig. 2)
AVERTISMENT: Pentru a re ducere
riscul de vătămare, nu apăsaţi niciodată butonul de detaşare a acumulatorului fără să scoateţi acumulatorul.
Apăsarea butonului de detaşare a acumulatorului fără scoaterea acumulatorului poate avea ca rezultat căderea
neaşteptată a acestuia.
NOTĂ: Pentru obţinerea celor mai bune rezultate,
asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet
înainte de utilizare. Lumina se va stinge fără
avertisment când acumulatorul este descărcat
complet.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
1. Aliniaţi acumulatorul cu canelurele din
interiorul mânerului uneltei (fig. 2).
2. Împingeţi-l în mâner până când acumulatorul
este fixat bine în unealtă şi asiguraţi-vă că nu
se decuplează.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butonul de detaşare a acumulatorului
(e) şi trageţi ferm acumulatorul din mânerul
uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător conform
descrierii din secţiunea privind încărcătorul din
acest manual.
Fixarea etichetei de avertizare
Avertizările de siguranţă de pe eticheta amplasată
pe laser trebuie să fie redactate în limba
utilizatorului.
10
AVERTISMENT: Verificaţi ca
avertizările de siguranţă de pe etichetă
să fi fost redactate în limba dvs.
GRUP DE RISC 2
ATENŢIE: RISC POSIBIL DE RADIERE
OPTICĂ EMISĂ DE ACEST PRODUS.
• În cazul în care avertizările sunt într-o limbă
străină, procedaţi în felul următor:
– Dezlipiţi de pe coală eticheta necesară.
– Poziţionaţi cu atenţie eticheta dezlipită
peste cea existentă.
– Apăsaţi pe etichetă.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
Întrerupătorul (fig. 1)
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul (a).
Pentru a o opri, apăsaţi din nou întrerupătorul.
Capul pivotant (fig. 1, 3)
Capul pivotant se roteşte pentru a asigura lumină
pe o rază de la -10° la 100°.
Transportarea şi suspendarea
lanternei (fig. 1, 4)
ATENŢIE: Când lanterna atârnă de
cârligul pentru curea sau de colier, nu
mişcaţi lanterna sau obiectul de care
aceasta este atârnată. Nu atârnaţi
lanterna de niciun cablu electric sau
de niciun alt obiect care nu prezintă
siguranţă. Poate apărea vătămarea
personală sau deteriorarea de bunuri.
ATENŢIE: Utilizaţi doar cârligul pentru
curea sau colierul pentru a atârna
lanterna cu LED. Cârligul pentru curea
şi colierul nu sunt concepute pentru
a susţine o greutate suplimentară. Nu
ataşaţi sau atârnaţi nimic suplimentar
de lanternă deoarece poate apărea
riscul ca aceasta să se rupă.
ATENŢIE: Nu utilizaţi cârligul pentru
curea sau colierul pentru a ajunge la
obiecte sau a vă susţine greutatea în
nicio situaţie.
COLIERUL
Lanterna poate fi transportată sau atârnată de
colier (b). Atunci când nu este folosit, acesta poate
fi pliat în jos.
CÂRLIGUL PENTRU CUREA (ACCESORIU
OPŢIONAL)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, asiguraţivă că şurubul ce fixează cârligul pentru
curea este strâns.
IMPORTANT: Atunci când ataşaţi sau înlocuiţi
cârligul pentru curea (f), folosiţi doar şurubul (g)
livrat. Asiguraţi-vă că aţi strâns bine şurubul.
Cârligul pentru curea (f) poate fi ataşat pe oricare
parte a lanternei cu ajutorul şurubului (g) furnizat,
pentru a se potrivi utilizatorilor stângaci sau
dreptaci. În cazul în care nu se doreşte deloc
cârligul, acesta poate fi scos de pe lanternă.
Pentru a deplasa cârligul pentru curea, scoateţi
şurubul (g) care-l fixează pe poziţie, apoi montaţi-l
din nou pe partea opusă. Asiguraţi-vă că aţi strâns
bine şurubul.
ÎNTREŢINEREA
Lanterna dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente dau accesorii.
Încărcătorul şi acumulatorul nu sunt reparabile. Nu
există componente ce pot fi reparate în interiorul
acestuia.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de la
priză înainte de curăţare. Murdăria şi
unsoarea pot fi eliminate de pe partea
exterioară a încărcătorului folosind
o cârpă sau o perie moale nemetalică.
Nu folosiţi apă sau orice altă soluţie de
curăţare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea separată. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
11
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Celulele Li-Ion sunt reciclabile. Duceţi
acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la un
centru local de reciclare. Acumulatorii colectaţi
vor fi reciclaţi sau eliminaţi corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00188384 - 17-09-2012
12
Download PDF