DCH213 | DeWalt DCH213 ROTARY HAMMER instruction manual

533222-47 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DCH213
DCH214
m
1. ábra
l
b
a
o
h
c
g
i
k
j
f
d
2. ábra
b
2
e
4. ábra
3. ábra
f
g
f
n
5. ábra
l
o
m
3
6. ábra
7. ábra
DCH214
l
p
q
4
p
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOROS
FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS DCH213, DCH214
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT
gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek
tapasztalata, állandó termék fejlesztés és
innováció tette a DEWALT céget a professzionális
szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Üresjárati fordulatszám
Ütvefúrási fordulatszám
Ütőerő (EPTA 05/2009)
Maximális fúrási tartomány
acél/fa/beton
Tokmány
Gyűrű átmérője
Akkumulátor típusa
Súly (akkumulátor nélkül)
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
VDC
min-1
min-1
J
DCH213
18
1
0–1100
0–4200
2
DCH214
18
1
0–1100
0–4200
2
mm
13/26/20 13/26/20
SDS Plus® SDS Plus®
mm
54
54
Li-ion
Li-ion
kg
2,3
2,5
dB(A)
86
86
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
97
2,9
3
97
2,9
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
Beton fúrásánál
ah,HD =
m/s²
Bizonytalanság K = m/s²
6,9
1,5
6,9
1,5
Vibráció kibocsátási érték ah
Vésésnél
ah,Cheq =
m/s²
Bizonytalanság K = m/s²
5,3
1,5
5,3
1,5
Vibráció kibocsátási érték ah
Fém fúrásánál
ah,D =
m/s²
Bizonytalanság K = m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Bizonytalanság ah
Csavarozásnál
ah =
Bizonytalanság K =
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok
vibráció kibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az
érték felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más alkalmazásokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Akkumulátor
Akkumulátor típusa
Feszültség
VDC
Kapacitás
Ah
Súly
kg
DCB180 DCB181 DCB182
Li-ion
Li-ion
Li-Ion
18
18
18
3,0
1,5
4,0
0,64
0,35
0,61
5
Töltő
Hálózati feszültség VAC
Akkumulátor típusa
Hozzávetőleges
töltési idő
perc
DCB105
230 V
Li-ion
30
55
(1,5 Ah-s
(3,0 Ah-s
akkumulátorok)
akkumulátorok)
70 (4,0 Ah-s
akkumulátorok)
kg
0,49
Súly
Biztosítékok:
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és Írország
230 V-os szerszámok 3 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
útmutató
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DCH213, DCH214
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
6
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2011.02.02
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS ÚTMUTATÁSOKAT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán és jól
megvilágítva. A rendetlen és sötét
munkaterület vonzza a baleseteket.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Az elektromos
c)
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra járókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át
a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos
szerszámhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja
az elektromos szerszámokat. Ha víz
kerül az elektromos szerszám belsejébe,
megnövekszik az áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a hálózati kábellel.
Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet,
és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
védje olajtól és hőtől. Sérült vagy
összetekeredett hálózati kábel használata
jelentősen növelheti az áramütés
kockázatát.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Szabadban való használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés
veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
hibaáram-védelmi kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül növelje az
elektromos biztonságot. Hibaáramvédelmi kapcsoló használata mellett kisebb
az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig
arra, amit tesz. Használja az összes
érzékszervét. Ne használja a készüléket,
ha fáradt, vagy ha hallucinogén
anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
b)
c)
d)
e)
f)
g)
figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést
okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A védőberendezések (például pormaszk,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy hallásvédő) csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Győződjön meg róla,
hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt
állapotban van, mielőtt az áramforrásra
csatlakoztatja. Ne szállítsa a feszültség
alatt lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón,
mert bekapcsolt szerszámok szállítása
balesetveszélyes.
A munka megkezdése előtt mindig
ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot
(kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
Forgó alkatrészen felejtett szerelőkulcs
a gép beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
Álljon biztonságosan. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés
közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
Ha a készüléken van porelszívási
lehetőség, illeltve porzsák, ügyeljen arra,
hogy ezeket megfelelően csatlakoztassa
és használja munka közben. Porelszívó
berendezés használatával nagymértékben
csökkenthetőek a por okozta veszélyek.
4) AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Ne erőltesse a kéziszerszámot.
A megfelelő szerszámot használja.
A termékkel jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, hogy ha
a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
b) Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám
használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell
javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
c) Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha
nem használja azt; mielőtt változtatna
7
d)
e)
f)
g)
a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél, valamint a termék
tárolása előtt. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
Ügyeljen a készülék megfelelő
tárolására. Ha nem használja
a készüléket, tartsa száraz, gyermekek
elől gondosan elzárt helyen, és ne
engedje, hogy olyan személyek
használják, akik nem ismerik
a szerszámot vagy ezen útmutatásokat.
Az elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználó
esetén.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek,
nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Ha a szerszám
sérült, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán.
A megfelelően karbantartott éles vágóél
kisebb valószínűséggel szorul be, és
könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. ennek
a használati útmutatónak megfelelően
használja, a munkakörülmények és az
elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől
eltérő használata veszélyhelyzetet
teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse
az akkumulátort. Az a töltő, amely
alkalmas egy bizonyos típusú akkumulátor
töltésére, másik típusú akkumulátornál
tűzveszélyt okozhat.
b) A szerszámot csak a kifejezetten hozzá
készült akkumulátorral használja.
Másfajta akkumulátor használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
c) Amikor nem használja, tartsa távol az
akkumulátort minden fémes tárgytól,
például tűzőkapcsoktól, érméktől,
kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amely
az érintkezőket rövidre zárhatná. Az
8
d)
akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
Nem megfelelő körülmények között az
akkumulátorból szivároghat folyadék;
kerülje a vele való érintkezést.
Ha véletlenül érintkezésbe került
a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha
a szemébe került, ezen kívül forduljon
orvoshoz is. Az akkumulátorból kiömlő
folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
6) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságát.
Kiegészítő biztonsági
előírások fúrókalapácsokhoz
• Viseljen hallásvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
• Használja a szerszámhoz mellékelt
segédfogantyúkat. A szerszám feletti uralom
elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
• Az elektromos kéziszerszámot szigetelt
markolati felületeinél tartsa, amikor olyan
helyen végez munkát, ahol a vágóél rejtett
vezetéket érhet. „Élő”, azaz áram alatt lévő
vezetékkel való érintkezésnél a szerszám
csupasz fémfelületei is áram alá kerülhetnek,
és a kezelő áramütést szenvedhet.
• Leszorítókkal vagy más praktikus módon
stabil felületre rögzítse és támassza meg
a munkadarabot. Az irányítás elvesztéséhez
vezethet, és személyi sérülést okozhat,
ha a munkadarabot a kezében tartja, vagy
testéhez támasztja.
• Hordjon biztonsági védőszemüveget vagy
más szemvédő eszközt. Kalapálás közben
szilánkok szabadulhatnak el. A repülő törmelék
maradandó szemkárosodást okozhat.
Porképződéssel járó munkáknál viseljen
porvédő álarcot vagy légzésvédőt. Fülvédő
használata a legtöbb munkafolyamathoz
szükséges.
• Mindig határozottan markolja a szerszámot.
Ne is próbálja úgy üzemeltetni, hogy nem
mindkét kezével tartja. Javasoljuk, hogy
mindig használja az oldalfogantyút. Ha csak
az egyik kezével működteti, elveszítheti
a szerszám feletti uralmát. Kemény anyagok
áttörése, illetve a beléjük ütközés szintén
veszélyes lehet. Használat előtt biztonságosan
rögzítse az oldalfogantyút.
• Ne dolgozzon hosszú ideig a szerszámmal.
Az ütvefúrás által keltett vibráció árthat
a kezének és a karjának. Viseljen
védőkesztyűt, amely kipárnázza a kezét,és
gyakori pihenőkkel csökkentse a vibrációnak
való kitettséget.
• Ne próbálja önállóan újraedzeni
a vágóéleket. A vésők újraedzését arra
jogosult szakembernek kell végeznie. A nem
megfelelően edzett véső sérülést okozhat.
• A szerszám használatához vagy
a tartozékok cseréjéhez viseljen
védőkesztyűt. A szerszám és a tartozék
szabadon lévő fémalkatrészei használat
közben rendkívül felforrósodhatnak. A letört
anyag apró darabkái felsérthetik a kezét.
• Soha ne tegye le addig az elektromos
szerszámot, amíg teljesen le nem
állt. A mozgó szerszámszárak sérülést
okozhatnak.
• A beszorult szerszámszárat ne próbálja
kalapáccsal kiszabadítani. Fém- vagy
egyéb anyagszilánkok szabadulhatnak el, és
okozhatnak sérülést.
• A kissé megkopott vésőfejet köszörüléssel
meg lehet élesíteni.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel elég
távol legyen a forgó szerszámszártól. Soha
ne tekerje a vezetéket a teste köré. A forgó
szerszámszárra tekeredő elektromos kábel
személyi sérülést okozhat, illetve a kezelő
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Maradványkockázatok
A következő veszélyek együtt járnak
a fúrókalapácsok használatával:
– A szerszám forgó vagy felforrósodott
részeinek megérintése miatti sérülések.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és a védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– Ujjak becsípődése tartozékcsere közben.
– A beton és/vagy kőzet bontása közben
keletkező por belélegzése miatti egészségi
veszély.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a készülék
burkolatának felületébe van nyomtatva, az
akkumulátor és a szerszám találkozásánál.
Példa:
2012 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT:
Ez a kézikönyv a DCB105 típusú akkumulátortöltő
fontos biztonsági és kezelési útmutatásait
tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvasson el
minden útmutatást, valamint a töltőn, az
akkumulátoron és magán a szerszámon
megtalálható figyelmeztető jelzéseket.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT akkumulátort
töltsön a készülékkel. Más típusú
akkumulátor túlmelegedhet és
felrobbanhat, ami személyi sérüléssel
és anyagi kárral járhat.
VIGYÁZAT: Ügyeljen arra,
hogy a gyerekek ne játsszanak
a készülékkel.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos körülmények mellett az áramforrásra kapcsolt
töltő belsejében lévő töltőérintkezők
közé kerülő idegen anyag zárlatot
okozhat. A töltő nyílásaitól távol kell
tartani az áramot jól vezető idegen
anyagokat, például (a teljesség igénye
nélkül) acélforgács, alufólia és egyéb
fémrészecskék. Mindig húzza ki a töltőt
a konnektorból, amikor nincs benne
akkumulátor. Tisztítás előtt húzza ki
a töltő tápkábelét a konnektorból.
• NE próbálja az akkumulátort olyan töltővel
tölteni, amely ebben a kézikönyvben
9
nem szerepel. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezek a töltők rendeltetésszerűen
kizárólag DEWALT akkumulátorok
töltésére használhatók. Minden más célú
felhasználásuk tüzet vagy akár halálos
áramütést okozhat.
• A töltőt a szabványos, 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
Töltők
• A töltőt ne a kábelénél, hanem
a dugaszánál fogva húzza ki
a konnektorból. Így kisebb lesz a kábel és
a dugasz sérülésének veszélye.
A DCB105 töltővel a következő akkumulátorok
tölthetők: 10,8 V-os, 14,4 V-os és 18 V-os lítium-ion
(DCB121, DCB140, DCB141, DCB180 DCB181 és
DCB182 típusú) akkumulátorok.
• Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
Ez a töltő nem igényel semmilyen beállítást, úgy
terveztük, hogy kezelése a lehető legegyszerűbb
legyen.
• Csak akkor használjon hosszabbító kábelt,
ha feltétlenül szükséges. A nem megfelelő
hosszabbító kábel használata tüzet vagy akár
halálos áramütést is okozhat.
• Amennyiben a töltőt a szabadban
használja, mindig biztosítson hozzá száraz
helyet, és kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Szabadban való használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés
veszélyét.
• Ne torlaszolja el az akkutöltő szellőzőréseit.
A szellőzőréseket a töltő tetején és az
oldalain találja. Hőt kibocsátó tárgyaktól
távolra helyezze a töltőt.
• Ne használja a töltőt sérült kábellel vagy
dugasszal — ezeket azonnal cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el a készüléket egy
márkaszervizbe.
• Ne bontsa szét a töltőt; hanem jutassa
el egyik márkaszervizbe, ha bármilyen
okból karbantartásra vagy javításra szorul.
A helytelen összeszerelés akár halálos
áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ha a tápkábel sérült, a veszélyhelyzet
megelőzése végett azonnal ki kell cseréltetni
a gyártóval, márkaszervizzel vagy hasonló
szakképzettségű személlyel.
Töltési folyamat (4. ábra)
1. Az akkumulátor behelyezése előtt
csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő,
230 V-os konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort (f) a töltőbe,
ügyelve arra, hogy ott teljes mértékben
illeszkedjen. A piros (töltésjelző) fény villogása
jelzi, hogy a töltés megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos piros
fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen feltöltődött,
használhatja vagy a töltőben is hagyhatja.
MEGJEGYZÉS: A Li-ion akkumulátorok
legnagyobb teljesítményét és maximális
élettartamát biztosítandó, az első használat előtt
teljes mértékben töltse fel őket.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltöttségi állapot
töltés
x
––
––
––
––
teljesen feltöltve
––––––––––––––––––
meleg/hideg késleltetés
–– • –– • –– •
–– •
hibás akkumulátor
vagy töltő
• • • • • • • • • • • • •• •
áramellátási hiba
•• •• •• •• •• •• •• •• ••
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ezzel kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
az akkumulátort a töltőből, mert attól még nem
szűnik meg az áramütés veszélye.
Hibás akkumulátort a töltő nem tölt. Az
akkumulátor hibáját a töltő úgy jelzi, hogy nem
gyullad ki a jelzőfény, vagy pedig az akkumulátor
vagy a töltő hibájára utaló villogási sémát jeleníti
meg.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
MEGJEGYZÉS: Ugyenez a töltő hibáját is
jelentheti.
10
Ha a töltő hibát jelez, márkaszervizzel vizsgáltassa
be a töltőt és az akkumulátort.
• NE fröccsentsen rá vizet és ne merítse vízbe
vagy más folyadékba.
Meleg/hideg késleltetés
• Ne tárolja és ne használja a készüléket
és az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40 °C-ot (105 °F) (például autóban vagy
fémépületekben nyáron).
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve
a töltést mindaddig, amíg az akkumulátor
megfelelő hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol. Ez
a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
Az XR Li-ion termékek elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől vagy
túlzott lemerüléstől.
A készülék automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
A hideg akkumulátor csak kb. fele olyan
gyorsan töltődik fel, mint a meleg akkumulátor.
Az akkumulátor a teljes töltési folyamat során
a kezdeti lassú ütemben töltődik, és a töltés
sebessége akkor sem emelkedik a maximumra, ha
közben az akkumulátor felmelegszik.
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor katalógusszámát és
feszültségét.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használatát
megelőzően olvassa át az alábbi biztonsági
útmutatót, és az abban megadottak szerint töltse
fel az akkumulátort.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne is használja az
akkumulátort robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
Az akkumulátor töltőbe helyezésekor vagy
onnan való kivételekor a por vagy a gőzök
meggyulladhatnak.
• Soha ne erőltesse be az akkumulátort
a töltőbe. Semmilyen módon NE alakítsa át
az akkumulátort azért, hogy beilleszthesse
egy vele nem kompatibilis töltőbe, mert
az akku megrepedhet és súlyos személyi
sérülést okozhat.
• A legjobb eredmények elérése végett
használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy
az akkumulátor teljesen fel van töltve.
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős ütés
ért, leesett vagy más módon sérült (pl.
szeggel kilyukasztották, kalapáccsal
ráütöttek, ráléptek stb.). Ez akár
halálos áramütéssel is járhat. A sérült
akkumulátorokat újrahasznosítás
céljából vissza kell juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Amikor a készüléket
nem használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagy méretű akkumulátorral felszerelt
készülék függőlegesen is ráállítható az
akkumulátorra, de könnyen felborulhat.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM ION (Li-ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Az akkumulátort akkor se dobja tűzbe, ha
nagyon sérült vagy teljesen elhasználódott.
Tűzben az akkumulátor felrobbanhat. Lítiumion akkumulátor égésekor mérgező gőzök és
más mérgező anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma érintkezésbe
került a bőrével, azonnal mossa le lágy
szappannal és vízzel. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe jutott, öblítse tiszta vízzel
legalább 15 percig vagy addig, amíg az
irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi segítségre
van szüksége, tájékoztassa az orvost, hogy
az elektrolit folyékony szerves karbonátok és
lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
forduljon orvoshoz.
• Az akkumulátorokat csak a kijelölt DEWALT
töltőkkel töltse.
11
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy lángtól az
akkumulátor-folyadék meggyulladhat.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Csak DEWALT akkumulátorok
töltéséhez használja. Más akkumulátor
felrobbanhat, személyi sérülést és
anyagi kárt okozhat.
Akkumulátor
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DCH213 és DCH214 típus 18 voltos
akkumulátorokkal működik.
Víztől óvja.
A DCB180, DCB181 vagy DCB182 típusú
akkumulátorok használhatók. Bővebb tájékoztatást
a Műszaki adatok című fejezetben talál.
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse
ki.
Javaslatok a tároláshoz
Csak 4 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
Akkumulátor kiselejtezésénél vigyázzon
a környezetre.
2. Az optimális eredmények érdekében
huzamosabb idejű tárolásnál ajánlatos
a teljesen feltöltött akkumulátort hűvös, száraz
helyen, a töltőn kívül tartani.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
Li-ion akkumulátorok töltéséhez.
MEGJEGYZÉS: Az akkumulátorokat nem szabad
teljesen lemerült állapotban tárolni. Használat előtt
az akkumulátort fel kell tölteni.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Csak beltéri használatra.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 akkumulátoros fúrókalapács
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
1 odalfogantyú
1 töltő
1 Li-ion akkumulátor (L1, M1 típusoknál)
Töltés.
Teljesen feltöltve.
Meleg/hideg késleltetés.
x
Hibás akkumulátor vagy töltő.
Áramellátási hiba.
Ne próbálgassa áramot jól vezető
tárgyakkal.
12
2 Li-ion akkumulátor (L2, M2 típusoknál)
3 Li-ion akkumulátor (L3, M3 típusoknál)
1 tartozékdoboz
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
MEGJEGYZÉS: Az N típusokhoz nem tartozik
akkumulátor és töltő.
