D25980 | DeWalt D25980 DEMOLITION HAMMER Type 3 instruction manual

402111 - 07 RO
D25980
Figura 1
b
q
a
b
c
d
Figura 2
2
Figura 3
Figura 4
e
f
g
h
i
j
k
l
Figura 5
c
c
m
d
3
Figura 6
d
c
c
Figura 7
n
o
p
4
CIOCAN DEMOLATOR
D25980
Felicitări!
AVERTISMENT: Nivelul declarat al
nivelului vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei. Totuşi,
în cazul în care unealta este utilizată
pentru aplicaţii diferite, cu accesorii diferite sau întreţinute necorespunzător,
nivelul de vibraţii poate diferi. Acest
fapt poate mări semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Regatul Unit şi Irlanda
Tip
Frecvenţă
Curent
Putere absorbită
Cadenţă percuţie
Energie de impact (EPTA 05/2009)
Portunealtă
Greutate
LPA (presiune sonoră)
KPA(marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
kg
D25980
230
230/115
3
50
8.9/15.8
2100/1800
900
52
28 mm hex
31
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
2,5
108
3,8
V
V
Hz
A
W
min-1
J
De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare a nivelului de expunere la vibraţii în cazurile în care unealta
este oprită sau atunci când funcţionează însă nu efectuează practic nicio
operaţie. Acest fapt poate reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de siguranţă pentru a proteja operatorul de
efectele vibraţiilor, cum ar fi: efectuaţi
întreţinerea uneltei şi a accesoriilor,
păstraţi mâinile calde, organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda Unelte la 230 V
13 Amperi, ştechere introduse
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectoriala pe trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
Dăltuire
ah,Cheq =
Marjă K =
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
m/s²
m/s²
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste
simboluri.
4,8
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745
şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a
expunerii.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată, va
determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina decesul sau vătămarea gravă.
5
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică necorelată cu vătămarea personală care,
dacă nu este evitată, poate determina
daune asupra bunurilor.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea
Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
17.02.2011
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Declaraţia de conformitate CE
Avertizări generale de siguranţă
privind uneltele electrice
DIRECTIVA PENTRU MAŞINI DIRECTIVA
PRIVIND ZGOMOTUL LA EXTERIOR
AVERTISMENT! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
D25980
DEWALT declară că aceste produse descrise
în Specificaţia tehnică sunt conforme cu
normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ.
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie sau la
unealta electrică (fără cablu) alimentată de la
baterie.
2000/14/CE, Ciocan demolator electric,
m > 30 kg, Anexa VIII, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Germania, Organism Notificat Nr. identificare:
0197
Nivel de putere sonoră conform cu 2000/14/CE
(Articolul 12, Anexa III, Nr. 10; m > 30 kg):
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei
ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei poate conduce
la pierderea controlului.
LWA (nivelul măsurat al puterii sonore) dB 108
LWA (nivelul garantat al puterii sonore) dB 110
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT
la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie
în numele DEWALT.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie
să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă). Ştecherele nemo-
6
b)
c)
d)
e)
f)
dificate şi prizele compatibile vor reduce
riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere. Există un risc
sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este împământat sau legat la
masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc
riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea unui cablu adecvat
pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce
au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat la
o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări personale.
e) Nu vă întindeţi pentru a lucra cu unealta. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea
şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii
neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
g) În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii sunt
conectate şi utilizate în mod corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată va
efectua lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică ce
nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să fie
reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în
poziţia oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
7
•
cu unealta de lucru sau cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în
mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
aveţi în vedere repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe accidente
sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea
fiind mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru de
către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al uneltei de lucru.
Riscuri reziduale
Reguli suplimentare de siguranţă
specifice pentru ciocanele demolatoare
•
•
•
•
•
Nu atingeţi dalta sau alte părţi aflate în
imediata apropiere a acesteia imediat
după utilizare deoarece pot fi foarte fierbinţi şi pot cauza arsuri pe piele.
Dirijaţi întotdeauna cablul de alimentare în
partea din spate a aparatului, la distanţă
de daltă.
Ţineţi cablul de alimentare departe de accesoriu. Un cablu de alimentare înfăşurat
în jurul daltei poate cauza şoc electric.
Nu înfăşutaţi cablul de alimentare în jurul
corpului.
Nu lăsaţi persoanele fără experienţă să
utilizeze unealta.
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi.
Expunerea la zgomot poate determina
pierderea auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului poate determina vătămări personale.
Nu loviţi accesoriile blocate cu un ciocan
pentru a le desprinde. Fragmentele de
metal sau şpanul se pot disloca şi pot provoca vătămări.
Opriţi întotdeauna unealta atunci când aţi
terminat lucrul şi înainte de a o deconecta.
Nu recondiţionaţi singuri accesoriile. Recondiţionarea daltelor trebuie efectuată de
către un specialist calificat. Accesoriile recondiţionate necorespunzător pot provoca
vătămări. Doar accesoriile uşor uzate pot
fi ascuţite din nou prin polizare.
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării ciocanelor demolatoare:
–
Asiguraţi-vă că dalta este fixată bine înainte de a utiliza unealta.
Încondiţii de vreme rece sau atunci când
unealta nu a fost utilizată pentru o perioadă lungă de timp, lăsaţi unealta să meargă
în gol câteva minute înainte de a începe
să lucraţi.
Ţineţi întotdeauna unealta ferm cu ambele
mâini şi adoptaţi o postură stabilă. Operaţi unealta întotdeauna cu mânerul lateral
montat corespunzător.
Atunci când lucraţi sub nivelul solului, asiguraţi-vă că zona de lucru este liberă.
Pentru prevenirea şocului electric, verificaţi zona de lucru pentru fire electrice sub
tensiune înainte de a începe să lucraţi.
Vătămări cauzate de atingerea componentelor fierbinţi ale uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu
pot fi evitate. Acestea sunt:
–
–
–
–
8
Afectarea auzului.
Riscul de strivire a degetelor la schimbarea accesoriului.
Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
betonului şi/sau zidăriei.
Traume fizice datorate ridicării şi transportării necorespunzătoare a echipamentului
greu.
Marcajele prezente pe unealtă
Accesorii opţionale (fig. 3)
Sunt disponibile opţional diverse tipuri de dălţi
de 28 mm hexagonale.
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k
l
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte
de utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru ochi.
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Ciocanul demolator D25980 a fost conceput
pentru aplicaţii în regim greu de demolare,
sfărâmare şi ambutisare în beton, cărămidă,
piatră şi alte materiale de zidărie.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (q), care include, de asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
carcasă.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Exemplu:
2011 XX XX
Anul fabricaţiei
Aceste ciocane demolatoare sunt unelte electrice profesionale. NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta. Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de
operatori neexperimentaţi.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Ciocan demolator
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
•
•
Pornirea lentă
Opţiunea de pornire lentă permite cadenţei
percuţiei să crească mai uşor, prevenind în
acest fel "săltarea" dălţii sau a şpiţului la pornire.
Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale componentelor sau accesoriilor, ce
ar fi putut surveni în timpul transportului.
Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral şi pentru a înţelege acest manual înaintea utilizării.
Mânere cu sistem de reducere
a vibraţiilor cu amortizor (fig. 1)
Amortizoarele din mânere (b) absorb vibraţiile
transmise către utilizator. Acest lucru sporeşte
confortul pe parcursul utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi niciodată unealta electrică sau vreo componentă a acesteia. Acest fapt ar putea
conduce la deteriorări sau vătămare
personală.
a.
b.
c.
d.
Daltă ascuţită (DT6927)
Daltă de canelat (DT6929)
Daltă de răzuire (DT6932)
Daltă de săpat (DT6928)
Daltă tăiere asfalt (DT6934)
Şpit de antrenare (DT6933)
Şpiţ compactor (DT6935)
Placă compactoare (DT6936)
Controlul activ al vibraţiei
Controlul activ al vibraţiei neutralizează vibraţiile datorate mecanismului ciocanului. Acesta
permite reducerea vibraţiilor mâinilor şi braţelor şi asigură astfel o utilizare mai confortabilă
pentru perioade mai lungi de timp, prelungind
ciclul de funcţionare al maşinii.
Întrerupător de pornire/oprire
Mâner(e) lateral(e)
Dispozitiv blocare accesoriu
Portunealtă
9
Siguranţa electrică
Asamblare şi reglaje
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie
să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi a
scoate accesoriile, înainte de a efectua reglajele sau modificări de instalare
sau atunci când efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul de declanşare se află în poziţia OPRIT. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare dublă în conformitate cu standardul EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un transformator de izolare de siguranţă, cu
ecrane conectate la împământare între
bobina principală şi cea secundară.
Montarea şi demontarea accesoriilor HEX de 28 mm (fig. 4-6)
Această maşină foloseşte dălţi hex. de 28mm.
Vă recomandăm să utilizaţi doar accesorii profesionale.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii poate da naştere la situaţii periculoase.
Pentru reducerea riscului de vătămare,
utilizaţi doar accesorii recomadate de
DEWALT.
Înlocuirea prizei de alimentare
(numai pentru Regatul Unit şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
Curăţaţi coada dălţii.
AVERTISMENT: Nu aplicaţi lubrifianţi
pe maşină.
PENTRU MONTAREA UNEI DĂLŢI CU
CANELURĂ ÎN COADĂ, PROCEDAŢI DUPĂ
CUM URMEAZĂ (FIG. 5)
1. Trageţi dispozitivul de blocare a accesoriului (c) în poziţia deblocat.
2. Ţineţi dalta în faţa portuneltei cu canelura
(m) în sus.
3. Introduceţi coada dălţii în portunealtă (d).
4. Împingeţi dispozitivul de blocare al accesoriului (c) la loc pentru a bloca accesoriul
pe poziţie.
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată
nicio conexiune la borna de împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor, utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu 3
conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi Specificaţiile tehnice).Dimensiunea minimă a cablului este 1,5
mm2; lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
PENTRU MONTAREA UNEI DĂLŢI CU
INEL PE COADĂ, PROCEDAŢI DUPĂ CUM
URMEAZĂ (FIG. 6)
1. Trageţi dispozitivul de blocare a accesoriului (c) în poziţia deblocat.
2. Introduceţi coada dălţii în portunealtă (d).
3. Împingeţi dispozitivul de blocare a accesoriului (c) în linie cu coada accesoriului
pentru a-l bloca pe poziţie.
10
4. Trageţi de daltă pentru a verifica dacă este
fixată corespunzător. Pentru funcţia de
percuţie, dalta trebuie să se poată mişca
axial cu câţiva centimetri atunci când este
fixat în mandrină.
3. Ţineţi unealta de ambele mânere (b) şi
porniţi-o. Unealta funcţionează acum în
regim continuu.
Întreţinerea
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Pentru demontarea unei dălţi, ridicaţi dispozitivul de blocare a accesoriului (c) şi trageţi dalta
afară din portunealtă.
AVERTISMENT: Purtaţi întotdeauna
mănuşi când schimbaţi accesoriile.
Componentele metalice expuse de pe
unealtă şi accesoriul pot deveni extrem
de fiebinţi în timpul utilizării.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi a
scoate accesoriile, înainte de a efectua reglajele sau modificări de instalare
sau atunci când efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul de declanşare se află în poziţia OPRIT. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
Operare
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT:
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă şi reglementările
aplicabile.
• Observaţi amplasarea conductelor şi a cablurilor.
• Aplicaţi o presiune de aprox. 2030 kg pe unealtă. O forţă excesivă
nu accelerează procesul de lucru
ci descreşte performanţa uneltei
şi poate scurta durata de viaţă a
acesteia.
Aparatul nu poate fi reparat de utilizator. Duceţi unealta la un agent de service autorizat
DEWALT după aproximativ 200 de ore de utilizare.
În cazul în care survin probleme înainte de
acest teremn, contactaţi un centru de service
autorizat DEWALT.
Poziţia corectă a mâinilor (fig. 1, 2)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă a
mâinilor, conform ilustraţiei.
Lubrifierea
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Poziţia corectă a mâinilor presupune câte o
mână pe fiecare mâner lateral (b).
Curăţarea
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria şi
praful din carcasa principală cu aer uscat de îndată ce se strânge murdărie în
interiorul şi în jurul orificiilor de aerisire.
Purtaţi echipament de protecţie aprobat pentru ochi şi o mască aprobată
de praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (a).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
Demolarea, ambutisarea şi efectuarea de canale (fig. 1-6)
1. Alegeţi o daltă potrivită şi curăţaţi-i coada.
2. Montaţi dalta şi verificaţi dacă este fixată
corespunzător.
11
Protejarea mediului înconjurător
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
solvenţi sau alte produse chimice puternice pentru curăţarea componentelor nemetalice ale uneltei. Aceste produse chimice pot deprecia materialele
utilizate în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu săpun delicat. Nu permiteţi niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă; nu
scufundaţi niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii recomandate DEWALTîmpreună cu acest
produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea
şi refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice
de uz casnic la centrele municipale de deşeuri
sau de către comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
AVERTISMENT: Aceste dălţi pot fi supuse unui număr limitat de reşlefuiri.
Dacă aveţi dubii, contactaţi reprezentantul dumneavoastră pentru recomandări.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei
de funcţionare. Pentru a beneficia de acest
serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs.
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dvs.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că marginilede tăiere nu prezintă decoloraţii
cauzate de aplicarea unei presiuni prea
mari. Acest lucru poate afecta rezistenţa accesoriului.
Întreţinerea accesoriilor
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
DEWALT autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre
datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Întreţinerea accesoriilor la momentul portivit
garantează rezultate optime şi o durată de viaţă lungă şi eficientă pentru accesoriu.
Polizaţi dălţile pe discuri de polizat. Consultaţi
figura 7 pentru unghiurile corespunzătoare următoarelor tipuri de dălţi:
n. daltă pentru săpat
o. daltă de canelat
p. daltă ascuţită
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
zst00188343 - 12-09-2012
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising