DCS310 | DeWalt DCS310 CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

533222-92 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DCS310
1. ábra
g
b
c
d
i
h
a
f
e
k
j
2. ábra
3. ábra
b
2
4. ábra
5. ábra
k
j
7. ábra
6. ábra
c
8. ábra
3
9C ábra
9A ábra
f
e
g
9B ábra
10. ábra
11. ábra
12. ábra
13A ábra
13B ábra
4
10,8 V-OS FORGATHATÓ KARDFŰRÉSZ,
DCS310
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokévi tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Akkumulátor típusa
Maximális leadott teljesítmény
Üresjárati sebesség
Lökethossz
Súly (akkumulátor nélkül)
W
min-1
mm
kg
DCS310
10,8
1/2
Li-ion
140
0–2700
14,3
1,2
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
74
3
85
3
(hangnyomás)
(toleranciafaktor)
(hangteljesítményszint)
(toleranciafaktor)
VDC
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
Deszka vágásánál
ah,B =
m/s²
8,5
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok
vibráció kibocsátási értékei összehasonlíthatók.
Az érték felhasználható a vibrációnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más alkalmazásokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Akkumulátor
DCB123
Akkumulátor típusa Li-ion
Feszültség VAC
10,8
Kapacitás
Ah
1,5
Súly
kg
0,2
DCB125
Li-ion
10,8
1,3
0,2
Töltő
Hálózati
feszültség VAC
Akkumulátor típusa
Akkumulátorok
35 perc
hozzávetőleges
(1,3 Ah)
töltési ideje
Súly
kg
DCB100
230 V
Li-ion
40 perc
(1,5 Ah)
DCB127
Li-ion
10,8
2,0
0,2
65 perc
(2,0 Ah)
0,30
Töltő
DCB105
Hálózati
230 V
feszültség VAC
Akkumulátor típusa
Li-ion
Akkumulátorok
25 perc
30 perc
40 perc
hozzávetőleges
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
töltési ideje
55 perc
70 perc
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Súly
kg
0,49
Töltő
DCB107
Hálózati
feszültség VAC
230 V
Akkumulátor típusa
Li-ion
Akkumulátorok
60 perc
70 perc
90 perc
hozzávetőleges
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
töltési ideje
140 perc
185 perc
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Súly
kg
0,29
5
Töltő
DCB112
Hálózati
feszültség VAC
230 V
Akkumulátor típusa
Li-ion
Akkumulátorok
40 perc
45 perc
60 perc
hozzávetőleges
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
töltési ideje
90 perc
120 perc
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Súly
kg
0,36
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amper, hálózati
EK és Írország
230 V-os szerszámok 3 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
útmutató
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshezvezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
lehetséges veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DCS310
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
6
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2013.11.1.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS ÚTMUTATÁSOKAT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa ki jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra
járókat tartsa távol a munkaterülettől.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának megfelelő legyen. Soha
ne alakítsa át a csatlakozódugaszt.
Földelt elektromos szerszámhoz ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti
(nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő
fali aljzatok használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel,
például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel vagy hűtőszekrénnyel. Ha
a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés
veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja
az elektromos szerszámokat. Ha víz
kerül az elektromos szerszám belsejébe,
megnövekszik az áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a hálózati kábellel.
Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet,
és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata növeli az áramütés
veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az
elektromos szerszámot, kültéri
használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel
csökkenti az áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
az elektromos biztonság növelhető
egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. RCD
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig
arra, amit tesz. Használja a józan
eszét. Ne használja a készüléket, ha
fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Viseljen személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések (például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
c)
d)
e)
f)
g)
védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Győződjön meg róla,
hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt
állapotban van, mielőtt az áramforrásra
csatlakoztatja. Ne hordozza a feszültség
alatt lévő szerszámot ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel az balesethez vezethet.
Távolítsa el a szerszámról a beállításhoz
használt kulcsot vagy csavarkulcsot.
Forgó alkatrészen felejtett kulcs a gép
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és
egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a készüléket, még váratlan
helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot.
Ne hordjon ékszert vagy laza
ruházatot munkavégzés közben.
Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza
ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Ha a készüléken megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy
a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és
használja ezeket munka közben.
Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
b) Ne használja a gépet, ha a kapcsoló
nem működőképes. Bármely
kéziszerszám használata, amely nem
irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
c) Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha
nem használja azt; mielőtt változtatna
a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél, valamint a termék
tárolása előtt. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
d) Ügyeljen a készülék megfelelő
tárolására. Ha nem használja
7
e)
f)
g)
a készüléket, tartsa száraz, gyermekek
elől gondosan elzárt helyen, és ne
engedje, hogy olyan személyek
használják, akik nem ismerik
a szerszámot vagy ezen útmutatásokat.
Az elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek,
nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. ennek
a használati útmutatónak megfelelően
használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Nem az adott célra készült
elektromos szerszám használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse
az akkumulátort. Az a töltő, amely
alkalmas egy bizonyos típusú akkumulátor
töltésére, másik típusú akkumulátornál
tűzveszélyt okozhat.
b) A szerszámot csak a kifejezetten hozzá
készült akkumulátorral használja.
Másfajta akkumulátor használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
c) Amikor nem használja, tartsa távol az
akkumulátort minden fémes tárgytól,
például tűzőkapcsoktól, érméktől,
kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amely
az érintkezőket rövidre zárhatná. Az
akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között az
akkumulátorból szivároghat folyadék;
kerülje a vele való érintkezést.
Ha véletlenül érintkezésbe került
8
a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha
a szemébe került, ezenkívül forduljon
orvoshoz is. Az akkumulátorból kiömlő
folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
6) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám
folyamatos biztonságát.
Kiegészítő biztonsági
figyelmeztetések
kardfűrészekhez
• Az elektromos szerszámot csak
a szigetelt fogási felületeinél tartsa, ha
azzal olyan műveletet végez, amelynél
a tartozék rejtett kábeleket érhet. Ha
a vágótartozék áram alatt lévő vezetéket ér,
az elektromos szerszám fémalkatrészei is
áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
• MINDIG viseljen porvédő maszkot.
A porszemcsék légzési nehézséget és
sérülést okozhatnak.
• SOHA ne kapcsolja be a szerszámot, ha
a fűrészlap a munkadarabban megszorult
vagy érintkezik a munkadarab anyagával.
• Kezét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
Soha ne tegye kezét a vágási terület
közelébe.
• Különösen óvatos legyen, amikor
fejmagasság felett vág, és különösen
ügyeljen a fejmagasság feletti
vezetékekre, amelyek sokszor nem is
láthatók. Számítsa ki előre a lehulló ágak és
törmelék útját.
• Ne dolgozzon a szerszámmal hosszú
ideig egyfolytában. A szerszám által okozott
vibráció maradandó sérülést okozhat az
ujjain, a kezén és a karján. Viseljen kesztyűt,
hogy kezét kipárnázza, munka közben
gyakran tartson pihenőket, és szabjon határt
a napi munkaidőnek.
A SZERSZÁM BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
• Soha ne próbálja az ujjaival megállítani
a fűrészlapot a fűrész kikapcsolása után.
• A fűrészt csak kikapcsolt állapotában tegye le
az asztalra vagy a munkapadra. A fűrészlap
kikapcsolás után még egy ideig jár.
FŰRÉSZELÉSKOR
DÁTUMKÓD HELYE
• Amikor kifejezetten favágásra tervezett
fűrészlapot használ, még a munka
megkezdése előtt távolítson el minden szöget
és egyéb fémtárgyat a munkadarabból.
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód
a készülék burkolatának felületébe van
nyomtatva, az akkumulátor és a szerszám
találkozásánál.
• Amikor csak lehetséges, rögzítse
biztonságosan a munkadarabot leszorítókkal
és satukkal.
Példa:
• Ne próbáljon túl apró munkadarabokat
fűrészelni.
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
• Ne hajoljon túlságosan előre. Mindig
ügyeljen, hogy biztosan álljon a lábán,
különösen állvány vagy létra használata
esetén.
• Mindig mindkét kezével tartsa a fűrészt.
• Görbületek és zsebek vágásához adaptált
kialakítású fűrészlapot használjon.
A FŰRÉSZLAP ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉJE
• Csak az ebben a kezelési útmutatóban
megadott műszaki jellemzőknek megfelelő
fűrészlapot használjon.
• Csak tökéletes állapotú éles fűrészlapot
használjon; a repedt vagy meggörbült
fűrészlapot azonnal el kell dobni és ki kell
cserélni.
• Ellenőrizze, hogy a fűrészlap biztonságosan
van-e rögzítve.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A munka közben felforrósodott tartozékok
miatti égési sérülés veszélye.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A készüléken lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
2014 XX XX
Gyártás éve
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez
a kézikönyv aDCB100, DCB105, DCB107 és
DCB112 típusú akkumulátortöltő fontos biztonsági
és használati útmutatásait tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvasson el a töltőn,
az akkumulátoron és a terméken minden
útmutatást és biztonsági figyelmeztető jelzést.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés
veszélye. A sérülésveszély
csökkentése érdekében csak
DEWALT akkumulátort töltsön ezzel
a töltővel. Más típusú akkumulátor
szétrobbanhat, személyi sérülést és
anyagi kárt okozva.
VIGYÁZAT: Ügyeljen a gyermekekre,
hogy ne játszhassanak
a szerszámmal.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos
körülmények között az áram alatt
lévő akkumulátortöltő érintkezőit
idegen tárgyak rövidre zárhatják.
A töltő üregeitől az áramot jól vezető
idegen anyagokat távol kell tartani;
ide tartoznak a teljesség igénye
nélkül a következők: csiszolás után
visszamaradó por, fémforgács,
acélgyapot, alumínium fólia és más
felgyülemlett fémrészecskék. Mindig
húzza ki a töltőt a konnektorból,
amikor nincs benne akkumulátor.
Tisztítás előtt húzza ki a töltő
tápkábelét a konnektorból.
• NE próbálja az akkumulátort olyan töltővel
tölteni, amely ebben a kézikönyvben
nem szerepel. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezek a töltők rendeltetésszerűen
kizárólag DEWALT akkumulátorok
töltésére használhatók. Minden más célú
9
felhasználásuk tüzet vagy akár halálos
áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• A töltőt ne a kábelénél, hanem
a dugaszánál fogva húzza ki
a konnektorból. Így kisebb lesz a kábel és
a dugasz sérülésének veszélye.
• Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. Nem
megfelelő hosszabbító kábel használata tüzet
vagy akár halálos áramütést is okozhat.
• Ne helyezzen a töltő tetejére semmilyen
tárgyat, és ne helyezze a töltőt puha
felületre, mert eltorlaszolódhatnak
a szellőzőnyílások, és a készülék belseje
túlmelegedhet. Hőt kibocsátó tárgyaktól
távolra helyezze a töltőt. A töltő a készülékház
tetején és alján lévő szellőzőnyílásokon át
szellőzik.
• Ne használja a töltőt sérült kábellel vagy
dugasszal — ezeket azonnal cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el a készüléket egy
megbízott márkaszervizbe.
Töltőkészülékek
A DCB100, DCB105, DCB107 és DCB112
töltőkkel 10,8 voltos Li-ion akkumulátorokat
tölthet.
Ezeket a töltőket nem kell beállítani; úgy terveztük
őket, hogy a lehető legegyszerűbben legyenek
kezelhetők.
Töltési folyamat (2. ábra)
1. Az akkumulátor behelyezése előtt
csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő
konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort (j) a töltőbe.
A piros (töltésjelző) fény villogása jelzi, hogy
a töltés megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos
piros fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen
feltöltődött, használhatja vagy a töltőben is
hagyhatja.
TARTSA SZEM ELŐTT: A Li-ion akkumulátorokat
az első használat előtt teljes mértékben töltse
fel a maximális teljesítményük és élettartamuk
érdekében.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
• Ne szerelje szét a töltőt; hanem jutassa
el egyik hivatalos márkaszervizbe, ha
bármilyen oknál fogva karbantartásra
vagy javításra szorul. A helytelen
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
Töltöttségi állapot a DCB100 és DCB105 típusú
akkumulátoroknál
töltés
– – – –
teljesen feltöltve
meleg/hideg késleltetés
–– – –– –
cserélje ki az akkumulátort
•••••••••••
• Ha a tápkábel sérült, a veszélyhelyzet
megelőzése végett azonnal ki kell cseréltetni
a gyártóval, márkaszervizzel vagy hasonló
szakképzettségű személlyel.
Töltöttségi állapot a DCB107 és DCB112 típusú
akkumulátoroknál
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ezzel kisebb lesz
az áramütés veszélye. Nem elég csak
kivenni az akkumulátort a töltőből, mert attól
még nem szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a szabványos, 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
10
töltés
–
–
– –
–
–
–|
teljesen feltöltve
meleg/hideg késleltetés
Meleg/hideg késleltetés
DCB100 ÉS DCB105
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve a töltést
mindaddig, amíg az akkumulátor megfelelő
hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol. Ez
a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
DCB107 ÉS DCB112
• Az akkumulátort csak DEWALT töltővel töltse.
Amikor a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor
meleg, automatikusan késlelteti a töltést, amíg az
akkumulátor le nem hűl.
• NE fröccsentsen rá vizet és ne merítse vízbe
vagy más folyadékba.
Amikor a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor
hideg, automatikusan késlelteti a töltést, amíg az
akkumulátor fel nem melegszik.
A piros fény tovább fog villogni, de egy sárga
jelzőfény fog világítani a művelet közben. Amint
az akkumulátor lehűlt, a sárga fény kialszik, és
a töltő folytatja a töltést.
Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
CSAK LI-ION AKKUMULÁTOROK ESETÉN
A Li-ion akkumulátorok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A készülék automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor termékkódját és
feszültségét.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót.
Ezután az ismertetett eljárás szerint végezze
a töltést.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne is használja az
akkumulátort robbanásveszélyes
légtérben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por jelenlétében. Amikor
az akkumulátort a töltőbe helyezi vagy
onnan kiveszi, a por vagy a gőzök
meggyulladhatnak.
• Soha ne próbálja erőltetve beilleszteni az
akkumulátort a töltőbe. Semmiképpen ne
alakítsa át az akkumulátort azért, hogy
beilleszthesse vele nem kompatibilis
töltőbe, mert az akku megrepedhet és
súlyos személyi sérülést okozhat.
• Soha ne tárolja vagy tartsa
a készüléket vagy az akkumulátort
olyan helyen, ahol a hőmérséklet
elérheti vagy meghaladhatja a 40 °C-ot
(például szabadtéri pajtákban vagy
fémépületekben nyáron).
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős
ütés ért, leesett vagy más módon
sérült (azaz szeggel kilyukasztották,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek
stb.). Ez akár halálos áramütéssel
is járhat. A sérült akkumulátorokat
újrahasznosítás céljából vissza kell
juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Amikor a készüléket
nem használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagy méretű akkumulátorral felszerelt
készülék függőlegesen is ráállítható
az akkumulátorra, de könnyen
felborulhat.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM ION (Li-ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Az akkumulátort akkor se dobja
tűzbe, ha nagyon sérült vagy teljesen
elhasználódott. Tűzben az akkumulátor
felrobbanhat. Lítium-ion akkumulátor
égésekor mérgező gőzök és más mérgező
anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrével
érintkezésbe került, azonnal mossa le
lágy szappannal és vízzel. Ha akkumulátorfolyadék jutna a szemébe, tartsa nyitva
a szemét, és öblítse vízzel 15 percig vagy
amíg az irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi
segítségre van szüksége, tájékoztassa az
orvost, hogy az elektrolit folyékony szerves
karbonátok és lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
forduljon orvoshoz.
11
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy lángtól az
akkumulátor-folyadék meggyulladhat.
Szállítás
A DEWALT akkumulátorok szállítása az ipari és
jogi normákban lefektetett érvényes fuvarozási
előírásoknak megfelelően, többek között az
Egyesült Nemzetek veszélyes áruk szállítására
vonatkozó ajánlásai, a IATA (Nemzetközi
Légi Szállítási Szövetség) veszélyes árukra
vonatkozó szabályai, az IMDG (veszélyes áruk
tengeri szállításának nemzetközi szabályzata)
és az ADR (veszélyes áruk nemzetközi közúti
szállításáról szóló európai megállapodás)
szerint történik. A lítium-ion akkumulátorokat az
Egyesült Nemzetek Veszélyes áruk szállítása
kézikönyvének tesztelésre és kritériumokra
vonatkozó 38.3 fejezete ajánlásainak alapján
tesztelték.
Legtöbb esetben a DEWALT akkumulátorok
fuvarozása kivételt képez, nem sorolják a teljes
körűen szabályozott 9. osztályú veszélyes
anyagok kategóriájába. Általánosságban két
példa arra, amikor a 9. osztályba kell sorolni:
1. Kettőnél több DEWALT lítium-ion
akkumulátor légi szállításánál, ha a csomag
csak akkumulátorcsomagokat tartalmaz
(szerszámokat nem), valamint
2. 100 wattóránál (Wh) nagyobb névleges
teljesítményű lítium-ion akkumulátort
tartalmazó szállítmányok esetén.
Minden lítium akkumulátor névleges
teljesítménye (wattórában) fel van tüntetve
a csomagoláson.
Tekintet nélkül arra, hogy egy szállítmány
a kivételes vagy a teljes körűen szabályozott
kategóriába tartozik, a fuvarozó felelőssége,
hogy utánanézzen a csomagolásra, címkézésre,
jelölésre és dokumentálásra vonatkozó
legfrissebb követelményeknek.
Akkumulátorok szállítása tűzveszélyes lehet, ha
a pólusaik véletlenül vezetőképes anyagokkal
kerülnek érintkezésbe. Akkumulátorok
szállításánál gondoskodjon arról, hogy
a pólusaik védve és jól elszigetelve legyenek
olyan anyagoktól, amelyek érintkezés esetén
rövidzárlatot okozhatnak.
A kézikönyv ezen fejezetében megadott
tájékoztatást jóhiszeműen adjuk, és hiszünk
abban, hogy a dokumentum elkészítésének idején
az pontos volt.
Viszont, sem kifejezett sem beleértett garanciát
nem adunk. A vásárló felelőssége, hogy
12
tevékenységét az érvényes előírásoknak
megfelelően végezze.
Akkumulátor
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DCS310 típusú készülék 10,8 voltos
akkumulátorral működik.
Javaslatok a tároláshoz
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
2. Az optimális eredmények érdekében
huzamosabb idejű tárolásnál ajánlatos
a teljesen feltöltött akkumulátort hűvös,
száraz helyen, nem a töltőre kapcsolva
tartani.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az akkumulátorokat
nem szabad teljesen lemerült állapotban tárolni.
Használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni.
Címkék a töltőn és az
akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
100%
Akkumulátor töltése.
100%
Akkumulátor feltöltve.
Hibás akkumulátor.
Meleg/hideg késleltetés.
Ne próbálgassa áramot jól vezető
tárgyakkal.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Víztől óvja.
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse
ki.
Csak 4 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
Csak beltéri használatra.
Akkumulátor kiselejtezésénél vigyázzon
a környezetre.
DEWALT akkumulátorokat csak
a kijelölt DEWALT töltőkkel töltsön.
Nem DEWALT akkumulátorok DEWALT
töltővel való töltése az akkumulátor
szétrobbanásához vagy más veszélyes
helyzetekhez vezethet.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Kompakt kardfűrész
2 Lítium-ion akkumulátor
1 Töltő
1 Tartozéktáska
1 Használati útmutató
1 Robbantott ábra
MEGJEGYZÉS: Az N típusokhoz nem tartozik
akkumulátor és töltő.
• Ellenőrizze a készüléket és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A készülék használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
készüléken vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. Fogantyúkapcsoló
b. Reteszelő gomb
c. Elfordítás-reteszelőt kioldó csúszka
d. Fűrésztalp
e. LED munkalámpa
f. Fűrészlap befogó
g. Fűrészlap befogóját kioldó kar
h. Főfogantyú
i. Markolat
j. Akkumulátor
k. Akkumulátor kioldógombja
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön kardfűrésze fa, fém, műanyag és
gipszkarton professzionális vágásához készült.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ez a kardfűrész professzionális elektromos
szerszám. NE engedje, hogy gyermekek
hozzáérjenek a szerszámhoz. Ha kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs
meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy
felügyeletet biztosít számukra. Soha ne
engedje, hogy gyermekek játsszanak ezzel
a termékkel.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkumulátor feszültsége megfelel-e az adattáblán
megadott feszültségnek. Azt is ellenőrizze,
hogy a töltő feszültsége megfelel-e a hálózati
feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség földelő
vezetékre.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciálisan elkészített kábelre.
Tápcsatlakozó cseréje (csak
az Egyesült Királyságban és
Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
13
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. A töltő
teljesítményfelvételének megfelelő, jóváhagyott
hosszabbítót használjon (lásd a Műszaki
adatok című fejezetben). A vezető minimális
keresztmetszete 1 mm², maximális hossza 30 m.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt
mindig teljesen tekerje le.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés
és beállítás előtt mindig vegye ki
az akkumulátort. Az akkumulátor
be- vagy kiszerelése előtt mindig
kapcsolja ki a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor le- és
felszerelése (5 ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése végett csak akkor nyomja
meg az akkumulátor kioldógombját,
ha ki is veszi az akkumulátort
a készülékből. Ha más esetben
is megnyomja a kioldógombot,
az akkumulátor váratlanul kieshet
a készülékből.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor (j) teljesen fel van-e töltve.
AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE
A KÉSZÜLÉK FOGANTYÚJÁBA
1. Igazítsa az akkumulátort a fogantyúban lévő
vezetősínekhez.
2. Csúsztassa határozottan a helyére; amíg meg
nem hallja a reteszt a helyére bepattanni.
AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE
A KÉSZÜLÉKBŐL
1. Nyomja meg a kioldó gombot (k) az
akkumulátor elengedéséhez, majd óvatosan
húzza ki az akkumulátort a fogantyúból.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe
a kézikönyv töltőre vonatkozó fejezetének
útmutatásai szerint.
14
Fordulatszám-szabályozós
kapcsoló (1. ábra)
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg az
indítókapcsolót (a). A szerszámot a fordulatszámszabályozós kapcsoló elengedésével kapcsolja ki.
A fordulatszám-szabályzó kapcsoló segítségével
kis fordulatszámon indíthatja a készüléket.
Minél jobban nyomja a fogantyúkapcsolót, annál
gyorsabban működik a szerszám.
FIGYELMEZTETÉS: Ennek
a szerszámnak az indítókapcsolója
bekapcsolt állásban nem reteszelhető,
és tilos bármilyen más módon
reteszelni.
BIZTONSÁGI RETESZELŐ GOMB
Az Ön fűrésze reteszelő gombbal (b) van ellátva.
Az indítókapcsoló (a) reteszeléséhez nyomja meg
a reteszelő gombot, ahogyan a 3. ábra mutatja.
Ha a reteszelő gombot a zár ikon irányába
lenyomja, a készülék reteszelve van. Mindig
reteszelje a fogantyúkapcsolót, ha szállítja vagy
eltárolja a szerszámot, így elkerülheti annak nem
szándékos beindítását.
MEGJEGYZÉS: Nagyon kis
sebességet csak a vágás kezdeténél
ajánlatos alkalmazni. A fűrész
károsodhat, ha túl sokáig működteti
nagyon kis sebességen.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kikapcsolt
állásában reteszelje az irányváltó
gombot, vagy kapcsolja ki
a szerszámot és válassza le az
akkumulátort, mielőtt beállítást
végez, tartozékot, vagy szerelvényt
cserél a szerszámon. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
A helyes kéztartás (1., 4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztonságosan tartsa a szerszámot,
és számítson arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze a markolaton
(i), a másik pedig a főfogantyún (h) van.
A felhasználó tetszésétől függ, hogy melyik
kezével melyik fogantyút fogja.
Elfordítás-reteszelőt kioldó
csúszka (3., 6., 7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS:
A szerszám véletlen beindulását
megakadályozandó, győződjön meg
arról, hogy a reteszelő gomb (b)
reteszelő helyzetben van.
FIGYELMEZTETÉS: Amikor helyzetet
változtat, kezét tartsa a csuklópánntól
távol, hogy be ne csípődjön.
A szerszám három különféle helyzetbe állítható.
Helyzet változtatásához csúsztassa az elfordításreteszelőt kioldó csúszkát (c) jobbra (lásd
a 6. ábrát), majd majd addig forgassa a szerszám
fogantyús részét, amíg a 7. ábrán bemutatott
három helyzet egyikébe biztonságosan be nem
pattan.
Fűrészlap be- és kiszerelése
(8., 9A, 9B, 9C ábra)
áll fenn, valamint a fűrésztalp és
a munkadarab is sérülhet.
A FŰRÉSZLAP BESZERELÉSE A FŰRÉSZBE
(9A, 9B, 9C ÁBRA)
1. Húzza fel a fűrészlap befogóját kioldó kart (g)
2. Illessze a fűrészlap szárát a fűrészlap
befogóba (9C ábrán az f).
3. Zárja a fűrészlap befogóját kioldó kart.
4. Tartsa szem előtt, hogy a fűrészlap fejjel
lefelé is beilleszthető, amikor szintre vágás
szükséges (lásd a 9B ábrát).
A FŰRÉSZLAP ELTÁVOLÍTÁSA A FŰRÉSZBŐL
(9A, 9B, 9C ÁBRA)
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
Közvetlenül használat után ne érjen
a fűrészlaphoz. Ha hozzáér, személyi
sérülést szenvedhet.
1. Húzza fel a fűrészlap befogóját kioldó kart (g).
2. Vegye ki a fűrészlapot.
Munkalámpa (9C ábra)
A munkalámpa (e) a fűrészlap befogó (f) alatt,
a talp mögött van. A lámpa az indítókapcsoló
megnyomására kapcsolódik be.
TARTSA SZEM ELŐTT: A lámpa feladata, hogy
a közvetlen munkaterületet világítsa meg, és nem
arra készült, hogy zseblámpaként használják.
Vágás (9B, 10–13. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kikapcsolt
állásában reteszelje az irányváltó
gombot, vagy kapcsolja ki
a szerszámot és válassza le az
akkumulátort, mielőtt beállítást
végez, tartozékot, vagy szerelvényt
cserél a szerszámon. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig hordjon
védőszemüveget. A szerszám minden
felhasználójának és a közelben
állóknak ANSI Z87.1. szabványú
védőszemüveget kell viselniük.
Különböző hosszúságú fűrészlapok állnak
rendelkezésre. A munkafeladatra alkalmas
fűrészlapot válassza. A fűrészlap 89 mm-nél
hosszabb legyen, és vágás közben túl kell nyúlnia
a fűrésztalpon és a munkadarab vastagságán.
A legjobb teljesítményhez 102 mm-es fűrészlap
az ajánlott. Ezt a szerszámot ne működtesse
lombfűrészhez készült fűrészlappal.
Bármilyen jellegű anyag vágása előtt győződjön
meg arról, hogy az elég erősen le van rögzítve
vagy le van szorítva ahhoz, hogy ne tudjon
elmozdulni. A fűrészlapot helyezze finoman
a munkadarabhoz, kapcsolja be a fűrész
motorját, várja meg, amíg az eléri a maximális
fordulatszámot, és csak azután nyomja
hozzá. Amikor csak lehetséges, a fűrésztalpat
nyomja erősen a vágandó anyaghoz. Ezzel
megakadályozza a fűrész ugrálását vagy
vibrációját, és a minimumra korlátozza a fűrészlap
törésének esélyét. Minden olyan vágás, amelynél
a fűrészlap nyomásnak van kitéve (pl. átlós vagy
FIGYELMEZTETÉS: Megvághatja
magát. A fűrészlap eltörhet, ha vágás
közben nem nyúlik túl a fűrésztalpon
és a munkadarabon (8. ábra).
Személyi sérülés fokozott veszélye
FIGYELMEZTETÉS: Legyen
rendkívül óvatos, amikor a kezelő
irányába végez vágást. Fűrészelés
közben mindkét kezével erősen tartsa
a szerszámot.
15
ívelt vágás) növeli a vibráció és visszarúgás
lehetőségét, illetve a fűrészlap törésének esélyét.
FIGYELMEZTETÉS: Különösen
óvatos legyen, amikor fejmagasság
felett vág, és különösen ügyeljen
a fejmagasság feletti vezetékekre,
amelyek sokszor nem is láthatók.
Számítsa ki előre a lehulló ágak és
törmelék útját.
FIGYELMEZTETÉS: Vakvágás vagy
beszúró vágás előtt tájékozódjon
a gáz- víz- és elektromos vezetékek
elhelyezkedéséről. Ennek
elmulasztása robbanást, anyagi kárt,
áramütést és vagy súlyos személyi
sérülést okozhat.
SZINTRE VÁGÁS (9B, 10. ÁBRA)
A fűrész motorházának kompakt formája és
a forgatható ház lehetővé teszik a szintre vágást
padló közelében, sarkokban és más nehezen
hozzáférhető helyeken. Szintre vágásnál
a fűrészlapot fejjel lefelé kell beilleszteni (9B
ábra).
ZSEBEK VÁGÁSA/BESZÚRÓ VÁGÁS – CSAK
FÁBA (11. ÁBRA)
A bevágást úgy kezdjük, hogy kimérjük a vágás
helyét, és ceruzával, krétával vagy rajztűvel jól
láthatóan bejelöljük. A munkafeladatra alkalmas
fűrészlapot válassza. A fűrészlap 89 mm-nél
hosszabb legyen, és vágás közben túl kell nyúlnia
a fűrésztalpon és a munkadarab vastagságán.
A legjobb teljesítményhez 102 mm-es fűrészlap
az ajánlott. Illessze be a fűrészlapot a befogójába.
Azután billentse a fűrészt hátrafelé, amíg a talp
hátsó széle ráfekszik a munkadarabra, és
a fűrészlap, illetve a munkafelület között hézag
marad. Ezután húzza be a kapcsolót, és hagyja,
hogy a motor felvegye a sebességet. Markolja
mindkét kezével erősen a fűrészt, és billentse
lassan felfelé a fogantyújával, közben pedig
tartsa a talp alját erősen a munkadarabhoz
nyomva. A fűrészlap behatol az anyagba. Mindig
győződjön meg arról, hogy a fűrészlap teljesen
átment az anyagon, mielőtt zseb vágásával
folytatja.
TARTSA SZEM ELŐTT: Olyan helyeken, ahol
a fűrészlap rosszul látható, a fűrésztalp szélét
használja vezetőként. Bármilyen adott vágás
vonalainak túl kell nyúlniuk a készítendő vágat
szélén.
FÉM VÁGÁSA (12. ÁBRA)
Az Ön fűrészének fémvágó képessége
a felhasznált fűrészlaptól és a vágandó anyagtól
függően változik. Vasfémekhez finom fogazású,
16
nem-vasfémekhez pedig durvább fogazású
fűrészlap szükséges. Vékony fémlemezek
vágásánál legjobb a lemez mindkét oldalát falapok
közé szorítva rögzíteni. Így csökken a vibráció,
megelőzhető a fémlemez megrepedése és
tiszta vágásfelületet érhet el. Mindig tartsa szem
előtt, hogy ne erőltesse a fűrészlapot, mert az
megrövidíti az élettartamát, és a fűrészlap törése
költséges.
TARTSA SZEM ELŐTT: Fémek vágásánál
általában ajánlatos, hogy vékony rétegben olajat
vagy más kenőanyagot vigyen fel a vágat mentén,
hogy megkönnyítse a vágást és meghosszabbítsa
a fűrészlap élettartamát.
VÍZSZINTES/FÜGGŐLEGES FŰRÉSZELÉSI
MÓDOK (13. ÁBRA)
A fűrész az alábbi módok bármelyikén
használható.
Vízszintes üzemmódban: A fűrészfogak lefelé
néznek, lásd a 13A ábrát.
Függőleges üzemmódban: A fűrészfogak előre
néznek, lásd a 13B ábrát.
A DCS310 típus bármely hosszúságú kardfűrész
lappal használható. Legjobb eredmény
a 102 mm-es fűrészlapoktól várható. Ügyeljen
arra, hogy vágás közben a fűrészlap túlnyúljon
a fűrésztalpon és a munkadarab vastagságán.
Szükség esetén hosszabb fűrészlapot használjon.
Amikor csak lehetséges, a fűrésztalpat
nyomja erősen a vágandó anyaghoz. Ezzel
megakadályozza a fűrész ugrálását vagy
vibrációját, és a minimumra korlátozza a fűrészlap
törésének esélyét.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát
minimális karbantartás melletti hosszú idejű
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kikapcsolt
állásában reteszelje az irányváltó
gombot, vagy kapcsolja ki
a szerszámot és válassza le az
akkumulátort, mielőtt beállítást
végez, tartozékot, vagy szerelvényt
cserél a szerszámon. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
A töltő és az akkumulátor nem szervizelhető. Nem
tartalmaznak szervizelhető alkatrészeket.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Kenés
Az Ön elektromos készüléke nem igényel további
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Amikor
a szellőzőrésekben és azok környékén
por és szennyeződés gyülemlik
fel, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
pormaszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Ne hagyja, hogy a termék
belsejébe folyadék kerüljön, és ne is
merítse folyadékba egyik részét sem.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt
a váltakozó áramú hálózatról. A töltő
külsején lerakódott szennyeződést és
zsírt ronggyal vagy puha, nem fémszálas kefével távolíthatja el. Vízzel
vagy tisztítószer-oldattal ne tisztítsa.
Egy napon, amikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások szabályozhatják az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtését a közösségi hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékekre. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi
Black & Decker szervizbe, melyekről
a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyét
megtudhatja a helyi DEWALT képviselettől vagy
ebből a kézikönyvből. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Tölthető akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után már nem ad le elegendő teljesítményt olyan
munkafolyamatoknál, amelyeket korábban könynyen el lehetett vele végezni, hasznos élettartama
végén környezetbarát módon selejtezze ki:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a készülékből.
• A lítium-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók. Juttassa el őket forgalmazójához vagy
a helyi hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött akkumulátorokat újrahasznosítják
vagy megfelelő módon ártalmatlanítják.
zst00244983 - 02-09-2014
17
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
18
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
19
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
20
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising