GT4245 | Black&Decker GT4245 HEDGE TRIMMER instruction manual

402111-59 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GT4245
GT4550
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
f.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3.
a.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de
existenţa acestuia.
Trimmerul pentru arbuşti BLACK+DECKERTM, GT4245,
T4550 a fost conceput pentru tunderea gardurilor vii,
arbuştilor şi a rugilor. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică"
din avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu)
alimentată de la reţeaua principală de energie sau la
unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este în contact cu
suprafeţele împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
4
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, aveţi în vedere repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe accidente
sunt cauzate de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al uneltei de lucru.
♦
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
♦
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru maşina de tuns garduri vii
♦
♦
♦
Ţineţi toate părţile corpului la distanţă faţă de
lama de tăiat. Nu îndepărtaţi materialul tăiat sau
nu prindeţi materialul care trebuie tăiat atunci
când lamele sunt în mişcare. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul este în poziţia oprit atunci când
îndepărtaţi materialele blocate. Un moment de
neatenţie în timpul operării uneltei poate conduce
la vătămări corporale grave.
Transportaţi maşina pentru tăiat gard viu de
mâner, cu lama oprită. În cazul transportării
sau depozitării maşinii pentru tăiat gard viu,
montaţi întotdeauna capacul dispozitivului de
tăiat. Manipularea corespunzătoare a maşinii pentru tăiat gard viu va reduce eventualele vătămări
corporale cauzate de lamele de tăiat.
♦
♦
♦
Ţineţi unealta electrică exclusiv de suprafeţele
izolate pentru prindere deoarece lama de tăiere
poate atinge cabluri ascunse sau propriul
cablu. Tăierea unui cablu sub tensiune de către
lamă ar putea determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei electrice
şi ar putea electrocuta operatorul.
Ţineţi cablul la distanţă faţă de zona de tăiere.
În timpul utilizării, cablul poate fi ascuns în arbuşti
şi poate fi tăiat accidental cu lama.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Dacă nu aţi mai utilizat o maşină pentru tăiat gard
viu, solicitaţi indicaţii practice unui utilizator experimentat, pe lângă studierea acestui manual.
Nu atingeţi niciodată lamele în timp ce unealta este
în funcţiune.
Nu încercaţi niciodată să forţaţi lamele să se
oprească.
Nu aşezaţi unealta pe jos până când lamele nu
s-au oprit complet.
Verificaţi lamele în mod regulat pentru a depista
semne de deteriorare şi uzură. Nu utilizaţi unealta
dacă lamele sunt deteriorate.
Aveţi grijă să evitaţi obiectele dure (ex. sârme
metalice, grilaje) atunci când utilizaţi maşina. În
cazul în care loviţi accidental un astfel de obiect,
opriţi imediat unealta şi verificaţi-o pentru a depista
eventualele deteriorări.
În cazul în care unealta începe să vibreze anormal,
opriţi-o imediat şi deconectaţi-o de la sursa de
curent apoi verificaţi eventualele deteriorări.
În cazul în care unealta se blochează, opriţio imediat. Deconectaţi-o de la sursa de alimentare
înainte de a îndepărta orice obiect care blochează
lama.
După utilizare, poziţionaţi husa din dotare peste
lame. Depozitaţi unealta, asigurându-vă că lama
nu este expusă.
Atunci când utilizaţi unealta, asiguraţi-vă întotdeauna că apărătorile sunt montate. Nu încercaţi
niciodată să utilizaţi o unealtă incomplet montată
sau o unealtă ce a suferit modificări neautorizate.
Nu permiteţi niciodată copiilor să utilizeze unealta.
Fiţi atenţi la reziduurile care cad în timpul tăierii
părţilor superioare ale unui gard viu.
Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini folosind
mânerele prevăzute în acest scop.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
5
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu: prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF.)
Puterea sonoră garantată prin Directiva
2000/14/CE.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
♦
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service BLACK+DECKER
autorizat pentru a evita orice pericol.
Atunci când folosiţi aparatul în aer liber, utilizaţi
exclusiv cabluri prelungitoare de exterior. Se
poate utiliza un cablu prelungitor corespunzător
BLACK+DECKER cu lungime maximă de 30 m
fără a exista riscul pierderilor de curent.
Siguranţa electrică poate fi îmbunătăţită prin utilizarea uneui dispozitiv de curent rezidual (RCD)
de mare sensibilitate de 30 mA.
Descriere
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de declanşare
2. Comutator mâner frontal
3. Mâner frontal
4. Apărătoare
5. Lamă
6. Opritor cablu
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată şi că husa lamei
este montată.
Montarea apărătorii (fig. A şi B)
♦
Îndepărtaţi cele două şuruburi parţial înfiletate din
corpul uneltei.
♦
Poziţionaţi apărătoarea (4) în caneluri.
♦
Fixaţi apărătoarea cu ajutorul celor două şuruburi
(7) furnizate.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată unealta fără apărătoare.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în
timpul utilizării uneltei.
Conectarea uneltei la reţeaua de alimentare
(fig. C)
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi
în timpul utilizării acestei unelte.
Dacă unealta nu este prevăzută cu un cablu de alimentare la reţea, va trebui să conectaţi un cablu prelungitor
la mufa electrică de alimentare.
♦
Conectaţi fişa mamă a unui cablu prelungitor
adecvat la mufa electrică de alimentare a uneltei.
♦
Treceţi cablul prin opritorul de cablu (6), conform
ilustraţiei, pentru a preîntâmpina detaşarea acestuia în timpul utilizării.
♦
Introduceţi ştecherul într-o priză electrică.
Deconectaţi imediat cablul de la reţeaua de alimentare dacă acesta este deteriorat sau tăiat.
Nu expuneţi unealta la ploaie sau umiditate
ridicată.
6
Instrucţiuni pentru tăierea gardului viu
Avertisment! Cablul prelungitor trebuie să fie adecvat
pentru utilizarea în aer liber. Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
♦
♦
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitati.
♦
Rotirea mânerului frontal (fig. D) (Numai
GT4550)
Instrucţiuni pentru tăierea cu maşina de
tuns gard viu (Australia şi Noua Zeelandă)
Pentru comfort şi uşurinţă în utilizare mânerul frontal
poate fi rotit în 5 poziţii diferite.
♦
Apăsaţi butonul de rotire a mânerului frontal (8).
♦
Rotiţi mânerul frontal (3) în poziţia dorită.
♦
Eliberaţi butonul de rotire a mânerului frontal (8).
Notă: Nu este posibil să rotiţi mânerul frontal a maşinii
de tăiat gard viu în timp ce acesta este în funcţiune.
♦
♦
♦
Pornirea şi oprirea
Notă: Pentru siguranţa dvs., această unealtă este
prevăzută cu un sistem de conectare dublă. Acest
sistem preîntâmpină pornirea accidentală a uneltei şi
va permite utilizarea uneltei numai atunci când aceasta
este ţinută cu ambele mâini.
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat.
Accesoriile BLACK+DECKER şi Piranha sunt proiectate la standarde înalte de calitate şi concepute pentru
a îmbunătăţi performanţa uneltei dvs. Folosind aceste
accesorii, veţi obţine rezultate optime cu unealta dvs.
Uleiul pentru lubrefiere este disponibil la reprezentantul
dvs. BLACK+DECKER (nr. catalog A6102-XJ).
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. BLACK+DECKER, cu/fără cablu de alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera
o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de
curăţarea în mod regulat.
Oprirea
♦
Eliberaţi comutatorul mânerului (2) sau întrerupătorul de declanşare (1).
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să blocaţi un
întrerupător în poziţia pornit.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de
întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator
separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie
de întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale
sau o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦
După utilizare, curăţaţi cu grijă lamele. După
curăţare aplicaţi o peliculă fină de ulei de maşină
pentru a preveni ruginirea lamelor.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
♦
♦
Tundeţi cu maşina gardurile vii şi arbuştii cu frunze
sezoniere (frunze noi în fiecare an) în lunile decembrie şi martie.
Tundeţi cu maşina plantele perene în lunile septembrie şi februarie.
Tundeţi cu maşina coniferele şi arbuştii cu creştere
rapidă la intervale de şase săptămâni, din luna
octombrie până în martie.
Accesorii
Pornirea (fig. E)
♦
Apucaţi mânerul frontal (3) cu o mână astfel încât
comutatorul mânerului frontal (2) să fie împins în
corpul acestuia.
♦
Cu cealaltă mână, apăsaţi întrerupătorul de declanşare (1) pentru a porni unealta.
♦
Tundeţi gardurile vii şi arbuştii cu frunze sezoniere
(frunze noi în fiecare an) în lunile iunie şi octombrie.
Tundeţi cu maşina plantele perene în lunile aprilie
şi august.
Tundeţi cu maşina coniferele şi arbuştii cu creştere
rapidă la intervale de şase săptămâni, din luna mai
până în octombrie.
Începeţi prin a tăia partea de sus a gardului viu. Înclinaţi uşor unealta (la aproximativ 15° faţă de linia
de tăiere) astfel încât vârfurile lamei să fie orientate
uşor înspre gardul viu (fig. F). Acest fapt va face ca
lamele să taie în mod mai eficient. Ţineţi unealta la
unghiul dorit şi mişcaţi-o continuu de-a lungul liniei
de tăiere. Lama cu două feţe vă permite să tăiaţi
în ambele direcţii.
Pentru a obţine o tăietură foarte dreaptă, întindeţi
o sfoară de-a lungul gardului viu, la înălţimea dorită. Folosiţi sfoara ca linie de ghidare, tăind exact
deasupra acesteia (fig. G).
Pentru a obţine laterale plate, tăiaţi de jos în sus,
în sensul de creştere. Ramurile mai tinere se deplasează înspre exterior atunci când lama taie de
sus în jos, determinând obţinerea unor zone uşor
adâncite în gardul viu (fig. H).
Aveţi grijă să evitaţi orice obiecte străine. Evitaţi
în special obiectele dure precum sârmele metalice
sau grilajele, deoarece acestea ar putea deteriora
lamele (fig. I.).
Ungeţi în mod regulat lamele cu ulei.
7
Specificaţii tehnice
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 5 A.
Tensiune
Vc.a.
Putere absorbită
W
Cursă lamă (în gol)
min-1
Lungime lamă
cm
Joc lamă
mm
Timp de frânare automată a lamei
s
Greutate
kg
Protejarea mediului înconjurător
GT4245
(Tip 1)
GT4550
(Tip 1)
230
420
1960
45
16
<1
2,1
230
450
1815
50
18
<1
2,4
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 73 dB(A), Marjă (K) 3 dB(A), Putere
sonoră (LWA) 93 dB(A), Marjă (K) 3 dB(A)
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah, D) 2,3 m/s2,
Marjă (K) 1,5 m/s2
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor BLACK+DECKER
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm
să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul BLACK+DECKER
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii BLACK+DECKER autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com.
8
Declaraţia de conformitate CE
Garanţie
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
GT4245 / GT4550– Trimmer pentru arbuşti
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „Specificaţiile tehnice" sunt conforme cu normele:
2 0 0 6 / 4 2 / E C , E N 6 0 74 5 -1: 2 0 0 9 + A11: 2 0 1 0 ,
EN 60745-2-15:2009 +A1:2010
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker .
2000/14/CE,Maşină de tăiat gard viu 1400 min -1,
Anexa V
Putere sonoră măsurată (LpA)
Marjă (K)
Putere sonoră garantată (LpA)
Marjă (K)
93 dB(A)
3 dB(A)
96 dB(A)
3 dB(A)
Aceste produse sunt în conformitate cu 2004/108/EC
(până la 19/04/2016), 2014/30/EU (de la 20/04/2016) şi
2011/65/EU. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm
să contactaţi Black & Decker la următoarea adresă sau
să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15/07/2015
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs BLACK+DECKER şi pentru a fi
informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
BLACK+DECKER şi despre gama noastră de servicii
sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00282768 - 15-10-2015
9
10
11
Download PDF

advertising