EGBL148 | Black&Decker EGBL148 HAMMER DRILL Type H1 instruction manual

402111-90 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
EGBL148
EGBL188
A
B
C
D
E
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Maşina dumneavoastră de găurit / înşurubat
Black & Decker a fost concepută pentru operaţiuni
de înşurubare şi de găurire în lemn, metal, materiale
plastice şi zidărie moale. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
3.
a.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate
în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică"
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă
infl amabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este în contact cu
suprafeţele împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
e.
f.
g.
4.
a.
3
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la utilizare şi respectaţi
de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de
existenţa acestuia.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
6.
a.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Acest lucru va asigura folosirea în siguranţă al uneltei de lucru.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru maşini de găurit şi maşini
de găurit cu percuţie
♦
♦
♦
♦
♦
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
specificat de către producător. Un încărcător
adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate
genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună
cu acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror
alţi acumulatori poate genera riscuri de vătămare
şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum
agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi
sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate determina
arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil
să fi e evacuat lichid din acumulator; evitaţi
contactul cu acesta. În cazul în care survine
contactul accidental, clătiţi cu apă. În cazul în
care lichidul intră în contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă, medicul. Lichidul evacuat din
baterie poate cauza iritaţii sau arsuri.
♦
♦
♦
♦
4
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi în
cazul utilizării maşinilor de găurit cu impact.
Expunerea la zgomot poate determina pierderea
auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate împreună cu unealta. Pierderea controlului poate
determina vătămări personale.
Ţineţi unealta electrică departe de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care accesoriul de debitat poate
atinge cabluri ascunse. Tăierea unui cablu sub
tensiune de către accesoriul de debitat ar putea
determina scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea
electrocuta operatorul.
Ţineţi unealta electrică departe de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care dispozitivul de strângere
poate atinge cabluri ascunse. Contactul dispozitivelor de strâns cu un cablu sub tensiune ar putea
determina scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea
electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Înainte de perforarea pereţilor, podelelor sau plafoanelor, verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Evitaţi atingerea vârfului unui burghiu imediat după
efectuarea unei găuri deoarece acesta ar putea fi
fierbinte.
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate
şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de
către o persoană responsabilă pentru siguranţa
lor. Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Riscuri reziduale
♦
♦
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
♦
♦
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, discurilor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade
prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la
intervale regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei
(exemplu:- prelucrarea lemnului, în special
a stejarului, fagului şi PFL.)
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu unealta.
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător".
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Staţii de încărcare
♦
Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru a încărca acumulatorul din unealta împreună
cu care a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea
exploda, determinând vătămări şi daune.
♦
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.
♦
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦
Nu desfaceţi încărcătorul.
♦
Nu perforaţi încărcătorul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru
utilizare în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii. Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi
unitatea de încărcare cu o priză normală de
alimentare.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita orice pericol.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Comutator de reglare a vitezei
2. Cursor înainte/înapoi
3. Selector de mod / inel de reglare a cuplului de
strângere
4. Mandrină
5. Selector viteză
6. Port burghiu
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
Fig. A
7.
8.
9.
Acumulatorii
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
5
Acumulator
Încărcător
Indicator de încărcare
Asamblare
cărcare (9) rămâne aprins. Încărcătorul şi acumulatorul
pot fi rămâne conectate pe o perioadă nedeterminată.
LED-ul se va aprinde pe măsură ce încărcătorul încarcă
treptat acumulatorul.
♦
Încărcaţi acumulatorii descărcaţi în decurs de o
săptămână după descărcarea acestora. Durata de
viaţă a acumulatorilor se va diminua considerabil
dacă sunt depozitaţi descărcaţi.
Avertisment! Înainte de asamblare, scoateţi acumulatorul din unealtă.
Montarea si demontarea acumulatorului
(fig. B)
♦
♦
Pentru a monta acumulatorul (7), aliniaţi-l cu baza
de pe unealtă. Glisaţi acumulatorul în bază şi
împingeţi până când face clic pe poziţie.
Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi pe butonul
de detaşare (10) extrăgând în acelaşi timp acumulatorul afară din bază.
Menţinerea acumulatorului în încărcător
Încărcătorul şi acumulatorul pot fi lăsate conectate cu
LED-ul aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul
va menţine acumulatorul pregătit şi încărcat complet.
Montarea şi demontarea unui burghiu sau
a unui cap de şurubelniţă
Selectarea direcţiei de rotire (fig. C)
Pentru operaţii de găurire şi pentru strângerea şuruburilor, utilizaţi rotirea în direcţia înainte (în sensul acelor
de ceasornic). Pentru slăbirea şuruburilor sau pentru
eliberarea unui burghiu blocat, folosiţi direcţia înapoi
(în sens invers acelor de ceasornic).
♦
Pentru a selecta direcţia de rotire înainte, împingeţi
cursorul înainte/înapoi (2) la stânga.
♦
Pentru a selecta direcţia de rotire înapoi, împingeţi
cursorul înainte/înapoi la dreapta.
♦
Pentru a bloca unealta, aduceţi cursorul înainte/
înapoi în poziţia centrală.
Această unealtă este prevăzută cu o mandrină fără
cheie pentru a permite schimbarea uşoară a burghielor.
♦
Blocaţi unealta aducând cursorul înainte/înapoi (2)
în poziţia centrală.
♦
Deschideţi mandrina (4) rotind partea din faţă cu
o mână şi ţinând partea din spate cu cealaltă mână.
♦
Introduceţi tija burghiului în mandrină şi strângeţi
bine mandrina.
Unealta se livrează cu un cap dublu de şurubelniţă în
compartimentul pentru burghie (6).
♦
Pentru a scoate capul de şurubelniţă din compartimentul pentru burghie, ridicaţi-l din canelură.
♦
Pentru a depozita burghiul, împingeţi-l cu fermitate
în suport.
Selectarea modului de funcţionare sau
a cuplului de strângere (fig. D)
Această unealtă este prevăzută cu un inel pentru
selectarea modului de funcţionare şi a cuplului de
strângere a şuruburilor. Şuruburile mari şi materialele
dure de prelucrat necesită un cuplu de strângere mai
mare decât şuruburile mici şi materialele de prelucrat
moi. Inelul dispune de o gamă amplă de setări pentru
a se potrivi aplicaţiei dvs.
♦
Pentru efectuarea operaţiilor de găurire în lemn,
metal şi materiale plastice, setaţi inelul (3) în poziţia
de găurire, aliniind simbolul cu marcajul.
♦
Pentru înşurubare, reglaţi inelul la setarea dorită.
În cazul în care nu cunoaşteţi care ar fi setarea
adecvată, procedaţi în felul următor:
Setaţi inelul (3) la cel mai mic cuplu de strângere.
Strângeţi primul şurub.
În cazul în care mandrina se blochează înainte
de obţinerea rezultatului dorit, măriţi setarea
inelului şi continuaţi strângerea şurubului.
Repetaţi până când obţineţi setarea corectă.
Folosiţi setarea respectivă pentru restul şuruburilor.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitaţi.
Avertisment! Înainte de efectuarea găurilor în pereţi,
podele sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor
şi ţevilor.
Încărcarea acumulatorului (fig. A)
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă
putere pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior.
Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest
lucru este normal şi nu indică o problemă.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
Notă: Încărcătorul nu va încărca o baterie dacă
temperatura celulei este sub aproximativ 10 °C
sau peste 40 °C. Bateria trebuie să fi e lăsată în
încărcător, iar acesta va începe automat încărcarea
atunci când temperatura celulei creşte sau scade.
♦
Pentru a încărca acumulatorul (7), introduceţi-l
în încărcător (8). Acumulatorul se va potrivi în
încărcător doar într-o anumită poziţie. Nu forţaţi.
Asiguraţi-vă că acumulatorul este aşezat corect în
încărcător.
♦
Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.
Indicatorul de încărcare (9) va lumina intermitent.
Încărcarea este completă atunci când indicatorul de în-
Găurirea în zidărie (fig. D şi E)
♦
Pentru efectuarea operaţiilor de găurire în zidărie,
setaţi inelul (3) în poziţia de găurire cu percuţie,
aliniind simbolul cu marcajul.
♦
Împingeţi selectorul de viteză (5) înainte, spre
partea frontală a uneltei (în viteza a doua).
Selectorul de viteză (fig. E)
♦
Pentru efectuarea operaţiilor de găurire în metal
sau de înşurubare, împingeţi selectorul de viteză
6
♦
(5) în spate, spre partea posterioară a uneltei (în
viteza 1-a).
Pentru efectuarea operaţiilor de găurire în metale
altele decât oţel, împingeţi selectorul de viteză (5)
înainte, spre partea frontală a uneltei (în viteza
a doua).
♦
Protejarea mediului înconjurător
Găurire/înşurubare
♦
♦
♦
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Deschideţi în mod regulat mandrina şi bateţi-o uşor
pentru a îndepărta praful din interior.
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Selectaţi rotirea înainte sau înapoi folosind cursorul
înainte/înapoi (2).
Pentru a porni unealta, apăsaţi butonul de pornire/
oprire (1). Viteza uneltei depinde de cât de mult
apăsaţi butonul.
Pentru a opri unealta, eliberaţi butonul.
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Găurirea
♦
Apăsaţi întotdeauna uşor în linie dreaptă cu burghiul.
♦
Exact înainte ca burghiul să iasă pe partea cealaltă
prin piesa de prelucrat, reduceţi presiunea exercitată pe unealtă.
♦
Utilizaţi o bucată de lemn pentru a susţine piesele
de lucrat ce se pot crăpa.
♦
Utilizaţi burghie cu şurub de ghidare atunci când
efectuaţi găuri de diametru mare în lemn.
♦
Utilizaţi burghie tip HSS atunci când efectuaţi găuri
în metal.
♦
Utilizaţi burghie pentru zidărie atunci când efectuaţi
găuri în zidărie cu duritate redusă.
♦
Utilizaţi un lubrifiant atunci când efectuaţi găuri în
alte metale decât fonta şi alama.
♦
Faceţi un semn cu ajutorul unui dorn în centrul
găurii de efectuat pentru a îmbunătăţi precizia de
execuţie.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Înşurubarea
♦
Utilizaţi întotdeauna un cap de şurubelniţă de tipul
şi dimensiunile corecte.
♦
În cazul în care şuruburile sunt dificil de strâns,
încercaţi să aplicaţi o cantitate mică de soluţie de
spălat sau de săpun pe post de lubrifiant.
♦
Ţineţi întotdeauna unealta şi capul de şurubelniţă
în linie dreaptă cu şurubul.
Acumulatorii
Acumulatorii Black & Decker pot fi reîncărcaţi
de multe ori. La sfârşitul duratei lor de viaţă
utilă, eliminaţi acumulatorii acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
Întreţinerea
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi
de curăţarea în mod regulat.
♦
♦
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în
afara curăţării în mod regulat.
Avertisment! Scoateţi acumulatorul înainte de efectuarea oricăror operaţii de întreţinere asupra uneltei.
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
7
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l
din unealtă.
Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili.
Duceţi-i la orice agent de reparaţii autorizat sau la
un centru local de colectare.
Specificaţii tehnice
EGBL148
(H1)
Tensiune
Vc.c. 14,4
Turaţie în gol
min -1 0-450/
0-1500
Cuplu maxim
Nm 14/36
Capacitate mandrină mm 10
Capacitate maximă
de găurire în oţel/
lemn/zidărie
mm 10/25/10
Încărcător
Tensiune
de alimentare
Tensiune
Curent
Timp aprox.
de încărcare
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
axe) conform cu EN 60745:
Găurire cu percuţie în beton (ah, ID) 11 m/s2, marjă (K)
1,5 m/s2, Găurire în metal (ah, D) < 2,5 m/s2, marjă (K)
1,5 m/s2, Înşurubare fără percuţie (ah, s) < 2,5 m/s2,
marjă (K) 1,5 m/s2
EGBL188
(H1)
18
0-400/
0-1350
17/38
10
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
10/25/10
EGBL148/EGBL188
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specificaţiile tehnice" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
905902** typ. 1
Vc.a. 100 – 240
VC.C. 8 – 20
mA 400
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker
la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
h 3-5
Acumulator
Tensiune
Capacitate
Tip
Vc.c.
Ah
BL1114
14,4
1,1
Li-Ion
BL1314
14,4
1,3
Li-Ion
BL1514
14,4
1,5
Li-Ion
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Acumulator
Tensiune
Capacitate
Tip
Vc.c.
Ah
BL1118
18
1,1
Li-Ion
BL1318
18
1,3
Li-Ion
BL1518
18
1,5
Li-Ion
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
22/01/2013
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 87,4 dB(A), marjă (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 98,4 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
8
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker .
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00206773 - 02-05-2013
9
10
E16458
7
7
8
7
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
www.2helpU.com
1
EGBL148 - EGBL188
2
5
6
12 - 12 - 12
3
4
H1
TYPE
Download PDF

advertising