GLC3630L | Black&Decker GLC3630L CORDLESS STRING TRIMMER Type H1 instruction manual

402112-56 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GLC3630L
2
3
4
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Trimmerul Black & Decker a fost conceput pentru tunderea şi finisarea marginilor de gazon şi pentru cosirea ierbii
în spaţii restrânse. Acest aparat este destinat exclusiv
uzului casnic.
♦
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite,
asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi PFL).
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de
la reţeaua electrică, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare,
pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare, de
vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.
Avertisment! Trebuie să respectaţi măsurile de siguranţă
atunci când utilizaţi maşina. Pentru siguranţa dumneavoastră şi a persoanelor din jur, vă rugăm să citiţi aceste
instrucţiuni înainte de utilizarea maşinii. Vă rugăm să
păstraţi instrucţiunile pentru consultare ulterioară.
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
♦
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
După utilizare
Utilizarea aparatului dvs.
♦
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest aparat.
♦
Utilizaţi întotdeauna ochelari sau vizoare de protecţie.
♦
Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor
nefamiliarizate cu instrucţiunile să utilizeze aparatul.
♦
Nu permiteţi copiilor sau animalelor să se apropie
de zona de lucru sau să atingă aparatul sau cablul
de alimentare.
♦
Este necesară o supraveghere atentă atunci când
aparatul este folosit în apropierea copiilor.
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
♦
Acest aparat nu trebuie să fie folosit drept jucărie.
♦
Utilizaţi acest aparat numai în condiţii de lumină
diurnă sau de lumină artificială bună.
♦
Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi udarea
aparatului.
♦
Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦
Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există componente ce pot fi reparate în interiorul acestuia.
♦
Nu operaţi aparatul în atmosfere inflamabile cum
ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive.
♦
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor
sau a cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru
a scoate ştecherul din priză.
♦
♦
Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să fie
depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la
îndemâna copiilor.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat
într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziţionat în
portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni
deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de
viteză şi direcţie.
Inspecţia şi reparaţiile
♦
♦
♦
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte.
Verificaţi dacă există componente rupte sau orice
altă condiţie ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în acest
manual.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru trimmerele electrice de tuns iarba
Avertisment! Elementele de tăiat vor continua să se
rotească după ce motorul este oprit.
♦
Familiarizaţi-vă cu comenzile şi cu utilizarea adecvată a aparatului.
♦
Înainte de utilizare, verificaţi pentru a depista semne
de deteriorare, îmbătrânire şi uzură pe cablul de
Siguranţa terţilor
♦
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
5
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
alimentare şi pe cablul prelungitor. În cazul în care
un cablu se deteriorează în timpul utilizării, deconectaţi-l imediat de la reţeaua electrică principală. NU
ATINGEŢI CABLUL ÎNAINTE DE A DECONECTA
ALIMENTAREA.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablurile sunt
deteriorate sau uzate.
Purtaţi pantofi duri sau cizme pentru a vă proteja
picioarele.
Purtaţi pantaloni lungi pentru a vă proteja picioarele.
Înainte de a utiliza aparatul, verificaţi dacă traseul de
tuns iarba este lipsit de beţe, pietre, sârme şi orice
alte obstacole.
Utilizaţi aparatul numai în poziţie verticală, cu firul de
tăiat aproape de sol. Nu porniţi niciodată aparatul în
altă poziţie.
Deplasaţi-vă încet atunci când utilizaţi aparatul. Aveţi
grijă la iarba proaspăt tăiată deoarece aceasta este
umedă şi alunecoasă.
Nu lucraţi pe pante abrupte. Lucraţi transversal pe
pante, nu în sus şi în jos.
Nu traversaţi niciodată alei sau străzi din pietriş cu
aparatul în funcţiune.
Nu atingeţi niciodată firul de tăiat în timp ce aparatul
este în funcţiune.
Nu aşezaţi aparatul pe jos până când firul de tăiat
nu s-a oprit complet.
Utilizaţi exclusiv tipul adecvat de fir de tăiat. Nu
utilizaţi niciodată fir metalic sau fir de pescuit.
Fiţi atenţi să nu atingeţi lama de tăiat a firului.
Aveţi grijă să ţineţi cablul de alimentare departe de
firul de tăiat. Fiţi întotdeauna atenţi la poziţia cablului.
Ţineţi întotdeauna mâinile şi picioarele la distanţă de
firul de tăiat, mai ales atunci când porniţi motorul.
Înainte de a utiliza aparatul şi după orice fel de impact, verificaţi aparatul pentru a depista semnele de
uzură sau deteriorare şi reparaţi-l dacă este necesar.
Nu operaţi niciodată aparatul dacă acesta prezintă
apărători deteriorate sau dacă nu are apărătorile
montate.
Aveţi grijă să evitaţi vătămările cauzate de orice
dispozitiv utilizat pentru a tăia lungimea firului
aparatului. După prelungirea unui fir nou de tăiat,
readuceţi întotdeauna aparatul în poziţia normală
de funcţionare înainte de a-l reporni.
Asiguraţi-vă întotdeauna că fantele de ventilare nu
prezintă reziduuri.
Nu utilizaţi trimmerul de tuns iarba (marginile gazonului) în cazul în care cablurile sunt deteriorate sau
uzate.
Ţineţi cablurile prelungitoare la distanţă de elementele de tăiat.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în
timpul utilizării acestui aparat.
Purtaţi echipament de protecţie corespunzător
pentru urechi în timpul utilizării acestei unelte.
Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză înainte
de a inspecta un cablu deteriorat. Aveţi grijă să
nu utilizaţi cositoarea în cazul în care cablul
este deteriorat.
Aveţi grijă la obiectele care cad. Ţineţi trecătorii
la distanţă de zona de tăiere.
Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umiditate
ridicată.
Puterea sonoră garantată prin Directiva
2000/14/CE.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
Acumulatorii
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi bateria pentru
niciun fel de motiv.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală
cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu unealta.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Încărcătoarele
♦
Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru
a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care
a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda,
determinând vătămări şi daune.
♦
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare
defecte.
♦
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦
Nu desfaceţi încărcătorul.
♦
Nu perforaţi încărcătorul.
Etichetele prezente pe aparat
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în spaţii închise.
Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate
pe aparat:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Citiţi manualul înainte de utilizare.
6
Reglarea înălţimii uneltei (fig. E)
Siguranţa electrică
Această unealtă dispune de un mecanism telescopic care
vă permite să îl setaţi la o înălţime confortabilă. Există
mai multe setări pentru înălţime.
Pentru a regla setarea înălţimii, procedaţi după cum
urmează:
♦
Eliberaţi clema de fixare pentru reglarea înălţimii
(16).
♦
Trageţi uşor tubul (17) în sus sau în jos la înălţimea
dorită.
♦
Închideţi clema de fixare pentru reglarea înălţimii
(16).
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii. Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi
unitatea de încărcare cu o priză normală de
alimentare.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
Deblocarea firului de tăiat
Descriere
În timpul transportării, firul de tăiat este fixat pe carcasa
bobinei.
Avertisment! Înainte de asamblare, scoateţi acumulatorul din unealtă.
♦
Îndepărtaţi banda care fixează firul de tăiat pe carcasa bobinei (7).
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Mâner
3. Buton de blocare
4. Acumulator
5. Mâner secundar
6. Apărătoare
7. Carcasă bobină
8. Capăt
9. Ghidaj paralel
Montarea si demontarea acumulatorului
(fig. F)
♦
♦
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi bateria este scoasă.
Utilizare
Montarea apărătorii (fig. A şi B)
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitaţi.
♦
♦
Scoateţi şurubul de pe apărătoare.
Ţinând părătoarea (6) dreaptă pe capătul cositorii
(8), glisaţi-o pe poziţie până când clapeta de fixare
face clic (asiguraţi-vă că şinele de ghidare (10) de
pe apărătoare (6) sunt aliniate corect cu şinele de
ghidare (11) de pe capătul cositorii (8).
♦
Fixaţi apărătoarea (6) cu ajutorul şurubului (12).
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unealta dacă apărătoarea nu este montată corespunzător.
Încărcarea acumulatorului (fig. G)
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă
putere pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior.
Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest
lucru este normal şi nu indică o problemă.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
Notă: Încărcătorul nu va încărca un acumulator dacă
temperatura celulei este mai mică de 10 °C sau peste
40 °C. Acumulatorul trebuie lăsat în încărcător iar
acesta va începe să încarce acumulatorul automat
atunci când temperatura celulei creşte sau scade.
♦
Pentru a încărca acumulatorul (4), introduceţi-l în încărcător (20). Acumulatorul se va potrivi în încărcător
doar într-o anumită poziţie. Nu forţaţi. Asiguraţi-vă
că acumulatorul este aşezat corect în încărcător.
♦
Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.
Indicatorul de încărcare (19) va lumina verde intermitent
continuu (lent).
Încărcarea este completă atunci când indicatorul de
încărcare (19) luminează verde continuu. Încărcătorul şi
acumulatorul pot fi lăsate conectate pe perioadă nedeterminată cu LED-ul aprins. LED-ul va începe să lumineze
verde intermitent (încărcare) deoarece încărcătorul reia
Montarea mânerului secundar (fig. C şi D)
♦
♦
♦
Pentru a monta acumulatorul (4), aliniaţi-l cu baza de
pe unealtă. Glisaţi acumulatorul în bază şi împingeţi
până când face clic pe poziţie.
Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi pe butonul de
detaşare (18) extrăgând în acelaşi timp acumulatorul
afară din bază.
Poziţionaţi mânerul secundar (5) peste tub (13)
Glisaţi şurubul (14) prin orificiile din mânerul secundar.
Strângeţi butonul (15) de pe şurub rotindu-l în sens
orar.
Reglarea poziţiei mânerului secundar (fig. C
şi D)
Mânerul secundar (5) poate fi reglat pentru a oferi un
nivel optim de echilibru şi confort.
♦
Slăbiţi butonul (15) de pe şurub rotindu-l în sens
antiorar.
♦
Glisaţi uşor mânerul secundar (5) în sus sau în jos
pe tub (13) la înălţimea dorită.
♦
Strângeţi butonul (15) de pe şurub rotindu-l în sens
orar.
7
Modul finisare margini (fig. J şi K)
ocazional încărcarea bateriei. Indicatorul de încărcare
(19) se va aprinde atunci când bateria este conectată
la încărcător.
♦
Încărcaţi bateriile descărcate în decurs de 1 săptămână. Durata de viaţă a bateriei se va diminua
drastic dacă este depozitată în stare descărcată.
Pentru modul de finisare a marginilor, capătul de tuns
trebuie să fie în poziţia ilustrată în fig. J. În caz contrar:
♦
Scoateţi acumulatorul din unealtă.
♦
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de detaşare a capătului (23).
♦
În timp ce ţineţi bine mânerul, rotiţi capătul (8) în
sens antiorar.
♦
Eliberaţi butonul de detaşare a capătului (23).
♦
Ridicaţi ghidajul paralel în poziţia deschis. Asiguraţivă că ghidajul paralel (9) se află complet în jos şi că
se aude un clic.
Notă: Capătul se va roti într-o singură direcţie.
Menţinerea acumulatorului în încărcător
Încărcătorul şi acumulatorul pot fi lăsate conectate cu
LED-ul aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul
va menţine acumulatorul pregătit şi încărcat complet.
Codurile de eroare ale încărcătorului
Dacă încărcătorul detectează un acumulator slab sau
defect, indicatorul de încărcare (19) va lumina roşu
intermitent foarte repede. Procedaţi după cum urmează:
♦
Reintroduceţi acumulatorul (4).
♦
Dacă indicatorul de încărcare continuă să lumineze
roşu intermitent foarte repede, folosiţi un alt acumulator pentru a stabili dacă procesul de încărcare se
desfăşoară corect.
♦
Dacă acumulatorul de schimb se încarcă corect,
atunci înseamnă că acumulatorul original este defect
şi trebuie returnat la un centru de service pentru
reciclare.
♦
Dacă noul acumulator dă aceleaşi indicaţii ca şi cel
original, duceţi încărcătorul pentru a fi testat la un
centru de service autorizat.
Notă: Poate dura până la 30 de minute pentru a determina dacă o baterie este defectă. Dacă bateria este
prea fierbinte sau prea rece, LED-ul va clipi alternativ
roşu, rapid şi lent, câte o clipire la fiecare viteză şi
apoi va repeta.
Pornirea şi oprirea (fig. L)
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de deblocare (3) şi apăsaţi maneta de pornire
(1). De îndată ce unealta este în funcţiune, eliberaţi
butonul de deblocare (3).
♦
Pentru a opri unealta, eliberaţi maneta de declanşare.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să blocaţi maneta
de declanşare în poziţia pornit.
Amplificarea puterii (fig. L)
Funcţia de amplificare a puterii (22) este amplasată
pe mânerul uneltei. Aceasta vă permite să optimizaţi
performanţa uneltei şi să amplificaţi puterea acesteia
după necesităţi.
♦
Lucraţi în modul „Normal” pentru majoritatea aplicaţiilor de tuns. (Se va obţine o durată de funcţionare
mai îndelungată.)
♦
Comutaţi la modul „Amplificare”, după necesităţi,
atunci când tundeţi iarbă înaltă, umedă sau groasă.
Indicatorul nivelului de încărcare (fig. H)
Acumulatorul este prevăzut cu un indicator al nivelului de
încărcare. Acesta poate fi utilizat pentru a arăta nivelul
de încărcare al acumulatorului în timpul utilizării şi în
timpul încărcării.
♦
Apăsaţi butonul indicatorului nivelului de încărcare
(21).
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Generalităţi
♦
Pentru a obţine rezultate optime, tundeţi numai iarbă
uscată.
Tunderea ierbii
Setarea uneltei în modul tuns sau finisare
margini (fig. I - K)
♦
♦
♦
Unealta poate fi utilizată în modul tuns, conform ilustraţiei
din fig. I sau în modul de finisare a marginilor pentru
a tunde iarba care depăşeşte conturul marginilor de
gazon şi rondurile de flori, conform ilustraţiei din fig. J.
♦
♦
Modul tuns (fig. I & K)
Pentru modul tuns, capătul de tuns trebuie să fie în poziţia
ilustrată în fig. I. În caz contrar:
♦
Scoateţi acumulatorul din unealtă.
♦
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de detaşare a capătului (23).
♦
În timp ce ţineţi bine mânerul, rotiţi capătul (8) în
sens orar.
♦
Eliberaţi butonul de detaşare a capătului (23).
♦
Ridicaţi ghidajul paralel (9) în poziţia închis.
Notă: Capătul se va roti într-o singură direcţie.
♦
Ţineţi unealta conform ilustraţiei din fig. M.
Balansaţi uşor trimmerul dintr-o parte în alta.
Atunci când cosiţi iarbă mare, lucraţi în etape, începând de la vârf. Cosiţi câte puţin pe rând.
Ţineţi unealta la distanţă de obiectele dure şi de
plantele delicate.
Firul de tăiat se va uza mai rapid şi va necesita mai
multă alimentare dacă se efectuează operaţii de tuns
de-a lungul pavajelor sau a altor suprafeţe abrazive
sau dacă se taie buruieni mai groase.
Dacă unealta începe să funcţioneze încet, reduceţi
sarcina.
Finisarea marginilor
Rezultatele optime de cosire sunt realizate pe margini
mai late de 50 mm.
♦
Nu folosiţi unealta pentru a crea margini. Pentru
a crea marginile folosiţi o cazma specială.
♦
Dirijaţi unealta conform ilustraţiei din fig. N.
8
♦
Pentru a face o tăietură mai apropiată, înclinaţi uşor
unealta.
♦
Montarea unei bobine noi de fir de tăiat
(fig. O)
Alimentarea automată cu fir nu funcţionează
♦
Bobinele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la
reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6481). Sunt
disponibile, de asemenea, pachete ce conţin trei bobine
cu fir de tăiat (nr. piesă A6485).
♦
Deconectaţi unealta.
♦
Ţineţi clapetele (27) apăsate şi scoateţi capacul
bobinei (28) din carcasă (7).
♦
Scoateţi bobina goală (29) din carcasă.
♦
Îndepărtaţi murdăria şi iarba rămasă pe capacul şi
carcasa bonei.
♦
Luaţi bobina nouă şi împingeţi-o în bosajul de pe
carcasă. Rotiţi uşor bobina până când se aşează.
♦
Desfaceţi capătul firului de tăiat şi dirijaţi firul prin
ochi (24). Firul ar trebui să iasă aproximativ 11 cm
din capacul bobinei.
♦
Aliniaţi clapetele (27) de pe capacul bobinei cu
orificiile de ieşire (25) din carcasă.
♦
Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic
pe poziţie.
Avertisment! Dacă firele de tăiat depăşesc lama de tăiat
(26), tăiaţi-le astfel încât să ajungă până la lamă.
♦
♦
♦
♦
Ţineţi clapetele apăsate şi scoateţi capacul bobinei
din carcasă.
Trageţi firul de tăiat până când iese 11 cm din carcasă. Dacă rămâne fir insuficient pe bobină, instalaţi
o nouă bobină de fir de tăiat conform indicaţiilor
menţionate anterior.
Aliniaţi clapetele de pe capacul bobinei cu orificiile
de ieşire din carcasă.
Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic
pe poziţie.
Dacă firul de tăiat depăşeşte lama de tăiat, tăiaţi-l
astfel încât să ajungă până la lamă.
Dacă alimentarea automată cu fir nu
funcţionează sau dacă bobina este blocată,
încercaţi următoarele sugestii:
♦
♦
♦
Înfăşurarea unui fir nou pe o bobină goală
(fig. P - R)
Curăţaţi cu atenţie capacul şi carcasa bobinei.
Scoateţi bobina şi verificaţi dacă maneta se poate
mişca liber.
Scoateţi bobina şi desfăşuraţi firul de tăiat, apoi
înfăşuraţi-l din nou în mod ordonat, conform indicaţiilor menţionate anterior. Înlocuiţi bobina conform
instrucţiunilor.
Întreţinere
Puteţi înfăşura un fir nou de tăiat pe o bobină goală.
Pachetele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la
reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6046 [37,5 m],
A6171 [50 m]).
♦
Scoateţi bobina goală din unealtă, conform indicaţiilor menţionate anterior.
♦
Îndepărtaţi orice fir de tăiat rămas pe bobină.
♦
Introduceţi 2 cm de fir de tăiat în orificiul (29) din
bobină, conform ilustraţiei (fig. P).
♦
Îndoiţi firul de tăiat şi ancoraţi-l în fanta în formă de
L (30).
♦
Înfăşuraţi firul de tăiat pe bobină în direcţia indicată
de săgeată. Asiguraţi-vă că înfăşuraţi firul în mod
ordonat şi în straturi. Nu încrucişaţi firul (fig. R).
♦
Atunci când firul de tăiat înfăşurat ajunge la adâncituri (32), tăiaţi-l. Lăsaţi firul să iasă aproximativ 11 cm
din bobină şi ţineţi un deget pe acesta pentru a-l fixa.
♦
Procedaţi conform indicaţiilor menţionate anterior
pentru a fixa bobina pe unealtă.
Avertisment! Utilizaţi exclusiv fir de tăiat corespunzător,
marca Black & Decker.
Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de
alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei/aparatului şi de curăţarea
în mod regulat. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de
întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi aparatul/unealta de la priză.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă
acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de
întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦
Curăţaţi în mod regulat firul de tăiat şi bobina folosind
o perie moale sau o cârpă uscată.
♦
Folosiţi în mod regulat un răzuitor pentru a îndepărta
iarba şi mizeria de sub apărătoare.
Depanare
Dacă unealta dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător,
urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă problema nu se
remediază, vă rugăm să contactaţi agentul de reparaţii
Black & Decker local.
Avertisment! Înainte de a continua, deconectaţi unealta.
Aparatul funcţionează încet
♦
Verificaţi ca firul de tăiat să nu iasă mai mult de 11 cm
din carcasa bobinei. În acest caz, tăiaţi-l astfel încât
să ajungă doar până la lama de tăiat.
Verificaţi dacă carcasa bobinei se poate mişca
nestingherit. Curăţaţi-o dacă este necesar.
9
Protejarea mediului înconjurător
Acumulator
Tensiune
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Capacitate
Tip
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
GLC3630L
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60335-1, EN 60335-2-91.
2000/14/CE, Trimmer de tuns iarba L ≤ 50 cm, Anexa VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Olanda
Nr. identificare autoritate notificată: 0344
nivelul puterii sonore conform cu 2000/14/CE
(Articolul 12, Anexa III, L ≤ 50 cm):
94 dB(A)
LWA (putere sonoră măsurată)
marjă (K)
1 dB(A)
95 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată)
marjă (K)
1 dB(A)
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Black & Decker la următoarea
adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
01-10-2009
Specificaţie tehnică
GLC3630L H 1
Turaţie în gol
min-1 6500 - 8500
h 1 - 1,5
marjă (K) = 1 dB(A)
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l din
unealtă.
Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili.
Puneţi acumulatorul (acumulatorii) într-un ambalaj
adecvat pentru a vă asigura că bornele nu pot fi
scurtcircuitate. Duceţi-o la orice agent de reparaţii
autorizat sau la un centru local de colectare.
Nu scurtcircuitaţi bornele bateriei.
Nu aruncaţi acumulatorul (acumulatorii) în foc
deoarece acest lucru ar putea determina vătămări
personale sau explozii.
Greutate
mA 1300
LPA (presiune sonoră) 80 dB(A)
La sfârşitul duratei lor de viaţă utilă, eliminaţi
acumulatorii acordând o atenţie cuvenită mediului înconjurător:
Vc.a. 36
Vc.c. 36
Valoare vibraţie ponderată mână/braţ conform cu EN 786:
Acumulatorii
Tensiune de intrare
Tensiune de ieşire
= 3 m/s2, marjă (K) = 1,5 m/s2.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
♦
♦
Vc.a. 230
Timp aprox. de încărcare
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
♦
905673** tip 1
Tensiune de intrare
Curent
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
♦
Ah 1,3
Li-Ion
Încărcător
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
BL1336
Vc.c. 36
kg 3,2
10
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00196329 - 19-12-2012
11
Download PDF

advertising