DE0881 | DeWalt DE0881 TRIPOD instruction manual

402111-29 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DE0881
Figura 1
f
a
h
j
i
d
c
c
g
e
e
b
e
2
TREPIED
DE0881
Felicitări!
Aţi ales un produs DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
profesionişti.
Specificaţii tehnice
Sistem fixare
Înălţime max.
Greutate
cm
kg
DE0881
M6 x 20
172
1,5
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Respectaţi întotdeauna normele de siguranţă
aplicabile în ţara dvs. pentru a reduce riscul de
incendiu, electrocutare şi vătămare corporală.
Citiţi cu atenţie acest manual în întregime înainte
de a utiliza accesoriul. De asemenea, consultaţi
manualul oricărei unelte care va fi utilizată cu acest
accesoriu.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Generalităţi
1. Păstraţi zona de lucru curată.
Zonele şi bancurile de lucru dezordonate pot
cauza accidente.
2. Ţineţi copiii la distanţă.
Nu permiteţi copiilor să intre în contact cu
unealta sau cu cablul de alimentare. Se
recomandă supravegherea utilizatorilor
neexperimentaţi.
3. Utilizaţi unealta corespunzătoare.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni. Nu forţaţi uneltele
sau ataşamentele de mici dimensiuni pentru
a efectua operaţii specifice pentru uneltele
pentru regim greu de lucru. Unealta va efectua
lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul
pentru care a fost concepută.
AVERTISMENT: Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau
efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele
recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de
vătămare corporală.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Trepied
1 Manual de instrucţiuni
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
3
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată trepiedul sau vreo
componentă a acestuia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Dispozitiv de montare a capului rotativ
b. Clichet pentru reglare rapidă
c. Picioare
d. Manivelă elevator
e. Talpă
f. Şurub de montare
g. Manşon de blocare
h. Coloană elevator
i. Şurub de blocare elevator
j. Cumpănă cu bulă
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Trepiedul a fost conceput pentru a spori
posibilităţile de utilizare a laserului dumneavoastră.
Acesta vă ajută să poziţionaţi laserul pe suprafeţe
dure,şi neuniforme. Trepiedul poate fi utilizat atât în
interior cât şi în exterior.
NUpermiteţi copiilor să intre în contact
cu accesoriul sau laserul. Este necesară
supravegherea atunci când accesoriul este folosit
de operatori neexperimentaţi.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Consultaţi manualul
laserului care urmează a fi utilizat cu
acest accesoriu.
Cumpăna cu bulă
Utilizaţi cumpăna cu bulă (j), situată sub
dispozitivul de montare a capului rotativ (a), pentru
a vă asigura că trepiedul este echilibrat.
Montarea trepiedului
1. Depărtaţi picioarele (c) pentru a monta
trepiedul în poziţie verticală.
2. Strângeţi manşonul de blocare (g).
3. Reglaţi picioarele (c), dacă este necesar,
pentru ca fiecare talpă (e) să fie bine
poziţionată pe pământ.
4
4. Montaţi laserul pe trepied.
Reglarea înălţimii piciorului
1. Eliberaţi clichetul de reglare rapidă (b)
a primului picior (c) pentru a seta înălţimea
dorită. Strângeţi clichetul.
2. Repetaţi procedura pentru celelalte picioare.
Montarea laserului pe trepied
Trepiedul a fost echipat cu un sistem prindere
filetat pentru montarea laserelor DW088 şi DW089.
1. Montaţi trepiedul pe o suprafaţă relativ netedă
şi dreaptă folosind cumpăna cu bulă (j) pentru
a vă ghida.
2. Montaţi laserul pe trepied rotind şurubul de
montare (f) în pozitia din baza laserului.
AVERTISMENT: Înainte de montarea
unui laser pe trepied, verificaţi ca
picioarele să fie fixate bine iar trepiedul
se mişcă liber
Elevarea dispozitivului de
montare a capului rotativ
Dispozitivul de montare a capului (a) poate fi
elevat la o înălţime maximă de 1,7 m. Laserul este
operat cu ajutorul manivelei de elevare (d). Mutaţi
dispozitivul de montare a capului la înălţimea dorită
şi strângeţi şurubul de blocare a elevatorului (i).
Depozitarea
Pentru a depozita în mod convenabil accesoriul,
acesta este însoţit de o geantă de transport.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00188385 - 17-09-2012
5
6
Download PDF

advertising