EMAX42 | Black&Decker EMAX42 ROTARY MOWER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-76 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
EMax34i
EMax34s
EMax38i
EMax42i
EMax42ri
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
♦
Az Ön Black & Decker fűnyíróját fűnyírásra terveztük.
Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
A felső fogantyú felszerelése (F ábra)
♦
Illessze a felső fogantyú részt (3) az alsó fogantyúhoz (5) a szárnyas anyákkal (20), az alátétekkel (21)
és a csavarokkal (22) az ábrán látható módon.
Tartsa szem előtt: A felső fogantyú 2 különböző magasságon rögzíthető.
Figyelmeztetés! A készülék használata előtt
olvassa el végig és alaposan a Biztonsági,
karbantartási és szervizelési kézikönyvet.
A készülék használata előtt alaposan tanulmányozza át teljes egészében ezt a kézikönyvet.
A motorkábel rögzítése (G ábra)
Részegységek
A motorkábelt a kábeltartókkal kell rögzíteni.
♦
Csíptesse a motorkábelt a kábelrögzítőkkel (23)
a felső és az alsó fogantyúhoz az ábrán látható
módon.
Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza, típustól függően.
1. Kapcsolódoboz
2. Be- és kikapcsoló
3. Fogantyú felsőrésze
4. Intelligens kábelvezető
5. Fogantyú alsórésze
6. Kábeltartók
7. Vágásmagasság állító kar
8. Vágásmagasságok
9. EdgeMax fűszélvágó nyílás
10. Fűgyűjtő doboz
11. Kivető nyílás fedele
12. Szállító fogantyú
A fűgyűjtő doboz felhelyezése (N ábra)
♦
Figyelmeztetés! Áramtalanítsa a készüléket, és várja
meg, amíg a kés teljesen megáll.
Figyelmeztetés! A vágókést csak a meghatározott típusú
új vágókésre cserélje.
Figyelmeztetés! A vágókést erős munkakesztyűvel
fogja meg.
A vágókés leszerelése:
♦
Fordítsa a készüléket az oldalára.
♦
Nagy igénybevételre készült munkakesztyűvel fogja
meg a vágókést.
♦
13 mm-es kulccsal az óramutató járásával ellentétes irányban lazítsa meg és csavarja le a vágókés
csavarját (25).
♦
Távolítsa el a vágókést (26) és a csavart (25).
Figyelmeztetés! Az Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését, győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó
le van választva az áramforrásról, és a készülék ki van
kapcsolva.
A fűgyűjtő doboz összeszerelése (A – D ábra)
A fűgyűjtő doboz 5 részből áll, és a szerszám használata
előtt mindig fel kell helyezni a készülékre.
♦
Erősítse a fogantyút (13) a fűgyűjtő fedelébe (14)
(A ábra). A fogantyú csak egy irányban illeszthető
be.
♦
Kapcsolja egymáshoz a fűgyűjtő 2 oldalát (15). Bizonyosodjon meg arról, hogy az összes rögzítőfül
és vezető a helyére van igazítva (B ábra).
♦
Igazítsa az egymáshoz kapcsolt oldalakat a fűgyűjtő doboz aljához (16). Igazítsa el a 4 vezetőt (17)
(C ábra).
♦
Nyomja egymáshoz a 2 részt. A fűgyűjtő doboz szélei
mentén a rögzítőkapcsokat akár erőteljes nyomással
igazítsa a helyükre. Ellenőrizze, hogy minden fül
biztonságosan rögzítve van-e.
♦
Igazítsa a fedelet (14) az összeszerelt fűgyűjtő tetejére. Igazítsa el a 10 vezetőt (18) (D ábra).
Tartsa szem előtt: A fűgyűjtő doboz hátulsó részénél
lévő 2 fület különös gondossággal igazítsa el.
♦
Nyomja lefelé a fedelet, hogy minden fül pontosan
rögzüljön. Hátul kezdje, és ügyeljen arra, hogy minden fül pontosan a helyén legyen.
A vágókés cseréje:
♦
Helyezze fel a vágókést a csavartengelyre, majd
helyezze be a vágókés csavarját (25) a csavartengelybe.
Tartsa szem előtt: A vágókés felhelyezésekor a vágókésen látható szövegnek a felhasználó felé kell néznie.
♦
Húzza meg kézzel a vágókés csavarját (25) a lehető
legszorosabbra.
♦
Nagy igénybevételre készült munkakesztyűvel fogja
meg a vágókést.
♦
13 mm-es kulccsal az óramutató járásának irányában húzza meg erősen a vágókés csavarját (25).
A készülék használata
Figyelmeztetés! Hagyja a készüléket a saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
A vágásmagasság beállítása (M1 és M2 ábra)
A vágás magassága a központi magasságállító szerkezettel állítható, 6 magassági beállítás közül választhat.
A fogantyú alsó részének felszerelése (E ábra)
♦
Emelje meg a kivető nyílás fedelét (11) és tegye
a fűgyűjtő dobozt (10) a fülekre (24).
A vágókés cseréje (L ábra)
Összeszerelés
♦
Rögzítse a fogantyút a csavarokkal (19).
A vágásmagasság beállítása
♦
Húzza a magasságállító kart (7) a motortól kifelé
irányba.
♦
A kart a készülék hátulja felé mozgatva csökkenti
a vágási magasságot.
Illessze az alsó fogantyú (5) végeit a fűnyíró megfelelő furataiba.
Nyomja lefelé a fogantyút, addig, amíg szilárdan ül
a helyén.
2
♦
♦
Forduljon meg balra és tolja a fűnyírót a 4 pozícióba.
Ismételje a fenti lépéseket addig, amíg csak lehetséges.
Figyelmeztetés: Soha ne közelítsen a kábel felé a munkavégzés közben – ahogy a P2 ábrán látható.
♦
A kart a készülék eleje felé mozgatva növeli a vágási
magasságot.
♦
Tolja a magasságállító kart (7) a lehetséges 6 állás
egyikébe.
Tartsa szem előtt: A vágásmagasság a készülék oldalán
elhelyezett jelzőről (8) leolvasható.
EdgeMax fűszélvágás (K1 és K2 ábra)
Be- és kikapcsolás (I ábra)
Az EdgeMax fűszélvágó segítségével közvetlenül fal
vagy kerítés szegélyéig is lenyírhatja a füvet (K1 ábra).
Az EdgeMax fűszélvágó segítségével precízen lenyírhatja a füvet egészen a pázsit szegélyéig (K2 ábra).
♦
Tartsa a fűnyírót a pázsit szélével párhuzamosan.
♦
Tolja a fűnyírót a pázsit széle mentén. Ügyeljen arra,
hogy az EdgeMax fűszélvágó (9) valamivel a pázsit
szegélye felett legyen (K2 ábra).
Bekapcsolás
♦
Tartsa a biztonsági kapcsolót (27) lenyomva.
♦
Húzza az üzemi kapcsolót (2) maga felé.
♦
Engedje el a biztonsági kapcsolót.
Kikapcsolás
♦
A készülék kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót (2).
Figyelmeztetés: Soha ne próbálja a kapcsolót bekapcsolt helyzetében reteszelni.
Compact&Go Fűtömörítő (J ábra) (csak az
EMax34i, EMax38i, EMax42i és EMax42ri
típusnál)
Fűnyírás (P1 és P2 ábra) (csak az EMax38i,
EMax42i és EMax42ri típusnál)
Amikor a fűgyűjtő doboz megtelt, összetömörítheti benne
a levágott füvet. A kivető nyílás fedelén (11) keresztül
láthatja mennyire van tele a doboz.
♦
Engedje el a be- és kikapcsolót (2).
♦
A jobb lábával nyomja a fűtömörítő kart (29) lefelé
egészen addig, amíg nem reteszelődik.
Tartsa szem előtt: A gyűjtődobozban lévő fű ezzel a doboz hátsó részébe lesz tömörítve. Folytathatja a fűnyírást,
amíg meg nem telik a doboz eleje.
Azt javasoljuk, hogy a következőkben leírtak szerint használja fűnyíróját, így optimális vágáseredményt érhet el, és
elkerülheti a kábel átvágásának lehetőségét.
♦
Hurkolja át a tápkábelt az intelligens kábelvezetőn
(4) az ábrán (H ábra) bemutatott módon, és hagyjon
kb. 100 cm hosszúságú kábelt a kapcsolódoboz (1)
és az intelligens kábelvezető (4) között.
♦
Ügyeljen arra, hogy a kábelvezető szabadon csúszhasson a fogantyú két oldala között.
♦
A kábelt a kezdőponthoz közel halmozza fel a füvön
(1 pozíció P1 ábra).
♦
Kapcsolja be a készüléket fent leírtak szerint.
♦
Kövesse az P1 ábra lépéseit:
♦
Tolja a fűnyírót az 1 pozícióból a 2 pozícióba.
♦
A kábelt átlépve forduljon jobbra, és tolja tovább
a készüléket 3 pozíció felé. A kábelrögzítő a fogantyú
egyik oldaláról a másikra fog csúszni, ami biztosítja,
hogy a kábel a vágókéstől távol maradjon.
♦
A kábelt átlépve forduljon balra, és menjen tovább
a 4 pozíció felé. A kábelrögzítő a fogantyú egyik
oldaláról a másikra fog csúszni, ami biztosítja, hogy
a kábel a vágókéstől távol maradjon.
♦
Ismételje a fenti lépéseket addig, amíg csak lehetséges.
Figyelmeztetés: Soha ne közelítsen a kábel felé a munkavégzés közben – ahogy a P2 ábrán látható.
A fűgyűjtő doboz ürítése (J ábra) (csak az
EMax34i, EMax38i, EMax42i & EMax42ri
típusnál)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Engedje el a be- és kikapcsolót (2).
Távolítsa el a fűgyűjtő dobozt (10).
Ürítse ki a füvet a dobozból.
Tegye le a fűgyűjtő dobozt a földre, majd húzza be
és tartsa lenyomva a fűtömörítő kar kioldógombját
(30).
Emelje a fűtömörítő kart (29) függőleges helyzetbe,
és engedje el a fűtömörítő kar kioldógombját (30).
Ürítse ki a füvet a doboz hátsó részéből.
A fűgyűjtő ürítése (csak EMax34s típusnál)
Amikor a fűgyűjtő doboz megtelt, ki kell üríteni.
♦
Engedje el a be- és kikapcsolót (2).
♦
Távolítsa el a fűgyűjtő dobozt (10).
♦
Ürítse ki a füvet a dobozból.
Fűnyírás (P1 és P2 ábra) (csak az EMax34s
és EMax34i típusnál)
A kábel tárolása (O ábra)
A kábeltartókkal (6) a kábel (31) biztonságosan és kényelmesen rögzíthető, amikor nem használja a szerszámot.
♦
Tekerje a kábelt a kábeltartók (6) köré nyolcas alakzatban.
Azt javasoljuk, hogy a következőkben leírtak szerint használja fűnyíróját, így optimális vágáseredményt érhet el, és
elkerülheti a kábel átvágásának lehetőségét.
♦
A kábelt a kezdőponthoz közel halmozza fel a füvön
(1 pozíció P1 ábra).
♦
Kapcsolja be a készüléket fent leírtak szerint.
♦
Kövesse az P1 ábra lépéseit:
♦
Tolja a fűnyírót az 1 pozícióból a 2 pozícióba.
♦
Forduljon meg jobbra és tolja a fűnyírót a 3 pozícióba.
A fűnyíró szállítása
Figyelmeztetés! Győződjön meg arról, hogy a vágókés teljesen leállt, és húzza ki a szerszám dugaszát
az aljzatból.
♦
A szállítófogantyúnál (12) tartva fűnyíró kényelmesen szállítható.
3
Javaslatok az optimális
munkavégzéshez
♦
♦
Műszaki adatok
EMax34s EMax38i EMax42i
10 cm feletti fűmagasság esetén két munkamenetben vágjon, így szebb vágáseredményt érhet el. Első
vágásnál használja a maximális, majd másodjára
a közepes vagy alacsony vágásmagasságot.
Optimális vágási eredmény eléréséhez csak száraz
füvet vágjon.
EMax34i
EMax42ri
3-es típus 3-es típus 3-es típus
Feszültség
Felvett teljesítmény
VAC
W
230–240
230–240
230–240
1400
1600
1800
Üresjárati fordulatszám min-1
3500
3500
3500
Hibaelhárítás
Vágásmagasság
mm
20–70
20–70
20–70
Ha úgy látja, hogy készüléke nem működik megfelelően,
kövesse az alábbi útmutatásokat. Ha ez nem oldja meg
a problémát, vegye fel a kapcsolatot a helyi Black & Decker márkaszervizzel.
Figyelmeztetés! A következő lépések előtt húzza ki
a tápkábelt az elektromos aljzatból.
Vágásszélesség
mm
340
380
420
kg
12,1
13,3
13,9
Hiba
Lehetséges ok
Lehetséges
megoldás
A gép nem
működik
Nincs
áramellátás
Kapcsolja be az
áramot
Hibás vagy
kiolvadt
a biztosíték
Cserélje ki
a biztosítékot
Túl magas a fű
Növelje a vágási
magasságot,
és ott kezdjen
vágni, ahol
alacsonyabb a fű
Súly
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás EN60335 szabvány
szerint: = 3,2 m/s2, bizonytalanság (K) = 1,5 m/s2.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÜLTÉRI BERENDEZÉSEK ZAJKIBOCSÁTÁSI
KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
EMax34s / EMax34i / EMax38i / EMax42i / EMax42ri
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60335-1,
EN 60335-2-77.
2000/14/EK, Fűnyíró, L ≤ 50cm, VI. függelék DEKRA
tanúsítvány B.V., Utrechtseweg 310, ED Arnhem
Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344
Működésbe
Hagyja a motort
lépett a hőkioldó lehűlni, és
növelje a vágási
magasságot
A gép megszakításokkal
működik
Működésbe
Hagyja a motort
lépett a hőkioldó lehűlni, és
növelje a vágási
magasságot
A gép
csipkézett
felületet hagy
maga után
vagy a motor
erőlködik
A vágási
magasság túl
alacsony
Növelje a vágási
magasságot
Életlen
a vágókés
Cserélje ki
a vágókést.
A gép alja
eltömődött
Ellenőrizze
a gép alját, és
ha szükséges,
tisztítsa meg
(ehhez mindig
viseljen nagy
igénybe
vételre készült
munkakesztyűt)
A vágókés
fordítva van
felszerelve
Hangnyomásszint a 2000/14/EK szabvány szerint
(12. cikkely, III. melléklet, L ≤ 50 cm):
93 dB(A)
LWA (mért zajszint)
bizonytalanság (K)
3 dB(A)
LWA (garantált zajszint)
96 dB(A)
bizonytalanság (K)
3 dB(A)
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2012. 12. 04.
Szerelje fel
helyesen
a vágókést
4
Biztonság, karbantartás, szervizelés
www.blackanddecker.eu
5
Rendeltetésszerű használat
♦
Az Ön Black & Decker fűnyíróját fűnyírásra terveztük.
Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
A készülék kezelése
Biztonságtechnikai előírások
♦
Figyelmeztetés! Elektromos szerszám használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, az elektromos
áramütés, a személyi sérülések lehetőségét.
♦
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
♦
A készülék használata előtt, győződjön meg arról,
hogy veszély esetén hogyan kell a készüléket kikapcsolni.
♦
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
♦
♦
♦
Gyakorlás
♦
♦
♦
♦
Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót.
Ismerje meg a gép működését, legyen tisztában
a készülék kezelőszerveivel és megfelelő használatával.
Soha ne engedje gyereknek, vagy olyan személynek
a gép használatát, aki nem ismeri ezt a típust, illetve
nem olvasta el a kezelési utasítást. Helyi előírások
meghatározhatják a felhasználó minimális életkorát.
A működő géptől tartsa távol az embereket, különösen a gyerekeket, illetve a háziállatokat.
Vegye figyelembe, hogy a gép kezeléséből adódó
balesetekért, vagy anyagi károkért a készülék kezelője vagy felhasználója a felelős.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Előkészületek
♦
♦
♦
♦
♦
Védekezzen áramütés ellen. Kerülje az érintkezést
földelt felületekkel (például fémkerítések, lámpaoszlopok stb.), viseljen gumitalpú cipőt.
A gép használata közben mindig megfelelő zárt
lábbelit és hosszúnadrágot viseljen. Mezítláb vagy
nyitott szandálban ne használja a gépet. Ne viseljen
laza vagy olyan ruházatot, amelyen lelógó részek,
zsinegek vagy csomók vannak.
Üzembe helyezés előtt tisztítsa meg a munkaterület
az ágaktól, kövektől, drótoktól és minden idegen
tárgytól.
Használat előtt vizuálisan ellenőrizze a kés és a késcsavar állapotát (nem kopottak vagy sérültek); valamint a megfelelő összeszerelést, és győződjön meg
róla, hogy a késcsavar biztonságosan van rögzítve.
A kopott vagy sérült alkatrészeket készletben cserélje, hogy a gép egyensúlya megmaradjon. A sérült
vagy olvashatatlan címkéket cserélje ki.
Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és a hoszszabbító kábelt, nem észlelhető-e rajtuk sérülés
vagy elöregedés jele. Ha valamelyik kábel használat közben megsérül, azonnal csatlakoztassa le az
áramforrásról. A KÉSZÜLÉK ÁRAMTALANÍTÁSA
ELŐTT NE ÉRJEN A KÁBELHEZ. Ne használja
a készüléket, ha a kábele sérült vagy kopott.
A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget vagy szemellenzőt. Poros környezetben
viseljen arc- vagy pormaszkot. Amikor a zajszint
akkora, hogy kellemetlen érzett okoz, viseljen hallásvédőt.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
6
Soha ne használja a készüléket sérült védőeszközzel vagy burkolattal, sem pedig védőeszközök
nélkül, például a terelőlap és/vagy a fűfelfogó legyen
a helyén.
A készüléket csak nappali fényben, vagy megfelelő
mesterséges megvilágítás mellett használja.
A készüléket esőtől védje, ne hagyja szabadban. Ne
használja a készüléket nedves vagy párás környezetben. Ne nyírjon vele nedves füvet.
Álljon biztonságosan, különösen lejtős területen.
Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben. Legyen
felkészülve rá, hogy a frissen vágott fű nedves és
csúszós. Ne dolgozzon a készülékkel meredek lejtőn.
Lejtőkön mindig a lejtőre merőleges irányban haladjon, soha ne párhuzamosan le és fel. Megkülönböztetett figyelemmel váltson irányt, ha lejtőn dolgozik.
Ne nyírjon füvet szélsőségesen meredek lejtőkön.
Sétáljon, soha ne fusson a készülékkel. Soha ne
dolgozzon hátrálva, miközben saját maga felé húzza
a készüléket.
A készüléket a használati utasításban leírtak szerint, kellő körültekintéssel kapcsolja be, és tartsa be
a biztonsági előírásokat. Tartsa távol lábait a késtől.
Ne indítsa a gépet, amíg az ürítőnyílás előtt áll.
Bekapcsoláskor ne döntse meg a készüléket, kivéve, ha az adott készüléket az indításhoz meg
kell dönteni. Ilyen esetben a készüléket csak a legszükségesebb mértékig döntse, és csak a kezelőtől
távolabbi részét emelje meg. Kezei legyenek mindig
a kezelőszerveken, mielőtt visszabillenti a készüléket a munkaterületre.
Kapcsolja ki a készüléket, várja meg a vágókés
egység leállását, mielőtt megdöntené azért, hogy
áthaladjon egy fűmentes területen vagy a fűnyírás
helyszínére szállítsa a készüléket.
Soha ne emelje fel és ne szállítsa a készüléket, amíg
a vágókés teljesen le nem állt.
Tartsa távol kezeit és lábait a késtől. Soha ne tegye
kezét vagy lábát a mozgórészekhez közel, vagy
közvetlenül alájuk.
Mindig tartózkodjon a kivető nyílásoktól megfelelő
távolságban.
Kapcsolja ki, áramtalanítsa a készüléket, és ellenőrizze, hogy a mozgórészek teljesen megálltak,
mielőtt felügyelet nélkül hagyja a gépet; ha nem
használja azt; mielőtt változtatna a készülék bármely beállításán; tartozékot vagy feltétet cserél;
a termék átvizsgálása és szervizelése előtt; valamint
ha a megakadást kívánja megszüntetni. Ha idegen
tárgyba ütközött a fűnyíró, vizsgálja át a gépet, és
ha van rajta sérülés, javítsa meg, mielőtt újból használná.
Ha a készülék elkezd rendellenesen vibrálni, vagy
valamilyen idegen tárgyhoz ért, azonnal kapcsolja
♦
♦
Kiegészítő biztonsági előírások fűnyírókhoz
ki, csatlakoztassa le az áramforrásról és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg. A sérült alkatrészeket
cserélje ki vagy javítsa meg, valamint ellenőrizze,
hogy nem lazultak-e meg alkatrészek.
Használat közben a hálózati kábelt tartsa távol
a késtől. Mindig legyen tudatában a hálózati kábel
pontos helyzetével.
A motor a készülék kikapcsolása után néhány másodpercig még tovább jár. Soha ne próbálja erőszakkal leállítani a vágókést.
♦
♦
♦
Karbantartás és tárolás
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket és
a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően működnek, nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a készülék használatát. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően működik, és a kategóriájával egyenértékű teljesítményt
biztosít, valamint képes rendeltetésszerű feladatát
ellátni. Soha ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló
nem működőképes. A sérült vagy hibás alkatrészek
javítását vagy cseréjét csak a kijelölt szakszervizek
végezhetik. Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket és védőberendezéseket előírás
szerint kell javíttatni vagy cseréltetni.
Rendszeresen ellenőrizze, nem sérült-e a kábel. Ha
sérült, a veszély megelőzése végett márkaszervizzel
ki kell cseréltetni. Rendszeresen ellenőrizze a hoszszabbító kábelt. A sérült hosszabbító kábelt azonnal
cserélje ki. Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket és védőberendezéseket előírás
szerint kell javíttatni vagy cseréltetni. A szabadban
kizárólag csak az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad használni.
Tartsa a készülék összes csavarját, anyáját és egyéb
rögzítését szorosra húzva a biztonságos munkavégzés érdekében.
Ellenőrizze a fűgyűjtő dobozt rendszeresen, ha kopott, elhasznált vagy sérült szükség esetén cserélje
le. Soha ne használja a készüléket gyűjtődoboz
nélkül.
Beállításnál vigyázzon, hogy az ujjai be ne szoruljanak a mozgó vágókések és a fix alkatrészek közé.
A vágókések szervizelésénél ne feledje, hogy a vágókések akkor is foroghatnak, amikor az áramforrást
már kikapcsolta. .
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha nem
használja a készüléket, tartsa száraz, gyermekek
elől gondosan elzárt helyen.
Mindig hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt a tárolóhelyére teszi.
Csak a megfelelő típusú tartozékokat, pótkéseket,
illetve feltéteket használja a készülékkel.
Csak a Black & Decker által javasolt cserealkatrészeket és tartozékokat használja.
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy
egyik Black & Decker márkaszervizzel.
Maradványkockázatok
A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű,
illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések.
♦
Felforrósodott alkatrészek érintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek vagy tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések.
♦
A készülék huzamosabb idejű használata miatti sérülések. Ha a készüléket huzamosabb ideig használja,
rendszeresen iktasson be szüneteket.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Figyelmeztető szimbólumok
A következő figyelmeztető szimbólumok láthatóak a készüléken:
Figyelmeztetés! A készülék használata előtt
olvassa el a kézikönyvet.
Esőtől és magas páratartalomtól óvja a készüléket.
Azonnal csatlakoztassa le a gépet az áramforrásról, ha a kábelt elvágta vagy megsértette.
Soha ne használja a fűnyírót, ha a kábel sérült.
Legyen óvatos az éles vágókésekkel.
7
A vágókés karbantartása
Óvakodjon a repülő tárgyaktól. A működő géptől
és a munkaterülettől tartsa távol az embereket,
nézelődőket.
♦
♦
♦
Tartsa távol a kábelt a vágókésektől.
♦
A fűnyírókés még pár másodpercig forog a motor kikapcsolása után.
Környezetvédelem
Figyelmeztetés! Elkülönített begyűjtés. Ezt
a készüléket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
A 2000/14/EK irányelvnek megfelelő zajszint
garantálva.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Elektromos biztonság
Figyelmeztetés! Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs szükség földelésre. Mindig
ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép adattábláján feltüntetettnek!
♦
♦
Figyelmeztetés! Az elhasznált termékek és
csomagolások elkülönített begyűjtése lehetővé
teszi, ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében azonnal cseréltesse le a gyártóval egy
Black & Decker márkaszervizben.
Az elektromos biztonság tovább növelhető egy nagy
érzékenységű 30 mA értékű hibaáramvédő kapcsoló
beiktatásával.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Hosszabbító kábel használata
♦
Rendszeresen távolítsa el a füvet és a többi szenynyeződést a vágókésről.
A kerti szezon kezdetekor alaposan vizsgálja meg
a kés állapotát.
Ha a kés nagyon tompa, élezze meg vagy cserélje
le.
Ha a kés sérült vagy kopott, cserélje le egy újra.
Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének
megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki adatoknál). A szabadban kizárólag csak az arra
jóváhagyott és jelöléssel ellátott kültéri hosszabbító
kábelt szabad használni. Teljesítmény csökkenés
nélkül max. 30 m hosszú 1,5 mm2 HO5VV-F hosszabbító kábelt használhat. Használat előtt mindig ellenőrizze a hosszabbító kábelt, keresse rajta a sérülés,
kopás és elhasználódás jeleit. Cserélje le a kábelt,
ha sérült, vagy ha hibás. Amennyiben kábeldobon
lévő hosszabbító kábelt használ, úgy azt a munka
megkezdése előtt mindig teljesen tekerje le.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Karbantartás
Az Ön Black & Decker készüléke minimális karbantartás
mellet hosszú távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos megfelelő működése nagymértékben függ
az alapos ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
♦
Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
♦
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit
egy tiszta, és száraz puha kefével.
♦
Rendszeresen távolítsa el a védőburkolat alá bekerült fűdarabokat és egyéb szennyeződéseket egy
tompa kaparófával.
♦
A műanyag részeket enyhén nedves szappanos
kendővel tisztítsa. Akadályozza meg, hogy folyadék
kerüljön a gép belsejébe. Soha ne mártsa a készülék
semelyik részét folyadékba. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
8
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
9
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00191993 - 02-11-2012
10
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
11
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
12
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
13
8
60
28
23
73
61
22
62
24
74
E16742
EMAX**I
34
EMAX42
26
27
20
EMAX34
EMAX38
8
19
21
15
35
14
36
EMAX**I
25
18
38
71
41
www.2helpU.com
39
30
42
31
EMAX**I
68
EMAX**RI
33
32
EMAX**I
40
37
29
72
56 57
69
EMAX38I - EMAX42I
67
55
50
43
EMAX**I
51
44
58
49
52
48
46
47
EMAX**I
45
53
54
EMAX34(S)(I) - EMAX38I - EMAX42(R)I
66
20 - 11 - 12
4
63
3
1
65
7
64
6
5
TYPE
2-3
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising