D25960 | DeWalt D25960 DEMOLITION HAMMER instruction manual

402111-38 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D25960
D25961
Figura 1
D25960
D
A
B
E
F
C
D25961
D
A
B
E
C
F
G
2
Figura 2B
Figura 2A
B
B
F
Figura 3
3
D
Figura 4A
D
E
H
Figura 4B
D
E
D
Figura 4C
I
E
H
4
Figura 5
K
L
N
M
Figura 6
K
M, N
L
5
CIOCAN DEMOLATOR
D25960, D25961
Felicitări!
Aţi ales o unealtă electrică DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte
electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
numai pentru Regatul Unit şi Irlanda
Tip
Frecvenţă
Putere absorbită
Cadenţă percuţie
Bătăi pe minut, fără sarcină (EPTA 05/2009)
Sistem de prindere
Poziţiile daltei
Greutate
V
V
Hz
W
min-1
BPM
kg
D25960
230
230/115
1
50
1 600
1 450
35
28 mm Hex
1
18,4
D25961
230
230/115
1
50
1 600
1 450
35
30 mm Hex
1
16,9
Valorile totale ale zgomotului şi ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN 60745-2-6:
LPA (nivel presiune sonoră)
dB(A)
91
LWA (nivel putere sonoră)
dB(A)
102
K (marjă pentru nivelul sonor dat)
dB(A)
3,0
91
102
3,0
Dăltuire
Valoare emisii vibraţii ah,Cheq
poziţia mâinii:
o mână pe mânerul principal
şi o mână pe mânerul lateral =
ambele mâini pe mânerul principal =
Marjă K =
6,8
4,5
1,5
m/s²
m/s²
m/s²
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, nivelul de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
6
6,8
4,5
1,5
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere introduse
20.04.2016) şi 2011/65/EU. Pentru informaţii
suplimentare, contactaţi DEWALT la adresa de
mai jos sau utilizaţi informaţiile de la sfârşitul
manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Markus Rompel
Director tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
17.12.2015
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Denotă riscul de incendiu.
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA PENTRU MAŞINI PRIVIND
ZGOMOTUL LA EXTERIOR
D25960, D25961
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţiile tehnice sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-6:2010.
TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197),
D-90431 Nürnberg, Germania, Nr. ID corp notificat:
0197
LWA (nivelul măsurat al puterii sonore)
D25960, D25961
dB
102
LWA (nivelul garantat al puterii sonore) dB
105
Aceste produse sunt în conformitate cu 2004/108/
EC (până la 19.04.2016), 2014/30/EU (de la
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere explozive, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
7
b)
c)
d)
e)
f)
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc
sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este în contact cu suprafeţele
împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii
ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc
riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările personale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
8
d)
e)
f)
g)
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile departe de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în
componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod
mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică
ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
d)
e)
f)
g)
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea
fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru de
către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura păstrarea caracterului
sigur al uneltei de lucru.
Reguli suplimentare de
siguranţă pentru ciocanele
demolatoare
• Purtaţi apărători pentru urechi. Expunerea
la zgomot poate determina pierderea auzului.
• Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări personale.
• Ţineţi uneltele electrice de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care unealta de
debitat poate atinge cabluri ascunse sau
propriul cablu de alimentare. Tăierea
unui cablu sub tensiune de către accesoriul
de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei şi ar putea electrocuta operatorul.
• Asiguraţi-vă că materialul ce urmează a fi
găurit nu ascunde utilităţi electrice sau de gaz
şi că poziţionarea acestora a fost verificată de
companiile de utilităţi.
• Ţineţi întotdeauna ferm unealta. Nu încercaţi
să operaţi această unealtă fără a o ţine cu
ambele mâini. Operarea acestei unelte cu
o mână va determina pierderea controlului.
Străpungerea sau întâlnirea materialelor
dure precum barele metalice poate fi, de
asemenea, periculoasă. Strângeţi bine
mânerul lateral înainte de utilizare.
• Asiguraţi-vă că dalta este fixată bine înainte
de a utiliza unealta.
• În condiţii de vreme rece sau atunci când
unealta nu a fost utilizată pentru o perioadă
lungă de timp, lăsaţi unealta să meargă în gol
câteva minute înainte de a începe să lucraţi.
• Atunci când lucraţi sub nivelul solului,
asiguraţi-vă că zona de lucru este liberă.
• Nu atingeţi dalta sau alte părţi aflate în
imediata apropiere a acesteia imediat după
utilizare deoarece pot fi foarte fierbinţi şi pot
cauza arsuri pe piele.
• Dirijaţi întotdeauna cablul de alimentare în
partea din spate a aparatului, la distanţă de
daltă.
