D27113 | DeWalt D27113 TABLE TOP MITRE SAW instruction manual

370000-83 LT
D27113
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
8
25
Pav. / Рисунок 1
c
b
z
a
y
d
x
w
e
f
g
h
v
i
j
u
t
k
q
l
m
n
r
p
s
r
o
q
Pav. / Рисунок 2
aa
bb
cc
dd
gg
hh
ee
ii
ff
3
Pav. / Рисунок 3
Pav. / Рисунок 4
kk
jj
Pav. / Рисунок 5A
y
Pav. / Рисунок 5B
mm
ll
x
Pav. / Рисунок 6A
Pav. / Рисунок 6B
Pav. / Рисунок 6C
Pav. / Рисунок 7A
f
pp
oo
nn
qq
f
m
rr
p
4
n
l
Pav. / Рисунок 7B
Pav. / Рисунок 7C
xx
u
ss
ss
o
l
f
t
uu
tt
rr
n
m
i
p
Pav. / Рисунок 7D
Pav. / Рисунок 8A
dd
ee
jj
vv
yy
ww
Pav. / Рисунок 8B
Pav. / Рисунок 9A
zz
x
2mm
a5
5mm
a1
a4
Pav. / Рисунок 9B
a2
a3
Pav. / Рисунок 9C
zz
zz
a7
a1
a2
a1
a4 a6
a3
5
Pav. / Рисунок 10
v
z
v
Pav. / Рисунок 11
Pav. / Рисунок 12
Pav. / Рисунок 13
Pav. / Рисунок 14
aa
Pav. / Рисунок 15
Pav. / Рисунок 16A
a8
a
j
d
a9
6
Pav. / Рисунок 16B
Pav. / Рисунок 16C
a10
a11
Pav. / Рисунок 16D
Pav. / Рисунок 16E
a12
Pav. / Рисунок 16F
Pav. / Рисунок 17A
a13
a14
Pav. / Рисунок 17B
Pav. / Рисунок 18
a15
a14
7
LIETUVIŲ
ANT DARBASTALIO STATOMOS KAMPŲ
SULEIDIMO STAKLĖS
D27113
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
V
Tipas
Galios įvestis
W
Galios išvestis
W
Maks. disko sukimosi
greitis
min-1
Disko skersmuo
mm
Disko vidinės skylės
skersmuo
mm
Disko korpuso storis mm
Skėlimo peilio storis mm
Skėlimo peilio
kietumas
HRC
Disko sustojimo
laikas
s
Svoris
kg
D27113
230
1
1.600
933
D27113-LX
115
1
1.600
869
3 300
305
3 300
305
30
1,8
2
30
1,8
2
43 ± 5
43 ± 5
< 10,0
20
< 10,0
20
PJOVIMO GALIMYBĖS
Kampų suleidimo staklių režimas
Nuožambūs pjūviai
(maks. padėtys)
kairėn
50°
dešinėn 50°
Įstrižieji pjūviai
(maks. padėtys)
kairėn
48°*
dešinėn
0°
Maks. pjovimo
plotis 90° kampu
esant maks.
aukščiui 85 mm
mm
160
Maks. pjovimo
plotis 45° kampu
esant maks.
85 mm aukščiui
mm
110
Maks. pjovimo
plotis 45° įstrižumo
kampu esant maks.
55 mm aukščiui
mm
160
*Gamyklos nuostata yra 45°
8
50°
50°
48°*
0°
160
110
160
Pjovimo staklių režimas
Maks. pjūvio gylis
mm
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio
paklaida K)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios
paklaida K)
0–51
0–51
dB(A)
97
97
dB(A)
dB(A)
2,9
109
2,9
109
dB(A)
3,1
3,1
Bendrosios vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma),
nustatytos pagal standartus EN 61029-1,
EN 61029-2-11:
Vibracijos emisijos vertė ah
ah =
m/s²
1,3
1,3
Paklaida K =
m/s²
1,5
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 61029, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
LIETUVIŲ
Saugikliai
Europos vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams 230 V įrankiai
13 amperų elektros
kištukuose
Jungtinės Karalystės
ir Airijos vartotojams
115 V įrankiai
16 amperų elektros kištukuose
PASTABA: Šis prietaisas skirtas jungti
į maitinimo tinklo sistemą, kurios maksimali leistina
varža Zmax vartotojo sąsajos taške (elektros
skydinėje) yra 0,32 Ω.
Vartotojas privalo užtikrinti, kad šis prietaisas būtų
jungiamas tik į tokią maitinimo tinklo sistemą, kuri
atitinka pirmiau nurodytą reikalavimą. Jeigu reikia,
vartotojas gali pasiteirauti valstybinės elektros
tinklų įmonės apie sistemos varžą sąsajos taške.
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti
šį vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengus galima
sunkiai ar net mirtinai susižaloti.
ĮSPĖJIMAS: reiškia potencialiai
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, gali baigtis mirtimi arba
sunkiu sužeidimu.
DĖMESIO: reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis nesunkiu
arba vidutiniu sužeidimu.
PASTABA: nurodo pavojų, nesusijusį
su susižalojimu, kuris, jo nevengiant,
galėtų baigtis žala turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
D27113
„DEWALT“ pareiškia, kad techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis toliau
nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/EB, EN
61029-1, EN 61029-2-11
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus
pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2011.01.10
Saugos instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Kai naudojate įrankius
su akumuliatoriais, laikykitės būtinų
saugos priemonių, įskaitant toliau
nurodytas, kad sumažintumėte gaisro,
skysčio ištekėjimo iš akumuliatorių ir
sužeidimo pavojų.
Perskaitykite visus šiuos nurodymus prieš
bandydami naudoti šį įrankį ir saugokite šią
instrukciją.
IŠSAUGOKİTE ŠİĄ İNSTRUKCİJĄ ATEİČİAİ
Bendrosios saugos taisyklės
1. Užtikrinkite darbo vietos švarą.
Netvarkingos vietos ir darbastaliai gali sąlygoti
sužeidimus.
2. Atsižvelkite į darbo vietos sąlygas.
Saugokite šį įrankį nuo lietaus. Nedirbkite
su šiuo įrankiu drėgnose vietose arba esant
drėgnoms oro sąlygoms. Darbo vieta turi būti
gerai apšviesta (250–300 liuksų). Nenaudokite
šio įrankio tose vietose, kuriose kyla sprogimo
pavojus, pavyzdžiui, jeigu patalpoje yra degių
skysčių ar dujų.
3. Apsisaugokite nuo elektros smūgio.
Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų paviršių
(pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių, viryklių
ir šaldytuvų). Naudodami šį įrankį esant
ekstremalioms sąlygoms (pvz., esant dideliam
oro drėgnumui, kai darbo metu susidaro
metalo drožlių ir pan.), elektros saugą galima
pagerinti naudojant izoliacinį transformatorių
arba (FI) įžemintą grandinės pertraukiklį.
9
LIETUVIŲ
4. Neleiskite artyn pašalinių žmonių.
Neleiskite kitiems, su darbu nesusijusiems
asmenims, ypač vaikams, liesti įrankio arba
ilginimo laido ir neleiskite jų į darbo vietą.
5. Prieš padėdami įrankius į vietą, išjunkite juos.
Jeigu įrankio nenaudojate, jį reikia laikyti
sausoje, saugiai užrakintoje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje
6. Nespauskite įrankio jėga.
Tinkamu elektriniu įrankiu darbą atliksite
geriau, saugiau – tokiu tempu, kuris numatytas
jį kuriant.
7. Naudokite tinkamą įrankį.
Nenaudokite mažų įrankių ir priedų darbams,
kuriems atlikti reikia galingų įrankių. Naudokite
įrankius tik pagal numatytąją naudojimo
paskirtį; pavyzdžiui, nenaudokite diskinių
pjūklų medžių šakoms genėti arba rąstams
pjauti.
8. Naudokite tinkamą aprangą.
Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalų,
nes juos gali įtraukti įrankio sudedamosios
dalys. Dirbant lauke, rekomenduojama avėti
batus neslidžiais padais. Dėvėkite apsauginius
galvos dangalus, po kuriais galima būtų
paslėpti ilgus plaukus.
9. Naudokite apsaugos priemones.
Visuomet dėvėkite apsauginius akinius. Jei
atliekate tokius darbus, kuriuos dirbant kyla
dulkių ar išmetama pjaunamos medžiagos
dalelių, dėvėkite antveidį arba respiratorių. Jei
šios dalelės galėtų būti gana karštos, dėvėkite
šilumai atsparią prijuostę. Visuomet dėvėkite
ausų apsaugas. Visuomet dėvėkite apsauginį
šalmą.
10. Prijunkite dulkių ištraukimo įrenginį.
Jeigu elektrinis įrankis aprūpintas įtaisais,
skirtais prijungti dulkių trauktuvą ir dulkių
surinkimo priemones, būtinai tinkamai juos
prijunkite ir naudokite.
11. Saugokite laidą.
Niekada netempkite už laido, norėdami
išjungti kištuką iš elektros lizdo. Laidą laikykite
atokiai nuo šilumos, tepalo, aštrių kraštų arba
judančių dalių. Niekada neneškite įrankio
laikydami už laido.
12. Pritvirtinkite ruošinį.
Ruošinį suspauskite veržtuvais arba
spaustuvais. Tai saugiau, nei laikyti jį
rankomis, ir galite abejomis rankomis laikyti
įrankį.
13. Nepersitempkite.
Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą.
14. Kruopščiai prižiūrėkite įrankius.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs,
tada jie veiks geriau ir saugiau. Vadovaukitės
nurodymais, kaip tepti ir keisti priedus.
Reguliariai tikrinkite įrankius ir, jei jie sugestų,
atiduokite juos į įgaliotąją techninės priežiūros
dirbtuvę, kad juos pataisytų. Rankenos ir
jungikliai turi būti sausi, švarūs, netepaluoti ir
nealyvuoti.
15. Atjunkite įrankius.
Išjunkite įrankius iš maitinimo tinklo, jei
jų nenaudojate, prieš atlikdami techninės
priežiūros darbus ir keisdami priedus,
pavyzdžiui, diskus, antgalius ir pjoviklius.
16. Išimkite reguliavimo varžtus ir veržliarakčius.
Prieš pradėdami naudoti įrankį, įpraskite
patikrinti, ar nuo jo nuėmėte visus reguliavimo
raktus ir veržliarakčius.
17. Venkite atsitiktinio įrankio įjungimo.
Neneškite įrankio uždėję pirštą ant jo jungiklio.
Prieš įjungdami įrankį į elektros lizdą,
patikrinkite, ar jungiklis yra išjungimo padėtyje.
18. Naudokite darbui lauke tinkamus ilginimo laidus.
Prieš pradėdami naudoti įrankį, patikrinkite,
ar nepažeistas ilginimo laidas, ir, jeigu reikia,
pakeiskite jį nauju. Naudojant darbui lauke
tinkamus ilginimo laidus, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
19. Būkite budrūs.
Žiūrėkite, ką darote. Vadovaukitės sveika
nuovoka. Nenaudokite šio įrankio, kai esate
pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų ar
alkoholio.
20. Tikrinkite, ar nėra sugadintų dalių.
Prieš naudojimą atidžiai patikrinkite, ar įrankis
ir elektros laidas nėra sugedęs. Patikrinkite,
ar nėra išsiderinusių arba užstrigusių judamųjų
dalių, ar nėra sugedusių dalių, sugadintų
apsaugų ar jungiklių, arba kokių nors kitų
gedimų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos
elektrinio įrankio darbui. Apsauga ar kita
sugadinta dalis turi būti tinkamai pataisyta arba
pakeista įgaliotame techninio aptarnavimo
centre arba kaip nurodyta šioje naudojimo
instrukcijoje. Sugedusius jungiklius reikia
pakeisti įgaliotame techninės priežiūros centre.
Sugedus jungikliui, elektros įrankiu naudotis
negalima.
Niekuomet nebandykite taisyti patys.
10
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS! Naudojant šiame vadove
nerekomenduojamus papildomus
įtaisus arba priedus, arba naudojant
įrankį ne pagal numatytąją paskirtį, gali
kilti asmeninio susižeidimo pavojus.
21. Įrankį leidžiama remontuoti tik kvalifikuotiems
asmenims.
Šis elektrinis įrankis atitinka visus atitinkamus
saugos reikalavimus. Taisyti turėtų tik
kvalifikuoti asmenys, naudodami originalias
atsargines dalis, priešingu atveju, tai gali kelti
didelį pavojų vartotojui.
Papildomos saugos taisyklės
dirbant su kampų suleidimo
staklėmis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šis įrenginys turi specialiai pagamintą
energijos tiekimo laidą (M tipo priedas).
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas arba
sugadintas, jį pakeisti gali tik gamintojas
arba įgaliotasis meistras.
Prieš pradėdami bet kokius darbus,
įsitikinkite, ar visos fiksavimo rankenėlės ir
spaustuvų rankenos yra tvirtai užveržtos.
Nenaudokite įrenginio be tinkamai
sumontuotų apsauginių gaubtų, ypač
tada, kai naudojate skirtingus režimus.
Nenaudokite įrenginio, jeigu apsauginiai
gaubtai neveikia arba apsauginiai gaubtai
nebuvo tinkamai techniškai prižiūrimi.
Kai pjovimo staklės yra įjungtos į elektros
maitinimo šaltinį, niekada nelaikykite rankų
pjovimo disko vietoje.
Niekuomet nebandykite staigiai išjungti
aparato ir sustabdyti greitai besisukančio
jo disko, užkirsdami jį įrankiu arba kitais
daiktais; tokiu būdu galima netyčia sukelti
skaudžių nelaimingų atsitikimų.
Prieš uždėdami bet kokį priedą, paskaitykite
apie jį įrenginio eksploatavimo vadove.
Netinkamai naudojant kokį nors priedą,
galima sugadinti įrankį.
Pasirinkite tinkamą pjautinai medžiagai
diską.
Tvarkydami pjovimo diskus ar ruošinį,
naudokite laikiklį arba mūvėkite pirštines.
Prieš naudojimą įsitikinkite, ar pjūklo diskas
yra tinkamai pritaisytas.
Patikrinkite, ar diskas sukasi tinkama
kryptimi. Disko ašmenys turi būti aštrūs.
Nenaudokite jokių tarpiklių, norėdami
pritaikyti diską prie ašies. Tinkamus diskų
matmenis rasite techninių duomenų
skyriuje. Naudokite tik šiame vadove
nurodytus diskus, atitinkančius standartą
EN 847-1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rinkitės specialiai skirtus, triukšmą
mažinančius pjovimo diskus.
Nenaudokite HSS pjovimo diskų.
Nenaudokite įtrūkusių arba apgadintų
pjovimo diskų.
Pakelkite pjovimo diską nuo ruošinio
prapjovos ir tik tada atleiskite jungiklį.
Atlikdami įstrižus pjūvius, patikrinkite,
ar pjūklo galvutės rankena yra tvirtai
užfiksuota.
Negalima nieko įsprausti į ventiliatorių,
norint sustabdyti variklio veleną, kad
nesisuktų.
Staklių apsauginis pjovimo disko gaubtas
pakyla automatiškai, kai pjovimo galvutės
rankena nuleidžiama ir nusileistų virš
disko, kai pjovimo galvutės rankena yra
pakeliama. Įrengiant arba nuimant pjovimo
diskus, arba atliekant techninę pjovimo
staklių apžiūrą, šį apsauginį gaubtą galima
pakelti rankiniu būdu. Niekuomet nekelkite
disko apsauginio gaubto rankomis, jei
pjovimo staklės nėra išjungtos.
Įrankį supanti aplinka turi būti sutvarkyta,
joje neturi mėtytis palaidos medžiagos, pvz.,
skiedros ir nuopjovos.
Reguliariai tikrinkite variklio oro angas, kad
jos būtų švarios ir kad jose nebūtų skiedrų.
Prieš keisdami pjovimo diskus arba
atlikdami techninį aptarnavimą, atjunkite
pjovimo stakles nuo maitinimo tinklo.
Niekuomet nevalykite ir neatlikite techninės
priežiūros darbų, kol aparatas dar veikia,
o jo galvutė nėra nuleista.
Kai pjausite nuožambiu kampu, įstrižai
arba atliksite sudėtinius nuožambaus
kampo pjūvius, slankųjį nuožambių kampų
kreiptuvą įtaisykite taip, kad liktų tinkamas
tarpas.
Iš pjovimo zonos nerinkite jokių nuopjovų ar
kitų ruošinio dalių, kol dirba pjūklas ir pjūklo
galvutė ne ramybės būsenoje.
Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite, ar
įrenginys yra pastatytas ant lygaus,
pakankamai stabilaus paviršiaus.
Niekada nepjaukite lengvųjų metalų, ypač
magnio.
Nenaudokite jokių šlifavimo arba
deimantinių diskų.
Nelaimingo atsitikimo arba staklių gedimo
atveju, nedelsdami išjunkite įrenginį ir
atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.
Praneškite apie gedimą ir tinkamai
pažymėkite stakles, kad sugedusiu įrenginiu
nesinaudotų kiti žmonės.
11
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
Jeigu pjaunant pjovimo diskas būtų
užblokuotas dėl netinkamos padavimo
jėgos, išjunkite stakles ir atjunkite jas
nuo maitinimo tinklo. Patraukite ruošinį ir
patikrinkite, ar pjovimo diskas laisvai sukasi.
Įjunkite stakles ir pradėkite naują pjovimo
operaciją sumažinę tiekimo jėgą.
Visada būtinai stovėkite kairėje arba
dešinėje pusėje nuo pjovimo linijos.
Užtikrinkite tinkamą bendrąjį ar vietinį
apšvietimą.
Užtikrinkite, kad operatorius būtų tinkamai
kvalifikuotas naudoti ir reguliuoti įrenginį ir
dirbti su juo.
Išjunkite įrenginį, kai paliekate jį be
priežiūros.
Pjaudami medieną, prijunkite stakles
prie dulkių ištraukimo įrenginio. Visuomet
įvertinkite veiksnius, kurie turi įtakos dulkių
poveikiui. pvz.:
– apdirbamos medžiagos tipą (pjaunant
medienos drožlių plokštes, kyla daugiau
dulkių, nei pjaunant medieną);
– tinkamą pjovimo disko nustatymą;
– patikrinkite, ar tinkamai nustatyta vietos
dulkių ištraukimo sistema, pvz., dangčiai,
slopintuvai ir išmetimo angos.
– dulkių trauktuvą, kurio oro srautas turi
būti ne mažesnis nei 20 m/s.
Patikrinkite, ar visi peiliai ir antbriauniai
yra švarūs, o nišoje įtaisyti movos kraštai
remiasi į diską. Tvirtai užveržkite veleno
veržlę.
Pjovimo diskas turi būti aštrus, jį reikia
tinkamai nustatyti.
Įsitikinkite, ar ant pjovimo disko pažymėtas
greitis yra ne mažesnis už nurodytąjį
duomenų lentelėje.
Įrankį junkite tik į numatytąją įtampą turintį
maitinimo šaltinį.
Netepkite tepalu besisukančio pjovimo
disko.
Įsitikinkite, ar už įrenginio nėra pašalinių
asmenų.
Savo pačių saugumui visada būtinai
pritvirtinkite stakles prie darbastalio 8 mm
skersmens ir 80 mm ilgio varžtais.
Kai atliksite vertikalaus ištisinio pjovimo
darbus, kairės pusės kreiptuvą įtaisykite
tinkamai, kadangi tarp pjūklo disko ir
kreiptuvo turi likti daugiausiai 5 mm tarpas.
Apšvietimo lemputė skirta ruošiniui apšviesti
– tai nėra saugos įtaisas.
Gabenimo metu viršutinė pjovimo disko
dalis visuomet turi būti visiškai uždengta
viršutiniu apsauginiu gaubtu.
Papildomos saugos taisyklės,
naudojant įrenginį pjovimo
staklių režimu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kai plokštė su įpjova susidėvės, pakeiskite
ją.
Niekada nenaudokite pjūklo be plokštės su
įpjova.
Niekada nepjaukite, jei skėlimo peilis ir
(arba) viršutinis apsauginis gaubtas yra
nuimti.
Be papildomos atramos šiomis staklėmis
galima pjauti toliau nurodyto maksimalaus
dydžio ruošinius:
– 51 mm aukščio, 500 mm pločio ir
700 mm ilgio.
– ilgesnius ruošinius reikia paremti,
naudojant tinkamą papildomą pagrindą.
Nenaudokite jokių pjovimo diskų, išskyrus
tuos, kurie yra nurodyti skyriuje Techniniai
duomenys. Įsitikinkite, ar skėlimo peilis
nėra storesnis už pjovimo disku pjaunamo
griovelio plotį ir ne plonesnis už patį diską.
Įsitikinkite, kad diskas sukasi tinkama
kryptimi ir kad dantukai yra nukreipti
į pjovimo staklių priekį.
Prieš pradėdami darbą patikrinkite, ar gerai
priveržtos visos spaustuvų rankenos.
Patikrinkite, ar skėlimo peilis yra nustatytas
tinkamu atstumu nuo pjovimo disko –
daugiausia 5 mm.
Laikykite rankas atokiai nuo pjovimo disko
kelio.
Prieš keisdami pjovimo diskus arba
atlikdami techninį aptarnavimą, atjunkite
pjovimo stakles nuo maitinimo tinklo.
Visuomet naudokite stūmimo strypą.
Niekada nepjaukite mažesnių nei 30 mm
ruošinių.
Pjaudami visuomet naudokite stūmimo
įrankį ir niekada nekiškite rankų arčiau nei
per 160 mm nuo pjovimo disko.
Jeigu nenaudojate stūmimo įrankio,
visuomet padėkite jį į vietą.
Nesiekite iš už pjovimo disko pusės.
Nestovėkite ant įrenginio.
Neneškite ir negabenkite įrankio, paėmę už
viršutinio apsauginio gaubto.
Tinkamai sureguliuokite lygiagretųjį
kreiptuvą, kad jis neliestų viršutinio
apsauginio gaubto.
Patikrinkite, ar pjovimo staklių pagrindas
tvirtai nustatytas į pasirinktą aukštį.
Šiuo pjūklu galima pjauti tik medieną.
Nenaudokite šio įrenginio įpjovoms,
išdrožoms ar grioveliams daryti.
LIETUVIŲ
•
Patikrinkite, ar pjovimo galvutės rankena
tvirtai užfiksuota, kai įrenginys veikia
pjovimo staklių režimu. Įrenginį naudokite
tik tada, kai pjovimo staklių pagrindas yra
horizontalioje padėtyje.
Papildomos saugos taisyklės
naudojant kampų suleidimo
staklių režimą
•
•
•
•
•
Įsitikinkite, ar viršutinė pjūklo disko dalis
iki galo nustatyta ties kampų suleidimo
staklių režimo nuostata. Niekada neišimkite
viršutinės pjovimo disko apsaugos, kai
įrenginį naudosite kampų suleidimo staklių
režimu.
Niekada nepjaukite trumpesnių nei 250 mm
ilgio ruošinių.
Be papildomos atramos šiomis staklėmis
galima pjauti toliau nurodyto maksimalaus
dydžio ruošinius:
– 85 mm aukščio, 160 mm pločio ir
550 mm ilgio
– ilgesnius ruošinius reikia paremti,
naudojant tinkamą papildomą pagrindą.
Visuomet tinkamai įtvirtinkite ruošinį.
Nekeiskite apšvietimo lemputės diodo
kito tipo diodu. Remonto darbus gali atlikti
tik gamintojas arba įgaliotoji „DEWALT“
remonto dirbtuvė.
– nekontroliuojamų situacijų pavojus, kai įtaisas
naudojamas, esant žemesnei nei
-10 °C ar aukštesnei nei +45 °C aplinkos oro
temperatūrai.
Triukšmo mažinimui įtakos turi šie veiksniai:
– pjaunamos medžiagos tipas;
– pjovimo disko rūšis;
– tiekimo jėga.
Dulkių kilimui įtakos turi šie veiksniai:
– sudilęs pjovimo diskas;
– dulkių trauktuvą, kurio oro srautas turi būti ne
mažesnis nei 20 m/s;
– netiksliai kreipiamas ruošinys.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas dėl saugaus naudojimo
Prieš naudojimą perskaitykite šią
naudojimo instrukciją
Laikymo vieta nešant
DATOS KODO PADĖTIS (2 PAV.)
Kiti pavojai
Datos kodas (ii), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Naudojant pjūklus, kyla šie pavojai:
Pavyzdys:
2012 XX XX
– susižalojimai prisilietus prie besisukančių dalių.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;
Pagaminimo metai
Pakuotės sudėtis
Pakuotėje yra:
– nelaimingų atsitikimų pavojai, kuriuos kelia
neuždengtos besisukančios pjovimo disko
dalys;
1 ant darbastalio statomos kampų suleidimo
staklės
– susižeidimo pavojus keičiant pjūklą;
1 lygiagretusis kreiptuvas (A5, 9A pav.)
– pirštų suspaudimo pavojus atidarant
apsauginius gaubtus;
– sveikatai kylantys pavojai, įkvėpus dulkių,
kurios susidaro pjaunant medieną, ypač
ąžuolą, beržą ir MDF plokštes;
– susižeidimo pavojus, kurį sąlygoja į pašalinius
asmenis skriejančios ruošinio nuopjovos;
– nelaimingų atsitikimų pavojus, kylantis dėl
skriejančių metalo gabalėlių, kai įpjaunama į
kreiptuvą;
1 pjovimo diskas*
1 viršutinis apsauginis disko gaubtas
1 stūmimo įrankis*
1 T30 daugiakampis veržliaraktis*
1 T40 daugiakampis veržliaraktis*
1 ruošinio spaustuvai
1 naudojimo vadovas
1 brėžinio išklotinė
* Sumontuotas ant pjovimo staklių
– gaisro pavojus dėl didelės dulkių
koncentracijos, jei reguliariai nebus valoma;
13
LIETUVIŲ
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys
arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šią naudojimo instrukciją.
Aprašymas (1–4 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
1 PAV.
a. įjungimo / išjungimo jungiklis
ff. veleno fiksavimo mygtukas
gg. daugiakampis veržliaraktis T30
hh. daugiakampis veržliaraktis T40
ii. Datos kodas
3 PAV.
jj. Įstrižojo veržiklio rankena
Pasirenkami priedai
4 PAV.
kk. Papildoma ruošinio atrama, DE7023-XJ,
DE7033-XJ
b. valdymo rankena
NAUDOJIMO PASKIRTIS
c. galvutės fiksavimo atlaisvinimo svirtis
Šios ant darbastalio statomos kampų suleidimo
staklės D27113 skirtos profesionaliam naudojimui.
Šį labai tiksliai pjaunantį įrenginį galima lengvai
ir greitai nustatyti darbui skersinio pjūvio, įstrižo,
nuožambaus ar sudėtinio nuožambaus pjūvio
režimais.
d. apšvietimo lemputės įjungimo/išjungimo
jungiklis
e. pjovimo staklių pagrindo fiksavimo rankenėlė 2
f. pjovimo diskas
g. judamasis apatinis apsauginis disko gaubtas
h. dešinės pusės kreiptuvas
i. stacionarus pagrindas
j. plokštė su įpjova
k. pjūklo įpjova
l. sukamojo pagrindo/nuožambio rankena
m. nuožambaus pjūvio nustatymo rankenėlė
n. nuožambaus pjūvio skląstis
o. nuožambaus pjūvio liniuotė
p. kairės pusės kreiptuvas (slankusis)
q. montavimo skylės
r. kojelės
s. įdubimas rankai
t. kreipiamasis griovelis
u. kairės pusės kreiptuvo tvirtinimo rankenėlė
v. apatinės dulkių surinkimo angos
w. pjovimo staklių pagrindas
x. skėlimo peilis
y. viršutinis pjovimo disko apsauginis gaubtas
z. viršutinė dulkių surinkimo anga
2 PAV.
aa. stūmimo įrankis
bb. pjovimo staklių pagrindo fiksavimo rankenėlė 1
cc. galvutės fiksavimo kaištis
dd. įstrižųjų pjūvių rodyklė
ee. įstrižųjų pjūvių skalė
14
Šį įrenginį galima naudoti su mažiausiai 305
mm skersmens diskais su karbido galiukais
profesionaliems pjovimo darbams; jis skirtas
medienai ir panašioms medžiagoms pjauti.
NENAUDOKİTE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šios ant darbastalio statomos kampų suleidimo
staklės yra profesionalūs elektriniai įrankiai.
NELEİSKİTE vaikams liesti šį įrankį. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų
už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai
niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite staklių
nenumatytais tikslais.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
Remiantis standartu EN 61029, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
ĮSPĖJIMAS: 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį izoliacinį
transformatorių su įžeminimo ekranu
tarp pagrindinės ir antrinės apvijos.
LIETUVIŲ
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
Išpakavimas
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Veržimo įrankių laikymas
(2 pav.)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
Atsargiai išimkite pjovimo stakles iš dėžės.
Kartu su įrenginiu pristatomi tokie įrankiai:
1 daugiakampis veržliaraktis T30 (gg)
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
1 daugiakampis veržliaraktis T40 (hh)
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Su įrankiais elkitės atsargiai, panaudoję
surinkime ar reguliavimo darbuose, padėkite
į vietą.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Elektros kištuko įrengimas
115 V blokams (tik JK ir Airijos
vartotojams)
Kištuką privalo įrengti kvalifikuotas darbuotojas.
Kilus abejonių, kreipkitės į įgaliotąjį „DEWALT“
remonto paslaugų teikėją arba kvalifikuotą
elektriką.
Įrengtas kištukas privalo atitikti standartą
BS EN 60309 (BS4343), būti 16 amperų, su
įžeminimo kontaktu, nustatytu ties 4 val. padėtimi.
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu būtina naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, trijų gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo yra
1,5 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SUMONTAVİMAS
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Montavimas ant darbastalio
(1 pav.)
• Kad montuoti ant darbastalio būtų patogiau,
visose keturiose kojelėse (r) padarytos skylės
(q).
Padarytos dviejų skirtingų dydžių skylės, kad
galima būtų naudoti skirtingų dydžių varžtus.
Naudokite bet kurią skylę; nebūtina panaudoti
abi skyles. Rekomenduojama tvirtinti
8 mm skersmens ir 80 mm ilgio varžtais.
Visuomet tvirtai sumontuokite šį pjūklą,
kad jis nepajudėtų. Portatyvumui padidinti,
įrankį galima montuoti ant 12.5 mm arba dar
storesnės klijuotos faneros, kurią vėliau galima
būtų tvirtinti prie darbinio stovo arba perkelti ir
tvirtinti kitose darbo vietose.
• Montuodami pjovimo stakles ant klijuotos
faneros lakšto, patikrinkite, ar montavimo
varžtai nekyšo pro medienos apačią. Klijuota
fanera turi lygiai gulėti ant darbinio stovo.
Kai tvirtinate pjovimo stakles prie kokio nors
darbinio paviršiaus, veržkite tik ties kojelėmis
(r), tose vietose, kur yra montavimo varžtų
skylės. Jeigu tvirtinsite bet kuriuose kituose
taškuose, pjovimo staklės tinkamai neveiks.
• Kad ruošinys nesulinktų ir išvengtumėte
netikslumų, pasirūpinkite, kad montavimo
paviršius nebūtų deformuotas ar nelygus.
Jeigu pjovimo staklės supasi, pakiškite po
viena pjovimo staklių kojele ploną kokios nors
medžiagos gabalėlį, kad pjovimo staklės tvirtai
ir lygiai stovėtų ant montavimo paviršiaus.
Viršutinio apsauginio disko
gaubto montavimas
(5A, 5B pav.)
Viršutinis apsauginis disko gaubtas (y)
sukonstruotas taip, kad, nustačius pjovimo staklių
režimą, galima būtų greitai ir lengvai sumontuoti
skėlimo peilį (x).
15
LIETUVIŲ
1. Atlaisvinkite disko apsauginio gaubto varžtą (II)
ir palikite disko apsauginio gaubto veržlę (mm)
šešiakampiame lizde.
2. Horizontaliai laikydami apsauginį gaubtą,
sutapdinkite apsauginio gaubto galinę pusę su
skėlimo peiliu.
3. Nuleiskite apsauginį gaubto virš skėlimo peilio,
atkreipdami dėmesį, kad varžto galas būtų
įduboje.
4. Įkiškite varžtą į skylę ir užveržkite
daugiakampiu veržliarakčiu T30. Naujo
pjovimo disko dantys yra labai aštrūs, todėl jie
yra labai pavojingi.
5. Per daug neperveržkite. Viršutinė disko
apsauginio gaubto dalis turi būti lengvai
nuleidžiama virš apsauginio gaubto.
Ruošinio pritvirtinimas
(17A, 17B pav.)
ĮSPĖJIMAS: Prieš pjaunant priveržtas,
subalansuotas ir pritvirtintas ruošinys
užbaigus pjovimą gali išsibalansuoti.
Išbalansuotas ruošinys gali apversti
pjūklą arba kokį nors kitą daiktą, prie
kurio pritvirtintas ruošinys, pavyzdžiui,
stalą arba darbastalį. Atlikdami pjūvį,
kuris gali išbalansuoti ruošinį, visada
tinkamai atremkite ruošinį ir užtikrinkite,
kad pjūklas būtų gerai pritvirtintas prie
stabilaus paviršiaus. Priešingu atveju
galite susižaloti.
ĮSPĖJIMAS: Kai naudojamas
veržtuvas, jo kojelė turi likti suveržta
virš pjūklo pagrindo. Visada priveržkite
ruošinį prie staklių pagrindo, o ne prie
kurios nors kitos darbo vietos srities.
Pasirūpinkite, kad veržtuvo kojelė
nebūtų priveržta prie staklių pagrindo
krašto.
PERSPĖJIMAS: Ruošinį visada
įtvirtinkite spaustuvais, kad
neprarastumėte kontrolės ir sumažėtų
ruošinio sugadinimo ir susižalojimo
pavojus, kai pjaunant rankas reikia
laikyti 160 mm atstumu nuo disko.
Naudokite su staklėmis pateiktą ruošinio veržtuvą
(a14). Tam tikro dydžio ir tam tikrų matmenų
ruošiniui gali tikti ir kitos priemonės, pavyzdžiui,
spyruokliniai, juostiniai ar C formos veržtuvai. Kad
galėtumėte geriau suveržti, kairį ir dešinį veržtuvus
galima pastumti iš šono į šoną.
16
JEI NORITE SUMONTUOTI VERŽTUVĄ
1. Įkiškite jį į skylę už kreiptuvo. Veržtuvas turi
būti nukreiptas į kampų suleidimo staklių galą.
Pasirūpinkite, kad spaustuvo strype esantis
griovelis būtų iki galo įkištas į kampų suleidimo
staklių pagrindą. Jei griovelis matyti, veržtuvas
nebus saugus.
2. Sukite veržtuvą 180° kampu kampų suleidimo
staklių priekio link.
3. Atlaisvinkite rankenėlę, kad pastumtumėte
veržtuvą aukštyn arba žemyn, tada tiksliojo
reguliavimo rankenėle tvirtai suveržkite ruošinį.
PASTABA: Pjaudami įstrižai padėkite
veržtuvą į dešinę pusę nuo pagrindo. PRIEŠ
UŽBAIGDAMI PJŪVĮ VISADA PALEISKITE DISKĄ
NEJUNGDAMI STAKLIŲ, KAD GALĖTUMĖTE
PATIKRINTI DISKO KELIĄ. PASIRŪPINKITE, KAD
VERŽTUVAS NETRUKDYTŲ VEIKTI STAKLĖMS
AR APSAUGINIAMS GAUBTAMS.
Pjovimo disko keitimas
(6A–6C, 1, 2 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Naujo pjovimo disko
dantys yra labai aštrūs, todėl jie yra
labai pavojingi.
ĮSPĖJIMAS: Sumontavę ar pakeitę
pjovimo diskus, visada patikrinkite,
ar diską visiškai uždengia apsauginis
gaubtas.
ĮSPĖJIMAS! Žinokite, kad pjovimo
diską galima keisti tik taip, kaip
nurodyta. Naudokite tik skyriuje
Techniniai duomenys nurodytus
pjovimo diskus; rekomenduojama
naudoti kat. Nr.: Rekomenduojama
naudoti DT4260.
SVARBU: Norint sumontuoti naują diską, pjovimo
galvutė turi būti aukščiausioje padėtyje. Žr. skyrių
Pjovimo staklių režimo keitimas į kampų suleidimo
staklių režimą.
1. Dešine ranka paspauskite ir laikykite
nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką (ff).
LIETUVIŲ
2. Kairiąja ranka, naudodami daugiakampį
veržliaraktį T40, sukite ir užfiksuokite pjovimo
diską.
PASTABA: Pjovimo diską fiksuojantis varžtas yra
su kairėje pusėje įtaisytu sriegiu, todėl pasukite
prieš laikrodžio rodyklę, kai norėsite atsukti.
3. Atleiskite veleno fiksavimo mygtuką, kad
sistema atsilaisvintų.
4. Nuspauskite galvutės fiksavimo atlaisvinimo
svirtį (c), kad atsilaisvintų apatinis disko
apsauginis gaubtas (g), po to kuo aukščiau
pakelkite apatinį apsauginį gaubtą.
5. Išsukite disko tvirtinimo varžtą (nn) ir nuimkite
išorinį veleno žiedą (oo). Atsargiai nuimkite
pjovimo diską.
SVARBU: Įsitikinkite, ar vidinė jungė ir abi naujo
pjovimo disko pusės yra švarios, ar ant jų nėra
dulkių.
6. Dėkite naują pjovimo diską (f) ant briaunos
(pp), padarytos ant vidinio veleno žiedo
(qq) – disko apatinio krašto dantukai turi būti
nukreipti į pjovimo staklių galinę pusę (nuo
operatoriaus).
7. Atsargiai pjovimo diską nuleiskite į jam
tinkamą padėtį ir nuleiskite apatinį pjovimo
disko apsauginį gaubtą.
8. Atgal uždėkite išorinį veleno žiedą.
9. Užveržkite pjovimo diską fiksavimo varžtą (nn),
sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę ir laikydami
nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką (ff).
10. Padėkite daugiakampį veržliaraktį į jo
saugojimo vietą.
REGULİAVİMAS
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Pjovimo disko reguliavimas
(6C pav.)
Jei paleidimo į darbą metu pjūklo pjovimo diskas
kliba, sureguliuokite kaip nurodyta toliau.
1. Atlaisvinkite išorinio veleno žiedo (oo) disko
fiksavimo varžtą (nn) ir pasukite diską (f) vieną
ketvirtąją dalį pasukimo.
2. Užveržkite disko fiksavimo varžtą ir
patikrinkite, ar diskas nebekliba.
3. Šiuos veiksmus atlikite tol, kol pašalinsite
disko klibėjimą.
Reguliavimas, naudojant
prietaisą kampų suleidimo
staklių režimu
Šios kampų suleidimo staklės yra tiksliai
sureguliuotos gamykloje. Jeigu dėl gabenimo ir
krovimo darbų arba dėl kokių nors kitų priežasčių
jį reikėtų iš naujo pareguliuoti, atlikite toliau
nurodytus pjūklo reguliavimo veiksmus. Kartą
pareguliavus, šios nuostatos turėtų likti tikslios.
PJOVIMO STAKLIŲ REŽIMO KEITIMAS
Į KAMPŲ SULEIDIMO STAKLIŲ REŽIMĄ
(1, 2 PAV.)
Pjovimo galvutės pakėlimas į aukščiausią
padėtį
– paspauskite pjovimo staklių pagrindą (w)
žemyn ir laikykite fiksavimo kaištį (cc).
– vis dar laikydami pjovimo staklių pagrindą,
atleiskite jį (nebespauskite) ir pjovimo galvutė
pakils į aukščiausią padėtį.
DISKO PATIKRINIMAS IR REGULIAVIMAS
PAGAL KREIPTUVĄ (7A, 7B, 1 PAV.)
1. Atleiskite nuožambaus pjūvio nustatymo
rankenėlę (m) ir nuspauskite nuožambaus
pjūvio skląstį (n), kad būtų atlaisvinta
nuožambio rankena (l).
2. Sukite sukiojamą pagrindą tol, kol skląstis
atsidurs 0° nuožambumo padėtyje.
Neužveržkite rankenėlės.
3. Traukite pjovimo galvutę žemyn, kol diskas
atsidurs pjovimo įpjovoje (k).
4. Dėkite kampainį (rr) ant stacionaraus pagrindo
(i), atremdami jį į diską (f).
5. Tvirtai užveržkite nuožambaus pjūvio
nustatymo rankenėlę.
ĮSPĖJIMAS: Nelieskite kampainiu
disko dantukų galiukų.
6. Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos
veiksmus:
– Atlaisvinkite nuožambio skalės varžtus (ss)
ir į kairę ar dešinę sukite skalės/nuožambio
rankeną, kol diskas stovės 90° laipsnių
kapu į kreiptuvą, kaip tai buvo išmatuota su
liniuote.
17
LIETUVIŲ
– Vėl užveržkite varžtus (ss). Šiuo metu dar
nekreipkite dėmesio į nuožambiųjų kampų
rodyklės rodmenis.
NUOŽAMBIŲ PJŪVIŲ RODYKLĖS
REGULIAVIMAS (7B PAV.)
1. Atleiskite nuožambaus pjūvio nustatymo
rankenėlę (m) ir nuspauskite nuožambaus
pjūvio skląstį (n), kad būtų atlaisvinta
nuožambio rankena (l).
2. Pastumkite nuožambio rankeną, kad
nustatytumėte nuožambaus pjūvio rodyklę (tt)
ties nuline padėtimi kaip tai parodyta 7B pav.
3. Stebėkite rodyklę (tt) ir nuožambio skalę (o).
Jeigu rodyklė nerodo tiksliai nulio, atlaisvinkite
nuožambaus pjūvio rodyklės varžtą (uu),
pasukite rodyklę, kad ji rodytų 0°, ir užveržkite
varžtą.
4. Tvirtai priveržkite nuožambio rankeną (m).
DISKO TIKRINIMAS IR REGULIAVIMAS PAGAL
PAGRINDĄ (7C, 7D, 1, 3 PAV.)
1. Atlaisvinkite įstrižojo veržiklio rankenėlę (jj).
2. Paspauskite pjovimo galvutę į dešinę ir
įsitikinkite, ar ji yra visiškai vertikali bei
užveržkite nuožulnaus veržiklio rankeną.
3. Leiskite galvutę žemyn, kol diskas atsidurs
pjovimo įpjovoje (k).
4. Atremkite kampainį (rr) į kreiptuvo (f) kairįjį
šoną ir diską (f).
ĮSPĖJIMAS: Nelieskite kampainiu
disko dantukų galiukų.
5. Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos
veiksmus:
– Atlaisvinkite įstrižojo veržiklio rankenėlę (jj)
ir į vertikalią padėtį pasukite reguliuojamo
stabdiklio varžtą (xx) (naudodami
daugiakampį veržliaraktį T30, kol pjovimo
diskas su pagrindu sudarys 90° kampą,
išmatuotą su liniuote.
– Jeigu nuožulnumo rodyklė (dd) ant
nuožulnumo skalės (ee) nerodo nulio,
atlaisvinkite varžtą (ww), kuris laiko rodyklę,
ir nustatykite rodyklę į tinkamą nulinę
padėtį.
6. Tvirtai užveržkite įstrižojo veržiklio rankenėlę
(jj).
KREIPTUVO REGULIAVIMAS (1 PAV.)
Kairiosios kreiptuvo pusės viršutinę dalį galima
reguliuoti iš kairės pusės, kad susidarytų tarpelis, ir
iš kairės pusės galima būtų pjauti 45° kampu.
18
Norėdami pareguliuoti kreiptuvą
1. Atlaisvinkite kairės pusės kreiptuvo tvirtinimo
rankenėlę (u) ir paslinkite kreiptuvą (p) į kairę
pusę.
2. Pasukite diską, nejungdami pjovimo staklių,
ir patikrinkite, ar susidaro tinkamas tarpelis.
Pareguliuokite taip, kad diskas būtų kuo arčiau
kreiptuvo, kad ruošinys galėtų maksimaliai
į jį remtis, tačiau nekliudytų rankenai judėti
aukštyn ir žemyn.
3. Tvirtai užveržkite rankenėlę.
ĮSPĖJIMAS: Kreiptuvo kreipiamasis
griovelis (t) gali užsikišti pjuvenomis.
Naudodami nestiprų suslėgtojo oro
srautą, išpūskite purvą ir dulkes iš
kreiptuvo kreipiamojo griovelio.
ĮSTRIŽOJO KAMPO TIKRINIMAS IR
REGULIAVIMAS (7C, 7D PAV.)
1. Atlaisvinkite kairės pusės kreiptuvo tvirtinimo
rankenėlę (u) ir patraukite viršutinę kairės
pusės kreiptuvo dalį iki galo į kairę.
2. Atlaisvinkite įstrižojo veržiklio rankenėlę (jj) ir
pjūklo galvutę pastumkite į iki galo kairę pusę.
Tai - 45° nuožulnaus kampo padėtis.
3. Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos
veiksmus:
– Atitinkamai įsukite arba išsukite įstrižojo
kampo reguliavimo stabdiklio varžtą (vv)
daugiakampiu veržliarakčiu T30 (dd), kol
įstrižųjų pjūvių rodyklė rodys 45° kampą.
ĮSPĖJIMAS: Kai atliksite tokius
reguliavimo darbus, patariame pjūklo
galvutę tvirtai laikyti. Taip bus lengviau
pasukti reguliuojamą varžtą.
Reguliavimo darbai naudojant
prietaisą pjovimo staklių
režimu
KAMPŲ SULEIDIMO STAKLIŲ REŽIMO
KEITIMAS Į PJOVIMO STAKLIŲ REŽIMĄ (1, 2
PAV.)
1. Nustatykite diską į 0° įstrižojo pjovimo padėtį –
nuožambio rankenėlė (m) turi būti užtvirtinta.
2. Užfiksuokite pjovimo galvutę jos žemiausioje
padėtyje, spausdami galvutės fiksavimo
atlaisvinimo svirtį (c), kad galėtumėte nuleisti
galvutę, tada pastumkite galvutės fiksavimo
kaištį (cc).
3. Norėdami sumontuoti lygiagretųjį kreiptuvą
(zz), žr. Lygiagrečiojo kreiptuvo
montavimas ir reguliavimas.
LIETUVIŲ
SKĖLIMO PEILIO REGULIAVIMAS
(8A, 8B, 1 PAV.)
Skėlimo peilis yra tinkamoje padėtyje, jeigu
jo viršus yra ne žemiau nei (x) 2 mm nuo
aukščiausiai esančio disko dantuko, o limbo
korpusas nutolęs nuo pjovimo disko dantukų galų
daugiausia per 5 mm.
1. Pakelkite pjovimo galvutę į jos aukščiausią
padėtį.
2. Nustatykite pjovimo staklių pagrindą
pusiaukelėje, kad galėtumėte pasiekit du
varžtus, kurie laiko skėlimo peilį.
3. Daugiakampiu veržliarakčiu T40 atlaisvinkite
2 varžtus (yy), kad galėtumėte pakelti arba
nuleisti skėlimo peilį.
4. Arba į viršų, ar žemyn paslinkite skėlimo peilį
(x), kol jis bus tinkamoje padėtyje.
5. Vėl tvirtai užveržkite du varžtus (yy).
PJOVIMO STAKLIŲ PAGRINDO REGULIAVIMAS
(1, 2 PAV.)
Pagrindas (w) rankiniu būdu gali būti slenkamas į
viršų arba žemyn, o reikiamas aukštis nustatomas
dvejomis fiksavimo rankenėlėmis.
1. Atlaisvinkite pagrindo fiksavimo rankenėles 1 ir
2 (bb, e), bet nenuimkite jų.
2. Nustatykite pagrindą reikiamame aukštyje.
3. Pirmiausia užveržkite pagrindo fiksavimo
rankenėlę 1 (bb), tada tinkamai fiksuokite
pagrindą pagrindo fiksavimo rankenėle 2 (e).
LYGIAGREČIOJO PJOVIMO KREIPTUVO
MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS
(9A–9C, 1 PAV.)
1. Nustatykite pjovimo staklių pagrindą (w)
žemiausioje padėtyje. Žr. skyrių Pjovimo
staklių pagrindo reguliavimas.
– Pareguliuokite kreiptuvą, kad jis būtų
lygiagretus diskui, iš disko priekio ir galo
patikrindami atstumą tarp disko ir kreiptuvo.
– Sureguliavę, priveržkite reguliavimo varžtus
ir dar kartą patikrinkite, ar kreiptuvas ir
diskas stovi lygiagrečiai.
SVARBU: Pareguliavę, sugrąžinkite disko
apsauginį gaubtą į jo pradinę padėtį.
7. Patikrinkite, ar pjovimo kreiptuvo įtaiso rodyklė
(a4) skalėje rodo nulį. Jeigu rodyklė nerodo
tiksliai nulio, atlaisvinkite pjovimo kreiptuvo
varžtą (a6), pasukite rodyklę, kad ji rodytų 0, ir
užveržkite varžtą.
Kreiptuvą galima keisti: ruošinį galima kreipti pagal
52 mm arba 8 mm paviršių, kad, pjaunant plonus
ruošinius, galima būtų naudoti stūmiklį.
SVARBU: Kiekvieną kartą pakeitę kreiptuvą,
patikrinkite, ar kreiptuvas yra lygiagretus diskui.
1. Norėdami nustatyti 8 mm arba 52 mm,
atlaisvinkite reguliavimo rankenėlę (a1) ir
ištraukite kreiptuvą (zz) iš veržimo atramos (a7).
2. Pasukite kreiptuvą ir įstumkite veržimo atramą
į angą kaip parodyta.
ĮSPĖJIMAS:
• 8 mm profilį naudokite žemiems
ruošiniams pjauti, kad tarp disko ir
kreiptuvo būtų vietos stūmimo įrankiui
įkišti.
• Kreiptuvo galas turi būti lygus su
skėlimo peilio priekiu.
Prieš pradėdami darbą
• Sumontuokite tinkamą pjovimo diską.
Nenaudokite pernelyg nusidėvėjusių diskų.
Maksimalus sukimosi greitis neturi viršyti
pjovimo disko sukimosi greičio.
2. Užmaukite pjovimo kreiptuvo įtaiso laikiklį (a3)
iš dešinės. Veržimo plokštelė užsifiksuoja už
pagrindo priekinio krašto.
• Nebandykite pjauti per daug mažų ruošinių.
3. Pakelkite disko apsauginį gaubtą ir patraukite
lygiagretųjį pjovimo kreiptuvą (zz) aukštyn iki
disko.
• Leiskite varikliui įsisukti visu greičiu, ir tik tada
pradėkite pjauti.
4. Stumkite pjovimo kreiptuvo įtaiso svirtį (a2)
žemyn, kad kreiptuvas užsifiksuotų tinkamoje
padėtyje.
5. Patikrinkite, ar kreiptuvas (zz) yra lygiagretus
pjovimo diskui.
6. Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos
veiksmus:
– Atlaisvinkite pjovimo kreiptuvo įtaiso
reguliavimo rankenėlę (a1), tvirtinančią
kreiptuvo laikiklį prie kreiptuvo atramos (a7).
• Leiskite diskui pjauti laisvai. Per daug
nespauskite.
• Patikrinkite, ar tvirtai užveržtos visos fiksavimo
rankenėlės ir veržiklių rankenos.
• Pritvirtinkite ruošinį.
• Šiomis staklėmis nepjaukite metalinių
(geležies ir plieno) medžiagų ar mūro!
Nenaudokite jokių šlifavimo diskų!
• Kai pjausite negeležines medžiagas,
visada naudokite tinkamą „DEWALT“ pjūklo
pjovimo diską, kurio nuolydžio kampas yra
-5°. Nepamirškite medžiagos įtvirtinti su
spaustuvais.
19
LIETUVIŲ
• Būtinai naudokite plokštę su įpjovomis.
Nenaudokite įrenginio, jei plokštės įpjova yra
platesnė nei 10 mm.
• Patikrinkite, ar medžiaga, kurią pjausite, yra
gerai įtvirtinta.
• Įrankį spauskite nestipriai, venkite spausti
pjūklą iš šono.
• Venkite per didelės apkrovos.
• Nuo įrenginio po naudojimosi visada nuvalykite
dulkes, kadangi tai gerina apsauginių gaubtų
veikimo efektyvumą.
• Pjaudami medieną ir medinius gaminius,
visada prijunkite specialų įrenginį,
atsižvelgdami į atitinkamas nuostatas dėl
dulkių taršos.
NAUDOJİMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Šį aparatą naudojantys Jungtinės Karalystės
piliečiai turėtų atkreipti dėmesį į „medienos
apdirbimo reglamentą 1974“ ir bet kokius šio
dokumento pakeitimus.
Įsitikinkite, kad staklės būtų pastatytos taip, kad
tenkintų ergonomines sąlygas pagrindo aukščio ir
stabilumo atžvilgiu. Staklių statymo vietą privaloma
pasirinkti taip, kad operatoriui būtų užtikrintas
geras apžvalgos laukas ir aplink stakles liktų
pakankamai vietos laisvai tvarkyti ruošinius.
Norėdami sumažinti vibraciją, užtikrinkite, kad darbo
aplinkoje temperatūra nebūtų per žema, staklės ir
priedai būtų gerai techniškai prižiūrėti, o ruošiniai
būtų tinkamo dydžio pjauti šiomis staklėmis.
Norėdami įjungti aparatą, spauskite žalią įjungimo
mygtuką.
Norėdami išjungti aparatą, spauskite raudoną
išjungimo mygtuką.
APŠVIETIMO LEMPUTĖ (16A PAV.)
Apšvietimo įjungimo/išjungimo mygtukas (d) veikia
atskirai nuo kampų suleidimo staklių įjungimo/
išjungimo mygtuko (a).
Dulkių ištraukimas (10, 1 pav.)
Šiame įrenginyje yra trys 38 mm skersmens
dulkių surinkimo angos: viena disko viršutiniame
apsauginiame gaubte (z) ir dvi apatinio gale (v).
• Atlikdami bet kokius pjovimo darbus,
prijunkite tinkamą dulkių ištraukimo prietaisą,
vadovaudamiesi atitinkamais reglamentais dėl
dulkių išmetimo į aplinką.
Pagrindiniai staklėmis
atliekami pjūviai
PJOVIMO KOKYBĖ
Bet kokio pjovinio kokybė priklauso nuo daugybės
dalykų, pvz. kokia medžiaga pjaunama. Kai norima
išgauti lygiausią pjovimą (formuojant ar atliekant
kitą tikslų darbą), naudojamas aštrus diskas
(60 dantukų) ir pjaunama lėčiau, kadangi tai
padeda pasiekti norimą rezultatą.
ĮSPĖJIMAS: Įsitikinkite, kad pjaunant
medžiaga nepasislenka; tvirtai
įtvirtinkite ją. Leiskite, kad diskas
visiškai sustotų, ir tik tada atkelkite
pjovimo galvutės rankeną. Jei ruošinio
gale lieka mažų medžio pluošto
atskalų, toje vietoje, kur bus atliekamas
pjūvis, ant medienos priklijuokite
maskavimo juostelę. Atsargiai pjaukite
per juostelę, kai baigsite, ją atsargiai
nulupkite.
PJOVIMAS NAUDOJANT KAMPŲ SULEIDIMO
STAKLIŲ REŽIMĄ
Aptvarą be apsauginio gaubto naudoti pavojinga.
Pjaunant turi būti tinkamai uždėti apsauginiai
gaubtai.
Pagrindiniai techninės priežiūros darbai
Įjungimas ir išjungimas
(1 pav.)
• Naudojant kampų suleidimo staklių režimą,
pjovimo galvutė automatiškai užfiksuojama,
kai ji yra aukščiausioje padėtyje.
Įjungimo/išjungimo jungiklis (a) turi įrengtą
atjungimo dingus elektros tiekimui funkciją:
jeigu dėl kokios nors priežasties dingtų elektros
energijos tiekimas, jungiklis yra automatiškai
išjungiamas ir jį reikia vėl įjungti.
• Suspaudus galvutės fiksavimo atlaisvinimo
svirtį, pjovimo galvutė atlaisvinama. Leidžiant
pjovimo galvutę žemyn, apatinis kilnojamas
apsauginis gaubtas įsitraukia į vidų.
20
LIETUVIŲ
• Pabaigę pjauti, niekada nebandykite sukliudyti,
kad apatinis apsauginis gaubtas grįžtų į savo
pradinę padėtį.
• Norėdami nustatyti maksimalų pjovimo aukštį,
nustatykite pjovimo galvutės pagrindą jo
aukščiausioje padėtyje.
• Pjūklas D27113 gali pjauti iki 160 mm
pločio ir 85 mm aukščio ruošinius. Tinkamus
pjovimo parametrus rasite skyriuje Techniniai
duomenys. Ruošinio ilgis niekada neturi viršyti
pagrindo pločio, kai nėra tinkamos atramos.
Ruošinio galinė dalis niekada neturėtų būti
mažiau nei 160 mm nuo pjovimo disko, kai
nenaudojami papildomi veržikliai.
• Naudodami įrenginį, rankas laikykite ne arčiau
nei per 160 mm nuo disko. Pjaunant trumpus
ruošinius (min. 160 mm į kairę arba dešinę
nuo disko), reikia naudoti ruošinių spaustuvus.
• Minimalus nupjautos medžiagos nuopjovų ilgis
– 10 mm.
• Kai pjaunami ilgesni nei pagrindo plotis
ruošiniai, reikia užtikrinti, kad ruošinys per visą
savo ilgį bus stabilus. Kyšančias ruošinio dalis
prilaikykite pagal poreikį, pvz., su pasirenkamu
ruošinio prailginimu.
• Pjaunat UPVC dalis, po pjaunama medžiaga
reikėtų padėti atraminę, iš medžio su
papildomu profiliu padarytą dalį, kad būtų
užtikrinta tinkamo lygio atrama.
Tiesus skersinis pjūvis (11, 1 pav.)
1. Atlaisvinkite fiksavimo rankenėles (bb, e) ir
nustatykite viršutinį pagrindą aukščiausioje
padėtyje. Užveržkite abi rankenėles.
2. Atleiskite nuožambaus pjūvio nustatymo
rankenėlę (m) ir nuspauskite nuožambaus
pjūvio skląstį (n), kad būtų atlaisvinta
nuožambio rankena (l).
3. Užfiksuokite nuožambumo skląstį 0° padėtyje
ir užveržkite nuožambumo rankenėlę.
4. Atremkite medžio ruošinį, kurį pjausite, į
kreiptuvą (h, p).
5. Laikykite valdymo rankenėlę (b) ir nuspauskite
galvutės fiksavimo atlaisvinimo svirtį (c), kad
galvutė būtų atlaisvinta.
Mažų ruošinių pjovimas (1 pav.)
Viršutinę kreiptuvo (p) kairės pusės dalį galima
reguliuoti, kad galima būtų maksimaliai atremti
pjaunamas mažas detales.
1. Pakelkite pjovimo galvutę į jos aukščiausią
padėtį.
2. Atlaisvinkite kairės pusės kreiptuvo veržimo
rankenėlę (u).
3. Kairįjį kreiptuvą reguliuokite kaip galima arčiau
disko.
4. Tvirtai užveržkite rankenėlę.
Nuožambūs skersiniai pjūviai (12, 1 pav.)
1. Atleiskite nuožambaus pjūvio nustatymo
rankenėlę (m) ir nuspauskite nuožambaus
pjūvio skląstį (n), kad būtų atlaisvinta
nuožambio rankena (l). Pasukite nuožambumo
rankeną į kairę ar dešinę reikiamu kampu.
2. Nuožambio skląstis automatiškai užsifiksuoja
ties 10˚, 15˚, 22,5˚, 31,62˚ ir 45˚ kampais į
kairę ir dešinę, o taip pat ties 50˚ į kairę ir
dešinę. Jeigu reikia tarpinio kampo, tvirtai
laikydami galvutę užfiksuokite reikiamą kampą
užverždami nuožulnumo rankenėlę.
3. Prieš pradėdami pjauti, visuomet patikrinkite,
ar tvirtai užfiksavote nuožulnumo rankenėlę.
4. Toliau pjaukite taip pat, kaip ir atlikdami tiesų
skersinį pjūvį.
ĮSPĖJIMAS: Nuožulniai pjaunant
medžio galą, kai lieka maža nuopjova,
dėkite ruošinį taip, kad nuopjova būtų
disko pusėje, didesniu kampu link
kreiptuvo:
kairysis nuožulnus pjovimas, nuopjova
nukreipta į dešinę
dešinysis nuožulnus pjovimas,
nuopjova nukreipta į kairę
Įstrižieji pjūviai (7D, 13, 1 pav.)
Galima nustatyti įstrižus kampus nuo 45° kairėje
iki 0° dešinėje, galima pjauti nustačius sukiojamą
pagrindą nuo nulio iki daugiausia 50° nuožulnumo
kampų kairėje arba dešinėje.
6. Įjunkite aparatą ir palaukite, kol pjovimo diskas
pasieks maksimalų savo sukimosi greitį.
1. Atlaisvinkite fiksavimo rankenėles (bb,
e) ir nustatykite pjovimo staklių pagrindą
aukščiausioje padėtyje. Užveržkite abi
rankenėles.
7. Nuleiskite galvutę, kad pjovimo diskas pjautų
per medieną ir eitų per plastikinę plokštę su
įpjova (j).
2. Atlaisvinkite kairės pusės kreiptuvo veržimo
rankenėlę (u) ir iki pat galo patraukite viršutinę
kairės pusės kreiptuvo dalį į kairę.
8. Pabaigę pjauti, išjunkite įrenginį ir palaukite,
kol pjūklo pjovimo diskas sustos, tada galvutę
grąžinkite į viršutinę ramią padėtį.
3. Atlaisvinkite įstrižumo veržiklio rankenėlę (jj)
ir nustatykite norimo įstrižumo kampą kaip
parodyta 7D pav.
21
LIETUVIŲ
4. Tvirtai užvežkite įstrižo veržiklio rankenėlę (jj).
ĮSPĖJIMAS:
5. Toliau pjaukite taip pat, kaip ir atlikdami tiesų
skersinį pjūvį.
Sudėtinis nuožambus pjūvis
• Niekuomet nestumkite ir nelaikykite
laisvosios arba nupjautos ruošinio
dalies.
Šis pjūvis – tai nuožambaus ir įstrižojo pjūvio
derinys.
• Pjaudami mažus ruošinius, visuomet
naudokitės stūmimo įrankiu.
Nustatykite įstrižumo kampą ir paskiau parinkite
nuožulnumo kampą.
PJOVIMAS NAUDOJANT PJOVIMO STAKLIŲ
REŽIMĄ
• Visuomet naudokite skėlimo peilį.
• Visuomet patikrinkite, ar skėlimo peilis ir
pjovimo diskas yra tinkamai sulyginti.
• Visuomet patikrinkite, ar nuožulnaus
pjovimo režime pjovimo staklės nustatytos ir
užfiksuotos ties 0° nuožambumo kampu.
ĮSPĖJIMAS: Nepjaukite metalo, kai
įrankis veikia šiuo režimu.
Skėlimas (14 pav.)
1. Nustatykite 0˚ įstrižumo ir nuožulnumo
kampus.
2. Nustatykite pjovimo disko aukštį,
pareguliuodami pjovimo staklių pagrindą (žr.
skyrių Pjovimo staklių pagrindo reguliavimas).
Tinkama pjovimo disko padėtis nustatoma virš
medienos paviršiaus paverčiant tris dantukus.
Patikrinkite, ar pjovimo staklių pagrindas tvirtai
nustatytas į pasirinktą aukštį.
3. Nustatykite lygiagretų kreiptuvą norimu
atstumu.
4. Laikykite ruošinį ant pagrindo, prispaudę jį prie
kreiptuvo. Laikykite ruošinį maždaug 25 mm
nuo pjovimo disko.
5. Abi rankas laikykite atokiai nuo pjovimo disko
kelio.
6. Įjunkite aparatą ir palaukite, kol pjovimo diskas
pasieks maksimalų savo sukimosi greitį.
7. Lėtai stumkite ruošinį po viršutiniu pjovimo
disko apsauginiu gaubtu, tvirtai laikydami
jį atrėmę į pjovimo kreiptuvą. Leiskite, kad
dantukai pjautų ruošinį, nestumkite jo pro
pjovimo diską jėga. Reikia išlaikyti tolygų
pjovimo disko sukimosi greitį.
8. Jeigu reikia dirbti arti pjovimo disko,
naudokitės stūmimo įrankiu (aa).
9. Pabaigę pjauti, išjunkite stakles, palaukite, kol
sustos pjovimo diskas ir ištraukite ruošinį.
22
Gabenimas (1–3 pav.)
1. Norėdami transportuoti pjūklą, nuleiskite
pjovimo staklių pagrindą bei pjovimo galvutę
į žemiausias padėtis ir įkiškite fiksavimo kaištį
(cc).
2. Patraukite nuožambio rankeną (l) į tolimiausią
dešinįjį nuožambio kampą, visiškai sustumkite
kairės pusės kreiptuvą (p) į vidų ir užfiksuokite
įstrižojo veržiklio rankeną (jj), nuleidę pjovimo
galvutę į jos žemiausią padėtį, kad įrankis būtų
kuo kompaktiškesnis.
3. Visada naudokitės įdubimais rankoms (s),
pavaizduotais 1 pav., kai norėsite pervežti
pjūklą.
ĮSPĖJIMAS: Šį aparatą visuomet
gabenkite, nustatę jį pjovimo staklių
režimu, uždėję disko viršutinį apsauginį
gaubtą. Įrenginio niekada neneškite
paėmę už apsauginio gaubto.
TECHNİNĖ PRİEŽİŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Jei pjūklo pjovimo diskas jį išjungus nesustoja
ilgiau nei 10 sekundžių, įrenginį turi apžiūrėti
“DEWALT“ remonto skyriaus darbuotojas.
LIETUVIŲ
APŠVIETIMO LEMPUTĖS LĘŠIUKO VALYMAS
(16A–16F PAV.)
Valymas
Prieš naudojimą patikrinkite, ar tinkamai veikia
viršutinis apsauginis disko gaubtas, atitraukiamas
apatinis apsauginis gaubtas ir dulkių ištraukimo
anga. Patikrinkite, ar pjuvenos, dulkės arba
ruošinio nuopjovos neužkimšo kurio nors
apsauginio gaubto arba žarnos.
Jeigu tarp pjovimo disko ir apsauginių gaubtų
užstrigtų ruošinio atplaišų, atjunkite prietaisą
nuo elektros tinklo ir vadovaukitės nurodymais,
pateiktais skyriuje Pjovimo disko keitimas.
Pašalinkite užstrigusias dalis ir vėl surinkite
pjovimo diską.
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
Norėdami, kad apšvietimo lemputė (a9) veiktų
geriausiai, reguliariai atlikite šiuos techninės
priežiūros darbus.
• Medvilniniu tamponu atsargiai nuvalykite
dulkes ir pjuvenas nuo darbinės lemputės
lęšiuko.
• NENAUDOKITE jokių tirpiklių; jie gali apgadinti
lęšiuką.
• Dulkių sankaupos gali užstoti šviesą ir kliudyti
tiksliai rodyti pjūvio liniją.
Norėdami išimti apšvietimo lemputę
1. Pakelkite pjovimo staklių pagrindą į jo
aukščiausią padėtį, tada pakelkite pjovimo
galvutę į jos aukščiausią padėtį.
2. Norėdami išimti, pasukite juodą movą (a10)
prieš laikrodžio rodyklę 1/4 pasukimo.
3. Atjunkite apšvietimo lemputės laidą (a11).
4. Daugiakampiu veržliarakčiu T30 išsukite
varžtus (a12).
5. Ištraukite šviesos diodo aliumininį korpusą ir
išimkite jį pro pagrindo apačią.
6. Nuvalykite apšvietimo lemputės lęšiuką (a13)
medvilniniu krapštuku.
7. Vėl sumontuokite į pagrindą šviesos diodo
aliumininį korpusą.
8. Sumontuokite apšvietimo lemputę, atlikdami
pirmiau aprašytus veiksmus atvirkščia eilės
tvarka.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, reguliariai nuvalykite
stalviršį.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, reguliariai valykite
dulkių surinkimo sistemą.
PLOKŠTĖS SU ĮPJOVA VALYMAS IR
PRIEŽIŪRA (15 PAV.)
Reguliariai valykite sritį už plokštės su įpjova.
Jei plokštė su įpjova susidėvi, ją reikia pakeisti.
Norėdami nuvalyti plokštę su įpjova
1. Pakelkite pjovimo galvutę į jos aukščiausią
padėtį.
2. Išsukite varžtus (a8), laikančius plokštę su
įpjova (j).
3. Išimkite plokštę su įpjova ir valykite už jos
esančią sritį.
Tepimas
Tepti gali prireikti tik jungiamąją angą (18 pav.).
Jeigu pjovimo galvutė juda nesklandžiai arba
atliekant nuožambius pjūvius atrodo, kad ji stringa,
atlikite šiuos veiksmus:
1. Atjunkite stakles.
2. Nuimkite diską (žr. skyrių Pjovimo disko
keitimas).
3. Išvalykite jungiamojoje angoje (a15) (už
veleno) susikaupusias dulkes ir pjuvenas, tada
įlašinkite į angą kelis lašus alyvos.
4. Patikrinkite, ar galvutė juda sklandžiau.
5. Vėl sumontuokite diską.
4. Vėl sumontuokite plokštę su įpjova.
5. Ranka priveržkite varžtus.
23
LIETUVIŲ
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
ATRAMA ILGIEMS RUOŠINIAMS (4 PAV.)
• Visuomet paremkite ilgus ruošinius.
• Norėdami pasiekti geresnių rezultatų,
naudokite prailgintą darbinę atramą (kk),
kuria prailginamas jūsų pjūklo pagrindas
(galite įsigyti kaip pasirenkamą priedą iš savo
pardavėjo). Ruošinius paremkite bet kokiomis
patogiomis priemonėmis, pavyzdžiui, ožiais ar
panašiais prietaisais, kad ilgi galai nenusvirtų.
DULKIŲ SURINKIMO ANGA (10 PAV.)
ĮSPĖJIMAS! Pjaudami medieną,
prijunkite tam skirtą dulkių ištraukimo
įrenginį, atsižvelgdami į atitinkamas
nuostatas dėl dulkių taršos.
Staklės D27113 turi tris dulkių surinkimo angas.
Prijunkite dulkių surinkimo įrenginį, sukurtą pagal
atitinkamas nuostatas. Išorinių prijungtų sistemų
oro srauto greitis sieks 20 m/s ±2 m/s. Oro srauto
greitis matuojamas sujungimo vamzdyje, jungties
vietoje, kai įrenginys prijungtas, bet neveikia.
PJOVIMO DISKAI
VISADA NAUDOKITE tyliau veikiančius 305 mm
(12 col.) PJOVIMO DISKUS SU 30 mm
ATRAMINĖMIS SKYLĖMIS. SŪKIAI TURI
BŪTI MAŽIAUSIAI 3500 SŪK./MIN. Niekada
nenaudokite mažesnio skersmens disko. Jis nebus
tinkamai apsaugotas. Naudokite tik kryžminio
pjūvio diskus! Nenaudokite greitam skėlimui skirtų,
kombinuotųjų diskų, ar diskų, kurių kabinimo
kampai viršija 5°.
DISKŲ APRAŠAI
NAUDOJIMO
SKERSMUO
DANTUKAI
SRITIS
Statybinės paskirties pjovimo diskai (plona
įpjova su apvadu, saugančiu nuo prilipimo)
Bendroji paskirtis 305 mm (12")
40
Ploni kryžminiai
305 mm (12")
60
pjūviai
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
24
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas.
Šio gaminio negalima išmesti kartu
su kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietos reglamentuose gali būti numatytas atskiras
elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš
savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųjų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninės priežiūros centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАСТОЛЬНАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА
D27113
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT
одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
D27113
Напряжение
питания
В
230
Тип
1
Потребляемая
мощность
Вт
1,600
Выходная
мощность
Вт
933
Макс. скорость
вращения диска об./мин. 3,300
Диаметр пильного
диска
мм
305
Диаметр посадочного
отверстия
мм
30
Толщина пильного
диска
мм
1.8
Толщина расклинивающего
ножа
мм
2
Жесткость расклинивающего
ножа
HRC
43 ±5
Время торможения
диска
сек.
<10,0
Вес
кг
20
D27113-LX
115
1
1,600
869
3,300
305
30
1.8
2
43 ±5
<10,0
20
РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
Режим торцевания
Угол скоса
(макс.)
влево
50°
50°
50°
50°
вправо
Угол наклона
(макс.)
влево
48°*
48°*
вправо
0°
0°
Макс. ширина пропила под углом 90°
при макс.
высоте 85 мм
мм
160
160
Макс. ширина пропила со скосом 45°
при макс.
высоте 85 мм
мм
110
110
Макс. ширина пропила с наклоном 45°
при макс.
высоте 55 мм
мм
160
160
* Установленный в заводских условиях угол 45°
Режим распиловки
Макс. глубина
реза
мм
0-51
LpA (звуковое
давление)
дБ(А)
97
KpА (погрешность звукового
давления K)
дБ(А)
2,9
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
109
KwA (погрешность измерения
акустической
мощности K)
дБ(А)
3,1
0-51
97
2,9
109
3,1
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 61029-1 и EN 61029-2-11:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah = м/с² 1,3 1,3
Погрешность K = м/с² 1,5 1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется не по
основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации будет
отличаться от указанной величины.
Это может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда инструмент
находился в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно уменьшить
уровень воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты оператора от
воздействия вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом и принадлежностями,
содержание рук в тепле, организация рабочего
места.
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы Zmax
0,32 Ω в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Определения:
Предупреждения безопасности
D27113
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
26
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.01.2011
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения пожара,
поражения электрическим током
и получения травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно прочтите
настоящие инструкции и сохраните их для
последующего использования.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной несчастного
случая.
2. Учитывайте особенности окружающей
среды вокруг рабочего места.
Не подвергайте инструмент воздействию
дождя. Не используйте инструмент во
влажной среде. Обеспечьте хорошую
освещенность рабочего места (250-300
Люкс). Не пользуйтесь инструментом,
если существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом с
легковоспламеняющимися жидкостями или
газами.
3. Защищайте себя от поражения
электрическим током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам).
При использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо, особенно детям,
не участвующему в производственном
процессе, касаться инструмента или
удлинительного кабеля и не допускайте
присутствия посторонних лиц в зоне
проведения работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надёжно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные инструменты
для выполнения работ, которые должны
выполняться при помощи более
мощных инструментов. Не используйте
электроинструменты, не предназначенные
для данного типа работ, например,
дисковые пилы для резки сучьев или
бревен.
8. Одевайтесь соответствующим образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне помещений
рекомендуется надевать обувь на
нескользящей подошве. Используйте
соответствующий головной убор, чтобы
спрятать длинные волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала, используйте
защитную маску или респиратор. Если
эти частицы имеют достаточно высокую
температуру, необходимо также надевать
защитный передник. Всегда используйте
средства защиты органов слуха. Всегда
надевайте защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем.
При отключении от сети питания, не
выдёргивайте вилку из розетки за кабель.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высокой температуры,
масла и держите вдали от острых
предметов и углов. Никогда не переносите
электроинструмент, держа его за кабель.
Инструмент будет работать лучше и
безопаснее при нагрузке, на которую он
рассчитан.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
12. Обеспечивайте безопасность при
работе.
По возможности используйте струбцины
или тиски для фиксации обрабатываемой
детали. Это более безопасно, чем
прижимать заготовку руками, и позволяет
освободить обе руки для управления
инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом состоянии,
что повысит эксплуатационные показатели
и сделает работу более безопасной.
Соблюдайте инструкции по смазке
и замене дополнительных
принадлежностей. Выполняйте
периодические осмотры инструмента
и, если будет обнаружено повреждение,
сдайте его на ремонт в авторизованный
сервисный центр. Ручки и выключатели
должны быть сухими, чистыми и не
содержать следов масла и консистентной
смазки.
15. Отключайте электроинструмент.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей, таких
как пильные диски, сверла и фрезы, всегда
отключайте электроинструмент
от источника питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на наличие
повреждений и при необходимости
замените его. При работе
28
электроинструментом на открытом воздухе
всегда пользуйтесь удлинительным
кабелем, предназначенным для
применения вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей, наличие
повреждённых деталей, качество монтажа
и любые другие условия, которые
могут повлиять на работу инструмента.
Поврежденные защитные кожухи или
другие неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве по
эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре.
Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить ремонт
самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей или
приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных в данном
руководстве по эксплуатации, может
привести к несчастному случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила техники
безопасности. Ремонт инструмента должен
выполняться только квалифицированным
персоналом
РУССКИЙ ЯЗЫК
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьезной травмы
пользователя.
Дополнительные правила
техники безопасности
при работе настольными
торцовочными пилами
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Данный инструмент оборудован
электрическим кабелем специальной
конфигурации (принадлежность типа М).
Замена поврежденного или неисправного
кабеля должна производиться только на
заводе-изготовителе или в авторизованном
сервисном центре DEWALT.
Перед началом работы убедитесь, что
все фиксаторы и держатели надёжно
закреплены.
Не работайте инструментом без
установленных защитных кожухов,
особенно, после смены режима. Не
используйте инструмент, если защитные
кожухи неисправны или не функционируют
должным образом.
Не держите руки рядом с пильным диском,
когда инструмент подключен к источнику
питания.
Никогда не пытайтесь быстро остановить
механизм путем прижатия какого-либо
инструмента или другого предмета
к пильному диску; это может стать
причиной несчастного случая с тяжкими
последствиями.
Перед использованием любых
принадлежностей внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Неправильное использование
принадлежностей может стать причиной
повреждения инструмента.
Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
При захвате пильных дисков или заготовок
из грубого материала используйте
держатель или надевайте перчатки.
Перед использованием инструмента,
убедитесь, что пильный диск установлен
правильно.
Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении. Следите за
остротой заточки пильного диска.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не используйте никаких монтажных
элементов при установке пильного диска
на шпиндель. См. скорость вращения
дисков в технических характеристиках.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали (HSS).
Не используйте треснувшие или
поврежденные диски.
Выведите пильный диск из пропила
в заготовке, прежде чем отпускать
выключатель.
Перед выполнением распила с наклоном,
убедитесь, что рычаг пильной головки
надёжно зафиксирован.
Не заклинивайте никакими предметами
крыльчатку вентилятора для удерживания
вала двигателя.
Защитный кожух пильного диска
автоматически поднимается при опускании
рычага вниз и опускается путем поднятия
рычага. Защитный кожух можно поднимать
вручную при установке или демонтаже
пильных дисков, а также для осмотра
пилы. Никогда не поднимайте защитный
кожух диска вручную, если инструмент не
выключен.
Следите, чтобы окружающее пространство
вокруг электроинструмента всегда было
чистым, не допускайте скапливания
опилок или щепок.
Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий двигателя
и отсутствие в них щепок.
Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда
станок еще работает, а пильная головка
находится в рабочем положении.
При выполнении торцовочных, наклонных
или комбинированных резов регулируйте
положение скользящего углового упора
для обеспечения зазора, оптимального
для конкретного применения.
Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а резак
находится в рабочем положении.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30
Перед работой убедитесь, что инструмент
помещен на ровную устойчивую
поверхность.
Никогда не используйте для резания
легких сплавов, в особенности магния.
Не используйте абразивные или алмазные
диски.
В случае поломки или выхода инструмента
из строя немедленно выключите
инструмент и отключите его от источника
питания.
Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние инструмента,
чтобы предотвратить использование
поврежденного станка другими
пользователями.
При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия подачи
в процессе распила, выключите
инструмент и отключите его от источника
питания. Удалите заготовку и убедитесь,
что пильный диск вращается свободно.
Снова включите инструмент и начните
новый распил с уменьшенным усилием
подачи.
Всегда стойте слева или справа от линии
пропила.
Обеспечьте достаточное общее или
местное освещение.
Убедитесь, что оператор прошел
специальное обучение по использованию,
регулировке и эксплуатации инструмента.
Всегда выключайте инструмент,
оставляемый без присмотра.
При распиловке древесины подсоединяйте
пилу к устройству пылесборника. Всегда
принимайте во внимание факторы,
влияющие на образование пыли:
- Тип обрабатываемого материала (при
распиловке древесно-стружечной плиты
образуется больше пыли, чем при
распиловке древесины);
- Правильная регулировка пильного диска;
- Убедитесь, что местная вытяжная
вентиляция, так же как вытяжные
шкафы, отражатели и желоба, настроены
должным образом;
- Скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства должна
быть не ниже 20 м/с.
Убедитесь, что все диски и фланцы
чистые, а стороны втулки с накаткой
расположены вплотную к диску. Затяните
с усилием гайку распорного кольца.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Следите, чтобы пильный диск оставался
остро заточенным и правильно
установленным.
Убедитесь, что скорость, обозначенная
на пильном диске, не ниже скорости,
обозначенной на пиле.
Не пытайтесь подключать инструмент
к какому-либо источнику питания, кроме
сети с обозначенным напряжением.
Не наносите смазку на пильный диск во
время его вращения.
Следите, чтобы позади станка не было
посторонних лиц.
Для личной безопасности всегда
монтируйте инструмент на рабочем столе,
используя болты диаметром 8 мм и длиной
80 мм.
Для выполнения прямых поперечных
резов правильно отрегулируйте положение
левой направляющей, чтобы зазор между
пильным диском и направляющей не
превышал 5 мм.
Подсветка служит для освещения
заготовки и не является
предохранительным устройством.
Во время транспортировки убедитесь, что
верхняя часть пильного диска полностью
закрыта верхним защитным кожухом.
Дополнительные правила
безопасности при
использовании инструмента
в режиме распиловочного
станка
•
•
•
•
Замените пластину для пропила, когда она
износится.
Запрещается использовать пилу без
пластины для пропила.
Никогда не производите распил, если
снят расклинивающий нож и/или верхний
защитный кожух.
Максимальный разрез заготовки
для обработки данным станком без
использования дополнительной опоры:
- Высота 51 мм х ширина 500 мм х длина
700 мм.
- Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным столом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не используйте никакие другие пильные
диски, кроме дисков, обозначенных
в разделе «Технические
характеристики». Проверьте, что толщина
расклинивающего ножа не превышает
ширины реза пильного диска и не меньше
толщины самого пильного диска.
Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении, а зубья
направлены в сторону передней части
станка.
Перед началом каждой операции
проверяйте, что все зажимные рукоятки
надёжно затянуты.
Убедитесь, что расклинивающий нож
установлен на правильном расстоянии от
диска – не более 5 мм.
Держите руки вне траектории хода
пильного диска.
Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
Всегда используйте толкатель. Никогда не
пилите заготовки, размер которых меньше
30 мм.
Всегда используйте в работе толкатель
и следите за тем, чтобы в ходе резания
Ваши руки находились на расстоянии не
менее 160 мм от пильного диска.
Всегда держите неиспользуемый толкатель
в предназначенном для него месте.
Во время работы не пытайтесь достать
что-либо за пильным диском.
Не становитесь на верхнюю поверхность
инструмента.
Не держите и не переносите инструмент за
верхний защитный кожух.
Правильно регулируйте положение
параллельной направляющей с целью
исключения контакта с верхним защитным
кожухом.
Следите, чтобы стол распиловочного
станка был надёжно зафиксирован на
выбранной высоте.
Никогда не используйте станок для
обработки любых материалов, кроме
древесины.
Не используйте данный инструмент для
выполнения пазов, выборки и канавок.
При работе в режиме распиловочного
станка всегда проверяйте, что рычаг
пильной головки надёжно зафиксирован
на месте. Работайте инструментом, только
когда стол зафиксирован в горизонтальном
положении.
Дополнительные правила
безопасности при
использовании инструмента
в режиме торцовочной пилы
•
•
•
•
•
При работе в режиме торцевания
убедитесь, что верхняя часть пильного
диска полностью закрыта. Ни в коем
случае не снимайте верхний защитный
кожух диска при использовании
инструмента в режиме торцовочной пилы.
Никогда не распиливайте заготовки короче
250 мм.
Максимальный разрез заготовки
для обработки данным станком без
использования дополнительной опоры:
- Высота 85 мм х ширина 160 мм х длина
550 мм.
- Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным столом.
Всегда надёжно закрепляйте заготовку.
Не заменяйте светодиод ни на
какой другой тип. Ремонт должен
выполняться только производителем
или в авторизованном сервисном центре
DEWALT.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании пил:
-
Травмы в результате касания
вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
-
Ухудшение слуха.
-
Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
-
Риск получения травмы при смене диска.
-
Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
-
Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
-
Риск получения травмы находящимися
рядом людьми от отброшенных обрезков
заготовки.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
-
Риск несчастных случаев, к которым могут
привести отлетающие металлические
частицы в случае врезания
в направляющую.
-
Опасность возникновения пожара
вследствие высокой концентрации пыли,
возникающей при нерегулярной уборке
рабочего места.
-
Риск возникновения неуправляемых
ситуаций при работе в условиях
окружающей температуры ниже -10 °С
или выше +45 °С.
На образование шума влияют следующие
факторы:
-
вид разрезаемого материала
-
тип пильного диска
-
прилагаемое усилие.
На степень запыленности влияют следующие
факторы:
-
изношенность пильного диска
-
скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства ниже 20 м/с
-
неточная подача заготовки
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Предостерегающий знак.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации
Место захвата для переноски.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 2)
Код даты (ii), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
Например:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Настольная торцовочная пила
1 Пильный диск*
1 Параллельная направляющая в сборке
(А5, Рис. 9А)
32
1 Верхний защитный кожух
1 Толкатель*
1 Шестигранный гаечный ключ Т30*
1 Шестигранный гаечный ключ Т40*
1 Зажим для заготовки
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертёж инструмента в разобранном виде
* В сборке с торцовочной пилой
•
Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
•
Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-4)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроинструмент
или какую-либо его деталь. Это
может привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
РИС. 1
a. Пусковой выключатель
b. Рабочая рукоятка
c. Рычаг фиксации верхнего положения
пильной головки
d. Выключатель подсветки
e. Рукоятка блокировки стола 2
f. Пильный диск
g. Подвижный нижний защитный кожух диска
h. Правая направляющая
i. Станина
j. Пластина для пропила
k. Пластина для пропила
l. Поворотная консоль с рукояткой для
установки угла скоса
m. Рукоятка установки угла скоса
n. Фиксатор угла скоса
o. Градуированная шкала угла скоса
p. Левая направляющая (скользящая)
q. Монтажные отверстия
r. Короткая ножка
s. Выемка для захвата рукой
t. Направляющий паз
u. Зажимная рукоятка левой направляющей
РУССКИЙ ЯЗЫК
v.
Нижние переходники для подключения
устройства пылеудаления
w. Стол распиловочного станка
x. Расклинивающий нож
y. Верхний защитный кожух
z. Верхний переходник для подключения
устройства пылеудаления
РИС. 2
aa. Толкатель
ab. Рукоятка блокировки стола 1
ac. Фиксатор головки
ad. Указатель шкалы угла наклона
ae. Градуированная шкала угла наклона
af. Кнопка блокировки шпинделя
ag. Шестигранный гаечный ключ Т30
ah. Шестигранный гаечный ключ Т40
ai. Код даты
РИС. 3
aj. Зажимная рукоятка фиксатора наклона
Дополнительные принадлежности
РИС. 4
ak. Опора для длинных заготовок, DE7023-XJ,
DE7033-XJ
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша настольная торцовочная пила
D27113 предназначена для выполнения
профессиональных работ. Данный инструмент
отличается высокой точностью и может быть
легко и быстро настроен для выполнения
поперечных распилов, распилов под углом или
со скосом, а также комбинированных резов.
Данный инструмент разработан для
использования с пильными дисками
диаметром 305 мм с зубьями
с твердосплавными напайками для
профессиональных работ, предназначенными
для распила древесины и аналогичных
материалов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные настольные торцовочные
пилы являются профессиональными
электроинструментами. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ
детям прикасаться к инструменту. Неопытные
пользователи должны использовать данный
инструмент под руководством опытного
инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте данный
инструмент только по назначению.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 61029, что
исключает потребность
в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента
(см. раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки,
а также перед проведением
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
ремонта. Убедитесь, что пусковой
выключатель находится в положении
ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Распаковка изделия
Аккуратно извлеките станок из упаковки.
Хранение крепёжных
инструментов (Рис. 2)
монтажная поверхность была ровной.
Во избежание качания электропилы
на опорной плоскости, подложите под
одну из опорных лап тонкие обрезки
распиливаемого материала, до полной
стабилизации электропилы на опорной
плоскости.
Установка верхнего
защитного кожуха
(Рис. 5А, 5В)
1
Шестигранный гаечный ключ Т30 (gg)
1
Шестигранный гаечный ключ Т40 (hh)
Верхний защитный кожух диска (у) имеет
конструкцию, позволяющую быстро и легко
прикреплять кожух к расклинивающему ножу
(х), как только инструмент переводится
в положение распиловочного станка.
•
Убирайте инструменты на хранение
каждый раз, когда Вы ими пользовались
для сборки или регулирования.
1. Ослабьте болт защитного кожуха (ll)
и оставьте гайку защитного кожуха (mm)
в шестигранной выемке.
В комплект поставки станка входят следующие
инструменты:
Закрепление электропилы
на рабочем столе (Рис. 1)
•
Все 4 опорные лапы (r) имеют отверстия
(q), предназначенные для крепления к
рабочему столу. Имеются отверстия 2-х
различных диаметров, для возможности
использования различных винтов
(шурупов). Можно использовать любые
из этих отверстий, не обязательно
использовать их все. Рекомендуется
использовать болты диаметром 8 мм
и длиной 80 мм. Пила должна быть
надёжно закреплена на рабочем столе
во избежание смещения. Для повышения
мобильности электропилы, ее можно
установить на листе фанеры толщиной
минимум 12,5 мм, который затем может
быть закреплен на рабочем столе или
перенесен и установлен в других местах.
•
При установке электропилы на листе
фанеры убедитесь, что монтажные винты
не выступают снизу. Лист фанеры должен
плотно прилегать к рабочему столу.
При установке электропилы на любой
рабочей поверхности, закрепляйте ее
только на лапах (r) в местах расположения
крепёжных отверстий. Крепление в какомлибо другом месте может нарушить
нормальную работу пилы.
•
Во избежание заклинивания и неточной
работы, проследите за тем, чтобы
34
2. Удерживая кожух в горизонтальном
положении, совместите паз в задней части
кожуха с расклинивающим ножом.
3. Опустите защитный кожух на
расклинивающий нож так, чтобы болт
вошел в прорезь.
4. Вставьте в отверстие болт и затяните его
шестигранным гаечным ключом Т30. Зубья
нового пильного диска очень острые
и могут представлять опасность.
5. Не затягивайте слишком туго. Верхний
защитный кожух должен свободно падать,
закрывая диск.
Зажим заготовки
(Рис. 17А, 17В)
ВНИМАНИЕ: До выполнения
реза зафиксированная на месте,
сбалансированная
и поддерживаемая заготовка по
завершении реза может прийти
в разбалансированное состояние.
Неуравновешенная нагрузка может
стать причиной наклона пилы или
места, на котором она закреплена
- рабочего стола или верстака. При
выполнении резов, которые могут
привести к неуравновешенной
нагрузке, надёжно закрепляйте
заготовку и проследите, чтобы пила
была крепко прикреплена болтами
к устойчивой поверхности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
В противном случае, повышается
риск получения травмы.
ВНИМАНИЕ: Каждый раз при
использовании зажима ножка зажима
всегда должна упираться
в основание пилы. Всегда
закрепляйте заготовку только на
основании пилы, и больше ни на
каком другом месте рабочей зоны.
Убедитесь, что ножка зажима не
упирается в край основания пилы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если во время
реза Ваши руки должны находиться
в пределах 160 мм от пильного
диска, всегда используйте зажим,
чтобы обеспечить контроль
в управлении инструментом
и снизить риск повреждения
заготовки и получения травмы.
Используйте зажим (а14), входящий
в комплект поставки Вашего инструмента.
В зависимости от размера и формы заготовки
можно также использовать вспомогательные
средства, такие как пружинные струбцины,
брусковые зажимы или зажимные скобы.
При установке зажима направляющую можно
передвинуть в сторону.
УСТАНОВКА ЗАЖИМА
1. Вставьте зажим в отверстие позади
направляющей. Зажим должен быть
обращен к задней стороне пилы.
Убедитесь, что канавка на штанге
зажима полностью вошла в основание
торцовочной пилы. Если канавка видна,
зажим установлен неправильно.
2. Поверните зажим на 180º в сторону
передней части торцовочной пилы.
3. Для регулировки зажима вверх или вниз
ослабьте рукоятку; для надёжного зажатия
заготовки используйте рукоятку тонкой
настройки.
ПРИМЕЧАНИЕ: При распиле с наклоном
устанавливайте зажим с правой стороны
основания пилы. ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ
ХОД ДИСКА, ПЕРЕД ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, ВСЕГДА
СНАЧАЛА ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРОБНЫЕ
РАЗРЕЗЫ (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ
ИНСТРУМЕНТЕ). УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЖИМ
НЕ МЕШАЕТ ДЕЙСТВИЯМ ПИЛЫ ИЛИ
ЗАЩИТНЫХ КОЖУХОВ.
Смена пильного диска
(Рис. 1, 2, 6А-6С)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что пусковой
выключатель находится в положении
ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Зубья нового пильного
диска очень острые и могут
представлять опасность.
ВНИМАНИЕ: После установки или
замены диска всегда проверяйте,
что диск надёжно закрыт защитным
кожухом.
ВНИМАНИЕ! Устанавливайте
пильный диск только в соответствии
с данными инструкциями.
Используйте только диски,
обозначенные в разделе
«Технические характеристики».
Номер по каталогу: DT4260
(рекомендуется).
ВАЖНО: При установке нового пильного
диска диск должен быть максимально
поднят. См. раздел «Переход из положения
торцовочной пилы в положение
распиловочного станка».
1. Правой рукой нажмите и удерживайте
кнопку блокировки шпинделя (ff).
2. Используя шестигранный ключ Т40, левой
рукой поверните и зафиксируйте на месте
пильный диск.
ПРИМЕЧАНИЕ: Крепёжный винт пильного
диска имеет левую резьбу, поэтому, чтобы
ослабить винт, поворачивайте его по часовой
стрелке.
3. Отпустите кнопку блокировки шпинделя,
разблокируя всю систему.
4. Нажмите рычаг фиксации верхнего
положения пильной головки (c), чтобы
деблокировать нижний защитный кожух
(g), затем поднимите нижний защитный
кожух на максимальную высоту (до упора).
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Удалите крепёжный болт пильного диска
(nn) и наружный фланец (оо). Аккуратно
снимите пильный диск.
Регулировки для положения
торцовочной пилы
ВАЖНО: Убедитесь, что внутренний фланец
и обе поверхности нового диска чистые и не
покрыты опилками.
Ваша торцовочная электропила точно
настроена на заводе-изготовителе. Если
после транспортировки или вследствие других
причин возникла необходимость в повторной
регулировке, следуйте приведенным ниже
указаниям. Настоятельно рекомендуется
настроить электропилу один раз, затем эти
настройки не должны изменяться.
6. Установите новый пильный диск (f) на
буртик (pp) внутреннего фланца (qq), следя
за тем, чтобы острия зубьев нижней части
пильного диска были направлены
в сторону тыльной части электропилы
(в направлении от оператора).
7. Осторожно установите диск на место
и опустите нижний защитный кожух.
8. Установите на место наружный фланец.
9. Удерживая нажатой одной рукой кнопку
блокировки шпинделя (ff), другой рукой
затяните с усилием крепёжный болт (nn),
поворачивая его в направлении против
часовой стрелки.
10. Уберите шестигранные гаечные ключи
в место их хранения.
РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что пусковой
выключатель находится в положении
ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск
инструмента может привести к
получению травмы.
Регулировка пильного диска
(Рис. 6C)
Если вы замечаете биение пильного диска
при запуске и остановке, отрегулируйте диск
следующим образом:
1. Ослабьте винт крепёжный болт (nn) для
наружного фланца (оо) и поверните диск (f)
на четверть оборота.
2. Снова затяните крепёжный винт диска
и проверьте диск на биение.
3. Повторяйте эти шаги, пока биение не
исчезнет.
36
ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ТОРЦОВОЧНОЙ
ПИЛЫ В ПОЛОЖЕНИЕ РАСПИЛОВОЧНОГО
СТАНКА (РИС. 1, 2)
Установка пильной головки в самом
верхнем положении
-
Опустите вниз стол распиловочного станка
(w) и вытяните кнопку фиксатора головки
(сс).
-
Удерживая стол распиловочного станка,
ослабьте прижимное давление и позвольте
пильной головке самостоятельно
подняться на полную высоту.
Проверка и регулировка диска
относительно направляющей (Рис. 1, 7A, 7B)
1. Ослабьте рукоятку установки угла скоса
(m) и нажмите на фиксатор угла скоса (n),
освобождая консоль с рукояткой (l).
2. Качайте рукоятку консоли, пока затвор
не остановит ее в положении 0°. Не
затягивайте маховичок.
3. Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила (k).
4. Приложите угольник (rr) горизонтально
к станине (i) и вертикально к плоскости
пильного диска (f).
5. Затяните с усилием рукоятку установки
угла скоса.
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
6. При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
-
Ослабьте винты (ss) градуированной
шкалы угла скоса и двигайте
градуированную шкалу совместно
с поворотным столом с рукояткой влево
или вправо, чтобы измеренный по
угольнику угол между пильным диском
и направляющей составил 90°.
РУССКИЙ ЯЗЫК
-
Затяните винты (ss). На данном этапе
положение указателя угла скоса не имеет
значения.
РЕГУЛИРОВКА УКАЗАТЕЛЯ УГЛА СКОСА
(РИС. 7В)
1. Ослабьте рукоятку установки угла скоса
(m) и нажмите на фиксатор угла скоса (n),
освобождая консоль с рукояткой (l).
2. Двигайте консоль, устанавливая указатель
(tt) на отметке 0°, как показано на рисунке 7В.
3. Контролируйте положение указателя угла
скоса (tt) и градуированной шкалы (o).
Если указательная стрелка не указывает
точно на ноль, ослабьте винт указателя
(uu), передвиньте указатель до точного
указания 0°, после чего затяните винт.
4. Затяните с усилием рукоятку установки
угла скоса (m).
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДИСКА
ОТНОСИТЕЛЬНО СТОЛА (РИС. 1, 3, 7С, 7D)
1. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (jj).
2. Переведите пильную головку вправо,
убедившись, что она расположена
полностью вертикально, и затяните
зажимную рукоятку.
3. Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила (k).
4. Прижмите угольник (rr) к левой
направляющей и к пильному диску (f).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
5. При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
- Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (jj) и поворачивайте стопорный
винт регулировки вертикального
положения (xx) (используя шестигранный
винт Т30) влево или вправо, пока
измеренный по угольнику угол между
пильным диском и столом не составит
90°.
РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (РИС. 1)
Верхняя часть левой направляющей может
быть отрегулирована по левому краю для
обеспечения зазора, который позволит
наклонять пилу на 45° влево.
Чтобы отрегулировать направляющую
1. Ослабьте зажимную рукоятку левой
направляющей (u) и передвиньте
направляющую (р) влево.
2. Не включая электропилу, проверьте зазор
между пильным диском и направляющей.
Отрегулируйте направляющую таким
образом, чтобы она располагалась
наиболее близко к пильному диску,
обеспечивая максимальную поддержку
заготовки и не препятствуя движению
рукоятки вверх или вниз.
3. Завинтите с усилием рукоятку.
ВНИМАНИЕ: Направляющий паз (t)
может засориться опилками. Сжатым
воздухом под низким давлением
прочистите от засора направляющий
паз.
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛА
НАКЛОНА (РИС. 7С, 7D)
1. Ослабьте винт левой направляющей
(u) и сдвиньте верхнюю часть левой
направляющей насколько возможно влево.
2. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (jj) и переместите головку пилы
влево до упора. При этом угол наклона
будет равен 45°.
3. При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
- Используя шестигранный ключ Т30,
заворачивайте или выкручивайте
стопорный винт регулировки угла наклона
(v v), чтобы указатель шкалы угла
наклона (dd) установился напротив
риски 45°.
ВНИМАНИЕ: Во время выполнения
этих регулировок желательно
придерживать пильную головку.
Это облегчит поворачивание
регулировочных винтов.
- Если указатель наклона (dd) не указывает
на ноль градуированной шкалы (ee) угла
наклона резака, ослабьте установочный
винт (ww) и установите указательную
стрелку на ноль.
- Крепко затяните зажимную рукоятку
фиксатора наклона (jj).
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулировка положения
распиловочного станка
УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
(РИС. 1, 9А-9С)
ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ТОРЦОВОЧНОЙ
ПИЛЫ В ПОЛОЖЕНИЕ РАСПИЛОВОЧНОГО
СТАНКА (РИС. 1, 2)
1. Установите распиловочный стол (w)
в нижнее положение. См. раздел
«Регулировка распиловочного стола».
1. Установите диск в положение 0°
поперечного реза при заблокированной
рукоятке установки угла скоса (m).
2. Сдвиньте кронштейн направляющей
(а3) с правой стороны. Зажимная планка
приходит в контакт за передним краем
стола.
2. Нажав на рычаг фиксации (с), опустите
пильную головку и зафиксируйте ее
в нижнем положении, затем нажмите на
фиксатор головки (сс), вгоняя его на место.
3. Поднимите защитный кожух диска
и придвиньте параллельную
направляющую (zz) вплотную к пильному
диску.
3. Установку параллельной направляющей
(zz) см. в разделе «Установка
и регулировка параллельной
направляющей».
4. Опустите рычаг кронштейна
направляющей (а2) вниз, фиксируя
направляющую на месте.
РЕГУЛИРОВКА РАСКЛИНИВАЮЩЕГО НОЖА
(РИС. 1, 8А, 8В)
5. Проверьте параллельность направляющей
(zz) относительно плоскости диска.
При правильном положении расклинивающего
ножа (х) его кончик не должен быть ниже, чем
на 2 мм от самого высокого зуба лезвия диска,
а его корпус должен находиться в радиусе
максимум 5 мм от кончиков зубьев лезвия
диска.
6. При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
1. Установите пильную головку в самое
высокое положение.
2. Отодвиньте стол распиловочного станка,
открывая доступ к двум крепёжным винтам
расклинивающего ножа.
- Ослабьте регулировочную рукоятку
кронштейна направляющей (а1),
крепящую кронштейн направляющей
к ее опоре (а7).
- Отрегулируйте направляющую
параллельно пильному диску, измеряя
расстояния от направляющей к передней
и задней частям диска.
3. Шестигранным ключом Т40 ослабьте
2 винта (уу), чтобы передвинуть
расклинивающий нож вверх или вниз.
- По окончании регулировки затяните
регулировочную рукоятку
и снова проверьте параллельность
направляющей к пильному диску.
4. Подвигайте расклинивающий нож (х)
вверх–вниз, добиваясь правильного
положения.
ВАЖНО: По окончании регулировки верните
защитный кожух диска в его исходное
положение.
5. Надёжно затяните оба винта (уу).
7. Проверьте, что указатель кронштейна
направляющей (а4) указывает на нулевую
отметку на шкале. Если указатель не
указывает точно на ноль, ослабьте
винт кронштейна направляющей (a6),
передвиньте указатель до точного указания
0°, после чего затяните винт.
РЕГУЛИРОВКА РАСПИЛОВОЧНОГО СТОЛА
(РИС. 1, 2)
Стол (w) поднимается и опускается вручную
и удерживается в нужном положении с
помощью двух фиксирующих рукояток.
1. Ослабьте рукоятки блокировки стола 1 и 2
(bb, e), но не извлекайте их из резьбы.
2. Установите стол на требуемой высоте.
3. Сначала затяните рукоятку 1 (bb), затем
зафиксируйте стол в нужном положении,
затянув рукоятку 2 (е).
38
Направляющая является двухсторонней:
заготовку можно подавать по 52-мм или
по 8-мм стороне, что позволяет применять
толкатель при продольном распиливании
тонких заготовок.
ВАЖНО: Каждый раз при смене
направляющей, проверяйте параллельность
направляющей относительно плоскости диска.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Для стороны 8 мм или 52 мм ослабьте
регулировочную рукоятку (а1) и выдвиньте
направляющую (zz) из зажимной опоры
(а7).
•
Чтобы нижний защитный кожух
функционировал должным образом, после
каждого использования инструмента
удаляйте с него пыль и обрезки.
2. Переверните направляющую и вдвиньте
зажимную опору в паз, как показано на
рисунке.
•
При пилении древесины и изделий
из дерева всегда подключайте
пылеудаляющее устройство,
разработанное в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
ВНИМАНИЕ:
Распиливайте низкие заготовки,
установив профиль 8 мм, что
позволит вставлять толкатель
между диском и направляющей.
● Задний конец направляющей
должен находиться на одном
уровне с передней частью
расклинивающего ножа.
●
Подготовка к эксплуатации
•
Установите пильный диск
соответствующего типа. Не используйте
чрезмерно изношенные пильные диски.
Максимальная скорость инструмента не
должна превышать предельно допустимую
скорость пильного диска.
•
Не пытайтесь распиливать очень мелкие
детали.
•
Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
•
Перед началом резки дождитесь, пока
двигатель наберет полные обороты.
•
Убедитесь, что все фиксаторы и зажимы
надёжно закреплены.
•
Надёжно закрепляйте обрабатываемую
заготовку.
•
Не используйте эту пилу для резки чёрных
металлов (чугун и сталь) или камня! Не
используйте абразивные диски!
•
Для работы по цветным металлам всегда
выбирайте соответствующий пильный
диск DEWALT с углом заточки -5°. Надёжно
закрепляйте заготовку при помощи
зажима.
•
Обязательно используйте пластину для
пропила. Не используйте инструмент, если
щель пропила шире 10 мм.
•
Убедитесь, что распиливаемая заготовка
надёжно закреплена на месте.
•
Не оказывайте повышенное давление
на инструмент и не прилагайте боковое
усилие к пильному диску.
•
Избегайте перегрузки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что пусковой
выключатель находится в положении
ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Пользователи в Великобритании
должны соблюдать «нормативы по
деревообрабатывающему оборудованию
от 1974 г.» и все последующие дополнения.
Убедитесь, что инструмент расположен удобно
и правильно с точки зрения высоты стола
и устойчивости. Место установки инструмента
должно быть выбрано с учетом хорошего
обзора для оператора и достаточного
свободного пространства, позволяющего
работать с заготовкой без каких-либо
ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации проследите,
чтобы температура в рабочей зоне не была
слишком низкой, инструмент и насадки были
хорошо отрегулированы, а размер заготовки
подходил для данного инструмента.
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
Включение и выключение
(Рис. 1)
Клавиша пускового выключателя (а) имеет
функцию отключения при исчезновении
или сильном понижении напряжения: если
подача электрического тока по какойлибо причине прервется, для включения
инструмента необходимо будет заново нажать
выключатель.
ленты. Выполните пропил через
ленту, затем тщательно удалите ее.
РАБОТА В РЕЖИМЕ ТОРЦЕВАНИЯ
Опасно работать без защитного кожуха.
Защитный кожух обязательно должен быть
установлен при резании.
Общие указания
•
В режиме торцовочной пилы пильная
головка автоматически фиксируется
при установке в верхнее «парковочное»
положение.
•
Нажатие рычага фиксации приводит
к разблокировке пильной головки. При
перемещении пильной головки вниз
убирается подвижный нижний защитный
кожух.
•
Никогда не мешайте нижнему защитному
кожуху возвращаться в его исходное
положение после того, как Вы завершите
рез.
•
Для выполнения резов на максимально
возможной высоте, установите
распиловочный стол в самое высокое
положение.
•
Пила D27113 может резать заготовки
шириной до 160 мм и высотой до 85 мм.
Режущую способность см. в разделе
«Технические характеристики». При
распиливании длинной заготовки,
выходящей за край основания пилы,
всегда нужно пользоваться специальными
опорами. Концы заготовки, которые
находятся на расстоянии более 160 мм
от диска, должны всегда закрепляться
дополнительными зажимами.
•
В процессе работы держите руки на
расстоянии не менее 160 мм от пильного
диска. При распиливании коротких
заготовок (минимум 160 мм слева или
справа от диска) необходимо пользоваться
дополнительным зажимом.
•
Минимальная длина обрезков материала
– 10 мм.
•
При распиливании заготовки, длина
которой превышает длину стола,
обеспечьте устойчивость заготовки по всей
ее длине. Выступающие части заготовки
необходимо поддерживать, например,
с помощью поставляемых по отдельному
заказу удлинительных наборов.
•
При распиливании секций из UPVC под
материал необходимо подкладывать
Чтобы включить инструмент, нажмите на
зеленую кнопку запуска.
Чтобы выключить инструмент, нажмите на
красную кнопку останова.
ПОДСВЕТКА (РИС. 16А)
Кнопка включения подсветки (d) не зависит от
пускового выключателя (а) торцовочной пилы.
Пылеудаление (Рис. 1, 10)
Инструмент оснащён тремя переходниками
диаметром 38 мм для подключения устройств
пылеудаления. Один расположен на верхнем
защитном кожухе (z), два других – в нижней
части инструмента (v).
•
Во время операций по пилению
всегда подключайте пылеудаляющее
устройство, разработанное в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
Основные типы резов
КАЧЕСТВО РАСПИЛА
Чистота любого среза зависит от ряда
факторов, например, от материала
распиливаемой заготовки. Если при
фасонных и аналогичных особо точных
работах требуется наиболее чистый
распил, рекомендуется использовать остро
заточенный пильный диск (с 60-ю зубьями
с твердосплавными напайками) и применять
более медленную подачу при резании.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы
заготовка во время пиления не
двигалась, надёжно фиксируйте ее.
Каждый раз, прежде чем поднять
пильную головку, ждите полной
остановки пильного диска. Если от
концевой части обрабатываемой
заготовки отщепляются небольшие
волокна, наклейте на древесину
в области распила полоску липкой
40
РУССКИЙ ЯЗЫК
поддерживающий деревянный профиль,
чтобы заготовка находилась на уровне,
удобном для распиливания.
Прямой поперечный рез (Рис. 1, 11)
1. Ослабьте рукоятки блокировки стола (bb,
е) и передвиньте стол в самое высокое
положение. Затяните обе рукоятки.
2. Ослабьте рукоятку установки угла скоса
(m) и нажмите на фиксатор угла скоса (n),
освобождая поворотный стол с рукояткой
(l).
3. Установите зажим на позицию 0°
и затяните рукоятку установки угла скоса.
4. Прижмите деревянную заготовку,
подлежащую распилу, к направляющей
(h, р).
5. Возьмитесь за рабочую рукоятку (b)
и нажмите на рычаг фиксации (с), чтобы
разблокировать пильную головку.
6. Включите станок и подождите, пока диск
достигнет максимальных оборотов.
7. Опустите пильную головку, чтобы пильный
диск распилил древесину и вошел в паз
пластмассовой пластины для пропила (j).
8. По окончании пиления выключите станок
и ждите, пока пильный диск полностью
не прекратит движение, затем верните
пильную головку в исходное (верхнее)
положение.
Распиливание коротких заготовок (Рис. 1)
Верхняя часть левой направляющей (р) может
регулироваться для создания максимальной
поддержки коротких заготовок при их
распиливании.
1. Установите пильную головку в самое
высокое положение.
2. Ослабьте зажимную рукоятку левой
направляющей (u).
3. Установите левую направляющую как
можно ближе к пильному диску.
4. Завинтите с усилием рукоятку.
Косой поперечный рез (Рис. 1, 12)
1. Ослабьте рукоятку установки угла скоса
(m) и нажмите на фиксатор угла скоса (n),
освобождая поворотный стол с рукояткой
(l). Передвиньте рукоятку установки угла
скоса влево или вправо на нужный угол.
так и вправо, а также на 50° влево
и вправо. Если требуется промежуточный
угол, крепко держите пильную головку
и зафиксируйте её в нужном положении,
затянув рукоятку установки угла скоса.
3. Каждый раз перед началом работы
проверяйте надёжность затяжки зажимной
рукоятки.
4. Далее действуйте как при прямом
поперечном резе.
ВНИМАНИЕ: При отпиливании под
углом конца деревянной заготовки,
положите заготовку так, чтобы
отрезанная часть была со стороны
диска, которая больше отклонена
от направляющей:
левый срез под углом
- отходы справа
правый срез под углом
- отходы слева.
Пиление с наклоном (Рис. 1, 7D, 13)
Угол наклона может быть задан от 45° слева
до 0° вправо и может быть установлен
с помощью рукоятки для установки угла скоса
между нулем и максимум 50° вправо или
влево.
1. Ослабьте рукоятки блокировки стола (bb,
е) и передвиньте стол в самое высокое
положение. Затяните обе рукоятки.
2. Ослабьте зажимную рукоятку левой
направляющей (u) и сдвиньте верхнюю
часть левой направляющей (р) насколько
возможно влево.
3. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (jj) и установите нужный угол
наклона, как показано на рисунке 7D.
4. Крепко затяните зажимную рукоятку (jj).
5. Далее действуйте как при прямом
поперечном резе.
Комбинированное пиление
Комбинированное пиление является
комбинацией пиления под углом и под
наклоном. Установите требуемый угол наклона
и затем установите угол скоса.
2. Фиксатор угла скоса позволяет
автоматически устанавливать угол наклона
на 10°, 15°, 22,5°, 31,62° и 45° как влево,
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
РАБОТА В РЕЖИМЕ РАСПИЛОВОЧНОГО
СТАНКА
•
Всегда устанавливайте расклинивающий
нож.
•
Всегда проверяйте, что расклинивающий
нож и защитный кожух диска находятся на
одной линии.
•
Всегда проверяйте, что торцовочная
пила установлена и зафиксирована
в позиции 0°.
ВНИМАНИЕ: Не работайте по
металлу в этом режиме.
Продольное пиление (Рис. 14)
1. Установите углы скоса и наклона 0˚.
2. Настройте высоту пильного диска,
отрегулировав распиловочный стол (см.
раздел «Регулировка распиловочного
стола»). При правильном положении
над поверхностью деревянной заготовки
будут находиться 3 зуба пильного диска.
Следите, чтобы стол распиловочного
станка был надёжно зафиксирован на
выбранной высоте.
3. Установите параллельную направляющую
на требуемом расстоянии.
4. Положите заготовку на поверхность стола
и прижмите к направляющей. Поместите
заготовку на расстоянии приблизительно
25 мм от пильного диска.
5. Следите за тем, чтобы Ваши руки
находились на безопасном расстоянии
от диска.
6. Включите станок и подождите, пока диск
достигнет максимальных оборотов.
7. Медленно двигайте заготовку под верхний
защитный кожух диска, крепко прижимая
ее к направляющей. Дайте зубьям диска
врезаться и больше не прилагайте к
заготовке никаких усилий. Диск будет
вращаться с постоянной скоростью.
8. Не забывайте пользоваться толкателем
(аа) при приближении к диску.
9. По окончании пиления выключите станок
и ждите, пока пильный диск полностью
не прекратит движение, затем удалите
заготовку.
ВНИМАНИЕ:
Никогда не подталкивайте и не
держите свободную или отпиленную
сторону заготовки.
42
Всегда пользуйтесь толкателем при
резании коротких заготовок.
Переноска (Рис. 1-3)
1. Для переноски пилы опуститие
распиловочный стол и пильную головку
в самое низкое положение и нажмите на
фиксатор (сс), вгоняя его на место.
2. Для получения наименьших транспортных
габаритов электропилы, передвиньте
поворотную консоль с рукояткой (l) на
самую крайнюю правую установку угла
скоса, вдвиньте левую направляющую
(р) полностью внутрь и заблокируйте
зажимную рукоятку фиксатора наклона (jj)
при нахождении пильной головки в самом
нижнем положении.
3. Для переноса электропилы используйте
только выемки (s) для захвата рукой,
изображенные на Рис. 1.
ВНИМАНИЕ: Всегда переносите
инструмент в режиме
распиловочного станка
с установленным верхним защитным
кожухом пильного диска. Никогда не
переносите инструмент, держа его за
защитный кожух.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что пусковой
выключатель находится в положении
ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Если пильный диск не останавливается
в течение 10 секунд после выключения
инструмента, направьте станок на техническое
РУССКИЙ ЯЗЫК
обслуживание в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
ЧИСТКА И УХОД ЗА ПЛАСТИНОЙ ДЛЯ
ПРОПИЛА (РИС. 15)
Регулярно очищайте поверхность под
пластиной для пропила. В случае износа
пластины для пропила, ее следует заменить.
Чистка
Перед эксплуатацией инструмента
внимательно исследуйте верхний защитный
кожух диска, подвижный нижний защитный
кожух диска, а также переходники для
подключения устройств пылеудаления,
чтобы убедиться, что они функционируют
должным образом. Убедитесь, что опилки,
пыль или обрезки заготовки не блокируют
перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе «Смена пильного диска». Удалите
застрявшие частицы и установите на место
пильное полотно.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз и респиратор
утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие
агрессивные химические средства
для очистки неметаллических
деталей инструмента. Эти
химикаты могут ухудшить свойства
материалов, примененных в данных
деталях. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом.
Не допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь инструмента; ни
в коем случае не погружайте какуюлибо часть инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, регулярно
очищайте верхнюю часть стола.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, регулярно
очищайте систему для сбора пыли.
Чистка пластины для пропила
1. Установите пильную головку в самое
высокое положение.
2. Выкрутите винты (а8) крепления пластины
для пропила (j).
3. Снимите пластину для пропила и очистите
поверхность, к которой она крепится.
4. Установите на место пластину для
пропила.
5. Вручную затяните винты.
ЧИСТКА ЛИНЗ ПОДСВЕТКИ (РИС. 16А-16F)
Для эффективной работы подсветки (а9)
регулярно проводите её техническое
обслуживание.
•
Ватной палочкой аккуратно и тщательно
прочищайте линзы подсветки от пыли
и грязи.
•
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ растворители любого
типа - они могут повредить линзы.
•
Скопление пыли может блокировать
подсветку, что повлияет на точность
указания линии реза.
Извлечение подсветки
1. Поднимите распиловочный стол в самое
высокое положение, затем установите
пильную головку в самое высокое
положение.
2. Поверните чёрную муфту (а10) на четверть
оборота в направлении против часовой
стрелки и отсоедините её.
3. Извлеките провода (а11) из подсветки.
4. Используя шестигранный ключ Т30,
удалите винты (а12).
5. Сдвиньте алюминиевый корпус
светодиодной подсветки и снимите его
с внутренней стороны стола.
6. Ватной палочкой прочистите линзы
подсветки (а13).
7. Установите на место алюминиевый корпус
светодиодной подсветки.
8. Смонтируйте подсветку, следуя
приведённым выше указаниям в обратном
порядке.
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
УСТРОЙСТВА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ (РИС. 10)
Смазка
Смазка может понадобиться только для
соединительного паза (Рис. 18).
Если движение пильной головки утратило
мягкость или она заедает во время
выполнения резов со скосом, выполните
следующие действия:
1. Отсоедините пилу от источника питания.
2. Снимите пильный диск (см. раздел «Смена
пильного диска»).
3. Очистите соединительный паз (а15),
расположенный под шпинделем, от пыли
и стружки, затем нанесите на паз
несколько капель смазки.
4. Проверьте степень мягкости движения
пильной головки.
5. Установите на место пильный диск.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ
ДЛИННЫХ ЗАГОТОВОК (РИС. 4)
•
Всегда используйте опору для длинных
заготовок.
•
Для достижения наилучших результатов
используйте дополнительную опору
для заготовок (kk), увеличивая ширину
стола Вашей пилы (опору можно купить
у Вашего торгового представителя
как дополнительный аксессуар). Для
поддержки длинных заготовок используйте
любые удобные приспособления, такие
как пильные козлы или подобные им
устройства, препятствующие выступу
длинных концов.
44
ВНИМАНИЕ! По возможности
используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное в
соответствии с действующими
нормативами, касающимися
выбросов пыли.
Модель D27113 поставляется с тремя
переходниками для подключения устройства
пылеудаления.
Подключите устройство для сбора пыли,
разработанное в соответствии
с действующими нормативами. Скорость
воздушного потока от подключенных внешних
систем должна составлять 20 м/с +/-2 м/с. Эта
скорость должна измеряться
в точке соединения вентиляционного канала
с инструментом (в точке соединения),
инструмент должен быть подключен, но не
должен при этом работать.
ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ
диаметром 305 мм со сниженным уровнем
шума и с ПОСАДОЧНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
диаметром 30 мм. НОМИНАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ ДИСКА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ
НИЖЕ 3500 об/мин. Никогда не используйте
диски меньшего диаметра. Они не будут
закрываться защитным кожухом должным
образом. Используйте только диски для
поперечного распила! Не используйте диски,
предназначенные для быстрого продольного
распила, комбинированные диски или диски,
угол зубьев которых превышает 5°.
ОПИСАНИЕ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
ПРИМЕНЕНИЕ ДИАМЕТР
КОЛ-ВО
ДИСКА
ЗУБЬЕВ
Пильные диски по строительным
материалам (тонкая пластина
с анти-пригарной окантовкой)
Общее
305 мм
40
применение
Точные
305 мм
60
поперечные
резы
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00211919 - 11-07-2013
45
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising