DWH050 | DeWalt DWH050 EXTRACTOR KIT instruction manual

402111-27 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DWH050
Figura 1
c
a
c
d
f
b
e
l
g
h
i
2
Figura 2
g, h
f
d
Figura 4
Figura 3
n
o
c
l
m
r
d
c
k
r
Figura 5
e
d
k
c
3
Figura 6
a
j
b
Figura 7
n
o
c
a
r
b
k
r
k
c
4
l
m
Figura 8
Figura 9
g, h
g, h
Figura 10
Figura 11
p
a, b
Figura 12
q
g, h
5
SISTEM DE EXTRAGERE A PRAFULUI
REZULTAT ÎN URMA GĂURIRII DWH050
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
DWH050
Cap de găurit
dimensiune
Dimensiune
(L x l x h)
Greutate
mm
0–38
38–52
mm
kg
361 x 173 x 57
0,6
375 x 173 x 57
0,62
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Instrucţiuni de siguranţă
AVERTISMENT! Respectaţi
întotdeauna normele de siguranţă
aplicabile în ţara dvs. pentru a reduce
riscul de incendiu, electrocutare şi
vătămare corporală.
6
Citiţi cu atenţie acest manual în întregime înainte
de a utiliza accesoriul. De asemenea, consultaţi
manualul oricărei unelte care va fi utilizată cu acest
accesoriu.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
1) AVERTIZĂRI GENERALE
a) Păstraţi zona de lucru curată. Zonele şi
bancurile de lucru dezordonate pot cauza
accidente.
b) Ţineţi copiii la distanţă. Nu permiteţi
copiilor să intre în contact cu unealta sau
cu cablul de alimentare. Se recomandă
supravegherea utilizatorilor neexperimentaţi.
c) Utilizaţi unealta corespunzătoare.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni. Nu forţaţi uneltele
sau ataşamentele de mici dimensiuni pentru
a efectua operaţii specifice pentru uneltele
pentru regim greu de lucru. Unealta va
efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
AVERTISMENT: Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau
efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele
recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de
vătămare corporală.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
b) Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care accesoriul
de debitat poate atinge cabluri ascunse.
Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina
scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar
putea electrocuta operatorul.
c) Verificaţi în prealabil (ex. utilizând un
detector de metale) pentru a vă asigura
că nu există cabluri electrice ascunse
sau conducte de gaz sau apă în zona în
care lucraţi. Părţile metalice externe ale
uneltei se pot încărca electric, de exemplu
atunci când un cablu electric este deteriorat.
Acest lucru creşte riscul de şoc electric.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi
burghiele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
b) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
5) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Asiguraţi-vă că zona este bine ventilată.
Expunerea la praf într-un spaţiu de lucru
prost ventilat poate cauza deteriorarea
sănătăţii.
Reguli suplimentare de siguranţă specifice pentru sistemele de extragere a prafului
• Nu utilizaţi accesoriul pentru aplicaţii de
găurire în lemn, oţel sau plastic.
• Nu utilizaţi accesoriul pentru aplicaţii grele de
găirire.
• Nu utilizaţi accesoriul pentru aplicaţii de
dăltuire.
• Utilizaţi doar unelte electrice recomandate
de DEWALT cu acest accesoriu. Pentru
mai multe informaţii referitoare la uneltele
electrice DEWALT compatibile cu acest
accesoriuvă rugăm să contactaţi distribuitorul
dumneavoastră local, consultând adresele de
la finalul manualului sau vizitând
www.dewalt.eu.
• Nu utilizaţi unealta în condiţii de umezeală sau
umiditate.
• Nu permiteţi utilizarea acestuia pe post de
jucărie. Este necesară o supraveghere atentă
atucni când este utilizată de copii sau în
apropierea acestora.
• Utilizaţi accesoriul conform instrucţiunilor
din acest manual. Utilizaţi doar accesorii
recomandate de producător.
• Nu aşezaţi obiecte pe fantele aparatului.
Nu îl utilizaţi cu oricare dintre fante blocate;
îndepărtaţi scamele, părul sau orice altceva ce
ar putea reducere fluxul de aer.
• Ţineţi părul, îmbrăcămintea largă, degetele
şi toate părţile corpului la distanţă de fante şi
componentele în mişcare.
• Nu îl utilizaţi pentru aspirarea lichidelor
inflamabile sau combustibile, cum ar fi
benzina, şi nici în zone în care acestea ar
putea fi prezente.
• Acest dispozitiv colectează o cantitate
semnificativă de praf generat, dar nu pe tot.
AVERTISMENT: Unele tipuri de praf
rezultat în urma lucrării cu anumite
materiale conţin substanţe chimice
care sunt cunoscute ca
producătoare de cancer, malformaţii
congenitale sau alte probleme
reproductive, vătămări grave şi
permanente respiratorii sau alte
vătămări. Câteva exemple de astfel de
substanţe chimice sunt: plumb din
vopsele pe bază de plumb, siliciu
cristalin din cărămizi, beton sau alte
produse de zidărie sau piatră naturală,
arsenic şi crom din cheresteaua tratată
chimic. Riscurile expunerii la aceste
substanţe sunt variate şi depind de cât
de des efectuaţi acest tip de muncă.
Pentru a reduce expunerea la aceste
substanţe chimice, operatorul şi
persoanele din jur ar trebui să
lucreze în zone bine ventilate şi să
utilizeze echipament de protectie
cum ar fi măşti de protecţie
7
respiratorie corespunzătoare pentru
tipul de praf generat şi destinate
filtrării particolelor microscopice.
Direcţionaţi praful departe de corpul
sau faţa dumneavoastră. Evitaţi
expunerea prelungită la praf. Purtaţi
echipament de protecţie şi spălaţi
zonele expuse cu apă şi săpun.
Pătrunderea prafului în gură, nas, ochi
sau rămânerea acestuia pe piele poate
determina absorbţia substanţelor
chimice dăunătoare.
AVERTISMENT: Înainte de a începe
să lucraţi, încercaţi să determinaţi
clasa de risc a prafului produs.
Utilizaţi un extractor industrial de
praf având clasa de siguranţă
aprobată oficial corespunzătoare şi
care să respecte reglementările
locale cu privire la controlul
riscurilor determinate de praf.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
sistemului de extracţie a prafului:
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor
rotative sau a componentelor fierbinţi ale
uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriului.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
betonului şi/sau zidăriei.
Marcajele de pe sistemul de
extragere a prafului
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI DE SERIE
Codul datei, ce include, de asemenea, anul
fabricaţiei, este imprimat pe eticheta de identificare
a produsului.
8
Exemplu:
2011 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Sistem de extragere a prafului rezultat în urma
găuririi
1 Cap de găurire (pot fi montate burghie cu
diametrul de 0–38 mm)
1 Cap de găurire (pot fi montate burghie cu
diametrul de 38–52 mm)
2 Ştuţ de curăţare orificiu
1 Valiză pentru depozitare şi transport
1 Manual de instrucţiuni
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Ştuţ curăţare orificiu (8–14 mm)
b. Ştuţ curăţare orificiu (14 mm şi mai mari)
c. Punct de îmbinare
d. Sistem extragere praf
e. Butoane de detaşare rapidă
f. Buton de eliberare a capului de găurire
g. Cap de găurire (pot fi montate burghie cu
diametrul de 0–38 mm)
h. Cap de găurire (pot fi montate burghie cu
diametrul de 38–52 mm)
i. Talpă de sucţiune
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Sistemul dumneavoastră pentru extragerea
prafului rezultat în urma găuririi a fost conceput
pentru aplicaţii profesionale de găurire în beton
şi zidărie. Utilizând ciocanul de găurit, burghiul şi
extractorul de praf corespunzător, acesta poate
fi folosit pentru eliminarea unei m ari cantităţi
de praf static şi aeropurtat care, în lipsa utilizării
sistemului de extragere a prafului, poate contamina
spaţiul de lucru sau poate creşte riscul asupra
sănătăţii utilizatorului şi a persoanelor din imediata
apropiere.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Împingeţi tubul de conectare a extractorului de praf
(k) în punctul de conectare (c) până se fixează.
Pentru o conectare mai sigură utilizaţi sistemul de
conectare AirLock.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că furtunul este bine conectat.
Sistemul de extragere a prafului este o unealtă
electrică profesională.
SISTEMUL DE CONECTARE AIRLOCK DWV9000 (SE VINDE SEPARAT)
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Sistemul AirLock permite efectuarea unei conectări
rapide şi sigure ntre sistemul de extragere
a prafului rezultat în urma găuririi şi extractorul de
praf.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Ataşarea capului de găurit la
sistemul de extragere a prafului (fig. 1, 2)
1. Alegeţi capul de găurire (g, h) pe care doriţi
să-l utilizaţi.
2. Introduceţi capul de găurit (g, h) în sistemul de
extragere a prafului (d) pînă se blochează pe
poziţie.
Demontarea capului de găurit
de la sistemul de extragere
a prafului (fig. 1, 2)
Apăsaţi butonul de eliberare a capului de găurit (f)
pentru a scoate capul de găurit (g, h) din sistemul
de extragere a prafului (d).
Ataşarea sistemului de extragere a prafului la extractorul
de praf (fig. 1, 3, 4)
AVERTISMENT: Utilizaţi doar unelte
electrice recomandate de DEWALT cu
acest accesoriu. Pentru mai multe informaţii
referitoare la uneltele electrice DEWALT
compatibile cu acest accesoriuvă rugăm
să contactaţi distribuitorul dumneavoastră
local, consultând adresele de la finalul
manualului sau vizitând www.dewalt.eu.
1. Asiguraţi-vă că manşonul (l) de pe conectorul
AirLock (m) este în poziţia deblocat. Aliniaţi
canelurile (r) de pe manşon cu cele de pe
conectorul AirLock conform ilustraţiei pentru
poziţia blocat şi deblocat.
2. Împingeţi conectorul AirLock (m) în punctul de
conectare (c).
3. Rotiţi manşonul (l) în poziţia blocat.
NOTĂ: Bilele de rulment (n) din interiorul
manşonului se vor bloca în fanta (o) şi vor
asigura conexiunea.
Sistemul de extragere a prafului rezultat în
urma găuririi este acum conectat în siguranţă la
extractorul de praf.
Ataşarea sistemului de extragere a prafului rezultat în urma
găuririi pe o suprafaţă verticală sau orizontală (fig. 1, 5, 8, 9)
Sistemul de extragere a prafului (d) are un sistem
de sucţiune care permite unităţii să fie fixată pe
poziţie pe o suprafaţă verticală sau orizontală.
1. După ce aţi ataşat capul de găurit (g, h)
corespunzător şi aţi conectat sistemul
de extragere a prafului la extractorul de
praf, porniţi extractorul de praf conform
instrucţiunilor din manualul de utilizare.
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele de eliberare
rapidă (e) şi aşezaţi sistemul de extragere
a prafului (d) pe suprafaţa ce urmează a fi
găurită.
NOTĂ: Sistemul de sucţiune nu va menţine
unitatea pe poziţie dacă aceasta este montată
pe suprafeţe foarte aspre sau neuniformă.
Asiguraţi sistemul de extragere a prafului pe
poziţie conform figurii 9 atunci când găuriţi
o suprafaţă orizontală neuniformă.
3. Eliberaţi butoanele de eliberare rapidă (e) şi
sistemul de extragere a prafului va fi fixat pe
poziţie.
9
4. Pentru a efectua reglaje fine pe poziţie,
apăsaţi butoanele de eliberare rapidă (e) şi
dispozitivul de etanşare se va desface iar
unitatea va putea fi mutată sau detaşată
complet de pe suprafaţă.
Detaşarea sistemului de extragere a prafului de pe suprafaţă
(fig. 1, 5)
AVERTISMENT: NU opriţi extractorul
de praf înainte de a detaşa sistemul
de extragere a prafului rezultat în
urma găuririi de pe suprafaţa de
lucru conform instrucţiunilor. Oprirea
extractorului de praf înainte de
detaşarea sistemului de extragere
a prafului va determina căderea
acestuia de pe suprafaţa de lucru şi
apariţia vătămărilor
Apăsaţi butoanele de eliberare rapidă (e) ale
sistemului de extragere a prafului pentru a-l detaşa
de pe suprafaţă.
Ataşarea ştuţurilor de curăţare
a orificiului (fig. 1, 6, 7)
Curăţarea găurii este necesară pentru expunerea
completă a adâncimii găurite şi atunci când se
utilizează anumite tipuri de prezoane pentru fixări
chimice pentru asigurarea unei aderenţe maxime.
1. Alegeţi ştuţul de curăţare a găurii
corespunzător ce urmează a fi utilizat:
• Stuţ de curăţare a găurii (a): se utilizează
pentru găuri cu diametru mic cuprins între
8 mm şi 14 mm.
• Stuţ de curăţare a găurii (b): se utilizează
pentru găuri cu diametru de 14 mm şi mai
mare.
2. Detaşarea/înlocuirea ştuţului de curăţare
a găurii:
Apucaţi ştuţul (a, b) bine şi extrageţi-l din
punctul de conectare (j).
Împingeţi ştuţul în punctul de conectare (j)
până se opreşte.
3. Împingeţi tubul de conectare a extractorului
de praf în punctul de conectare (c) până se
fixează. Pentru o conectare mai sigură, puteţi
utiliza sistemul de conectare AirLock.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că furtunul este bine conectat.
SISTEMUL DE CONECTARE AIRLOCK DWV9000 (SE VINDE SEPARAT)
Sistemul AirLock permite efectuarea unei conectări
rapide şi sigure între ştuţul de curăţare a găurii şi
extractorul de praf.
1. Asiguraţi-vă că manşonul (l) de pe conectorul
AirLock (m) este în poziţia deblocat. Aliniaţi
canelurile (r) de pe manşon cu cele de pe
conectorul AirLock conform ilustraţiei pentru
poziţia blocat şi deblocat.
2. Împingeţi conectorul AirLock (m) în punctul de
conectare (c) al adaptorului.
3. Rotiţi manşonul (l) în poziţia blocat.
NOTĂ: Bilele de rulment (n) din interiorul
manşonului se blochează în fanta (o) şi vor
asigura conexiunea.
Ştuţul de curăţare a găurii este acum conectat în
siguranţă la extractorul de praf.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente dau
accesorii.
AVERTISMENT: Citi întotdeauna
manualul de instrucţiuni şi operaţi
unealta conform instrucţiunilor din
acesta.
Găurirea (fig. 1, 8, 9)
1. Efectuaţi procedura menţionată în secţiunea
Ataşarea sistemului de extragere a prafului
rezultat în urma găuririi pe o suprafaţă
verticală sau orizontală. Unealta este acum
pregătită pentru utilizare.
2. Aşezaţi burghiul în mijlocul capului de găurit
(g, h) şi găuriţi conform descrierii.
Curăţarea găurii (fig. 10)
1. Efectuaţi proicedura descrisă în secţiunea
Ataşarea ştuţurilor pentru curăţarea găurii.
2. Porniţi extractorul de praf conform
instrucţiunilor din manulaul de instrucţiuni
a acestuia.
10
NOTĂ: Asiguraţi-vă că furtunul este bine
conectat.
3. Introduceţi ştuţul de curăţare a găurii (a, b) în
gaura care trebuie curăţată.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări ale
setărilor sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Curăţarea
2. Utilizaţi ştuţul de curăţare a găurii (a) pentru
a îndepărta murdăria şi praful din canalul de
aspiraţie (p).
3. Reasamblaţi capul de găurire la sistemul de
extragere a prafului.
CURĂŢAREA CAPULUI DE GĂURIT (FIG. 1, 12)
1. Apăsaţi butonul de eliberare a capului de
găurit (f) şi scoateţi capul de găurit din
sistemul de extragere a prafului.
2. Scoateţi capacul (q) de pe capul de găurit
(g, h) şi utilizaţi ştuţul de curăţare a găurii (a)
pentru îndepărtarea murdăriei şi prafului.
3. Puneţi capacul (q) la loc pe capul de găurit şi
reasamblaţi sistemul de extragere a prafului
(d).
DEPANARE
DEFECŢIUNE
Emisie
excesivă
de praf
CAUZA
POSIBILĂ
extractorul de
praf este plin
filtrul extractorului
de praf este
blocat
canalul de
aspiraţie este
blocat
AVERTISMENT: Eliminaţi murdăria
şi praful de pe carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
a fost selectat
capul de găurit
greşit
REMEDIERE
goliţi extractorul
de praf
curăţaţi sau
înlocuiţi filtrul
curăţaţi canalul
de aspiraţie,
consultaţi
secţiunea
Curăţarea
canalului
de aspiraţie
a adaptorului
de extragere
a prafului
din capitolul
Curăţarea
selectaţi capul de
găurit corect
CURĂŢAREA CANALULUI DE ASPIRAŢIE
A ADAPTORULUI DE EXTRAGERE A PRAFULUI (FIG. 1, 11)
1. Apăsaţi butonul de eliberare a capului de
găurit (f) şi scoateţi capul de găurit (g, h) din
sistemul de extragere a prafului (d).
11
DEFECŢIUNE
Sistemul de
extragere
a prafului
nu se
ataşează
de
suprafaţă
CAUZA
POSIBILĂ
extractorul de
praf este plin
filtrul extractorului
de praf este
blocat
canalul de
aspiraţie este
blocat
REMEDIERE
goliţi extractorul
de praf
curăţaţi sau
înlocuiţi filtrul
curăţaţi canalul
de aspiraţie,
consultaţi
secţiunea
Curăţarea
canalului
de aspiraţie
a adaptorului
de extragere
a prafului
din capitolul
Curăţarea
talpa de sucţiune înlocuiţi talpa
este deteriorată de sucţiune,
consultaţi
secţiunea
Înlocuirea tălpii
de sucţiune
din capitolul
Accesorii
opţionale
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
ÎNLOCUIREA TĂLPII DE SUCŢIUNE (FIG. 1)
1. Deconectaţi sistemul de extragere a prafului
de la extractorul de praf.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
2. Scoateţi cele patru şuruburi (l) de pe partea
inferioară a unităţii pentru a elibera talpa de
sucţiune (i).
3. Înlocuirea se face în sens invers instrucţiunilor
de mai sus.
Tălpile de sucţiune noi sunt disponibile la orice
agent de service DEWALT autorizat.
zst00189150 - 24-09-2012
12
Download PDF

advertising