• Nu operaţi această unealtă pe perioade
îndelungate de timp. Vibraţiile cauzate de
acţiunea ciocanului pot fi periculoase pentru
mâinile şi braţele dvs. Folosiţi mănuşi pentru
a oferi o amortizare suplimentară şi limitaţi
expunerea făcând pauze de odihnă dese.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
ciocanelor demolatoare:
– Vătămări cauzate de atingerea
componentelor fierbinţi ale uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriului.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
betonului şi/sau zidăriei.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
9
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (G), care include, de
asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
carcasă.
Exemplu:
2016 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Ciocan demolator
1 Mâner lateral
1 Daltă ascuţită
1 Cutie din plastic
1 Manual de instrucţiuni
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
A. Întrerupător de pornire/oprire
B. Mâner principal
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
Controlul activ al vibraţiei
Controlul activ al vibraţiei neutralizează vibraţiile
datorate mecanismului ciocanului. Acesta permite
reducerea vibraţiilor mâinilor şi braţelor şi asigură
astfel o utilizare mai confortabilă pentru perioade
mai lungi de timp, prelungind ciclul de funcţionare
al maşinii.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
C. Buton rotativ de fixare a mânerului lateral
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
D. Dispozitiv blocare accesoriu
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
E. Portunealtă
F. Mâner lateral
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Ciocanele demolatoare pentru regim greu
D25960 şi D25961 sunt destinate aplicaţiilor de
demolare şi spargere în regim greu.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste ciocane demolatoare pentru regim greu
sunt unelte electrice profesionale.
10
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Pentru uneltele de 115 V cu o putere mai mare
de 1500 W se recomandă utilizarea unei prize
standard BS4343.
AVERTISMENT: Unităţile de
115 V trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a conductorilor este
1,5 mm²; lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJ
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentareînainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de declanşare se află în
poziţia OPRIT. O pornire accidentală
poate cauza vătămarea.
AVERTISMENT: Purtaţi întotdeauna
mănuşi când schimbaţi accesoriile.
Componentele metalice expuse de
pe unealtă şi accesoriul pot deveni
extrem de fiebinţi în timpul utilizării.
Montarea şi demontarea
accesoriilor hexagonale de
28/30 mm (fig. 3, 4)
D25960
Această maşină foloseşte dălţi cu tijă hexagonală
de 28 mm.
D25961
Această maşină foloseşte dălţi cu tijă hexagonală
de 30 mm.
Trebuie utilizate exclusiv accesorii recomandate
DEWALT împreună cu acest produs.
1. Curăţarea tijei dălţii (fig. 3).
D25960
PENTRU MONTAREA UNEI DĂLŢI CU
ŞANFREN (FIG. 4A)
1. Trageţi dispozitivul de blocare a accesoriului
(D) în poziţia deblocat.
2. Ţineţi dalta în faţa portuneltei cu şanfren (H)
în sus.
3. Introduceţi coada dălţii în portunealtă (E).
4. Împingeţi dispozitivul de blocare al
accesoriului (D) la loc pentru a bloca
accesoriul pe poziţie.
5. Trageţi de daltă pentru a verifica dacă este
fixată corespunzător. Pentru funcţia de
percuţie, dalta trebuie să se poată mişca
axial cu câţiva centimetri atunci când este
fixat în mandrină.
6. Pentru demontarea unei dălţi, ridicaţi
dispozitivul de blocare a accesoriului (D) şi
trageţi dalta afară din portunealtă (E).
PENTRU MONTAREA UNEI DĂLŢI CU GULER
PE TIJĂ (FIG. 4B)
1. Trageţi dispozitivul de blocare a accesoriului
(D) în poziţia deblocat.
2. Introduceţi coada dălţii în portunealtă (E).
3. Împingeţi dispozitivul de blocare
a accesoriului (D) în linie cu coada
accesoriului pentru a-l bloca pe poziţie.
4. Trageţi de daltă pentru a vă asigura că este
fixată bine. Funcţia de percuţie necesită
ca dalta să se poată mişca axial cu câţiva
centimetri atunci când este fixată în
mandrină.
5. Pentru demontarea unei dălţi, ridicaţi
dispozitivul de blocare a accesoriului (D) şi
trageţi dalta afară din portunealtă (E).
D25961
PENTRU MONTAREA UNEI DĂLŢI CU
ŞANFREN (FIG. 4C)
1. Trageţi ştiftul de blocare (I) şi rotiţi-l la 180° în
poziţia deblocat.
2. Ţineţi dalta în faţa portuneltei cu şanfren (H)
în sus.
3. Introduceţi coada dălţii în portunealtă (E).
4. Trageţi ştiftul de blocare (I) şi rotiţi-l la înapoi
la 180° în poziţia blocat.
5. Trageţi de daltă pentru a verifica dacă este
fixată corespunzător. Pentru funcţia de
percuţie, dalta trebuie să se poată mişca
axial cu câţiva centimetri atunci când este
fixat în mandrină.
11
6. Pentru demontarea dălţii, trageţi ştiftul de
blocare (I) şi rotiţi-l la 180° în poziţia deblocat.
Reglarea mânerului lateral
(fig. 1)
Mânerul lateral (F) este montat pe unealtă pentru
a permite utilizarea acesteia atât de utilizatorii
dreptaci cât şi de cei stângaci.
AVERTISMENT: Operaţi unealta
întotdeauna cu mânerul lateral montat
corespunzător.
1. Slăbiţi butonul rotativ de fixare (C) şi rotiţi
mânerul lateral în poziţia dorită.
2. Blocaţi mânerul lateral pe poziţie strângând
butonul rotativ de fixare (C).
OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT:
•
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de
siguranţă şi reglementările aplicabile.
•
Observaţi amplasarea conductelor şi
a cablurilor.
•
Aplicaţi o presiune de aprox. 20 - 30 kg
pe unealtă. O forţă excesivă nu
accelerează procesul de lucru ci
descreşte performanţa uneltei şi poate
scurta durata de viaţă a acesteia.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 2)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
ţineţi ÎNTOTDEAUNA ferm unealta,
fiind pregătiţi pentru o reacţie
neaşteptată.
IMPORTANT: Unealta trebuie ţinută cu ambele
mâini pe toată perioada de utilizare.
Aplicaţiile pe orizontală (fig. 2A):
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul lateral (F) şi a celeilalte
mâini pe mânerul principal (B).
Aplicaţiile pe verticală (fig. 2B):
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca ambele
mâini să fie ţinute pe mânerul principal (B).
12
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
Pornirea: setaţi întrerupătorul de pornire/oprire (A)
în poziţia 1.
Oprirea: setaţi întrerupătorul de pornire/oprire (A)
în poziţia 0.
Demolarea, ambutisarea şi
efectuarea de canale (fig. 1, 2)
1. Alegeţi o daltă potrivită şi curăţaţi-i coada.
2. Montaţi dalta şi verificaţi dacă este fixată
corespunzător.
3. Montaţi şi reglaţi mânerul lateral (F) şi
asiguraţi-vă că este fixat bine.
4. Ţineţi unealta cu ambele mâini pe mânerul
principal (B) sau cu o mână pe mânerul
principal (B) şi cealaltă mână pe mânerul
lateral (F). Unealta trebuie ţinută cu ambele
mâini pe toată perioada de utilizare. Citiţi
Poziţionarea corectă a mâinilor.
5. Porniţi unealta pentru funcţionarea în modul
de operare continuă.
6. Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
Opţional sunt disponibile diverse tipuri de dălţi.
Trebuie utilizate exclusiv accesorii recomandate
DEWALT împreună cu acest produs.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat
Aparatul nu poate fi reparat de utilizator. Duceţi
unealta periodic la un agent de service DEWALT
autorizat. În cazul în care survin probleme înainte
de acest teremn, contactaţi un agent de service
autorizat DEWALT.
Întreţinerea accesoriului
(fig. 5, 6)
AVERTISMENT: Aceste dălţi pot
fi supuse unui număr limitat de
reşlefuiri. Dacă aveţi dubii, contactaţi
reprezentantul dumneavoastră pentru
recomandări.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că
marginile de tăiere nu prezintă
decoloraţii cauzate de aplicarea unei
presiuni prea mari. Acest lucru poate
afecta rezistenţa accesoriului.
Pentru obţinerea celor mai bune rezultate,
utilizaţi doar dălţi bine ascuţite. Ascuţirea
regulată a dălţilor va garanta o durată de viaţă
lungă a acestora şi obţinerea celor mai bune
performanţe.
ASCUŢIREA
Consultaţi figura 5 pentru tipurile de dălţi ce
trebuie utilizate cu această unealtă.
Ascuţiţi dălţile pe discuri de şlefuit cu debit de
apă continuu. Consultaţi figura 6 pentru unghiurile
corespunzătoare următoarelor tipuri de dălţi:
K. Daltă ascuţită
L. Daltă plată
M. Daltă lată de curăţare a depunerilor
N. Daltă spatulă
FORJAREA
Pentru forjare:
Încălziţi dalta la 850 – 1050 °C (se colorează în
roşu-gălbui).
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel
de accesorii cu această unealtă
poate fi periculoasă. Pentru a reduce
riscul de vătămare, trebuie utilizate
exclusiv accesorii recomandate
DEWALTîmpreună cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea separată. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
Pentru a căli dalta din nou:
• Încălziţi dalta la 900 °C şi scufundaţi-o în ulei.
• Introduceţi apoi dalta în cuptor pentru 1 oră la
320 °C (culoarea devine albastru deschis).
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul
orificiilor de aerisire. Utilizaţi ochelari
de protecţie atunci când efectuaţi
această procedură.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
13
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00301987 - 20-04-2016
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising