DV1010EL | Black&Decker DV1010EL DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

566808-99 TR
Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
DV7210EL
DV1010EL
DV1410EL
2
3
TÜRKIYE
Kullanım amacı
Şarj cihazları ve aküler için ek güvenlik
talimatları
Black & Decker Dustbuster ® şarjlı el süpürgeniz hafif
kuru temizlik işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu cihaz yalnızca ev temizliğinde kullanılmak içindir.
Aküler
♦
♦
♦
♦
Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
Aküyü suya batırmayın.
Aküleri ısıya maruz bırakmayın.
Sıcaklığın 40 °C’yi aşabileceği yerlerde saklamayın.
♦
Sadece 10 °C ila 40 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında şarj edin.
Sadece aletle birlikte verilen şarj cihazını kullanarak
♦
şarj edin. Yanlış şarj cihazını kullanmak elektrik
şokuna veya akünün aşırı ısınmasına neden olabilir.
♦
Aküleri atarken, «Çevrenin korunması» başlıklı
bölümdeki talimatlara uyun.
♦
Darbeyle veya delerek aküye zarar vermeyin, biçimini bozmayın; bunlar yaralanma ve yangın riski
doğurabilir.
♦
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
♦
Zorlayıcı koşullarda akü akabilir. Akü yüzeyinde
ıslak yerler gördüğünüzde sıvıyı bir bez kullanarak
dikkatli bir şekilde silin. Ciltle temasından kaçının.
♦
Cilt veya gözle teması halinde aşağıdaki talimatları
uygulayın.
Uyarı! Akü sıvısı, kişisel yaralanmalara ya da maddi
hasara yol açabilir. Ciltle teması halinde derhal bol suyla
durulayın. Kızarıklık, ağrı veya tahriş meydana gelirse
tıbbi yardım alın. Gözle teması halinde derhal temiz
suyla durulayın ve tıbbi yardım alın.
Güvenlik talimatları
Uyarı! Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını mutlaka okuyun. Aşağıda yer
alan uyarılar ve talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya
ciddi yaralanma riskine neden olabilir.
Uyarı! Şarjlı cihazlarla çalışırken yangın
oluşma riski, akü sızdırması, kişilerin yaralanması ve maddi zararları önlemek için burada
belirtilen güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.
♦
♦
♦
Cihazla çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
dikkatlice okuyun.
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Bu cihazla, kullanım kılavuzunda belirtilenler
dışında herhangi bir aksesuar ya da elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi
kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
Kılavuzu, ileride kullanabilmeniz için saklayın.
Cihazın kullanımı
♦
♦
♦
♦
♦
Cihazı alev alabilecek sıvıları veya malzemeleri
toplamak için kullanmayın.
Cihazı su bulunan alanların yakınında kullanmayın.
Cihazı suya batırmayın.
Şarj cihazını prizden çıkartmak için hiçbir zaman
kablosundan çekmeyin. Kabloyu sıcaktan, yağdan
ve keskin kenarlardan uzak tutun.
Bu cihaz genç veya kuvvetsiz kişilerin gözetimsiz
kullanmaları için tasarlanmamıştır. Çocuklar,
cihazla oynamalarının önlemek amacıyla kontrol
altında tutulmalıdır.
Şarj cihazları
Şarj cihazınız belirli bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
Uyarı! Şarj cihazını kesinlikle normal bir elektrik fişi ile
değiştirmeye kalkışmayın.
♦
Black & Decker şarj cihazınızı, yalnızca aletle
birlikte verilen aküyü şarj etmek için kullanın.
Diğer aküler patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
♦
Şarj edilme özelliği olmayan aküleri kesinlikle şarj
etmeye çalışmayın.
♦
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını
önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker
Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
♦
Şarj cihazını suya batırmayın.
♦
Şarj cihazını açmayın.
♦
Şarj cihazını delmeyin.
♦
Alet/akü, şarj sırasında iyi havalandırılan bir alana
yerleştirilmelidir.
Kullanımdan sonra
♦
♦
♦
Şarj cihazını veya şarj tabanını temizlemeden önce
fişten çekin.
Cihaz, kullanılmadığı zamanlarda kuru bir yerde
saklanmalıdır.
Çocuklar, cihazın saklandığı yere erişememelidir.
İncelemeler ve tamiratlar
♦
♦
♦
♦
♦
Kullanmadan önce cihazda hasarlı veya kusurlu
parça olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki
kırılmaları, muhafazalarda ve düğmelerdeki hasarı
ve cihazın çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer
koşulları kontrol edin.
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı
kullanmayın.
Hasarlı veya kusurlu parçaların Black & Decker
yetkili servisinde onarılmasını veya değiştirilmesini
sağlayın.
Şarj cihazının kablosunu düzenli olarak kontrol
edin. Eğer kablo zarar görmüş veya arızalıysa, şarj
cihazını değiştirin.
Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı
sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
Diğer kişilerin güvenliği
♦
4
Bu cihaz fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil)
tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür
kişiler cihazı ancak güvenliklerinden sorumlu bir
kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların
verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir.
♦
Montaj
Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek amacıyla
kontrol altında tutulmalıdır.
Aksesuarlar (Şekiller A, B ve C)
Diğer tehlikeler
Bu kılavuzda belirtilen modeller aşağıdaki aksesuarların
bazıları veya tümüyle birlikte sunulur:
♦
Mobilya ve merdivenler için döşeme fırçası (8).
♦
Mobilya ve merdivenler için entegre döşeme fırçası
(9).
♦
Dar alanlar için entegre emme ucu (10).
Cihazın kullanımıyla ilgili ekte sunulan güvenlik uyarılarına dahil olmayan ilave kalıcı riskler ortaya çıkabilir.
Bu riskler, hatalı, uzun süreli kullanım vb. dolayısıyla
ortaya çıkabilir.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına
rağmen, başka belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
♦
Cihazın dönen ve hareket eden parçalarına
dokunma sonucu ortaya çıkan yaralanmalar.
♦
Herhangi bir parçayı, bıçak veya aksesuarı
değiştirirken ortaya çıkan yaralanmalar.
♦
Cihazın uzun süreli kullanılması sonucu ortaya
çıkan yaralanmalar. Herhangi bir cihazı uzun
sürelerle kullanacaksanız düzenli olarak çalışmanıza ara verin.
♦
Duyma bozukluğu.
♦
Cihazı kullanırken ortaya çıkan tozun solunması sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları (örnek:
ahşapta çalışırken, özellikle meşe, akgürgen ve
MDF).
Döşeme fırçasının takılması (Şekil A) (Sadece
DV7210EL)
♦
Aksesuarı aletin önüne takın. Aksesuarın yerine
sonuna kadar itildiğinden emin olun.
Entegre döşeme fırçası (Şekil B) (Sadece DV1010EL
ve DV1410EL)
♦
Döşeme fırçasını (9), toz toplama ucu üzerinde
aşağıya doğru çevirin.
Entegre emme ucu (Şekil C) (Sadece DV1010EL ve
DV1410EL)
♦
Emme ucunu (10) yerine sabitleninceye kadar
çekerek uzatın.
♦
İşaretli yere (11) bastırarak, emme ucunu (10) yeniden toz toplama ucu (5) içine doğru iterek kapatın.
Elektrik güvenliği
Kullanımı
Şarj cihazınız belirli bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Şarj
cihazını kesinlikle normal bir elektrik fişi ile değiştirmeye
kalkışmayın.
♦
♦
İlk kullanımdan önce akünün şarj edilmesi gerekmektedir.
Kullanılmadığı zamanlarda cihazı şarj tabanına
yerleştirin.
Akünün şarj edilmesi (Şekil D)
Şarj cihazı üzerindeki etiketler
♦
♦
Cihazı şarj tabanının (7) üzerine yerleştirin.
Şarj cihazını prize takın. Varsa, şebeke prizinin
düğmesini açık konumuna getirin. Şarj ışığı (3)
sürekli olarak yanıp sönecektir (yavaşça).
♦
Cihazı şarj edin.
Şarj sırasında şarj adaptörü/tabanı ısınabilir. Bu normal
bir durumdur ve bir sorun olduğuna işaret etmez. Cihaz
süresiz olarak şarj tabanına bağlı olarak bırakılabilir.
Alet, prize takılı olan şarj tabanına bağlı olduğu sürece
şarj göstergesi (3) yanacaktır.
Bu alet çift yalıtımlıdır. Bu yüzden hiçbir
topraklama kablosuna gerek yoktur. Her
zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere uyup uymadığını
kontrol edin.
Kısa devreye karşı otomatik yalıtım emniyetli
transformatör. Şebeke elektrik çıkışı elektriksel olarak transformatör çıkışından ayrılmıştır.
Şarj cihazı, yalnızca kapalı alanda kullanım
içindir.
Uyarı! Ortam sıcaklığı 10 °C’den düşük veya 40 °C’den
yüksekse aküyü şarj etmeyin.
Özellikler
Şarj işlemi şarj ışığı (3) sürekli yandığında tamamlanmıştır. Şarj cihazı ve akü sürekli bağlı olarak, LED ışığı
yanarak prizde bırakılabilir. Ara sıra, şarj cihazı akünün
şarjını tam dolulukta tutmak için şarj edebilir bu durumda
LED ışığı yanıp sönecektir. Akü, prize takılı olan şarj
cihazına bağlı olduğu sürece şarj ışığı (3) yanacaktır.
♦
Şarjı boşalmış aküleri 1 hafta içinde yeniden şarj
edin. Akü boş olarak saklandığında ömrü önemli
ölçüde azalacaktır.
Not: Pil hücre ısısı yaklaşık olarak 0 °C altında veya
40 °C üzerindeyse şarj cihazı aküyü şarj etmeyecektir. Akü şarj cihazında bırakılmalıdır. Şarj cihazı pil
hücresi ısısı yukarı çıktığında veya aşağı indiğinde
otomatik olarak şarj işlemine başlayacaktır.
Bu cihaz, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya tümünü
içermektedir.
1. Açma/kapama düğmesi
2. Toz haznesi serbest bırakma düğmesi
3. Şarj ışığı
4. Toz haznesi
5. Toz toplama ucu
6. Şarj cihazı
7. Şarj tabanı
5
Akü hata tanıma sistemi
Uyarı! Cihazı asla filtreleri olmadan kullanmayın. En
iyi toz toplama performansını ancak temiz filtreler ile
elde edebilirsiniz.
Eğer cihazın akü gücü zayıf ise, açma/kapama düğmesine (1) basıldığında şarj ışığı (3) hızlıca yanıp sönecektir.
Aşağıdaki talimatlara göre hareket edin:
♦
Cihazı şarj tabanının (7) üzerine yerleştirin.
♦
Şarj cihazını prize takın. Varsa, şebeke prizinin
düğmesini açık konumuna getirin.
♦
Cihazı şarj edin.
Ön filtre (Şekil J) (DV7210EL ve DV1010EL)
Filtre ile ön filtre, daha iyi temizliğe olanak sağlamak
için ayrılabilir.
♦
Ön filtreyi (16) saat yönünde çevirin ve filtrenin (15)
üzerinden kaldırın.
Eğer cihazın aküsü arızalı ise, cihazı şarj tabanına
yerleştirince şarj ışığı (3) hızlıca yanıp sönecektir.
Aşağıdaki talimatlara göre hareket edin:
♦
Cihaz ve şarj cihazı, kontrol etmek için yetkili bir
servise götürülmelidir.
Not: Akünün bozulmuş olduğunu belirlemek 60 dakika sürebilir. Eğer akü çok sıcak ya da soğuksa,
LED ışığı birbirini tekrar eder şekilde önce hızlı
sonra yavaş şekilde yanıp sönecektir.
Hızlı temizlenen filtre (Şekil K) (DV1410EL)
♦
♦
♦
Toz haznelerinin ve filtrelerin temizlenmesi
Açılması ve kapatılması (Şekil E)
♦
♦
♦
Aleti çalıştırmak için, açma/kapama düğmesini (1)
konum 1’e gelecek şekilde ileriye kaydırın.
Aleti durdurmak için açma/kapama düğmesini (1)
konum 0’a gelecek şekilde geriye kaydırın.
♦
Filtreler her 6 ila 9 ayda bir değiştirilmenin yanı sıra,
yıprandıklarında veya hasar gördüklerinde de değiştirilmelidir.
Yedek filtreleri Black & Decker satış noktalarından veya
yetkili servislerden temin edebilirsiniz:
Modeller DV7210EL ve DV1010EL için VF110-XJ parça
numaralı filtreyi kullanın.
Model DV1410EL için VF110FC-XJ parça numaralı
filtreyi kullanın.
Toz toplama ucu, dar alanlara daha iyi erişim için
döndürülebilir.
♦
Toz toplama ucu döndürme düğmesine basın (12).
♦
Toz toplama ucunu «klik» sesiyle yerine oturana
kadar sola veya sağa doğru çevirin.
Emiş gücünün en iyi durumda korunması
Emiş gücünü en iyi durumda tutmak için filtrelerin
kullanım sırasında düzenli aralıklarla temizlenmesi
gerekmektedir.
Bakım
Black & Decker elektrikli/şarjlı cihazınız minimum
bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde
çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli
temizliğe bağlıdır.
Uyarı! Elektrikli/şarjlı cihaz üzerinde herhangi bir bakım
işlemi gerçekleştirmeden önce:
♦
Cihazı kapatın ve fişten çekin.
♦
Veya cihazın çıkartılabilir aküsü varsa; cihazı
kapatın ve aküyü aletten çıkartın.
♦
Veya cihazın dahili aküsü varsa, bitene kadar
çalıştırın ve sonra kapatın.
♦
Şarj cihazını temizlemeden önce fişten çekin. Şarj
cihazınız, düzenli temizlik dışında herhangi bir
bakım gerektirmemektedir.
♦
Aletinizdeki ve şarj cihazındaki havalandırma
deliklerini yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle
düzenli olarak temizleyin.
♦
Motor muhafazasını düzenli olarak nemli bir bezle
silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler
kullanmayın.
Ürünün boşaltılması ve temizlenmesi
Toz haznesinin boşaltılması (Şekil G)
♦
♦
Toz hazneleri ve filtreler ılık sabunlu suda yıkanabilir.
Toz haznesi ve filtrenin yeniden takılmadan önce
tamamen kuruduğundan emin olun.
Filtrelerin değiştirilmesi
Toz toplama ucunun döndürülmesi (Şekil F)
(Sadece DV1010EL ve DV1410EL)
♦
Filtre temizleme tutamağını kaldırın (19).
Hızlı temizlenen filtre muhafazasını (17) tutarken,
filtre temizleme tutamağını (18) çevirerek filtreyi
(18) hızlı bir şekilde temizleyin.
Daha ayrıntılı temizlik için filtreyi (18) çekerek hızlı
temizlenen filtreyi muhafazasından (17) çıkartın.
Serbest bırakma düğmelerine (13) basın ve toz
toplama ucunu (5) doğrudan çekerek çıkarın.
Toz haznesinin içindekileri boşaltın.
Toz toplama ucunu yerine takmak için «klik» sesiyle
sıkıca yerine oturuncaya kadar tutamağın içine
sokun.
Toz haznesinin ve filtrelerin sökülmesi (Şek.
H, I, J ve K)
Uyarı! Filtreler yeniden kullanılabilir ve düzenli aralıklarla temizlenmelidir.
♦
Serbest bırakma düğmesine (2) basın ve toz haznesini (4) doğrudan çekerek çıkarın.
♦
Toz haznesini bir çöp kovasının veya lavabonun
üzerinde tutarken fi ltreyi (14) çekerek haznenin
içeriğini boşaltın.
♦
Toz haznesini yerine takmak için «klik» sesiyle
sıkıca yerine oturuncaya kadar tutamağın içine
sokun.
6
Çevrenin korunması
Teknik özellikleri
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Voltaj
Vdc
Akü tipi
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Ağırlık
kg
Şarj cihazı
DV7210EL
DV1010EL
DV1410EL
(H1)
(H1)
(H1)
7,2
10,8
14,4
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
1,11
1,18
1,23
CHA006013G CHA006013G CHA010014G
CHA006013B CHA006013B CHA010014B
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur
ve ham madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması
yönünde hükümler içerebilir.
Giriş voltajı
Vac
120-240
120-240
120-240
Çıkış voltajı
Vdc
14
14
23
Çıkış akımı
mA
400
400
400
Yaklaşık şarj süresi saat
4
4
4
Ağırlık
0,16
0,16
0,18
kg
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti
ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç
bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği’ne
üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkân sunmaktadır. Bu hizmetin
avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise
iade edin.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme, işçilik ya da
uygunsuzluk nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün
olabilecek en az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı
kısımları değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış ve yıpranmış ürünleri tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti eder.
Ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:
♦
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
♦
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
♦
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
♦
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak
internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com.
Akü
Ürününüzü kendiniz atmak isterseniz, akü
aşağıda belirtildiği şekilde çıkartılmalıdır ve
yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır.
♦
Tercihen aleti motor durana kadar çalıştırarak
aküyü boşaltın.
♦
Serbest bırakma düğmesine (2) basın ve toz toplama haznesini çıkartın (4).
♦
Aletin gövdesini tutan yedi adet vidayı sökün.
♦
Muhafaza kapağını gövdeden kaldırın.
♦
Akünün tüm kablo bağlantılarını ayırın.
♦
Aküyü çıkartın.
♦
Aküyü kutupların kısa devre yapmayacağı şekilde
uygun bir ambalaja koyun.
♦
Aküyü yerel toplama merkezine teslim edin.
Bir kez çıkartıldıktan sonra akü yeniden yerine takılamaz.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir servisinin yerini
öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas
bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
7
No.
1
2
3
4
5
6
7
İl
Adana
Afyon
Ağrı
Ankara
Ankara
Antalya
Aydın
8
9
10
11
12
13
14
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çorum
Diyarbakır
Elazığ
15
16
17
18
19
20
21
22
Erzurum
Eskişehir
Isparta
Mersin
Mersin
İstanbul
İstanbul
İstanbul
23
24
İstanbul
İstanbul
Yetkili Servis
Emin Elektrik Bobinaj
Emek Motor
Tamgüç Bobinaj
Orhan Bobinaj
Yiğit Bobinaj
E.B.A. Elektrik
Saydam Motor Yedek
Parça
Vokart
Vokart
Kısacık Bobinaj
Ovalı Bobinaj
Emek Bobinaj
Çetsan Elektrik
Kalender Elektrik
Bobinaj
Bursan Bobinaj
Escom Elektronik
İzmir Bobinaj
Şekerler Elektrik Bobinaj
Üniversal Bobinaj
Akel
Fırat Dış Ticaret
Kardeşler Bobinaj
Elektrik
Mert Elektrik
SVS Teknik
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
Kastamonu
Kayseri
Kocaeli
Gebze
Malatya
Muğla
Muğla
Muğla
Nevşehir
Niğde
Adapazarı
Orijinal Elektrik
Tarık Makina
Doruk Hırdavat
Boro Civata
Çetin Bobinaj
Doruk Hırdavat
Mert Bobinaj
Akın Elektrik Bobinaj
Gülsoy Bobinaj Makina
Teknik Karot
Özer Bobinaj
Bodrum Makina
General Elektrik Bobinaj
Öztürk Bobinaj İnşaat
Çiftgüç
Emek Motor
Engin Elektrik Bobinaj
42
43
Sivas
Tekirdağ
Bayraktar Elektrik
Birkan
44
45
46
47
48
49
50
Tokat
Uşak
Van
Zonguldak
Zonguldak
Yalova
Düzce
Çetin Elektrik Bobinaj
Zengin Bobinaj
Özen Elektrik Bobinaj
Genel Elektromotor
Tümen Bobinaj
Kale İnşaat
Yıldız Makina
Adres
Kızılay Cad. 9. Sok. No: 9/D
Karaman Mah. Gazlı Göl Cad. No: 15
Kağızman Cad. No: 42
Yalınç Sok. No: 17 Siteler
668. Sok. No: 8 Eminel Koop. İvedik / Ostim
San. Sit. 682. Sok. No: 38
Küçük San. Sit. Çubukçu Sok. No: 2/B Söke Aydın
Telefon
0322 351 80 46
0272 212 11 14
0472 215 70 41
0312 385 92 92
0312 395 05 37
0242 345 36 22
0256 512 81 91
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No: 7/B
Beşevler Küçük San. Sit. 47. Sok. Parkoop No: 67 Nilüfer
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No: 41
Hamdibey Mah. İstiklal Cad. No: 160
Küçük San. Sit. 23. Cad. No: 5/C Cami Yanı
San. Sit. Karakol Sok. No: 1
San. Sit. 11. Sok. No: 46
0224 254 48 75
0224 441 57 00
0286 217 96 71
0286 316 49 66
0364 234 68 84
0412 223 72 77
0424 224 85 01
San. Sit. 5. Blok No: 135
Kırmızı Toprak Mah. Ali Fuat Güven Cad. No: 31/A
Yeni San. Sit. 6. Blok No: 28
Nusratiye Mah. 5005 Sok. No: 20/A
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68 Sok. No:19
Nato Yolu Cad. Özgün Sok. No: 1 Y. Dudullu
Tersane Cad. Kuthan No: 38 Kat: 3 Karaköy
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No: 5 Çağlayan
0442 242 77 28
0222 224 15 30
0246 223 70 11
0324 336 70 98
0324 233 44 29
0216 540 53 55
0212 252 93 43
0212 224 97 54
İkitelli Org. Demirciler San. Sit. D-2BL. No: 280 İkitelli
Evliya Çelebi Mah. İstasyon Cad. Gibtaş San. Sit. F Blok
No: 24 Tuzla
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 24 Güneşli – Bağcılar
Bağdat Cad. Adalı Sk. No: 8 Maltepe
1426 Sok. No: 14 Hurdacılar Sit. Doğanlar/Bornova
1203/2. Sok. No: 21/B Gıda Çarşısı Yenişehir
Cüneyt Bey Mah. İbrahim Turan Cad. No: 98/A Menderes
1426 Sok. No: 14 Hurdacılar Sit. Doğanlar/Bornova
San. Çarşısı 4. Blok No: 35
Eski San. Böl. 5. Cad. No: 8
S.Orhan Mah. İlyasbey Cad. 1111 Sok. No: 5/1 Gebze
Gaziler Mah. İbrahimağa Cad. No: 125
Yeni San. Sit. 2. Cad. No: 95
Türkkuyusu Mah. San. Sit. Ethem Demiröz Sok. No: 8
Taşyaka Mah. San. Sit. 260. Sok. No: 18 Fethiye
Atakent Mah. Çevreyolu Üzeri
Yeni San. Sit. 8 Blok No: 28
Eski San. Çarşısı 1. BL. No: 2 Niğde
Maltepe Mah. Orhan Gazi Cad. (Tek Yokuşu) Şehit Metin
Akkuş Sok. No: 19
Yeni Çarşı No: 72 C
Şeyh Sinan Mah. Ş. Pilot İhsan Aksoy Sok. Aksoy Pasajı
No: 20/7-B
San. Sit. Cami Altı No: 22
İslice Mah. Ürem Sok. No: 10/C
Alçekiç Pasajı No: 41
Çınartepe Mah. T.T.K 69 Ambarları 4. Kısım
Kışla San. Sit. D Blok No: 17 Kdz. Ereğli
Hürriyet Mah. Eski Bursa Cad. No: 39 Altınova
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No: 10
0212 549 65 78
0216 446 69 39
zst00165580- 01-11-2011
8
0212 515 67 71
0216 370 21 11
0232 478 14 12
0232 469 80 70
0232 782 10 84
0232 478 14 12
0366 212 38 89
0352 336 41 23
0262 646 92 49
0262 642 79 10
0422 336 39 53
0252 316 28 51
0252 612 38 34
0252 697 64 98
0384 213 19 96
0388 232 83 59
0264 291 05 67
0346 221 47 55
0282 654 50 91
0356 214 63 07
0276 227 27 46
0432 214 22 20
0372 268 08 64
0372 323 74 97
0226 461 22 43
0380 514 70 56
9
10
Download PDF

advertising