• Ellenőrizze a készüléket és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. Fordulatszám-szabályozó kapcsoló
b. Irányváltó kapcsológomb
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciális kábelre.
e. Oldalfogantyú
Tápcsatlakozó cseréje (csak
az Egyesült Királyságban és
Írországban)
f. Akkumulátor
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
c. Üzemmód választó
d. Munkalámpa
g. Kioldó gomb
h. Főfogantyú
i. Fúrószárat jelző szimbólum (fúrás mód)
j. Ütvefúrást jelző szimbólum (ütvefúrás mód)
k. Kalapácsot jelző szimbólum (csak kalapálás
mód)
l. SDS Plus szerszámbefogó
m. Karima
n. Töltöttség-kijelző gombja
o. Porvédő sapka
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. A töltő
teljesítményfelvételének megfelelő, jóváhagyott
hosszabbítót használjon (lásd a Műszaki
adatok című fejezetben). A vezető minimális
keresztmetszete 1 mm², maximális hossza 30 m
lehet.
Ezek a fúrókalapácsok professzionális elektromos
szerszámok.
Ha kábeldobot használ, mindig teljes hosszában
csévélje le a kábelt.
Az Ön DCH213 és DCH214 típusú akkumulátoros
fúrókalapácsát professzionális fúrási és ütvefúrási,
valamint csavarozási és vésési munkákhoz
terveztük.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a szerszám közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az akkumulátor
feszültsége megfelel-e az adattáblán megadott
feszültségnek. Azt is ellenőrizze, hogy a töltő
feszültsége megfelel-e a hálózati feszültségnek.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig vegye ki az
akkumulátort. Az akkumulátor be- vagy
kiszerelése előtt mindig kapcsolja ki
a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor be- és
kiszerelése a készülékbe/-ből
(3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése végett csak akkor nyomja
meg az akkumulátor kioldógombját,
13
ha ki is veszi az akkumulátort
a készülékből. Ha más esetben
is megnyomja a kioldógombot,
az akkumulátor váratlanul kieshet
a készülékből.
MEGJEGYZÉS: A legjobb eredmények érdekében
ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel
van-e töltve.
AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE
A KÉSZÜLÉK FOGANTYÚJÁBA
1. Igazítsa az akkumulátort (f) a szerszám
fogantyújában kialakított sínekhez (3. ábra).
2. Addig csúsztassa az akkumulátort
a fogantyúba, amíg stabilan nem illeszkedik,
és bizonyosodjon meg arról, hogy nem tud
onnan kiszabadulni.
AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE
A KÉSZÜLÉKBŐL
1. Nyomja meg az akkumulátor kioldógombját
(g), majd határozott mozdulattal húzza ki az
akkumulátort a szerszám fogantyújából.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe
a kézikönyv töltőre vonatkozó fejezetének
útmutatásai szerint.
TÖLTÖTTSÉG-KIJELZŐS AKKUMULÁTOROK
(3. ÁBRA)
Némelyik DEWALT akkumulátor töltöttségkijelzővel van ellátva. Ez három zöld LED-ből áll,
amelyek az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi
szintjét jelzik ki. A töltöttség- kijelzőt gombjának
(n) lenyomásával és lenyomva tartásával hozhatja
működésbe. A három zöld LED kombinációja
mutatja a pillanatnyi töltöttségi szintet. Amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje a használhatósági
határ alá süllyed, a töltöttség-kijelző nem világít, és
az akkumulátort fel kell tölteni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A töltöttség-kijelző
kizárólag az akkumulátor pillanatnyi töltöttségét
mutatja. A szerszám működőképességét nem
jelzi ki, továbbá ingadozásnak van kitéve
a termék alkotórészeitől, a hőmérséklettől és
a végfelhasználó által végzett munkafeladattól
függően.
Fordulatszám-szabályozós
kapcsoló (1. ábra)
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg az
indítókapcsolót (a). A szerszám kikapcsolásához
engedje el az indítókapcsolót. A szerszámot fékkel
is elláttuk. A szerszámbefogó az indítókapcsolót
teljes elengedése után leáll.
A fordulatszám-szabályozós kapcsoló
segítségével az adott munkafeladatnak megfelelő
14
fordulatszámon használhatja a készüléket. Minél
jobban nyomja az indítógombot, annál gyorsabban
működik a szerszám. A szerszám maximális
élettartamának érdekében a fordulatszámszabályozós kapcsolót csak a fúrás vagy
csavarozás megkezdésénél alkalmazza.
MEGJEGYZÉS: A szerszám folyamatos
használata közben nem ajánlatos használni
a fordulatszám-szabályozós kapcsolót. Azzal
tönkreteheti a kapcsolót, ezért kerülje.
Oldalfogantyú (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG helyesen felszerelt
oldalfogantyúval használja. Ha nem
így tesz, az oldalfogantyú elcsúszhat
a szerszám használata közben, és Ön
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
A szerszám feletti maximális uralom
érdekében mindkét kezével fogja
a fúrót.
A oldalfogantyú (e) bilincsei az áttételház elején
a jobb- vagy balkezes használatnak megfelelően
360°-kal elfordíthatók. Az oldalfogantyút
megfelelően kell rögzíteni, hogy ne csússzon meg
a szerszám elakadása esetén fellépő csavaró erők
hatására. Mindig a végénél fogja az oldalfogantyút,
hogy ha a szerszám elakadna, ne veszítse el
felette az uralmát.
Az oldalfogantyút az óramutató járásával ellentétes
irányba forgatva lazíthatja ki.
Irányváltó gomb (1., 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Forgásirányt
csak a motor teljes leállása után
változtasson.
A szerszám irányváltó gombjával (b) a szerszám
forgásiránya megváltoztatható, de ugyanez
a gomb reteszelőként is működik.
Az előre forgásirány kiválasztásához engedje el az
indítókapcsolót, és nyomja az irányváltó gombot
a szerszám jobb oldala felé.
A hátra forgásirány kiválasztásához engedje el az
indítókapcsolót, és nyomja az irányváltó gombot
a szerszám bal oldala felé.
Az irányváltó gomb középső állásában
a szerszám álló helyzetben reteszelve van. Csak
akkor változtasson a gomb állásán, amikor az
indítókapcsolót már elengedte.
MEGJEGYZÉS: Irányváltás utáni első indításkor
előfordulhat, hogy kattanást hall. Ez természetes
jelenség, nem utal hibára.
Munkalámpa (1. ábra)
A szerszám elején egy munkalámpát (d)
helyeztünk el. A lámpa az indítókapcsoló
megnyomására kapcsolódik be. A lámpa az
indítókapcsoló lenyomására bekapcsol, és annak
elengedése után 20 másodperccel automatikusan
kikapcsol. Ha az indítókapcsoló lenyomva marad,
a lámpa tovább világít.
MEGJEGYZÉS: A lámpa feladata, hogy
a közvetlen munkaterületet világítsa meg, és nem
arra készült, hogy zseblámpaként használják.
Üzemmód kiválasztása
(1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Ne váltson
üzemmódot, amíg a szerszám
működésben van.
Az Ön gépe külön üzemmód választóval (c) van
ellátva, amellyel átkapcsolhat a fúrás, ütvefúrás és
csak kalapálás üzemmódok között.
Fúrás üzemmód: csavarozáshoz, valamint
acél, fa és műanyag fúrásához.
Ütvefúrás üzemmód: beton és kőzet
fúrásához.
Csak kalapálás üzemmód: könnyű
véséshez.
Fúráshoz úgy forgassa az üzemmód választót
(c), hogy a nyíl a fúrószár szimbólumra (i)
mutasson. Ütvefúrás módhoz a nyilat az ütvefúrás
szimbólumhoz (j) állítsa. Csak kalapálás módhoz
a nyilat a kalapács szimbólumhoz (k) állítsa.
MEGJEGYZÉS: Az üzemmód választónak (c)
mindig vagy a fúrás vagy az ütvefúrás vagy
a csak kalapálás állásban kell lennie. A kapcsoló
szimbólumok közötti állásában a szerszám nem
működtethető.
Aktív rezgésszabályzás
(1. ábra)
Az aktív rezgésszabályzás semlegesíti a kalapácsszerkezetből érkező visszavert rezgést. A kéz
és a kar rezgés-terhelésének csökkentésével
kényelmesebb használatot tesz lehetővé hosszabb
időtartamra is, és meghosszabbítja a szerszám
élettartamát.
A rezgésszabályzás akkor a leghatékonyabb, ha
egyik keze az főfogantyún (h), másik pedig az
oldalfogantyún (e) van. Csak akkora nyomásra van
szükség az aktív rezgésszabályzás aktiválásához.
Túl nagy nyomóerő gyakorlására a szerszám nem
fúr vagy vés gyorsabban, és nem működik az aktív
rezgésszabályzás.
SDS Plus szerszámbefogó
(5. ábra)
Fúró- vagy vésőszár behelyezésénél illessze
a szárat kb. 19 mm mélyen az SDS Plus
szerszámbefogóba (l). Nyomja és forgassa
a szárat amíg a kívánt helyzetben rögzítődik.
A tokmány biztonságosan rögzíti a szárat.
A szár kioldásához húzza vissza a tokmány
karimáját (m), és vegye ki a szárat.
Az SDS Plus szerszámbefogó
cseréje gyorscserés
tokmányra (7. ábra)
DCH214
1. Fordítsa a zárógyűrűt (p) kioldási helyzetbe,
és húzza le az SDS Plus szerszámbefogót (l).
2. Tolja rá a gyorscserés tokmányt (q)
a tengelyre, és fordítsa a zárógyűrűt zárási
helyzetbe.
3. A gyorscserés tokmány SDS Plus
szerszámbefogóra cseréléséhez először
szerelje le a tokmányt, ahogyan az SDS Plus
a szerszámbefogónál tette. Ezután szerelje
fel az SDS Plus szerszámbefogót ugyanúgy,
ahogyan azt a gyorscserés tokmánnyal tette.
FIGYELMEZTETÉS: Ütvefúrás
módban soha ne használjon standard
tokmányt.
Túlterhelésvédő
tengelykapcsoló
A fúrószár beszorulása esetén a hajtótengely
meghajtása lekapcsol. A szerszámra ható erők
miatt mindig két kézzel tartsa a szerszámot és
álljon biztosan a lábán.
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági
útmutatásokat és az érvényes
előírásokat.
• Legyen tisztában a csövek
és elektromos vezetékek
elhelyezkedésével.
• Csak enyhe (kb. 5 kg-os) nyomást
gyakoroljon a szerszámra. Ha
15
túl erősen nyomja, a fúrás nem
lesz gyorsabb, viszont csökken
a szerszám teljesítménye, és
rövidülhet az élettartama.
• Ne fúrjon vagy véssen túl mélyen,
hogy elkerülje a porvédő (o)
sérülését.
• Mindig két kézzel fogja a szerszámot,
és biztosan álljon a lábán. Mindig
helyesen felszerelt oldalfogantyúval
használja a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a készüléket, és válassza le az
akkumulátorról, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
Helyes kéztartás (1., 6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a 6. ábrán a bemutatott
helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztonságosan tartsa a szerszámot,
és számítson arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze a főfogantyún
(h), másik keze pedig az oldalfogantyún (e) van.
Fúrási művelet (1. ábra)
4. Jelölje ki a furat leendő helyét.
5. Helyezze a fúrószár hegyét a kijelölt pontra,
majd kapcsolja be a szerszámot.
FÚRÁS (1. ÁBRA)
1. Forgassa az üzemmód választót (c) „fúrás”
állásba.
2. A szerszám típusától függően kövesse
a következő utasítások valamelyikét:
– Szereljen fel tokmány adaptert / tokmány
szerelvényt (DCH213). A speciális, menetes
résszel ellátott SDS Plus adapterek
standard 10 vagy 13 mm-es tokmányhoz
használhatók, ezekkel lehet egyenes
fúrószárakat használni.
– Cserélje az SDS Plus szerszámbefogót
gyorscserés tokmányra (DCH214).
3. Folytassa az ütvefúráshoz hasonlóan.
FIGYELMEZTETÉS: Ütvefúrás
módban soha ne használjon standard
tokmányt.
CSAVAROZÁS (1. ÁBRA)
1. Forgassa az üzemmód választót (c) „fúrás”
állásba.
2. Válassza ki a forgásirányt.
3. A szerszám típusától függően kövesse
a következő utasítások valamelyikét:
– Tegye be a hatszögű csavarozó hegyekhez
használatos speciális SDS Plus® csavarozó
adaptert (DCH213).
– Cserélje az SDS Plus szerszámbefogót
gyorscserés tokmányra (DCH214).
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja ki
és áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt
beállítást végez rajta, vagy szereléket,
illetve tartozékot le- vagy felszerel.
4. Helyezze be a megfelelő csavarozó
hegyet. Ha hornyos csavart hajt be, mindig
biztosítókarimával ellátott csavarozó hegyet
használjon.
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG fogja be vagy
szorítsa le erősen a munkadarabot. Ha
vékony anyagot fúr, helyezzen alája
fa-alátétet, hogy ne sérüljön az anyag.
5. Óvatosan nyomja meg a fordulatszámszabályozós kapcsolót (a), hogy elkerülje
a csavarfej sérülését. Hátrafelé (balra)
forgáskor a szerszám fordulatszáma
automatikusan csökken, hogy könnyebb
legyen kihajtani a csavarokat.
ÜTVEFÚRÁS (1. ÁBRA)
1. Forgassa az üzemmód választót (c)
„ütvefúrás” állásba.
2. Helyezze be a megfelelő fúrószárat.
A legjobb eredmény eléréséhez jó minőségű
karbidhegyű fúrószárakat használjon.
16
3. A kívánt módon állítsa be az oldalfogantyút
(e).
6. Ha a csavar szintben van a munkadarab
felületével, engedje fel a fordulatszámszabályozós kapcsolót, hogy a csavar feje ne
nyomódjon bele a munkadarabba.
VÉSÉS (1. ÁBRA)
1. Forgassa az üzemmód választót (c) „csak
kalapálás" állásba.
2. Helyezze be a megfelelő vésőt, és ellenőrizze,
jól rögzítve van-e.
3 A kívánt módon állítsa be az oldalfogantyút
(e).
4. Kapcsolja be a szerszámot, és kezdje
a munkát.
A fogaskerekek eligazításához szükségessé
válhat, hogy miután vésés módról fúrás módra
váltott, rövid ideig járassa a motort üresjáraton.
FIGYELMEZTETÉS:
• Ne használja a szerszámot gyúlékony
vagy robbanásveszélyes folyadékok
(benzin, alkohol, stb.) keverésére
vagy szivattyúzására.
• Ne keverjen vele gyúlékonyként
címkézett folyadékokat.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT szerszámát minimális
karbantartási igény melletti hosszú távú
használatra terveztük. A készülék folyamatosan
kielégítő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a készüléket, és válassza le az
akkumulátorról, mielőtt beállítást
végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
Ezt a gépet a felhasználó nem szervizelheti.
Juttassa el a szerszámot egyik hivatalos
DEWALT szervizbe kb. 40 óra használat után.
Ha ennél korábban adódik gond a szerszámmal,
lépjen kapcsolatba egyik kijelölt DEWALT
márkaszervizzel.
A töltő és az akkumulátor nem szervizelhető.
Nincsenek benne szervizelhető alkatrészek.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS:
A készülékházban, valamint
a szellőzőrésekben és azok környékén
felgyülemlett szennyeződést és port
száraz levegővel fúvassa le. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
pormaszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízben megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a készülék belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse folyadékba
a szerszám alkatrészeit.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja
le a töltőt a váltakozó áramú
hálózatról. A töltő külsején lerakódott
szennyeződést és zsírt ronggyal
vagy puha, nem fémszálas kefével
távolíthatja el. Vízzel vagy tisztítószeroldattal ne tisztítsa.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Különféle típusú SDS Plus® fúrószárak és vésők
külön kaphatók.
Kenés
Az Ön elektromos készüléke nem igényel további
kenést.
A tartozékokat és illesztékeket rendszeresen kenni
kell az SDS Plus® illesztésnél.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos bővebb
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
17
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
• A lítium-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók.
Juttassa el őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon ártalmatlanítják.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT szerszáma
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újrafeldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT termékekre az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál a DEWALT. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről
a DEWALT képviseletnél érdeklődhet a használati
útmutatóban megadott elérhetőségen. A DEWALT
szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Tölthető akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után nem ad le elegendő teljesítményt olyan
munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni, hasznos
élettartama végén környezetbarát módon
selejtezze ki:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a készülékből.
zst00233576 - 23-04-2014
18
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DeWalt készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DeWalt termék jelentĘs részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetĘen a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetĦ (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás
terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetĦ hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget
vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat
a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását, illetve a vásárlás idĘpontját.
A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró
személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történĘ átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DeWalt
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetĘ vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idĘ a kijavítási idĘ azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetĘségének határideje a terméknek
vagy jelentĘsebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentĘsebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkezĘ hiba tekintetében újból
kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a
meghibásodás
a
rendeltetésszerĦ
használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen az
igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, mĦszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak
(kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
x
a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
idĘpontját,
x
a hiba okát
x
a javítás módját
x
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
x
a jótállás – kijavítás idĘtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben
és ésszerĦ határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelĘ
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztónak okozott jelentĘs
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedĘ) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DeWalt
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
19
Stanley Black&Decker Hungary Kft
kereskedelmi képviselet
Iroda
Tel.
214-05-61, 403-65-33
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
Rotel Kft.
Márkaszerviz
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
service@rotelkft.hu www.rotelkft.hu
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
GyĘr
Hajdúböszörmény
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 16.
4220, Balthazár u. 26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
Kalocsa
Kaposvár
6300, Pataji u.26.
7400, FĘ u.30.
78/466-440
82/318-574
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Vén István EV
Kaposvári Kisgépjavító és
Ért. BT
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
Wolf Szerszám
Nagy Balázs
Magyar János
Tolnai István
Bartus Ferencné
Érsek Tibor
Freiterné Madácsi
Mária
Vén István
ifj. Szepesi József
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
TápiószecsĘ
Veszprém
Zalaegerszeg
SerVinTrade Plus Kft.
Új-Technika Ker. és Szolg. Kft.
Charon Trade Kft
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Pro¿l Motor Kft.
Csavarker Plus Kft
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Valido BT
Rotor Kft.
ASG-Ker Kft
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
3530, Kóris Kálmán út 20.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000 Dr Elek István u 5
9700, Vasút u.29.
2800, Vértanúk tere 20
2251, Pesti út 31-es fĘút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
46/411-351
93/516-982
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
20/4055711
94/317-579
34/309-268
29/446-615
88/404-303
92/311-693
Cserépné Farkas
Kriszta
Barna Péter
Németh János
Szabó Zoltán
Tóth Gyula
Szemák Ferenc
Fehér Richárd
Sinkovics Tamás
Szabó Róbert
Huszár Péter
Bálint Zoltán
Váradi györgy
Vanics Zsolt
Szabo Balázs
Ács Imre
Hadobás József
Takács Sándor
Kecskemét
03/2014
KICSERÉLT FėDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
20
Kicserélt fĘdarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fĘdarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedĘ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising