HPL108 | Black&Decker HPL108 OSCILLATING TOOL Type H1 instruction manual

402111-18 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
HPL108MT
A
B
D
C
E
2
F
G
H
I
J
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Unealta dumneavoastră oscilantă Black & Decker a fost
concepută pentru aplicaţii casnice cum ar fi şlefuirea.
Este de asemenea pretabil pentru tăierea materialelor
din lemn, plastic, ipsos, metale nefieroase şi elemente
de strângere (ex. cuie necălite, bride), tăierea plăcilor de
rigips şi raşchetarea unor suprafeţe mici. Această unealtă
este destinată exclusiv uzului casnic.
f.
3.
a.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
e.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în
cazul în care corpul dvs. este în contact cu suprafeţele împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea,
tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
f.
g.
4.
a.
b.
4
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia
pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa acestuia.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă pentru uneltele oscilante
♦
♦
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie
în care accesoriul de debitat poate atinge cabluri
ascunse. Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Avertisment! Contactul sau inhalarea materialelor rezultate în urma şlefuirii pot afecta
sănătatea operatorului si a persoanelor care
asistă. Purtaţi o mască antipraf special concepută pentru protejarea împotriva pulberilor şi
fumurilor şi asiguraţi-vă că persoanele din zona
de lucru sau cele care pătrund în zona de lucru
sunt, de asemenea, protejate.
♦
♦
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul specificat de către producător. Un încărcător adecvat
pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc
de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de
acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună cu
acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror alţi
acumulatori poate genera riscuri de vătămare şi
incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum
agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi
sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate
determina arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să
fie evacuat lichid din baterie; evitaţi contactul
cu acesta. În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul
intră în contact cu ochii, consultaţi, de asemenea, medicul. Lichidul evacuat din acumulator poate
cauza iritaţii şi arsuri.
♦
♦
♦
♦
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea
caracterului sigur al uneltei de lucru.
♦
♦
5
Îndepărtaţi bine tot praful după şlefuire.
Fiţi foarte atenţi atunci când şlefuiţi suprafeţe vopsite
cu vopsea ce poate conţine plumb sau atunci şlefuiţi
lemn şi metal ce pot degaja pulberi toxice:
♦
Nu permiteţi copiilor sau femeilor însărcinate
să pătrundă în zona de lucru.
♦
Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în zona de
lucru.
♦
Eliminaţi în siguranţă particulele de praf şi orice
alte reziduuri.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual
de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Accesoriul va continua să se mişte după eliberarea
întrerupătorului. Opriţi întotdeauna unealta şi aşteptaţi ca accesoriul să se oprească complet înainte de
a lăsa jos unealta.
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere.
Nu întindeţi niciodată mâinile sub piesa de prelucrat.
Nu introduceţi degetele sau degetul mare în apropierea lamei oscilante şi a dispozitivului de fixare
a lamei. Nu stabilizaţi fierăstrăul ţinând de ghidaj.
Păstraţi discurile ascuţite. Discurile boante sau
deteriorate pot determina fierăstrăul să devieze sau
să se blocheze în timpul apăsării pe acesta. Utilizaţi
întotdeauna tipul de disc de fierăstrău adecvat
pentru materialul piesei de prelucrat şi pentru tipul
de tăietură.
Atunci când tăiaţi ţevi sau conducte, asiguraţi-vă că
nu prezintă apă, cablaje electrice, etc.
Nu atingeţi piesa de prelucrat sau discul imediat
după utilizarea uneltei. Acestea pot deveni foarte
fierbinţi.
♦
Etichetele prezente pe unealtă
Fiţi atenţi la pericolele ascunse; înainte de a efectua
operaţii de tăiere în pereţi, podele sau plafoane,
verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Avertisment! Purtaţi întotdeauna o mască de
praf atunci când utilizaţi această unealtă.
Siguranţa electrică
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
Acumulatorii
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală
cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu unealta.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF).
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Încărcătoarele
♦
Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru
a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care
a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda,
determinând vătămări şi daune.
♦
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare
defecte.
♦
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦
Nu desfaceţi încărcătorul.
♦
Nu perforaţi încărcătorul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în
cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea
declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei.
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii. Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi
unitatea de încărcare cu o priză normală de
alimentare.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie
avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care
survine blocarea acesteia.
♦
6
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
Descriere
Racletă flexibilă.
(Număr piesă - X26140-XJ)
Ideală pentru îndepărtarea
materialelor cauciucate cum
ar fi siliconul pentru etanşare şi
alte materiale pentru îmbinare.
de pe suprafeţele plane rigide
din zonele dificil de ajuns.
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Selector de reglare a vitezei
3. Dispozitiv de prindere Super-lok™
4. Acumulator
5. Indicator luminos
6. Baza şlefuitorului
7. Adaptor extragere praf (fig. G dacă este livrat)
8. Adaptor prelucrat (distanţier)
9. Adaptor prelucrat (şurub de fixare)
Lamă pentru îndepărtarea
sedimentelor de carbură
metalică.
(Număr piesă - X26125-XJ)
Suprafaţă acoperită cu carbură metalică, ideală pentru
îndepărtarea mortarului şi
a adezivului pentru faianţă de
pe suprafeţe plane şi pentru
îndepărtarea rapidă a resturilor
de lemn, PAL şi fibră de sticlă.
Accesorii
Această unealtă include unele sau toate accesoriile următoare. Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul
utilizat. Accesoriile Black & Decker şi Piranha sunt proiectate la standarde înalte de calitate şi concepute pentru
a îmbunătăţi performanţa uneltei dvs. Folosind aceste
accesorii, veţi obţine rezultate optime cu unealta dvs.
Răzătoare din carbură metalică.
(Număr piesă - X26130-XJ)
Suprafaţă acoperită cu carbură
metalică, ideală pentru îndepărtarea mortarului şi a resturilor de materiale plastice, PAL
şi fibră de sticlă.
Lamă de fierăstrău pentru
tăierea înclinată de precizie
a materialelor lemnoase şi
a plasticelor moi.
(Număr piesă - X26105-XJ)
Separarea, tăierea înclinată
şi tăierea la nivel a lemnului
şi a materialelor plastice moi.
Ideal pentru prelucrarea uşilor, plintelor, pervazurilor şi
podelelor.
Foi pentru şlefuit.
Granulaţii variate pentru şlefuirea lemnului, a suprafeţelor
vopsite şi lăcuite.
Lamă de fierăstrău pentru tăieri înclinate în lemn şi metal.
(Număr piesă - X26110-XJ)
Separarea, tăierea înclinată
şi tăierea la nivel a lemnului,
materialelor plastice, a conductelor şi produselor extrudate nefieroase cu pereţi subţiri,
a cuielor şi şuruburilor.
Asamblare
Montarea si demontarea acumulatorului
(fig. B)
Lamă de fierăstrău pentru tăieri înclinate în lemn şi metal.
(Număr piesă - X26115-XJ)
Separarea, tăierea înclinată
şi tăierea la nivel a lemnului,
materialelor plastice, a conductelor şi produselor extrudate nefieroase cu pereţi subţiri.
♦
♦
Pentru a monta acumulatorul (4), aliniaţi-l cu baza de
pe unealtă. Glisaţi acumulatorul în bază şi împingeţi
până când face clic pe poziţie.
Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi pe butoanele
de detaşare (12) extrăgând în acelaşi timp acumulatorul afară din bază.
Montarea si demontarea accesoriilor (fig. C
- H)
Lamă de fierăstrău segmentată.
(Număr piesă - X26120-XJ)
Lamă cu durată de viaţă lungă
ideală pentru tăierea în lemn,
materiale plastice, materiale
fieroase şi nefieroase cu pereţi subţiri.
Avertisment! Înainte de montarea unui accesoriu, deconectaţi unealta de la reţeaua de alimentare.
Montarea unui accesoriu Black & Decker / Piranha
(fig. C - E)
♦
Ţineţi unealta şi apăsaţi dispozitivul de prindere
a accesoriului (3).
♦
Introduceţi accesoriul (13) între ax şi elementul de
prindere al acestuia asigurându-vă că accesoriul
este prins în toate cele opt ştifturi ale elementului
de prindere şi este fixat pe ax.
♦
Eliberaţi dispozitivul de prindere a accesoriului.
Notă: Unele accesorii, cum ar fi racletele şi lamele pot fi
montate sub un anumit unghi dacă este necesar (fig. E).
Racletă rigidă.
(Număr piesă - X26135-XJ)
Ideală pentru îndepărtarea
materialului tare sau moale
de pe suprafeţe plane cum
ar fi îndepărtarea pardoselilor
din vinil, a adezivului pentru
lipit carpete, adezivului pentru
plăcile de faianţă, mortarului,
vopselei şi lacului.
7
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
Notă: Încărcătorul nu va încărca o baterie dacă
temperatura celulei este sub aproximativ 0 °C sau
peste 40 °C.
Bateria trebuie să fie lăsată în încărcător, iar acesta va
începe automat încărcarea atunci când temperatura
celulei creşte sau scade.
♦
Pentru a încărca acumulatorul (4), introduceţi-l în încarcator (10). Acumulatorul se va potrivi în încărcător
doar într-o anumită poziţie. Nu forţaţi. Asiguraţi-vă
că acumulatorul este aşezat corect în încărcător.
♦
Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.
Indicatorul de încărcare (11) va lumina verde intermitent
continuu (lent). Încărcarea este completă atunci când
indicatorul de încărcare (11) luminează verde continuu.
Încărcătorul şi acumulatorul pot fi lăsate conectate pe
perioadă nedeterminată cu LED-ul aprins. LED-ul va începe să lumineze verde intermitent (încărcare) deoarece
încărcătorul reia ocazional încărcarea bateriei. Indicatorul
de încărcare (11) se va aprinde atunci când bateria este
conectată la încărcător.
♦
Încărcaţi bateriile descărcate în decurs de 1 săptămână. Durata de viaţă a bateriei se va diminua
drastic dacă este depozitată în stare descărcată.
Demontarea unui accesoriu Black & Decker / Piranha
(fig. C)
♦
Ţineţi unealta şi apăsaţi dispozitivul de prindere
a accesoriului (3).
♦
Scoateţi accesoriul din unealtă asigurându-vă că
acesta se desprinde din toate cele opt ştifturi ale
elementului de prindere.
♦
Eliberaţi dispozitivul de prindere a accesoriului.
Avertisment: Atunci când demontaţi accesoriile trebuie
să purtaţi mănuşi de protecţie deoarece acestea pot
deveni fierbinţi în timpul utilizării.
Montarea unei foi de şlefuit (fig. F)
♦
Aliniaţi foaia de şlefuit (14) cu baza de şlefuire (6)
conform ilustraţiei.
♦
Apăsaţi ferm şi uniform foaia pe baza de şlefuit,
asigurându-vă că orificiile din foaie se aliniază cu
orificiile din bază.
Demontarea unei foi de şlefuit
Scoateţi foaia de şlefuit (14) din baza de şlefuit (6).
♦
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată baza de şlefuit fără să
fie montată o foaie sau un accesoriu de şlefuit.
Montarea adaptorului pentru extragerea prafului
(fig. G) (Dacă este furnizat - Număr piesă: ‚Produs
58 din lista de service care se găseşte la sfârşitul
acestui manual de instrucţiuni‘)
♦
Aliniaţi adaptorul pentru extragerea prafului (7) cu
baza de şlefuire (6) conform ilustraţiei.
♦
Apăsaţi adaptorul ferm şi uniform în baza de şlefuire.
♦
Conectaţi un aspirator la adaptorul pentru extragerea
prafului.
Menţinerea acumulatorului în încărcător
Încărcătorul şi acumulatorul pot fi lăsate conectate cu
LED-ul aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul
va menţine acumulatorul pregătit şi încărcat complet.
Codurile de eroare ale încărcătorului
Demontarea adaptorul pentru extragerea prafului
♦
Scoateţi adaptorul pentru extragerea prafului (7) din
baza de şlefuire (6).
Dacă încărcătorul detectează un acumulator slab sau
defect, indicatorul de încărcare (11) va lumina roşu
intermitent foarte repede. Procedaţi după cum urmează:
♦
Reintroduceţi acumulatorul (4).
♦
Dacă indicatorul de încărcare continuă să lumineze
roşu intermitent foarte repede, folosiţi un alt acumulator pentru a stabili dacă procesul de încărcare se
desfăşoară corect.
♦
Dacă acumulatorul de schimb se încarcă corect,
atunci înseamnă că acumulatorul original este defect
şi trebuie returnat la un centru de service pentru
reciclare.
♦
Dacă noul acumulator dă aceleaşi indicaţii ca şi cel
original, duceţi încărcătorul pentru a fi testat la un
centru de service autorizat.
Notă: Poate dura până la 60 de minute pentru a determina dacă o baterie este defectă. Dacă bateria este
prea fierbinte sau prea rece, LED-ul va clipi alternativ
roşu, rapid şi lent, câte o clipire la fiecare viteză şi
apoi va repeta.
Montarea accesoriilor alternative (fig. H)
♦
Poziţionaţi distanţierul (8) pe manşon (15).
♦
Poziţionaţi accesoriul alternativ (16) pe manşon (15).
Strangeţi bine şurubul de fixare(9)pe poziţie pentru
♦
a asigura o fixare sigură a accesoriului alternativ
(16).
Notă: Distanţierul şi şurubul de fixare nu pot fi utilizate
pentru ataşarea accesoriilor Black & Decker. Accesoriile
Black and Decker se ataşează cu ajutorul dispozitivului
de prindere pentru accesorii Super-lok™.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu supraîncărcaţi.
Avertisment! Înainte de efectuarea tăieturilor în pereţi,
podele sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor
şi ţevilor.
Selectorul de reglare a vitezei (fig. I)
Încărcarea acumulatorului (fig. A)
Selectorul de reglare a vitezei variabile vă permite să
adaptaţi viteza uneltei la tipul aplicaţiei efectuate.
♦
Setaţi selectorul de reglare a vitezei (2) la setarea
dorită. La poziţia 1, unealta va funcţiona la viteză redusă, 7.500 min-1. La poziţia 6, unealta va funcţiona
la viteză maximă, 15.000 min-1.
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă
putere pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior.
Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest
lucru este normal şi nu indică o problemă.
8
Pornirea şi oprirea (fig. J)
♦
♦
♦
Pentru a porni unealta, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) înainte (poziţia I).
Pentru a opri unealta, glisaţi întrerupătorul de pornire/oprire (1) spre spate (poziţia O).
♦
♦
Indicatorul luminos cu LED
Indicatorul luminos cu LED (6) este activat automat atunci
când unealta este pornită.
♦
Indicator acumulator slab
Dacă indicatorul luminos cu LED (6) începe să clipească rapid şi continuu atunci când unealta este pornită,
înseamnă că acumulatorul este consumat şi trebuie
reîncărcat.
Contrar altor tipuri de acumulatori, acumulatorii Li-Ion
asigură tensiune constantă pe toată perioada de funcţionare. Unealta nu va avea o scădere graduală a intensităţii
puterii de lucru în timpul operării. Pentru semnalizarea
faptului că acumulatorul este aproape descărcat şi necesită reîncărcare, alimentarea uneltei va scădea brusc.
Notă: Este posibil ca şi LED-ul să clipească datorită
suprasarcinii sau a temperaturii ridicate (consultaţi
capitolul Protecţia acumulatorului).
♦
♦
♦
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de
alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Pretecţia acumulatorului
Ansamblul de circuite al acumulatorului îl protejează de
temperaturi extreme, descărcare completă şi supraîncărcare. Pentru protejarea acumulatorului şi prelungirea
duratei de viaţă, ansamblul de circuite al acestuia va
opri acumulatorul în caz de supraîncărcare sau dacă
temperatura devine prea mare în timpul utilizării. Acest
lucru poate să apară în situaţii de cuplu ridicat, gripare
sau blocare. Acest sistem inteligent va opri acumulatorul
dumneavoastră dacă temperatura sa de funcţionare
depăşeşte 80 °C şi va începe să funcţioneze din nou
normal atunci când temperatura revine între 0 °C – 50 °C.
Indicatorul luminos cu LED va începe să clipească uşor
dacă ansamblul de circuite al acumulatorului detectează
o suprasarcină de moment.
Notă: Acumulatorul se poate reseta automat. Dacă
LED-ul continuă să clipească rapid, înseamnă că
nivelul de încărcare este diminuat substanţial. Puneţi
acumulatorul în încărcător pentru a se reîncărca.
Notă: O durată de utilizare redusă semnificativ după
ce acumulatorul a fost încărcat complet indică faptul
că acesta se apropie de finalul duratei de viaţă şi
trebuie înclocuit.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi aparatul/unealta de la priză.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă
acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 5 A.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Porniţi unealata şi introduceţi uşor accesoriile în
piesa de prelucrat prin punctul de pornire dorit.
Fixaţi o bucată de placaj sau lemn subţire sub piesa
de prelucrat şi tăiaţi prin această combinaţie pentru
a obţine o tăietură curată.
Nu forţaţi discul de tăiat în piesa de prelucrat. Reţineţi
că, tăierea foilor metalice va dura mai mult decât
tăierea pieselor subţiri din lemn.
Atunci când tăiaţi metal, îmrăştiaţi o peliculă subţire
de ulei de-alungul liniei de tăiere înainte de a efectua
tăierea.
Atunci când şlefuiţi straturi proaspete de vopsea
înainte de aplicarea unui alt strat, folosiţi o granulaţie
foarte fină.
Pe suprafeţe foarte neregulate sau atunci când îndepărtaţi straturile de vopsea, începeţi cu o granulaţie
mare. Pe alte suprafeţe, începeţi cu o granulaţie
medie. În ambele cazuri, schimbaţi treptat cu o granulaţie fină pentru o finisare netedă.
Consultaţi-vă cu reprezentantul pentru mai multe
informaţii despre accesoriile disponibile.
Ţineţi întotdeauna unealta bine. Pentru lucrări de
precizie, ţineţi unealta aproape de capătul din faţă.
Fixaţi piesa de prelucrat ori de câte ori este posibil,
mai ales atunci când utilizaţi lame pentru tăiat.
Nu apăsaţi prea tare pe unealtă.
Utilizaţi întotdeauna tipul de accesoriu adecvat
pentru materialul piesei de prelucrat şi pentru tipul
de tăietură.
Verificaţi în mod regulat starea accesoriilor. Înlocuiţile atunci când este necesar.
Marcaţi punctul de pornire dorit.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
9
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 78 dB(A), Marjă (K) 3 dB(A), Putere sonoră (LWA)
89 dB(A), Marjă (K) 3 dB(A)
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform cu EN 60745:
Tăierea lemnului (ah, CW) 10,5 m/s2, Marjă (K) 1,5 m/s2, Tăierea tablei
(ah, CM) 5,2 m/s2, Marjă (K) 1,5 m/s2, Şlefuire (ah) 4,0 m/s2, Marjă (K)
1,5 m/s2
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
HPL108MT
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
09/06/2011
Acumulatorii
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţil din unealtă.
♦
Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili.
Duceţi-i la orice agent de reparaţii autorizat sau la
un centru local de colectare.
Garanţie
Specificaţii tehnice
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
HPL108MT (H1)
Tensiune
Vc.c. 10,8
Turaţie în gol
min-1 7.500 - 15.000
Unghiul de oscilare
Greutate
Acumulator
Tensiune
Capacitate
Tip
Încărcător
Grade 1,4 sau 2,8
kg 0,8
Vc.c. 10,8
Ah 1,3
Li-Ion
905599** (typ. 1)
Tensiune de intrare
Vc.a. 230
Tensiune de ieşire
Vc.c. 10,8
Curent
Timp aprox. de încărcare
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
BL1310
A 2
min 30
10
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187435 - 04-09-2012
11
12
Download PDF

advertising