DE0882 | DeWalt DE0882 FLOOR TO CEILING POLE instruction manual

402111-22 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DE0882
g
Figura 1
c
i
h
b
e
d
a
j
f
2
Figura 2
3
Figura 3
Figura 4
i
j
d
f
Figura 5
4
e
SUPORT TIP COLOANĂ PENTRU LASER
DE0882
Felicitări!
Reguli generale de siguranţă
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Înălţime (extinsă)
Greutate
cm
kg
DE0882
330
2
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Instrucţiuni de siguranţă
AVERTISMENT! Respectaţi
întotdeauna normele de siguranţă
aplicabile în ţara dvs. pentru a reduce
riscul de incendiu, electrocutare şi
vătămare corporală.
Citiţi cu atenţie acest manual în întregime înainte
de a utiliza accesoriul. De asemenea, consultaţi
manualul oricărei unelte care va fi utilizată cu acest
accesoriu.
PĂSTRAŢI ACEST MANUAL PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ
1. Păstraţi zona de lucru liberă.
Zonele şi bancurile de lucru dezordonate
înlesnesc vătămările.
2. Ţineţi copiii la distanţă.
Nu permiteţi copiilor să intre în contact cu
unealta sau cu cablul de alimentare. Se
recomandă supravegherea utilizatorilor
neexperimentaţi.
3. Utilizaţi unealta corespunzătoare.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni. Nu forţaţi uneltele
sau ataşamentele de mici dimensiuni pentru
a efectua operaţii specifice pentru uneltele
pentru regim greu de lucru. Unealta va efectua
lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul
pentru care a fost concepută.
AVERTISMENT: Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau
efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele
recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de
vătămare corporală.
Reguli suplimentare de siguranţă specifice pentru suporturile tip coloană pentru laser
• Nu încercaţi să utilizaţi niciodată acest
accesoriu pentru aplicaţii în aer liber.
• Nu vă urcaţi pe suport.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Secţiune de bază
3 Secţiuni lungi
1 Secţiune scurtă
1 Platformă
1 Talpă pentru tavan
1 Geantă de transport
1 Manual de instrucţiuni
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
5
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Secţiune de bază
b. Secţiune lungă
c. Secţiune scurtă
d. Platformă
e. Şurub platformă
f. Pedală de picior
g. Talpă pentru tavan
h. Cumpănă cu bulă
i. Dispozitiv de montare rotativ
j. Buton de detaşare
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
2. Călcaţi pedala de picior pentru a comprima
arcul în timp ce extindeţi suportul până când
talpa pentru tavan (g) este fixată bine pe
tavan.
3. Eliberaţi pedala de picior.
4. Utilizaţi cumpăna cu bulă (h) situată pe
platformă pentru a vă asigura că suportul este
vertical.
NOTĂ: Nu este necesar să apăsaţi butonul de
eliberare (j) atunci când extindeţi suportul.
MONTAREA LASERULUI (FIG. 4)
AVERTISMENT: Înainte de montarea
laserului pe suport, asiguraţi-vă că
acesta este stabil şi se mişcă liber.
1. Mutaţi platforma (d) la nivelul dorit. Strângeţi
şurubul platformei (e).
2. Aşezaţi gaura filetată din partea inferioară
a laserului pe ştiftul filetat de pe dispozitivul de
montare rotativ (i).
3. Rotiţi dispozitivul rotativ pentru a asigura
laserul.
DEMONTAREA SUPORTULUI (FIG. 3)
Suportul dumneavoastră tip coloană DE0882 a fost
conceput pentru a spori aplicabilitatea laserului
dumneavoastră DEWALT DW088 sau DW089.
1. Scoateţi laserul de pe platformă.
ASAMBLARE
3. Îndepărtaţi suportul de tavan.
AVERTISMENT! Citiţi întotdeauna
manualul de instrucţiuni a uneltei
care urmează a fi folosită cu acest
accesoriu.
Montarea suportului şi a laserului (fig. 1, 2)
Suportul este compus din cinci secţiuni atunci când
este complet asamblat.
1. Ţineţi secţiunea de bază (a) cu o mână în timp
ce montaţi una din secţiuni (b sau c) în capătul
filetat.
2. Introduceţi platforma (d) în una dintre secţiuni
conform figurii 2. Montaţi secţiunile până când
aţi atins înălţimea dorită.
NOTĂ: Utilizaţi o combinaţie de secţiuni lungi
şi scurte până când talpa pentru tavan este
puţin mai jos de acesta.
Extinderea suportului (fig. 1, 5)
Secţiunea de bază (a) permite reglarea suportului
pentru o montare sigură.
1. Împingeţi pedala de picior (f) în jos.
6
2. Călcaţi pedala de picior (f) pentru a comprima
arcul.
4. Apăsaţi butonul de eliberare (j) pentru
a scoate secţiunea de bază.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00188386 - 17-09-2012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising