DW088KPOL | DeWalt DW088KPOL CROSSLINE LASER instruction manual

533222-46 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW088
8
11
4
5
7
10
1
2
6
3
A
2
9
10
12
B
8
13
14
C1
3
8
9
14
C2
15
C3
4
16
C4
D
5
E
24
18
17
25
30
20
28
19
F
6
22 21
23
29
27
26
31
G
H
7
32
33
I1
34
I2
8
33
36
37
35
J1
39
38
35
J2
9
KERESZTVONALÚ LÉZERSZINTEZŐ
DW088
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT
gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek
tapasztalata, állandó termék fejlesztés és
innováció tette a DEWALT céget a professzionális
szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Műszaki adatok
DW088
Feszültség
V
4,5
Típus
1
Áramforrás
3 db LR6 elem (AA)
Lézerteljesítmény
mW
< 1,3
nm
637
Lézer osztály
Hullámhossz
2
Védelmi osztály
Önszintező tartomány
Üzemi hőmérséklet
IP54
°
°C
Dugaszoló aljzat menete
Súly
+/- 4
-10 – +45
1/4" x 20 TPI
kg
0,75
Definíciók: Biztonsági
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
10
Biztonságtechnikai előírások
lézeres készülékekhez
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el és
sajátítson el minden útmutatást. Az
útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
személyi sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
• Ne használja a készüléket
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Az elektromos szerszámokban
képződő szikrától a por vagy a gázok
meggyulladhatnak.
• A lézert csak a hozzá kijelölt elemekkel
használja. Más típusú elemek használata
tüzet okozhat.
• A használaton kívüli lézeres eszközt
gyermekektől és más, használatukban
járatlan személyektől elzárt helyen tárolja.
A lézer használata veszélyes lehet nem
képzett felhasználó esetén.
• Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat
használja a készülékhez. Ugyanaz
a tartozék, amely megfelel az egyik lézerhez,
sérülést okozhat, ha másik készülékkel
használják.
• A szerszám szervizelését képzett
szakszemélyzetnek KELL végeznie.
Képzetlen személy által végzett
javítás, szervizelés vagy karbantartás
sérüléshez vezethet. A legközelebbi
DEWALT márkaszerviz elérhetőségét
megtalálja kézikönyvünk hátoldalán,
a DEWALT márkaszervizek listájában, vagy
a www.2helpU.com internetes honlapon.
• Ne nézzen optikai készülékkel (pl. távcső
vagy tranzitműszer) a lézersugárba. Ez
súlyos szemsérülést okozhat.
• Úgy helyezze el a lézert, hogy senki ne
nézhessen szándékosan vagy véletlenül
a lézersugárba. Ez súlyos szemsérülést
okozhat.
• Ne helyezze a lézert fényvisszaverő felület
közelébe, amely a sugarat valakinek
a szemébe tükrözhetné. Ez súlyos
szemsérülést okozhat.
• Kapcsolja ki a lézert, amikor nem
használja. Ha bekapcsolva hagyja, nagyobb
annak a veszélye, hogy valaki belenéz
a lézersugárba.
• Ne működtesse a lézert gyermekek
közelében, és ne engedje, hogy gyermekek
működtessék. Ez súlyos szemsérülést
okozhat.
• Ne távolítsa el és ne tegye olvashatatlanná
a figyelmeztető címkéket. Ha a címkéket
eltávolítja, a lézer használói vagy mások
véletlenül is sugárzásveszélynek lehetnek
kitéve.
• Egyenletes felületre helyezze a lézeres
készüléket. Ha leesik, megsérülhet vagy
súlyos személyi sérülést okozhat.
• Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon
laza ruházatot vagy ékszert. Ha hosszú
hajat visel, használjon hajvédőt. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék,
ékszer vagy hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe. A szellőzőréseket is kerülni
kell, mert gyakran mozgó alkatrészek vannak
mögöttük.
védelmet biztosítanak. 1 méternél nagyobb
távolság esetén a lézer megfelel az 1.osztály
követelményeinek, és így teljesen biztonságos.
• Közvetlenül és szándékosan soha ne nézzen
a lézersugárba.
• Ne használjon optikai eszközöket a lézersugár
megfigyeléséhez.
• Ne állítsa a műszert olyan helyzetbe, hogy
a lézersugár bárkit fejmagasságban érhessen.
• Ne engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a lézerhez.
Maradványkockázatok
A következő veszélyek együtt járnak az eszköz
használatával:
– a lézersugárba történő belenézés miatt
keletkező sérülések.
A készüléken lévő címkék
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
FIGYELMEZTETÉS: A kezelőszervek
itt megadottaktól eltérő használata
vagy itt fel nem sorolt műveletek
végzése sugárzásveszélyt
teremthet.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót
FIGYELMEZTETÉS! NE SZERELJE
SZÉT A LÉZERT. Nincsenek benne
felhasználó által szervizelhető
alkatrészek. Ha szétszereli a lézert,
elveszti a garanciát. Semmilyen
átalakítást ne végezzen a terméken.
A lézeres készülék átalakítása
sugárzásveszélyt teremthet.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély!
Ügyeljen, hogy a kivett elem érintkezői
között ne keletkezzen rövidzárlat.
Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások lézeres
készülékekhez
• Ez a lézer az EN 60825-1:2007 szabvány
szerint 2. osztályúnak minősül. A lézerdiódát
ne cserélje más típusúra. A sérült lézert
márkaszervizzel javíttassa meg.
• Csak lézervonalak kivetítésére használja.
A 2. osztályba sorolt lézernél legfeljebb
0,25 másodpercig lehet veszélytelenül a sugárba
nézni. A szemhéj reflexek általában megfelelő
Figyelmeztetés lézersugárzásra.
Ne nézzen a lézersugárba.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a elemtartó
rekesz belsejébe van nyomtatva.
Példa:
2011 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonságtechnikai
útmutatások az elemekhez
FIGYELMEZTETÉS: Az
elemek felrobbanhatnak vagy
szivároghatnak, és sérülést, illetve
tüzet okozhatnak. Ennek veszélye így
csökkenthető:
11
• Gondosan tartsa be az elem
címkéjén és csomagolásán található
útmutatásokat és figyelmeztetéseket.
• Az elemeket mindig helyesen,
a rajtuk és a készüléken is
feltüntetett polaritás jelzéseknek
(+ és –) megfelelően helyezze
a készülékbe.
• Ne zárja rövidre az elem érintkezőit.
• Ne töltse az elemeket.
• Ne használjon régi és új elemeket
együtt. Mindegyiket egyidejűleg
cserélje ugyanolyan gyártmányú és
típusú új elemre.
• A lemerült elemet azonnal cserélje
ki, és a helyi hulladékkezelési
rendelkezések szerint
ártalmatlanítsa.
1 detektor (DW088KD)
1 rögzítőelem (DW088KD)
1 9 V-os elem (DW088KD)
1 tartozékdoboz
1 kezelési útmutató
• A szerszám használata előtt szánjon időt
a kezelési útmutató alapos áttanulmányozására
és elsajátítására.
Leírás (A ábra)
1 Be- és kikapcsoló (függőleges lézersugár)
2 Be- és kikapcsoló (vízszintes lézersugár)
3 Alacsony telepfeszültség jelzője
4 Függőleges lézersugár
5 Vízszintes lézersugár
• Ne dobja tűzbe az elemeket.
6 Függőleges lézersugár kijelző
• Gyermekektől tartsa távol.
7 Vízszintes lézersugár kijelző
• Ha a készüléket hónapokig nem
szándékozik használni, vegye ki
belőle az elemeket.
8 Forgócsapos konzol
Elemek (B ábra)
ELEM TÍPUSA
Ez a lézeres készülék három db LR6 (AA méretű)
elemmel működik.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
9 Falitartó
10 Elemtartó rekesz fedele
11 1/4” x 20 belső menet
Kicsomagolás
A FIGYELMEZTETŐ CÍMKE FELHELYEZÉSE
A lézeren lévő címkén a felhasználó nyelvén kell
feltüntetni a biztonsági figyelmeztetéseket.
A DW088 típusú keresztvonalú lézerszintezőt
professzionális alkalmazásoknál lézervonalak
kivetítéséhez terveztük. A szerszám mind beltérben
mind a szabadban használható vízszintes és
függőleges szintezéshez. Felhasználási területe
falak és ablakok kijelölésétől kezdve keretek
felhelyezéséig sokrétű lehet.
E célból egy öntapadó címkéket tartalmazó külön
lapot mellékelünk a készülékhez.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A figyelmeztetéseknek ilyeneknek kell lenniük:
A keresztvonalú lézerszintező professzionális
szerszám. NE engedje, hogy gyermekek
hozzáérjenek a szerszámhoz. Ha a készüléket
kevésbé gyakorlott személy használja, biztosítson
számára felügyeletet.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 keresztvonalú lézerszintező
1 falitartó
3 LR6 (AA-méretű) elem
12
FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze,
hogy a címkén szereplő biztonsági
figyelmeztetések az Ön nyelvén
vannak-e írva.
LÉZERSUGÁRZÁS
NE NÉZZEN A SUGÁRBA
2. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
• Ha a figyelmeztetések idegen nyelven vannak
írva, a következőket tegye:
– Vegye le a megfelelő nyelvű címkét
a mellékelt lapról.
– Óvatosan helyezze rá a már meglévő
címkére.
– Nyomja rá az új címkét.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Úgy helyezze
el a lézert, senki ne nézhessen
szándékosan vagy véletlenül
a lézersugárba. Ha belenéz
a sugárba, súlyos szemsérülést
szenvedhet.
Az elemek cseréje (B ábra)
A készülék LR6 típusú (AA méretű) elemekkel
működik.
• Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét (10).
• Cserélje ki az elemeket (12). Ellenőrizze, hogy
a jelöléseknek megfelelően helyezte-e be őket.
• Csukja vissza az elemtartó rekesz fedelét.
FIGYELMEZTETÉS: Elemcserénél
mindig az összes elemet cserélje ki.
Ne használjon régi és új elemeket
együtt. Lehetőleg alkáli elemeket
használjon.
ALACSONY TELEPFESZÜLTSÉG KIJELZŐJE
(A ÁBRA)
A készülék kezelőpanelén egy telepfeszültség
kijelzőt (3) helyeztünk el. A készülék bekapcsolt
állapotában a telepfeszültség kijelzője
folyamatosan világít. Amint az elem cserére
szorul, a kijelző villogni kezd, és automatikusan
lekapcsolja a készüléket.
• Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az
elemeket, ha a kijelző villog.
A készülék üzemkész
állapotba helyezése
(C1 – C4 ábra)
A műszernek több különféle beállítása lehet, ezért
többféle alkalmazásra is felhasználható.
ÜZEMBE HELYEZÉS PADLÓZATON
• Helyezze a műszert viszonylag sima és
egyenletes felületre.
ÜZEMBE HELYEZÉS FALON (C1 ÁBRA)
A forgócsapos konzolon (8) lévő „kulcslyuk”
(13) segítségével a készülék falszerkezetekre is
rögzíthető. Alternatív megoldásként a készüléket
fémfelületre is közvetlenül is rögzítheti
a mágnesekkel (14).
• Hajtson be a falba egy csavart vagy szeget.
• Függessze a készüléket a csavarra vagy
szegre a „kulcslyuk” segítségével.
A KÉSZÜLÉK FALITARTÓRA SZERELÉSE
(C2 – C4 ÁBRA)
A készülék a falra és sínekre rögzítéshez
falitartóval (9) is el van látva, így
álmennyezetekhez és más speciális szintezési
feladatok elvégzésére is használható.
A forgócsapos konzolon (8) mágnesek vannak,
amelyekkel a készülék a falitartóhoz rögzíthető.
• Állítsa a mágneseket (14) egy vonalba
a falitartó fémlemezével (9).
• A falitartó eltávolításához húzza le azt elég
nagy erővel a készülékről.
A készülék fali sínre való rögzítését a következő
módon végezze:
• Nyissa ki a rögzítőpofákat (15).
• Helyezze a rögzítőpofákat a fali sín köré, és
engedje, hogy a rögzítőelem a sín köré zárja
a pofákat.
A falitartó falra rögzítését a következő módon
végezze:
• Tartsa a készüléket a kívánt helyzetben
a falhoz, és jelölje meg a felfogó lyuk helyét
a falon.
• Fúrjon egy furatot a kijelölt helyen.
• Helyezzen egy megfelelő dübelt a furatba.
• Tartsa a készüléket a dübel elé.
• Csavarjon be egy csavart a rögzítőfuratba (16).
A készülék beállítása
• A szintezési folyamat elindításához kapcsolja
be a készüléket. A szint és/vagy a függőleges
irány beállítása mindaddig pontos, amíg
a lézersugár be van kapcsolva.
• A lézersugarak villogni kezdenek, ha
a készüléket olyan lejtős felületre állították,
amely kívül esik a 4°-os önszintező
tartományon. Kapcsolja ki a készüléket, majd
állítsa be újra úgy, hogy belül legyen önszintező
tartományon, és kapcsolja be ismét.
A lézervonalak egy vonalba
állítása (D ábra)
• Állítsa a lézersugarak bármelyikét
a helyzetjelöléssel egy vonalba. Szükség
szerint mozgassa a készüléket.
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
FIGYELMEZTETÉS! Úgy helyezze el
a lézert, hogy senki ne nézhessen
szándékosan vagy véletlenül
a lézersugárba. Ha belenéz
13
a sugárba, súlyos szemsérülést
szenvedhet.
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonságtechnikai előírásokat és az
érvényes szabályokat.
• Mindig jelölje meg a lézerpontok középpontját.
• Ellenőrizze, hogy biztonságosan
van-e összeállítva a készülék.
• Szélsőséges hőmérsékleti változások hatására
a belső alkatrészek elmozdulhatnak, ami
befolyásolhatja a műszer pontosságát. Ha
ilyen körülmények között használja a műszert,
rendszeresen ellenőrizze a pontosságát.
• Bár a kisebb szinteltolódásokat a készülék
automatikusan korrigálja, de ha nekikoccan
valaminek, szükségessé válhat újbóli
egyensúlyba állítása vagy újbóli beüzemelése.
• Ha a műszert leejtették vagy felborult, végezze
el a kalibrálás helyszíni ellenőrzését. Lásd
a „Karbantartás" című fejezetet.
Be- és kikapcsolás (A ábra)
A készüléknek két különböző kapcsolója van: egyik
a függőleges, másik a vízszintes lézervonalak
bekapcsolásához.
• A függőleges lézernyalábot (4) a be- és
kikapcsolóval (1) kapcsolhatja be.
• A vízszintes lézernyalábot (5) a be- és
kikapcsolóval (2) kapcsolhatja be.
• A lézernyalábot a be- és kikapcsoló újbóli
megnyomásával kapcsolhatja ki.
Helyzetjelölés áthelyezése
(D ábra)
Jelölés áthelyezéséhez a szerszám két lézerpontot
ad vízszintes és függőleges irányban.
• Igazítsa az aktuális lézernyalábot a jelöléssel
egy vonalba.
A készülék forgatása (E ábra)
Ha fali alkalmazásra használja a készüléket,
kézzel elforgathatja a vízszintes lézervonal
áthelyezéséhez.
• Forgassa a készüléket szükség szerint balra
vagy jobbra.
A lézeres készülék tartozékai
DIGITÁLIS LÉZERDETEKTOR: DE0892
(F ÁBRA)
Némelyik lézeres készlethez DEWALT digitális
lézerdetektor is tartozik. A DEWALT digitális
lézerdetektor segít erősen megvilágított helyen
vagy nagy távolságra lévő lézerkészülék
által kibocsátott lézersugár helyének
meghatározásában. A detektor belső térben és
a szabadban egyaránt használható, amikor nehéz
a lézernyaláb helyzetét meghatározni.
A detektort kizárólag DW088 és DW089 típusú
készülékekhez és más kompatibilis, DEWALT
gyártmányú lézervonal kivetítő készülékekhez
terveztük. Forgólézerekkel nem használható.
A detektor az LCD kijelzőn (17) fényjelzéssel,
a hangszórón (18) pedig hangjelzéssel mutatja
a lézersugár helyzetét.
A DEWALT digitális lézerdetektor használható
detektorrögzítővel vagy anélkül. Ha rögzítővel
használja, mérőrúdra, szintező póznára, gerendára
vagy oszlopra is helyezheti.
Elemek (F ábra)
A digitális lézerdetektor egy 9 V-os elemmel
működik. A mellékelt elem behelyezéséhez emelje
fel az elemtartó rekesz fedelét (19). Tegye be
a rekeszbe a 9 V-os elemet az ikonon látható
jelölések szerint.
A detektor kezelőszervei (F. ábra)
A detektort az üzemi kapcsolóval (21) és
a hangerő gombbal (22) kezeljük.
Ha egyszer nyomja meg az üzemi kapcsolót,
a detektor bekapcsol. Az érzékelő ablakban fent
találja az ON (bekapcsolt állapotot jelző) ikont és
a hangerő ikont.
A DEWALT digitális lézerdetektornak automatikus
kikapcsoló funkciója is van. Ha a lézernyaláb nem
jut el az érzékelő ablakhoz, vagy egyik gombot
sem nyomták le, a detektor kb. 5 perc elteltével
kikapcsol.
A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg ismét
a gombot, és a hangerő ikon eltűnik.
Bekapcsolás után a detektor a keskeny pontossági
sávra áll be (a bal alsó sarokban jelenik meg az
ikon). Ha a széles pontossági sávra szeretne
átkapcsolni, nyomja meg egyszer a pontosságbeállító gombot (23) (az ikon a jobb alsó sarokban
jelenik meg).
Pontosság
A detektoron két pontossági sáv állítható be:
széles és keskeny. A széles beállításnál a detektor
nagyobb a tűréshatárok között jelzi, hogy „szinten”
14
van. A keskeny beállításnál ez a tűréshatár kisebb,
hogy a detektor pontosabban jelezze, hogy
„szinten” van.
A minél pontosabb szintezési eredmények
eléréséhez a széles beállítással kezdjük, majd
a keskeny beállítással fejezzük be.
Mágnesek
A DETEKTOR KEZELŐSZERVEI (F. ÁBRA)
1. Helyezze üzemkész állapotba és állítsa
megfelelő helyzetbe a lézeres készüléket.
2. Az üzemi kapcsoló (21) megnyomásával
kapcsolja be a detektort.
3. A detektort olyan helyzetbe állítsa, ahol az
érzékelő ablak (25) a lézernyaláb irányába
néz. A detektort a lézernyaláb hozzávetőleges
tartományán belül fel- és lefelé mozgatva
állítsa középre. A kijelző ablakban megjelenő
jelzésekről, illetve a hangjelzésekről bővebb
tájékoztatást a Jelzők című táblázatban talál.
JELZŐK
hangjelzések
gyors
hangjelzés
Kevéssel
Kevéssel
szint
Szinten
szint
felett
alatt
gyors
hangjelzés
folyamalassú
tos
hangjelhangjelzés
zés
4. Ha változtatni szeretne a magasság
beállításán, finoman lazítsa ki a rögzítőt, állítsa
be a kívánt magasságot, majd szorítsa be újra
a rögzítőt.
A detektor tisztítása és
tárolása
A mágnesek (24) teszik lehetővé, hogy
álmennyezet felszerelése közben a detektort
fémsínekhez erősítsük.
Szint
felett
járásának irányában, hogy a detektorrögzítőt
biztonságosan rögzítse a rúdon.
Szint
alatt
lassú
hangjelzés
• A detektor külsején lerakódott szennyeződést
és zsírt ronggyal vagy puha, nem fémszálas
kefével távolíthatja el.
• A DEWALT digitális lézerdetektor esőálló,
de nem meríthető vízbe. Ne öntsön vizet
a készülékre, és ne merítse vízbe.
• Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy melegtől
vagy hidegtől védett helyek.
A detektor szervizelése
Az elemeket kivéve nincs felhasználó által
szervizelhető alkatrész a digitális lézerdetektorban.
Ne szerelje szét a készüléket. A lézerdetektoron
végzett illetéktelen beavatkozás a jótállás
elvesztésével jár.
Hibaelhárítás a detektornál
A DETEKTOR NEM KAPCSOL BE
• Nyomja meg, majd engedje el az üzemi
kapcsolót.
kijelző
ikonok
• Ellenőrizze, hogy az elem a helyén van-e,
illetve megfelelő állapotú-e.
• Ha nagyon hideg a detektor, fűtött helyen
hagyja felmelegedni.
• Cserélje ki a 9 V-os elemet. Kapcsolja be
a készüléket.
4. A szerelőjelek (20) segítségével pontosan
jelölje be a lézersugár helyzetét.
MÉRŐRÚDRA SZERELÉS (F, G. ÁBRA)
1. A detektor mérőrúdra szereléséhez először
erősítse a detektort a rögzítőhöz a rögzítőzár
(26) benyomásával. Csúsztassa a futófelületet
(27) a detektoron lévő sínre (28), amíg
a retesz (29) be nem pattan a detektor
retesznyílásába (30).
2. A rögzítőgombot (31) az óramutató járásával
ellentétes irányban forgatva nyissa ki
a rögzítőpofát.
• Ha a detektor még mindig nem kapcsol be,
juttassa el az egyik DEWALT szervizbe.
A DETEKTOR HANGSZÓRÓJA NEM AD HANGJELZÉST
• Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a detektor.
• Nyomja meg a hangerő gombot. Ez
billenőkapcsolóként be- és kikapcsol.
• Ellenőrizze, hogy a lézeres készülék be
van-e kapcsolva és bocsát-e ki lézersugarat.
• Ha a detektor még mindig nem ad hangjelzést,
juttassa el az egyik DEWALT szervizbe.
3. Állítsa a detektort a kívánt magasságra,
majd forgassa a rögzítőgombot az óramutató
15
A DETEKTOR NEM REAGÁL MÁSIK LÉZERES
KÉSZÜLÉK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT LÉZERNYALÁBRA
• A DEWALT digitális lézerdetektort úgy
terveztük, hogy csak a DW088 és a DW089
típusú lézeres készülékekkel, és bizonyos
egyéb kompatibilis, lézervonal kivetítő
készülékekkel működjön.
HANGJELZÉST AD A DETEKTOR, DE AZ LCD
KIJELZŐ NEM MŰKÖDIK
• Ha nagyon hideg a detektor, fűtött helyen
hagyja felmelegedni.
• Ha az LCD kijelző ablak még mindig nem
működik, juttassa el a detektort az egyik
DEWALT szervizbe.
A DETEKTOR A RÁESŐ ERŐS FÉNY HATÁSÁRA FOLYAMATOSAN „SZINTBEN VAN” JELZÉST MUTAT
• Nagyon erős környezeti megvilágítás mellett
előfordulhat, hogy a detektor hamis vagy
rendszertelen szintkijelzést ad.
• A további normál működés érdekében
helyezze át a detektort olyan helyre, ahol nem
éri erős fény, vagy pedig árnyékolja be az
érzékelő ablakot (25).
Külön kapható tartozékok
A LÉZER HASZNÁLATA TARTOZÉKOKKAL
(1. ÁBRA, BETÉTKÉP)
A lézerkészülék alján egy 1/4” x 20 méretű belső
menetet (11) talál. Ennek segítségével szerelheti
fel a meglévő vagy később beszerzett DEWALT
tartozékokat. Csak ehhez a termékhez kijelölt
DEWALT tartozékokat használjon. Kövesse
a tartozékhoz mellékelt útmutatásokat.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos bővebb
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
A tartozékok a következők:
• DE0734 DEWALT mérőrúd
• DE0737 DEWALT mérőrúd
• DE0881 DEWALT állvány
• DE0882 DEWALT lézer tartórúd
• DE0892 DEWALT detektor
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos bővebb
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A készülék folyamatos megfelelő működése
16
nagymértékben függ az alapos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól.
A készülék kalibrálásának
helyszíni ellenőrzése
(H–J ábra)
A helyes diagnózis érdekében a készülék
kalibrálásának helyszíni ellenőrzését
biztonságosan és pontosan kell elvégezni.
Amennyiben hibát észlel, szakképzett szerelővel
kalibráltassa.
FIGYELMEZTETÉS: A mérési
eredményeket a munkaterület
körülményei is befolyásolják. Ha
a kalibrálást ezektől eltérő körülmények
között végzi, a mérést annak
megfelelően állítsa be.
KIVETÍTÉS ELLENŐRZÉSE (H ÁBRA)
• Helyezze a készüléket két függőleges felület
közé, amelyek legalább 9 m-re vannak
egymástól. Tegye a készüléket pontosan a faltól
pontosan félútra.
• Állítsa a műszert balra 45°-os szögbe.
• Kapcsolja be a vízszintes lézersugarat.
• Jelölje meg a lézersugár középpontját pontosan
a szemközti falon.
• Kapcsolja ki a szerszámot, és fordítsa el 90°kal az óramutató járásának irányában.
• Kapcsolja be a vízszintes lézersugarat.
• Jelölje meg a lézersugár középpontját pontosan
a szemközti falon.
• Kapcsolja ki a műszert.
• Mérje meg a jelölések közötti különbséget.
• Ha a jelölések közötti különbség 3 mm vagy
annál kisebb, a műszer helyesen van kalibrálva.
• Ha a jelölések közötti különbség nagyobb, mint
3 mm, a műszert kalibrálni kell.
SZINTEZÉS ELLENŐRZÉSE (I1, I2 ÁBRA)
• Helyezze a szerszámot olyan területre, ahol
a mennyezet legalább 9 m magas. Illessze
a készüléket a fal egyik végéhez.
• Állítsa a műszert balra 90°-os szögbe.
• Kapcsolja be a vízszintes lézersugarat.
• Jelölje be a lézernyaláb közepét egyharmad
távolságban (32) és kétharmad távolságban
(33) a falon.
• Kapcsolja ki a műszert.
• Illessze a készüléket a fal másik végéhez.
• Állítsa a műszert jobbra 90°-os szögbe.
• Kapcsolja be a vízszintes lézersugarat.
• Kapcsolja be a készüléket, igazítsa
a lézersugarat a falon lévő jelöléshez (33),
és jelölje meg a lézersugár középpontját (34)
a falon.
Tisztítás
• Kapcsolja ki a műszert.
• Tisztítás előtt vegye ki az elemeket
a készülékből.
• Mérje meg a jelölések (32 és 34) közötti
különbséget.
• Puha ronggyal rendszeresen tisztítsa
a burkolatot.
• Ha a jelölések közötti különbség 6 mm vagy
annál kisebb, a műszer helyesen van kalibrálva.
• Szükség esetén puha ronggyal vagy alkoholba
mártott vattadarabbal tisztítsa meg a lencsét.
Más tisztítószerrel ne tisztítsa.
• Ha a jelölések közötti különbség nagyobb, mint
6 mm, a műszert kalibrálni kell.
FÜGGŐLEGES BEÁLLÍTÁS ELLENŐRZÉSE
(J1, J2 ÁBRA)
• Helyezze a szerszámot a padlózaton olyan
területre, ahol a mennyezet legalább 2,5 m
magas.
• Jelöljön ki egy 1,5 m hosszú vonalat (35)
a padlón. Helyezze a készüléket a padlózaton
lévő jelölés egyik végéhez (35).
• Kapcsolja be a függőleges lézersugarat.
• Igazítsa a lézersugarat a padlózaton lévő
jelöléshez (35).
• Jelölje be a lézernyaláb közepét egyharmad
távolságban (36) és kétharmad távolságban
(37) a falon.
• Kapcsolja ki a műszert. Helyezze a készüléket
a padlózaton lévő jelölés másik végéhez (35)
úgy, hogy a jelölés felé nézzen.
• Kapcsolja be a függőleges lézersugarat.
• Igazítsa a lézersugarat a padlózaton lévő
jelöléshez (35).
• Jelölje be a lézernyaláb közepét egyharmad
távolságban (38) és kétharmad távolságban
(39) a falon.
• Kapcsolja ki a műszert.
• Mérje meg a jelölések (36 és 38) közötti
különbséget.
• Mérje meg a jelölések (37 és 39) közötti
különbséget.
• Ha a jelölések közötti különbség 3,5 mm vagy
annál kisebb, a műszer helyesen van kalibrálva.
• Ha a jelölések közötti különbség nagyobb, mint
3,5 mm, a műszert kalibrálni kell.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újrafeldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT termékeire a DEWALT az élettartamuk
lejártával visszavételi lehetőséget kínál. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa el készülékét a legközelebbi szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
DEWALT képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. A DEWALT szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást
kaphat: www.2helpU.com.
17
Akkumulátorok
• A lemerült elemeket a környezetvédelmi
szempontok szerint semmisítse meg.
Érdeklődjön a helyi hatóságoktól az elemek
környezetbarát megsemmisítésének
lehetőségeiről.
zst00233604 - 24-04-2014
18
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DeWalt készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DeWalt termék jelentĘs részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetĘen a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetĦ (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás
terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetĦ hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget
vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat
a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását, illetve a vásárlás idĘpontját.
A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró
személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történĘ átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DeWalt
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetĘ vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idĘ a kijavítási idĘ azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetĘségének határideje a terméknek
vagy jelentĘsebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentĘsebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkezĘ hiba tekintetében újból
kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a
meghibásodás
a
rendeltetésszerĦ
használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen az
igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, mĦszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak
(kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
x
a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
idĘpontját,
x
a hiba okát
x
a javítás módját
x
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
x
a jótállás – kijavítás idĘtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben
és ésszerĦ határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelĘ
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztónak okozott jelentĘs
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedĘ) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DeWalt
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
19
Stanley Black&Decker Hungary Kft
kereskedelmi képviselet
Iroda
Tel.
214-05-61, 403-65-33
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
Rotel Kft.
Márkaszerviz
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
service@rotelkft.hu www.rotelkft.hu
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
GyĘr
Hajdúböszörmény
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 16.
4220, Balthazár u. 26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
Kalocsa
Kaposvár
6300, Pataji u.26.
7400, FĘ u.30.
78/466-440
82/318-574
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Vén István EV
Kaposvári Kisgépjavító és
Ért. BT
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
Wolf Szerszám
Nagy Balázs
Magyar János
Tolnai István
Bartus Ferencné
Érsek Tibor
Freiterné Madácsi
Mária
Vén István
ifj. Szepesi József
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
TápiószecsĘ
Veszprém
Zalaegerszeg
SerVinTrade Plus Kft.
Új-Technika Ker. és Szolg. Kft.
Charon Trade Kft
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Pro¿l Motor Kft.
Csavarker Plus Kft
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Valido BT
Rotor Kft.
ASG-Ker Kft
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
3530, Kóris Kálmán út 20.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000 Dr Elek István u 5
9700, Vasút u.29.
2800, Vértanúk tere 20
2251, Pesti út 31-es fĘút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
46/411-351
93/516-982
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
20/4055711
94/317-579
34/309-268
29/446-615
88/404-303
92/311-693
Cserépné Farkas
Kriszta
Barna Péter
Németh János
Szabó Zoltán
Tóth Gyula
Szemák Ferenc
Fehér Richárd
Sinkovics Tamás
Szabó Róbert
Huszár Péter
Bálint Zoltán
Váradi györgy
Vanics Zsolt
Szabo Balázs
Ács Imre
Hadobás József
Takács Sándor
Kecskemét
03/2014
KICSERÉLT FėDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
20
Kicserélt fĘdarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fĘdarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedĘ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
Podpis
Download PDF

advertising