MT250 | Black&Decker MT250 OSCILLATING TOOL instruction manual

402011 - 88 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
MT250
B
A
C
D
E
2
F
G
H
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d. Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză
a uneltei electrice. Ţineţi cablul departe de
căldură, ulei, muchii ascuţite sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în
aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru
exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru
exterior reduce riscul de electrocutare.
f. În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spaţiu cu umiditate nu poate
fi evitată, utilizaţi o alimentare cu protecţie
pentru dispozitivele de curent rezidual
(RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce
riscul electrocutării.
Unealta dumneavoastră oscilantă Black & Decker
a fost concepută pentru aplicaţii casnice cum ar
fi şlefuirea. Este de asemenea pretabil pentru
tăierea materialelor din lemn, plastic, ipsos,
metale nefieroase şi elemente de strângere (ex.
cuie necălite, bride), tăierea plăcilor de rigips şi
raşchetarea unor suprafeţe mici. Această unealtă
este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce
la electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile
pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă
electrică“ din avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală
de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la baterie.
3. Siguranţa personală
a. Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi
faceţi uz de regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi
obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un
moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
b. Utilizaţi echipamentul de protecţie personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de
protecţie. Echipamentul de protecţie precum
măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru
vor reduce vătămările personale.
c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia
oprit înainte de conectarea la sursa de
alimentare şi/sau la acumulator, înainte de
ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul
pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în
poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de
reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat
la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări personale.
1. Siguranţa în zona de lucru
a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate
înlesnesc accidentele.
b. Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
2. Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi
adaptoare pentru ştechere împreună cu
uneltele electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
4
e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea
şi echilibrul. Acest lucru permite un control
mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
f. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe
de componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
g. În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţivă că aceste accesorii sunt conectate şi
utilizate în mod corespunzător. Utilizarea
dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa acestuia.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu
tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai uşor
de controlat.
g. Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
5. Repararea
a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv
piese de schimb identice. Acest lucru va
asigura păstrarea caracterului sigur al uneltei
de lucru.
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru uneltele oscilante
4. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
a. Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs.
Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea
mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru
care a fost concepută.
b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit
şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate
fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este
periculoasă şi trebuie să fie reparată.
c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau
depozitării uneltelor electrice. Astfel de
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta de
lucru sau cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase în
mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
e. Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor
electrice. În cazul deteriorării, aveţi în
vedere repararea uneltei electrice înainte
de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de
unelte electrice întreţinute necorespunzător.
f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
♦
♦
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate pentru prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care accesoriul de debitat
poate atinge cabluri ascunse sau propriul
cablu de alimentare. Contactul accesoriului
de tăiere cu un cablu sub tensiune ar putea
determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi ar
putea electrocuta operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat
pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta
va fi instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
Avertisment! Contactul sau inhalarea
materialelor rezultate în urma şlefuirii pot
afecta sănătatea operatorului si a persoanelor care asistă. Purtaţi o mască
antipraf special concepută pentru protejarea împotriva pulberilor şi fumurilor şi
asiguraţi-vă că persoanele din zona de
lucru sau cele care pătrund în zona de
lucru sunt, de asemenea, protejate.
♦
♦
5
Îndepărtaţi bine tot praful după şlefuire.
Fiţi foarte atenţi atunci când şlefuiţi suprafeţe
vopsite cu vopsea ce poate conţine plumb
sau atunci şlefuiţi lemn şi metal ce pot degaja
pulberi toxice:
♦ Nu permiteţi copiilor sau femeilor însărcinate să pătrundă în zona de lucru.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în zona
de lucru.
♦ Eliminaţi în siguranţă particulele de praf
şi orice alte reziduuri.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau efectuarea
vreunei operaţiuni cu această unealtă diferite
de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
personală şi/sau daune asupra obiectelor.
Accesoriul va continua să se mişte după
eliberarea întrerupătorului. Opriţi întotdeauna unealta şi aşteptaţi ca accesoriul să se
oprească complet înainte de a lăsa jos unealta.
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de
tăiere. Nu întindeţi niciodată mâinile sub piesa de prelucrat. Nu introduceţi degetele sau
degetul mare în apropierea lamei oscilante şi
a dispozitivului de fixare a lamei. Nu stabilizaţi
fierăstrăul ţinând de ghidaj.
Păstraţi lamele ascuţite. Lamele boante
sau deteriorate pot determina fierăstrăul să
devieze sau să se blocheze în timpul apăsării
pe acesta. Utilizaţi întotdeauna tipul de lamă
de fierăstrău adecvat pentru materialul piesei
de prelucrat şi pentru tipul de tăietură.
Atunci când tăiaţi ţevi sau conducte, asiguraţivă că nu prezintă apă, cablaje electrice etc.
Nu atingeţi piesa de prelucrat sau lama imediat după utilizarea uneltei. Acestea pot deveni
foarte fierbinţi.
Fiţi atenţi la pericolele ascunse; înainte de
a efectua operaţii de tăiere în pereţi, podele
sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor
şi ţevilor.
riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă,
utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de
siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale
nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită
a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe
perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi
pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei
(exemplu:- prelucrarea lemnului, în special
a stejarului, fagului şi MDF.)
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în specificaţia tehnică şi în declaraţia de
conformitate au fost măsurate în conformitate cu
metoda standard de testare prevăzută de norma
EN 60745 şi pot fi utilizate pentru compararea
diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul
unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi
de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de
utilizare ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte
peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de
a determina măsurile de siguranţă solicitate de
Directiva 2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc în mod regulat unelte electrice la
locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare
a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare
şi modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată
în calcul toate componentele ciclului de operare
precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele
în care survine blocarea acesteia.
Siguranţa terţilor
♦ Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea au
fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
♦ Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe
unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul
vătămării, utilizatorul trebuie să citească
manualul de instrucţiuni.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie
incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste
6
Avertisment! Purtaţi întotdeauna o mască de praf atunci când utilizaţi această
unealtă.
Lamă de fierăstrău
pentru tăieri înclinate
în lemn şi metal. (Număr piesă - X26110XJ)
Separarea, tăierea
înclinată şi tăierea
la nivel a lemnului,
materialelor plastice, a conductelor şi
produselor extrudate
nefieroase cu pereţi
subţiri , a cuielor şi
şuruburilor.
Lamă de fierăstrău
pentru tăieri înclinate
în lemn şi metal. (Număr piesă - X26115XJ)
Separarea, tăierea
înclinată şi tăierea
la nivel a lemnului,
materialelor plastice, a conductelor şi
produselor extrudate
nefieroase cu pereţi
subţiri .
Lamă de fierăstrău
segmentată. (Număr
piesă - X26120-XJ)
Lamă cu durată de
viaţă lungă ideală pentru tăierea în
lemn, materiale plastice, materiale fieroase
şi nefieroase cu pereţi
subţiri.
Racletă rigidă. (Număr piesă - X26135XJ)
Ideală pentru îndepărtarea materialului
tare sau moale de
pe suprafeţe plane
cum ar fi îndepărtarea
pardoselilor din vinil,
a adezivului pentru
lipit carpete, adezivului pentru plăcile de
faianţă, mortarului,
vopselei şi lacului.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă;
prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de
pe plăcuţa cu specificaţii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita
pericolul.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate
caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Selector de reglare a vitezei
3. Dispozitiv de prindere Super-lok™
4. Baza şlefuitorului
5. Adaptor extragere praf (fig. E dacă este livrat)
6. Adaptor prelucrat (distanţier)
7. Adaptor prelucrat (şurub de fixare)
Accesorii
Această unealtă include unele sau toate accesoriile următoare. Performanţa uneltei dvs. depinde
de accesoriul utilizat. Accesoriile Black & Decker
şi Piranha sunt proiectate la standarde înalte de
calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa uneltei dvs. Folosind aceste accesorii, veţi
obţine rezultate optime cu unealta dvs.
Lamă de fierăstrău
pentru tăierea înclinată de precizie
a materialelor lemnoase şi a plasticelor
moi. (Număr piesă
- X26105-XJ)
Separarea, tăierea
înclinată şi tăierea
la nivel a lemnului şi
a materialelor plastice moi. Ideal pentru
prelucrarea uşilor,
plintelor, pervazurilor
şi podelelor.
7
♦
Ţineţi unealta şi apăsaţi dispozitivul de prindere a accesoriului (3).
♦ Introduceţi accesoriul (8) între ax şi elementul
de prindere al acestuia asigurându-vă că
accesoriul este prins în toate cele opt ştifturi
ale elementului de prindere şi este fixat pe ax.
♦ Eliberaţi dispozitivul de prindere a accesoriului.
Notă: Unele accesorii, cum ar fi racletele şi lamele
pot fi montate sub un anumit unghi dacă este
necesar (fig. C).
Racletă flexibilă. (Număr piesă - X26140XJ)
Ideală pentru îndepărtarea materialelor
cauciucate cum ar fi
siliconul pentru etanşare şi alte materiale
pentru îmbinare.de
pe suprafeţele plane
rigide din zonele dificil
de ajuns.
Lamă pentru îndepărtarea sedimentelor
de carbură metalică. (Număr piesă X26125-XJ)
Suprafaţă acoperită
cu carbură metalică,
ideală pentru îndepărtarea mortarului
şi a adezivului pentru
faianţă de pe suprafeţe plane şi pentru
îndepărtarea rapidă
a resturilor de lemn,
PAL şi fibră de sticlă.
Răzătoare din carbură metalică. (Număr
piesă - X26130-XJ)
Suprafaţă acoperită
cu carbură metalică,
ideală pentru îndepărtarea mortarului şi
a resturilor de materiale plastice, PAL şi
fibră de sticlă.
Foi pentru şlefuit.
Granulaţii variate pentru şlefuirea lemnului,
a suprafeţelor vopsite
şi lăcuite.
Demontarea unui accesoriu Black & Decker /
Piranha (fig. A)
♦ Ţineţi unealta şi apăsaţi dispozitivul de prindere a accesoriului (3).
♦ Scoateţi accesoriul din unealtă asigurânduvă că acesta se desprinde din toate cele opt
ştifturi ale elementului de prindere.
♦ Eliberaţi dispozitivul de prindere a accesoriului.
Avertisment: Atunci când demontaţi accesoriile
trebuie să purtaţi mănuşi de protecţie deoarece
acestea pot deveni fierbinţi în timpul utilizării.
Montarea unei foi de şlefuit (fig. D)
♦ Aliniaţi foaia de şlefuit (9) cu baza de şlefuire
(4) conform ilustraţiei.
♦ Apăsaţi ferm şi uniform foaia pe baza de
şlefuit, asigurându-vă că orificiile din foaie se
aliniază cu orificiile din bază.
Demontarea unei foi de şlefuit
♦ Scoateţi foaia din baza de şlefuit (4).
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată baza de şlefuit
fără să fie montată o foaie sau un accesoriu de
şlefuit.
Montarea adaptorului pentru extragerea
prafului (fig. E) (Dacă este livrat - Numărul
accesoriului ‚Produsul 58 din lista de service
aflată la finalul acestui manual de instrucţiuni‘)
♦ Aliniaţi adaptorul pentru extragerea prafului
(5) cu baza de şlefuire (4) conform ilustraţiei.
♦ Apăsaţi adaptorul ferm şi uniform în baza de
şlefuire.
♦ Conectaţi un aspirator la adaptorul pentru
extragerea prafului.
Asamblare
Montarea si demontarea accesoriilor (fig.
A - F)
Avertisment! Înainte de montarea unui accesoriu,
deconectaţi unealta de la reţeaua de alimentare.
Demontarea adaptorul pentru extragerea
prafului
♦ Scoateţi adaptorul pentru extragerea prafului
(5) din baza de şlefuire (4).
Montarea unui accesoriu Black & Decker /
Piranha (fig. A -C)
Montarea accesoriilor alternative (fig. F)
♦ Poziţionaţi distanţierul (6) pe manşon (10).
8
♦
Poziţionaţi accesoriul alternativ (11) pe manşon (10).
♦ Strângeşi bine şurubul de fixare(7)pe poziţie
pentru a asigura o fixare sigură a accesoriului
alternativ (11).
Notă: Distanţierul şi şurubul de fixare nu pot fi utilizate pentru ataşarea accesoriilor Black & Decker.
Accesoriile Black and Decker se ataşează cu
ajutorul dispozitivului de prindere pentru accesorii
Super-lok™ .
♦
♦
♦
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în
propriul său ritm. Nu supraîncărcaţi.
♦
Avertisment! Înainte de efectuarea tăieturilor în
pereţi, podele sau plafoane, verificaţi poziţionarea
cablurilor şi ţevilor.
Întreţinerea
Comutatorul de reglare a vitezei (fig. G)
Butonul de control al vitezei variabile vă permite să
adaptaţi viteza uneltei la tipul aplicaţiei efectuate.
♦ Setaţi selectorul de reglare a vitezei (2) la
setarea dorită. La poziţia 1, unealta va funcţiona la viteză redusă, 10.000 min-1. La poziţia
6, unealata va funcţiona la viteză maximă,
20.000 min-1.
Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără
cablu de alimentare, a fost conceput(ă) pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un
nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor
de întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără
cablu:
♦ Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/
unealta.
♦ Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
♦ Sau descărcaţi complet bateria dacă este
plină şi apoi opriţi unealta.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de
pe aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie
moale sau o cârpă uscată.
♦ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului
folosind o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio
soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază de
solvenţi.
Pornirea şi oprirea (fig. H)
♦ Pentru a porni unealta, glisaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (1) înainte (poziţia I).
♦ Pentru a opri unealta, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) spre spate (poziţia O).
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Reţineţi că, tăierea foilor metalice va dura mai
mult decât tăierea pieselor subţiri din lemn.
Atunci când tăiaţi metal, îmrăştiaţi o peliculă
subţire de ulei de-alungul liniei de tăiere înainte de a efectua tăierea.
Atunci când şlefuiţi straturi proaspete de vopsea înainte de aplicarea unui alt strat, folosiţi
o granulaţie foarte fină.
Pe suprafeţe foarte neregulate sau atunci
când îndepărtaţi straturile de vopsea, începeţi
cu o granulaţie mare. Pe alte suprafeţe, începeţi cu o granulaţie medie. În ambele cazuri,
schimbaţi treptat cu o granulaţie fină pentru
o finisare netedă.
Consultaţi-vă cu distribuitorul dumneavoastră
pentru mai multe informaţii despre accesoriile
disponibile.
Ţineţi întotdeauna unealta bine. Pentru lucrări
de precizie, ţineţi unealta aproape de capătul
din faţă.
Fixaţi piesa de prelucrat ori de câte ori este
posibil, mai ales atunci când utilizaţi lame
pentru tăiat.
Nu apăsaţi prea tare pe unealtă.
Utilizaţi întotdeauna tipul de accesoriu adecvat pentru materialul piesei de prelucrat şi
pentru tipul de tăietură.
Verificaţi în mod regulat starea accesoriilor.
Înlocuiţi-le atunci când este necesar.
Marcaţi punctul de pornire dorit.
Porniţi unealata şi introduceţi uşor accesoriile
în piesa de prelucrat prin punctul de pornire
dorit.
Fixaţi o bucată de placaj sau lemn subţire
sub piesa de prelucrat şi tăiaţi prin această
combinaţie pentru a obţine o tăietură curată.
Nu forţaţi lama de tăiat în piesa de prelucrat.
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher nou de alimentare
de la reţeaua principală de energie:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din ştecherul nou.
♦ Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiu-
9
Specificaţii tehnice
ne la borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile
de montaj furnizate împreună cu ştecherele de
bună calitate. Siguranţă recomandată: 5 A.
Tensiune
Viteză în gol
Unghiul de oscilare
Putere
Greutate
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul
menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună
cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Vc.a.
min-1
Grade
W
kg
MT250 (Tip 1)
230
10000-20000
1,4 sau 2,8
250
1,4
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 79,7 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 90,7 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Colectarea separată a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea
poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
axe) conform cu EN 60745:
Tăierea lemnului (ah, CW) 10,2 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Tăierea metalului (ah, CM) 4,3 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Şlefuire (ah) 3,3 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
Declaraţie de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
MT250
Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu
normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre
datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să
contactaţi Black & Decker la următoarea adresă
sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului Internaţional
de Inginerie
Black & Decker Europa, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
25/05/2011
10
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară.
Această declaraţie de garanţie completează şi
nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale.
Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană
de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se
defectează din cauza materialelor, manoperei
defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen
de 24 de luni de la data achiziţiei, Black & Decker
garantează înlocuirea componentelor defecte,
repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau
înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu excepţia
cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere;
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de
corpuri străine, substanţe sau accidente;
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de
către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service
Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de service autorizat contactând
biroul local Black & Decker la adresa indicată în
prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul dvs.
produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre marca Black & Decker
şi despre gama noastră de servicii sunt disponibile
la www.blackanddecker.co.uk
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187569 - 05-09-2012
11
12
Download PDF

advertising