DWS780 | DeWalt DWS780 MITRE SAW Type 10 instruction manual

370000 - 55 LT
DWS780
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
10
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
30
2
Pav. 1a / Рисунок 1A
c
d
b
e
i
a
f
g
h
j
w
k
l
m
v
t
n
o
p
u
s
q
r
Pav. 1B / Рисунок 1B
x
hh
y
aa
gg
z
bb
ff
ee
cc
dd
3
Pav. 2 / Рисунок 2
Pav. 3 / Рисунок 3
jj
ii
Pav. 4 / Рисунок 4
Pav. 5 / Рисунок 5
kk
ll
Pav. 6 / Рисунок 6
Pav. 7 / Рисунок 7
nn
mm
4
Pav. 8 / Рисунок 8
Pav. 9 / Рисунок 9
oo
Pav. 10A / Рисунок 10A
Pav. 10B / Рисунок 10B
b
a
pp
a
cc
Pav. 10C / Рисунок 10C
Pav. 10D / Рисунок 10D
ss
tt
qq
rr
pp
cc
5
Pav. 11 / Рисунок 11
Pav. 12 / Рисунок 12
v v
xx
yy
k
zz
v
a1
a2
ww
uu
s
a3
u
a4
Pav. 13 / Рисунок 13
a5
Pav. 14 / Рисунок 14
a6
u
Pav. 15 / Рисунок 15
Pav. 16 / Рисунок 16
u
6
a7
a8
Pav. 17A / Рисунок 17A
Pav. 17B / Рисунок 17B
Pav. 18 / Рисунок 18
Pav. 19 / Рисунок 19
Pav. 20 / Рисунок 20
Pav. 21 / Рисунок 21
A
B
7
Pav. 22 / Рисунок 22
Pav. 23 / Рисунок 23
“A”
Pav. 24A / Рисунок 24A
Pav. 24B / Рисунок 24B
n
ll
q
q
n
Pav. 25A / Рисунок 25A
Pav. 25B / Рисунок 25B
ss
ss
n
8
n
Pav. 26A / Рисунок 26A
Pav. 26B / Рисунок 26B
Pav. 27 / Рисунок 27
a
Pav. 28A / Рисунок 28A
Pav. 28B / Рисунок 28B
m
a9
o
o
9
LIETUVIŲ
KAMPŲ SULEIDIMO STAKLĖS
DWS780
Sveikiname!
45° įstrižas pjūvis dešinėn
Pasirinkote DeWALT įrankį. Dėl ilgametės patirties,
kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo bendrovė
„DeWALT“ yra viena iš patikimiausių profesionalių
elektros įrankių vartotojų partnerių.
W
mm
mm
mm
min-1
min-1
DWS780
230
230/115
10
1675
305
30
1,8
1900–3800
1600–3600
mm
349
mm
244
mm
112
VAC
VAC
mm
kairėn
dešinėn
Nuožambūs pjūviai (maks. padėtys) kairėn
dešinėn
56
50°
60°
49°
49°
0° įstrižas pjūvis
Gautas plotis esant maks.
aukščiui 112 mm
Gautas plotis esant maks.
aukščiui 110 mm
Gautas aukštis esant maks.
pločiui 345 mm
mm
299
mm
303
mm
76
mm
200
mm
76
45° įstrižas pjūvis kairėn
Gautas plotis esant maks.
aukščiui 112 mm
Gautas aukštis esant maks.
pločiui 244 mm
mm
211
mm
76
mm
268
mm
44
45° įstrižas pjūvis kairėn
Techniniai duomenys
Įtampa
JK ir Airija
Tipas
Galios įvestis
Disko skersmuo
Disko centrinės skylės skersmuo
Disko korpuso storis
Maks. disko sūkiai
JK ir Airija
Maks. kryžminio pjūvio geba
pjaunant 90° kampu
Maks. įstrižo pjūvio geba
pjaunant 45° kampu
Maks. pjūvio gylis
pjaunant 90° kampu
Maks. nuožambaus kryžminio
pjūvio gylis pjaunant 45° kampu
Įstrižieji pjūviai (maks. padėtys)
Gautas plotis esant maks.
aukščiui 112 mm
Gautas aukštis esant maks.
pločiui 244 mm
Gautas plotis esant maks.
aukščiui 63 mm
Gautas aukštis esant
maks. pločiui 345 mm
45° įstrižas pjūvis dešinėn
Gautas plotis esant maks.
aukščiui 62 mm
mm
Gautas aukštis esant
maks. pločiui 345 mm
mm
Automatinis peilio sustabdymo laikas s
Svoris
kg
28
< 10
25,4
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio neapibrėžtis)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios neapibrėžtis)
93
3,0
100
3,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
193
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 61029:
Vibracijos emisijos vertė ah
ah =
m/s²
< 2,5
Neapibrėžtis K =
m/s²
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 61029, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
10
LIETUVIŲ
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2004/108/EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos
informacijos prašome kreiptis į DeWALT atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninės bylos parengimą ir pateikia šią
deklaraciją bendrovėsDeWALT vardu.
Saugikliai
Europos vartotojams
230 V įrankiai 10 amperų elektros
tinkle
JK ir Airijos vartotojams 230 V įrankiai 13 amperų elektros
kištukuose
Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams
115 V įrankiai 16 amperų elektros
kištukuose
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo
viceprezidentas
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Vokietija
2011-11-01
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Saugos instrukcija
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengę, žūsite arba
sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
ATSARGIAI: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
ĮSPĖJIMAS! Kai naudojate įrankius
su akumuliatoriais, laikykitės būtinų
saugos priemonių, įskaitant toliau
nurodytas, kad sumažintumėte gaisro,
skysčio ištekėjimo iš akumuliatorių ir
sužeidimo pavojų.
Perskaitykite visus šiuos nurodymus prieš
bandydami naudoti šį įrankį ir saugokite šią
instrukciją.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
Bendrosios saugos taisyklės
1. Užtikrinkite darbo vietos švarą.
Netvarkingos vietos ir darbastaliai gali sąlygoti
sužeidimus.
2. Atsižvelkite į darbo vietos sąlygas.
Saugokite šį įrankį nuo lietaus. Nedirbkite
su šiuo įrankiu drėgnose vietose arba esant
drėgnoms oro sąlygoms. Darbo vieta turi būti
gerai apšviesta (250–300 Lux). Nenaudokite
šio įrankio tose vietose, kuriose kyla sprogimo
pavojus, pavyzdžiui, jeigu patalpoje yra degių
skysčių ar dujų.
3. Apsisaugokite nuo elektros smūgio.
DWS780
DeWALT pareiškia, kad techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis toliau
nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/EB,
EN 61029-1, EN 61029-2-9
Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų paviršių
(pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių, viryklių
ir šaldytuvų). Naudodami šį įrankį esant
ekstremalioms sąlygoms (pvz., esant dideliam
oro drėgnumui, kai darbo metu susidaro
metalo drožlių ir pan.), elektros saugą galima
pagerinti naudojant izoliacinį transformatorių
11
LIETUVIŲ
arba (FI) įžemintą grandinės pertraukiklį.
4. Neleiskite artyn pašalinių žmonių.
Neleiskite kitiems, su darbu nesusijusiems
asmenims, ypač vaikams, liesti įrankio arba
ilginimo laido ir neleiskite jų į darbo vietą.
5. Prieš padėdami įrankius į vietą, išjunkite
juos.
Jeigu įrankio nenaudojate, jį reikia laikyti
sausoje, saugiai užrakintoje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje
6. Nespauskite įrankio jėga.
Tinkamu elektriniu įrankiu darbą atliksite
geriau, saugiau – tokiu tempu, kuris numatytas
jį kuriant.
7. Naudokite tinkamą įrankį.
Nenaudokite mažų įrankių ir priedų darbams,
kuriems atlikti reikia galingų įrankių. Naudokite
įrankius tik pagal numatytąją naudojimo
paskirtį; pavyzdžiui, nenaudokite diskinių
pjūklų medžių šakoms genėti arba rąstams
pjauti.
8. Naudokite tinkamą aprangą.
Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalų,
nes juos gali įtraukti įrankio sudedamosios
dalys. Dirbant lauke, rekomenduojama avėti
batus neslidžiais padais. Dėvėkite apsauginius
galvos dangalus, po kuriais galima būtų
paslėpti ilgus plaukus.
9. Naudokite apsaugos priemones.
Visuomet dėvėkite apsauginius akinius. Jei
atliekate tokius darbus, kuriuos dirbant kyla
dulkių ar išmetama pjaunamos medžiagos
dalelių, dėvėkite antveidį arba respiratorių. Jei
šios dalelės galėtų būti gana karštos, dėvėkite
šilumai atsparią prijuostę. Visuomet dėvėkite
ausų apsaugas. Visuomet dėvėkite apsauginį
šalmą.
10. Prijunkite dulkių ištraukimo įrenginį.
Jeigu elektrinis įrankis aprūpintas įtaisais,
skirtais prijungti dulkių trauktuvą ir dulkių
surinkimo priemones, būtinai tinkamai juos
prijunkite ir naudokite.
11. Saugokite laidą.
Niekada netempkite už laido, norėdami
išjungti kištuką iš elektros lizdo. Laidą
laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo, aštrių
kraštų arba judančių dalių. Niekada neneškite
įrankio laikydami už laido.
12. Pritvirtinkite ruošinį.
Ruošinį suspauskite veržtuvais arba
spaustuvais. Tai saugiau, nei laikyti jį
12
rankomis, ir galite abejomis rankomis laikyti
įrankį.
13. Nepersitempkite.
Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą.
14. Kruopščiai prižiūrėkite įrankius.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs,
tada jie veiks geriau ir saugiau. Vadovaukitės
nurodymais, kaip tepti ir keisti priedus.
Reguliariai tikrinkite įrankius ir, jei jie sugestų,
atiduokite juos į įgaliotąją techninės priežiūros
dirbtuvę, kad juos pataisytų. Rankenos ir
jungikliai turi būti sausi, švarūs, netepaluoti ir
nealyvuoti.
15. Atjunkite įrankius.
Išjunkite įrankius iš maitinimo tinklo, jei
jų nenaudojate, prieš atlikdami techninės
priežiūros darbus ir keisdami priedus,
pavyzdžiui, diskus, antgalius ir pjoviklius.
16. Išimkite reguliavimo varžtus ir
veržliarakčius.
Prieš pradėdami naudoti įrankį, įpraskite
patikrinti, ar nuo jo nuėmėte visus reguliavimo
raktus ir veržliarakčius.
17. Venkite atsitiktinio įrankio įjungimo.
Neneškite įrankio uždėję pirštą ant jo jungiklio.
Prieš įjungdami įrankį į elektros lizdą,
patikrinkite, ar jungiklis yra išjungimo padėtyje.
18. Naudokite darbui lauke tinkamus ilginimo
laidus.
Prieš pradėdami naudoti įrankį, patikrinkite,
ar nepažeistas ilginimo laidas, ir, jeigu reikia,
pakeiskite jį nauju. Naudojant darbui lauke
tinkamus ilginimo laidus, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
19. Būkite budrūs.
Žiūrėkite, ką darote. Vadovaukitės sveika
nuovoka. Nenaudokite šio įrankio, kai esate
pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų ar
alkoholio.
20. Tikrinkite, ar nėra sugadintų dalių.
Prieš naudojimą atidžiai patikrinkite, ar įrankis
ir elektros laidas nėra sugedęs. Patikrinkite, ar
nėra išsiderinusių arba užstrigusių judamųjų
dalių, ar nėra sugedusių dalių, sugadintų
apsaugų ar jungiklių, arba kokių nors kitų
gedimų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos
elektrinio įrankio darbui. Apsauga ar kita
sugadinta dalis turi būti tinkamai pataisyta arba
pakeista įgaliotame techninio aptarnavimo
centre arba kaip nurodyta šioje naudojimo
instrukcijoje. Sugedusius jungiklius reikia
LIETUVIŲ
pakeisti įgaliotame techninės priežiūros centre.
Sugedus jungikliui, elektros įrankiu naudotis
negalima. Niekuomet nebandykite taisyti
patys.
ĮSPĖJIMAS! Naudojant šiame vadove
nerekomenduojamus papildomus
įtaisus arba priedus, arba naudojant
įrankį ne pagal numatytąją paskirtį, gali
kilti asmeninio susižeidimo pavojus.
21. Įrankį leidžiama remontuoti tik
kvalifikuotiems asmenims.
Šis elektrinis įrankis atitinka visus atitinkamus
saugos reikalavimus. Taisyti turėtų tik
kvalifikuoti asmenys, naudodami originalias
atsargines dalis, priešingu atveju, tai gali kelti
didelį pavojų vartotojui.
Papildomos saugos taisyklės
dirbant su nuožambaus pjovimo staklėmis
Prietaise įrengtas specialios konfigūracijos
maitinimo laidas, kurį pakeisti gali tik
gamintojas arba įgaliotasis techninio
aptarnavimo atstovas.
• Šiuo pjūklu pjaukite tik gamintojo
rekomenduojamas medžiagas.
• Nenaudokite įrankio be apsaugų arba jei
apsaugos neveikia ar yra netinkamos būklės.
• Atlikdami įstrižus pjūvius, patikrinkite, ar
rankena yra saugiai užfiksuota.
• Įrankis turi būti pastatytas ant lygių grindų,
kurios turi būti tvarkomos ir ant jų neturi būti
jokių pašalinių medžiagų, pvz., skiedrų ir
nuopjovų.
• Naudokite tinkamai pagaląstus diskus.
Neviršykite maksimalaus, ant pjovimo disko
pažymėto greičio.
• Pasirinkite tinkamą pjautinai medžiagai diską.
• Prieš pradėdami bet kokius darbus, įsitikinkite,
ar visos fiksavimo rankenėlės ir spaustuvų
rankenos yra tvirtai užveržtos.
sugadinti įrankį.
• Tvarkydami pjovimo diskus ar ruošinį,
naudokite laikiklį arba mūvėkite pirštines.
• Prieš naudojimą įsitikinkite, ar pjūklo diskas
yra tinkamai pritaisytas.
• Patikrinkite, ar diskas sukasi tinkama kryptimi.
• Nenaudokite mažesnio ar didesnio skersmens
diskų, nei rekomenduojama. Tinkamus diskų
matmenis rasite techninių duomenų skyriuje.
Naudokite tik šiame vadove nurodytus diskus,
atitinkančius standartą EN 847-1.
• Rinkitės specialiai skirtus, triukšmą
mažinančius pjovimo diskus.
• Nenaudokite GREITAPJOVIO PLIENO diskų.
• Nenaudokite įtrūkusių arba apgadintų pjovimo
diskų.
• Nenaudokite jokių šlifavimo arba deimantinių
diskų.
• Niekada nenaudokite pjūklo be plokštės su
įpjova.
• Kiekvieną kartą prieš pjaudami patikrinkite, ar
aparatas stabilus.
• Pakelkite pjovimo diską nuo ruošinio prapjovos
ir tik tada atleiskite jungiklį.
• Negalima nieko įsprausti į ventiliatorių, norint
sustabdyti variklio veleną, kad nesisuktų.
• Staklių pjovimo disko gaubtas pakyla
automatiškai, kai nuspaudžiama apsauginio
gaubto atlaisvinimo svirtis ir rankena
nuleidžiama; jis nusileidžia virš disko, kai
rankena yra pakeliama.
• Niekuomet nekelkite disko apsauginio gaubto
rankomis, jei pjovimo staklės nėra išjungtos.
Įrengiant arba nuimant pjovimo diskus, arba
atliekant techninę pjovimo staklių apžiūrą, šį
apsauginį gaubtą galima pakelti rankiniu būdu.
• Reguliariai tikrinkite variklio oro angas, kad jos
būtų švarios ir kad jose nebūtų skiedrų.
• Kai plokštė su įpjova susidėvės, pakeiskite ją.
Žr. pridedamą keičiamųjų dalių sąrašą.
• Kai pjovimo staklės yra įjungtos į elektros
maitinimo šaltinį, niekada nelaikykite rankų
pjovimo disko vietoje.
• Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros
darbus arba prieš pakeisdami diską, išjunkite
įrenginį iš maitinimo tinklo.
• Niekuomet nebandykite staigiai išjungti
aparato ir sustabdyti greitai besisukančio jo
disko, užkirsdami jį įrankiu arba kitais daiktais;
tokiu būdu galima sukelti skaudžių nelaimingų
atsitikimų.
• Niekuomet nevalykite ir neatlikite techninės
priežiūros darbų, kol aparatas dar veikia, o jo
galvutė nėra nuleista.
• Prieš uždėdami bet kokį priedą, paskaitykite
apie jį įrenginio eksploatavimo vadove.
Netinkamai naudojant kokį nors priedą, galima
• Jeigu pjovimo linijai pažymėti naudojate
šviesos diodą, naudokite tik 2 klasės šviesos
diodą, pagal EN 62471. Nekeiskite šviesos
diodo kito tipo diodu. Jei šviesos diodas
sugestų, jį turi taisyti tik įgaliotas remonto
13
LIETUVIŲ
skyriaus darbuotojas.
• Priekinėje disko apsaugos dalyje įrengtos
grotelės, pro kurias geriau matyti pjaunant.
Nors grotelės gerai sulaiko lekiančias skiedras,
apsauginiame skyde vis tiek yra angų, todėl
žiūrint pro groteles visuomet reikia dėvėti
apsauginius akinius.
• Pjaudami medieną, prijunkite stakles prie
dulkių surinkimo įrenginio. Visuomet įvertinkite
veiksnius, kurie turi įtakos dulkių poveikiui.
pvz.:
-– apdirbamos medžiagos tipą (pjaunant
medienos drožlių plokštes, kyla daugiau
dulkių, nei pjaunant medieną);
– pjovimo disko aštrumą;
– tinkamą pjovimo disko nustatymą;
– dulkių trauktuvą, kurio oro srautas turi būti
ne mažesnis nei 20m/s.
Patikrinkite, ar tinkamai nustatyta vietos dulkių
ištraukimo sistema, pvz., dangčiai, slopintuvai
ir išmetimo angos.
• Visuomet įvertinkite veiksnius, kurie turi įtakos
triukšmo poveikiui:
– naudokite pjovimo diskus, skirtus mažinti
keliamą triukšmą;
– naudokite tik tinkamai pagaląstus pjovimo
diskus.
• Būtina reguliariai atlikti techninę priežiūrą.
• Užtikrinkite tinkamą bendrąjį ar vietinį
apšvietimą.
• Įsitikinkite, kad visos poveržlės ir velenų žiedai
yra tinkami, kaip nurodyta šiame vadove.
• Iš pjovimo zonos nerinkite jokių nuopjovų ar
kitų ruošinio dalių, kol dirba pjūklas ir pjūklo
galvutė nepakelta.
• Niekada nepjaukite trumpesnių nei 200 mm
ilgio ruošinių.
• Be papildomos atramos šiomis staklėmis
galima skersai pjauti toliau nurodyto
maksimalaus dydžio ruošinius:
– Maksimalus aukštis: 112 mm
– Maksimalus plotis: 345 mm
– Maksimalus ilgis: 600 mm
– Ilgesnį ruošinį reikia paremti papildoma
atrama, pavyzdžiui, DE7080-XJ atrama
arba DE7023-XJ arba DE7033-XJ stovais.
Visuomet tinkamai įtvirtinkite ruošinį.
• Nelaimingo atsitikimo arba staklių gedimo
atveju, nedelsdami išjunkite įrenginį ir atjunkite
jį nuo maitinimo tinklo.
14
• Praneškite apie gedimą ir tinkamai pažymėkite
stakles, kad sugedusiu įrenginiu nesinaudotų
kiti žmonės.
• Jeigu pjaunant pjovimo diskas būtų
užblokuotas dėl netinkamos padavimo jėgos,
išjunkite stakles ir atjunkite jas nuo maitinimo
tinklo. Patraukite ruošinį ir patikrinkite, ar
pjovimo diskas laisvai sukasi. Įjunkite stakles
ir pradėkite naują pjovimo operaciją sumažinę
tiekimo jėgą.
• Niekada nepjaukite lengvųjų metalų, ypač
magnio.
• Jei tik įmanoma, būtinai pritvirtinkite stakles
prie darbastalio 8 mm skersmens ir 80 mm
ilgio varžtais.
• Užtikrinkite, kad operatorius būtų tinkamai
kvalifikuotas naudoti ir reguliuoti įrenginį ir
dirbti su juo.
• Rinkdamiesi pjovimo diskus, atsižvelkite į
medžiagą, kurią pjausite.
• Naudokite tik tuos pjovimo diskus, ant
kurių pažymėtas greitis yra ne mažesnis už
nurodytąjį duomenų lentelėje.
• Kiekvieną kartą prieš pjaudami patikrinkite, ar
aparatas yra ant lygaus ir stabilaus paviršiaus
ir nejuda.
Kiti pavojai
Naudojant pjūklus, kyla šie pavojai:
– susižalojimai prisilietus prie besisukančių dalių.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– nelaimingų atsitikimų pavojai, kuriuos kelia
neuždengtos besisukančios pjovimo disko
dalys;
– susižeidimo pavojus keičiant pjūklą;
– pirštų suspaudimo pavojus atidarant
apsauginius gaubtus;
– sveikatai kylantys pavojai, įkvėpus dulkių,
kurios susidaro pjaunant medieną, ypač
ąžuolą, beržą ir MDF plokštes;
Kvėpavimo problemas didina šie veiksniai:
– medienos pjovimas nenaudojant dulkių
ištraukimo įrenginio;
– nepakankamas dulkių ištraukimas dėl nešvarių
išleidimo angų filtrų.
LIETUVIŲ
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
b. Apsauginio gaubto atlaisvinimo svirtis
c. Valdymo rankena
d. Rankena įrankiui nešti
e. Variklio korpusas
f. Variklio dangtelis
g. Bėgelio stabdiklio rankenėlė
Naudokite ausų apsaugos priemones.
h. Bėgelių rinkinio reguliavimo varžtas
i. Datos kodas
Dėvėkite akių apsaugas.
j. Bėgeliai
k. Įstrižųjų pjūvių skalė
Laikymo vieta nešant.
Rankas laikykite toliau nuo disko.
l. Apatinio fiksatoriaus strypas
m. Kreiptuvo reguliavimo rankenėlė
n. Kreiptuvas
o. Pagrindo kreiptuvas
Nežiūrėkite tiesiogiai į šviesos šaltinį.
p. Įdubimas rankai
q. Stalas
Pavojinga optinė radiacija.
r. Skylės montavimui prie darbastalio
DATOS KODO PADĖTIS (1A PAV.)
s. Įstrižo pjūvio skalė
Datos kodas (k), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
u. Įstrižo pjūvio stabdiklio rankena
Pavyzdys:
t. Dulkių latako įleidimo anga
v. Įstrižo pjūvio fiksatoriaus mygtukas
2012 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 surinktos įstrižo pjovimo staklės
1 pjovimo disko veržliaraktis
1 pjovimo diskas
1 maišas dulkėms
1 ruošinio spaustuvai
1 naudojimo vadovas
1 brėžinio išklotinė
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys
arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1A–8 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti materialinės
žalos arba susižeisti.
1A pav.
a. Apatinis apsauginis gaubtas
w. Plokštė su įpjova
1B pav.
x. Svirtinis jungiklis
y. XPS™ įjungimo / išjungimo jungiklis
z. Sparnuotoji veržlė
aa. Gylio reguliavimo varžtas
bb. Išdrožų stabdiklis
cc. Pjovimo disko veržliaraktis
dd. Pagrindas
ee. Įstrižo pjūvio stabdiklio rankenėlė
ff. 0° kampo įstrižo pjovimo stabdiklis
gg. Diržo dangtis
hh. Elektroninio greičio valdymo ratukas
Pasirenkami priedai
2 pav.
ii. DE7080-XJ pailginama ruošinio atrama
3 pav.
jj. DE7051-XJ reguliuojamas ilgio stabdiklis
4 pav.
kk. DE7082-XJ ruošinio spaustuvai
5 pav.
ll. DE7084-XJ Lubų apvadų pjovimo kreiptuvas
15
LIETUVIŲ
6 pav.
mm. DE7053-XJ maišas dulkėms
7 pav.
nn. DE7023-XJ / DE7033-XJ stovas
8 pav.
oo. DE7025-XJ Spaustuvų laikikliai
NUMATYTOJI PASKIRTIS
DeWALT DWS780 įstrižo pjovimo staklės skirtos
profesionaliems medienos, medienos gaminių ir
plastiko pjovimo darbams atlikti. Juo lengvai, tiksliai
ir saugiai atliksite kryžminio, įstrižo ir nuožambaus
pjovimo darbus.
Šis prietaisas skirtas naudoti su nominaliu,
305 mm skersmens disku karbido galais.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šios įstrižo pjovimo staklės yra profesionalūs
elektriniai įrankiai.
NELEISKITEvaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite staklių
nenumatytais tikslais.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų
už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai
niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
Remiantis EN 61029 standartu, šis
DeWALT įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
ĮSPĖJIMAS: 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį izoliacinį
transformatorių su įžeminimo ekranu
tarp pagrindinės ir antrinės apvijos.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
DeWALT techninio aptarnavimo centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
16
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Elektros kištuko įrengimas
115 V blokams
(tik JK ir Airijos vartotojams)
• Įrengtas kištukas privalo atitikti standartą
BS EN 60309 (BS4343), būti 16 amperų,
su įžeminimo kontaktu, nustatytu ties 4 val.
padėtimi.
ĮSPĖJIMAS: Visada užtikrinkite,
kad gnybtas yra tinkamai ir gerai
pritvirtintas prie laido movos.
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu reikia naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, 3 gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. techninius duomenis).
Minimalus laido skersmuo yra 1,5 mm2;
maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Išpakavimas (1A, 9 pav.)
1. Atidarykite dėžę ir iškelkite stakles naudodami
patogią rankeną įrankiui nešti (d), kaip
parodyta 9 pav.
2. Pastatykite stakles ant patogaus ir lygaus
paviršiaus.
3. Atleiskite bėgelio stabdiklio rankenėlę (g)
ir pastumkite pjūklo galvutę, kad ji būtų
fiksuojama užpakalinėje padėtyje.
LIETUVIŲ
4. Šiek tiek paspauskite valdymo rankenėlę (c)
žemyn ir kaip parodyta ištraukite apatinio
fiksatoriaus strypą (l).
5. Šiek tiek susilpninkite spaudimą žemyn ir
laikykite valdymo rankenėlę, leisdami jai pakilti
iki galo.
Montavimas ant darbastalio
(1A pav.)
Kad montuoti ant darbastalio būtų patogiau,
visose keturiose kojelėse yra padaryta skylių (r).
Padarytos dviejų skirtingų dydžių skylės, kad
galima būtų naudoti skirtingų dydžių varžtus.
Naudokite bet kurią skylę; nebūtina panaudoti abi
skyles.
Visuomet tvirtai sumontuokite šį pjūklą prie
stabilaus paviršiaus, kad jis nejudėtų. Kad įrankį
būtų galima patogiau nešioti, jį galima sumontuoti
prie 12,7 mm (1/2») ar storesnės klijuotos faneros
lakšto, kurį galima priveržti prie ruošinio atramos ar
pernešti į kitą darbo vietą ir suveržti iš naujo.
PASTABA: Jei nusprendėte montuoti pjovimo
stakles ant klijuotos faneros lakšto, patikrinkite, ar
montavimo varžtai nekyšo pro medienos apačią.
Klijuota fanera turi lygiai gulėti ant darbinio stovo.
Kai tvirtinate pjovimo stakles prie bet kokio darbinio
paviršiaus, veržkite tik ties tvirtinimo taškais, tose
vietose, kur yra montavimo varžtų skylės. Jeigu
tvirtinsite bet kuriuose kituose taškuose, pjovimo
staklės tinkamai neveiks.
DĖMESIO: Kad ruošinys nesulinktų ir
išvengtumėte netikslumų, pasirūpinkite,
kad montavimo paviršius nebūtų
deformuotas ar nelygus. Jeigu pjovimo
staklės supasi, pakiškite po viena
pjovimo staklių kojele ploną kokios
nors medžiagos gabalėlį, kad pjovimo
staklės tvirtai stovėtų ant montavimo
paviršiaus.
Pjovimo disko keitimas ar naujo disko sumontavimas
DISKO NUĖMIMAS (10A–10D PAV.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
• Niekada nespauskite veleno fiksavimo
mygtuko, kai prietaisas įjungtas
ir pjovimo diskas sukasi, arba kai
prietaisas išjungtas, bet diskas vis dar
sukasi.
• Šiomis skersinio ir įstrižojo pjovimo
staklėmis nepjaukite lengvų lydinių
ir juodųjų metalų (kurių sudėtyje yra
geležies abar plieno), taip pat mūro
arba pluoštinio cemento dirbinių.
• Nuspauskite apsauginio skydo
atlaisvinimo svirtį (b), kad atsilaisvintų
disko apsauginis skydas (a), po to
pakelkite jį kaip įmanoma aukščiau.
1. Atjunkite stakles.
2. Pakelkite rankeną į viršutinę padėtį, tada kiek
galėdami aukščiau pakelkite apatinę apsaugą
(a).
3. Atsargiai sukdami ranka pjovimo diską
spauskite veleno fiksavimo mygtuką (qq), kol
užsifiksuos.
4. Laikydami nuspaustą mygtuką kita ranka ir
pateiktu veržliarakčiu (cc) atlaisvinkite disko
varžtą. (Sukite pagal laikrodžio rodyklę,
kairiniai sriegiai.)
5. Nuimkite disko varžtą (pp), išorinę veržtuvo
poveržlę (rr) ir diską (ss). Vidinę veržtuvo
poveržlę (tt) galima palikti ant veleno.
DISKO UŽDĖJIMAS (10A–10D PAV.)
1. Atjunkite stakles.
2. Kai rankena pakelta, o apatinė apsauga
atidaryta, uždėkite diską ant veleno, tada
uždėkite jį ant vidinio disko veržtuvo taip, kad
dantukai disko apačioje būtų nukreipti į staklių
galą.
3. Ant veleno sumontuokite išorinę veržtuvo
poveržlę.
4. Sumontuokite disko varžtą ir įjungę veleno
fiksavimo mechanizmą tvirtai suveržkite varžtą
pateikiamu veržliarakčiu (sukite prieš laikrodžio
rodyklę, kairiniai sriegiai).
ĮSPĖJIMAS! Žinokite, kad pjovimo
diską galima keisti tik taip, kaip
nurodyta. Naudokite tik techninių
duomenų skyriuje nurodytus pjovimo
diskus; kat. Nr.: Rekomenduojama
naudoti DT4260.
Pjovimo staklių gabenimas
(1A, 1B pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
17
LIETUVIŲ
prieš gabendami stakles VISADA
fiksuokite bėgelio blokavimo rankenėlę,
įstrižo pjovimo, nuožambaus pjovimo
rankenėlę, apatinio fiksatoriaus strypą
ir kreiptuvo reguliavimo rankenėles.
Nenaudokite apsaugų aparatui gabenti
ar kelti.
Norėdami patogiai nešti įstrižo pjovimo stakles,
neškite už tam skirtos rankenos (d), įrengtos
staklių rankenos viršuje.
• Gabendami pjovimo stakles nuleiskite galvutę
ir nuspauskite apatinio fiksatoriaus strypą (l).
• Fiksuokite bėgelio rankenėlę su pjūklo
galvute, nustatyta į priekinę padėtį, fiksuokite
įstrižo pjūvio petį į kairę pusę nuožambiu
kampu, galutinai į vidų paslinkite kreiptuvą
(n) ir fiksuokite įstrižo pjūvio fiksavimo
rankenėlę (ee) su pjūklo galvute, nustatyta
į vertikalią padėtį, kad įrenginys būtų kuo
kompaktiškesnis.
• Visada naudokite rankeną įrankiui nešti (d)
arba įdubimus rankai (p).
Funkcijos ir valdikliai
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
ĮSTRIŽO PJŪVIO VALDIKLIS (11 PAV.)
Su įstrižo pjūvio fiksavimo rankena (u) ir įstrižo
pjūvio fiksatoriaus mygtuku (v) galėsite pjauti
staklėmis iki 60° kampu į dešinę pusę ir 50°
kampu į kairę. Kad pjautumėte kampu, pakelkite
įstrižo pjūvio fiksavimo rankeną, spauskite įstrižo
pjūvio fiksatoriaus mygtuką ir įstrižo pjūvio skalėje
nustatykite norimą kampą. Spauskite žemyn įstrižo
pjūvio fiksavimo rankeną, kad užfiksuotumėte
kampą.
ĮSTRIŽO PJŪVIO FIKSAVIMO RANKENĖLĘ
(1B PAV.)
Su įstrižo pjūvio fiksatoriumi galėsite įstrižai pjauti
49° laipsniu kampu į kairę arba į dešinę. Kad
sureguliuotumėte įstrižo pjūvio nustatymą, pasukite
rankenėlę (ee) prieš laikrodžio rodyklę. Pjūklo
galvutė lengvai pakreipiama į kairę ar dešinę, kai
patraukta 0° kampo atšaukimo rankenėlė. Kad
suveržtumėte, pasukite įstrižo pjūvio fiksavimo
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.
18
ĮSTRIŽO PJŪVIO 0° KAMPU STABDIKLIO
ATŠAUKIMO FUNKCIJA (1B PAV.)
Naudodami įstrižo pjūvio stabdiklio atšaukimo
funkciją (ff) galite pakreipti pjūklą į dešinę už 0°
kampo žymos.
Įjungtos pjovimo staklės automatiškai sustos
ties 0° kampo žyma, kai keliamos iš kairės. Jei
norite laikinai pasukti pjūklą už 0° žymos į dešinę,
patraukite įstrižo pjūvio fiksavimo rankenėlę
(ee). Kai rankenėlė atleista, bus iš naujo įjungta
stabdiklio atšaukimo funkcija. Įstrižo pjūvio
fiksavimo rankenėlę galima užfiksuoti pasukant ją
180° kampu.
Kai ji yra ties 0° žyma, stabdiklio atšaukimo
funkcija užblokuojama. Kad naudotumėte
atšaukimo funkciją, šiek tiek pasukite pjūklą į kairę.
ĮSTRIŽO PJŪVIO 45 ° KAMPU STABDIKLIO
ATŠAUKIMO FUNKCIJA (12 PAV.)
Iš viso yra dvi įstrižo pjovimo svirtys - po vieną
kiekvienoje staklių pusėje. Kad pjūvis būtų įstrižas
daugiau negu 45° kampu, tiek į kairę, tiek į dešinę,
patraukite įstrižo pjūvio 45° kampu stabdiklio
atšaukimo svirtį (a1) atgal. Galinėje padėtyje
pjovimo staklėmis galima pjauti ir už šių stabdiklių.
Kai reikalingi pjūvio 45° kampu stabdikliai,
patraukite Įstrižo pjūvio 45° kampu stabdiklio
atšaukimo svirtį į priekį.
LUBŲ APVADŲ ĮSTRIŽO PJOVIMO STREKTĖS
(12 PAV.)
Kai pjaunate plokščias viršutines briaunas,
staklėmis galima tiksliai ir staiga nustatyti lubų
apvadų stabdiklį, kairėje arba dešinėje (žr.
Plokščių lubų apvadų pjovimo ir sudėtinio
pjūvio funkcijos instrukcijas). Lubų apvadų
įstrižo pjovimo strektes (a3) galima pasukti, kad
būtų pasiektas lubų apvadų reguliavimo varžtas.
Jei norite pakeisti lubų apvadų įstrižo pjovimo
strektės kryptį, nuimkite fiksuojamąjį žiedą, 22,5°
įstrižo pjovimo strektę (a2) ir 30° lubų apvadų
įstrižo pjovimo strektę (a3). Apverskite lubų apvadų
įstrižo pjovimo strektę (a3) taip, kad 33,86° tekstas
būtų nukreiptas į viršų. Vėl prisukite varžtą,
tvirtinantį 22,5° įstrižo pjovimo strektę ir lubų
apvadų įstrižo pjovimo strektę. Tikslumo nuostata
nebus paveikta.
22,5° ĮSTRIŽO PJOVIMO STREKTĖS (12 PAV.)
Pjovimo staklėmis galima staiga ir tiksliai nustatyti
22,5° įstrižą pjūvį, į kairę arba į dešinę. 22,5° įstrižo
pjovimo strektę (a2) galima pasukti, kad būtų
pasiektas lubų apvadų reguliavimo varžtas (zz).
BĖGELIO FIKSAVIMO RANKENĖLĖ (1 A PAV.)
Su bėgelio fiksavimo rankenėle (g) galėsite tvirtai
užfiksuoti pjūklo galvutę, kad ji nenuslystų bėgeliu
LIETUVIŲ
(j). Tai būtina norint atlikti tam tikrus pjūvius arba
gabenant stakles.
IŠDROŽŲ STABDIKLIS (1B PAV.)
Išdrožų stabdiklis (bb) suteikia galimybę riboti
disko pjūvio gylį. Stabdiklis tinka darant išdrožas
ar ilgus vertikalius pjūvius. Sukite išdrožų stabdiklį
į priekį ir sureguliuokite gylio reguliavimo varžtą
(aa), kad nustatytumėte norimą pjūvio gylį. Kad
užfiksuotumėte sureguliuotą nuostatą, suveržkite
sparnuotąją veržlę (z). Sukant išdrožų stabdiklį
į staklių galą išdrožų stabdiklio funkcija bus
praleidžiama. Jei gylio reguliavimo varžtas yra
prisuktas per tvirtai ir jo negalima atsukti ranka,
galima naudoti pateikiamą veržliaraktį (cc).
APATINIO FIKSATORIAUS STRYPAS (1A PAV.)
ĮSPĖJIMAS: Apatinio fiksatoriaus
strypą galima naudoti tik nešiojant
stakles ar jas sandėliuojant. NIEKADA
nenaudokite apatinio fiksatoriaus
strypo jokiems pjovimo veiksmams.
Kad užblokuotumėte pjūklo galvutę apatinėje
padėtyje paspauskite pjūklo galvutę žemyn, tada
įspauskite apatinio fiksatoriaus strypą (l) ir atleiskite
pjūklo galvutę. Taip pjūklo galvutė bus saugiai
laikoma apatinėje padėtyje kai staklės perkeliamos
iš vienos vietos į kitą. Jei norite atleisti pjūklo
galvutę, paspauskite ją žemyn ir ištraukite varžtą.
SLYDIMO FIKSATORIAUS SVIRTIS (13, 23 PAV.)
Slydimo fiksatoriaus svirtis (a6) nustato stakles į
tokią padėtį, kurioje maksimizuojamas pagrindo
formos pjovimas, kai pjaunama vertikaliai, kaip
parodyta 23 paveikslėlyje.
Reguliavimas
Įstrižo pjovimo staklės yra visiškai ir tiksliai
sureguliuotos gamykloje. Jei dėl gabenimo,
naudojimo ar kitos priežasties reikia pareguliuoti
iš naujo, laikykitės toliau pateikiamų staklių
reguliavimo instrukcijų. Kartą pareguliavus, šios
nuostatos turėtų likti tikslios.
ĮSTRIŽO PJŪVIO REGULIAVIMAS (11, 14 PAV.)
1. Atblokuokite įstrižo pjūvio fiksavimo rankeną
(u) ir sukite įstrižo pjūvio petį, kol įstrižo pjūvio
fiksatoriaus mygtukas (v) užsifiksuos ties
pjūvio 0° kampu padėtyje. Nefiksuokite įstrižo
pjūvio fiksavimo rankenos.
2. Padėkite kampainį prie staklių kreiptuvo ir
disko, kaip parodyta. (Nelieskite kampainiu
disko dantukų galiukų. Priešingu atveju
matavimas gali būti netikslus.)
3. Jei pjovimo disko padėtis nėra tiksliai statmena
kreiptuvui, atlaisvinkite keturis varžtus (ww),
laikančius įstrižo pjovimo skalę (s) ir stumkite
įstrižo pjūvio fiksavimo rankeną ir skalę į
kairę ar dešinę, kol ašmenys bus statmeni
kreiptuvui, kaip pamatuota kampainiu.
4. Vėl suveržkite keturis varžtus. Šiuo metu dar
nekreipkite dėmesio į įstrižo pjovimo rodyklės
(uu) rodmenis.
ĮSTRIŽO PJOVIMO RODYKLĖ (11 PAV.)
1. Atblokuokite įstrižo pjūvio fiksavimo rankeną
(u), kad pastumtumėte įstrižo pjūvio petį į
nulinę padėtį.
2. Atlaisvinę įstrižo pjūvio fiksavimo rankeną
leiskite įstrižo pjūvio fiksatoriui užsifiksuoti
vietoje sukant įstrižo pjūvio petį į nulinę padėtį.
3. Stebėkite įstrižo pjovimo rodyklę (uu) ir įstrižo
pjūvio skalę (s), parodytas 11 paveikslėlyje.
Jeigu rodyklė nerodo tiksliai nulio, atlaisvinkite
įstrižo pjovimo rodyklės varžtą (vv) laikydami
rodyklę vietoje, tada pakeiskite rodyklės vietą
ir užveržkite varžtą.
NUOŽAMBAUS KAMPAINIO SULYGINIMAS SU
STALU (1A, 1B, 12, 15 PAV.)
1. Kad sulygintumėte nuožambų kampainį su
stalu, užfiksuokite petį apatinėje padėtyje
naudodami apatinio fiksatoriaus strypą (l).
2. Pridėkite kampainį prie disko, pasirūpinkite,
kad kampainis nebūtų ties dantukų viršumi.
3. Atlaisvinkite nuožambaus pjūvio fiksavimo
rankenėlę (ee) ir pasirūpinkite, kad petys būtų
tvirtai prispaustas prie nuožambaus pjovimo 0°
kampu stabdiklio.
4. Kiek reikia pasukite pjovimo 0° kampu
reguliavimo varžtą (a5) 13 mm (1/2»)
disko veržliaraktį (cc), kad diskas būtų ties
nuožambaus pjovimo 0° padėtimi stalo
atžvilgiu.
NUOŽAMBAUS PJOVIMO RODYKLĖS
REGULIAVIMAS ( 12 PAV.)
Jei nuožambaus pjovimo rodyklės (yy) nerodo
nulio, atlaisvinkite visus varžtus (xx), laikančius
kiekvieną įstrižo pjovimo rodyklę ir pareguliuokite
kiek reikia. Prieš reguliuodami visus kitus
nuožambaus pjovimo varžtus užtikrinkite, kad
nuožambaus pjovimo 0° kampu padėtis yra
tinkama, o nuožambaus pjovimo rodyklės yra
nustatytos.
NUOŽAMBAUS PJOVIMO STABDIKLIO 45°
KAMPU Į DEŠINĘ IR Į KAIRĘ REGULIAVIMAS
(1B, 12 PAV.)
Jei norite sureguliuoti nuožambaus pjovimo 45°
kampu į dešinę stabdiklį:
1. Atlaisvinkite nuožambaus pjūvio fiksavimo
rankenėlę (ee) ir patraukite nuožambaus
19
LIETUVIŲ
pjovimo 0° kampu stabdiklį (ff), kad
atšauktumėte nuožambaus pjovimo 0° kampu
stabdiklio funkciją.
2. Kai staklės yra visiškai nustatytos pjauti į
dešinę, jei nuožambaus pjovimo rodyklė (yy)
nerodo tiksliai 45°, pasukite nuožambaus
pjovimo 45° kampu į kairę reguliavimo varžtą
(a4) 13 mm (1/2») disko veržliarakčiu(cc), kol
nuožambaus pjovimo rodyklė tiksliai rodys 45°.
Jei norite sureguliuoti nuožambaus pjovimo 45°
kampu į kairę stabdiklį:
1. Atlaisvinkite nuožambaus pjūvio fiksavimo
rankenėlę ir pakreipkite galvutę į kairę.
2. Jei nuožambaus pjovimo rodyklė nerodo
tiksliai 45°, sukite nuožambaus pjovimo
45° kampu į dešinę reguliavimo varžtą, kol
nuožambaus pjovimo rodyklė tiksliai rodys 45°.
NUOŽAMBAUS PJOVIMO STABDIKLIO
REGULIAVIMAS TIES 22,5° (ARBA 30°) KAMPU
(1B, 12 PAV.)
PASTABA: Reguliuokite nuožambaus pjūvio
kampus tik atlikę įstrižo pjovimo 0° kampu ir
nuožambaus pjovimo rodyklės reguliavimą.
Kad nustatytumėte nuožambaus pjovimo į kairę
22,5° kampą, apverskite kairiąją nuožambaus
pjovimo 22,5° kampu strektę (a2). Atlaisvinkite
nuožambaus pjūvio fiksavimo rankenėlę (ee) ir
pakreipkite galvutę iki galo į kairę. Jei nuožambaus
pjovimo rodyklė (yy) nenurodo tiksliai 22,5°,
pasukite lubų apvadų reguliavimo varžtą (zz), kad
liestųsi prie strektės, 10 mm (7/16») veržliarakčiu,
kol nuožambaus pjovimo rodyklė rodys 22,5°.
Kad nustatytumėte nuožambaus pjovimo į dešinę
22,5° kampą, apverskite dešiniąją nuožambaus
pjovimo 22,5° kampu strektę. Atlaisvinkite
nuožambaus pjūvio fiksavimo rankenėlę ir
patraukite nuožambaus pjovimo 0° kampu
stabdiklį (ff), kad atšauktumėte įstrižo pjovimo 0°
kampu stabdiklio funkciją. Kai staklės yra visiškai
nustatytos pjauti į dešinę, jei nuožambaus pjovimo
rodyklė nerodo tiksliai 22,5°, pasukite lubų apvadų
reguliavimo varžtą (zz), kad liestųsi prie strektės,
10 mm (7/16») veržliarakčiu, kol nuožambaus
pjovimo rodyklė rodys 22,5°.
KREIPTUVO REGULIAVIMAS (1A PAV.)
Kreiptuvo viršutinę dalį galima reguliuoti, kad
susidarytų tarpelis, ir galima būtų pjauti įstrižu 49°
kampu į kairę ir dešinę.
1. Kad sureguliuotumėte kiekvieną kreiptuvą (n),
atlaisvinkite kreiptuvo reguliavimo rankenėlę
(m) ir pastumkite kreiptuvą į išorę.
2. Pasukite diską, nejungdami pjovimo staklių, ir
patikrinkite, ar susidaro tinkamas tarpelis.
20
3. Pareguliuokite taip, kad diskas būtų kuo arčiau
kreiptuvo, kad ruošinys galėtų maksimaliai į jį
remtis, tačiau nekliudytų pečiui judėti aukštyn
ir žemyn.
4. Gerai priveržkite kreiptuvo reguliavimo
rankenėlę.
5. Kai įstrižo pjovimo operacijos bus baigtos,
pakeiskite kreiptuvo buvimo vietą.
Kai kuriems pjūviams gali prireikti patraukti
kreiptuvus arčiau disko. Kad tai atliktumėte,
pasukite kreiptuvo reguliavimo rankenėles (m) du
pasukimus ir pastumkite kreiptuvus arčiau disko
negu įprastai, tada suveržkite kreiptuvo reguliavimo
rankenėles. Pirmiausia pasukite diską neįjungę
staklių, kad diskai neliestų kreiptuvų.
PASTABA: Kreiptuvo grioveliai gali užsikimšti
pjuvenomis. Išvalykite juos šepetėliu arba žemo
slėgio oro srove.
APSAUGINIO GAUBTO VEIKIMAS IR
MATOMUMAS (1A PAV.)
Apatinis apsauginis gaubtas (a) ant staklių yra
sukonstruotas taip, kad automatiškai atidengtų
diską, kai petys nuleistas žemyn ir uždengtų, kai
pakeltas.
Įrengiant arba nuimant pjovimo diskus, arba
atliekant techninę pjovimo staklių apžiūrą, šį
apsauginį gaubtą galima pakelti rankiniu būdu.
NIEKUOMET NEKELKITE apatinio DISKO
APSAUGINIO GAUBTO RANKOMIS, JEI DISKAS
NESUSTABDYTAS.
PLOKŠTES SU ĮPJOVA REGULIAVIMAS
(1A PAV.)
Kad sureguliuotumėte plokštes su įpjova (w),
atlaisvinkite varžtus, fiksuojančius plokštes su
įpjova vietoje. Sureguliuokite taip, kad plokštės su
įpjova būtų kuo arčiau, tačiau netrukdytų diskui
judėti.
Jei reikalingas nulinis įpjovos plotis, nustatykite
plokštes su įpjova kuo arčiau vieną prie kitos.
Dabar galima lėtai pjauti pjovimo disku, o tarpelis
tarp disko ir plokštės su įpjova bus kuo mažesnis.
BĖGELIO KREIPTUVO REGULIAVIMAS
(1A PAV.)
Reguliariai tikrinkite, koks laisvumas ir tarpas tarp
bėgelių (j).
Dešinįjį bėgelį galima reguliuoti reguliavimo varžtu
(h). Norėdami sumažinti tarpą, 4 mm šešiakampiu
veržliarakčiu palaipsniui sukite reguliavimo varžtą
pagal laikrodžio rodyklę, o pjūklo galvutę slinkite
atgal ir į priekį.
LIETUVIŲ
ĮSTRIŽO PJŪVIO FIKSATORIAUS
REGULIAVIMAS (1A, 16 PAV.)
NAUDOJIMAS
Jei staklių stalą galima pastumti, kai įstrižo pjūvio
fiksatoriaus rankena yra užblokuota (apačioje),
įstrižo pjūvio fiksatoriaus strypą (a7) reikia
pareguliuoti.
Naudojimo instrukcija
1. Pastumkite įstrižo pjūvio fiksatoriaus rankeną
(u) į atblokuotą padėtį (aukštyn).
2. Naudodami 13 mm (1/2») veržliaraktį atviru
galu atlaisvinkite fiksavimo veržlę (a8) ant
įstrižo pjūvio fiksatoriaus strypo.
3. Naudodami veržliaraktį su išpjovomis
suveržkite įstrižo pjūvio fiksatoriaus strypą
sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę, kaip
parodyta 16 paveikslėlyje. Sukite fiksavimo
strypą, kol priglus, tada pasukite vieną
pasukimą prieš laikrodžio rodyklę.
4. Iš naujo užblokuokite įstrižo pjūvio fiksatorių
ties neužfiksuotu matmeniu įstrižo pjūvio
skalėje, pavyzdžiui, 34°, įsitikinkite, kad stalas
nesisuka.
5. Priveržkite antveržlę.
Prieš pradėdami darbą
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Vadovaukitės tema Pjovimo diskai, esančia
skiltyje Pasirenkami priedai , ir pasirinkite diską,
kuris geriausiai atitinka jūsų poreikius.
Įsitikinkite, kad staklės būtų pastatytos taip, kad
tenkintų ergonomines sąlygas pagrindo aukščio ir
stabilumo atžvilgiu. Staklių statymo vietą privaloma
pasirinkti taip, kad operatoriui būtų užtikrintas
geras apžvalgos laukas ir aplink stakles liktų
pakankamai vietos laisvai tvarkyti ruošinius.
• Sumontuokite tinkamą pjovimo diską.
Nenaudokite pernelyg nusidėvėjusių diskų.
Maksimalus sukimosi greitis neturi viršyti
pjovimo disko sukimosi greičio. Nenaudokite
jokių šlifavimo diskų.
Norėdami sumažinti vibraciją, užtikrinkite, kad
darbo aplinkoje temperatūra nebūtų per žema,
staklės ir priedai būtų gerai techniškai prižiūrėti,
o ruošiniai būtų tinkamo dydžio pjauti šiomis
staklėmis.
• Nebandykite pjauti per daug mažų ruošinių.
Šį aparatą naudojantys Jungtinės Karalystės
piliečiai turėtų atkreipti dėmesį į „medienos
apdirbimo reglamentą 1974“ ir bet kokius šio
dokumento pakeitimus.
• Leiskite diskui pjauti laisvai. Per daug
nespauskite.
• Leiskite varikliui įsisukti visu greičiu, ir tik tada
pradėkite pjauti.
• Patikrinkite, ar tvirtai užveržtos visos fiksavimo
rankenėlės ir veržiklių rankenos.
• Pritvirtinkite ruošinį.
• Nors šiomis staklėmis galima pjauti medieną
ir daugelį nemetalinių medžiagų, ši naudojimo
instrukcija skirta tik medienos pjovimui. Tie
patys nurodymai taikomi kitoms medžiagoms.
Nepjaukite geležinių (geležies ir plieno)
medžiagų, pluoštinio cemento ar mūro su šiuo
pjūklu!
• Būtinai naudokite plokštę su įpjovomis.
Nenaudokite įrenginio, jei plokštės įpjova yra
platesnė nei 10 mm.
Prijunkite stakles prie bet kokio buitinio 60 Hz
maitinimo šaltinio. Įtampos duomenis rasite
duomenų lentelėje. Pasirūpinkite, kad laidas
netrukdytų dirbti.
Tinkama kūno ir rankų padėtis
(17A, 17B pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų, VISADA
laikykite rankas tinkamoje padėtyje,
kaip parodyta 17A pav.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų, VISADA
tvirtai laikykite įrankį, kad atlaikytumėte
staigią reakciją.
• Niekada nekiškite rankų prie pjūklo. Laikykite
rankas ne arčiau kaip 152 mm (6») nuo disko.
• Pjaudami tvirtai laikykite ruošinį prispaudę prie
pagrindo ir atrėmę jį į kreiptuvą. Nepaleiskite
21
LIETUVIŲ
ruošinio, kol neatleisite gaiduko ir diskas
visiškai nesustos.
• PRIEŠ UŽBAIGDAMI PJŪVĮ VISADA
PALEISKITE DISKĄ NEJUNGDAMI STAKLIŲ,
KAD GALĖTUMĖTE PATIKRINTI DISKO
KELIĄ. NESUKRYŽIUOKITE RANKŲ, KAIP
PARODYTA 17B PAVEIKSLĖLYJE.
• Kojomis tvirtai remkitės į grindis ir išlaikykite
tinkamą pusiausvyrą. Traukdami įstrižo
pjovimo rankeną kairėn ir dešinėn, sekite ja ir
stovėkite truputį atokiau nuo pjovimo disko.
• Sekite pieštuku pažymėtą liniją, žiūrėdami
prieš užtvaras.
Įjungimas ir išjungimas
(1B pav.)
Jei norite išjungti stakles, spauskite svirtinį jungiklį
(x). Norėdami įrankį išjungti, atleiskite gaiduką.
2. Sulyginkite pieštuku pažymėtą liniją su disko
šešėliu. Kad šešėlis tiksliai sutaptų su pieštuku
pažymėta linija, turite sureguliuoti įstrižo ar
nuožambaus pjovimo kampus.
Pagrindiniai staklių pjūviai
(1A, 1B, 18, 19 pav.)
Jei nenaudojama slydimo funkcija, pasirūpinkite,
kad staklių galvutė būtų kuo toliau pastumta kuo
toliau, o bėgelio fiksavimo rankenėlė(g) suveržta.
Tada staklės neslys palei bėgelius, kai ruošinys
prikabintas.
Nerekomenduojama pjauti kelių ruošinių, tačiau tai
galima atlikti saugiai, užtikrinant, kad kiekvienas
ruošinys bus tvirtai pritvirtintas prie stalo ir
kreiptuvo.
TIESUS VERTIKALUS KRYŽMINIS PJŪVIS
Prieš atlikdami pjūvį pasukite diską visu darbinio
greičiu.
1. Įstrižo pjūvio peties fiksatorių nustatykite ties
nuliu ir tvirtai prispauskite medieną prie stalo
(q) ir kreiptuvo (n).
Prieš pakeldami pjūklo galvutę atleiskite gaiduką ir
leiskite stabdžiui sustabdyti diską.
2. Kai bėgelio fiksavimo rankenėlė (g) suveržta,
įjunkite stakles spausdami gaiduką (x).
Gaiduke padaryta anga spynelei įkišti ir užrakinti
stakles.
3. Kai staklės pradeda veikti visu greičiu,
sklandžiai ir lėtai nuleiskite petį, kad
pjautumėte medieną. Leiskite, kad diskas
visiškai sustotų, ir tik tada atkelkite rankeną.
REGULIUOJAMO GREIČIO NUSTATYMAS
(1B PAV.)
Greičio kontrolės ratuką (hh) galima naudoti
tikslesniam reikiamo greičio intervalo nustatymui.
• Pasukite greičio kontrolės ratuką (hh) iki
norimo diapazono, kuris nurodytas skaičiumi.
• Didelį pjovimo greitį naudokite minkštoms
medžiagoms pjauti, pvz., medienai. Pjaudami
metalą, naudokite mažą pjovimo greitį.
XPSTM šviesos diodų darbinio
apšvietimo sistema (1A, 1B
pav.)
PASTABA: Įstrižo pjovimo staklės turi būti
prijungtos prie maitinimo šaltinio.
XPS™ šviesos diodų darbinio apšvietimo sistema
yra su įjungimo / išjungimo jungikliu (y). XPS™
šviesos diodų darbinio apšvietimo sistema
nepriklausoma nuo įstrižo pjovimo staklių gaiduko.
Dirbant su staklėmis šviesos nereikia.
Jei norite pjauti per esamą pieštuku pažymėtą liniją
ant medienos gabalėlio:
1. Įjunkite XPS™ sistemą, tada patraukite
darbinę rankeną (c) žemyn, kad pjovimo
diskas priartėtų prie medienos. Ant medienos
bus matomas disko šešėlis.
22
SLYSTANTIS KRYŽMINIS PJŪVIS
Jei pjaunate didesnį negu 51 x 150 mm (2»
x 6» [51 x 105 mm (2» x 4») pjaudami įstrižu
45° kampu]) ruošinį, pjaukite judesiu „išorėnžemyn-atgal“, atlaisvinę bėgio fiksatoriaus
rankenėlę (g) (18 pav.).
Patraukite stakles į save, nuleiskite pjūklo galvutę
žemyn link ruošinio, tada lėtai spauskite stakles
atgal, kad užbaigtumėte pjūvį.
Traukdami atgal neleiskite staklėms liestis prie
ruošinio viršaus. Staklės gali pasislinkti link jūsų ir
jus sužaloti arba apgadinti ruošinį.
ĮSTRIŽAS KRYŽMINIS PJŪVIS
Pjaunant kampus įstrižo pjūvio kampas dažnai
yra 45°, tačiau jį galima nustatyti nuo nulio iki 50°
pjaunant į kairę arba iki 60° pjaunant į dešinę.
Toliau pjaukite taip pat, kaip ir atlikdami tiesų
vertikalų kryžminį pjūvį.
Pjaudami įstrižą pjūvį platesniuose negu
51 x 105 mm (2» x 4») ruošiniuose, kurie yra
trumpesni, visada prispauskite ilgesnę pusę prie
kreiptuvo (19 pav.).
NUOŽAMBUS PJŪVIS
Galima nustatyti nuožambius kampus nuo 49° į
dešinę iki 49° į kairę, juos galima pjauti nustačius
LIETUVIŲ
įstrižo pjūvio petį nuo 50° į kairę arba 60° į
dešinę. Išsamių nuožambaus pjūvio sistemos
naudojimo instrukcijų ieškokite skyriuje Funkcijos
ir valdikliai.
1. Atlaisvinkite įstrižo pjūvio fiksatorių (ee) ir kiek
reikia pastumkite stakles į kairę arba į dešinę.
Reikia pastumti kreiptuvą (n), kad susidarytų
tarpelis. Nustatę kreiptuvų padėtį suveržkite
kreiptuvo reguliavimo rankenėlę (m).
2. Tvirtai užveržkite įstrižo pjūvio fiksatorių.
Pjaunant itin stačiu kampu gali tekti nuimti dešinį ar
kairį kreiptuvą. Svarbios informacijos apie kreiptuvų
reguliavimą atliekant tam tikrus įstrižus pjūvius
ieškokite skiltyje Kreiptuvo reguliavimas, skyriuje
Reguliavimas.
Kad nuimtumėte kairį ar dešinį kreiptuvą, kelis
pasukimus atsukite kreiptuvo reguliavimo
rankenėlę (m) ir išstumkite kreiptuvą.
GRIOVELIŲ DARYMAS (1B PAV.)
Šiose staklėse yra įrengtas išdrožų stabdiklis (bb),
gylio reguliavimo varžtas (aa) ir sparnuotoji veržlė
(z), su kuriais galima išdrožti griovelius.
• Stumtelėkite išdrožų stabdiklį (bb) link pjūklo
priekio.
• Sureguliuokite sparnuotąją veržlę (z) ir gylio
reguliavimo varžtą (aa), kad nustatytumėte
norimą griovelio gylį.
• Dėkite maždaug 5 cm medžio gabalėlį tarp
kreiptuvo ir ruošinio, kad tiesiai išdrožtumėte
griovelį.
PJOVIMO KOKYBĖ
Bet kurio pjūvio lygumas priklauso nuo daugybės
kintamųjų, pavyzdžiui, nuo pjaunamos medžiagos,
disko tipo, aštrumo ir pjūvio tikslumo.
Kai norima išgauti lygiausią pjovimą (formuojant
ar atliekant kitą tikslų darbą), naudojamas aštrus
diskas (60 dantukų) ir pjaunama lėčiau, kadangi tai
padeda pasiekti norimą rezultatą.
ĮSPĖJIMAS: Įsitikinkite, kad pjaunant
medžiaga nepasislenka; tvirtai
įtvirtinkite ją. Leiskite, kad diskas
visiškai sustotų, ir tik tada atkelkite
rankeną. Jei ruošinio gale lieka mažų
medžio pluošto atskalų, toje vietoje, kur
bus atliekamas pjūvis, ant medienos
priklijuokite maskavimo juostelę.
Atsargiai pjaukite per juostelę, kai
baigsite, ją atsargiai nulupkite.
Ruošinio priveržimas (4 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Prieš pjaunant priveržtas,
subalansuotas ir pritvirtintas ruošinys
užbaigus pjovimą gali išsibalansuoti.
Išbalansuotas ruošinys gali paversti
pjūklą arba kokį nors kitą daiktą, prie
kurio pritvirtintas ruošinys, pavyzdžiui,
stalą arba darbastalį. Atlikdami pjūvį,
kuris gali išbalansuoti ruošinį, visada
tinkamai atremkite ruošinį ir užtikrinkite,
kad pjūklas būtų gerai pritvirtintas prie
stabilaus paviršiaus. Priešingu atveju
galite susižaloti.
ĮSPĖJIMAS: Kai naudojamas
veržtuvas, jo kojelė turi likti suveržta
virš pjūklo pagrindo. Visada priveržkite
ruošinį prie staklių pagrindo, o ne prie
kurios nors kitos darbo vietos srities.
Pasirūpinkite, kad veržtuvo kojelė
nebūtų priveržta prie staklių pagrindo
krašto.
DĖMESIO: Visada naudokite ruošinio
veržtuvą, kad geriau kontroliuotumėte
įrenginį ir sumažintumėte personalo
sužalojimo ir ruošinio apgadinimo
tikimybę.
Naudokite su staklėmis pateiktą ruošinio veržtuvą
(kk). Kad galėtumėte geriau suveržti, kairį ir dešinį
veržtuvus galima pastumti iš šono į šoną. Tam tikro
dydžio ir tam tikrų matmenų ruošiniui gali tikti ir
kitos priemonės, pavyzdžiui, spyruokliniai, juostiniai
ar C formos veržtuvai.
Jei norite sumontuoti veržtuvą
1. Įkiškite jį į skylę už kreiptuvo. Veržtuvas
turi būti nukreiptas į įstrižo pjovimo staklių
galą. Veržtuvo strypo griovelis turi būti iki
galo įkištas į pagrindą. Pasirūpinkite, kad šis
griovelis būtų iki galo įkištas į įstrižo pjovimo
staklių pagrindą. Jei griovelis matyti, veržtuvas
nebus saugus.
2. Sukite veržtuvą 180° kampu link įstrižo
pjovimo staklių priekio.
3. Atlaisvinkite rankenėlę, kad pastumtumėte
veržtuvą aukštyn arba žemyn, tada tiksliojo
reguliavimo rankenėle tvirtai suveržkite ruošinį.
PASTABA: Pjaudami įstrižai padėkite veržtuvą
į priešingą pusę nuo pagrindo. PRIEŠ
UŽBAIGDAMI PJŪVĮ VISADA PALEISKITE DISKĄ
NEJUNGDAMI STAKLIŲ, KAD GALĖTUMĖTE
PATIKRINTI DISKO KELIĄ. PASIRŪPINKITE, KAD
VERŽTUVAS NETRUKDYTŲ VEIKTI STAKLĖMS
AR APSAUGINIAMS GAUBTAMS.
Atrama ilgiems ruošiniams
(7 pav.)
VISUOMET PAREMKITE ILGUS RUOŠINIUS.
23
LIETUVIŲ
Kad pailgintumėte staklių stalo plotį naudokite
DE7023-XJ arba DE7033 stovus (nn). Ilgus
ruošinius paremkite bet kokiomis patogiomis
priemonėmis, pavyzdžiui, ožiais ar panašiais
prietaisais, kad ilgi galai nenusvirtų.
Nuotraukų rėmelių, nuožulnių
dėžučių ir kitų ketursienių gaminių pjovimas (20, 21 pav.)
Pabandykite atlikti nesudėtingus darbus,
naudodami medžiagos atraižas, kol įgusite dirbti su
aparatu ir „pajausite“ jį. Šios staklės – nuostabus
įrankis ornamentiniams kampams pjauti, pvz., kaip
parodyta 20 pav.
A eskizas 21 paveikslėlyje rodo sujungimą, atliktą
naudojant įstrižo reguliavimo metodą. Parodytas
sujungimas gali būti atliktas naudojant bet kurį
nurodytą metodą.
• Nuožambio nustatymų naudojimas:
– Dviejų lentų nuožambis nustatytas prie 45°
kampu, sudarant 90° kampą.
– Įstrižo pjūvio petys yra užfiksuotas nulinėje
padėtyje, o nuožambio nustatymas yra
užfiksuotas ties 45°.
– Ruošinys atremtas plokščiuoju šonu į
pagrindą ir siauruoju – kraštu į kreiptuvą.
• Įstrižumo nustatymų naudojimas:
– Tą patį pjūvį galima atlikti ir pjaunant įstrižai
dešinėje ir kairėje, kai lenta atremta į
stabdiklį.
Formuojamos apdailos ar kitų
rėmų pjovimas (21 pav.)
B eskizas 21 paveikslėlyje rodo sujungimą, atliktą
įžambaus pjūvio petį nustačius ties 45°, kad
dviejų lentų įžambumas suformuotų 90° kampą.
Kad atliktumėte šio tipo sujungimą, nustatykite
nuožambį ties nuliu, o įžambaus pjūvio petį – ties
45°. Tada vėl ruošinį atremkite plokščiuoju šonu į
pagrindą ir siauruoju – kraštu į kreiptuvą.
Du eskizai 21 pav. skirti tik ketursieniams
objektams. Keičiant pusių skaičių, kinta ir
nuožambio bei įstrižumo kampai. Toliau pateiktoje
schemoje pavaizduoti įvairioms formoms tinkami
kampai, su sąlyga, kad visi šonai yra vienodo ilgio.
24
ŠONŲ skaičius
ĮSTRIŽO AR
NUOŽAMBAUS
PJŪVIO KAMPAS
4
45 °
5
36 °
6
30 °
7
25,7 °
8
22,5 °
9
20 °
10
18 °
Pjaudami schemoje nepavaizduotos formos ruošinį
naudokite šią formulę: 180 ° padalinta iš šonų,
lygių įstrižam pjūviui, skaičiaus (jei medžiaga
pjaunama vertikaliai) arba nuožambaus pjovimo
kampo (jei medžiaga pjaunama paguldyta
plokščia).
Sudėtinių įstrižų pjūvių pjovimas (22 pav.)
Sudėtinis įstrižas pjūvis – tai pjūvis įstrižu ir
nuožambiu kampu tuo pačiu metu. Šio tipo pjūvių
reikia rėmams arba dėžėms su įžambiais šonais,
kaip parodyta 22 pav., pjauti.
ĮSPĖJIMAS: Jei pjovimo kampas kinta
nuo vieno pjūvio iki kito, patikrinkite, ar
gerai užfiksuota nuožambaus pjūvio
fiksatoriaus rankenėlė ir įžambaus
pjūvio fiksatoriaus rankena. Šias
rankenėles būtina užfiksuoti pakeitus
tiek įstrižus, tiek nuožulnius kampus.
Toliau pateikta schema (1 lentelė) padės jums
pasirinkti tinkamus nuožulnių ir įstrižų kampų
nustatymus įprastiems sudėtiniams įstrižiems
pjūviams atlikti.
• Pasirinkite norimą savo projekto kampą A (22
pav.) ir dėkite jį ant atitinkamo schemos lanko.
• Nuo to schemos taško vesdami žemyn
nustatysite tinkamą nuožambio kampą,
o skersai – tinkamą įstrižumo kampą.
• Nustatykite pjovimo stakles reikiamais
kampais ir atlikite keletą bandomųjų pjūvių.
Pasitreniruokite, sujungdami kartu keletą dalių.
Pavyzdys: Norėdami pagaminti keturkampę dėžę
su 26 ° išoriniais kampais (kampas A, 22 pav.),
naudokite viršutinį dešinįjį lanką. Raskite 26°
kampą ant diagramos lanko. Sekite susikertančia
horizontalia linija į abi puses, kad gautumėte
staklių įžambaus pjovimo kampo nustatymą (42 °).
Panašiai sekite vertikalia susikertančia linija į
viršų ir apačią, kad gautumėte staklių nuožambio
LIETUVIŲ
KVADRATINĖ DĖŽĖ
ŠONŲ DĖŽĖ ٦
Lubų apvadų pjovimas (1A, 5,
24A, 24B pav.)
Įstrižo pjovimo staklės yra puikiai pritaikytos
viršutinėms briaunoms pjauti. Kad tiktų gerai, lubų
apvadai turi būti pjaunami sudėtiniu įstrižu pjūvių ir
labai atidžiai.
”DĖŽĖS ŠONO KAMPAS („A
NUSTATYKITE ŠĮ ĮSTRIŽĄJĮ KAMPĄ PJOVIMO STAKLĖSE
nustatymą (18 °). Visuomet atlikite keletą
bandomųjų pjūvių, naudodami medienos atliekas,
kad įsitikintumėte, jog nustatymai yra tinkami.
ŠONŲ DĖŽĖ ۸
NUSTATYKITE ŠĮ NUOŽAMBŲJĮ KAMPĄ
PJOVIMO STAKLĖSE
Pagrindo formos pjovimas (13,
23 pav.)
Įstrižo pjovimo staklės yra su iš anksto nustatytais
įstrižo pjūvio fiksatoriaus taškais ties 31,62°
kampu į kairę ir į dešinę, kad būtų galima tinkamu
kampu pjauti lubų apvadus, taip pat – nuožambio
stabdiklio strektes ties 33,86° kampu į kairę ir į
dešinę. Taip pat ant nuožambaus pjūvio skalės (k)
yra žyma ties 33,9°. Toliau pateikiamoje schemoje
nurodyti tinkami lubų apvadų pjovimo nustatymai.
PASTABA: Labai svarbu išbandyti pjūvį
nuopjovose!
LUBŲ APVADŲ PJOVIMO INSTRUKCIJOS,
KAI RUOŠINYS PAGULDYTAS PLOKŠČIAI
IR NAUDOJAMOS SUDĖTINIO PJŪVIO
FUNKCIJOS (24A PAV.)
1. Ruošinys turi būti padėtas ant staklių stalo
platesne galine dalimi į apačią.
2. Padėkite apvado viršų prie kreiptuvo.
3. Toliau pateikti nustatymai yra skirti 45° lubų
apvadui su pakilimu.
• Tiesūs 90° pjūviai:
– Padėkite ruošinį prie kreiptuvo ir laikykite
jį, kaip parodyta 23 pav. Įjunkite stakles,
palaukite, kol diskas įsisuks visu greičiu,
tada sklandžiai nuleiskite petį per pjūvį.
VIDINIS KAMPAS
IŠORINIS KAMPAS
Kairė pusė
Nuožambis 30° kampu
į kairę
Įstrižo pjūvio stalo
nustatymas 35,26°
kampu į dešinę
Saugokite kairį pjūvio
galą
Nuožambis 30° kampu
į dešinę
Įstrižo pjūvio stalo
nustatymas 35,26°
kampu į kairę
Saugokite kairį pjūvio
galą
Dešinė pusė
Nuožambis 30° kampu
į dešinę
Įstrižo pjūvio stalo
nustatymas 35,26°
kampu į kairę
Saugokite dešinį pjūvio
galą
Nuožambis 30° kampu
į kairę
Įstrižo pjūvio stalo
nustatymas 35,26°
kampu į dešinę
Saugokite dešinį pjūvio
galą
PAGRINDO FORMOS NUO 76 MM IKI 171 MM
(NUO 3» IKI 6,75») PJOVIMAS VERTIKALIAI
PRIDĖJUS PRIE KREIPTUVO
PASTABA: Naudokite slydimo blokavimo svirtį
(a6), parodytą 13 pav., kai pjaunate pagrindo formą
nuo 76 mm iki 171 mm (nuo 3» iki 6,75») vertikaliai
pridėjus prie kreiptuvo.
Padėkite ruošinį, kaip parodyta 23 pav.
Visi pjūviai turi būti atlikti pridėjus formos galą prie
kreiptuvo, o apačią – prie stalo.
Kairė pusė
Dešinė pusė
VIDINIS KAMPAS
IŠORINIS KAMPAS
Įžambus pjūvis 45°
kampu į kairę
Saugokite kairę pjūvio
pusę
Įžambus pjūvis 45°
kampu į dešinę
Saugokite kairę pjūvio
pusę
Įžambus pjūvis 45°
kampu į dešinę
Saugokite dešinę pjūvio
pusę
Įžambus pjūvis 45°
kampu į kairę
Saugokite dešinę pjūvio
pusę
Iki 171 mm (6,75") storio ruošinį galima pjauti kaip aprašyta
aukščiau.
4. Šie nustatymai skirti standartiniams lubų
apvadų pjovimo kampams su 52° kampais
viršuje ir 38° kampais apačioje.
Kairė pusė
VIDINIS KAMPAS
IŠORINIS KAMPAS
Nuožambis 33,9 °
kampu į kairę
Įstrižo pjūvio stalo
nustatymas 31,62 °
kampu į dešinę
Saugokite kairį pjūvio
galą
Nuožambis 33,9 °
kampu į dešinę
Įstrižo pjūvio stalo
nustatymas 31,62 °
kampu į kairę
Saugokite kairį pjūvio
galą
25
LIETUVIŲ
Dešinė pusė
Nuožambis 33,9 °
kampu į dešinę
Įstrižo pjūvio stalo
nustatymas 31,62 °
kampu į kairę
Saugokite dešinį pjūvio
galą
Nuožambis 33,9 °
kampu į kairę
Įstrižo pjūvio stalo
nustatymas 31,62 °
kampu į dešinę
Saugokite dešinį pjūvio
galą
ALTERNATYVUS LUBŲ APVADŲ PJOVIMO
METODAS (5 PAV.)
Šiuo metodu pjaunant lubų apvadus nereikia
nuožambaus pjūvio. Smulkūs įžambaus
kampo pakeitimai gali būti atliekami nekeičiant
nuožambaus kampo. Kai pasitaiko kitokių, ne
90° kampų, stakles galima lengvai ir sparčiai
sureguliuoti, kad būtų pritaikytos jiems pjauti.
Primygtinai rekomenduojama naudoti DW7084
lubų apvadų kreiptuvo priedą (ll) dėl jo tikslumo ir
patogumo (5 pav.).
LUBŲ APVADŲ PJOVIMO SU KAMPU TARP
KREIPTUVO IR STAKLIŲ PAGRINDO VISŲ
PJŪVIŲ INSTRUKCIJOS (24B PAV.)
1. Pasukite apvadą tokiu kampu, kad apvado
apačia (dalis, dedama prie sienos) būtų
padėta prie kreiptuvo, o viršus – atremtas į
staklių stalą.
2. Kampinės apvado galo plokštumos turi būti
kampu padėtos tarp kreiptuvo ir staklių stalo.
Kairė pusė
Dešinė pusė
VIDINIS KAMPAS
IŠORINIS KAMPAS
Įžambus pjūvis 45°
kampu į dešinę
Saugokite dešinę pjūvio
pusę
Įžambus pjūvis 45°
kampu į kairę
Saugokite dešinę pjūvio
pusę
Įžambus pjūvis 45°
kampu į kairę
Saugokite kairę pjūvio
pusę
Įžambus pjūvis 45°
kampu į dešinę
Saugokite kairę pjūvio
pusę
Specialūs pjūviai
ĮSPĖJIMAS: Niekada nieko
nepjaukite, jei ruošinys
nepritvirtintas ant stalo ar prie
kreiptuvo.
ALIUMINIO PJOVIMAS (25A, 25B PAV.)
VISADA NAUDOKITE ATITINKAMĄ DISKĄ,
SPECIALIAI PAGAMINTĄ ALIUMINIUI PJAUTI.
Pjaunant tam tikrus ruošinius gali tekti naudoti
veržtuvą ar įrangą, saugančią, kad pjaunamas
ruošinys nejudėtų. Padėkite medžiagą taip, kad
pjautumėte ploniausią skerspjūvį, kaip parodyta
25A paveikslėlyje. 25B paveikslėlyje vaizduojamas
netinkamas šių išspaudų pjovimo būdas.
26
Pjaudami aliuminį, naudokite pjovimui skirtą tepalą.
Prieš pjaudami užtepkite pjovimui skirto tepalo
tiesiai ant pjovimo disko (ss). Niekada netepkite
tepalo ant judančio disko. Vaškinis tepalas puikiai
patepa ir neleidžia drožlėms prilipti prie disko.
IŠLINKUSIOS MEDŽIAGOS (26A, 26B PAV.)
Pjaudami išlinkusias medžiagas visada padėkite
jas kaip parodyta 26A paveikslėlyje ir niekada
nedėkite kaip parodyta 26B paveikslėlyje. Jei
netinkamai padėsite medžiagą, ji suspaus diską.
PLASTIKO VAMZDŽIŲ AR KITŲ APVALIŲ
MEDŽIAGŲ PJOVIMAS
Šiomis staklėmis galima lengvai pjauti plastiko
vamzdžius. Juos reikia pjauti kaip medį,
SUVERŽTI AR TVIRTAI LAIKYTI PRISPAUSTUS
PRIE KREIPTUVO, KAD NERIEDĖTŲ. Tai labai
svarbu atliekant kampinius pjūvius.
DIDELIŲ RUOŠINIŲ PJOVIMAS (27 PAV.)
Kartais gali tekti pjauti medieną, kuri šiek tiek per
didelė, kad tilptų po apatiniu apsauginiu gaubtu. Jei
tai pasitaikytų, padėkite dešinįjį nykštį ant viršutinės
apsauginio gaubto dalies (a), tada pakelkite
gaubtą aukštyn, kad atidengtų ruošinį, kaip
parodytą 27 pav. Stenkitės tai daryti kuo rečiau,
tačiau, jei reikia, staklės gali tinkamai veikti ir atlikti
didesnius pjūvius. NIEKADA NEPRIRIŠKITE,
NEPRIKLIJUOKITE AR KAIP NORS KITAIP
NELAIKYKITE APSAUGINIO GAUBTO DIRBDAMI
STAKLĖMIS.
SPECIALUS NUSTATYMAS PLATIEMS
KRYŽMINIAMS PJŪVIAMS (8A, 28B PAV.)
Naudojant specialų nustatymą, staklėmis galima
pjauti labai plačius (iki 409 mm [16,1»]) ruošinius.
Norėdami nustatyti stakles platiems ruošiniams,
atlikite šiuos veiksmus:
1. Nuimkite slankiuosius kairįjį ir dešinįjį
kreiptuvus ir padėkite juos į šalį. Kad
nuimtumėte kairį ar dešinį kreiptuvą, kelis
pasukimus atsukite kreiptuvo reguliavimo
rankenėles (m) ir išstumkite kiekvieną
kreiptuvą. Nustatykite 0 laipsnių įžambumą ir
užfiksuokite jį.
2. Padarykite platformą, naudodami 38 mm
(1,5») storio medžio drožlių plokštės gabalą
arba panašią plokščią, 38 mm storio
kietmedžio plokštę, kurios matmenys turi būti:
368 x 660 mm (14,5» x 26»). Platforma turi
būti plokščia ir lygi, kitaip pjaunant ruošinys
gali pasislinkti ir sužeisti jus.
3. Sumontuokite 368 x 660 mm (14.5» x 26»)
platformą prie staklių keturiais 76,2 mm
(3») ilgio medvaržčiais perkišdami juos per
skyles (a9) pagrindo kreiptuve (o) (28A pav.).
Norint tinkamai pritvirtinti platformą, reikia
LIETUVIŲ
naudoti keturis varžtus. Naudojant specialųjį
nustatymą, platforma bus perpjauta į dvi dalis.
Būtinai tinkamai priveržkite varžtus, kitaip
platforma gali atsilaisvinti ir sužeisti. Platforma
turi lygiai gulėti ant pagrindo ir būti atremta į
kreiptuvą bei vienodai sucentruota kairės ir
dešinės pusių atžvilgiu.
ĮSPĖJIMAS: Staklės turi būti saugiai
pritvirtintos prie stabilaus, lygaus
paviršiaus. Nesilaikant šio nurodymo,
staklės gali netekti stabilumo, jos gali
nukristi ir sužeisti.
4. Dėkite ruošinį ant platformos, pritvirtintos prie
pagrindo. Užtikrinkite, kad ruošinys būtų tvirtai
prispaustas prie pagrindo kreiptuvo galo (o)
(28B pav.).
5. Įtvirtinkite ruošinį, prieš pradėdami jį pjauti.
Pjaukite lėtai, naudodami judesį į išorę–
žemyn–atgal. Jei nesilaikysite šių nurodymų
(įtvirtinti ruošinį ir pjauti lėtai), ruošinys gali
nuslysti ir sužeisti.
Atlikus kelis įstrižus, ne 0° kampo pjūvius,
platforma gali atsilaisvinti ir tuomet ruošinys nebus
tinkamai įtvirtintas. Nustatę norimą įstrižo pjūvio
kampą, sumontuokite naują, nenaudotą platformą.
ATSARGIAI: ir toliau naudojant
platformą su keliomis prapjovomis,
ruošinys gali tapti nestabilus ir sužeisti.
Šepetėliai (1A pav.)
Reguliariai tikrinkite anglies šepetėlius. Šepetėliai
turi būti švarūs ir laisvai įslysti į kreiptuvus.
• Atjunkite įrankį, nuimkite variklio galinį dangtelį
(f), ištraukite šepetėlių spyruoklę ir išimkite
šepetėlių bloką.
• Jei šepetėliai nusidėvėjo maždaug iki 12,7 mm
(1/2»), jų nebespaus spyruoklės, todėl juos
reikia pakeisti.
• Naudokite tik identiškus DeWalt šepetėlius.
Tinkamam elektrinio stabdžio veikimui labai
svarbu naudoti tinkamo lygio šepetėlius.
Naujus šepetėlių blokus galima įsigyti
DeWALT techninio aptarnavimo centruose.
• Po šepetėlių apžiūros ar priežiūros visada
pakeiskite šepetėlių apžiūros dangtelį.
• Prieš naudojant naują šepetėlių bloką įrankiui
reikia leisti paveikti be apkrovos 10 minučių.
Kol tinkamai neįdėti šepetėliai, elektros
stabdys gali veikti permainingai.
• Kol leidžiate be apkrovos, NEPRIRIŠKITE,
NEPRIKLIJUOKITE AR KAIP NORS KITAIP
NEBLOKUOKITE GAIDUKO. LAIKYKITE JĮ
TIK RANKA.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Tepimas
Šis DeWALT elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Šio elektros įrankio papildomai tepti nebūtina.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
atlikdami bet kokius techninės
priežiūros darbus NELIESKITE
aštrių disko vietų pirštais ir
rankomis.
NENAUDOKITE tepalų ar valiklių (ypač purškiklių
ar aerozolių) šalia plastikinio apsauginio gaubto.
Tam tikros cheminės medžiagos gali paveikti
gaubte naudojamą polikarbonatą.
Valymas
Prieš naudojimą atidžiai patikrinkite viršutinį
apsauginį gaubtą, apatinį gaubtą dulkių lataką,
nustatykite, ar jie veiks tinkamai. Patikrinkite,
ar pjuvenos, dulkės arba ruošinio nuopjovos
neužkimšo kurio nors iš jų.
Jeigu tarp pjovimo disko ir apsauginių gaubtų
užstrigtų ruošinio atplaišų, atjunkite prietaisą
nuo elektros tinklo ir vadovaukitės nurodymais,
pateiktais skyriuje Pjovimo disko keitimas
ar naujo disko sumontavimas. Pašalinkite
užstrigusias dalis ir vėl surinkite pjovimo diską.
Periodiškai nuvalykite visas dulkes ir skiedras nuo
pagrindo bei besisukančio stalo IR PO JAIS.
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
27
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
DARBINĖS LEMPUTĖS VALYMAS
• Medvilniniu tamponu atsargiai nuvalykite
dulkes ir pjuvenas nuo darbinės lemputės
lęšiuko. Dulkių sankaupos gali užstoti šviesą ir
kliudyti tiksliai rodyti pjūvio liniją.
• NENAUDOKITE jokių tirpiklių; jie gali apgadinti
lęšiuką.
• Nuo staklių nuėmę diską nuvalykite dervas ir
nuosėdas.
DULKIŲ LATAKO VALYMAS
Kai staklės atjungtos nuo maitinimo, o pjovimo
galvutė iki galo pakelta, galite išvalyti dulkes iš
dulkių latako nedidelio slėgio suslėgtu oru arba
stambaus skersmens strypu.
Papildomi priedai (2–8 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
DeWALT, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Kad būtų
sumažintas sužeidimo pavojus, su šiuo
gaminiu reikia naudoti tik DeWALT
rekomenduojamus priedus.
PAILGINAMA RUOŠINIO ATRAMA DE7080-XJ
Ši pailginama ruošinio atrama naudojama ilgiems
ruošiniams atremti. Prie staklių pagrindo galima
tvirtinti dvi ruošinio atramas, po vieną iš kiekvienos
pusės.
REGULIUOJAMAS ILGIO STABDIKLIS DE7051XJ
Reikia naudoti vieną iš ruošinio atramų (ii).
Reguliuojamo ilgio stabdiklis (jj) naudojamas
kartotiniams to paties ilgio nuo 0 iki 107 cm (42»)
pjūviams atlikti.
VERŽTUVAS: DE7082-XJ
Veržtuvas (kk) naudojamas tvirtai prispausti
ruošiniui prie staklių stalo.
LUBŲ APVADO KREIPTUVAS: DE7084-XJ
Lubų apvado kreiptuvas (II) naudojamas tiksliajam
lubų apvado pjovimui.
28
DULKIŲ SURINKIMO MAIŠELIS: DE7053-XJ
Su užtrauktuku, kad būtų lengva ištuštinti, dulkių
surinkimo maišelyje (mm) susikaups didžioji dalis
pjaunant susidarančių dulkių.
STOVAI: DE7023-XJ, DE7033-XJ
Stovas (nn) naudojamas staklių stalo pločiui
pailginti.
VERŽTUVO LAIKIKLIAI: DE7025-XJ
Veržtuvo laikikliai (oo) naudojami staklėms prie
stovo pritvirtinti.
PJOVIMO DISKAI: VISADA NAUDOKITE
305 mm (12») PJOVIMO DISKUS SU 30 mm
ATRAMINĖMIS SKYLĖMIS. SŪKIAI TURI
BŪTI MAŽIAUSIAI 4800 SŪK./MIN. Niekada
nenaudokite mažesnio skersmens disko. Jis
nebus tinkamai apsaugotas. Naudokite tik
kryžminio pjūvio diskus! Nenaudokite plėšyti
skirtų, kombinuotųjų diskų, ar diskų, kurių kabliukų
kampai viršija 5°.
DISKŲ APRAŠAI
NAUDOJIMO
SKERSMUO DANTUKAI
SRITIS
Statybinės paskirties pjovimo diskai (plona įpjova su
apvadu, saugančiu nuo prilipimo)
Bendroji paskirtis
305 mm (12")
40
Ploni kryžminiai
305 mm (12")
60
pjūviai
Medienos apdorojimo pjovimo diskai (lygūs švarūs
pjūviai)
Ploni kryžminiai
305 mm (12")
80
pjūviai
Negeležingi metalai 305 mm (12")
96
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį DeWALT gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
LIETUVIŲ
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
Bendrovė DeWALT surenka atitarnavusius
savo gamybos DeWALT prietaisus ir pasirūpina
ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti
šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietineDeWALT atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųDeWALT
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА
DWS780
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DWS780
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Тип
10
Потребляемая мощность
Вт
1675
Диаметр пильного диска
мм
305
Диаметр посадочного отверстия мм
30
Толщина пильного диска
мм
1,8
Макс. скорость вращения диска об./мин.
1900–3800
Макс. ширина поперечного распила
под углом 90°
мм
349
Макс. ширина распила со
скосом 45°
мм
244
Макс. глубина распила
под углом 90°
мм
112
Макс. глубина поперечного распила
с наклоном 45°
мм
56
Угол скоса (макс.)
влево
50°
вправо
60°
Угол наклона (макс.)
влево
49°
вправо
49°
Скос 0°
Фактическая ширина распила при макс.
высоте заготовки 112 мм
мм
299
Фактическая ширина распила при макс.
высоте заготовки 110 мм
мм
303
Фактическая высота заготовки при макс.
ширине распила 345 мм
мм
76
Скос 45° влево
Фактическая ширина распила при макс.
высоте заготовки 112 мм
мм
200
Фактическая высота заготовки при макс.
ширине распила 244 мм
мм
76
Скос 45° вправо
Фактическая ширина распила при макс.
30
высоте заготовки 112 мм
мм
Фактическая высота заготовки при макс.
ширине распила 244 мм
мм
Наклон 45° влево
Фактическая ширина распила при макс.
высоте заготовки 63 мм
мм
Фактическая высота заготовки при макс.
ширине распила 345 мм
мм
Наклон 45° вправо
Фактическая ширина распила при макс.
высоте заготовки 62 мм
мм
Фактическая высота заготовки при макс.
ширине распила 345 мм
мм
Автоматический тормоз пильного
диска
сек.
Вес
кг
LPA (звуковое давление)
дБ(А)
KPA (погрешность измерения звукового
давления)
дБ(А)
LWA (акустическая мощность) дБ(А)
KWA (погрешность измерения акустической
мощности)
дБ(А)
211
76
268
44
193
28
< 10
25,4
93
3,0
100
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 61029:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с2
< 2,5
Погрешность K =
м/с2
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
РУССКИЙ ЯЗЫК
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWS780
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 61029-1,
EN 61029-2-9.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2011
Инструкции по технике безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно прочтите
настоящие инструкции и сохраните их для
последующего использования.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защита от поражения электрическим
током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
32
Инструмент будет работать лучше
и безопаснее при нагрузке, на которую он
рассчитан.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов. Не
используйте электроинструменты, не
предназначенные для данного типа работ,
например, дисковые пилы для резки сучьев
или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне помещений
рекомендуется надевать обувь на
нескользящей подошве. Используйте
соответствующий головной убор, чтобы
спрятать длинные волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда надевайте
защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки за
кабель. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высокой
температуры, масла и держите вдали от
острых предметов и углов. Никогда не
переносите электроинструмент, держа
его за кабель.
РУССКИЙ ЯЗЫК
12. Безопасная работа.
По возможности используйте струбцины
или тиски для фиксации обрабатываемой
детали. Это более безопасно,
чем прижимать заготовку руками,
и позволяет освободить обе руки для
управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключение электроинструментов.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей, таких
как пильные диски, сверла и фрезы, всегда
отключайте электроинструмент от
источника питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Поврежденные
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей или
приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных в данном
руководстве по эксплуатации,
может привести к несчастному
случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы торцовочными пилами
• Данный инструмент снабжен
специальным электрическим кабелем,
который может быть заменен только
изготовителем или в авторизованном
сервисном центре.
• Не используйте пилу для резки других
материалов, кроме рекомендованных
изготовителем.
• Не используйте инструмент без
установленных защитных кожухов,
а также, если защитные кожухи
повреждены или не установлены должным
образом.
• Перед выполнением распила с наклоном,
убедитесь, что рычаг надежно
зафиксирован.
• Следите, чтобы пол вокруг
электроинструмента всегда оставался
чистым, не допускайте скапливания
опилок или щепок.
• Используйте правильно заточенные
пильные диски. Соблюдайте
максимальную скорость, указанную на
пильном диске.
• Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
• Перед началом работы убедитесь, что
все фиксаторы и держатели надежно
закреплены.
• Не держите руки рядом с пильным диском,
когда инструмент подключен к источнику
питания.
• Никогда не пытайтесь быстро
остановить механизм путем прижатия
какого-либо инструмента или другого
предмета к пильному диску; это может
стать причиной несчастного случая
с тяжкими последствиями.
• Перед использованием любых
принадлежностей внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Неправильное использование
34
принадлежностей может стать причиной
повреждения инструмента.
• При работе с пильными дисками
используйте держатель или надевайте
перчатки.
• Перед использованием инструмента,
убедитесь, что пильный диск установлен
правильно.
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении.
• Не используйте диски меньшего или
большего диаметра, чем рекомендовано.
См. скорость вращения дисков
в технических характеристиках.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
• Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
• Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали (HSS).
• Не используйте треснувшие или
поврежденные диски.
• Не используйте абразивные или алмазные
диски.
• Запрещается использовать пилу без
пластины для пропила.
• Выведите пильный диск из пропила
в заготовке, прежде чем отпускать
выключатель.
• Не заклинивайте никакими предметами
крыльчатку вентилятора для
удерживания вала двигателя.
• Защитный кожух пильного диска
автоматически поднимается при
нажатии на рычаг фиксации пильной
головки в верхнем положении и опускании
рычага вниз, и опускается на пильный
диск путем отпускания рычага.
• Никогда не поднимайте защитный
кожух диска вручную, если инструмент
не выключен. Защитный кожух можно
поднимать вручную при установке или
демонтаже пильных дисков, а также для
осмотра пилы.
• Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий двигателя
и отсутствие в них щепок.
• Замените пластину для пропила, когда
она износится. См. список запасных
деталей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в верхнем положении.
• При использовании светодиодной
подсветки для обозначения линии реза
убедитесь, что светодиодная подсветка
принадлежит классу 2 в соответствии
со стандартом EN 62471. Не
заменяйте диод ни на какой другой тип.
Поврежденную светодиодную подсветку
сдайте на ремонт в авторизованный
сервисный центр.
• Передняя секция защитного кожуха
снабжена прорезями типа жалюзи для
обеспечения видимости во время распила.
Несмотря на то, что жалюзийные
прорези заметно сокращают количество
разлетающихся обрезков, они являются
открытыми отверстиями на защитном
кожухе, поэтому при просмотре сквозь
них всегда надевайте защитные очки.
• При распиловке древесины подсоединяйте
пилу к устройству пылесборника. Всегда
принимайте во внимание факторы,
влияющие на образование пыли:
– Тип обрабатываемого материала
(при распиловке древесно-стружечной
плиты образуется больше пыли, чем
при распиловке древесины);
– Острота пильного диска;
– Правильная регулировка пильного
диска;
– Скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства должна
быть не ниже 20 м/с.
Убедитесь, что местная вытяжная
вентиляция, так же как вытяжные
шкафы, отражатели и желоба,
настроены должным образом.
• Обратите внимание на следующие
факторы, влияющие на повышенное
шумовыделение:
– Используйте пильные диски
с пониженным шумовыделением;
– Используйте только остро заточенные
пильные диски.
• Время от времени инструмент должен
проходить техническое обслуживание.
местное освещение.
• Убедитесь, что все монтажные
элементы и шпиндельные шайбы
подходят для применения с данным
инструментом, как описано в данном
руководстве по эксплуатации.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в верхнем положении.
• Никогда не пилите заготовки короче
200 мм.
• Максимальный разрез заготовки для
выполнения данным инструментом
поперечного реза без использования
дополнительной опоры:
– Максимальная высота: 112 мм
– Максимальная ширина: 345 мм
– Максимальная длина: 600 мм
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительной
опорой, например, удлинительной
опорой DE7080-XJ или рабочим столом
DE7023-XJ или DE7033-XJ. Всегда
надежно закрепляйте заготовку.
• В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и отключите его
от источника питания.
• Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить
использование поврежденного
инструмента другими пользователями.
• При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия
подачи в процессе распила, выключите
инструмент и отключите его от
источника питания. Удалите заготовку
и убедитесь, что пильный диск
вращается свободно. Снова включите
инструмент и начните новый распил
с уменьшенным усилием подачи.
• Никогда не используйте для резания
легких сплавов, в особенности магния.
• По возможности всегда монтируйте
инструмент на рабочем столе, используя
болты диаметром 8 мм и длиной 80 мм.
• Убедитесь, что оператор прошел
специальное обучение по использованию,
регулировке и эксплуатации
инструмента.
• Обеспечьте достаточное общее или
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
Надевайте защитные очки.
• Используйте только те пильные
диски, на которых указана скорость,
соответствующая скорости диска,
указанной на инструменте.
Место захвата для
переноски.
Держите руки в стороне от пильного
диска.
• Во избежание смещения инструмента
во время пиления, перед выполнением
каждого реза убедитесь, что инструмент
помещен на ровную и устойчивую
поверхность.
Никогда не смотрите непосредственно
в источник света.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании пил:
– Травмы в результате касания вращающихся
частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
Опасность оптического излучения.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1А)
Код даты (i), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Смонтированная торцовочная пила
– Риск получения травмы при смене диска.
1 Гаечный ключ для установки диска
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
1 Пильный диск
– Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
Нижеследующие факторы увеличивают риск
нарушения дыхания:
– При обработке древесины не используется
пылеудаляющее устройство.
– Засорившиеся выхлопные фильтры
могут стать причиной недостаточного
пылеудаления.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
1 Пылесборник
1 Зажим для заготовки
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1А-8)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Рис. 1А
a. Нижний защитный кожух
36
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. Рычаг фиксации верхнего положения
пильной головки
c. Рабочая рукоятка
d. Ручка для переноски
Рис. 3
jj. DE7051-XJ Регулируемый ограничитель
длины
Рис. 4
e. Корпус двигателя
kk. DE7082-XJ Зажим для заготовки
f. Торцевая крышка двигателя
Рис. 5
g. Поворотная зажимная рукоятка фиксатора
штанг
h. Винт регулировки штанг
ll. DE7084-XJ Направляющая для
выпиливания багетов и карнизов
Рис. 6
i. Код даты
mm.
j. Штанги
Рис. 7
k. Градуированная шкала угла наклона
nn. DE7023-XJ / DE7033-XJ Рабочий стол на
ножках
l. Фиксатор пильной головки
m. Регулятор направляющей
DE7053-XJ Пылесборник
Рис. 8
n. Направляющая
oo. DE7025-XJ Монтажные кронштейны
o. Основание направляющей
НАЗНАЧЕНИЕ
p. Выемка для захвата рукой
Ваша торцовочная пила DWS780 DEWALT
предназначена для профессиональной
работы по пилению древесины, изделий из
дерева и пластмасс. Данной электропилой
можно легко, точно и безопасно производить
поперечное пиление, а также пиление под
углом (со скосом и с наклоном).
q. Стол
r. Монтажные отверстия для крепления
к рабочему столу
s. Градуированная шкала угла скоса
t. Входное отверстие пылеотвода
u. Рукоятка установки угла скоса
v. Кнопка фиксатора угла скоса
w. Пластина для пропила
Рис. 1В
x. Курковый пусковой выключатель
y. Пусковой выключатель XPS™
z. Барашковая гайка
aa. Винт настройки глубины пропила
bb. Ограничитель глубины паза
cc. Гаечный ключ для установки диска
dd. Основание
ee. Поворотная рукоятка фиксатора угла
наклона
ff. Ограничитель угла наклона 0°
gg. Крышка приводного ремня
hh. Дисковой электронный регулятор скорости
Дополнительные принадлежности
Рис. 2
ii. DE7080-XJ Удлинительная опора для
длинных заготовок
Данная пила разработана для использования
пильных дисков диаметром 305 мм с зубьями
с твердосплавными напайками.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные торцовочные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте данный
инструмент только по назначению.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Распаковка (Рис. 1А, 9)
1. Раскройте коробку и поднимите пилу, держа
ее за ручку для переноски (d), как показано
на рисунке 9.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 61029,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
2. Установите инструмент на ровную
устойчивую поверхность.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
4. Слегка нажмите на рабочую рукоятку (с)
и вытяните фиксатор пильной головки (l).
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
38
инструмента может привести
к получению травмы.
3. Ослабьте зажимную рукоятку (g) фиксатора
штанг, отодвиньте пильную головку назад
и зафиксируйте ее в этом положении.
5. Аккуратно ослабьте прижимное давление
и, удерживая рабочую рукоятку, позвольте
пильной головке самостоятельно подняться
на полную высоту.
Закрепление электропилы
на рабочем столе (Рис. 1А)
Все 4 опорные лапы имеют отверстия (r),
предназначенные для крепления к рабочему
столу. Имеются отверстия 2-х различных
диаметров, для возможности использования
различных винтов (шурупов). Можно
использовать любые из этих отверстий, не
обязательно использовать их все.
Во избежание смещения, пила всегда должна
быть надежно закреплена на устойчивой
поверхности. Для повышения мобильности
электропилы, ее можно установить на листе
фанеры толщиной минимум 12,7 мм, который
затем может быть закреплен на рабочем столе
или перенесен и установлен в других местах.
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке пилы на листе
фанеры убедитесь, что монтажные винты не
выступают снизу. Лист фанеры должен плотно
прилегать к рабочему столу. При фиксации
электропилы к опоре с помощью зажимных
устройств, располагайте их только в местах
расположения крепежных отверстий. Крепление
в каком-либо другом месте может нарушить
нормальную работу пилы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание
заклинивания и неточной
работы, проследите за тем,
чтобы монтажная поверхность
была ровной. Во избежание
качания электропилы на опорной
плоскости, подложите под одну
из опорных лап тонкие обрезки
распиливаемого материала, до
РУССКИЙ ЯЗЫК
полной стабилизации электропилы
на опорной плоскости.
Замена или установка нового пильного диска
СНЯТИЕ ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. 10А-10D)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
• Никогда не нажимайте на кнопку
блокировки шпинделя, если пильный
диск находится в движении или под
напряжением.
• Не используйте данную
торцовочную пилу для резки
легких сплавов и чёрных металлов
(с содержанием чугуна и стали),
камня или изделий из волокнистого
цемента.
• Нажмите рычаг фиксации верхнего
положения пильной головки (b),
чтобы деблокировать нижний
защитный кожух (a), затем
поднимите нижний защитный
кожух на максимальную высоту (до
упора).
1. Отключите электропилу от источника
питания.
2. Поднимите пильную головку в верхнее
положение, затем поднимите нижний
защитный кожух (а) на максимальную
высоту.
3. Нажмите на кнопку блокировки шпинделя
(qq), одновременно вращая вручную
пильный диск до срабатывания блокировки.
4. Удерживая кнопку нажатой, другой рукой
ослабьте винт пильного диска, используя
гаечный ключ, входящий в комплект
поставки. (Вращайте по часовой стрелке,
левосторонняя резьба).
5. Удалите винт пильного диска (рр),
внешнюю прижимную шайбу (rr) и сам
пильный диск (ss). Внутренняя прижимная
шайба (tt) может остаться на шпинделе.
УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. 10А10D)
1. Отключите электропилу от источника
питания.
2. При поднятой пильной головке и раскрытом
нижнем защитном кожухе, поместите
пильный диск на шпиндель, усадив его
на внутренний зажим диска, следя за
тем, чтобы нижние зубья диска были
направлены в сторону задней стороны
пилы.
3. Установите на шпиндель внешнюю
прижимную шайбу.
4. Вставьте винт пильного диска и, нажав на
кнопку блокировки шпинделя, затяните
с усилием винт гаечным ключом, входящим
в комплект поставки инструмента
(поворачивайте против часовой стрелки,
левосторонняя резьба).
ВНИМАНИЕ! Устанавливайте
пильный диск только
в соответствии с данными
инструкциями. Используйте только
диски, обозначенные в разделе
«Технические характеристики».
Номер по каталогу: DT4260
(рекомендуется).
Транспортировка электропилы (Рис. 1A, 1B)
ВНИМАНИЕ: Во избежание риска
получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА перед транспортировкой
пилы блокируйте поворотную
зажимную рукоятку фиксатора
штанг, рукоятку установки угла
скоса, фиксатор пильной головки
и регуляторы направляющей.
Никогда не поднимайте и не
переносите инструмент за
защитный кожух.
Для удобства переноса торцовочной
электропилы, она снабжена специальной
ручкой (d) в верхней части пильной головки.
• Для переноса электропилы, переведите
пильную головку в нижнее положение
и нажмите на фиксатор (l).
• Для получения наименьших транспортных
габаритов электропилы, зафиксируйте
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
рукоятку установки угла скоса в крайнем
левом пазу угла скоса, вдвиньте
направляющую (n) полностью внутрь,
заблокируйте рукоятку фиксатора угла
наклона (ее) при нахождении пильной
головки в вертикальном положении.
• Всегда используйте ручку для переноски (d)
или выемки для захвата рукой (р).
Составные части и элементы
управления
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
УСТАНОВКА УГЛА СКОСА (РИС. 11)
Рукоятка установки угла скоса (u) и кнопка
фиксатора угла скоса (v) позволяют
устанавливать на Вашей пиле угол скоса от
60° вправо до 50° влево. Для установки угла
скоса, поднимите рукоятку установки угла
скоса, нажмите на кнопку фиксатора угла скоса
и установите на градуированной шкале (s)
желаемый угол скоса. Для фиксации угла скоса,
опустите рукоятку установки угла скоса.
УСТАНОВКА УГЛА НАКЛОНА (РИС. 1В)
Поворотная рукоятка фиксатора угла наклона
позволяет устанавливать на Вашей пиле
угол наклона 49° влево или вправо. Для
увеличения угла наклона, поверните рукоятку
(ее) в направлении против часовой стрелки.
Пильная головка будет легко поворачиваться
влево или вправо при установке поворотной
рукоятки на угол 0°. Чтобы затянуть,
поверните рукоятку фиксатора угла наклона
в направлении по часовой стрелке.
УСТАНОВКА УГЛА НАКЛОНА 0°
С ПРЕВЫШЕНИЕМ (РИС. 1В)
Ограничитель угла наклона (ff) позволяет
установить на вашей пиле угол наклона справа
от отметки 0°.
При установке превышенного граничного
значения, пила автоматически остановится на
40
отметке 0° при переносе слева. Для временного
превышения граничного значения 0° вправо,
оттяните поворотную рукоятку фиксатора
угла наклона (ее). При отпускании рукоятки
превышение будет осуществлено. Поворотную
рукоятку можно зафиксировать, повернув ее на
180°.
На отметке 0° превышение граничного
значения фиксируется. Чтобы задействовать
превышение граничного значения, слегка
наклоните пилу влево.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ УГЛА НАКЛОНА 45°
С ПРЕВЫШЕНИЕМ (РИС. 12)
С каждой стороны пилы расположены рычаги
ограничителя угла наклона с превышением.
Для установки угла наклона влево или
вправо, сразу за отметкой 45° потяните рычаг
ограничителя угла наклона 45° с превышением
(а1) назад. При положении рычага в заднем
положении пила сможет устанавливать угол
наклона, игнорируя ограничители. Если
необходим ограничитель угла наклона 45°,
переведите рычаг вперед.
ЗАПОРЫ УГЛА НАКЛОНА ПРОФИЛЕЙ
(РИС. 12)
При пилении багетов и карнизов, уложенных
горизонтально, Ваша пила аккуратно
и быстро установит нужный ограничитель,
левый или правый (см. «Инструкции по
пилению багетов и карнизов, уложенных
горизонтально, и использование
соединительных элементов»). Запор угла
наклона профиля (а3) может поворачиваться,
соприкасаясь с регулирующим винтом
профиля.
Чтобы повернуть запор другой стороной,
удалите стопорный винт, запор угла наклона
22,5° (а2) и запор угла наклона профиля 30°
(а3). Поверните запор (а3) таким образом,
чтобы видна была отметка 33,86°. Установите
на место винт, фиксируя запор угла наклона
22,5° и запор угла наклона профиля. Эта
операция никак не повлияет на точность
настройки.
ЗАПОРЫ УГЛА НАКЛОНА 22,5° (РИС. 12)
Ваша пила аккуратно и быстро установит угол
наклона 22,5° влево или вправо. Запор угла
наклона 22,5° (а3) может поворачиваться,
соприкасаясь с регулирующим винтом (zz).
ПОВОРОТНАЯ ЗАЖИМНАЯ РУКОЯТКА
ФИКСАТОРА ШТАНГ (РИС. 1А)
Зажимная рукоятка (g) позволяет надежно
закрепить пильную головку, предотвращая
ее движение по штангам (j). Необходимо
РУССКИЙ ЯЗЫК
затягивать рукоятку при исполнении некоторых
операций, а также при переноске пилы.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ ПАЗА (РИС. 1В)
Ограничитель глубины паза (bb) позволяет
ограничивать глубину погружения диска.
Ограничитель используется при выполнении
операций по выпиливанию пазов и длинных
вертикальных резов. Чтобы установить
необходимую глубину паза, поверните
ограничитель глубины паза вперед
и отрегулируйте установочный винт (аа). Чтобы
зафиксировать настройку, затяните барашковую
гайку (z). Поворот ограничителя глубины паза
назад отключит функцию ограничителя. Если
установочный винт затянут слишком туго и его
не удается ослабить рукой, воспользуйтесь
гаечным ключом (сс), входящим в комплект
поставки инструмента.
ФИКСАТОР ПИЛЬНОЙ ГОЛОВКИ (РИС. 1А)
ВНИМАНИЕ: Фиксатор пильной
головки должен задействоваться
ТОЛЬКО при переноске пилы или
во время ее хранения. НИКОГДА не
задействуйте фиксатор пильной
головки при операциях по пилению.
Для фиксации пильной головки в нижнем
положении опустите пильную головку вниз,
нажмите на фиксатор (l) и отпустите пильную
головку. Это позволит надежно зафиксировать
пильную головку в нижнем положении при
переноске электропилы. Для разблокировки
нажмите на пильную головку и вытяните
фиксатор.
ПОДВИЖНЫЙ ЗАЖИМНОЙ РЫЧАГ (РИС. 13,
23)
Подвижный зажимной рычаг (а6) переводит
пилу в положение максимального реза
основания профиля при вертикальном пилении,
как показано на рисунке 23.
Регулировка
Ваша торцовочная электропила полностью
и точно настроена на заводе-изготовителе
во время производства. Если после
транспортировки или вследствие других
причин возникла необходимость в повторной
регулировке, следуйте приведенным ниже
инструкциям. Настоятельно рекомендуется
настроить электропилу один раз, затем эти
настройки не должны изменяться.
РЕГУЛИРОВКА ГРАДУИРОВАННОЙ ШКАЛЫ
УГЛА СКОСА (РИС. 11, 14)
1. Разблокируйте рукоятку установки
угла скоса (u) и поворачивайте ручку
до тех пор, пока кнопка фиксатора (v)
не зафиксируется на отметке 0°. Не
блокируйте рукоятку установки угла скоса.
2. Приложите угольник вплотную
к направляющей пилы и пильному диску,
как показано на рисунке. (Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска! Это может привести
к погрешностям в измерениях.)
3. Если пильный диск не полностью
перпендикулярен направляющей, ослабьте
4 винта (ww), удерживающие шкалу (s),
и переведите рукоятку установки угла
скоса и градуированную шкалу влево или
вправо, пока пильный диск не установится
точно перпендикулярно направляющей, что
должно быть замерено угольником.
4. Затяните 4 винта. На данном этапе
положение указателя угла скоса (uu) не
имеет значения.
РЕГУЛИРОВКА УКАЗАТЕЛЯ УГЛА СКОСА
(РИС. 11)
1. Разблокируйте рукоятку установки угла
скоса (u) и передвиньте рычаг в положение
0°.
2. При разблокированной рукоятке установки
угла скоса, позвольте фиксатору угла скоса
защелкнуться на месте в момент, когда
рычаг торцовочной пилы проходит нулевую
отметку.
3. Внимательно осмотрите указатель угла
скоса (uu) и градуированную шкалу
(s), изображенную на рисунке 11. Если
указатель не указывает точно на ноль,
ослабьте винт указателя (v v), удерживая
указатель на месте, передвиньте указатель
и затяните винт.
РЕГУЛИРОВКА УГОЛЬНИКА ОТНОСИТЕЛЬНО
СТОЛА (РИС. 1А, 1В, 12, 15)
1. Для выравнивания пильного диска
относительно стола, зафиксируйте пильную
головку в нижнем положении при помощи
фиксатора (l).
2. Прижмите угольник к пильному диску,
следя за тем, чтобы угольник не оказался
в верхней части зубьев диска.
3. Ослабьте поворотную рукоятку фиксатора
угла наклона (ее) и проверьте, что пильная
головка плотно прижата к ограничителю
наклона 0°.
4. При необходимости, подкрутите
регулировочный винт угла наклона 0° (а5),
используя гаечный ключ 13 мм, чтобы угол
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
наклона между пильным диском и столом
составил 0°.
РЕГУЛИРОВКА УКАЗАТЕЛЯ УГЛА НАКЛОНА
(РИС. 12)
Если указатели угла наклона (уу) не
указывают на ноль, ослабьте все винты
(хх), удерживающие каждый указатель,
и передвиньте их на нужную позицию. Перед
регулировкой каких-либо винтов угла наклона,
убедитесь, что указатели точно указывают на
отметку 0°.
РЕГУЛИРОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ НАКЛОНА
45º ВЛЕВО И ВПРАВО (РИС. 1В, 12)
Регулировка ограничителя угла наклона 45°
вправо:
1. Ослабьте поворотную рукоятку фиксатора
угла наклона (ее) и вытяните ограничитель
наклона 0° (ff), чтобы не принимать его во
внимание.
2. Если при положении пилы справа указатель
угла наклона (уу) не указывает точно на
45°, гаечным ключом 13 мм (сс) подкрутите
регулировочный винт левого угла наклона
45° (а4), пока указатель не укажет точно на
отметку 45°.
Регулировка ограничителя угла наклона 45°
влево:
1. Ослабьте поворотную рукоятку фиксатора
угла наклона и переместите пильную
головку влево.
2. Если указатель угла наклона не указывает
точно на 45°, подкрутите регулировочный
винт угла наклона 45° вправо, пока
указатель не укажет точно на отметку 45°.
НАСТРОЙКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ УГЛА
НАКЛОНА НА 22,5° (ИЛИ 30°) (РИС. 1B, 12)
ПРИМЕЧАНИЕ: Регулируйте углы наклона
только после установки угла наклона 0°
и регулировки указателя угла наклона.
Для установки угла наклона 22,5° влево,
переверните запор левого угла наклона
22,5° (а2). Ослабьте поворотную рукоятку
фиксатора угла наклона (ее) и переместите
пильную головку полностью влево. Если
указатель угла наклона (уу) не указывает точно
на 22,5°, гаечным ключом 10 мм подкрутите
регулирующий винт (zz), контактирующий
с запором, пока указатель угла наклона не
будет указывать на 22,5°.
Для регулировки угла наклона 22,5° вправо,
переверните запор правого угла наклона 22,5°.
Ослабьте поворотную рукоятку фиксатора угла
наклона и вытяните ограничитель наклона 0°
42
(ff), чтобы не принимать его во внимание. Если
при положении пилы справа указатель угла
наклона не указывает точно на 22,5°, гаечным
ключом 10 мм подкрутите регулирующий винт,
контактирующий с запором, пока указатель угла
наклона не укажет точно на 22,5°.
РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (РИС. 1А)
Положение верхней части направляющей
можно изменять с целью получения свободного
пространства, необходимого для работы
пильной головки с наклоном до 49° влево
и вправо.
1. Чтобы отрегулировать каждую
направляющую (n), ослабьте регулятор
направляющей (m) и немного сдвиньте
направляющую наружу.
2. Не включая электропилу, проверьте зазор
между пильным диском и направляющей.
3. Отрегулируйте направляющую таким
образом, чтобы она располагалась
наиболее близко к пильному диску,
обеспечивая максимальную поддержку
заготовки и не препятствуя движению
пильной головки вверх или вниз.
4. Затяните с усилием регулятор
направляющей.
5. После завершения работ с наклоном,
измените положение направляющей.
Для выполнения некоторых резов более
предпочтительно размещать направляющую
вплотную к пильному диску. Для этого открутите
на 2 оборота фиксаторы направляющей (m),
передвиньте направляющие почти вплотную
к пильному диску и затяните фиксаторы.
Убедитесь, что пильный диск не касается
направляющих.
ПРИМЕЧАНИЕ: Бороздки направляющих
могут засориться опилками. Для чистки
направляющих пазов используйте щетку или
сжатый воздух под низким давлением.
ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ЗАЩИТНЫХ
КОЖУХОВ И ВИДИМОСТЬ (РИС. 1А)
Нижний защитный кожух (а) на Вашей
пиле сконструирован таким образом, чтобы
автоматически открывать пильный диск при
опускании рукоятки и закрывать его, когда
рукоятка поднята.
Защитный кожух можно поднимать вручную
при установке или демонтаже пильных дисков,
а также для осмотра пилы. НИКОГДА НЕ
ПОДНИМАЙТЕ НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
ДИСКА ВРУЧНУЮ, ПОКА ПИЛЬНЫЙ ДИСК
ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОСТАНОВИТСЯ.
РУССКИЙ ЯЗЫК
РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ПРОПИЛА
(РИС. 1А)
Чтобы отрегулировать пластины для пропила
(w), ослабьте винты, удерживающие пластины
на месте. Отрегулируйте их таким образом,
чтобы пластины для пропила были как можно
ближе друг к другу, не мешая, при этом,
движению диска.
Если предпочтителен нулевой зазор между
пластинами, отрегулируйте их максимально
ближе друг к другу. После этого медленно
разъедините их пильным диском, открывая
минимальный зазор между диском
и пластинами для пропила.
РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ШТАНГ
(РИС. 1А)
Постоянно контролируйте направляющие
штанги (j) на отсутствие смещения или зазора.
Правая штанга регулируется при помощи
регулировочного винта (h). Для уменьшения
зазора, при помощи шестигранного гаечного
ключа 4 мм медленно поворачивайте
регулировочный винт по часовой стрелке,
одновременно двигая пильную головку вдоль
штанг вперед-назад.
РЕГУЛИРОВКА ШТОКА ФИКСАТОРА УГЛА
СКОСА (РИС. 1А, 16)
Если стол электропилы подвижен при
заблокированной (опущенной вниз) рукоятке
угла скоса, необходимо отрегулировать шток
фиксатора угла скоса (а7).
1. Разблокируйте рукоятку установки угла
скоса (u), подняв ее вверх.
2. При помощи открытого гаечного ключа
13 мм ослабьте стопорную гайку (а8) на
штоке фиксатора угла скоса.
3. Используя шлицевую отвертку, затяните
шток фиксатора угла скоса, поворачивая
его по часовой стрелке, как показано
на рисунке 16. Поворачивайте шток
фиксатора, пока он не будет туго затянут,
затем сделайте один оборот против
часовой стрелки.
4. Повторно заблокируйте шток фиксатора
на значении, не фиксированном на
градуированной шкале, например, 34º,
и убедитесь в том, что стол не вращается.
5. Затяните стопорную гайку.
Подготовка к эксплуатации
• Установите пильный диск
соответствующего типа. Не используйте
чрезмерно изношенные пильные диски.
Максимальная скорость инструмента не
должна превышать предельно допустимую
скорость пильного диска. Не используйте
абразивные диски.
• Не пытайтесь распиливать очень мелкие
детали.
• Не форсируйте режим резки. Не прилагайте
чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь, пока
двигатель наберет полные обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы и зажимы
надежно закреплены.
• Надежно закрепляйте обрабатываемую
заготовку.
• Хотя данная электропила может
использоваться для распиловки древесины
и большинства цветных металлов,
в данной инструкции по эксплуатации
рассматривается распиловка только
древесины. Те же самые инструкции
относятся и к другим материалам. Не
используйте данную пилу для резки чёрных
металлов (чугун и сталь), камня или
изделий из волокнистого цемента!
• Обязательно используйте пластину для
пропила. Не используйте станок, если щель
пропила шире 10 мм.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
См. Пильные диски в разделе
«Дополнительные принадлежности», чтобы
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
выбрать пильный диск, наиболее подходящий
для планируемой операции.
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано с учетом
хорошего обзора для оператора и достаточного
свободного пространства, позволяющего
работать с заготовкой без каких-либо
ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации проследите,
чтобы температура в рабочей зоне не была
слишком низкой, инструмент и насадки были
хорошо отрегулированы, а размер заготовки
подходил для данного инструмента.
Подключите электропилу к любому бытовому
источнику питания 60 Гц. Проверьте
напряжение на паспортной табличке
инструмента. Убедитесь, что при работе не
будет задет электрический кабель.
Правильное положение тела
и рук (Рис. 17А, 17В)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке 17А.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
• Никогда не держите руки в зоне распила.
Не подносите свои руки к пильному диску
ближе, чем на 152 мм.
• Прижимайте заготовку к столу
и направляющей во время распиловки.
Держите руки в положении, как во время
работы, пока курковый выключатель
не будет отпущен и пильный диск
окончательно не остановится.
• Работая вдоль размеченной линии, следите
за ней сквозь жалюзийные отверстия на
защитном кожухе.
Включение и выключение
(Рис. 1B)
Чтобы включить пилу, нажмите на курковый
пусковой выключатель (х). Для выключения
инструмента отпустите курковый выключатель.
Перед выполнением первого реза дождитесь,
пока пильный диск не наберет полную скорость.
Прежде чем вернуть пильную головку в верхнее
положение, отпустите курковый выключатель
и дождитесь остановки пильного диска.
Отверстие в курковом выключателе
предназначено для вставки замка, чтобы
заблокировать пилу.
НАСТРОЙКА СКОРОСТИ (РИС. 1В)
Дисковой регулятор скорости (hh) можно
использовать для предварительной настройки
требуемой скорости вращения.
• Установите дисковой регулятор скорости
(hh) на требуемый диапазон, который
обозначен цифрой.
• Используйте высокую скорость для пиления
мягких материалов, таких как древесина.
Для пиления металла используйте низкую
скорость.
Использование светодиодной осветительной системы
XPSTM (Рис. 1A, 1B)
ПРИМЕЧАНИЕ: Торцовочная пила должна быть
подключена к источнику питания. Светодиодная
осветительная система XPS™ оборудована
пусковым выключателем (уу). Светодиодная
осветительная система XPS™ никак не связана
с курковым выключателем торцовочной пилы.
При каждой эксплуатации пилы включать
подсветку нет необходимости.
• ВСЕГДА СНАЧАЛА ВЫПОЛНЯЙТЕ
ПРОБНЫЕ РАЗРЕЗЫ (ПРИ
ВЫКЛЮЧЕННОМ ИНСТРУМЕНТЕ), ПЕРЕД
ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ХОД ДИСКА.
НИКОГДА НЕ ПЕРЕКРЕЩИВАЙТЕ РУКИ,
КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ 17В.
При выполнении резов вдоль карандашной
линии, начерченной на деревянной заготовке:
• Твёрдо упирайтесь обеими ногами в пол,
чтобы сохранять надлежащий баланс.
По мере перемещения рукоятку пильной
головки влево или вправо, следуйте за ней,
держась в стороне от пильного диска.
2. Выровняйте край тени от пильного диска
по карандашной линии. Для полного
совмещения с карандашной линией вам
может потребоваться отрегулировать угол
скоса или наклона.
44
1. Включите систему XPS™, затем опустите
вниз рабочую рукоятку (с), подводя
пильный диск вплотную к деревянной
заготовке. На заготовке появится тень от
пильного диска.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Основные типы резов
(Рис. 1А, 1В, 18, 19)
Если не задействована функция длинного
распила, убедитесь, что пильная головка
откинута назад до упора и поворотная
зажимная рукоятка фиксатора штанг (g)
затянута. Это предотвратит скольжение пилы
по штангам при соприкосновении с заготовкой.
Разрезание нескольких заготовок одновременно
не рекомендуется, однако это можно выполнить
безопасным способом, крепко прижимая
каждую из заготовок к столу и направляющей.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ
РЕЗ
1. Установите и зафиксируйте пильную
головку на нуле и плотно прижмите
заготовку к столу (q) и направляющей (n).
2. Затяните поворотную зажимную рукоятку
фиксатора штанг (g) и включите пилу,
нажав на курковый выключатель (х).
3. Когда двигатель пилы наберет полную
скорость, мягко опустите пильную головку
и медленно начните резать заготовку.
Прежде чем поднять пильную головку,
дождитесь полной остановки пильного
диска.
ДЛИННЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЕЗ
При разрезании заготовок, размеры которых
превышают 51х150 мм [51x105 мм со скосом
45º], ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
штанг (g) и используйте движение «впередвниз-назад» (Рис. 18).
Потяните пилу на себя, опустите пильную
головку к заготовке и медленно ведите пилу
назад, выполняя рез.
При отведении пилы на себя не допускайте
контакта пильного диска с заготовкой.
Пилу может откинуть в Вашу сторону, что
может привести к получению травмы или
повреждению заготовки.
ПОПЕРЕЧНЫЙ РЕЗ СО СКОСОМ
Для выполнения уголков угол скоса чаще всего
устанавливается на 45º, но он также может
устанавливаться на любой градус от нуля до
50º влево или до 60° вправо. Действуйте как
при вертикальном прямом поперечном резе.
При выполнении резов со скосом на заготовках,
ширина которых превышает 51х105 мм, но
более короткой длины, всегда помещайте
длинную сторону заготовки вплотную
к направляющей (Рис. 19).
РЕЗЫ С НАКЛОНОМ
Угол наклона может быть задан от 49° вправо
до 49° влево и может быть установлен
с помощью рукоятки между 50° влево и 60°
вправо. Более подробные инструкции
по установке угла наклона см. в разделе
«Составные части и элементы
управления».
1. Ослабьте поворотную рукоятку фиксатора
угла наклона (ее) и переместите пилу
влево или вправо. Чтобы оставить зазор,
необходимо передвинуть направляющую
(n). После изменения положения
направляющих затяните регулятор
направляющей (m).
2. Надежно затяните рукоятку фиксатора угла
наклона.
При установке некоторых углов может
потребоваться удалить правую или левую
стороны направляющей. Важную информацию
касаемо регулировки направляющих при
выполнении некоторых резов с наклоном см.
Регулировку направляющей в разделе
«Регулировка».
Чтобы снять левую или правую направляющую,
ослабьте на несколько оборотов регулятор
направляющей (m) и сдвиньте направляющую
с инструмента.
ВЫРЕЗАНИЕ ПАЗОВ (РИС. 1В)
Ваша пила оснащена ограничителем глубины
(bb), винтом настройки глубины пропила
(аа) и барашковой гайкой (z), позволяющими
производить операции по выпиливанию пазов.
• Поверните ограничитель глубины (bb)
в направлении передней части пилы.
• Подкрутите барашковую гайку (z)
и винт настройки глубины пропила (аа),
устанавливая желаемую глубину паза.
• Для получения ровного паза рекомендуется
поместить между направляющей
и обрабатываемой заготовкой брусок
длиной приблизительно 5 см.
КАЧЕСТВО РАСПИЛА
Чистота любого среза зависит от ряда
факторов, например, от материала
распиливаемой заготовки, типа пильного
диска, степени заточенности диска и скорость
пиления.
Если при фасонных и аналогичных особо
точных работах требуется наиболее чистый
распил, рекомендуется использовать остро
заточенный пильный диск (с 60-ю зубьями
45
РУССКИЙ ЯЗЫК
с твердосплавными напайками) и применять
более медленную подачу при резании.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы
заготовка во время пиления
не смещалась и не двигалась,
надежно фиксируйте ее. Каждый
раз, прежде чем поднять рычаг,
ждите полной остановки пильного
диска. Если от концевой части
обрабатываемой заготовки
отщепляются небольшие волокна,
наклейте на древесину в области
распила полоску липкой пленки.
Выполните пропил через ленту,
затем тщательно удалите ее.
Зажим заготовки (Рис. 4)
ВНИМАНИЕ: Заготовка,
закрепленная перед распилом
с соблюдением баланса
и безопасности, может послужить
дисбалансом по окончании реза.
Несимметричная нагрузка
может опрокинуть пилу или
приспособление, на котором
она закреплена, например,
дополнительный стол или
верстак. При выполнении реза,
который может привести
к дисбалансу, всегда должным
образом поддерживайте заготовку
и следите, чтобы пила была
надежно закреплена на устойчивой
поверхности. В противном случае,
существует риск получения
тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: При каждом
использовании зажима зажимная
лапа должна всегда находиться
над основанием пилы. Всегда
закрепляйте заготовку только
к основанию пилы и ни к какому
другому объекту в рабочей зоне.
При каждом использовании зажима
зажимная лапа должна всегда
находиться над основанием пилы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если во время
пиления Вам необходимо держать
руки на расстоянии не более
152 мм от пильного диска, всегда
используйте зажим во избежание
риска повреждения заготовки
и получения телесной травмы.
Используйте зажим для заготовки (kk),
поставляемый с Вашей пилой. Другие
вспомогательные средства, такие как
46
пружинный зажим, зажимная скоба или
С-образная струбцина, могут не подойти для
заготовок особого размера или формы. В целях
вспоможения при зажиме заготовки левая или
правая направляющая отводятся в сторону.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАЖИМА
1. Вставьте зажим в отверстие под
направляющей. Зажим должен быть
обращен в сторону задней части
торцовочной пилы. Паз зажимного штифта
должен быть вставлен в основание до
упора. Убедитесь, что штифт зажима
полностью вставлен в основание
торцовочной пилы. Если паз все еще виден,
значит, зажим не закреплен должным
образом.
2. Поверните зажим на 180° в сторону
передней части торцовочной пилы.
3. Ослабьте рукоятку, чтобы отрегулировать
зажим вверх или вниз, затем, используя
рукоятку тонкой настройки, крепко зажмите
заготовку.
ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении резов
с наклоном, располагайте зажим на
противоположной стороне основания. ВСЕГДА
СНАЧАЛА ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРОБНЫЕ РАЗРЕЗЫ
(ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ИНСТРУМЕНТЕ),
ПЕРЕД ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ХОД ДИСКА.
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЖИМ НЕ ВЛИЯЕТ НА
РАБОТУ ПИЛЫ И НЕ МЕШАЕТ ДВИЖЕНИЮ
ЗАЩИТНОГО КОЖУХА.
Дополнительные опоры для
длинных заготовок (Рис. 7)
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОПОРУ ДЛЯ
ДЛИННЫХ ЗАГОТОВОК.
Для увеличения ширины стола Вашей пилы
используйте столы на ножках DE7023-XJ или
DE7033 (nn). Для поддержки длинных заготовок
используйте любые удобные приспособления,
такие как пильные козлы или подобные им
устройства, препятствующие выступу длинных
концов.
Изготовление рам для картин, ящиков для рассады
и прочих четырехсторонних
конструкций (Рис. 20, 21)
Изготовьте несколько простых изделий из
отходов древесины, чтобы почувствовать
уверенность при управлении электропилой.
Ваша электропила - идеальный
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмент для пиления со скосом
для угловых соединений (соединений «на ус»),
см. Рис. 20.
Изображение А на рисунке 21 представляет
собой соединение, выполненное методом
пиления с наклоном. Изображенное соединение
можно получить с помощью пиления
с наклоном или пиления со скосом.
• Пиление с наклоном:
– Установите для обеих планок наклон 45°,
чтобы при их стыковке получился угол
90°.
– Зафиксируйте рукоятку установки угла
скоса в нулевой позиции, а рукоятку
установки угла наклона в позиции 45°.
– Деревянный брус расположите широкой
стороной на плоскости стола и узкой
стороной вплотную к направляющей.
• Пиление со скосом:
– Тот же самый разрез может быть
выполнен путем скашивания под
прямым углом правой и левой заготовок,
лежащих широкой стороной вплотную
к направляющей.
Пиление под углом и изготовление рам (Рис. 21)
Изображение В на рисунке 21 представляет
собой соединение, выполненное путем
настройки рукоятки угла скоса в позиции
45° для пиления со скосом двух профилей
с целью формирования угла 90º. Для этого
зафиксируйте рукоятку установки угла наклона
в нулевой позиции, а рукоятку установки угла
скоса в позиции 45°. И в этот раз расположите
деревянный брус широкой стороной на
плоскости стола и узкой стороной вплотную
к направляющей.
Оба изображения на рисунке 21 относятся
только к четырехсторонним объектам. При
изменении числа сторон, угол скоса и угол
наклона также изменяется. В приведенной
ниже таблице указаны правильные углы для
разнообразных конфигураций изделий, при
условии, что все стороны имеют одинаковую
длину.
КОЛ-ВО СТОРОН
УГОЛ СКОСА ИЛИ
НАКЛОНА
4
45°
5
36°
6
30°
7
25,7°
8
22,5°
9
20°
10
18°
Для выполнения форм, не изображенных
в данном руководстве, используйте следующую
формулу: 180°, разделенные на кол-во сторон,
равняется углу скоса (при вертикальном
пилении материала) или наклона (при пилении
материала, уложенного горизонтально).
Комбинированное пиление
(Рис. 22)
Комбинированное пиление - это одновременное
пиление со скосом и с наклоном. Этот метод
пиления используется для изготовления рам
или ящиков с наклонными стенками наподобие
того, что изображен на рисунке 22.
ВНИМАНИЕ: Если угол пиления
постоянно изменяется, следите,
чтобы рукоятки фиксаторов угла
наклона и скоса были надежно
заблокированы. Блокируйте их
после выполнения любых изменений
угла наклона или угла скоса.
На приведенной ниже диаграмме можно
выбрать правильный угол наклона и угол скоса
для комбинированного пиления.
• Для этого сначала выберите необходимый
для Вашего изделия угол «A» (Рис. 22)
и поместите этот угол на соответствующую
кривую диаграммы.
• Из этой точки опустите вниз
перпендикулярную линию для определения
нужного угла наклона и горизонтальную для
определения угла скоса.
• Установите на пиле указанные углы
и выполните несколько пробных разрезов.
Попробуйте совместить отрезанные
компоненты.
Пример: Для изготовления четырехстороннего
ящика с внешним углом 26° (угол «A», Рис. 22),
используйте правую верхнюю кривую. Найдите
метку 26° на кривой диаграммы. Проведите
горизонтальную линию до любой из сторон
47
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
ЯЩИК
6-ТИ
СТОРОННИЙ
ЯЩИК
8-МИ
СТОРОННИЙ
ЯЩИК
(«УГОЛ СТОРОНЫ ЯЩИКА (УГОЛ «А
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ СКОСА НА ПИЛЕ
для определения угла скоса, который следует
установить на пиле (42°). Таким же образом
проведите вертикальную линию до нижнего
или верхнего края для определения угла
наклона, который следует установить на пиле
(18°). Всегда выполняйте пробные разрезы
на нескольких обрезках дерева для проверки
настроек пилы.
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ НАКЛОНА
НА ПИЛЕ
Пиление плинтусов (Рис. 13,
23)
• Прямые резы под углом 90º:
– Расположите заготовку вплотную
к направляющей и удерживайте ее
на месте, как показано на рисунке 23.
Включите пилу, дождитесь, пока пильный
диск не наберет полную скорость, мягко
опустите пильную головку и медленно
начните резать заготовку.
ПИЛЕНИЕ ПЛИНТУСОВ ОТ 76 ММ ДО 171 ММ
ВЕРТИКАЛЬНО К НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
ПРИМЕЧАНИЕ: При пилении плинтусов
размером от 76 мм до 171 мм, расположенных
вертикально к направляющей, используйте
подвижный зажимной рычаг (а6), изображенный
на рисунке 13.
Расположите материал, как показано на
рисунке 23.
При выполнении данного реза плинтус
должен располагаться нижним краем на
поверхности стола и задней стороной вплотную
к направляющей.
48
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
ВНЕШНИЙ УГОЛ
Левая
сторона
Скос 45° влево
Сохраните левую
сторону профиля
Скос 45° вправо
Сохраните левую
сторону профиля
Правая
сторона
Скос 45° вправо
Сохраните правую
сторону профиля
Скос 45° влево
Сохраните правую
сторону профиля
Материал, размер которого превышает 171 мм, должен
распиливаться, как было описано выше.
Пиление багетов (Рис. 1А,
24А, 24В)
Ваша торцовочная пила прекрасно подходит
для пиления багетов. Для получения точного
соединения, профиль должен распиливаться
с особой осторожностью методом
комбинированного пиления.
Для пиления багетов под нужным углом, на
Вашей торцовочной пиле предварительно
установлены позиции фиксатора угла скоса
31,62º влево и вправо и ограничителя
угла наклона 33,86º влево и вправо. На
градуированной шкале (k) также имеется
отметка 33,9º. В таблице ниже приведены
точные настройки для пиления багетов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Очень важно произвести
пробные резы на обрезках материала!
ИНСТРУКЦИИ ПО ПИЛЕНИЮ БАГЕТОВ,
УЛОЖЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА
КОМБИНИРОВАННОГО ПИЛЕНИЯ (РИС. 24А)
1. Положите профиль на стол пилы широкой
задней стороной вниз.
2. Верхняя сторона профиля прижата
к направляющей.
3. Ниже приведены настройки для багетов
45°.
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
ВНЕШНИЙ УГОЛ
Левая
сторона
Наклон 30° влево
Угол скоса 35,26°
вправо
Сохраните левый
конец профиля
Наклон 30° вправо
Угол скоса 35,26°
влево
Сохраните левый
конец профиля
Правая
сторона
Наклон 30° вправо
Угол скоса 35,26°
влево
Сохраните правый
конец профиля
Наклон 30° влево
Угол скоса 35,26°
вправо
Сохраните правый
конец профиля
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Эти параметры предназначены для багетов
с верхним углом 52° и нижним углом 38°.
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
ВНЕШНИЙ УГОЛ
Левая
сторона
Наклон 33,9° влево
Угол скоса 31,62°
вправо
Сохраните левый
конец профиля
Наклон 33,9° вправо
Угол скоса 31,62°
влево
Сохраните левый
конец профиля
Правая
сторона
Наклон 33,9° вправо
Угол скоса 31,62°
влево
Сохраните правый
конец профиля
Наклон 33,9° влево
Угол скоса 31,62°
вправо
Сохраните правый
конец профиля
Специальные разрезы
ВНИМАНИЕ: Никогда не
производите пиление, если
материал не закреплен на столе
и направляющей.
ПИЛЕНИЕ АЛЮМИНИЯ (РИС. 25А, 25В)
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПИЛЕНИЯ
АЛЮМИНИЯ.
Альтернативный метод пиления багетов (РИС. 5)
Некоторые заготовки необходимо закреплять
при помощи зажима или других зажимных
устройств во избежание их смещения во
время пиления. Расположите материал как
для тонкого поперечного пиления, см. рисунок
25А. На рисунке 25В изображено неправильное
положение данных профилей при пилении.
При использовании данного метода при
пилении багетов не требуется выполнение реза
с наклоном. Небольшие изменения угла скоса
могут выполняться без воздействия на угол
наклона. При появлении углов, отличных от 90º,
пила быстро и легко сама настраивается под
них.
При пилении алюминия используйте смазочный
восковой карандаш. Нанесите восковую смазку
прямо на пильный диск непосредственно
перед пилением. Никогда не смазывайте
вращающийся пильный диск. Воск гарантирует
надежную смазку и предохраняет пильный диск
от налипания опилок.
Настоятельно рекомендуется использование
дополнительной направляющей для пиления
багетов (DW7084) (ll), которая гарантирует
высокую точность и удобство в работе (Рис. 5).
ЗАГОТОВКИ ИЗОГНУТОЙ ФОРМЫ (РИС. 26А,
26В)
ИНСТРУКЦИИ ПО ПИЛЕНИЮ БАГЕТОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОД УГЛОМ МЕЖДУ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ И ОСНОВАНИЕМ ПИЛЫ,
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВСЕХ ВИДОВ РЕЗОВ
(РИС. 24В)
1. Расположите профиль под углом таким
образом, чтобы нижняя часть профиля (та
часть, которая будет обращена к стене,
когда багет будет повешен на стену)
примыкала к направляющей, а верхняя
часть профиля оставалась на столе пилы.
2. Угловые срезы на задней стороне
профиля должны располагаться точно по
направляющей и пильному столу.
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
ВНЕШНИЙ УГОЛ
Левая
сторона
Скос 45° вправо
Сохраните правую
сторону профиля
Скос 45° влево
Сохраните правую
сторону профиля
Правая
сторона
Скос 45° влево
Сохраните левую
сторону профиля
Скос 45° вправо
Сохраните левую
сторону профиля
При распиловке заготовок изогнутой формы
всегда располагайте их, как показано на
рисунке 26А, и никогда не кладите, как показано
на рисунке 26В. Неправильное расположение
заготовки может явиться причиной защемления
лезвия пильного диска.
РАСПИЛОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
И ПРОЧИХ КРУГЛЫХ ПРОФИЛЕЙ
Пластиковые трубы могут быть легко
распилены Вашей пилой. Распиловка
труб выполняется таким же образом, что
и распиловка древесины; во избежание
перекатывания, труба должна быть
закреплена при помощи зажимов или надежно
прижиматься вплотную к направляющей.
Выполнение данного условия чрезвычайно
важно при исполнении разрезов под углом.
РАСПИЛОВКА БОЛЬШИХ ЗАГОТОВОК (РИС.
27)
Иногда деревянная заготовка бывает
немного шире, чтобы свободно разместиться
под нижним защитным кожухом диска.
В этом случае, положите большой палец
руки на верхнюю часть защитного кожуха
(а) и проверните его немного вверх, ровно
настолько, чтобы открыть заготовку, как
показано на рисунке 27. Используйте этот
49
РУССКИЙ ЯЗЫК
прием только в случаях острой необходимости;
пила будет работать в обычном режиме
и сможет выполнить более крупный разрез.
НИКОГДА НЕ ПРИВЯЗЫВАЙТЕ, НЕ
ЗАКЛЕИВАЙТЕ ЛИПКОЙ ЛЕНТОЙ И НЕ
УДЕРЖИВАЙТЕ КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ
СПОСОБОМ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ВО ВРЕМЯ
РАБОТЫ ПИЛЫ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ
ПОПЕРЕЧНОГО РАСПИЛА ШИРОКИХ
ЗАГОТОВОК (РИС. 28А, 28В)
При использовании специальных настроек
Вашей пилой можно распиливать очень
широкие (до 409 мм) заготовки. Для этого
следуйте инструкциям:
1. Снимите с пилы правую и левую
направляющую и отложите их в сторону.
Для этого открутите на несколько
оборотов регуляторы направляющей (m)
и снимите каждую направляющую с пилы.
Отрегулируйте и зафиксируйте рукоятку
установки угла скоса на отметке 0°.
2. Используя кусок ДСП толщиной 38 мм
или какой-либо другой ровный и прочный
древесный материал толщиной 38 мм,
изготовьте специальную платформу
размером. 368 х 660 мм. Платформа
должна быть совершенно плоской, иначе
в процессе распила материал может
двигаться, увеличивая риск получения
травмы.
3. При помощи шурупов для дерева длиной
76,2 мм закрепите платформу размером
368 х 660 мм через отверстия (а9)
в основании направляющей (о) (Рис. 28А).
Для надежного крепления материала
используйте 4 шурупа. При использовании
специальных настроек платформа должна
быть распилена на 2 части. Убедитесь, что
шурупы надежно затянуты, в противном
случае материал может выскользнуть
и стать причиной получения травмы.
Убедитесь, что платформа плотно
прилегает к столу и направляющей,
и расположена точно в центре.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что пила
надежно закреплена на устойчивой
опорной плоскости. В противном
случае пила может колебаться
в процессе работы и стать
причиной получения травмы.
4. Положите распиливаемую заготовку на
платформу, установленную на столе.
Убедитесь, что заготовка плотно прижата
50
к задней стороне основания направляющей
(о) (Рис. 28В).
5. Прежде чем начинать распил закрепите
заготовку. Медленно распиливайте
материал, используя движение «впередвниз-назад». Ненадежное крепление
заготовки и быстрое пиление могут стать
причиной смещения заготовки и получения
травмы.
После нескольких пропилов под различными
углами скоса, кроме 0º, платформа может
обветшать и больше не будет должным
образом поддерживать заготовку. Настройте
нужный угол скоса и установите новую
неиспользованную платформу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Продолжительное использование
платформы с несколькими
пластинами для пропила может
стать причиной потери контроля
над инструментом и получения
травмы.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Во избежание риска
получения тяжелой травмы
НИКОГДА не дотрагивайтесь
пальцами или руками до острых
зубьев пильного диска при
проведении любых работ по
обслуживанию пилы.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ смазочные или чистящие
вещества (в особенности пульверизаторы
РУССКИЙ ЯЗЫК
и аэрозоли) в непосредственной близости
от пластмассового защитного кожуха.
Защитный кожух из поликарбоната подвержен
воздействию определенных химических
веществ.
Щетки электродвигателя
(Рис. 1А)
Регулярно осматривайте угольные щетки.
Следите, чтобы щетки оставались чистыми
и свободно передвигались по пазам.
• Отключите инструмент от источника
питания, снимите торцевую крышку
двигателя (f), поднимите пружину
и извлеките блок щеток.
• Если щетки износились приблизительно
до 12,7 мм, пружины больше не смогут их
удерживать, и щетки следует заменить.
• Используйте только идентичные угольные
щетки DEWALT. Использование правильного
типа щеток напрямую влияет на
функционирование электрического тормоза.
Наборы новых щеток можно приобрести
в авторизованных сервисных центрах
DEWALT.
• Всегда после осмотра или замены щеток
устанавливайте на место крышку отсека
щеток.
• Для установки новых щеток перед
использованием инструмент должен быть
запущен вхолостую (без нагрузки) на 10
минут. В работе электрического тормоза
могут быть сбои, пока не будут заменены
изношенные щетки.
• Во время холостого хода НЕ
СВЯЗЫВАЙТЕ, НЕ ЗАКЛЕИВАЙТЕ
ЛИПКОЙ ЛЕНТОЙ И НИКАКИМ
ДРУГИМ ОБРАЗОМ НЕ БЛОКИРУЙТЕ
КУРКОВЫЙ ПУСКОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
УДЕРЖИВАЙТЕ ЕГО ТОЛЬКО РУКОЙ.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
Перед эксплуатацией инструмента внимательно
осмотрите верхний и нижний защитный
кожух и пылеотвод, чтобы убедиться, что они
функционируют должным образом. Убедитесь,
что опилки, пыль или обрезки заготовки не
блокируют перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе «Замена или установка нового
пильного диска». Удалите застрявшие
частицы и установите на место пильный диск.
Регулярно очищайте участки вокруг И ПОД
основанием и поворотным столом от пыли
и опилок.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ЧИСТКА ПОДСВЕТКИ
• Ватной палочкой осторожно очистите
от пыли и мусора линзы подсветки.
Сильное загрязнение может блокировать
подсветку и стать причиной неаккуратного
обозначения линии реза.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ никакие виды
растворителей; они могут повредить линзы.
• Очистите снятый с пилы диск от пыли
и грязи.
51
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЧИСТКА ПЫЛЕОТВОДА
Отключите пилу от источника питания,
переведите пильную в головку в максимально
верхнее положение и почистите пылеотвод при
помощи сжатого воздуха или штыря большого
диаметра.
Дополнительные принадлежности (Рис. 2-8)
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
ОПОРА ДЛЯ ДЛИННЫХ ЗАГОТОВОК: DE7080XJ
Данная опора используется для поддержания
длинных заготовок. В основание Вашей пилы
можно вставить 2 опоры (ii), по одной с каждой
стороны.
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛИНЫ:
DE7051-XJ
Используется с опорой для длинных заготовок
(ii). Регулируемый ограничитель длины (jj)
используется при выполнении повторяющихся
резов одинаковой длины от 0 до 107 см.
ЗАЖИМ: DE7082-XJ
Зажим (kk) используется для надежного
крепления заготовки к пильному столу.
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ВЫПИЛИВАНИЯ
БАГЕТОВ И КАРНИЗОВ: DE7084-XJ
Данная направляющая (ll) используется для
точного выпиливания багетов и карнизов.
ПЫЛЕСБОРНИК: DE7053-XJ
Данный пылесборник (mm) собирает большую
часть производимой во время пиления пыли
и оснащен застежкой-молиней для быстрого
и удобного опорожнения.
РАБОЧИЙ СТОЛ НА НОЖКАХ: DE7023-XJ,
DE7033-XJ
Стол на ножках (nn) используется для
увеличения ширины стола пилы.
52
СТОЛ НА НОЖКАХ (NN) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ ШИРИНЫ СТОЛА ПИЛЫ.
Монтажные кронштейны (оо) используются для
крепления пилы к рабочей поверхности.
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ 305 мм С ПОСАДОЧНЫМ
ОТВЕРСТИЕМ 30 мм. МИНИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ
НИЖЕ 4800 об./мин. Никогда не используйте
пильные диски меньшего диаметра. Они не
будут надежно закрываться защитным кожухом.
Используйте только пильные диски для
поперечного пиления! Не используйте пильные
диски, предназначенные для продольной
распиловки, комбинированные диски или диски,
угол зубьев которых превышает 5°.
ТИПЫ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ДИАМЕТР
КОЛ-ВО
ЗУБЬЕВ
Пильные диски для строительных материалов
(сверхтонкие с антипригарной кромкой)
Общее применение
305 мм
40
Точный поперечный распил
305 мм
60
Пильные диски по дереву (гладкий, чистый
рез)
Точный поперечный
305 мм
80
распил
Цветные металлы
305 мм
96
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе с обыч.ными бытовыми отходами
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие DEWALT или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми
отходами. Отнесите изделие в специальный
приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых
.материалов
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
РУССКИЙ ЯЗЫК
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий DEWALT.
Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы
можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает
их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис DEWALT
по адресу, указанному в данном руководстве
по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DEWALT и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: ww.2helpU.com.
zst00202440 - 10-05-2013
53
54
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising