HPL108 | Black&Decker HPL108 OSCILLATING TOOL Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-61 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
HPL108MT
A
B
D
C
E
2
F
G
H
I
J
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
e.
Az Ön Black & Decker rezgőszerszámát barkácsmunkákhoz (pl. csiszolás) terveztük. Faanyag, műanyag,
gipsz, színesfém és kötőelemek (pl. edzetlen szegek,
kapcsok), puhább falicsempe vágására és kisebb felületek kaparására is alkalmas. Ez a szerszám iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
f.
Biztonsági előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó
általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
b.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
útmutatót későbbi felhasználásra. Az „elektromos
szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által
használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen vagy sötét munkaterület vonzza
a baleseteket.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
Elektromos szerszám használata közben tartsa
távol a gyermekeket és az arra járókat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos szerszám dugaszának kialakítása
feleljen meg a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt.
Földelt elektromos szerszámhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámot. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, megnövekszik az áramütés veszélye.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
szerszámot soha ne hordozza és ne vonszolja
a tápkábelénél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt
hőtől, olajtól, éles szélektől, illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összekuszálódott kábel
növeli az áramütés veszélyét.
f.
g.
4.
a.
b.
4
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés
veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon hibaáram-védelemmel ellátott (RCD) áramforrást.
Hibaáram-védelemmel ellátott áramforrás használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen a munkájára, használja a józan eszét, amikor elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések (például
porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő) csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen beindulását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a szerszámot
a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza. Ha a szerszámot úgy hordozza, hogy az ujját közben a kapcsolón
tartja, vagy bekapcsolt szerszámot helyez áram alá,
azzal balesetet okozhat.
Távolítsa el a szerszámról a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja
az elektromos szerszámot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs vagy csavarkulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát, és tartsa
magát egyensúlyban. Így a szerszámot váratlan
helyzetekben is jobban tudja irányítani.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruházatát és
kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó és porgyűjtő
is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes csatlakoztatására és használatára. Porgyűjtő használatával
csökkenthetők a porral összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse túl az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos szerszámot használja. Jobban és biztonságosabban
végezheti el a munkát, ha a szerszámot olyan
fordulatszámon működteti, amilyenre tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és kikapcsolni.
A kapcsolóhibás elektromos szerszámok használata
veszélyes, azokat meg kell javítani.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
a helyére elteszi, húzza ki a szerszám dugaszát
a konnektorból és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; és ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy
ezen útmutatásokat. Az elektromos szerszám
gyakorlatlan felhasználó kezében veszélyes.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e, nincsenek-e
a szerszámon törött alkatrészek, nem állnak-e
fenn olyan körülmények, amelyek befolyásolhatják a szerszám működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámbefogókat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Nem az adott célra készült elektromos szerszám
használata veszélyhelyzetet teremthet.
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések rezgőszerszámokhoz
♦
♦
A szerszámot csak a szigetelt markolati felületeinél fogja, ha olyan helyen végez munkát, ahol
a vágótartozék rejtett vezetékhez érhet. Ha a vágótartozék áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám
csupasz fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil
felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot. Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy
a testéhez szorítja, az instabillá válik, Ön pedig
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Figyelmeztetés! A csiszolás során keletkező
por belélegzése veszélyes lehet a kezelő és
az arra járók egészségére. Hordjon a por és
gőzök belégzésének megakadályozására
készült porvédő maszkot, és ügyeljen arra,
hogy a munkaterületre belépők is viseljenek
megfelelő védőeszközöket.
♦
♦
Akkumulátoros szerszámok használata és gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos
típusú akkumulátor töltésére, másik típusú akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkumulátorral használja. Másfajta
akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol
minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól,
érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól
és minden más apró fémtárgytól, amelyek az
érintkezőket rövidre zárhatnák. Az akkumulátor
pólusainak rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet
okozhat.
Nem megfelelő körülmények között előfordulhat,
hogy az akkumulátorból elektrolit ömlik ki; kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha
a szemébe került, ezen kívül forduljon orvoshoz
is. Az akkumulátorból kiömlő folyadék irritációt vagy
égési sérülést okozhat.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel szervizeltesse, és csak eredetivel megegyező cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosítja az
elektromos szerszám folyamatos biztonságát.
♦
5
Csiszolás után alaposan távolítsa el a port.
Legyen különösen elővigyázatos, ha olyan festéket
csiszol, amely ólmot tartalmazhat, illetve amikor
olyan faanyagot és fémet csiszol, amely mérgező
por keletkezésével járhat:
♦
Gyermekeket és várandós nőket ne engedjen
be a munkaterületre.
♦
A munkaterületen ne egyen, ne igyon és ne
dohányozzon.
♦
A porszemcséket és az egyéb törmeléket
biztonságosan ártalmatlanítsa.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy szerelék használata, illetve itt
fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés
és/vagy dologi kár veszélyével jár.
A tartozék a kapcsológomb felengedése után még
egy ideig tovább mozog. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, és várja meg a tartozék teljes leállását,
mielőtt leteszi a szerszámot.
Kezét tartsa távol a vágási területtől. Soha, semmilyen okból ne nyúljon a munkadarab alá. Ne
tegye ujjait vagy hüvelykujját a lengő fűrészlap és
a fűrészlap-befogó közelébe. Ne is próbálja a fűrészt
a talp megmarkolásával stabilizálni.
Tartsa élesen a fűrészlapokat. A tompa vagy sérült
fűrészlap nyomás alatt elhajolhat vagy megszorulhat. Mindig a munkadarab anyagának és a vágás
típusának megfelelő típusú fűrészlapot használjon.
Ha csövet vagy vezetékcsövet vág, bizonyosodjon
meg arról, hogy abban nincs víz, elektromos vezeték
stb.
Közvetlenül a szerszám használata után ne nyúljon
a munkadarabhoz, illetve a fűrészlaphoz. Mindkettő
nagyon felforrósodhat.
Legyen tudatában a rejtett veszélyeknek: fal, padló
vagy mennyezet vágása előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Mások biztonsága
♦
♦
Figyelmeztetés! A szerszám használata közben mindig viseljen porvédő maszkot.
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
Elektromos biztonság
Kiegészítő biztonsági útmutatások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
♦
Elhasznált akkumulátorok megsemmisítésénél tartsa be a „Környezetvédelem“ című rész utasításait.
Maradványkockázatok.
A biztonsági figyelmeztetéseknél ismertetett veszélyeken
kívül a szerszám használata más veszélyekkel is jár. Ezek
a szerszám rendeltetésétől eltérő, illetve huzamosabb
idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata által okozott sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás (pl.
famunkáknál, és különös tekintettel a tölgy, bükk és
rétegeltlemez anyagokra).
Sérült akkumulátort ne is próbáljon tölteni.
Töltők
♦
A Black & Decker töltővel csak szerszámhoz tartozó
akkumulátort töltse. Más akkumulátor felrobbanhat,
személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.
♦
Ne próbáljon nem tölthető telepet tölteni a töltővel.
♦
A hibás vezetékeket azonnal cseréltesse ki.
♦
Víztől óvja a töltőt.
♦
Ne bontsa szét a töltőt.
♦
Ne manipulálja a töltőt.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Az Ön töltője kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze,
hogy a készülék adattábláján megadott feszültség megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Soha ne próbálja a töltő-egységet hálózati
csatlakozóval helyettesíteni.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
♦
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs
kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése
végett azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy
Black & Decker szakszervizzel.
Részegységek
A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Főkapcsoló
2. Fordulatszám-beállító tárcsa
3. Super-lok™ tartozék-leszorító kar
4. Akkumulátor
5. Munkalámpa
6. Csiszolótalp
7. Porelszívó adapter (G ábra, ha a szerszámhoz van
mellékelve ilyen adapter)
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
érdekében a felhasználónak át kell olvasnia
a kezelési kézikönyvet.
6
8.
9.
Tartozék-adapter (távtartó gyűrű)
Tartozék-adapter (rögzítőcsavar)
Karbid habarcs-eltávolító
penge.
(Cikkszám - X26125-XJ)
Karbid bevonatú felület, habarcs és csemperagasztó
lapos felületről való eltávolítására, illetve faburkolat,
faforgácslemez és üveggyapot
gyors eltávolítására ideális.
Tartozékok
A készülék az alábbi tartozékok némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza. A szerszám teljesítménye függ
a felhasznált tartozékoktól. A Black & Decker és Piranha
márkájú tartozékok megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek, és tervezésüknél a szerszám
teljesítményének növelése volt a cél. Ezen tartozékok
használatával a lehető legjobb teljesítményt érheti el.
Karbid kaparó.
(Cikkszám - X26130-XJ)
Karbid bevonatú felület, habarcs eltávolítására, illetve
műanyag, faforgácslemez és
üveggyapot gyors eltávolítására ideális.
Fűrészlap precíziós beszúró vágások készítéséhez
faanyagba és puha műanyagba.
(Cikkszám - X26105-XJ)
Fa és puha műanyagok szétvágásához, beszúró vágásához és szintre vágásához.
Ajtón, szegélyléceken, ablakpárkányon és padlózaton
végzett munkákhoz ideális.
Csiszolólapok.
Különféle kategóriájú lapok
faanyag, festett és lakkozott
felülethez.
Fűrészlap beszúró vágás
készítéséhez fába és fémbe.
(Cikkszám - X26110-XJ)
Faanyag, műanyag, vékonyfalú színesfém csövek és kiszögellések, szegek és csavarok
szétvágásához, beszúró- és
szintre vágásához.
Összeszerelés
Az akkumulátor be- és kiszerelése (B ábra)
♦
Fűrészlap beszúró vágás
készítéséhez fába és fémbe.
(Cikkszám - X26115-XJ)
Faanyag, műanyag, vékonyfalú színesfém csövek és kiszögellések szétvágásához,
beszúró- és szintre vágásához.
♦
Szegmentált fűrészlap.
(Cikkszám - X26120-XJ)
Hosszú élettartamú fűrészlap, fa, műanyag, vékonyfalú
színesfém és nem színes fém
anyagok vágásához ideális.
Felszerelésnél illessze be az akkumulátort (4)
a szerszámon kialakított helyére. Csúsztassa be
a tartórekeszbe, és addig nyomja, amíg a helyére
be nem pattan.
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldógombokat (12), és azzal egyidejűleg húzza ki az
akkumulátort a rekeszből.
A tartozékok fel- és leszerelése (C – H ábra)
Figyelmeztetés! Tartozék felszerelése előtt húzza ki
a szerszám dugaszát a konnektorból.
Black & Decker / Piranha tartozék felszerelése (C –
E ábra)
♦
Tartsa a szerszámot,¤ és közben nyomja a tartozékleszorító kart (3).
♦
Csúsztassa a tartozékot (13) a tengely és a tartozék befogó közé, és győződjön meg arról, hogy
a tartozék a befogónak mind a nyolc csapjába
beakaszkodott, és egy vonalban áll a tengellyel.
♦
Engedje el a tartozék-leszorító kart.
Megjegyzés: Némelyik tartozék (pl. kaparók és pengék)
eltérő szögben is felszerelhető a szerszámra (E ábra).
Merev kaparó.
(Cikkszám - X26135-XJ)
Ideálisan felhasználható kemény és puha anyagoknak
lapos felületekről történő eltávolításához (pl. vinil padlószőnyeg, szőnyegragasztó,
padlólap ragasztó, habarcs,
festék és lakk).
Flexibilis kaparó.
(Cikkszám - X26140-XJ)
Ideálisan felhasználható elasztomer anyagoknak (pl. szilikon
tömítés és egyéb tömítőanyagok) kemény lapos felületről
történő eltávolításához nehezen hozzáférhető helyeken.
Black & Decker / Piranha tartozék leszerelése (C ábra)
♦
Tartsa a szerszámot, és közben nyomja a tartozékleszorító kart (3).
♦
Húzza ki a tartozékot a szerszámból, és közben bizonyosodjon meg arról, hogy a tartozék a befogónak
mind a nyolc csapjából kiszabadult.
♦
Engedje el a tartozék-leszorító kart.
Figyelmeztetés: Tartozék leszerelése közben mindenképpen viseljen kesztyűt, mert használat közben
a tartozék felforrósodhatott.
7
Csiszolólap felhelyezése (F ábra)
♦
Igazítsa a csiszolólapot (14) a csiszolótalphoz (6)
az ábra szerint.
♦
Nyomja a csiszolólapot erősen a csiszolótalpra,
meggyőződve arról, hogy a lap furatai illeszkednek
a talp furataihoz.
a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik
a töltőbe.
♦
Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra, és
kapcsolja be.
A töltésjelzőnek (11) zöld fénnyel (lassan) kell villognia.
A töltés akkor kész, amikor a töltésjelző (11) folyamatos
zöld fénnyel világít. Az akkumulátor korlátlan ideig a töltőben maradhat, ilyenkor a töltésjelző LED világít. Időnként
a LED újra villogni fog zöld fénnyel (töltést jelezve),
ugyanis a töltő ilyenkor „rátölt” az akkumulátorra, amely
állás közben veszít a töltöttségéből. A töltésjelző (11)
mindaddig világít, amíg az akkumulátort az elektromos
hálózatra csatlakoztatott töltőben hagyja.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel.
Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama,
ha lemerült állapotban tárolják.
Csiszolólap levétele
♦
Húzza le a csiszolólapot (14) a csiszolótalpról (6).
Figyelmeztetés! Soha ne használja a szerszámot csiszolólap vagy más tartozék nélkül.
Porelszívó adapter felszerelése (G ábra) (Ha van
a szerszámhoz mellékelve -– Tartozék cikkszáma:
„A szervizlapon az 58. elem, ennek a használati
útmutatónak a végén található“)
♦
Igazítsa a porelszívó adaptert (7) a csiszolótalphoz
(6) az ábra szerint.
♦
Erősen és egyenletesen nyomja be az adaptert
a csiszolótalpba.
♦
Csatlakoztasson porelszívót az adapterhez.
Az akkumulátor töltőben hagyása
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben, közben a LED folyamatosan világít. A töltő teljesen feltöltött
állapotban tartja az akkumulátort.
A porelszívó adapter leszerelése
♦
Húzza ki a porelszívó adaptert (7) a csiszolótalpból
(6).
Töltő-diagnosztika
Ha a töltő úgy érzékeli, hogy az akkumulátor sérült vagy
gyenge, a töltésjelző (11) piros fénnyel gyors ütemben
villog. A következőket tegye:
♦
Tegye be újra az akkumulátort (4).
♦
Ha a töltésjelzők piros fénnyel gyorsan villognak,
egy másik akkumulátorral próbálja ki, hogy maga
a töltési folyamat megfelelően működik-e.
♦
Ha az új akkumulátor töltésekor nem jelentkezik
a probléma, akkor az eredeti akku hibás, és vissza
kell juttatni a márkaszervizbe újrahasznosítás céljából.
♦
Ha a töltő a másik akkumulátor töltésénél is ugyanazt
a hibát jelzi, márkaszervizzel be kell vizsgáltatni
a töltőt.
Megjegyzés: Akár 60 percbe is telhet annak megállapítása, hogy hibás-e az akkumulátor. Ha az
akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, a LED piros
fénnyel, felváltva villan egyet gyorsan, egyet lassan,
majd ez ismétlődik.
Alternatív tartozékok felszerelése (H ábra)
♦
Helyezze rá a távtartót (8) a gallérra (15).
♦
Helyezze rá az alternatív tartozékot (16) a gallérra
(15).
♦
Csavarja be erősen a rögzítőcsavart (9) a helyére,
hogy feszesen tartsa az alternatív tartozékot (16).
Megjegyzés: A távtartó és a rögzítőcsavar Black & Decker
tartozékok rögzítéséhez nem használatosak. Black and
Decker tartozékok rögzítésére a Super-lok™ tartozékleszorító használatos.
A szerszám használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Figyelmeztetés! Falba, padlóba vagy mennyezetbe
történő vágás előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Az akkumulátor töltése (A ábra)
Fordulatszám vezérlés (I ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt
olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a szerszámmal
korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben
az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség,
nem jelent hibát.
A fordulatszám-vezérlés lehetővé teszi, hogy a szerszám
fordulatszámát az adott munkafeladathoz igazítsa.
♦
Állítsa a fordulatszám-vezérlő tárcsát (2) a kívánt
fordulatszámra. Az 1-es beállításnál a szerszám alacsony fordulatszámon (7 500 min-1) működik. A 6-os
beállításnál a szerszám maximális fordulatszámon
(15 000 min-1) működik.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátort 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti környezeti hőmérséklet mellett. Ajánlott
töltési hőmérséklet: kb. 24 °C.
Megjegyzés: A töltő nem tölti az akkumulátort, ha
a cellahőmérséklet kb. 0 °C alatt vagy 40 °C felett van.
Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és az
automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor
felmelegszik, illetve lehűl.
♦
Töltés céljából tegye az akkumulátort (4) a töltőbe
(10). Az akkumulátor csak egy módon illeszthető be
A szerszám be és kikapcsolása (J ábra)
♦
♦
Bekapcsoláshoz csúsztassa a főkapcsolót (1) előre
(I állás).
Kikapcsoláshoz csúsztassa a főkapcsolót (1) hátra
(O állás).
LED munkalámpa
A LED munkalámpa (6) automatikusan bekapcsol, amint
a szerszámot bekapcsolják.
8
Alacsony akkufeszültség jelzése
Ha a LED munkalámpa (6) a főkapcsoló megnyomásakor
gyorsan és folyamatosan villog, az akkumulátor lemerült,
és fel kell tölteni.
Más típusoktól eltérően a lítium-ion akkumulátorok teljesítménye működés közben nem csökken. A szerszám
használata közben Ön nem fog lassú és fokozatos
teljesítménycsökkenést érzékelni. A szerszám teljesítményének gyors csökkenéséről fogja észrevenni, hogy
az akkumulátor közel áll a lemerüléshez.
Megjegyzés: A LED villogását túlterhelés vagy magas hőmérséklet is okozhatja (lásd Az akkumulátor
védelme cím alatt).
♦
♦
♦
♦
Az akkumulátor védelme
A szerszám karbantartása
Az akkumulátor védőáramköre védi az akkumulátort a túl
magas hőmérséklettől, túlzott lemerüléstől és túltöltéstől.
Az akkumulátor sérülés elleni védelme és élettartamának
meghosszabbítása érdekében a védőáramkör lekapcsolja az akkumulátort, ha azt a használat során túlterhelik
vagy túlzottan felmelegszik. Ez a szerszám szélsőségesen nagy nyomatéka, beszorulása vagy elakadása esetén
előfordulhat. Ez az intelligens rendszer lekapcsolja az
akkumulátort, ha üzemi hőmérséklete 80 °C fölé emelkedik, majd bekapcsolja, amint a hőmérséklet 0 °C és
50 °C közötti tartományba visszaáll.
Ha az akkumulátor védőáramköre pillanatnyi túlterhelést
érzékel, a LED munkalámpa villogni kezd.
Megjegyzés: Az akkumulátor automatikusan képes
visszaállni. A LED további gyors ütemű villogása
azt jelzi, hogy a töltöttségi szint lényeges mértékben
csökkent. Töltés céljából helyezze az akkumulátort
a töltőbe.
Megjegyzés: Ha az akkumulátor teljes feltöltés után
csak lényegesen rövidebb ideig működőképes, az
annyit jelent, hogy közeledik hasznos élettartamának
végéhez, és ki kell cserélni.
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli elektromos
szerszámok karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Kapcsolja ki, majd vegye ki az akkumulátort a készülékből/szerszámból, ha kivehető.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Fémlemez vágásánál még a vágás megkezdése
előtt kenjen fel egy vékony olajréteget a vágási
vonalra.
Friss festékréteg csiszolásánál a további festékrétegek felvitele előtt használjon extra finom csiszolópapírt.
Egyenetlen felületek simítását, valamint régi festékréteg eltávolítását durva csiszolólappal kezdje.
Más felületeket kezdetben közepes finomságú csiszolólappal csiszoljon. Mindkét esetben fokozatosan
térjen át finomabb csiszolólapra, hogy sima legyen
a megmunkált felület.
A beszerezhető tartozékokról kérjen tanácsot forgalmazójától.
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
♦
A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Mindig biztonságosan tartsa a szerszámot. A pontos
munkavégzés érdekében a szerszámot az elejéhez
közel markolja.
Amikor csak lehetséges, de különösen vágópengék
használata esetén szorítsa le a munkadarabot.
Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a szerszámra.
Mindig a munkadarab anyagának és a vágás típusának megfelelő típusú tartozékot használjon.
Rendszeresen ellenőrizze a tartozékok állapotát.
Szükség esetén cserélje ki.
Jelölje ki a kívánt kezdőpontot.
Kapcsolja be a szerszámot, és lassan tolja be a tartozékot a munkadarabba a kívánt kezdőpontnál.
Szorítson egy farostlemezt vagy puhafát a munkadarab hátoldalához, és mindkettőt fűrészelje át, hogy
tiszta vágást kapjon.
Ne erőltesse bele a vágópengét a munkadarabba.
Gondoljon arra, hogy fémlemez fűrészelése tovább
tart, mint vastagabb faanyag fűrészelése.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
9
Az elhasznált termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrafeldolgozását és újbóli felhasználását.
Újrahasznosított vagy újrafeldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés, illetve
a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Fa fűrészelése (ah, CW) 10,5 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2, Fém
fűrészelése (ah, CM) 5,2 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2, Csiszolás (ah)
4,0 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
HPL108MT
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-4
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására, amint
azok elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el készülékét
a legközelebbi szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2011. 06. 09.
Akkumulátorok
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd vegye
ki a szerszámból.
♦
A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatóak. Juttassa el őket egyik márkaszervizbe
vagy a helyi hulladékhasznosító telepre.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
HPL108MT (H1)
Feszültség
Üresjárati fordulatszám
Kilengés szöge
Súly
Akkumulátor
VDC 10,8
min-1 7 500 – 15 000
Fok 1,4 vagy 2,8
BL1310
Feszültség
VDC 10,8
Kapacitás
Ah 1,3
Típus
Töltő
Li-ion
905599** (1. típus)
Bemenő feszültség
VAC 230
Kimenő feszültség
VDC 10,8
Áramerősség
Hozzávetőleges töltési idő
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
kg 0,8
A 2
perc 30
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 78 dB(A), mérési bizonytalanság (K) 3 dB(A),
Zajszint (LWA) 89 dB(A), mérési bizonytalanság (K) 3 dB(A)
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Black & Decker Europe,
1016. Budapest,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00243917 - 15-08-2014
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising