DW089KD | DeWalt DW089KD MULTILINE LASER instruction manual

533222-62 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW089
1. ábra
g
f
a
h
b
i
d
(–)
c
a
e
(+)
(–)
a, i
3. ábra
2. ábra
j
f
k
l
< 4°
4. ábra
h
2
(+)
5. ábra
5
B
A
3
4
2
3
-90˚
90˚
1
6. ábra
9 m (30')
1, 2
C
D
3
3
C
8
7A. ábra
4, 5
E
D
7
6
7B. ábra
2
G
5
G
H
4
1
3
F
2
3
8A. ábra
5m
(18')
10 m (33')
8B. ábra
5m
(18')
10m (33')
8C. ábra
5m
(18')
10m (33')
4
9. ábra
t
n
m
u
z
p
x
o
r
q
s
10. ábra
y
w
v
a1
5
KERESZTVONALÚ LÉZERSZINTEZŐ
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata,
állandó termék fejlesztés és innováció tette
a DEWALT céget a professzionális szerszám
felhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
V
Típus
Áramforrás
Lézerteljesítmény
mW
Lézer osztály
Hullámhossz
nm
Védelmi osztály
Önszintező tartomány
°
Üzemi hőmérséklet
°C
Felfogó menet
Súly
kg
DW089
6,0
1
4 db LR6 elem (AA)
< 1,5
2
637
IP54
+/- 4
-10 – +45
1/4” x 20 TPI
0,9
Definíciók: Biztonságtechnikai útmutató
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt jelez,
amely halálos vagy súlyos sérülést
okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyt jelez, amely halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges veszélyt
jelez, amely könnyű vagy közepesen
súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot jelöl,
amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
6
Biztonságtechnikai előírások lézeres
készülékekhez
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el és sajátítson el minden útmutatást. Az útmutatások figyelmen kívül hagyása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést
okozhat.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT
• Ne használja a készüléket
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Az elektromos szerszámokban
képződő szikrától a por vagy a gázok
meggyulladhatnak.
• A lézert csak a hozzá kijelölt elemekkel
használja. Más típusú elemek használata
tüzet okozhat.
• A használaton kívüli lézeres eszközt
gyermekektől és más, használatukban
járatlan személyektől elzárt helyen tárolja.
A lézer használata veszélyes lehet nem
képzett felhasználó esetén.
• Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat
használja a készülékéhez. Ugyanaz
a tartozék, amely megfelel az egyik lézerhez,
sérülést okozhat, ha másik készülékkel
használják.
• A szerszám szervizelését csak képzett
szakszemélyzet végezheti. Képzetlen
személy által végzett javítás, szervizelés
vagy karbantartás sérüléshez vezethet.
A legközelebbi hivatalos DEWALT javítóműhely
elérhetőségét megtalálja kézikönyvünk hátsó
borítóján, a hivatalos DEWALT javítóműhelyek
listáján, vagy a www.2helpU.com honlapon.
• Ne használjon optikai eszközöket, például
távcsövet vagy tranzitot a lézersugár
megfigyelésére. Ez súlyos szemsérülést
okozhat.
• Úgy helyezze el a lézert, hogy senki ne
nézhessen szándékosan vagy véletlenül
a lézersugárba. Ez súlyos szemsérülést
okozhat.
• Ne helyezze a lézert tükröző felület közelébe,
amely a sugarat valakinek a szemébe
tükrözhetné. Ez súlyos szemsérülést okozhat.
• Kapcsolja ki a lézert, amikor nem használja.
Ha bekapcsolva hagyja, nagyobb annak a
veszélye, hogy valaki belenéz a lézersugárba.
• Ne távolítsa el és ne tegye olvashatatlanná
a figyelmeztető címkéket. Ha a címkéket
eltávolítja, a lézer használói vagy mások
•
véletlenül is sugárzásveszélynek lehetnek
kitéve.
A lézeres készüléket biztonságosan,
egyenletes felületre helyezze. Ha leesik,
megsérülhet vagy súlyos személyi sérülést
okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: A kezelőszervek itt
megadottaktól eltérő használata vagy itt
fel nem sorolt műveletek végzése sugárzásveszélyt teremthet.
FIGYELMEZTETÉS: A kezelőszervek itt
megadottaktól eltérő használata vagy
itt fel nem sorolt műveletek végzése
sugárzásveszélyt teremthet.
FIGYELMEZTETÉS: NE SZERELJE
SZÉT A LÉZERT. Nincsenek benne felhasználó által szervizelhető alkatrészek.
Ha szétszereli a lézert, elveszti a garanciát. Semmilyen átalakítást ne végezzen
a terméken. A lézeres készülék átalakítása
sugárzásveszélyt teremthet.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély! Ügyeljen, hogy a kivett elem pólusai között ne
keletkezzen rövidzárlat.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
lézeres készülékekhez
•
•
•
•
•
•
Ez a lézer az EN 60825-1:2007 szabvány
szerint 2. osztályúnak minősül. A lézerdiódát
ne cserélje más típusúra. A sérült lézert
márkaszervizzel javíttassa meg.
Csak lézervonalak kivetítésére használja.
A 2. osztályba sorolt lézernél legfeljebb 0,25
másodpercig lehet veszélytelenül a sugárba
nézni. A szemhéj reflexek általában megfelelő
védelmet biztosítanak. 1 méternél nagyobb
távolság esetén a lézer megfelel az 1.osztály
követelményeinek, és így teljesen biztonságos.
Közvetlenül és szándékosan soha ne nézzen
a lézersugárba.
Ne használjon optikai eszközöket a lézersugár
megfigyeléséhez.
Ne állítsa a műszert olyan helyzetbe, ahol
a lézersugár bárkit fejmagasságban érhet.
Ne engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a lézerhez.
A készüléken lévő jelölések
A műszeren a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Figyelmeztetés lézersugárzásra.
Ne nézzen bele a lézersugárba.
Dátumkód helye
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a elemtartó rekesz belsejébe van nyomtatva.
Példa:
2011 XX XX
Gyártás éve
Maradványkockázatok
A következő veszélyek együtt járnak az eszköz
használatával:
– a lézersugárba történő belenézés miatt
keletkező sérülések.
7
Fontos biztonságtechnikai útmutatások
az elemekhez
FIGYELMEZTETÉS: Az elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak,
és sérülést, illetve tüzet okozhatnak.
Ennek veszélye így csökkenthető:
• Gondosan tartsa be az elem címkéjén
és csomagolásán látható utasításokat
és figyelmeztetéseket.
• Az elemeket mindig helyesen, a rajtuk és
készüléken is feltüntetett polaritás jelzéseknek (+ és –) megfelelően helyezze be.
• Ne zárja rövidre az elem érintkezőit.
• Ne töltse az elemeket.
• Ne használjon régi és új elemeket együtt.
Mindegyiket egyidejűleg cserélje ugyanolyan gyártmányú és típusú új elemre.
• A lemerült elemeket azonnal cserélje ki,
és a helyi hulladékkezelési rendelkezések
szerint ártalmatlanítsa.
• Ne dobja tűzbe az elemeket.
• Gyermekektől tartsa távol.
• Ha a készüléket hónapokig nem szándékozik használni, vegye ki belőle az
elemeket.
FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy
a címkén szereplő biztonsági figyelmeztetések az Ön nyelvén vannak-e írva.
A figyelmeztetéseknek ilyeneknek kell lenniük:
LÉZERSUGÁRZÁS
NE NÉZZEN A SUGÁRBA
2. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
• Ha a figyelmeztetések idegen nyelven vannak
írva, a következőket tegye:
– Vegye le a szükséges címkét a lapról.
– Óvatosan helyezze rá a már meglévő
címkére.
– Nyomja rá az új címkét.
Elemek (1. ábra)
Elem típusa
Ez a lézeres készülék négy db LR6 (AA méretű)
elemmel működik.
Az elemek behelyezése
1. Emelje fel az elemtartó rekesz fedelét (a) az 1.
ábra szerint.
2. Helyezzen be négy új LR6 (AA-méretű)
elemet a rekeszbe a rekesz ajtajának belsején
feltüntetett + és – polaritás jelzések szerint.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 keresztvonalú lézerszintező
1 falitartó
4 LR6 (AA-méretű) elem
1 detektor (DW089KD)
1 rögzítő (DW089KD)
1 9 V-os elem (DW089KD)
1 tartozékdoboz
1 kezelési útmutató
• A műszer használata előtt szánjon időt
a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Összeszerelés és beállítás
FIGYELMEZTETÉS! Úgy helyezze el
a lézert, hogy senki ne nézhessen
szándékosan vagy véletlenül a lézersugárba. Ha belenéz a sugárba, súlyos
szemsérülést szenvedhet.
Kicsomagolás
A figyelmeztető címke felhelyezése
A lézeren lévő címkén a felhasználó nyelvén kell
feltüntetni a biztonsági figyelmeztetéseket.
E célból egy öntapadó címkéket tartalmazó
külön lapot mellékelünk a készülékhez.
8
FIGYELMEZTETÉS: Elemcserénél mindig
az összes elemet cserélje ki. Ne használjon régi és új elemeket együtt. Lehetőleg
alkáli elemeket használjon.
Kezelési tanácsok
•
•
•
•
•
•
•
A legjobb eredmények érdekében csak új,
kiváló minőségű, márkás elemeket használjon.
Ellenőrizze, megfelelő állapotúak-e az elemek.
Ha az alacsony telepfeszültség jelzője villog,
az akkumulátort fel kell tölteni.
Az elemek hosszabb élettartama érdekében
kapcsolja ki a lézeres készüléket, amikor nem
dolgozik vagy nem végez jelölést a sugárral.
A munka pontosságának érdekében gyakran
ellenőrizze a készülék kalibrálását. Lásd
a Kalibrálás helyszíni ellenőrzése című
fejezetet.
A lézer használata előtt ellenőrizze, hogy
a készülék viszonylag egyenletes és sík
felületen biztonságosan áll-e.
Mindig jelölje meg a lézersugár közepét.
Szélsőséges hőmérséklet változás hatására
a belső alkatrészek elmozdulhatnak, ami
befolyásolja a műszer pontosságát. Munka
közben gyakran ellenőrizze a készülék
pontosságát. Lásd a Kalibrálás helyszíni
ellenőrzése című fejezetet.
•
Ha a készülék leesett, ellenőrizze, hogy
helyes-e a kalibrálása. Lásd a Kalibrálás
helyszíni ellenőrzése című fejezetet.
Alacsony telepfeszültség kijelzője (1. ábra)
ADW089 készüléken egy piros kijelző fényt (b)
talál, ahogyan az 1. ábrán bemutatjuk. A piros
kijelző fény a be- és kikapcsoló gomboktól (c, d,
e) balra helyezkedik el.
A villogó piros fény azt jelzi, hogy az elemek
feszültsége alacsony, ki kell őket cserélni.
A lézeres készülék az akkumulátor lemerülése
közben még egy rövid ideig használható, de a
sugarak hamar elhalványulnak. Miután új elemeket helyezett a készülékbe, és újból bekapcsolja,
a lézersugarak teljes fényességükben fognak
világítani, és a kijelző piros fénye folyamatos
lesz. (Ha a villogó piros fényt nem a lemerült
elemek okozzák, lásd a Billenési tartományon
kívül jelzőjét.)
Leírás (1. ábra)
F I GYE LM EZTETÉS: Az elek tromos
készüléken vagy annak részein soha ne
végezzen átalakítást. Azzal anyagi kárt
vagy személyi sérülést okozhat.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Elemtartó rekesz fedele
Piros kijelző fény
Be- és kikapcsoló vízszintes lézervonalhoz
Be- és kikapcsoló függőleges lézervonalhoz
Be- és kikapcsoló oldalsó függőleges
lézervonalhoz
Mágneses forgócsapos konzol
Csaplyuk
Finombeállító gomb
1/4” x 20 belső menet
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A DW089 típusú keresztvonalú lézerszintezőt
professzionális alkalmazásoknál lézervonalak kivetítéséhez terveztük. A szerszám mind
beltérben mind a szabadban használható vízszintes, függőleges és derékszögű szintezéshez.
Felhasználási területe falak és ablakok kijelölésétől kezdve keretek felhelyezéséig sokrétű
lehet.
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A keresztvonalú lézerszintező professzionális
műszer. NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek a készülékhez. Ha kevésbé gyakorlott
személy használja, biztosítson számára felügyeletet.
A készülék kezelése
A készülék be- és kikapcsolása (1. ábra)
A lézerkészüléket kikapcsolt állapotában helyezze sík felületre. Ezen a típuson három be- és
kikapcsoló gomb van: egy a vízszintes lézervonalhoz (c), egy a függőleges lézervonalhoz (d)
és egy az oldalsó függőleges lézervonalhoz (e).
Mindegyik lézervonal a saját be- és kikapcsoló gombjával aktiválható. A lézervonalak akár
egyenként akár egyidejűleg aktiválhatók. A beés kikapcsoló gombok újbóli megnyomásával
kapcsolhatja ki a lézervonalakat.
A lézer használata
A lézernyalábok vízszintesek vagy függőlegesek,
amíg a kalibrálást ellenőrzik (Lásd a Kalibrálás
helyszíni ellenőrzése) című fejezetet, és a lézernyaláb nem villog (lásd a Billenési tartományon kívül című fejezetet).
Billenési tartományon kívül jelzője (2. ábra)
A DW089 lézert önszintezésre terveztük. Ha
a lézer annyira meg van billentve (átlagosan
4°-nál meredekebben), hogy nem képes önszintezésre, a lézernyaláb villogni fog. A villogó
lézersugár azt jelzi, hogy túllépték a billenési
tartományt, és NINCS VÍZSZINTESBEN (VAGY
FÜGGŐLEGESBEN) ÉS NEM HASZNÁLHATÓ
VÍZSZINTES (VAGY FÜGGŐLEGES) SZINTEZÉSRE. Próbálja egyenesebb felületre helyezni
a készüléket.
A lézer ferdesége
Ha a DW089 készülék15°-nál meredekebben
van billentve, a nyaláb hosszabbakat villog, hogy
könnyebb legyen a szöget kiigazítani.
Forgócsapos konzol használata (1. ábra)
A DW089 típusú lézeren egy mágneses forgócsapos konzol (f) van állandó jelleggel felszerelve. Ennek a konzolnak köszönhetően
a készülék bármilyen, acélból vagy vasból készült függőleges felületre felhelyezhető. Például:
acél keretlécek, acél ajtókeretek és acél gerendarendszerek. A konzolon egy csaplyuk (g) is
van, amelynél a készülék szegre, csavarra vagy
bármilyen felületre függeszthető.
FIGYELMEZTETÉS: A lézert és/vagy
a falitartót stabil felületre helyezze. Ha
leesik a lézeres készülék, súlyos személyi
sérülést okozhat.
A lézer használata a falitartóval (3. ábra)
A falitartónak (j) köszönhetően a DW089 típusú
lézer több helyre is felszerelhető. A falitartó
egyik végén van egy rögzítő (k), amellyel az fel9
szerelhető falsarokba akusztikus mennyezethez.
A falitartó mindkét végén talál egy-egy csavarfuratot (l), amelyen keresztül a készülék szeggel
vagy csavarral bármilyen felületre rögzíthető.
A falitartó biztonságos rögzítése után annak
acéllemeze szolgál rögzítőfelületként a mágneses forgócsapos konzol (f) számára. A készülék elhelyezése ezután finombeállítható, ha a
forgócsapos konzolt a falitartón fel- vagy lefelé
csúsztatják.
A függőleges nyaláb igazítása – finombeállítás (4. ábra)
A DW089 tetején elhelyezett finombeállító gomb
(h) a függőleges nyalábok igazítására használatos. Helyezze a DW089 készüléket lapos felületre, a gomb jobbra forgatásával forgassa
a nyalábot jobbra, vagy a gomb balra forgatásával forgassa azt balra.
A finombeállító gomb forgatásával a teljes belső
szerkezetet állítja, tartva a 90°-os szöget a két
függőleges nyaláb között.
A lézer szintezése
Amíg a DW089 lézer helyesen van kalibrálva,
addig önszintező. A gyárban minden lézeres
készüléket úgy kalibrálnak, hogy ± 4°-nál nem
meredekebb felületre helyezve megtalálja
a szintet. Kézi állítás nem szükséges.
Karbantartás
•
A munka pontosságának érdekében gyakran
ellenőrizze a készülék kalibrálását. Lásd
a Kalibrálás helyszíni ellenőrzése című
fejezetet.
• A kalibrálás ellenőrzését és más karbantartási,
illetve javítási munkákat DEWALT
márkaszervizzel végeztessen.
• Amikor nem használja a lézert, a hozzá
mellékelt dobozban tárolja.
• Ne tárolja a lézert –20 °C alatti vagy 60 °C
feletti hőmérsékleten.
• Ne tegye a dobozába, amíg nedves. A lézeres
készüléket először puha száraz ronggyal
szárazra kell törölni.
MEGJEGYZÉS: Ha szétszereli a lézert, elveszti
a garanciát.
Tisztítás
A külső műanyag részeket nedves ronggyal tisztíthatja. Bár ezek a részek oldószerekkel szemben ellenállóak, SOHA ne tisztítsa oldószerekkel. Puha, száraz ronggyal törölje le a nedvességet a készülékről, mielőtt a tárolóhelyére teszi.
Kalibrálás helyszíni ellenőrzése
Pontosság ellenőrzése – keresztirányú helyzetbeállítás (5. ábra)
A készülék keresztirányú helyzetbeállításának
ellenőrzéshez két, egymástól 9 m távolságra
lévő fal szükséges. Fontos, hogy a kalibrálás
ellenőrzéséhez használt távolság ne legyen
kisebb, mint azoknál az alkalmazásoknál használt távolság, amelyekre a készüléket használni
fogják.
1. táblázat
Távolság
Falak között
9,0 m
12,0 m
15,0 m
Megengedett
távolság
Jelölések között
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
1. A forgócsapos konzol segítségével erősítse
a lézert a falra úgy, hogy a lézer egyenesen
előre, a szemközti fal felé nézzen (0 fokos
helyzet).
2. Kapcsolja be a vízszintes nyalábot, és jelölje
meg a nyaláb helyzetét a szemközti falon
közvetlenül a lézeren keresztül. Mindig a
nyaláb vastagságának közepét jelölje meg.
3. Forgassa a készüléket teljesen balra (–90
fokos helyzet), és jelölje meg a nyaláb
helyzetét a szemközti falon.
4. Forgassa a készüléket teljesen jobbra (+90
fokos helyzet), és jelölje meg a nyaláb
helyzetét a szemközti falon.
5. Mérje meg a legalsó jelölés (A) és a legfelső
jelölés (B) közötti távolságot. Ha az nagyobb,
mint az 1. táblázatban megadott érték, a lézert
szakszervizzel szervizeltetni kell.
PONTOSSÁG ELLENŐRZÉSE – LEJTÉSI
PONTOSSÁG (6.ábra)
A készülék lejtési pontosságának ellenőrzéshez
egyetlen egy, 9 m hosszúságú fal szükséges.
Fontos, hogy a kalibrálás ellenőrzéséhez használt
távolság ne legyen kisebb, mint azoknál az
alkalmazásoknál használt távolság, amelyekre
a készüléket használni fogják.
2. táblázat
Távolság
Falak között
9,0 m
12,0 m
15,0 m
Megengedett
távolság
Jelölések között
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
1. Erősítse a lézert a forgócsapos konzol
segítségével a fal egyik végéhez.
10
2. Kapcsolja be a vízszintes nyalábot, és fordítsa
a lézert a fal másik vége felé és a szomszédos
fallal kb. párhuzamosan.
3. Jelölje meg a nyaláb közepét két, egymástól
legalább 9 m távolságra lévő helyen (C, D).
4. Helyezze át a lézert a fal ellentétes végéhez.
5. Kapcsolja be a vízszintes nyalábot, majd
fordítsa vissza a lézert a fal előző vége felé és
a szomszédos fallal kb. párhuzamosan.
6. Állítsa a lézer magasságát úgy, hogy a nyaláb
közepe egy vonalban legyen a legközelebbi
jelöléssel (D).
7. Jelölje meg a nyaláb közepét (E) közvetlenül
a legtávolabbi jelölés (C) felett vagy alatt.
8. Mérje meg a két jelölés (C, E) közötti
távolságot. Ha az nagyobb, mint a 2.
táblázatban megadott érték, a lézert
szakszervizzel szervizeltetni kell.
Pontosság ellenőrzése – Függőleges nyalábok (7A, 7B ábra)
A lézer függőleges kalibrálását akkor lehet a legpontosabban ellenőrizni, amikor nagy magasság
(9 m az ideális) áll rendelkezésre; egy ember
a padlózaton elhelyezi a lézert, a másik pedig
a mennyezet közelében jelöli a nyaláb helyzetét.
Fontos, hogy a kalibrálás ellenőrzéséhez használt távolság ne legyen kisebb, mint azoknál az
alkalmazásoknál használt távolság, amelyekre
a készüléket használni fogják.
3. táblázat
Mennyezet
Magasság
2,5 m
3,0 m
4,0 m
6,0 m
9,0 m
Megengedett
távolság
Jelölések között
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
4,0 mm
6,0 mm
1. Helyezze a lézert a padlózatra, és kapcsolja be
mindkét függőleges nyalábot.
2. Jelölje meg a nyalábok kereszteződésének
helyét a padlózaton (F) és a mennyezeten (G)
is. Mindig a nyaláb vastagságának közepét
jelölje meg.
3. Forgassa el a lézert 180 fokkal, majd helyezze
át úgy, hogy a nyaláb kereszteződése
pontosan a padlózat eredeti jelölésén legyen.
4. Jelölje meg a nyalábok kereszteződésének
helyét a mennyezeten (H).
5. Mérje meg a mennyezeten lévő két jelölés
közötti távolságot. Ha az nagyobb, mint
a 3. táblázatban megadott érték, a lézert
szakszervizzel szervizeltetni kell.
A függőleges nyalábok közötti 90º pontosságának ellenőrzése (8A–8C ábra)
A 90º pontosságának ellenőrzéséhez egy
legalább 10 m x 5 m nagyságú nyílt padlózatú
terület szükséges. A rajzon nézze meg a DW089
készülék helyzetét az egyes lépéseknél és
a lépésenként készített jelölések elhelyezkedését. Mindig a nyaláb vastagságának közepét
jelölje meg.
4. táblázat
Távolság
A és B között
4,0 m
5,0 m
6,0 m
7,0 m
Megengedett
távolság
Jelölések között
3,5 mm
4,5 mm
5,5 mm
6,0 mm
1. Állítsa a lézert a padlózat egyik sarkába, és
kapcsolja be az előremenő nyalábot.
2. Jelölje meg a nyaláb közepét három helyen (A,
B és C) a padlón a lézervonal mentén.
A B jelölésnek a lézervonal felezőpontjánál kell
lennie.
3. Vigye a lézert a B jelöléshez, és kapcsolja be
mindkét függőleges nyalábot.
4. Helyezze a nyaláb kereszteződését pontosan
a B jelöléshez, az előremenő nyaláb a C
jelzéshez legyen igazítva.
5. Jelöljön meg egy helyet (D) az oldalsó
függőleges nyaláb mentén a készüléktől
legalább 5 m-re.
6. Forgassa a lézert a B jelölésen át úgy, hogy
az előremenő függőleges nyaláb a D jelzésen
áthaladjon.
7. Jelölje meg azt a helyet (E), ahol a függőleges
nyaláb elhalad az A jelölésnél.
8. Mérje meg az A és E jelölések közötti
távolságot. Ha az nagyobb, mint a 4.
táblázatban megadott érték, a lézert
szakszervizzel szervizeltetni kell.
Hibaelhárítás
A detektor nem kapcsol be
• Ellenőrizze, hogy az elemek az elemtartó
rekesz ajtajának belsején megjelölt (+) és (–)
polaritás jelzések szerint vannak-e
a készülékbe helyezve.
Győződjön meg az elemek megfelelő
állapotáról. Kétely esetén tegyen a készülékbe
új elemeket.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy az elem
pólusai tiszták, rozsdától, korróziótól
mentesek. Tartsa a lézert szárazon, és csak új,
kiváló minőségű, márkás elemeket használjon,
11
•
hogy kisebb legyen az elemek szivárgásának
esélye.
Ha a lézer 50 °C-nál magasabb
hőmérsékletnek van kitéve, nem kapcsol
be. Ha a lézert szélsőségesen magas
hőmérsékleten tárolták, hagyja lehűlni. A lézer
nem fog károsodni, ha lenyomja a be- és
kikapcsoló gombot, mielőtt lehűl a megfelelő
üzemi hőmérsékletre.
A lézernyalábok villognak
A DW089 készülék önszintezésre van tervezve,
ha 4°-nál átlagosan egyik irányban sem meredekebb felületre helyezik, ahogyan a 2. ábrán
látható. Ha a lézer annyira meg van billentve,
hogy a belső szerkezet nem képes kiszintezni,
a lézernyalábok villogni fognak, jelezve, hogy
a billenési tartomány túl van lépve. A LÉZERNYALÁBOK VILLOGÁSA AZT JELZI, HOGY
A KÉSZÜLÉK NINCS VÍZSZINTESBEN (VAGY
FÜGGŐLEGESBEN) ÉS NEM HASZNÁLHATÓ
VÍZSZINTES (VAGY FÜGGŐLEGES) SZINTEZÉSRE. Próbálja egyenesebb felületre helyezni
a készüléket.
A lézernyalábok mozgása nem szűnik meg
A DW089 precíziós műszer. Ezért, ha nem stabil
(és nem mozdulatlan) felületre helyezik, a lézer
folytatja a szint keresését. Ha a nyaláb mozgása
nem szűnik meg, próbálja a műszert stabilabb
felületre helyezni. Bizonyosodjon meg arról
is, hogy a felület viszonylag sík, és a készülék
stabilan áll rajta.
A lézeres készülék tartozékai
Digitális lézerdetektor: DE0892 (9. ábra)
Némelyik lézeres készlethez DEWALT digit ál is
lézerdetektor is tartozik. A DEWALT digitális
lézerdetektor segít erősen megvilágított helyen
vagy nagy távolságra lévő lézerkészülék által
kibocsátott lézernyaláb helyének meghatározásában. A detektor belső térben és a szabadban egyaránt használható, ahol a lézernyaláb
nehezen látható.
A detektort kizárólag DW088 és DW089 típusú
készülékekhez és más kompatibilis, DEWALT
gyártmányú lézervonal kivetítő készülékekhez
terveztük. Forgólézerekkel nem használható.
A detektor az LCD kijelzőn (m) fényjelzéssel,
a hangszórón (n) pedig hangjelzéssel mutatja
a lézersugár helyzetét.
A DEWALT digitális lézerdetektor használható
detektorrögzítővel vagy anélkül. Ha rögzítővel
használja, mérőrúdra, szintező póznára, gerendára vagy oszlopra is helyezheti.
12
Elemek (9. ábra)
A digitális lézerdetektor egy 9 V-os elemmel
működik. A mellékelt elem behelyezéséhez
emelje fel az elemtartó rekesz fedelét (o). Tegye
be a rekeszbe a 9 V-os elemet az ikonon látható
jelölések szerint.
A detektor kezelőszervei (9. ábra)
A detektort az üzemi kapcsolóval (q) és a hangerő gombbal (r) kezeljük.
Ha egyszer nyomja meg az üzemi kapcsolót,
a detektor bekapcsol. Az érzékelő ablakban fent
találja az ON (bekapcsolt állapotot jelző) ikont és
a hangerő ikont.
A DEWALT digitális lézerdetektornak automatikus kikapcsoló funkciója is van. Ha a lézernyaláb
nem jut el az érzékelő ablakhoz, vagy egyik
gombot sem nyomták le, a detektor kb. 5 perc
elteltével kikapcsol.
A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg ismét
a gombot, és a hangerő ikon eltűnik.
Bekapcsolás után a detektor a keskeny pontossági sávra áll be (a bal alsó sarokban jelenik
meg az ikon). Ha a széles pontossági sávra
szeretne átkapcsolni, nyomja meg a pontosságbeállító gombot (s) egyszer (az ikon a jobb alsó
sarokban jelenik meg).
Pontosság
A detektoron két pontossági sáv állítható be:
széles és keskeny. A széles beállításnál
a detektor nagyobb a tűréshatárok között jelzi,
hogy „szinten” van. A keskeny beállításnál ez
a tűréshatár kisebb, hogy a detektor pontosabban jelezze, hogy „szinten” van.
A minél pontosabb szintezési eredmények eléréséhez a széles beállítással kezdjük, majd
a keskeny beállítással fejezzük be.
Mágnesek
A mágnesek (t) teszik lehetővé, hogy álmennyezet felszerelése közben a detektort fémsínekhez
erősítsük.
A detektor kezelése (9. ábra)
1. Helyezze üzemkész állapotba és állítsa
megfelelő helyzetbe a lézeres készüléket.
2. Az üzemi kapcsoló (q) megnyomásával
kapcsolja be a detektort.
3. A detektort olyan helyzetbe állítsa, ahol az
érzékelő ablak (u) a lézernyaláb irányába néz.
A detektort hozzávetőlegesen a lézernyaláb
tartományában fel- és lefelé mozgatva állítsa
középre. A kijelző ablakban megjelenő
jelzésekről, illetve a hangjelzésekről bővebb
tájékoztatást a Jelzők című táblázatban talál.
Hibaelhárítás a detektornál
Szint felett
Kevéssel
szint felett
Szinten
Kevéssel
szint alatt
Szint
alatt
gyors
hangjelzés
gyors
hangjelzés
folyamatos
hangjelzés
lassú
hangjelzés
lassú
hangjelzés
kijelző
ikonok
hangjelzések
Jelzők
4. A szerelőjelek (p) segítségével pontosan jelölje
be a lézersugár helyzetét.
Mérőrúdra szerelés (9., 10. ábra)
1. A detektor mérőrúdra szereléséhez először
erősítse a detektort a rögzítőhöz a rögzítőzár
(v) benyomásával. Csúsztassa a futófelületet
(w) a detektoron lévő sín körüli rögzítőre (x),
amíg a rögzítő retesze (y) be nem pattan
a detektor retesznyílásába (z).
2. A rögzítőgombot (a1) az óramutató járásával
ellentétes irányban forgatva nyissa ki a
rögzítőpofát.
3. Állítsa a detektort a kívánt magasságra,
majd forgassa a rögzítőgombot az óramutató
járásának irányában, hogy a detektorrögzítőt
biztonságosan rögzítse a rúdon.
4. Ha változtatni szeretne a magasság
beállításán, finoman lazítsa ki a rögzítőt, állítsa
be a kívánt magasságot, majd szorítsa be újra
a rögzítőt.
A detektor tisztítása és tárolása
•
•
•
A detektor külsején lerakódott szennyeződést
és zsírt ronggyal vagy puha, nem fémszálas
kefével távolíthatja el.
A DEWalt digitális lézerdetektor esőálló,
de nem meríthető vízbe. Ne öntsön vizet a
készülékre, és ne merítse vízbe.
Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy melegtől
vagy hidegtől védett helyek.
A detektor szervizelése
Az elemeket kivéve nincs felhasználó által
szervizelhető alkatrész a digitális lézerdetektorban. Ne szerelje szét a készüléket. A lézerdetektoron végzett illetéktelen beavatkozás a jótállás
elvesztésével jár.
A detektor nem kapcsol be
• Nyomja meg, majd engedje el az üzemi
kapcsolót.
• Ellenőrizze, hogy az elem a helyén van-e,
illetve megfelelő állapotú-e.
• Ha nagyon hideg a detektor, fűtött helyen
hagyja felmelegedni.
• Cserélje ki a 9 V-os elemet. Kapcsolja be
a készüléket.
• Ha a detektor még mindig nem kapcsol be,
juttassa el az egyik DEWALT szervizbe.
A detektor hangszórója nem ad hangjelzést
• Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a detektor.
• Nyomja meg a hangerő gombot. Ez
billenőkapcsolóként be- és kikapcsol.
• Ellenőrizze, hogy a lézeres készülék be van-e
kapcsolva és bocsát-e ki lézersugarat.
• Ha a detektor még mindig nem ad hangjelzést,
juttassa el az egyik DEWALT szervizbe.
A detektor nem reagál másik lézeres készülék által kibocsátott lézernyalábra
• A DEWALT digitális lézerdetektort úgy
terveztük, hogy csak a DW088 és a DW089
típusú lézeres készülékekkel, és bizonyos
egyéb kompatibilis, lézervonal kivetítő
készülékekkel működjön.
Hangjelzést ad a detektor, de az LCD kijelző
nem működik
• Ha nagyon hideg a detektor, fűtött helyen
hagyja felmelegedni.
• Ha az LCD kijelző még mindig nem működik,
juttassa el a detektort az egyik DEWALT
szervizbe.
A detektor a ráeső erős fény hatására folyamatosan „szintben van” jelzést mutat
• Nagyon erős környezeti megvilágítás mellett
előfordulhat, hogy a detektor hamis vagy
rendszertelen szintkijelzést ad.
• A további normál működés érdekében
helyezze át a detektort olyan helyre, ahol nem
éri erős fény, vagy pedig árnyékolja be az
érzékelő ablakot (u).
Külön kapható tartozékok
A lézer használata tartozékokkal
(1. ábra, betétkép)
A lézerkészülék alján egy 1/4” x 20 méretű belső
menetet (i) talál. Ennek segítségével szerelheti
fel a meglévő vagy később beszerzett DEWALT
tartozékokat. Csak ehhez a termékhez kijelölt
13
DEWALT tartozékokat használjon. Kövesse
a tartozékhoz mellékelt útmutatásokat.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Ezek a következők:
• DE0734 DEWALT mérőrúd
• DE0737 DEWALT mérőrúd
• DE0881 DEWALT állvány
• DE0882 DEWALT lézer tartórúd
• DE0892 DEWALT detektor
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy napon úgy találja, hogy az Ön DEWALT
terméke cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne a háztartási hulladékkal
együtt dobja ki. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé
teszi az anyagok újrafeldolgozását.
Újrahasznosított vagy újrafeldolgozott
anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT termékek begyűjtésére és újrahasznosítására, amint
azok elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi szervizbe, melyekről
a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a DEWALT képviseletnél érdeklődhet a használati
útmutatóban megadott elérhetőségen.
A DEWALT szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
14
Elemek
Az elemek megsemmisítésekor gondoljon
a környezetvédelemre. Érdeklődjön a helyi hatóságoktól az elemek környezetbarát megsemmisítésének lehetőségeiről.
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00244808 - 19-08-2014
15
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
16
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising